KAVB
 
   


 
                   
 
1958 Į viršų
Lietuvos dailininkai Peterburgo dailės akademijoje : [ir apie L. Striogą] / St. Budrys // Literatūra ir menas . – 1958, vas. 8, p. 4.
Jie baigė mokslą Leningrade : [apie L. Striogos diplominį darbą – skulptūrą “Į naują gyvenimą”] / K. Abramavičius . – Iliustr. // Literatūra ir menas , 1958, liep. 26, p. 3.
1959 Į viršų
Lietuvos dailininkų kūriniai užsienio parodose : [apie L. Striogos, J. Mikėno ir A. Makūnaitės darbų dalyvavimą TSRS mokslo, technikos ir kultūros pasiekimų parodoje Niujorke (JAV)] // Kauno tiesa . – 1959, liep. 23, p. [6].
Kaip įvertins lietuviškus gaminius? : [apie daugiatiražinius Kauno “Dailės” kombinato menininkų, tarp jų ir L. Striogos, darbus, siunčiamus į visasąjunginę konferenciją Maskvoje] // Vakarinės naujienos . – 1959, spalio 22, p. [3].
[Informacija apie L. Striogos keramikos skulptūrą “Eglė – žalčių karalienė”, išsiųstą į Leipcigo ir Bagdado muges] // Kauno tiesa . – 1959, gruod. 26, p. 3.
1965 Į viršų
Dailioji keramika : [ir apie L. Striogos keramines skulptūras]. – Iliustr. // Taikomoji dekoratyvinė dailė . – V.: Mintis, 1965. – P. 14-15, iliustr.72-73.
1966 Į viršų
Į išplėstinės monumentaliosios propagandos žygį : [ir apie L. Striogos skulptūras] / St. Budrys . – Iliustr. // Dailė . – V. : Vaga, 1966. – Kn. 8. – P. 41- 49.
Žemė – gerų žmonių planeta : [apie skulpt. L. Striogą] / V. Volskytė. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa . – 1966, spalio 30, p. 6.
1967 Į viršų
Leonas Strioga : [apie skulptoriaus kūrybą] / V. Volskytė. - Iliustr. // Nemunas . – 1967, Nr. 5, p. 38 , 4 (virš.)
Liaudiškumo bruožai : [apie L. Striogos kūrybą] / V. Dainytė, A. Perkevičius. – Iliustr. – Liet., rus. // Vakarinės naujienos. – 1967, spalio 20, p. [4].
1968 Į viršų
Skulptorius Leonas Strioga // Povilas Valaika. – Iliustr. // Kolektyvinis darbas (Anykščiai). – 1968, birž. 27.
Strioga, Leonas. Kahekesi . – Iliustr. – Est. // Noorus . – 1968, Nr.7, p. 28.
1969 Į viršų
Didžioji meno tribūna : [apie dailės ir architektūros sintezę. Pasisakymai /Leonas Strioga, Vladas Mikučianis]. – Iliustr. – Santr. rus.,angl. // Kultūros barai . – 1969, Nr. 10, p. 14-16.
Godiga dienesta : [apie A. Žmuidzinavičiaus velnių kolekciją, su L. Striogos ir kt. dailininkų darbų reprodukcijomis] / Gunars Biezis. – Iliustr. – Latv. // Zvaigzne (Riga). – 1969, Nr. 17, p. 3 (virš.), 32-33.
Leedu skulptuuri naitus : [lietuvių skulptūros paroda, su Leono Striogos, Roberto Antinio ir Jadvygos Mozūraitės darbų reprodukcijomis]. – Iliustr. – Est. // Sirp ja Vasar (Tallin). – 1969, sept. 12, p. 1.
1971 Į viršų
Strioga Leonoras Vytautas : [trumpos biogr. žinios ir darbų sąrašas] // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – T. 3. – Vilnius: Mintis, 1971. – P. 317.
1972 Į viršų
Strioga Leonoras – Vytautas. – Iliustr. – Latv. // Telniecibas izstade “Riga – 72”. – Riga, 1972. – P. 151-229.
Socharska vystava Riga 72 : [apie parodoje “Riga – 72”eksponuotus L. Striogos darbus. Su jo skulptūros “Motina” iliustr.] / Dušan Konečny. - Iliustr. – Ček. // Rude pravo (Praha). – 1972, 15. zari (IX).
Hajnowskie spotkanie : [apie skulptūros plenerą Lenkijoje ir L. Striogos darbą] / A. Labanow . – Iliustr. – Lenk. // Gazeta Bialostocka . – 1972, rugpj. 5.
1973 Į viršų
Народная традиция в литовской скульптуре : [su L. Striogos darbų reprod.] / Н. Дубовицкая. – Iliustr. - Rus. // Советская скульптура наших дней : Сборник статей. – М.: Сов. художник, 1973. – P. 162-187.
Скульптура на пленере : [apie parodą "Riga-72" ir L. Striogos darbus] / Н. Дубовицкая . – Iliustr. - Rus. // Творчество . – 1973, № 5, p. 1 (virš.), 4–8.
1974 Į viršų
Akmens ir medžio kalba : [apie L. Striogą, su jo darbų reprod.] / Irena Kostkevičiūtė. – Iliustr., portr. // Kultūros barai . – 1974, Nr. 6, p. 26 – 31.
Įvairiakalbė plastika : [apie L. Striogos darbų parodą Kaune] / Nijolė Tumėnienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1974, kovo 16, p. 9.
... Ir prakalbina akmenį : [apie L. Striogos parodą Kaune] / Jadvyga Zavišienė. // Tiesa . – 1974, vas. 9, p. 4.
Советское декоративное искусство : [apie L. Striogos darbus kavinės "Trys mergelės" interjere Kaune] / К. А. Макаров. – Iliustr. - Rus. //Советское декоративное искусство / К. А. Макаров. – М.: Сов. художник, 1974. – P. 198, 284.
1975 Į viršų
Menų sintezės siekiant : [ir apie L. Striogos skulptūras] / Boleslovas Klova. – Iliustr. // Dailė. – V. : Vaga, 1975. – Kn. 18. – P. 11- 22.
Raj diablow : [apie A. Žmuidzinavičiaus surinktą velnių kolekciją. Su L. Striogos ir kt. dailininkų darbų reprod.] / A. Jablonowski. – Iliustr. – Lenk. // Przyjazn (Warszawa). – 1975, Nr. 42, p. 16.
1976 Į viršų
Skulptūros paroda “Ryga – 76” : [ir apie L. Striogos darbus] / V. Mačiuika // Pergalė . – 1976, Nr. 11, p. 153-156.
Skulptoriai puošia Kauną : [apie skulptūras: L. Striogos “Susimąstymą”, R.Antinio “Šventę”, P. Bartulio “Berželį”] / A. Kadžiulis – Iliustr. // Tiesa . – 1976, spalio 2, p. 4.
1978 Į viršų
Puošiame Vilniaus senamiestį : [apie ekspoziciją Medininkų kiemelyje, su L.Striogos darbais] / Vladas Vildžiūnas. – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1978, geg. 20, p. 2.
1979 Į viršų
Medaliai ir mažoji plastika : [apie parodą Vilniuje] / A.Kynas // Pergalė . – 1979, Nr. 12, p. 182-183.
Metų ir darbų pakopomis : [dailininko L.Striogos dirbtuvėje]. – Portr. // Kauno tiesa . –1979, birž. 10, p. [4].
1980 Į viršų
Leonas Strioga / Irena Kostkevičiūtė . – Portr., iliustr. // Pergalė . – 1980, Nr. 2, p. 49-52.
Leonas Strioga / Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė . – Portr. // Kultūros barai . – 1980, Nr. 2, p. 76.
Ištikimybė tradicijai : [apie lietuvių skultūros darbų parodą] / A.Belevičius // Pergalė . – 1980, Nr.11, p. 141-142.
Veržlios pasaulėjautos menininkas : [apie L. Striogos kūrybą] / Irena Kostkevičiūtė . - Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1980 bal. 5, p. 13.
Savitas kūrėjo braižas : [apie L. Striogos skulptūrų parodą Kaune] / Rūta Purvinaitė // Tiesa . – 1980, kovo 20, p. 2.
Plastinio mąstymo įvairovė : [apie jubiliejinę L. Striogos darbų parodą Kaune] / Stasys Žirgulis . – Iliustr. // Kauno tiesa . – 1980, bal. 6, p. 4-5.
Литовская пластика : [su L. Striogos darbų reprod.] / Л. Жяруолите. – Iliustr. - Rus. // Декоративное искусство СССР . – 1980, № 10, p. 19-22.
1981 Į viršų
Leono Striogos personalinė : [skulptūros paroda Vilniuje] / Irena Kostkevičiūtė // Pergalė . – 1981, Nr. 11, p. 183-184.
Ieškodamas naujos išraiškos : [apie L. Striogos skulptūrų ekspoziciją Vilniuje] / Giedrė Balsienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1981, rugpj. 22, p.13.
L. Striogos skulptūrų paroda : [Vilniaus dailės parodų rūmuose] // Kauno tiesa . – 1981, rugpj. 7, p. 3.
1982 Į viršų
Dar vieneri parko metai : [apie skulptūros simpoziumą Smiltynėje ir L. Striogos skulptūrą “Mintis”] / Vladas Vildžiūnas . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1982, rugs. 18, p. 9.
