KAVB
 
   


 
                   
 
       
       
 
 
 
     
 
 
 
 
Iliustruotos knygos Į viršų
 
 
1968 Į viršų
 
Lietuvių tautosaka. – Kaunas: Šviesa, 1968. -175 p.: iliustr. – (Mokinio biblioteka).

Lietuvių literatūra: [skaitiniai] X kl. – Kaunas: Šviesa, 1968. – (Mokinio biblioteka)
[D.] 2. / [Iliustr. R. Čarna], antr. lapo kitoje pusėje sudaryt.: D. Bartulienė, I. Leimontienė.  – 440 p. : iliustr.

 
1970 Į viršų
 

Poezijos pavasaris / Red. kom-ja Antanas Jonynas (pirm.) ir kt. [tarp iliustratorių R. Čarna]. – Vilnius: Vaga, 1970. – 230 p.: iliustr.

Jakubauskienė, Laima. Skaitiniai. I kl./ [tarp iliustratorių ir R. Čarna]. – Kaunas : Šviesa, 1970. – 100 p.: iliustr.

 
1971 Į viršų
 

Jakubauskienė, Laima. Skaitiniai. I kl. / [tarp iliustratorių ir R. Čarna]. – 2-asis leidimas. – Kaunas : Šviesa, 1971. – 100 p.: iliustr.

 
1972 Į viršų
 

Jakubauskienė, Laima. Skaitiniai. I kl. / [tarp iliustratorių ir R. Čarna]. – 3-asis leidimas. – Kaunas : Šviesa, 1972 [kn.metr.: 1971]. – 100 p.: iliustr.

Poezijos pavasaris : [eilėraščiai ir lit. straipsniai] / [Sudaryt. Marcelijus Martinaitis, tarp iliustratorių R. Čarna]. – Vilnius: Vaga, 1972. – 224 p.: iliustr.

 
1973 Į viršų
 

Poezijos pavasaris : [eilėraščiai ir lit. straipsniai] / [Sudaryt. Marcelijus Martinaitis, tarp iliustratorių R. Čarna]. – Vilnius: Vaga, 1973. – 222 p.: iliustr.

Jakubauskienė, Laima. Vyturys : Skaitiniai. I kl./ [tarp iliustr. R. Čarna]. – Kaunas : Šviesa, 1973. – 160 p.: iliustr.

 
1974 Į viršų
 

Jakubauskienė, Laima. Vyturys : Skaitiniai. I kl./ [tarp iliustratorių R. Čarna]. – 2-asis leid. - Kaunas : Šviesa, 1974 [ kn. metr.: 1973]. – 160 p.: iliustr.

Išsisupus plačiai : [liaud dainos ir liet. poetų eilėraščiai apie jūrą] / [tarp iliustratorių R. Čarna]. – Vilnius: Vaga, 1974. – 327 p.: iliustr.

 
1976 Į viršų
 

Jakubauskienė, Laima. Vyturys : Skaitiniai. I kl./ [tarp iliustratorių R. Čarna]. – 3-iasis, patais. leid. - Kaunas : Šviesa, 1976 [ kn. metr.: 1975]. – 168 p.: iliustr.

 
1977 Į viršų
 

Jakubauskienė, Laima. Vyturys : Skaitiniai. I kl./ [tarp iliustratorių R. Čarna]. – 4-asis leid. - Kaunas : Šviesa, 1977 [ kn. metr.: 1976]. – 168 p.: iliustr.

 
1978 Į viršų
 

Jakubauskienė, Laima. Vyturys : Skaitiniai. I kl./ [tarp iliustratorių R. Čarna]. – 4-asis leid. - Kaunas : Šviesa, 1978 [ kn. metr.: 1977]. – 168 p.: iliustr.

Poezijos pavasaris. 1978 : [eilėraščiai ir lit. straipsniai] / [Sudaryt. Albinas Bernotas, Antanas Drilinga, tarp iliustratorių R. Čarna]. – Vilnius: Vaga, 1978. – 224 p.: iliustr.

 
1979 Į viršų
 

Jakubauskienė, Laima. Vyturys : Skaitiniai. I kl./ [tarp iliustratorių R. Čarna]. – 4-asis leid. - Kaunas : Šviesa, 1979 [ kn. metr.: 1978]. – 168 p.: iliustr.

