KAVB
 
   


 
                   
 
2014
2015 2016 2017 2018
2019 2020

Asmeninis kompozitorės Zitos Bružaitės tinklalapis internete

1995 Į viršų

Keturiese garsų versme dešimtą pavasarį skaičiuojantys : [apie Kauno kvarteto jubiliejų, pokalbis / kalbėjosi]  Alina Ramanauskienė. – Aut. tarpe: Zita Bružaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 1995, kovo 8, p. 4.

1996 Į viršų

„Atverki duris tylai, pasodinki pačiam vidury...“ : [pokalbis / kalbėjosi] Dalia Kairaitytė. – Portr. // Kauno diena. – 1996, birž. 1, p. 19

Sužavėjo S.Rachmaninovo interpretacija : pianistas R. Zubovas – F. Averbuch konkurso laureatas. – Portr. // Muzikos barai. – 1996, nr. 23/24, p. 40.

1997 Į viršų
1998 Į viršų

Kauno kompozitorių pavasaris : [pasisakymai / užrašė] Dalia Kairaitytė. – Aut. tarpe: Zita Bružaitė // Kauno diena. – 1998, bal. 8, p. 21.

1999 Į viršų

Baltijos muzikos atgarsiai... iš arti : [apie festivalį] // 7 meno dienos. – 1999, gruod. 3, p. 2

Pirmasis jubiliejus : [apie ansamblį „Collegium“ su Zitos Bružaitės ir Ilonos Klusaitės pasisakymais / užrašė] Birutė Cechanavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, kovo 17, p. 8

2000 Į viršų

Gunnaro de Frumerie kūryba Lietuvoje // 7 meno dienos. – 2000, spal. 27, p. 3.

Šešių balsų magija : [apie vokalinį sekstetą „Mora vocis“]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, liep. 5, p. 25

2001 Į viršų
2002 Į viršų

Septintas dangus – septintam festivaliui : [apie festivalį „Iš arti“]. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2002, nr. 12, p. 24-25

2003 Į viršų

Kūrybos erdvė be valstybinių sienų : [pokalbis po stažuotės Švedijoje / kalbėjosi] Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2003, bal. 3, p. 19  

2004 Į viršų

Europos Sąjungos plėtrą įamžina menininkai : [pokalbis apie projektą „Ziel 1 = 1 = Ziel 1“ ir kūrinį „11“] / kalbėjosi Dainora Merčaitytė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2004, geg. 14, p. 2

„Iš arti“ : IX šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune: truputis minčių, truputis faktų : [ir apie atliktus kūrinius „Cobra-Cappela“, „Rausvoji ekspresija“, „Baltoji impresija“] / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2004, lapkr. 26, p. 4

2005 Į viršų

Ugninis žirgas su Pegaso sparnais : kompozitorė, muzikantė, pedagogė Zita Bružaitė įsitikinusi, kad sveikatos jai teikia kūryba ir gamta / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, lapkr. 16, p. 13-14

2006 Į viršų
2007 Į viršų

Kaip parašyti operą vaikams? / pokalbis su kompozitoriais Zita Bružaite, Tomu Kutavičiumi ir Jurgiu Gaižausku ; užrašė Vilma Paliaukienė. – Iliustr. // Bravissimo. – 2007, nr. 4, p. 8-9

2008 Į viršų

Artimi – tolimi : [apie festivalį „Iš arti“] . – Iliustr. // Krantai. – 2008, nr. 4, p. 60-63

Dviejų mūzų kalbintoja : [apie kompozitorę Dalią Kairaitytę] . – Iliustr. // Nemunas. – 2008, bal. 24-30, p. 10

Iškilūs Lietuvos žmonės atsako į „Nemuno“ klausimą / aut.: Sigitas Tamkevičius, Gintaras Klimavičius, Jonas Liniauskas, Gytis Norvilas, Gediminas Ilgūnas, Donaldas Kajokas, Ina Dagytė, Zenonas Rudzikas, Gytis Padegimas, Gytis Lukšas, Zita Bružaitė, Valdas Pukas, Žibartas Jackūnas. – Rubrika: Funikulierius // Nemunas. – 2008, gruod. 18/2009 saus. 7, p. 2-24