Sugrįžęs į savo vaikystės miestą : [apie L. Striogą] / Pranas Martinkus . – Portr. // Taryb. Klaipėda . – 1982, liepos 13, p. 5.
Литва : [trumpai apie L. Striogos ir L. Pučkoriūtės darbų parodas Vilniuje] . – Rus. // Искусство . – 1982, № 1, p. 78.
1983 Į viršų
Strioga Leonoras Vytautas : [trumpos biogr. žinios, darbų sąrašas]. – Portr., iliustr. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – T. 10. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1983. – P. 436-437.
Leonas Strioga / Liudvika Žeruolytė . – Iliustr. – Santr. rus., angl. // Dailė . – 1983, Kn.24, p. 72-75, 99, 103.
Kolekcija tyliam apmąstymui : [apie resp. skulptūros parodą ir L. Striogos darbus] / Gediminas Jokūbonis ir kt . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1983, birž. 4, p. 8-9.
1986 Į viršų
[Apie L. Striogos “Vinco Mykolaičio-Putino biustą”] // Vilniaus universitetas dailėje : Albumas / Parengė D. Ramonienė, N. Tumėnienė. – V.: Vaga, 1986. – P.16, 26, 34.
1987 Į viršų
Скульптура : [apie parodą "Tarybų Lietuvos menas" Maskvoje ir apie L. Striogos skulptūrą "Anupras pasiilgo arimų..."] / М. Юргенс . – Iliustr. - Rus. // Искусство. – 1987, № 12, p. 15-18.
1988 Į viršų
Strioga Leonoras : [trumpos biogr. žinios, darbų sąrašas] / Giedrė Jankevičiūtė . – Portr., iliustr. – Bibliogr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija . – T. 4. – Vilnius : Vyriaus. enciklopedijų redakcija, 1988. – P. 117.
1985 m. respublikinė vaizduojamosios dailės paroda : [ir apie L. Striogos darbus] / Eglė Kunčiuvienė . – Iliustr. // Dailė . – 1988, Nr. 27, p. 16, 18.
Kauno skulptorių kūriniai parodyti estams : [apie kauniečių skulptorių, tarp jų ir L. Striogos, parodą Tartu dailės muziejuje] / Violeta Jasevičiūtė . – Iliustr. // Kultūros barai . – 1988, Nr. 2, p. 70.
1990 Į viršų
Atviras gerumas : [apie L. Striogos jubil. parodą Vilniuje] / Elona Lubytė . – Iliustr. // Kultūros barai . – 1990, Nr. 5, p. 30-33.
Balto marmuro paslaptys : [apie L. Striogą] / Danutė Zovienė . – Iliustr. // Respublika . – 1990, saus.31, p.18.
Giedantis vidudienio paukštis : [apie L. Striogą] / Povilas Valaika . – Portr. // Kol. darbas ( Anykščiai ). – 1990, vas. 3.
Parodoje – medžio skulptūros : [Dailės parodų rūmuose atidaryta L. Striogos skulptūrų paroda] // Lietuvos rytas ; Tiesa . – 1990, vas. 23.
Visada norėjau dangų arčiau žemės regėti : [pokalbis apie L. Striogos parodą Kaune] / Robertas Antinis, Sigita Samuolienė // Atgimimas . – 1990, birž. 13/20, p. 8.
Leono Striogos skulptūros / Arūnas Vyžintas . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1990, liep. 7, p. 5.
1991 Į viršų
Aura, arba auksinis švytėjimas : [apie parodą “Krikščionybė XX a. lietuvių dailėje” ir L. Striogos darbus kalbėjosi] / Rita Melinskaitė, Ginas Žiemys . – Iliustr. // Kauno laikas . – 1991, bal. 26, p. 3.

"Tautai ir visai žmonijai…" : [pokalbis su L. Strioga apie daktaro D. Bukonto paminklą Zarasuose] / Danutė Pulokaitė. - Iliustr. // Zarasų kraštas. - 1991, bal. 13 

1993 Į viršų
Strioga, Leonas. Apie save; Talentas; Profesionalumas; Konkurencija; Laisvė; Dailininkai; Apie skruzdėlę ir žvaigždę : [skulptoriaus pasisakymai] / Pokalbio fragmentus užrašė Giedra Purlytė . – Iliustr. // Akademikas . – 1993, Nr. 2, p. 54-55.
Spinduliuojančios akys / Elona Lubytė . – Iliustr. // 7 meno dienos . – 1993, kovo 5/14, p. 6.
Gyvenimo ir kūrybos prisilietimai : [apie kasmetinę Kauno dailininkų parodą ir L. Striogos skulptūrą “Išplėšta širdis”] / Antanas Žąsytis // Kauno diena . – 1993, geg. 26, p. 9.
Pirmasis puslapis Zarasų enciklopedijoje : [apie kraštiečių šventę Zarasuose ir paminklo D. Bukontui atidengimą (skulpt. L. Strioga)] / T. Šlečkuvienė . – Iliustr. // Zarasų kraštas . – 1993, geg. 26, p. 1-2.
Fotomenininkų sąjungos “Lango” galerijoje (Rotušės a. 1) veikia skulptoriaus Leono Striogos ir grafiko Egidijaus Rudinsko darbų paroda / Arūnas Vyžintas . – Iliustr. // Kauno diena . – 1993, liep. 17, p. 5.
Nebėra to ramybės ir sakrališko saugumo jausmo – atsirado skausminga nevilties gaida : [L. Striogos ir E. Rudinsko paroda Kaune] / Arūnas Vyžintas . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1993, liep. 16, p. 17.
Širdį, protą ir gyvybę tautai : [apie L. Striogos paminklą D.Bukontui Zarasuose] / Janina Biveinienė . – Iliustr., portr. // Gydytojų žinios . – 1993, geg. 22/28, p. 1.
Paminklas – gydytojui Dominykui Bukontui : [skulpt. Leonas Strioga] / V. Baltakis . – Iliustr. // Tiesa . – 1993, birž. 3, p. 8.
Paminklai statomi : [apie L. Striogos paminklą D. Bukontui Zarasuose] / V. Nevronis . – Iliustr. // Zarasų kraštas . – 1993, rugpj. 11, p. 1.
1994 Į viršų
Et monumenta sua fata habent : Pamąstymai prie vieno naujo paminklo : [apie paminklą D. Bukontui Zarasuose (skulpt. L. Strioga)] / V. Nevronis . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1994, birž. 11, p. 9.
Ateinantis, išeinantis ir... liekantis : [apie skulpt. L. Striogą] / Rimantas Žilevičius. - Iliustr. // Panevėžio balsas . - 1994, gruod. 17, p. 4.
Keleivis su valdovo karūna : [apie L. Striogą] / Rimantas Žilevičius. – Iliustr. // Noriu . – 1994, gruod. 27, p.4.
1995 Į viršų
Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių] // Kas yra kas Lietuvoje 95/96 = Who is who in Lithuania / [Vyriaus. redakt. Jonas Vitkauskas] . – Kaunas : Neolitas, 1995. – P. 535. – Tekstas liet., angl.
Gyvojo laiko filosofas su dievdirbio širdimi : [apie skulptorių L. Striogą] / Vida Savičiūnaitė . - Iliustr // Santara . - 1995, Nr. 23, p. 2-9.
Kelionė paskui rugį po mirties nugalėjimo : [apie L. Striogos darbų parodą “Rugio kelias” Kauno paveikslų galerijoje] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1995, liep. 15, p. 21.
Trys parodos : [apie L. Striogos, S. Ušinsko ir R. Čarnos parodas Kauno paveikslų galerijoje] / Ramutė Vaitiekūnaitė . – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, liepos 17, p. 3.
Suplėšyto dangaus lopymas adata, nukalta iš L. Striogos vilties : [pokalbis su L. Strioga / Užrašė] Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1995, liep. 21, p.35.
"Pasižiūrėti mano ir savo gyvenimo" : [apie L. Striogos medžio drožinių parodą "Rugio kelias", Kaunas] / Audronė Vaitkutė. - Iliustr. // Kauno laikas . - 1995, liep. 21, p. 5.
Auksakalys ir vaidila : [apie prof. S. Ušinsko ir skulpt. L. Striogos person. parodas Kaune] / Antanas Staškevičius. - Iliustr. // Diena . - 1995, liep. 22, p. 15.
“Tylus kalbėjimas” / Laima Šinkūnaitė . – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, liepos 29, p. 19.
Parodoje ryškėja tapytojo ir skulptoriaus minčių bendrumas : [apie A. Vaitkūno ir L. Striogos darbų parodą Kaune] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1995, rugs. 20, p. 17.
Rudens svarstyklės : [apie A. Vaitkūno tapybos ir L. Striogos skulptūros bendrą parodą, Kaunas] / Algis Uždavinys. - Iliustr. // 7 meno dienos . - 1995, rugs. 22, p. 8.
Netikėta sielų simbiozė : [apie L. Striogos ir A. Vaitkūno parodą “Kauno lango” galerijoje] / Vytis Laisvūnas . – Portr. // Noriu . – 1995, rugs. 26, p. 4.
Arūno Vaitkūno ir Leono Striogos kūryba “Kauno lange” / Algis Uždavinys. – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, rugs. 28, p. 4.