 
1982 Į viršų
 

Poezijos pavasaris. 1982 : [eilėraščiai ir straipsniai] / Sudaryt. Mykolas Karčiauskas, tarp iliustratorių R. Čarna]. – Vilnius: Vaga, 1982. – 280 p.: iliustr.

 
 
1985 Į viršų
 

Ermanytė, Irena. Lietuvių kalbos antonimų žodynas / Red. komis.: Zita Alaunienė ir kt.; iliustr. Romualdas Čarna. – Kaunas: Šviesa, 1985. – 159 p.: iliustr.

 
1987 Į viršų
 

Pabūk džiaugsmu : Mokytojų poezijos rinktinė / Sudarė Antanas Bieliauskas; iliustr. Romualdas Čarna. – Kaunas: Šviesa, 1987. – 204, [3] p.: iliustr.

 
1989 Į viršų
 

Aušta aušrelė: Liet. liaud. dainos: Dainynas / Parengė Kostas Aleksynas; Melodijas parengė Zofija Puteikienė; iliustr. Romualdas Čarna. – Kaunas: Šviesa, 1989. – 286, [1] p.: iliustr.

 
1991 Į viršų
 

Kalvės pasakos / Jonas Švėgžda ; sudarė J. Nekrašius ; iliustr. R. Čarna. - [Pakruojis] : Pakruojo raj. „Žiemgalos“ d-ja : Pakruojo raj. „Ąžuolo“ ž. ū. įm., 1991. - 37 p. : iliustr. - (Žiemgalos bibliotekėlė)

 
1993 Į viršų
 

Čepliauskas, Vytautas. Įklimpęs laikas : Poezija / [Įž aut. Robertas Keturakis]; iliustr. Romualdas Čarna. – Domeikava: ab, 1993. – 154, [1] p.: iliustr.

 
1995 Į viršų
 

Brazdžionis, Bernardas. Vilčių valtys : naujametiniai eilėraščiai / Iliustr. Kazys Šimonis; poeto portr. dail. Romualdas Čarna. – 2-asis papild. leid. – [Kaunas]: Atmintis, 1995. – 18, [1] p.: iliustr.

 
2007 Į viršų
 

Zaleckienė, Liudvika. Ant pilko žemės veido : [eilėraščiai] / [panaudota Romualdo Čarnos grafika]. - [Kaunas] : Prix Fixe, [2007]. - 118, [7] p. : iliustr.

 
2010 Į viršų
 

kaip Peštukas metė pūką, arba Tikri vieno mažo vyro nuotykiai augant : poemėlė / Petras Palilionis ; [dailininkas Romualdas Čarna]. – [Kaunas : Arx Baltica], 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 47, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-39-100-5 (įr.)

 
 
 
Iliustracijos žurnaluose ir laikraščiuose Į viršų
 
 
 
1968 Į viršų
 
Žvirdauskas, Vitas. Uostai pamiršta laivus: apsakymas / R. Čarnos pieš. // Nemunas. – 1968, Nr.5, p.18-23: portr.
 
1969 Į viršų
 

Rimkevičius, Vytautas. Pradžia; Pašaukimas: apsakymai / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1969, Nr.11, p. 10-15: portr.

Vilimaitė, Bitė. Ten, Mikalajūnų kaime; Dzūkė mergaitė; Skiriu Violetai: [apsakymai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1969, Nr. 12, p. 24-25: portr.

 
1970 Į viršų
 

Lankauskas, Romualdas. Per rugiapjūtę šaltam šuliny; Abejingumas : novelės / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1970, Nr.1, p. 8-11: portr.

Strielkūnas J. Vasaros vakaras; Biržely; Kelio daina; Laukų tyla; Tas gyvenimas; Velnio apsilankymas; „Neieškau aš tavęs. Tik metai bėga...“; Pasirinkimas : [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1970, Nr. 6, p. 6-7: portr.

Kelis, Viljamas Melvinas. Vienintelis vyras laisvės gatvėje : [apsakymas] / vertė N. Žilinskienė, R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1970, Nr. 6, p. 38-40.