Garsai iš ateities : [apie festivalį „Iš arti“ su jo direktore / kalbėjosi] Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2008, lapkr. 19, p. 25

Kompozitorė Zita Bružaitė: gyvenimas natų lankose : [pokalbis / kalbėjosi] Rasa Žemaitienė. – Iliustr. – Rubrika: Nuo mūzų iki mūsų // Šeimininkė. – 2008, bal. 2, p. 5

Muzika „Iš arti“ – jau greitai : [pokalbis apie festivalį / užrašė] Eugenija Žakienė // Nemunas. – 2008, lapkr. 6-12, p. 10

„Muziką aš suvokiu kaip ėjimą į šviesą...“: [pokalbis / užrašė] Laura Kaščiukaitė. – Portr. // Muzikos barai. – 2008, Nr. 7/8, p. 18-20

Šiltas ir artimas festivalis : [pokalbis su festivalio „Iš arti“ direktore / kalbėjosi] Vaida Milkova // Kauno diena. – 2008, lapkr. 8, p. 31

Tik švarioje sieloje gimsta geras kūrinys : Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriui pradėjusi vadovauti Z[ita] Bružaitė neketina daryti jokių revoliucijų : [pokalbis / užrašė] Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, saus. 18, p. 11

Viduramžiai ar modernizmas? Folkloras ar džiazas? Emocija ar struktūra? : keli štrichai Zitos Bružaitės kūrybos portretui : [ir apie plokštelę „Sonetai ir šokiai“, su Zitos Bružaitės pasisakymais] / Laura Kaščiukaitė. – Portr. // 7 meno dienos. – 2008, gruod. 12, p. 2

2009 Į viršų

Kaunas pasitinka šiuolaikinės muzikos festivalį „Iš arti“ : [pokalbis su festivalio direktore] // 7 meno dienos. – 2009, lapkr. 20, p. 4

Laikas „Iš arti“ : [pokalbis apie festivalį ir jo premjeras / kalbėjosi] Eugenija Žakienė // Nemunas. – 2009, lapkr. 19-25, p. 13

Lietuvos kompozitorių sąjungai vadovaus kompozitorė Zita Bružaitė : [su pasisakymu] // Bernardinai.lt. [interaktyvus] 2009-03-30 [žiūrėta 2009 m. balandžio 3 d.]. Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F93260
Tas pat : 15 min. , 2009 kovo 30

Lietuvos kompozitorių sąjugos naujoji pirmininkė : [pokalbis / užrašė Dainora Merčaitytė]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2009, bal. 10, p. 8

Pirmosios Dainų šventės 85-mečiui : [apie koncertą Kauno filharmonijoje ir kitus renginius]. – Iliustr. // Nemunas. – 2009, liep. 8, p. 2

Pokštai ir akademinė muzika : [pokalbis apie festivalį „Iš arti“ / užrašė Vaida Milkova]. – Iliustr. / Kauno diena. – 2009, lapkr. 25, p. 3

V. Švedas: „Sergu simfonizmo liga“ : [pokalbis / su Zitos Bružaitės pasisakymu, kalbėjosi] Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, bal. 23, p. 22

2010 Į viršų

Disputai apie muziką ir kultūros politiką : [pokalbis / dalyvauja] Zita Bružaitė... [et al.] // Muzikos barai. – 2010, nr. 9/10, p. 12-18: iliustr. – (Rubrika“ „Diskusija“)

Modernus skambesys: [pokalbis su XV šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ direktore / kalbėjosi Kristina Mikulčiūtė]. – Iliustr. // 15 min. – 2010, spal. 29, p. 4

Palaiminga „Būsenos muzikos“ ramybė Klaipėdos koncertų salėje : [apie koncertą, su pasisakymu]. – Nuotr. // Bernardinai.lt [Interaktyvus], 2010-10-05 [Žiūrėta 2010 m. gruodžio 20 d.] Prieiga per internetą

Penkioliktasis festivalis „Iš arti“: tradicijos ir naujovės / Eugenija Žakienė, [su pasisakymu]. – Nuotr. // Nemunas. – 2010, lapkr. 18-24, p. 6

Šiuolaikinė muzika nedomina kauniečių? : pokalbis su XV tarptautinio muzikos festivalio „Iš arti“ direktore / kalbėjosi] Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, lapkr. 10, p. 22

