KAVB
 
   


 
                   
 

1960

2015
                     2016
1960 Į viršų
Respublikinė dailės paroda Lietuvos TSR 20-mečiui paminėti. 1960 : katalogas. – Vilnius: Vilniaus valst. Dailės muziejus, 1960. - 335 p.: iliustr., 78 iliustr. lap.
Художественная выставка Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР : каталог. – Москва, 1960. – 212 p.: iliustr. - Rus.
1961 Į viršų
Respublikinė dailės paroda. 1961 : katalogas / sudaryt. P. Gudynas, S. Jakštas. – Vilnius: Valst. dailės muziejus, 1961. – 36 p.
Dailininko diena : Dailės parodos katalogas. – Vilnius: Vilniaus valst. dailės muziejus, 1961. – 15 p.
Выставка произведений молодых художников . Живопись. Скульптура. Графика : [katalogas] . – Москва, 1961. – 24 p., 14 lap. iliustr. - Rus.
1962 Į viršų
Respublikinė portretų paroda. 1962 : Katalogas. – Vilnius: Valst. dailės muziejus, 1962. – 110 p.: iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., rus.
1963 Į viršų
Respublikinė dailės paroda. 1963 : [katalogas]. – Vilnius: Valst. dailės muziejus, 1963. – 52 p. - Tekstas lygiagr. liet., rus.
1964 Į viršų
Respublikinė taikomosios dekoratyvinės dailės paroda : [katalogas]. – Vilnius, 1964. – 128 p.: iliustr.
Kauno dailininkų taikomosios dekoratyvinės dailės parodos katalogas . – Kaunas,1964. – 40 p.: iliustr.
1965 Į viršų
Respublikinė dailės paroda "Taikos sargyboje". 1965 : [katalogas]. – Vilnius: Valst. dailės muziejus, 1965. – 32 p.: iliustr. - Tekstas lygiagr. liet., rus.

1965 m. jubiliejinė dailės paroda : [katalogas]. – Vilnius, 1965. – 58 p.