Vis plačiau atsiveriantis langas : [pokalbis apie galerijos “Kauno langas” dailininkų darbų, tarp jų ir L. Striogos, dalyvavimą Diuseldorfo menų mugėje su galerijos darbuotojomis] / kalbėjosi Danutė Vailionytė. - Iliustr. // Kauno diena . – 1995, gruod. 6, p. 12.
1996 Į viršų
Leonas Strioga . – Iliustr., portr. – Liet., angl. // Kauno menininkai = Kaunas Artists : albumas. – K. : Kauno meno fondas, 1996. – P. 94-95.
Leono Striogos plastinis pasaulis : [apie skultoriaus darbų parodą, Vilnius] / Elona Lubytė . - Iliustr - Santr. angl., p. 80. - Bibliogr. išnašose. // Kultūros barai . - 1996, Nr. 4, p. 34-35.
Kovo dailė : [apie parodą Vilniuje / su Danutės Zovienės komentaru] – Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1996, kovo 23, p. 8-9.
Archaikos keliu : [apie L. Striogos skulptūros parodą] / Nijolė Tumėnienė . – Iliustr. // Literatūra ir menas . - 1996, kovo 23, p. 8-9.
Būties harmonija L. Striogos skulptūrose / Ieva Pleikienė . – Iliustr. // Literatūra ir menas . - 1996, kovo 23, p. 8-9.
Medinių skulptūrų pasaulis : [apie L. Striogos skuptūros parodą "Rugio kelias", Vilnius] / Agnė Žemaitytė . - Iliustr // Respublika . - 1996, kovo 8, p. 17.
Leono Striogos drožinių kelionė sostinėn : [apie L. Striogos parodą Vilniuje Šiuolaikinio meno centre] – Iliustr. // Kauno diena . – 1996, kovo. 9, p. 19.
Skulptorius, kuriam ir skruzdė, ir žmogus - lygūs : [apie L. Striogos parodą "Rugio kelias", Kaunas] / Daiva Rinkevičiūtė. - Portr // Lietuvos rytas . - 1996, kovo 12, p. 56.
Medis Šiuolaikinio meno centre : [L.Striogos skulptūrų paroda] / E. Č .. – Iliustr. // Dienovidis . – 1996, kovo 15, p. 15.
Medžio šiluma : [L. Striogos paroda “Rugio kelias”]. – Iliustr. // Diena . – 1996, kovo 15, p. 14.
Skulptūros ir grafika : [L. Striogos skulptūros ir L. Jablonsko grafikos parodos Vilniaus ŠMC] / G. Jankūnaitė . – Iliustr., portr. // Vakarinės naujienos. – 1996, kovo 15, p. 12.
Medžio šiluma : [apie L. Striogos parodą “Rugio kelias” Šiuolaikinio meno centre Vilniuje]. – Iliustr. // Diena . – 1996, kovo 15, priedas “Vilnius ir vilniečiai”, p. 14.
Menas neturi griauti žmogaus : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą, Vilnius] / Skirmantė Vaitkutė . - Iliustr // Lietuvos aidas . - 1996, kovo 16, p. 21.
“Vaidila” Raudondvario pilies parke : [apie L. Striogos skulptūros “Vaidila”, skirtos kompozitoriaus J. Naujalio atminimui, pastatymą]. – Iliustr., portr. // Tėviškės žinios . – 1996, geg. 18, p. 6.
Rugio dūmojimas piliakalniui baltojoje salėje : [apie brolių L. ir M.Striogų bendrą skulptūrų parodą, Ukmergė] / Loreta Jastramskienė . - Iliustr // Ukmergės diena . - 1996, liep. 13, p. 5.
Išskirtinė brolių [L. ir M. Striogų] paroda / Kęstutis Česnaitis . - Iliustr // Gimtoji žemė . - 1996, liep. 27, p. 5.
Стрёга, Ляонас. Хоть маленькие крылья человеку ... : [ pokalbis su L. Strioga apie parodą "Rugio kelias" / užrašė] Раиса Станкявичене. – Iliustr. – Rus. // Эхо Литвы . – 1996, 16 марта, p. 5.
1997 Į viršų
Skulptūra 1975-1990 : [albumas] / Sudaryt. Giedrė Jankevičiūtė, Elona Lubytė . – V.: Aidai, 1997. – P.89, 117,151,187.
Dailės galerija : Leonas Strioga ir Mykolas Strioga . – Iliustr. // Eskizai . – 1997, Nr. 9, p. 90-92.
Jaukiausias žmogui būstas - savo rankų kūrinys : [apie skulptoriaus L. Striogos buto interjerą] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . - 1997, saus. 27, priedas "Būstas", p. 7, 8.
Leono Striogos ir Virginijaus Rusecko paroda "Kauno lange" / Ignas Kazakevičius . – Iliustr. // 7 meno dienos. - 1997, liep. 4, p. 13.
Kirvuku nutašytos beržinės dvasios : [apie skulptoriaus L. Striogos kūrybą] / Rūta Mikšionienė . – Portr. // Lietuvos rytas . - 1997, rugpj. 19, p. 42.
Į Golgotą su kopėčiomis: Leono Striogos skulptūra „Naujųjų skliautų“ galerijoje Vilniuje / A. Jablonskienė . – Iliustr. // Respublika . – 1997, rugpj. 20, p. 21.
Už autentiškumą – premijos : [apie Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premijų įteikimą R. Bičiūnui ir L. Striogai] / Giedrius Merkys . – Iliustr. // Respublika . – 1997, rugs. 24, p. 17.
Vaizduojamojo meno fondo premijos : [apie G. Kazokienės premijas, skirtas L. Striogai ir R. Bičiūnui] / D. Dirsė // Dienovidis . – 1997, spal. 3/9, p. 19.
1998 Į viršų
Leonas Strioga. Keletas žodžių apie save. – Iliustr., portr. // 72 lietuvių dailininkai – apie dailę / Sudarė Alfonsas Andriuškevičius. – Vilnius : Vilniaus dailės akad. l-kla, 1998. – P. 277-279.
Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių] // Kas yra kas Lietuvoje 97/98 = Who is who in Lithuania / [Vyriaus. redakt. Jonas Vitkauskas]. – Kaunas : Neolitas, 1998. – P. 626. – Tekstas liet., angl.
Apie lietuvių skulptūrą Izraelyje, Dovydą Zundelovičių ir “kultūros mainus” : [ir apie L. Striogos skulptūros parodą Izraelyje] – Portr. // Naujasis židinys . – 1998, Nr. 5/6, p. 341-342.
Katalikų dailininkų kūrinių paroda “Veni Sancte Spiritus”. Kaunas, Tarpdiecezinė kunigų seminarija : [ir apie L. Striogos darbus] / Rimantė Tamoliūnienė. – Iliustr. // Sandora . – 1998, rugpjūtis, p. 40- 41.
Idealistas nuo Ukmergės : [pokalbis su L. Strioga] / Rita Banienė. – Iliustr., portr. // Noriu . – 1998, saus. 30, p. 3.
Lietuvių galerija Izraelyje – tradicijos ir amato oazė : [galerijos Izraelyje atidarymo proga – Leono Striogos skulptūrų paroda] / Rūta Mikšionienė // Lietuvos rytas. – 1998, vas.3, priedas „Mūzų malūnas“, p. 7.
Tebūnie palaiminti silpnieji : [apie “Vilties” bendrijos vasaros stovyklą, kurioje dalyvavo ir L. Strioga] / Daiva Červokienė. – Iliustr. // Kauno diena . – 1998, birž. 2, p. 3.
Pirmoji kraštiečių paroda gali tapti tradicine : [apie Ukmergės krašto dailininkų, tarp jų L. Striogos, darbų parodą Kultūros centro parodų salėje] / Ineta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Ukmergės diena . – 1998, birž. 11, p. 2.
Du vyrai nusilenkė skruzdei ir žodžiui : [apie menininkų L. Striogos ir E. Rudinsko darbų parodą, Kaunas] / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 1998, liepos 22, p. 8.
„Kauno lange“ – skulptūros ir grafikos paroda atostogaujantiems : [apie menininkų L. Striogos ir E. Rudinsko darbų parodą, Kaunas] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1998, liepos 24, p.6.
Akimirka dar žino, kas esi... : [apie skulptorių L. Striogą] / Ramutė Vaitiekūnaitė . - Iliustr. // Kauno diena . - 1998, liep. 25, p. 17-18.
Amžiaus skirtumas ištirpsta tandemu pateiktuose darbuose : [apie menininkų L. Striogos ir E. Rudinsko darbų parodą, Kaunas] / Gitana Bartuškienė // Lietuvos žinios. - 1998, liep. 27, p. 14.
Tas lengvas sunkus aliuminis : [fotoreportažas apie aliuminio skulptūros simpoziumą ir L. Striogos dalyvavimą jo darbe] / Dalia Juškienė, Evaldas Makarskas. – Iliustr. // Kauno diena . – 1998, rugpj. 1, p. 20.
Visada norėjau, kad dangus arčiau žemės būtų : [apie skulpt. L. Striogą] / Danutė Statkuvienė. – Iliustr., portr. // Noriu . – 1998, rugpj. 7, p. 3.
Sušildytas aliuminis : [apie aliuminio skulptūros simpoziumo darbų parodą Dailininkų sąjungos Kauno galerijoje ir L. Striogos darbus] / Lina Vidūnaitė . – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1998, rugpj. 12, p. 8.
Leonas Strioga. – Iliustr., portr. // „Art e'lta“ gallery 98 : [katalogas]. – S.l.: s.n., 1998. – P. [1-3] p. – Tekstas lygiagr. angl., jidiš.
