KAVB
 
   


 
                   
 

1958  
 
LTSR Ministrų Tarybos nutarimas dėl Kapsuko lėlių teatro įsteigimo Nr. 172 / Motiejus   Šumauskas  // LTSR Ministrų Tarybos nutarimai. – Vilnius,1958. – P. 146.
LTSR Kultūros ministerijos įsakymas dėl Kapsuko lėlių teatro perkėlimo į Kauną Nr. 173 / V. Jakelaitis // LTSR KMA, f.1, ap. 1, b. 824, 1. 78. – Vilnius, 1960, vasario 4.
Originalas.
Kapsuko lėlių teatras // Teatras: 1940–1960 : [Dokumentai ir medžiaga]. – Vilnius, 1986. – P. 244–246.
Kapsuko lėlių teatro 1958–1960 m. repertuaras Nr. 176 / S. Ratkevičius, D. Barauskas // Teatras: 1940–1960 (Dokumentai ir medžiaga). – Vilnius, 1986. – P. 246.
 

1958 m.  „Stebuklingasis Aladino žibintas“.
Rež. S. Ratkevičius; dail. I. Mdivani; komp. H. Korvits.

 
Gernet, Nina. Stebuklingasis Aladino žibintas : Trijų veiksmų pasaka (arabų pasakų motyvais) // Lietuvos teatrai. – 1958, nr. 2, p. 37
Apie pirmąjį Kapsuko lėlių teatro spektaklį. Su veikėjų sąstatu ir prierašu apie veiklos pradžią, spektaklio pasirinkimo motyvus.
Gražys B. Pirmasis lėlių teatro spektaklis // Naujasis kelias (Kapsukas). – 1958, gegužės 23.
Kapsuko  lėlių teatras. – Iliustr. // Lietuvos teatrai. – 1958, nr. 1, p. 19.
Apie gegužės 18 d. Kapsuko dramos teatro patalpose įvykusį pirmą lėlių teatro spektaklį N. Gernet 3 veiksmų pasaką „Stebuklingasis Aladino žibintas“.
Miliūnas, Viktoras. Didelis džiaugsmas // Literatūra ir menas. – 1958, gruodžio 13.
Kapsuko lėlių teatro gastrolės Vilniuje.
Mozūraitis A. Lėlių teatro gastrolės Vilniuje // Naujasis žodis. – 1958, gruodžio 10, p. [5].