2011 Į viršų

[Apie save] . – Iliustr.: portr., nat. // Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius. – Vilnius, 2011. – p. 29-31

Brandžiai kūrybingas keturiasdešimtmetis :[ pokalbis su Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininke apie Kauno skyrių , užrašė / Vidmantas Kiaušas] // kmn.lt [interaktyvus]. 2011 m. birželio 9 d. [žiūrėta 2011 m. liepos 11 d. ]. Prieiga per internnetą: http://www.kmn.lt

Festivalis: žmogus ir šiuolaikinė muzika – iš arti : [pokalbis su festivalio direktore Zita Bružaite / kalbėjosi] Vaida Milkova // kauno.diena.lt [interaktyvus] 2011-11-4 [žiūrėta: 2011 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą.

„Iš arti“ – muzikos festivalis su akrobatiniais elementais : [pokalbis / užrašė] Vaida Milkova. – Portr. – Rubrika: Menas ir pramogos // Kauno diena. – 2011, lapkr. 3, p. 22-23

22-ojo eilinio Lietuvos kompozitorių sąjungos suvažiavimo kreipimasis : Dėl profesionaliosios muzikos kultūros ir meno padėties šalyje / Lietuvos kompozitorių sąjungos suvažiavimo vardu – pirmininkė Zita Bružaitė // Literatūra ir menas. – 2011, bal. 22, p. 3

Kaunas pasitinka XVI šiuolaikinės muzikos festivalį „Iš arti“ : [pokalbis su festivalio direktore, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininke]. - Iliustr. // Nemunas. – 2011, spal. 27-lapkr. 3, p. 10

Kaunas pasitinka šiuolaikinės muzikos festivalį „Iš arti“: [su festivalio direktorės pasisakymu] / Šarūnas Bulota. – Iliustr. // Mic.lt. 2011.11.02 [žiūrėta 2012 m. sausio 10 d. Prieiga per internetą.
tas pat : 15 min.lt [interaktyvus] 2011 lapkr. 3 d. [žiūrėta 2012 sausio 10 d. Prieiga per internetą
tas pat : travelnews.lt

Kaune – XVI šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“: [su festivalio direktorės pasisakymu]. – Iliustr. // kamane.lt. [interaktyvus]. 2011.10.21 [žiūrėta 2012 m. sausio 10 d.] Prieiga per internetą.

Kultūrinis Kaunas iš toli ir iš arti: [pokalbis] / Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkė Zita Bružaitė...[et al.]. – Portr. // Nemunas. – 2011, bal. 7-14, p. 14-15

Muzikinės istorijos prabilo bibliotekoje : [apie jubiliejinį kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus renginį, su pasisakymu] / Virginija Skučaitė. – Rubrika: Menas ir pramogos // Kauno diena. – 2011, gruod. 20, p. 22

Muzikos kūrėjų sambūrio šventės : [pokalbis su Kompozitorių sąjungos pirmininke apie Kauno skyriaus 40-mečio renginius / kalbėjosi] Eugenija Žakienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2011, nr. 22, p. 2. – Rubrika: Vyksmas

Naujametis Kompozitorių sąjungos pirmininkės Zitos Bružaitės linkėjimas. – Portr. // Literatūra ir menas. – 2011, saus. 7, p. 9

„Negalėčiau pasigirti jokiais išskirtiniais hobi...“ // Kūrėjai ir laikas : Lietuvos kompozitorių sąjungai-70. – Vilnius, 2011, p. 20

Prasidėjo muzikos festivalis „Iš arti“ : [su festivalio direktorės pasisakymu] / Loreta Mačiulienė. – Iliustr. // Bernardinai.lt [interaktyvus] 2011-11-06 [žiūrėta 2012 m. sausio 10 d.]. Prieiga per internetą.
Tas pat.