Drogami Čiurlionisa” : [apie Lietuvos dailininkų, tarp jų ir L.Strioga, plenerą Pustelnike ir parodą Varšuvoje Lenkijoje] / J[adwiga] S[iedlecka]. – Iliustr. - Lenk. // Mandragora. – 1998, Nr.4, p. 5-6.
1999 Į viršų
Strioga Leonas : [informacija apie skulptorių] – Portr. // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999 . – Kaunas: Neolitas, 1999. – P. 451.
Leonas Strioga . – Iliustr. // Kauno dailininkų klubo “Meno sparnai” narių paroda : [lankstinukas] / Lietuvos Respublikos Seimas. – [S.l.] : [S.n.], [1999]. – [P. 9].
Skulptūrų ir paveikslų bendrija : [apie L. Striogos ir A. Šato darbų parodą, Ukmergė] / Loreta Jastramskienė. - Iliustr. // Ukmergės diena . - 1999, kovo 2, p. 1, 4.
Laiko apnašos ištirpsta : [apie skulptoriaus L. Striogos ir tapytojo A. Šato kūrybos parodą, Ukmergė] / Kęstutis Česnaitis // Gimtoji žemė . - 1999, kovo 6, p. 3.
Filosofas su dievdirbio širdimi / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr., portr. // Draugas (Čikaga). – 1999, liep. 3, priedas “Literatūra, menas, mokslas”, p. 4.
Tandemas : [apie L. Striogos ir A. Mosiejaus darbų parodą Druskininkuose] / Laima Rekevičienė . – Portr. // Lietuvos žinios . – 1999, liep.24, p. 6.
Kūryba visada individuali : [apie L. Striogos sukurtus rašytojų portretus] / Jūratė Sučylaitė . – Portr. // Kauno žinios. – 1999, liep. 30, p. 8, 11.
Apmąstyti pranašumai, paimti iš gamtos ir gyvenimiškų situacijų : [apie L. Striogos ir A. Mosiejaus parodą Druskininkuose] / Dovilė Norkevičiūtė . – Iliustr. // Druskonis . – 1999, rugpj. 2-8, p. 10.
“Dievas yra meilė” Penktoji katalikų dailininkų paroda : [ir apie L. Striogos darbus] / Angelė Buškevičienė . – Iliustr. // XXI amžius. – 1999, spal. 13, p. 3-4.
"Vaidila" liko bejėgiškai iškėlęs rankas : [apie L. Striogos skulptūros varpo vagystę Raudondvaryje, Kauno raj.] / Natalija Voronaja, Kristina Čiučiulkaitė. - Iliustr. // Tėviškės žinios . - 1999, lapkr. 12, p. 1-2.
Išniekintas [skulptoriaus L. Striogos sukurtas] paminklas [Raudondvario parke] / Greta Čižinauskaitė . - Iliustr. // Kauno diena . - 1999, lapkr. 13, p. 4.
A dialogue in wood : [apie L. Striogą] / Algis Uždavinys. - Iliustr - Angl. // Lithuania in the world . - 1999, vol. 7, no. 1, p. 53-57.
2000 Į viršų
Leonas Strioga / Rūta Pileckaitė . – Iliustr. // 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų / sudarė Raminta Jurėnaitė ; [redaktorių kolegija: Lolita Jablonskienė ... [et al.]. – Vilnius : R. Paknio l-kla, [2000]. – P. 156-157.
Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2000 = Who is who in Lithuania / [Vyriaus. redakt. Jonas Vitkauskas]. – Kaunas : Neolitas, 2000. – P. 654. – Tekstas liet., angl.
Būties dvelksmas : [apie skulptoriaus L. Striogos jubiliejinę retrospektyvinę parodą] / Ignas Kazakevičius . - Portr., iliustr. // Kultūros barai . - 2000, Nr. 10, p. 38-41.
Suplėšyto dangaus lopymas : [apie skulptorių L. Striogą ir jo 70-mečiui skirtą parodą, Kaunas] / Vida Godelienė . - Iliustr., portr. // Artuma . - 2000, Nr. 10, p. 31-34.
Apskrities viešoji biblioteka: Leono Striogos paroda // Lietuvos aidas . – 2000, kovo 21, p. 23.
Autoportretai : [Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje surengta skulptoriaus L. Striogos autoportretų paroda] / Ričardas Šaknys. - Iliustr. // XXI amžius. - 2000, bal. 12, p. 5.
Dvasinio gyvenimo dangaus lopytojas : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą Kauno paveikslų galerijoje] / Vėjūnė Gečiauskienė. - Portr. // Laikinoji sostinė . - 2000, birž. 20, p. 7.
L. Striogos skulptūrų dvelksmas // Lietuvos aidas . – 2000, birž. 20, p. 11.
L.Striogos skulptūrų paroda // Tėviškės žinios . – 2000, birž. 20, p. 5.
Neįgalieji klausėsi akmens ir medžio kalbos : [apie skulptoriaus L. Striogos jubiliejinę parodą "Būties dvelksmas" Kauno paveikslų galerijoje] / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2000, birž. 30, p. 16.
Grynuolis būties kelyje : [apie skulptoriaus L. Striogos jubiliejinę parodą "Būties dvelksmas" Kauno paveikslų galerijoje] / Vida Godelienė . - Iliustr. // Kauno diena . - 2000, liep. 1, p. 11-12.
Dvasinga išraiškos kalba : [apie skulptorių L. Striogą] / Vida Godelienė . - Iliustr. // XXI amžius . - 2000, liep. 5, p. 4.
Penkiolika įdomių skulptūrų : [apie L. Striogos darbų parodą Kėdainių M. Daukšos viešojoje bibliotekoje]. - Iliustr. // Kėdainių garsas . - 2000, rugpj. 12, p. 5.
Ar skulptūrų sodas Vilniuje – tik vizija? : [paminėtas ir L. Strioga] / Audronė Ercmonaitė. – Iliustr. // Dienovidis. – 2000, rugs. 15/28, p. 15.
Leonas Strioga / Rūta Pileckaitė . – Iliustr.– Angl. // 100 contemporary Lithuanian artists / editor Raminta Jurėnaitė ; [editorial assistance: Lolita Jablonskienė ... [et al.]; translation: Laimutė Zabulienė, Alfonsas Laučka, Vida Urbonavičius - Watkins]. – Vilnius : R. Paknio l-kla, [2000]. – P. 156-157.
2001 Į viršų
Skulptoriui L.Striogai : [eilėraštis] / Paulius Kavaliauskas. // Kaunas ir kauniečiai : Publicistika ir piešiniai. – Kaunas: Aušra, 2001. – P. 25.
Leonas Strioga : ,,Aš noriu su žmonėmis šnekėtis apie angelus“ : [skulptoriaus pasakojimas / užrašė] Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // Nemunas. – 2001, Nr. 10, p. 37 – 39.
Kam tūkstantmečio pradžia dosni : [apie Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatus, tarp jų ir L. Striogą] / Renata Baltrušaitytė. – Portr. // Veidas. – 2001, Nr.50, p. 42-43.
Medinukai, sušildyti skulptoriaus širdies : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą "Lietuvos aido" galerijoje, Vilnius] / Giedrė Milkevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2001, bal. 10, p. 26.
Leono Striogos gyvenimas su kirviu ir beržu : [apie skulptoriaus darbų parodą Kauno paveikslų galerijoje] / Audronė Jablonskienė. - Portr. // Respublika . - 2001, bal. 12, p. 19.
Ilga kelionė : L. Striogos skulptūros "Lietuvos aido" galerijoje [Vilnius] / Virginija Januškevičiūtė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2001, bal. 13, p. 1.
“Vilties” bendrijos šventėje – vaikai, tėvai ir seneliai : [L.Striogos darbų paroda Kauno “Vilties” bendrijoje] / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, geg. 5, p. 2.
Žmogus tarp žmonių : į “Šeimininkės” klausimus atsako / Leonas Strioga. – Iliustr. // Šeimininkė. - 2001, spalio 3, p. 3.
Lietuvos menas sklinda po visą pasaulį : 2001 metų Nacionalinių premijų laureatais tapo devyni menininkai : [tarp jų ir L. Strioga]. – Portr. // Lietuvos rytas . – 2001, gruod. 11, p. 6.
Kūryba yra kelias, kelionė ir keleivis : ilgametė skulptoriaus L. Striogos kūrybinė veikla šiemet įvertinta prestižiškiausia mūsų šalyje Nacionaline premija / Ramutė Vaitiekūnaitė. - Iliustr. // Kauno diena . - 2001, gruod. 22, p. 11-12.
L. Striogą kūrybai įkvepia artimieji, apmąstymai, poezija : [apie skulptorių, Nacionalinės premijos laureatą] / Kristina Kučinskaitė. - Iliustr. // Respublika. - 2001, gruod. 27, p. 20.
Skulptorius skatina kurti neįgalius vaikus / Vygandas Trainys . – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 2001, gruod. 27, p. 8.
Laureatų galerija įamžinama sparnuotoje kolonoje ir jaučio odoje : šiemet įsimintiniausiais Kauno menininkais išrinkti aktorė R. Staliliūnaitė ir skulptorius L. Strioga / Rūta Kanopkaitė. - Iliustr. // Kauno diena . - 2001, gruod. 28, p. 3.
