KAVB
 
   


 
                   
 

Daiva Rokaitė Dženkaitienė. Kompozitorė, pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė (2006)
Lietuvos kompozitorių sąjungos narė (nuo 1997 metų)
Gimė 1972 m. vasario 18 d. Kaune
Mirė 2010 m. liepos mėn. 28 d. Kaune
Palaidota Jonučių (Garliavos) kapinėse

 

Išsilavinimas

1972-1986 m. mokėsi groti fortepijonu Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje mokytojos V. Samsonienės klasėje
1986 m. baigė 31-osios vidurinės mokyklos aštuonias klases.
1986-1990 m. mokėsi Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar-konservatorijoje) dėstytojo Algimanto Kubiliūno teorijos-kompozicijos klasėje.
1990-1995 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje (Broniaus Kutavičiaus kompozicijos klasėje), 1995-1996 m. tobulinosi magistrantūroje (profesoriaus Juliaus Juzeliūno klasėje), 1996-2001 m. – doktorantūroje (mokslinio darbo vadovas – Rimantas Janeliauskas).

 
Pareigos

1991-1993 m. dėstė Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje muzikos teorijos disciplinas.
1994-2001 m. Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto Muzikos teorijos ir istorijos katedros asistentė.
1998-2000 m. dar ir Vilniaus M. K. Čiurlionio muzikos gimnazijos solfedžio ir harmonijos mokytoja.
Nuo 2001 m. dėstė solfedžio ir muzikos istorijos disciplinas Kauno Sakralinės muzikos mokykloje.
2003-2010 m. – Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto muzikos kalbos dėstytoja.

 
Dalyvavo

Tarptautiniuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose „Gaida“(1991, 1997, 2001), „Jauna muzika“ (1996), „Atžalynas“ (1996), „Iš arti“(2004, 2005, 2007, 2008), „Muzikos ruduo“ (2004), „Jaunimo kamerinės muzikos dienose“ Druskininkuose 1995.

 
Apdovanota

1991 m. Antroji premija konkurse „Jauna muzika“ už kūrinį „Credo“.