2012 Į viršų

„Atominė“ kompozitorė Z. Bružaitė : [su pasisakymu] . – Portr. // Respublika. – 2012, kovo 4, priedas „Brigita“.
Tas pat: Zebra.lt

„Iš arti“ jau nutolus : [apie XVII-ąjį festivalį, su pasisakymu] / Eugenija Žakienė . – Iliustr. // Nemunas. – 2012, Nr. 40/41, p. 21-23. – Rubrika: Muzika

Iš meilės žydintiems garsams : [kompozitorių namuose pokalbį „Naujosios muzikos dialogai : kompozitorius ir atlikėjas“ su Zita Bružaite ir kt. / moderavo Beata Baubinskienė; spaudai parengė Rita Nomicaitė] // Literatūra ir menas. – 2012, saus. 13, p. 10

Kaune prasideda šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“ : [pokalbis su festivalio meno vadove kompozitore Zita Bružaite] // Muzikos informacijos ir leidybos centras [interaktyvus] 2012-10-25 [žiūrėta 2013 vasario 11 d.] Prieiga per internetą.

Госпожа маэстро : Зита Бружайте строит музыкальный мост между Украиной и Литвой : [pokalbis su Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininke] / Ольга Голинская . – Iliustr.- Rus. // День. Киев.ua [interaktyvus] 17 августа 2012 [Žiūrėta 2013, kovo 13 d.] Prieiga per internetą.

2013 Į viršų
[Apie orkestrą]. -Potr. // Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras "Trimitas" :  [albumas]. - Aut. tarpe: Zita Bružaitė.- Vilnius , 2013. - P. [66]-67

„9+7 atsakymai sukaktuvėms“: [pokalbis su kompozitore Dalia Kairaityte]. –Portr. // lks.lt [interaktyvus] 2013 [Žiūrėta 2013 m. balandžio 10 d.] Prieiga per internetą.

Du kompozitoriai, dvi premjeros : [pokalbis su Zita Bružaite ir norvegų kompozitoriumi Oddvard Lönner apie  XVI-ąjį kompozitorių E. Griego ir M.K. Čiurlionio muzikos festivalį ir „Noktiurno“ kameriniam orkestrui premjerą / kalbėjosi ] Laura Barzdaitienė // vdu [interaktyvus] 2013-03-18 [žiūrėta 2013 m. balandžio 3 d.] . Prieiga per internetą.

Eiti į priekį net ir grįžtant atgal: [pokalbis su kompozitore Dalia Kairaityte jubiliejaus proga]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, geg. 23-29, p. 18-19. - (Rubrika: Sukaktis)

Festivalis "Iš arti" minės kompozitoriaus V. Liutoslavskio jubiliejų : [žinutė, su festivalio meno vadovės pasisakymu] // Respublika. - 2013, lap. 8, p. 12

Greitkelio penklinėje – „Lumen fidei“ : [pokalbis apie kantorijos, skirtos popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmečiui premjerą, kūrinį „Piligrimai“, ir visą kūrybą / kalbėjosi] Gražina Petrošienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, spal. 3-9, p. 3. – Rubrika: Prie fontano

Iš E. Griego ir M. K. Čiurlionio festivalio atgarsių : [pokalbis apie festivalio inspiracijas su Kauno muzikais, tarp jų ir Zita Bružaite] / kalbėjosi Eugenija Žakienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, bal. 11-17, p. 18-19. – Rubrika: Muzika

Kaune prasideda šiuolaikinės muzikos festivalis "Iš arti": [pokalbis su festivalio meno vadove] // muzikosantena.lt [interaktyvus]. - 2013-10-31[žiūrėta 2014 m. liepos 22 d.]. Prieiga per internetą

Laisvės alėją gaivins menininkai : [apie akciją „Atverk langus – PENKTADIENIS“, su pasisakymu] / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas [interaktyvus] . – 2013-7-06  [žiūrėta: 2013 m. lapkričio 5 d.]. Prieiga per internetą.