Kūrybos kraitę 2001-ieji pripildė nešykštėdami : keli štrichai besibaigiančių metų [Kauno] kultūriniam portretui / Rūta Kanopkaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2001, gruod. 31, p. 17.
2002 Į viršų
Septintojo – dešimtojo dešimtmečių skulptūra : [ir apie L. Striogos kūrybą]. – Iliustr. // Lietuvos dailės istorija / Sudaryt. Alfonsas Andriuškevičius ir kt. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. – P. 351-352.
Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2002 = Who is who in Lithuania / [Vyriaus. redakt. Jonas Vitkauskas]. – Kaunas : Neolitas, 2002. – P. 625. – Tekstas liet., angl.
[Apie L. Striogos kūrybą] / Viktorija Daujotytė. // Sakiniai . – Vilnius : Tyto Alba, 2002. – P. 60,90.
Leonas Strioga: tarp realizmo ir modernizmo : [apie skulptorių] / Rasa Andriušytė. – Iliustr. - Santr. angl. // Dailė. - 2002, Nr. 1, p. 56-61. Prieiga: www.culture.lt/daile/02(1)/lst.htm ir www.kamane.lt/lt/menotyros_archyvai/andriusyte_zukiene/andriusyte6
Dainuojantis savo dainą : [pokalbis su skulptoriumi L. Strioga] / Vaida Samuolytė. - Iliustr. // Veidas. - 2002, Nr. 3, p. 38-39.
Nacionalinė premija – kaip vestuvinė dovana : [pokalbis su Nac. premijos laureatais, tarp jų ir L. Strioga] / Nijolė Storyk. – Portr. // Ekstra. – 2002, vas. 11/17, p. 10.
Karalius mėnesienoje : [apie L. Striogą] / Alfonsas Pakėnas. – Iliustr. // Eskizai. – 2002, Nr.12, p. 71-73.
Rekomendacija skulptoriui Leonui Striogai Nacionalinei premijai gauti / Vida Godelienė . – Iliustr. // Eskizai . – 2002, Nr. 12, p. 74-75. – Santr. angl.
Kaip gyvuoji mažoji proza? Svarstymai : [cituojamos L. Striogos mintys] / Parengė Gražina Gedienė // Metai . – 2002, Nr. 3, p. 79.
Formos ir minties tolygumas : [apie L. Striogą] / Eglė Jaškūnienė . – Iliustr., portr. // Namas, kuriame gyvenu . – 2002, Nr. 11, p. 52-53.
Iš naujo – apie “senas istorijas” : Žinomi Lietuvos dailininkai Kaune eksponuoja savo kūrybą religine tema : [apie religinio meno parodą “Gloria Deo” ir L. Striogos darbus] / Violeta Krištopaitytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, sausio 5, p. 15.
"Visada norėjau dangų arčiau žemės regėti..." : susitikimas su 2001-ųjų Nacionalinės premijos laureatu, kraštiečiu L. Strioga / Loreta Ežerskytė. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2002, saus. 5, p. 3.
Kokios mintys Jus aplankė Naujųjų metų rytą paprašėme atsakyti 2001-ųjų metų Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatus : [ir L. Striogą]. – Portr. // Šeimininkė. – 2002, saus. 9.

Leonas Strioga savo dirbtuvėje. Kaunas. 2002, 29x23 cm: [fotografija, interaktyvus] / Arūnas Baltėnas. Prieiga: http://www.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&Sid=95&dis=

2003 Į viršų
Leonas Strioga . - Iliustr., portr. – Bibliogr. // Kauno dailininkai: pėdsakai laike : [albumas] / [sudarytoja Dalia Draugelienė]. – Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2003. – P. 444-447.
Leonardas Strioga : [apie L. Striogos skulptūras miestuose ir interjeruose] / Algimantas Mačiulis. – Iliustr. // Dailė architektūroje / Algimantas Mačiulis. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. – P.295-296, 298-299, 435, 441-442. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 473-477.
Skulptūra (1960-2002) : [ir apie L. Striogos kūrybą] / Sigutė Imbrasaitė. – Iliustr. // Lietuvos meno istorija : vadovėlis X klasei / Sigutė Imbrasaitė. – Kaunas : Šviesa, 2003. – P. 171.
“Išdrožki iš kiečiausio medžio kryžių...”: skulptoriui Leonui Striogai : [eilėraštis] / Petras Deltuva // Stockholmo eskizai . – Kaunas: Naujasis lankas, 2003. – P. 107.
Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių] – Portr. // Kas yra kas : Kaunas, Birštonas, Jonava, Kėdainiai, Kaišiadorys, Prienai, Raseiniai / [vyriaus. redakt. Arvydas Virgilijus Matulionis]. – Kaunas: Neolitas, [2003]. – P.517. – (KYK Lietuvos miestai;1)
Leono Striogos paroda Kėdainiuose // Kėdainių garsas . – 2003, vas. 27, p. 7.
Skulptoriui L. Striogai vaikus primins laiškai ant medžio / R. Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, birž. 20, p. 8.
Rytietiška žalioji gyvybė : [Vilniaus “Jonų galerijoje” atidaryta tarptautinė paroda “Medis”, kurioje savo kūrinius eksponuoja ir L. Strioga]. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – 2003, rugpj. 30, p. 14.
Rytų vėjas. Galerijoje “Meno parkas” iki lapkričio 30 d. veiks tarptautinė paroda “Medis” : [ir apie L. Striogos dalyvavimą joje] / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. - 2003, lapkr. 22, p. 14.
www.madona.st : šiuolaikinės madonos paieškos, arba Ar trinamos tradicijos ribos? : [minimas ir L. Strioga] / Goda Giedraitytė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2003, gruod. 12, p. 9.
Skulptorius Leonas Strioga : [1970, fotografija : reprodukcija] / Romualdas Rakauskas // Kauno menininkai vakar ir šiandien / Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius. - Kaunas : Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2003. - P. [40].

Kaune atidengta memorialinė lenta tarpukario premjerui [Mykolui Šleževičiui (1882-1939), lentą sukūrė Leonas Strioga] : interaktyvus. – 2003 rugs. 20 Prieiga: http://pramogos.delfi.lt/kultura/kaune-atidengta-memorialine-lenta-tarpukario-premjerui.d?id=2886991

2004 Į viršų
Vilnius Varšuvoje : [2004.04.22 d. Lenkijos sostinėje atidaryta paroda "Vilnius Varšuvoje", kurioje dalyvauja ir L. Strioga] / Danutė Zovienė. – Iliustr. // Dailė. - 2004, Nr. 1(43), p. 44-47.
Didžiausia galerija : [ir apie L. Striogos dalyvavimą parodoje Vilniaus savivaldybėje] / Danutė Zovienė. – Iliustr. // Dailė. - 2004, Nr. 1(43), p. 112-116.
Suomių nuotraukos ir Kaune gyvenančių Vytautų kūryba : [ir apie L. Striogos dalyvavimą parodoje]. – Iliustr. // Kauno diena . – 2004, saus. 9, priedas “Pramogų alėja”, p. 2.
Neprilausomybės sąvoka mene : [ ir apie L. Striogos apdovanojimą diplomu parodoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ] / Žilvinė Petrauskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2004, kovo 10, p. 4.
Nostalgiški pusryčiai vaikystės namuose : [ ir apie L. Striogos parodą "Motinos diena"] / Žilvinė Petrauskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2004, bal. 30, p. 4.
Nacionalinės premijos laureatas nepamiršta gimtinės : [apie L. Striogos parodą Ukmergės kultūros centro galerijoje] / Zita Bataitienė . – Iliustr., portr. // Ukmergės žinios . – 2004, liep. 15, p. 3.
XX a. antrosios pusės Petrašiūnų kapinių paminklai tipologiniu aspektu : [ir apie L. Striogos sukurtą antkapinį paminklą M.Karkleliui] / Ingrida Razutienė. – Iliustr. – Bibliogr. – Santr. angl. // Liaudies kultūra. – 2004, Nr. 5, p. 24 – 33.
Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimui : del Šiuolaikinio meno centro : [pasirašė ir L. Strioga] // Literatūra ir menas. - 2004, gruod. 3, p. 7.
2005 Į viršų
Kauniečiai sostinėje : [apie L. Striogos ir A. Keturakienės darbų parodas “Akademijos” galerijoje Vilniuje] – Iliustr. // Kauno diena . – 2005, saus. 8, p. 15.
Atminties atsivėrimas : Leono Striogos skulptūrų paroda "Akademijos" galerijoje / Ona Gaidamavičiūtė. – Iliustr. // 7 meno dienos. - 2005, saus. 14, p. 8
Monografija iškilaus skulptoriaus 75-mečiui : [apie albumą “Leonas Strioga”]. – Iliustr. // Nemunas. –2005, vas. 3-9, p. 16.
Leono Striogos menas skaptuoti : kauniečio skulptoriaus kūryba pristatyta solidžiu albumu iš serijos "Nacionalinės premijos laureatai" / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. - 2005, vas. 5, p. 12. Prieiga: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/leono-striogos-menas-skaptuoti-25607
Monografija iškilaus skulptoriaus 75-mečiui : [apie albumą “Leonas Strioga”] // Nemunas. - 2005, vas. 3-9 (Nr. 5), p. 16.
Išleista knyga apie Leoną Striogą : [apie albumą “Leonas Strioga”] / Jolita Žurauskienė // Ukmergės žinios . - 2005, vas. 10, p. 3.
