KAVB
 
   


 
                   
 

Foto
Antanas Kučingis
1918 m. gruodžio 18 d.

Foto
Antanas Kučingis Veiverių mokytojų seminarijos sode.
1916 m.

Foto
Lietuvos karo mokyklos mokiniai, viduryje – A. Kučingis.
Kaunas, 1920 m.

Foto
Lietuvos karo mokyklos trečioji laida. A.Kučingis – centre iš viršaus į apačią ketvirtas.
1920 m. spalio 17 d.

Foto
A. Kučingio ir M. M. Ambrasaitės vestuvės
1922 m. liepos 30 d.

Foto
Topografai Ežeriekuose (Varėnos r.). A.Kučingis pirmas iš dešinės.
1925 m.

Foto
A. Kučingis – Lietuvos kariuomenės vyresn. leitenantas
Apie 1925 m.

Foto
A. Kučingis – Lietuvos kariuomenės kapitonas
1934–1936 m.

Foto
A. Kučingis su šeima.


Foto
A. Kučingis – Greminas, J. Dvarionaitė – Tatjana P. Čaikovskio op. „Eugenijus Oneginas“
1924 m. gegužės 17 d.

Foto
Surinas – P. Čaikovskis, „Pikų dama“.
1925–1926 m.

Foto
Mefistofelis – Ch.Gounod, „Faustas“.
1929 m.

Foto
Rimvydas – J. Karnavičius, „Gražina“.
1933 m.

Foto
Kecalas – B. Smetana, „Parduotoji nuotaka“.
1934 m.

Foto
Dainius – A. Kučingis, A. Račiūno op. “Trys talismanai“.
1936 m. balandžio 1 d.

Foto
Borisas Godunovas – M. Musorgskis, „Borisas Godunovas“.
1936 m.

Foto
Lietuvos bosai su garsiuoju F. Šaliapinu. Iš kairės: S. Sodeika, A. Kučingis, F. Šaliapinas, I. Nauragis.
1934 m.

Foto
A.Kučingis Kauno radiofone.


Foto
Paryžiuje. Iš kairės A.Kutkus, B.Dvarionas, ketvirtas A.Kučingis.
1934 m. balandis

Foto
Po G. Puccini op. „Bohema“ spektaklio. Iš kirės: P. Radzevičiūtė, A. Sodeika, Ch. Šulginas, A. Staškevičiūtė, A. Kučingis, K. Petrauskas.
1936 m.

Foto
A. Kučingis (dešinėje) ir V. Marijošius Prahoje
1937 m. kovo mėn.

Foto
Taline. Iš kairės pirmas – A.Kučingis.
1936 m. vasario 15 d.

Foto
A. Kučingis – Lietuvos kariuomenės majoras
1937 m. vasario 20 d.

Foto
Su teatro kolegomis, sugrįžus iš Sibiro. Ketvirtas iš kairės A. Kučingis.
Kaunas, 1956 m. rugpjūtis.

Foto
Nilakantha – L. Delibes, „Lakmė“.
1957 m. (vaidmuo sukurtas 1934 m.)

Foto
Greminas – P. Čaikovskio op. „Eugenijus Oneginas“.
1957 m.

Foto
Osminas – W. A. Mozarto op. Pagrobimas iš Seralio“.
1957 m.

Foto
A. Kučingis – vyskupas Masalskis, R.Siparis – grafas Tyzenhauzas B. Dvariono op. „Dalia“.
1959 m.

Foto
SS generolas V. Klovos op. „Duktė“,
1960 m.

Foto
Procida G. Verdi op. „Sicilijos mišparai“.
1961 m.

Foto
Procida G. Verdi op. „Sicilijos mišparai“.
1961 m.

Foto
Mefistofelis – Ch. Gounod op. „Faustas“.
1969 m.

Foto
Mefistofelis – Ch. Gounod op. „Faustas“.
1969 m.

Foto
Antanas Kučingis – Mefistofelis, sukurtas televizijai.
1969 m.

Foto
A. Kučingis – Don Diegas, J. Ušinskaitė – Dona Elvyra B. Gorbulskio miuzikle „Don Žuanas, arba Meilė geometrijai“ Kauno muzikiniame teatre.
1969 m.

Foto
Antanas Kučingis.
1969 10 18

Foto
Antanas Kučingis.
1971 m.

Foto
M. ir A. Kučingiai su sūnumi Algimantu ir dukra Rasa.
1972 m.

Foto
A. Kučingio 80 metų jubiliejaus minėjimo iškilmės Kauno muzikiniame teatre
1979 m.

Foto
A. Kučingio jubiliejinis vakaras Vilniaus meno darbuotojų rūmuose. Akomponuoja J. Šleinytė, dešinėje sėdi muzikologė O. Narbutienė.
1979 m. lapkričio 14 d.

Foto
Susitikimas su A. Kučingiu K. Petrausko memorialiniame muziejuje. Kairėje – V. Blažys, dešinėje – O. Narbutienė.
1983 m. balandis