Laukianat aštuonioliktojo „Iš arti“ : [pokalbis apie artėjantį tarptautinį muzikos festivalį su jo organizatore / kalbėjosi] Eugenija Žakienė. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2013, lapkr. 7-13 ,  p. 4-5

„Neužtenka žinoti, reikia ir tikėti“ : [pokalbis apie religinę temą kūryboje ir kantoriją „Lumen fidei“/ kalbėjosi Jūratė Kuodytė]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2013, rugs. 20, p. 22-24

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“ : [pokalbis su festivalio meno vadove / kalbėjosi ] Rimutė Brilienė // 7 meno dienos. – 2013, lapkr. 8, p. 4

2014

Į viršų

Festivalis "Iš arti": nuo šnabždesių iki padūkimų : [apie XIX tarptautinį šiuolaikinės muzikos festivalį su autorės pasisakymu ir apie koncertą altui "Pabudimas"]. - Iliustr. // Kauno diena [interaktyvus]. - 2014, lapkr. 08, priedas Santaka, p. 6            

Jubiliejinis portretas: kompozitorius Algimantas Kubiliūnas[pokalbis 75-ojo jubiliejaus proga]. - Portr. // Lietuvos muzikos antena [interaktyvus] 2014, birž. 27 [žiūrėta 2014 m. liepos 17 d.]. Prieiga per internetą

Kas naujo lietuvių muzikos padangėje? : [su festivalio "Iš arti" meno vadovės pasisakymu] // Kauno diena [interaktyvus]. - 2014.11.06 [žiūrėta 2014.11.06] Prieiga per internetą
Premjera : Zitos Bružaitės "Pabudimas" altui ir simfoniniam orkestrui : [su autorės pasisakymu] //  Muzikos informacijos ir leidybos centras [interaktyvus]. - 2014-03-21 [žiūrėta 2014.10.16]. Prieiga per internetą
Spalvinga festivalio pradžia : [apie  Pažaislio festivalį ir kūrinį "Lumen fidei", su pasisakymu] / Eugenija Žakienė. - Iliustr. // Nemunas. - 2014, birž. 19-liep. 2, p. 19-21

Šiuolaikinės muzikos festivalis "Iš arti" : programos, parodos, premjeros, platumos : pokalbis su festivalio meno vadove Zita Bružaite // Muzikos informacijos ir leidybos centras [interaktyvus]. - 2014-11-05 [žiūrėta 2014.11.07]. Prieiga per internetą

Vėlyvo rudens muzika vėl Kaune : [pokalbis su festivalio "Iš arti" meno vadove / kalbėjosi] Eugenija Žakienė. - Iliustr. // Nemunas. - 2014, lapkr. 6-19, nr. 37-38, p. 3-4
2015
Apstulbs mirtis ir gamta, kai prisikels kūrinys... : [pokalbis apie "Requiem" / kalbėjosi] Dainora Merčaitytė. - Iliustr. // Nemunas. - 2015, lapkr. 5-18, nr. 21, p. 3. - Rubrika: Vyksmas

Kaune prasideda šiuolaikinės muzikos festivalis "Iš arti" : [festivalio, įvyksiančio Kaune lapkričio 20-27 dienomis, apžvalga su  meno vadovės pasisakymu] / parengė Rimutė Brilienė] // Lietuvos muzikos antena [interaktyvus] 2015.11.19 [žiūrėta 2015 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą

Kauno filharmonijoje - pasaulinė "Requiem" premjera / su  autorės pasisakymu // Kas vyksta Kaune [interaktyvus] 2015.11.03 [žiūrėta 2016 m. spalio 20 d.]. Prieiga per internetą

Kompozitorė Zita Bružaitė : [pokalbis su 2015 metų Įsimintiniausio Kauno menininko vardo pretendente / parengė Audronė Meškauskaitė]. - Iliustr. // Nemunas. - 2015, nr. 24, priedas Įsimintiniausias Kauno menininkas, p. 5

 

Koncerte "Vėlinių aidas" - Zitos Bružaitės Requiem : [apie kūrinio premjerą, su pasisakymu] // Muzikos informacijos  centras [interaktyvus] , 2015 m lapkričio 4 d. [žiūrėta 2016 m. sausio 12 d.. Prieiga per internetą: http://www.mic.lt/lt/ivykiai/2015/11/04/koncertas-veliniu-aidas-zitos-bruzaites-requiem/

Lietuvos kompozitoriai ir atlikėjai pristato Haydnui skirtus koncertus : [ir apie kūrinį "Hi, Haydn", su autorės komentaru] // Muzikos informacijos centras. - 2015 m. gruodžio 17 d. [žiūrėta 2016 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: http://www.mic.lt/lt/ivykiai/2015/12/17/lietuvos-kompozitoriai-ir-atlikejai-pristato-haydn/