Albumo apie Leoną Striogą pristatymas : [M. K. Čiurlionio muziejuje] // Kauno diena. – 2005, saus. 29. Prieiga: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/konrado-naujienos-25437
Skulptoriaus gimtadienyje pristatyta knyga : [M. K. Čiurlionio muziejuje] // XXI amžius [interaktyvus]. – 2005, vas. 9. – [žiūrėta 2009 08 13]. Prieiga: www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/.../index.html
Tarp gražiausių knygų - albumas apie mūsų kraštietį [skulptorių L. Striogą] / Zita Bataitienė. - Iliustr. // Ukmergės žinios . - 2005, vas. 22, p. 3.
Antroji premija. Leonas Strioga : [informacija apie konkusą "Gražiausios metų knygos. 2004"]. - Iliustr. // Gražiausios metų knygos = The Most Beautiful Lithuanian Books. 2004. - Vilnius: artseria, 2005, p. 12-13.
Įtaigiai apie Leoną Striogą : [apie albumą “Leonas Strioga”] / Viktoras Liutkus. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2005, vas. 18, p. 4. Prieiga: www.culture.lt/7md/?leid_id=649&kas=straipsnis&st_id=3799
Leono Striogos įkvėpimo žemė - vaikystė : [apie parodą "Atmintis" Kauno paveikslų galerijoje]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2005, kovo 23, p. 9. Prieiga: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/leono-striogos-ikvepimo-zeme-vaikyste-26733
Kelyje... su Strioga : [eilėraštis] / Vidmantas Elmiškis. - Iliustr. // Nemunas. - 2005, kovo 17-23, p. 16.
Jubiliejai : [žinutė apie parodą "Atmintis"] // Lietuvos rytas. - 2005, kovo 22, priedas "Mūzų malūnas", p. 2.
Atvertys : [apie skulptoriaus kūrybą ir parodą "Atmintis"] / Rima Tamoliūnienė. - Portr., iliustr. // Nemunas. - 2005, kovo 31-bal. 6, p. 1-2. Prieiga per internetą : http://test.svs.lt/?Nemunas;Number(28);Article(203)
Ėjimas didžiosios paslapties link : [apie skulptoriaus kūrybą ir parodą "Atmintis"] / Eglė Perednytė. - Portr. // XXI amžius . - 2005, bal. 6, p. 5. Prieiga: www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/04/06/parod_01.html
Nauji Leono Striogos regėjimai. Skulptūrų paroda ["Atmintis"] Kauno paveikslų galerijoje / Vida Mažrimienė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2005, bal. 15, p. 8.
Gyvenimas po savo šlovės medžiu : [pokalbis su Leonu ir Dalia Striogomis] / Žilvinė Petrauskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2005, bal. 23, p. 12-13.
"Noriu giedoti, tėvą motę minavoti": [apie jubiliejinę L. Striogos darbų parodą Šiauliuose] / Svajūnas Sabaliauskas. - Portr. // Šiaulių kraštas. - 2005, geg. 2, p. 5.
Skulptoriaus medinukai svečiuojasi "Laiptuose" : [apie jubiliejinę L. Striogos darbų parodą Šiauliuose] / Laima Peleckienė. - Portr., iliustr. // Lietuvos žinios. - 2005, geg. 18, p. 9.
Juodkrantės parodų salėje - "Lietuviškos keramikos menas" : [ir apie Juodkrantės skulptūrų parką, kuriame eksponuojama L.Striogos skulptūra "Tėviškė mana"] / Danutė Skromanienė // Literatūra ir menas. - 2005, birž. 3, p. 9.
Išleistas režisieriaus J. Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas : [ apie Panevėžio J.Miltinio studijų centre įvykusį leidinio "Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas" pristatymą ir L. Striogos skulptūros parodos, skirtos jo 75-mečiui, atidarymą] / Laima Lapėnienė. // Tėvynė. - 2005, birž. 8, p. 4, 7.
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 85-ųjų gimimo metinių proga Birštono sakraliniame muziejuje atidaroma skulptoriaus L. Striogos darbų paroda / Ramutė Šimukauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2005, rugpj. 20, p. 8.
Vėl skelbiamas dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo konkursas: [minimas ir L. Strioga]. - Iliustr. // Lietuvos dailininkų sąjungos mėnraštis. - 2005, Nr. 6/7, p. 1-2.
Muziejuje tęsiama edukacinė veikla : [apie L. Striogos skulptūrų parodą ir edukacinę priemonę dailės ir technologijų mokytojams bei moksleiviams Birštono sakraliniame muziejuje] / Živilė Petrašiūtė // Krašto vitrina. - 2005, rugs. 21, p. 4.
Skulptūras lipdė ir moksleiviai : [apie L. Striogos edukacinę priemonę dailės ir technologijų mokytojams bei moksleiviams Birštono sakraliniame muziejuje] / Nijolė Juozaitienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2005, spal. 22, p. 8.
Skveras - kultūringam poilsiui : [apie Zarasų m. Sėlių aikštės rekonstrukcijos prie paminklo D.Bukontui (skulpt. L. Strioga) oficialų pristatymą] / Danutė Pulokaitė. - Iliustr. // Zarasų kraštas. - 2005, lapkr. 4, p. 1.
"Gloria Deo 2005" : [apie sakralinės dailės parodą, kurioje savo darbus eksponuoja ir L. Strioga] / Elena Žukauskaitė. - Iliustr. // Nemunas. - 2005, gruod. 15-21 (Nr.49), p. 7-8.
"Gloria Deo 2005" : [apie sakralinės dailės parodą, kurioje savo darbus eksponuoja ir L. Strioga] / Inga Juronytė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2005, gruod. 10, p. 4.
Ne, ne provincialūs! : [apie Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho "Eskizai" numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L.Strioga] / Juozas Kundrotas ; Nijolės Paškauskienės ir Albino Kuliešio nuotraukos. - Iliustr. // Eskizai. - Nr. 16 (2006), p. 196.
2006 Į viršų
Žinomų kultūros žmonių portretai : [apie L.Striogos skulptūros parodą "Portretas ir..." Kauno menininkų namų parodų salėje]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2006, vas. 11, p. 17. Prieiga: http://www.masalskis.org/kd/35051
Dvasios giminės : [apie L.Striogos skulptūros parodą "Portretas ir..." Kauno menininkų namų parodų salėje] / Vidmantas Kiaušas. - Iliustr. // Nemunas. - 2006, kovo 2-10 (Nr.8), p.13.
"Eskizai" pristatyti Kaune : [apie M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho "Eskizai" numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L.Strioga] / "G. ž." inform. // Gimtoji žemė. - 2006, kovo 30, p. 3.
Knyga apie Ukmergės kultūrą pristatyta Kauno visuomenei : [apie Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho "Eskizai" numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L.Strioga] / Zita Bataitienė ; Albino Kuliešio nuotr. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2006, kovo 30, p. 3.
Meno terapija neįgaliesiems padeda pakelti ligos naštą : į "Vilties" draugiją susibūrusių protinės ir fizinės negalios ištiktų kauniečių darbai nustebino dailės žinovus / Rasa Masiokaitė ; L. Brundzos nuotr. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2006, bal. 19, p. 4.
Jei nėra, tai nėra. Apžvalginė lietuvių grafikos ir skulptūros paroda "Erdvė. Plokštuma. Kūnas" / Rita Mikučionytė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2006, bal. 21, p. 9.
Asmeninių tekstualumų erdvės : [apie parodą "Erdvė, plokštuma, kūnas" ir joje eksponuojamas L.Striogos skulptūras] / Saulius Kuizinas. - Iliustr. // Kultūros barai. - 2006, Nr. 5, p. 34-36.
Kauno valdžios išguita paroda tiko Briuseliui : [apie bendrijos "Viltis" globotinių kūrinių parodą ir L.Striogos bendradarbiavimą su bendrija] / Rasa Masiokaitė. - Nuotr. // Laikinoji sostinė. - 2006, geg. 3, p. 1-2.
Lyrikai apie lyriškumą ir vyriškumą : [Leonas Strioga, Juozas Aputis ir Gytis Lukšas atsako į Dovilės Zelčiūtės klausimus Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje "Susitikę Lietuvos vieškeliuos"] / Milda Pūtvytė. - Nuotr. // Nemunas. - 2006, birž. 8-14 (Nr. 22), p.2
Skulptoriaus sodyba pražydo vaikų piešiniais :[apie Kauno "Vilties" bendrijos globotinių plenerą skulptoriaus L. Striogos sodyboje]. / Rasa Masiokaitė ; L. Brundzos nuotr. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2006, birž. 14, p. 8. Prieiga:  http://www.pramogurulete.lt/index.php?cid=1&nshow=500&lang=lt
Sodyboje sutūpusios skulptūros :[apie skulptoriaus Leono Vytauto Striogos kūrybines dirbtuves sodyboje Šakių rajone]. / Nijolė Storyk. - Iliustr. // Ekstra. - 2006, Nr. 26 (birž. 26 - liep. 2), p. 45-47.
Menų centras pakvietė į renginį : [trumpai apie parodą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje] // pavb.lt [interaktyvus]. – 2006, spal. 9. Prieiga: www.pavb.lt/index.php?news=175
Biblioteka stebina ir meno leidiniais : [apie menų centro atidarymą Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, L. Striogos skulptūros ir M. Danio skaitmeninės grafikos parodas]. / Virginija Januševičienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - 2006, spal. 14, p. 3.
