„Kauno menininkai – elektroninis leidinys, kuriame pateikiama bibliografinė informacija apie žinomus Kauno dailininkus, kompozitorius, režisierius, atlikėjus. Ją rengia Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno ir Muzikos leidinių skyrių bibliotekininkai. Siekiama pateikti vartotojui iš įvairių šaltinių surinkta bei susisteminta medžiaga. Ši informacija nuolat tikslinama ir atnaujinama.

Bibliografijose pateikiama:

Trumpa menininko biografija.
Menininko kūrybos darbų, parodų, spektaklių sąrašas.
Bibliografija apie menininką: knygos , straipsniai, darbų reprodukcijos leidiniuose ir t.t.
Bibliografijų sudarytojai tikisi, kad jų surinkta ir pateikta informacija Kauno apskrities viešosios bibliotekos internetinės svetainės lankytojams padės kuo daugiau sužinoti apie šiuos menininkus.
Rengiant bibliografiją naudotasi valstybinės bibliografijos leidiniais „Bibliografijos žinios“ (iki 1992 m. – „Spaudos metraštis“), Kauno apskrities viešosios bibliotekos katalogais ir kartotekomis, elektroninėmis duomenų bazėmis, internetu, medžiaga iš asmeninių menininkų rinkinių. Dauguma šaltinių peržiūrėta de visu.

Laukiame Jūsų atsiliepimų, pastabų, papildymų elektroniniu paštu kmb@kvb.lt.
Vidmantas Bartulis, kompozitorius
Algirdas Brilius, kompozitorius
Zita Bružaitė, kompozitorė
Romualdas Čarna, grafikas
Dalia Kairaitytė, kompozitorė
Kauno valstybinis choras
Kauno valstybinis lėlių teatras
Kauno styginių kvartetas
Algimantas Kubiliūnas, kompozitorius
Antanas Kučingis, operos solistas
Juozas Malikonis, dainininkas
Sabina Martinaitytė, dainininkė
Algimantas Masiulis, aktorius
Daiva Rokaitė-Dženkaitienė, kompozitorė
Rūta Staliliūnaitė, aktorė
Leonas Vytautas Strioga, skulptorius
Vladas Švedas, kompozitorius
Vytautas Tamoliūnas, dailininkas