Muzikos kūrinio anotacija kaip kodas=Annotation of a Musical Piece as a Code.- Tekstas lygiagr. angl. - Su bibliogr. - Iliustr. // Kūrybos erdvės=The spaces of creation. -  [T.] 23,  (Šiauliai, 2015). - ISSN 1822-1076. - P 6-14

Paskutinės lapkričio dekados muzika "Iš arti" : [pokalbis su festivalio "Iš arti" meno vadove / parengė] Eugenija Žakienė. - Iliustr. // Nemunas. - 2015, lapkr.19-gruod.2, nr. 22, p. 22-23
Vilniaus šv.Kazimiero bažnyčioje - lietuviškų kalėdinių premjerų vakaras : [choras "Brevis, vargonininkė Renata Marcinkutė-Lesieur, ir birbynininkas Egidijus Ališauskas parengė 12 naujų lietuviškų kūrinių, su pasisakymu] // Lietuvos muzikos antena [interaktyvus] 2015-11-30 [žiūrėta 2015 m.gruodžio 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.muzikosantena.lt/news/738/130/Vilniaus-sv-Kazimiero-baznycioje-lietuvisku-kalediniu-premjeru-vakaras/
2016
Dvidešimtasis ar dvidešimt pirmasis..?: [pokalbis su festivalio "Iš arti" organizatore / parengė] Eugenija Žakienė // Nemunas. - 2016, nr. 19 (lapkr.10-23), p. 22- Rubrika: Muzika

Kompozitorė Zita Bružaitė: ieškau išraiškingiausio ritminio piešinio...: [pokalbis su kompozitore jubiliejaus išvakarėse / kalbino] Neringa Daugvydė. - Iliustr. - (Apie muziką. Menininkų portretai) // Meno bangos [interaktyvus]. - 2016/09/03 [žiūrėta 2016 m. spalio 20 d.]. Prieiga per internetą

Kompozitorių-sajungai-75-eri : [su Kompozitorių sąjungospirmininkės pasisakymu] /Monika Petrulienė // Kamanė.lt. - 2016-10-19. Žiūrėta 2016, lapkr. 7. Prieiga per internetą

Ryškiausiems autoriams - "Metų muzikos vinies" apdovanojimai : [su kompozitorių sąjungos pirmininkės pasisakymu] // Bernardinai.lt [interaktyvus] . - 2016 m. gegužės 20 d. [žiūrėta 2016 m. birželio 3 d.]. Prieiga per internetą
Rudeninė (už)Gaida: aktualiosios muzikos festivalio "Gaida" koncertų įspūdžiai : [ir apie Simfortą "Skydas", su pasisakymu] Viltė Žakevičiūtė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2016, lapkr. 4. - p. 2-3
Tarp emocijų ir racionalaus prado : Pokalbis su kompozitore, kompozitorių sąjungos pirmininke Zita Bružaite : [išsamus straipsnis apie kūrybą, aptarta daug kūrinių /kalbėjosi] Justina Paltanavičiūtė - Iliustr. // kamane.lt [interaktyvus]. - 2016-12-12 [žiūrėta 2017 m. vasario 15 d.]. Prieiga per internetą
2017
[Gyvenimo ir kūrybos jubiliejų švenčiančiam maestro...] : [apie dirigentą Virgilijų Visockį]. - Aut. tarpe: Zita  Bužaitė. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2017, nr. 11-12, p. 38 

Kas įsiminė 2017-aisiais : [ į redakcijos klausimus atsako muzikologai, kompozitoriai] .- Aut. tarpe: Zita Bružaitė - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2017, gruod. 22, p. 2

Kompozitoriaus teritorija: kvepiančios Zitos Bružaitės natos :  [pokalbis kompozitorės namuose apie įpročius, kompozicinę rutiną ir kasdienybę / kalbėjosi] Eglė Bertašienė. - Iliustr. // mic.lt [interaktyvus]. - 2017m. gruodžio 22 d. [žiūrėta 2018 m. sausio 10 d.]. Prieiga per internetą 

Šarūno Nako meninės draperijos : [apie kompozitoriaus, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato asmenybę ir ją lydintį veiklos barą]. - Iliustr.- Bibliogr. išnašose.  // Nemunas. - 2017, nr. 1, p. 24-26. - (Rubrika:Muzika)