Kauno dailininkų darbų parodos, skirtos Lietuvos TSR 25-čiui, katalogas . – Kaunas, 1965. – 25 p.
Jakutytė, Elena, Krištopaitis, Adolfas, Strioga, Leonoras. Dailės darbų paroda. Kaunas. 1965 : Katalogas / [Įž. str. P. Stausko]. – Kaunas: Kauno valst. M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 1965. – [16] p. : iliustr.
1966 Į viršų
Kauno dailininkų darbų pavasario parodos katalogas. – Kaunas, 1966. – 16 p.
Kauno dailininkų darbų rudens parodos katalogas / [Įž. str. B.Klovos]. – Kaunas, 1966. – 8 p.
Художественная выставка «25 лет Советской Литвы, Латвии, Эстонии» : каталог. – Москва, 1966. – 246 p., 18 lap. iliustr. - Rus.
1968 Į viršų
Respublikinės jubiliejinės dailės parodos 1967 katalogas / [Įž. str. J. Kuzminskio]. – Vilnius, 1968. – 51 p., 16 iliustr. lap.
Jubiliejinė taikomosios dekoratyvinės dailės paroda : katalogas. – Vilnius, 1968. – 128 p.
Dailės parodos "Kaunas – mūsų miestas" katalogas / [Įž. str. Alg. Dūdos]. – Kaunas, 1968. – 16 p.
1970 Į viršų
Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / [Įž. str. B. Klovos]. – Kaunas, 1970. – 12 p.
1971 Į viršų
Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / [Įž. str. Donato Valatkos]. – Kaunas, 1971. – 12 p.
1972 Į viršų
Скульптура малых форм. Первая всесоюз. выставка : Каталог . – М.: Сов. художник, 1972. – 23 p., 23 lap. iliustr. - Rus.
Telniecibas izstade "Riga – 72" = Выставка скульптуры «Рига – 72»: [katalogas]. – Riga, 1972. – 346 p. : iliustr. – Tekstas latv., rus.
Каталог выставки скульптуры "Рига – 72». - Рига, 1972. – 20 p. - Rus.
1973 Į viršų
Выставка произведений художников Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР . Посвящается 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик : каталог. – Москва : Сов. художник, 1973. – 138 p. : iliustr. - Rus.
1974 Į viršų
Kauno dailininkų kūrinių parodos katalogas / [Įž. str. Nijolės Tumėnienės]. – Kaunas, 1974. – 96 p. : iliustr.
1975 Į viršų
Respublikinė dailės paroda, skirta M.K.Čiurlionio 100-osioms gimimo metinėms : [katalogas] / [Įž. str. P. Gudyno]. – Vilnius, 1975. – 38 p.: iliustr. – Dalis teksto rus.
1976 Į viršų
Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / [Įž. str. Rūtos Purvinaitės]. – Kaunas, 1976. – 20 p. – Tekstas liet., rus.
Telniecibas kvadrinale "Riga – 76" : buklets. – Riga, 1976. – 1 lap. sulankst. į 14 p. – Tekstas lygiagr. latv., rus.
1977 Į viršų
Respublikinė dailės paroda : katalogas / [Įž. str. G. Balčiūnienės]. – Vilnius, 1977. – 24 p.
Respublikinė jubiliejinė 1977 m. dailės paroda : katalogas / [Įž. str. Prano Gudyno]. – Vilnius, 1978. – 24 p.
1978 Į viršų
Kauno dailininkų kūrinių parodos, skirtos Tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje ir LKP 60-mečiui, katalogas / [Įž. str. Rūtos Purvinaitės]. – Kaunas, 1978. – 16 p.
1979 Į viršų
Vilniaus universitetas Lietuvos dailėje 1579-1979 : Jubiliejinės dailės parodos katalogas / [Įž. str. Jono Kubiliaus, Prano Gudyno]. – Vilnius, 1979. – 87 p. : iliustr.
Kauno dailininkų piešinių paroda : [lankstinukas]. – Kaunas, [1979]. – 1 lap. sulankst. į [6] p. : iliustr.
1980 Į viršų
Respublikinė medalių ir mažosios plastikos paroda : [katalogas]. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1980. – 58 p. : iliustr.
Jubiliejinė respublikinė vaizduojamosios dailės paroda tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečiui : katalogas / [Įž str. J. Kuzminskio]. – Vilnius, 1980. – 46 p. : iliustr.
1981 Į viršų
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos, skirtos tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečiui, katalogas . – Kaunas, 1981. – 12 p.
1982 Į viršų
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1982 : katalogas / [Įž. str. R. Janonienės]. – Vilnius, 1986. - 16 p.
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos katalogas . – Kaunas, 1982. – 12 p.
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos, skirtos TSRS 60-mečiui, katalogas / [Įž. str. Povilo Valatkos]. – Kaunas,1982. – 18 p.
1983 Į viršų

Respublikinės vaizduojamosios dailės parodos katalogas. – Kaunas, 1983. – 29 p.

Всесоюзная выставка скульптуры. 1-ая : [каталог] . – Москва, 1983. – 8 p. - Rus.

1986 Į viršų
Respublikinė skulptūros paroda. 1983 : katalogas. – Vilnius, 1986. – 12 p.
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos, skirtos LTSR dailininkų sąjungos Kauno skyriaus įsteigimo 30-mečiui, katalogas / [Įž. str. Povilo Valatkos]. – Kaunas, 1983. – 16 p.
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1984 : katalogas / [Įž. str. Nijolės Lukšionytės]. – Vilnius, 1986. - 15 p.
Jubiliejinė respublikinė dailės paroda "Tarybų Lietuvai – 45" : katalogas. 1985 / [Įž. str. Gintaro Baltino, Alfonso Andriuškevičiaus, Daivos Skuodytės]. – Vilnius, 1986. – 32 p.
Respublikinė dailės paroda "Žmogus ir aplinka". 1986, 1-oji : katalogas. – Vilnius, 1987. – 20 p.
1987 Į viršų
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1987 : katalogas. – Vilnius, 1988. – 24 p., 8 iliustr. lap.

10 skulptorių kūrybinių stovyklų : katalogas. - [Klaipėda, 1987]. - 60 p.: iliustr.

