KAVB
 
   


 
                   
 

Foto
Juozas Malikonis
Pirmasis žingsnis profesionalioje scenoje IV kurse: Mefistofelis Š. Gounod operoje „Faustas“

Foto
Juozas Malikonis
Su žmona ir dukrele.

Foto
Juozas Malikonis
Čarlis-Teta su Spetaigu-A.Jacunsku F. Loesser miuzikle „Kur Čarlis?“

Foto
Juozas Malikonis
Don Žuanas su Elvira-V.Sagaityte W. A. Mozarto operoje „Don Žuanas“

Foto
Juozas Malikonis
1980 m. po „Don Žuano“ premjeros su dirigentu S. Sondeckiu

Foto
Juozas Malikonis
Su žmona

Foto
Juozas Malikonis
Higinsas su Eliza-Danute Dirginčiūte F. Loewe miuzikle „Mano puikioji ledi“

Foto
Juozas Malikonis
Juozas Malikonis (pirmas iš dešinės) Zenono Paulausko jubiliejuje

Foto
Juozas Malikonis
60-mečio jubiliejaus šventėje su žmona. Sveikina poetas Aleksas Dabulskis

Foto
Juozas Malikonis
Iš kairės: Filomena Viržonytė, Juozas Malikonis su žmona, Daina Klimauskaitė, Virginija Daugirdienė, Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė M. ir K. Petrauskų muziejuje

Foto
Juozas Malikonis
Su koncertmeistere Virginija Daugirdiene

Foto
Juozas Malikonis
Knygos „Antanas Kučingis. Laiškai. Atsiminimai“ pristatyme

Foto

Iš kairės: koncertmeisterė Beata Vingraitė-Andriuškevičienė, Liudas Mikalauskas, Tomas Ladiga, Juozas Malikonis KAVB renginyje