Skambės šiuolaikinė lietuviška muzika :  [apie koncertą Klaipėdoje ir jo premjerą "Adagio", su pasisakymu]. - Iliustr. // kauno.diena.lt [interaktyvus]. - 2017-10-28 [žiūrėta 2017 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per internetą

Vabzdžių žingsniai paskui Ramūną Motiekaitį : [kompozitoriaus muzikinės kūrybos bruožai].  - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Nemunas. - 2017, nr. 2. - p. 24-26 

Vieno savaitgalio prestoGunhild Carling ir Kauno bigbendo koncertų įspūdžiai. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2017, lapkr. 17,  p.2

Vytauto Barkausko nutolusio laiko muzika : [vyresniosios lietuvių kompozitorių kartos atstovo kūrybos apžvalga]. - Iliustr. // Nemunas. - 2017, nr. 3, p. 30-31
2018
"Džiazo mišių" premjera skelbs VIII Tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio pradžią : [redakcijos pokalbis su kompozitore apie bendro A.Jasenkos, J.Jasinskio, L. Rimšos ir L.Vilkončiaus kūrinio premjerą]. - Iliustr. // kauno.diena.lt [interaktyvus]. - 2018-09-08 [žiūrėta 2018 m. rugsėjo 10 d.]. Prieiga per internetą

Festivalis "Iš arti": bendrystės ir tapatybės paieškos : [su trumpu pasisakymu] / Rimutė Brilienė. - Iliustr. / diena.lt [interaktyvus]. - 2018-11-06 [žiūrėta 2018 m. lapkričio 15 d.]. Prieiga per internetą

Kompaktinėje plokštelėje -  Zitos Bružaitės "Koliažai". - Iliustr.,  portr. // Muzikos barai. - 2018, nr. 11/12, p. 39. -  Rubrika: Nauji leidiniai

Kompozitorės Zitos Bružaitės muzikinis blyksnis : [pokalbis apie teatralizuotą dainų koncertą nacionalinės filharmonijos salėje vasario 4 d. / kalbėjosi] Gintarė Skėrytė. - Portr. // mic.lt [interaktyvus] - 2018.01.29 [žiūrėta 2018 m. vasario 2 d.]. Prieiga per internetą

Tarptautnis šv. Jokūbo festivalis : [pokalbis apie bendro kelių kompozitorių kūrinio "Džiazo mišių" premjerą]. - Iliustr. // 7md.lt [virtualus]. - 2018-09-07[žiūrėta 2018 m.lapkričio 20 d.]. Prieiga per internetą

2019
Muzikinis blyksnis : gražiausios kompozitorės Z. Bružaitės dainos : [redakcijos pokalbis su autore apie teatralizuotą dainų koncertą Klaipėdos koncertų salėje]. - Iliustr. // Kauno.diena.lt [interaktyvus] - 2019-03-22 [žiūrėta 2020 m. vasario 20 d.]. Prieiga per internetą
2020
Zita Bružaitė: Didelė mano kūrybos ir gyvenimo dalis išauga iš improvizacijos, žaidimo: [Viltės Žakevičiūtės pokalbis su kompozitore apie neseniai išleistą dainų rinkinį "Penktame aukšte"]. - Iliustr. // mic.lt [interaktyvus] . - 2020 m. vasario 5 d. [žiūrėta 2020 m. kovo 5 d.]. Prieiga per internetą
Kompozitorė Zita Bružaitė apie dainų rašymą ir kūrybą ant bilieto : [pokalbio su kompozitore Margaritos Alper reportaže atpasakojimas] - Iliustr. // LRT.lt [interaktyvus]. - 2020.01.24 [žiūrėta 2020 m. kovo 5 d.]. Prieiga per internetą
Nacionalinės premijos laureatė Z.Bružaitė: "Visa mano muzika yra dedikacija Aukščiausiajam" : [pokalbis apie sakralinius kūrinius "Vilties mišios" ir kt./ kalbėjosi / Jurgita Jačėnaitė. - Iliustr. // bernardinai.lt [interaktyvus]. - 2020 m. vasario 15 d. [žiūrėta 2020 m. kovo 5 d.] Prieiga per internetą