Искусство Советской Литвы. Выставка посвящается 70-летию Великого Октября : каталог. – Москва, 1987. – 37 p., 80 iliustr. p.
1988 Į viršų
Žmogaus ženklai : Skulptūros, piešinių, fotografijos paroda : katalogas / Parengė R. Andriušytė, E. Lubytė. – Klaipėda, 1988. – 56 p.: iliustr.
1989 Į viršų
Lietuvių skulptūros paroda "Įvaizdis – nuo figūros iki ženklo" : [katalogas] . – [S.l.: s.n.], 1989. – [16] p.: iliustr. – Liet., est.
1991 Į viršų
Žvėrys. Paukščiai. Žmonės = Animaux. Oiseaux. Gens = Animals. Birds. People : Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos[dailininkų] parodos katalogas / [Įž. str. Aldonos Molnikaitės]. – Vilnius, 1991. – 40 p. – Tekstas liet., pranc., angl.
Krikščionybė XX a. lietuvių profesionaliojoje dailėje : paroda : [lankstinukas]. – Kaunas, 1991. – 1 lap. sulankstytas į [8] p.
1993 Į viršų
Putinas ir lietuvių dailė. Paroda skirta Vinco Mykolaičio-Putino 100-osioms gimimo metinėms : [katalogas]. – Vilnius, 1993. – 10 p.
1995 Į viršų
1995 : Lietuvos dailė = 1995 : Art in Lithuania : [katalogas] / red. Skaidra Trilupaitytė, vert. Karla Gruodis. – Vilnius: Vilniaus šiuolaikinio meno centras, 1995. – 218 p.: iliustr. - Tekstas liet., angl.
1997 Į viršų
Lietuvos dailė'97. Galerijos pristato : [katalogas]. – Vilnius: Šiuolaikinio meno centras, 1997. – [160] p.: iliustr.
Dailės paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai Vasario 16-ajai paminėti : [katalogas]. – Kaunas, 1997. – 169 p.: iliustr.
"M.K.Čiurlionio keliais. Kaunas – Pustelnikas" : Parodos katalogas. – Kaunas: Naujasis lankas, 1997. – 20 p.: iliustr.
1998 Į viršų
Dailės paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienos Vasario 16-osios 80-ųjų metinių paminėjimui : [katalogas] / sudarė [Vilius Ksaveras Slavinskas]. – Kaunas : Naujasis lankas, 1998. - 11 p.: iliustr.
"Veni Sancte Spiritus" katalikų dailininkų kūrinių paroda, 4-oji. 1998 : [lankstinukas]. – [Kaunas, 1998]. – 1 lap. sulankst. į [6] p.
Dailininkai gimtinei : Ukmergės krašto dailininkų darbų paroda : [lankstinukas]. – [Ukmergė, 1998]. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.
Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai". Dailės paroda : [katalogas]. – [Nida], 1998. – 14 p.: iliustr. – Tekstas liet., vok.
„Art e'lta" gallery 98 : [katalogas] / complimented by the Lithuanian Embassy in Israel. – [S.l.: s.n.], 1998. – [24] p. – Tekstas lygiagr. angl., hebr.
Arte contemporaneo lituano: grabados, escultura : Palacio del Govierno del Districto Federal, Plaza Bolivar, Caracas, 16 de febrero – 1 marzo : [lankstinukas]. – Caracas : Divisio, 1998. – 1 lap. sulankst. į 10 p. : iliustr. - Isp.
1999 Į viršų
Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės dienai pažymėti : Kaunas, 1999 : [katalogas] / Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". – Kaunas: Naujasis lankas, 1999. – 34 p.: iliustr.
Kauno dailininkų klubo "Meno sparnai" narių paroda : [lankstinukas] / Lietuvos Respublikos Seimas. – [S.l. : s.n., 1999]. – 12 p.: iliustr.
Leonas Strioga : skulptūra, Andrius Mosiejus : piešiniai : 1999 07 21 – 08 08 , Druskininkai : [lankstinukas]. – Druskininkai, 1999. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.
"Dievas yra meilė" Katalikų dailininkų kūrinių paroda, 5-oji. 1999 : [lankstinukas]. – [Kaunas], 1999. – 1 lap. sulankst. į [6] p.
Kauno dailininkų dailės paroda "2000-uosius pasitinkant" : [katalogas] / Kėdainių krašto muziejus, Rotušės dailės galerija ; Tėvynės sąjungos Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". – [Kaunas, 1999]. – [88] p.: iliustr.
" Fruchte der Freiheit" : [lankstinukas]. – [Schlitz-Pfordt], 1999. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr. - Vok.
2000 Į viršų
Tradicija ir ateitis = Tradition and future: apžvalginė vaizduojamosios ir taikomosios dailės paroda 1997-2000, Vilnius, 2000 10 06 – 11 12 : [katalogas] / [sudarytojos Ieva Kuizinienė, Elona Lubytė; vertėja Agnė Narušytė]. – Vilnius, 2000. – 200 p.: iliustr.