Martinkus, Vytautas. Užkluptas ryto : apsakymas / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1970, Nr. 7, p. 14-17: portr.

Dilanas, Tomas. Vaizdas į jūrą; Po mugės : novelės / vertė K. Jurevičius V. Nastopkienė, iliustr. R. Čarna. // Nemunas. – 1970, Nr.9, p. 32-34: portr.

Vaičiūnaitė, Judita. Sekmadienis; Pelynai; Kriauklė; Veidrodis; Rytmetis : [eilėraščiai] / Iliustr. R. Čarna. // Nemunas. – 1970, Nr. 10, p. 23: portr.

Verlenas, Polis. Sentimentalus pasivaikščiojimas; „Myluoja klavišus trapi ranka lipšniai...“; „Toje begalinėj...“; Dangus; Patylom; Rudens giesmė; Jausmingas pokalbis; „Štai židinys ir lempos šviesa siauru ratu...“; „Štai ji, duonelės šventė! Javų kirtimo šventė!..“; „Našlaitis aš buvau ramus...“: [eilėraščiai] / vertė V. Šiugždinis, R.Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1970, Nr. 12, p. 41-43.

 
1971 Į viršų
 

Mikelinskas, Jonas. Anonimas: apysaka / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1971, Nr. 3, p. 6-15: portr.

Karalius, Vytautas. Auksinė žuvelė; Apie obuolio reikšmę; Pasakos – ne pasakos / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1971, Nr.4, p. 11-13: portr.

Gamara, Pjeras. Namas dangaus prieglobstyje: novelė / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1971, Nr. 6, p. 40-41.

Cogtas, Šadgarsurengijnas. Troškimas; Pirmas sniegas : [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1971, Nr. 7, p. 51.

Reimeris V. Minčių laisvadienis; Kai aišku iš anksto...; Estafetė : [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1971, Nr. 8, p. 8-9: portr.

Vanagas, Rimantas. Einanti motina; „Tai kas per žemę ėjo...“; „Kodėl skaisčiausią dieną...“; „Petrai, Petrai...“; Tėvui, staliui : [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1971, Nr. 10, p. 11: portr.

Zurba, Algimantas. Kai šviečia mėlyni langai : apsakymas / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1971, Nr. 11, p. 4-8: portr.

Gražys, Remigijus. Miegančiųjų širdys; „Augo linksmas medis...“; Iš tylių namų; Per miglą : [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1971, Nr. 12, p. 11: portr.

Golubas, Jurka. „To vaizdo neišdildys metai...“; „Liūdnėja rudeniški žodžiai...“; Prie Naručio; Po vestuvių : [eilėraščiai] / vertė Juozas Marcinkevičius. R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1971, Nr. 12, p. 19: portr.

 
1972 Į viršų
 

Rytcheu, Jurijus. Kakoto skaičiai; Bafino žemę prisiminus : apsakymai. / vertė D. Šilinis, R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1972, Nr. 2, p. 21-28.

 
1973 Į viršų
 

Martinkus, Vytautas. Aštuonių vėjų stebuklas; Dendrolatris : Dvi sakmės / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1973, Nr. 1, p. 8-12: portr.

Ramoškienė J. Tėvas : [apie LTSR nusipelniusį artistą K.Jurašiūną] / R. Čarnos pieš. // Šeima. – 1973, Nr.1, p. 12-15.

 
1974 Į viršų
 

Mikuta, Algimantas. Tulpė : poema / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1974, Nr. 1, p. 6-9: portr.

Balionienė, Emilija. Krištolo kurpaitės : ištrauka iš spaudai ruošiamos knygos / R. Čarnos iliustr. // Šeima. – 1974, Nr.3, p. 28-30.

Rakauskas, Mečys. „...pasverk širdim savo...“:[apsakymas. Pradžia] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1974, Nr.4, p. 10-19: portr.

Rakauskas, Mečys. „...pasverk širdim savo...“:[apsakymas. Pabaiga] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1974, Nr.5, p. 12-21: portr.

Petkevičius, Vytautas. Laumės ašaros : apsakymas / R. Čarnos iliustr. // Šeima. – 1974, Nr.6, p. 24-26.

Kondrotas, Saulius. Tuščias namas; Rytas išaušo : novelės / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1974, Nr.10, p. 4-8: portr.

