KAVB
 
   


 
                   
 

2009 m.

 

2009 m.

 

Su J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos pedagogais 2003 m. kovo 24 d.

 

Su šeima. Apie 2002 m.

 

Harmonijos pamoka Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1999 m.

 

Su Kauno kompozitoriais 1998 m. balandžio 8 d. iš kairės: V. Bartulis, A. Kubiliūnas, D. Kairaitytė, Z. Bružaitė, G. Kuprevičius

 

„Kauno tiesos“ redakcijoje pasitarimas dėl „Muzikinio gyvenimo“. Iš kairės: J. Urbonavičūtė-Urbonienė, D. Kairaitytė, R. Kanopkaitė (redakcijos darbuotoja), G. Kuprevičius, A. Kubiliūnas, V. Bartulis, G. Kirvelytė, R. Vaitiekūnaitė, redakcijos darbuotoja (sėdi nugara). 1987 m. lapkričio 14 d.

 

1983 metais su Stase Gruodiene.

 

Kauno viešojoje bibliotekoje paskaita apie Miką Petrauską.1973 m.spalio 13 d.

 

Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos technikumo moksleivis

 

Duokiškio septynmetė mokykla, 1950. Algimantas Kubiliūnas - pirmojoje eilėje ketvirtas iš kairės

 

Apie 1947 m. su motina ir jaunesniuoju broliu Juozu