Skulptoriai Vilniaus miestui: mažųjų formų skulptūra: paroda, 3-oji : [lankstinukas]. – Vilnius: LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras, 2000. – 1 lap. sulankst. į [8] p.
2001 Į viršų
Dailės paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". – Kaunas, 2001. – [32] p.: iliustr.
Skulptūros paroda "Portretas" : [lankstinukas]. – Vilnius, 2001. – 1 lap. sulankst. į [8] p.: iliustr.
"Tu esi gyvenimo šaltinis": Velykinė dailės paroda : [lankstinukas] / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas, 2001. – 1 lap. sulankst į [8] p.: iliustr.
"Gloria Deo" Jubiliejinė paroda skirta Šv.Pranciškaus Ksavero 450-osioms metinėms : [lankstinukas]. – Kaunas,2001. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.
The Exhibition of Lithuanian artists "Myths and Metaphors" : [lankstinukas] / Artyp Galerie d'Art. – [Bruxelles, 2001]. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr. - Angl.
2002 Į viršų
Dailės paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". – Kaunas, 2002. – [9] p.: iliustr.
Gloria Deo 2001-2002 : katalikų dailininkų religinio meno paroda, 5-oji : [lankstinukas] / Sudarė Virginijus Kašinskas. – Kaunas: Lietuvos jėzuitų provincija, 2002. – 1 lap. sulankst į [6] p.: iliustr.
"Eikite pro vartus, eikite..." : Velykinė dailės paroda : [lankstinukas] / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas, 2002. – [6] p.
Gloria Deo 2002-2003 : katalikų dailininkų religinio meno paroda, 6-oji : [lankstinukas]. – Kaunas, 2002. – 1 lap. sulankst į [6] p.: iliustr.
2003 Į viršų
Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės dienai pažymėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". – Kaunas, 2003. – 8 p.
2004 Į viršų
Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės dienai pažymėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". – Kaunas, 2004. – 16 p.
Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas : tapyba, grafika, skulptūra / [Sudaryt. Raimundas Klimavičius]. - Panevėžys: [Almakeros leidyba], 2004. - 40 p. : iliustr. - (Exegi monumentum)
Vilnius Varšuvoje = Wilno w Warszawie : Lietuvos dailininkų paroda, Vilniaus dienos Varšuvoje, 2004 m. balandžio 22-gegužės 23 : [reprodukcijų rinkinys] / Teksto autorė Danutė Zovienė. – [Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga, 2004. – 1 apl. (60 lap.) iliustr. - Liet., angl., lenk.
2005 Į viršų
Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2005. - 24 p.: iliustr.
2006 Į viršų
"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2006. - 32 p.: iliustr.
Lietuvos kelias : Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2005 m. dailės kūrinių konkurso parodos katalogas / [Sudaryt. Julija Mušinskienė]. - Vilnius, 2006. - 79 p.: iliustr.
2007 Į viršų
"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2007. - 32 p.: iliustr.
2008 Į viršų
"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2008. - 32 p.: iliustr.

„Lietuvos laikas“: Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2007 m. dailės konkurso parodos katalogas. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Čiurlionio galerija, 2008. – 112 p.: iliustr.

2009 Į viršų
"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2009. - 32 p.: iliustr.
2010 Į viršų
"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2010. - 32 p.: iliustr.
2011 Į viršų
"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2011. - 28 p.: iliustr.
2012 Į viršų
"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2012. - 32 p.: iliustr.
2013 Į viršų

"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2013. - 32 p.: iliustr.


2014 Į viršų
"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2014. - 32 p.: iliustr.

2015

Į viršų

"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2015. - 48 p.: iliustr.
2016 Į viršų


"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2016. - 40 p.: iliustr.
2017 Į viršų


"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2017. - 48 p.: iliustr.