Pasirinkęs šviesą : [pokalbis su skulptoriumi Leonu Strioga / užrašė] Enrika Striogaitė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2006, spal. 25-31 (Nr. 43), p. 1, 5.
Atidarytas bibliotekos Menų centras laukia visų besidominčių menu : [apie Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos naujajame pastate atidarytas dailininkų L. Striogos ir M. Danio parodas] / Laima Lapėnienė ; Virginijaus Benašo nuotr. - Nuotr. // Tėvynė. - 2006, lapkr. 15, p. 2.
Portretas - autoportretas : [apie skulptoriaus Leono Striogos parodą "Portretai ir …" Kauno Menininkų namuose]. / Rimantė Tamoliūnienė. - Iliustr. // Santara. - 2006, Nr. 47, p. 32-39.
Ne, ne provincialūs! : [apie Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho "Eskizai" numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L.Strioga] / Juozas Kundrotas ; Nijolės Paškauskienės ir Albino Kuliešio nuotraukos. - Iliustr. // Eskizai. - Nr. 16 (2006), p. 196.
Gloria deo 2006 m. virtuali paroda : [interaktyvus] // muziejai. lt. – [žiūrėta 2011.07.20].
Prieiga: http://www.muziejai.lt/prev_vers/Birstonas/gloria_deo_2006virtuali2.htm
2007 Į viršų
"Leonas Strioga - tikras unikumas mūsų skulptūroje" / Edelė Svajūnaitė // Bičiulis. - 2007, Nr. 2, p. 56-59.
Dailės istorijos pamoka : autoportretų paroda Šv. Jono gatvės galerijoje : [paroda iš privačios V. Martinkonio  kolekcijos] / Justina Augustytė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2007, vas. 16, p. 8.
Skulptoriaus "ruplėtukai" prisiglaudė muziejuje : [apie Ukmergės miesto šventės metu Kraštotyros muziejuje vykusį skulptoriaus L. Striogos personalinės parodos atidarymą] / Kęstutis Griškevičius ; Dainiaus Vyto nuotr. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2007, birž. 2, p. 6, 13.
Medžio angelai V. K. Jonyno galerijoje : [apie L. Striogos skulptūrų parodą V. K. Jonyno dailės galerijoje Druskininkuose] / Vida Mažrimienė ; G. Žilio nuotr. // Druskonis. - 2007, liep. 27 - rugpj. 2, p. 9. Prieiga: www.druskonis.lt/beta/2007-07-27/index.php?id=kultura
Galerijos vitrina tapo dizaino parodos erdve : [apie dizaino studijos "Contraforma" parodą "Jungtis, kurioje eksponuojamos ir L. Striogos skulptūros] / Jonė Makauskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2007, lapkr. 9, p. 23
Projektas “Jungtis” – senas naujame... Dizaino studija CONTRAFORMA ir Dailininkų sąjungos galerija pristato parodą „Jungtis“ // contraforma.com [interaktyvus]. - 2007-11-06. – [žiūrėta 2009 08 13]. Prieiga: http://www.contraforma.com/lt/praneshimai_spaudai/projektas_jungtis/.
Tradicija – nauja ir įdomi : [apie grafikos ir skulptūros parodą „Tradicijos ženklai“ LDS Pamėnkalnio galerijoje] / Ieva Šadzevičienė. – Iliustr. // alfa.lt [interaktyvus]. – 2007, rugs. 10. Prieiga: http://www.alfa.lt/straipsnis/149817/?Tradicija..nauja.ir.idomi=2007-09-10_16-01
Radvilų rūmuose - konkursinė paroda "Lietuvos laikas" : [apie M. J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkursų ciklo trečiąją parodą Radvilų rūmuose Vilniuje ir L. Striogos dalyvavimą joje] / Julija Mušinskienė // Literatūra ir menas. - 2007, lapkr. 2, p. 9.
Jauni dizaineriai nuolat stebina savo darbais : [apie dizaino studijos "Contraforma" ir Dailininkų sąjungos galerijos parodą "Jungtis", kurioje eksponuoti ir L. Striogos darbai]. - Iliustr. // Respublika. - 2007, lapkr. 13, priedas"Pastogė", p. 24.
Nacionalinės premijos laureato kūrinys atgijo : komunalininkai registruoja apleistas skulptūras ir žada jas sutvarkyti : [apie L. Striogos skulptūrą "Sėdinti moteris" prie Dainavos poliklinikos Kaune] / Modestas Patašius ; M. Patašiaus nuotr. // Laikinoji sostinė. - 2007, lapkr. 23, p. 1.
Leonas Strioga (skulptorius) [interaktyvus]// kamane.lt. – [žiūrėta 2009.08.08]. Prieiga:  www.kamane.lt/lt/pristato_kamane/pagrindinis/lt/pristato_kamane/strioga/index_html
Medžio skulptūrų choralai mažoje galerijoje :[apie Leono Striogos kūrybą] / Vida Mažrimienė // Nemunas+. - Nr. 1 (2007), p. 117-119.
JAV ir Lietuva - "Lietuvos laikas" : [Lietuvos dailės muziejaus ir Čiurlionio galerijos (Lemontas, JAV) surengta 3-čioji Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursų ciklo paroda Radvilų rūmuose Vilniuje] / Julija Mušinskienė. - Iliustr. - Santr. angl. // Lietuvos muziejai. - 2007, Nr. 4, p. 18-20.
2008 Į viršų
Kūrybiškai įprasmintos šventės : [apie tradicinę "Atgimimo" parodą Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje] / Rimantė Tamoliūnienė ; Vytauto Tamoliūno nuotr. - Iliustr. // Nemunas. - 2008, kovo 13-19 (Nr. 10), p. 8.
"Aš noriu su žmonėmis šnekėtis apie angelus" / Leonas Strioga, užrašė Vidmantas Kiaušas. - Iliustr. // Nemunas+plius ; Almanachas "Kultūrinis Kaunas". - Kaunas, 2008. - P. 106-116.  Prieiga per internetą : http://www.anykstenai.lt/?pg=naujienos2&nj=204&arch=1
Medžio skulptūrų choralai mažoje galerijoje ; [apie L. Striogos kūrybą ir jo darbų parodą Druskininkuose] / Vida Mažrimienė // Nemunas+plius : Almanachas "Kultūrinis Kaunas". - Kaunas, 2008. - P. 117-119.
Skulptoriaus dovana Lietuvai : [L. Strioga apie sukurtus rašytojų portretus] / užrašė Gintarė Urbonaitė ; Gabijos Misikonytės nuotr. - Iliustr. // Respublikinis pilietinis projektas "Tūkstantis mažvydiečių darbų - Lietuvai". - Kaunas, 2008. - P. 15-17.
Skulptūrose - suluošinto gyvenimo žymės : [apie meno terapijos stovyklą "Viltukas 2008" su Kauno skulptoriais, tarp jų ir L. Strioga] / Erika Vaitkūnienė ; M. Patašiaus nuotr. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2008, birž. 7, p. 12.
Vaistas - teptukas : [apie meno stovyklą sutrikusio intelekto vaikams ir L. Striogos dalyvavimą joje] / Erika Vaitkūnienė ; L. Brundzos nuotr. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2008, birž. 20, p. 2.
Šviesos užgauta…: [apie skulptoriaus Leono Striogos medžio skulptūrų parodą V. K. Jonyno galerijoje, Druskininkuose] / Vida Mažrimienė ; Gintaro Žilio nuotr. - Iliustr. // Druskininkų naujienos. - 2008, rugpj. 22-28 (Nr. 34), p. 1, 4.
Lietuvių dailės paroda Maskvoje / Jolanta Teišerskytė-Stoškienė : [Maskvoje, J.Baltrušaičio namuose atidaryta lietuvių dailininkų paroda "Žvilgsnis į save", tarp dailininkų ir L. Strioga] // Literatūra ir menas. - 2008, gruod. 5, priedas "Dailėraštis", p. 4
Apie kolegą : [apie skulptorių Robertą Antinį (1898-1981)] / Leonas Strioga // Nemunas. - 2008, gruod. 11-17 (Nr. 44), p. 7.
"Ne menininkas tas, kuris nepatyrė meilės…" : Leonas Strioga :[apie Kauno Maironio gimnazijos maironiečių susitikimą su skulptoriumi L. Strioga] / Karolina Aušra Vaitkevičiūtė // Sandrava. - 2008, gruodis (Nr. 3), p. 5.
2009 Į viršų
Fondo šventinis vakaras : [aukcione savo darbus išstatė ir L. Strioga] // makunienesfondas.lt [interaktyvus]. - 2009, sausio 25 [žiūrėta 2012.07.11] Prieiga: http://www.makunienesfondas.lt/naujienos/18
"Stengiuosi įamžinti gyvenimo vertybes" : [pokalbis su Leonu Strioga] / Rasa Masiokaitė. - Iliustr. // Pakaunės kraštas. - 2009, kovo 16 (Nr. 11), p. 8-9.
Kauno karuselė : [apie L. Striogos skulptūros ir Kauno bendrijos "Viltis" narių piešinių parodą "Susitikę danguose" Kauno menininkų namuose] / Parengė Audronė Meškauskaitė; autorės nuotr. // Nemunas. - 2009, gegužės 7-13, p. 13.