 
1975 Į viršų
 

Vanagas R. Vanduo. Autobiografijos pradžia / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1975, Nr.1, p. 5-7 : portr.

Baršys, Vytautas. Kai du stos... : [iš sociol. tyrimų apie namų ruošos darbų pasiskirtymą tarp šeimos narių] / R. Čarnos iliustr. // Šeima. – 1975, Nr.2, p. 25-28.

Lencas, Zigfridas. Eskimų lempos arba Vieno specialisto kančios / Iš vok. k. vertė Teodoras Četrauskas, Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1975, Nr.2, p. 48-49.

Keturakis, Robertas. Žemės ir žmonių atmintis : [apie Rūdninkų girios partizanų veiklą] / R. Čarnos pieš. // Nemunas. – 1975, Nr.7, p. 7-9.

 
1976 Į viršų
 

Lankauskas, Romualdas. Prisiminimai po vidurnakčio : romanas / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1976, Nr.9, p. 18-29, 40-49 : portr.

Grušas, Juozas. Beprasmis įvykis : novelė / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1976, Nr.11, p. 6-9 : portr.

 
1977 Į viršų
 

Martinkus, Vytautas. Vėtrungės šeimos šventei: apysaka / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1977, Nr.3, p. 16-29 : portr.; - Nr.4, p. 20-29.

Karčiauskas, Mykolas. Romansas Žvirgždės žiemai; Piktybė ir grožis; „Vėl žiaurumas, baltumo žiaurumas...“; Du Anos Margit peizažai: 1. Sentendre; 2. Latras iš kairės; Namuos; Kambarys; Prisimenant kelionę į Uteną; Atostogos; Antanui : [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1977, Nr.6, p. 6-7 : portr

Girkontaitė, Ramutė. Aviliai prie kelio; „Saulėtekio plaštakė mirgančiais sparnais...“; „Vėjo mėlynas krūmas...“; Šokėja: [eilėraščiai]  / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1977, Nr.8, p. 10 : portr.

Norkus, Romualdas. Leipcigas; Tyla Bacho bažnyčioje; Šviesos pasaulis; Tėvams; Juodabalta spalva; Grafiko mirties paradoksas; Kančios spalva; Supratimo geroji akimirka: [eilėraščiai]  / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1977, Nr.11, p. 14-15 : portr.

 
1978 Į viršų
 

Dabulskis, Aleksas. Pakuždos; Pilis; Su šešėliu; Ne iš esmės; Bėgimas vietoje; Mintis apie mintis; Vėtros eskizas; Blyksnis; Chatynė; Artėjimas; Didmiestis; Jaunatis : [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1978, Nr.2, p. 27-29 : portr.

Žukauskas, Albinas. Akistatų metlaikis; Raiboji kurapkėlė; „Atėjo medžių metas, ošiančių javų, dainingų miestų laikas...“; Atbūti būti: B. Sruogai; „Tada kalbėjai, atsisėdus Pirčiupiuose ant degėsių apie...“: [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1978, Nr.9, p. 32-33 : portr.

Keturakis R. Žemės vardas : poema / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1978, Nr.10, p. 7-11.

Korsakas, Kostas. Daininikė; Pažadas; „Yra dienų...“; Juodos katės; „Tu manai...“; Šiaurinė Lietuva; Maironis Pompėjoje; „Dažnai skaitau aš Omarą Chajamą...“; Mirusiems bičiuliams; Saulė ir vėjas : [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1978, Nr.11, p. 21-23 : portr.

 
1979 Į viršų
 

Strielkūnas J. Tėviškė; „Kol tu dainuoji apie rytą!..“; Broliai; Žaislo ardymas; Sugrįžimas; Meilės pabaiga; „O ant kalno to neaugo niekas..“; Po tylinčiom žvaigždėm...: [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1979, Nr.5, p. 4-5: portr.

Vaičiūnaitė, Judita. Iš „Nemuno elegijų“: [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1979, Nr.10, p. 6-7 : portr.

 
1980 Į viršų
 

Cieškaitė, Gražina. Alchemija : poema / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1980, Nr.2, p. 4-5: portr.

Mazilu, Teodoras. Apvalėjanti kvadratinė galva : [satyr. novelė] / Iš rusų k. vertė Juozas Lingys; Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1980, Nr.2, p. 44.

Samulevičius, Raimundas. Susitikimas su Indžichu : Apysaka. Skiriu T. N. ir M. D. / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1980, Nr.8, p. 12-18; Nr. 9, p. 14-21.

 
1981 Į viršų
 

Selindžeris, Džeromas D. Mėlynasis de Domjė-Smito periodas : [apsakymas] ] / Iš anglų k. vertė N. Maliukevičius; R. Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1981, Nr.2, p. 36-41: portr.

Graibus, Rimgaudas. Alsavimą tavo juntu...: Tėvynė; Rytas : [eilėraščiai] / R. Čarnos iliustr. // Tiesa. – 1981, bal. 4.

Mieželaitis, Eduardas. Hedimelesai: 1. „Tulpės talpios kaip lūpos...“; 2. „Aš nežinau, ar tai lelijos žydi...“;3. „Rododendrai ir oleandrai...“; 4. „Kur tas pavasaris?...“; 5. „tie irisai – melsvi siurprizai...“; 6. „Lietaus plaukuota letena baltais alyvų...“; 7. „Šiąnakt buvo sprogimas...“; 8. „Violetinė našlaitė ar viola tricolor...“; 9. „Kokia gėlės prasmė? Ar žydras žiedas...“: [eilėraščiai] / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1981, Nr.4, p. 5-7: portr.

Oldridžas, Džeimsas. Paskutinis colis : [apsakymas] / Iš anglų k. vertė Virgilijus Čepliejus; Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1981, Nr.9, p. 48-54: portr.

 
1982 Į viršų
 

Bredberis, Rėjus. Mėlynasis butelis : [apsakymas] / Vertė Rasa Vaičiūnaitė; Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1982, Nr.1, p. 23-26: portr.

Jacinevičius, Leonidas. Debesų garbanos; Charakterio kalvis : apsakymai / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1982, Nr.2, p. 3-5.

Vasiliauskas, Valdas.Bernardinai; Operos mėgėjas : novelės / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1982, Nr.6, p. 9-13: portr.

Rakauskas, Mečys. Valanda, kurios visi laukėme : apsakymas / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1982, Nr.8, p. 5-13: portr.

 
1983 Į viršų
 

Mačiukevičius, Jonas. Sugrįžimas į Nidą : [eilėraščiai] / Romualdo Čarnos lino graviūrų reprod. // Nemunas. – 1983, Nr. 6, p. 3-6: portr.

 
1984 Į viršų
 

Kukulas, Valdemaras. „Pabus ir sukliks...“; „- Tave vienatvė vieną sergi...“; „Krūpčioja šešėliai...“; „Tarsi pokary...“; „Dar negirdi, bet jau matai...“; „Žemę judina...“; Dvi baladės : [eilėraščiai] / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1984, Nr.5, p. 6-7: portr.

Cvirka, Jonas. Persmelktas žvaigždžių : [novelė] / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1984, Nr.10, p. 13-14: portr.

 
1985 Į viršų
 

Mieželaitis, Eduardas. Praeludium; Op 1: [ir kiti eilėraščiai] / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1985, Nr.6, p. 15-23: portr.

Stasiukonytė, Audra. Diagnozė: R. S.; Procesija : [ir kiti eilėraščiai] / Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1985, Nr.12, p. 19-21: portr.

 
1988 Į viršų
 

Sugrįžimas : [pasikalbėjimas su dr. J. Storosta apie Vydūną] / Užrašė ir koment. Leonas Stepanauskas; Romualdo Čarnos iliustr. // Nemunas. – 1988, Nr. 7, p. 36-37: portr.

 
1990 Į viršų
 

Kašauskas, Raimondas. Nepalik mūsų, Maironi! Prisiminimai iš Poeto gimtinės, aplankytos per Vėlines / Romualdo Čarnos raiž. // Tiesa. – 1990, lapkr. 17, p. 4.

 
1992 Į viršų
 

Skendelienė R. Šios vasaros geltonos rožės žydi Juozui Miltiniui / [Su Romualdo Čarnos J. Miltinio portr. piešiniu] // Kauno diena. – 1992, rugs. 5, p. 4.