Rašytojų portretai. Dailė ir fotografija : [apie parodą Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir L. Striogos sukurtą J. Juškaičio portretą] / Virginija Pačėsaitė. // maironio muziejus.lt [interaktyvus]. – [žiūrėta 2009.08.08].  Prieiga: www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=370
Skulptoriaus Leono Striogos ir Kauno bendrijos „Viltis" narių darbų paroda „Susitikę danguose“ // kmn.lt [interaktyvus]. – 2009. - [žiūrėta 2009 08 13]. Prieiga: http://www.kmn.lt/parodos/2009_parodos/04_27_Strioga/issamiau.htm
Menininkas Leonas Strioga // smic.lt [interaktyvus].- Iliustr. - [žiūrėta 2009 08 13] Prieiga: www.smic.lt/htm/menininkas/strioga.htm
Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė. Leonas VytautasStrioga // tdaile.lt [interaktyvus]. – Iliustr. – [žiūrėta 2009 08 13]. Prieiga: www.tdaile.lt/AUTORIAI/V_Strioga/V_Strioga.htm
Skulptoriaus Leono Striogos ir Kauno bendrijos „Viltis“ narių darbų parodos „Susitikę danguose“ atidarymas : [Kauno menininkų namuose] / fot. Alvydas Urbanas. – Iliustr. // kmn.lt [interaktyvus]. – 2009, geg. – [žiūrėta 2009 08 13]. Prieiga: www.kmn.lt/parodos/2009_parodos/04_27_Strioga/renginio_akim.htm
Leonas Strioga : [trumpa informacija] // wikipedia [interaktyvus]. – 2009, rugpj. 6. – [žiūrėta 2009 08 13]. Prieiga: http://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Strioga
Skulptoriaus Leono Striogos „Angelo ašara“ :; apie parodą Kauno miesto muziejuje] / Paulius Stanišauskas // kauno muziejus.lt [interaktyvus]. – 2009. – [žiūrėta 2010 04 23]. Prieiga: http://kaunomuziejus.lt/
2010 Į viršų
Iš beržo ir meilės : [skulptorius pasakoja apie meną ir kūrybą] / Leonas Strioga ; kalbina Audronė Meškauskaitė ; Narcizo Freimano nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Vyksmas // Nemunas. - 2010, saus. 28 - vas. 3 ( Nr. 4), p. 1-2, 9.
Leonas Strioga. Iš beržo ir meilės: [interaktyvus] / kalbino ir parengė Audronė Meškauskaitė // bernardinai.lt  - [žiūrėta 2010 04 23]. Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-02-01-leonas-strioga-is-berzo-ir-meiles/39756
Kas gali gyventi "kitame krante"? : [apie kintančią visuomenę, besikeičiančias vertybes; minimas ir L. Strioga] / Viktorija Daujotytė. - Iliustr. – Pradžia // Dialogas. - 2010, vas. 19, p. 5.
Kūrėją žavi liūdesys : [pokalbis su skulptoriumi, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Leonu Strioga / Leonas Strioga; [užrašė] Rūta Mikšionienė. - Portr. // Lietuvos rytas. - 2010, kovo 15, p. 15. [žiūrėta 2012.07.11] Prieiga: http://www.lrytas.lt/-12686302291267891069-skulptori%C5%B3-l-striog%C4%85-%C5%BEavi-li%C5%ABdesys.htm
"Leiskite man dainuoti savo dainą" : [apie 80-metį pažyminčio kauniečio skulptoriaus, Nacionalinės premijos laureato L. Striogos kūrybą] / Vaida Milkova ; [su menotyrininkės R. Andriušytės-Žukienės komentaru]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2010, kovo 13, p. 34-35.
Apie konkursą "Metų skulptūra '09" : [Šv. Jono gatvės galerijoje veikė paroda, kurioje savo darbus eksponavo ir L. Strioga] / Kristina Stančienė. - Iliustr. // Literatūra ir menas. -  2010, bal. 30, p. 8, 17.
Apie tikrąjį elitą : [pokalbis su skulptoriumi Leonu Strioga, filologe Dalia Striogiene, muzikologe Alina Ramanauskiene ir dailininku pedagogu Artūru Vaškevičiumi / užrašė] Danutė Junevičienė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2010, bal. 28 - geg. 4 (Nr. 17), p. 10-11.
Skulptorius L. Strioga - pakeliui į savo gentį : [pokalbis su menininku / kalbėjosi] Ivona Žiemytė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2010, birž. 4, p. 9.[žiūrėta 2012.07.12]. Prieiga: http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/skulptorius-l-strioga---pakeliui-i-savo-genti/
Skulptorius į gimtinę atvežė savo darbų : [apie Ukmergės kultūros centre atidarytą kraštiečio, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, skulptoriaus Leono Striogos darbų parodą "Kelionė. Gyvenimo paliestas"] / Vita Ličytė ; autorės nuotraukos. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2010, liep. 8, p. 6.
Beržo skulptūrose - meilė Lietuvai : [apie Ukmergės kultūros centre atidarytą kraštiečio, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, menininko Leono Striogos medinių skulptūrų parodą] /Vilma Nemunaitienė ; Gedimino Nemunaičio nuotr. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2010, liep. 9, p. 12.
Skulptorius su poeto gyslele : [apie skulptorių L. Striogą] / Rūta Kanopkaitė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2010, liep. 28 - rugpj. 3 ( Nr. 30), p. 1, 10-11.
Idėjų upė atneša sakralaus meno dienas : [apie sakralaus meno dienas Šiluvoje ir renginio sumanytoją bei koordinatorių Arūną Kazlauską, minimas ir L. Strioga] / Kristina Bendžiūtė. - Nuotr. // Alio Raseiniai. - 2010, rugpj. 12, p. 1-2.
Antano Mončio namuose - "Kelionė" : [A. Mončio namuose-muziejuje, Palangoje atidaryta Lietuvos nacionalinės premijos laureato Leono Striogos skulptūros darbų paroda "Kelionė"] // Pajūrio naujienos. - 2010, rugpj. 13, priedas "Smiltys", Nr. 8 (146), p. 9.
Skulptūros - lyg gyvos ; [apie Leono Striogos medžio skulptūrų parodą Antano Mončio dailės muziejuje Palangoje] / Alvydas Ziabkus. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2010, rugpj. 16, p. 15.
Medžio skulptūrų choralai mažoje galerijoje :[apie Leono Striogos kūrybą] / Vida Mažrimienė // Nemunas+. - Nr. 1 (2007), p. 117-119.
Sakralumas mene : [apie konferenciją ''Sakralumo išraiška  mene - tradicija ir modernumas'', kuri vyko Šiluvoje ir R. Tamoliūnienės pranešimą „Sakralumo paieškos kasdieninio objekto vaizdiniuose skulptoriaus L. Striogos, tapytojo V. Tamoliūno, grafiko A. Švėgždos kūryboje“] / Viktoras Vitkus. - Nuotr. // Alio Raseiniai. - 2010, rugpj. 26, p. 8.
Nacionalinės premijos laureato Leono Striogos skulptūros paroda 2010.01.27 „Meno parke“ : [interaktyvus] // balsas.lt. - [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.balsas.lt/naujiena/372059/nacionalines-premijos-laureato-leono-striogos-skulpturos-paroda/1
Šv. Jono gatvės galerijoje – Leono Striogos mažosios plastikos paroda : [interaktyvus] // bernardinai.lt. – 2010, kovo10. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-03-10-sv-jono-gatves-galerijoje-leono-striogos-mazosios-plastikos-paroda/41693
Skulptorius L. Strioga „Svarbiausia būti žmogumi“ : [interaktyvus] / Milkova V. // diena.lt. - 2010, kovo 16. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.diena.lt/naujienos/laisvalaikis/skulptorius-l-strioga-svarbiausia-buti-zmogumi-267832
Klaipėdoje – L.Striogos paroda: [interaktyvus]  // 15 min. – 2010, geguž. 24. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/klaipeda/klaipedoje-l-striogos-paroda-43-100365
Atidaroma Nacionalinės premijos laureato Leono Striogos skulptūros paroda „Kelionė. Ieškantis gimtinės garsų“. „Herkaus galerija“ Klaipėdoje, 2010 m. gegužė : [interaktyvus].  – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:
http://www.kulturpolis.lt/main.php/id/438/lang/1/nID/5189 ;
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-05-25-klaipedoje-atidaroma-leono-striogos-skulpturos-paroda-kelione-ieskantis-gimtines-garsu/45373
Skulptorius su poeto gyslele : [apie skulptorių L. Striogą] / Rūta Kanopkaitė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2010, liep. 28 - rugpj. 3 ( Nr. 30), p. 1, 10-11 ; – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://gyvenimas.delfi.lt/stories/skulptorius-su-poeto-gyslele.d?id=34906319
Skulptūros - lyg gyvos : [apie Leono Striogos medžio skulptūrų parodą Antano Mončio dailės muziejuje Palangoje] / Alvydas Ziabkus. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2010, rugpj. 16, p. 15.
Sakralumas mene : [apie konferenciją ''Sakralumo išraiška  mene - tradicija ir modernumas'', kuri vyko Šiluvoje] / Viktoras Vitkus. - Nuotr. // Alio Raseiniai. - 2010, rugpj. 26, p. 8.
Su dailininku gyventi nelengva, bet įdomu… : [apie skulptoriaus Leono Striogos medžio skulptūrų parodą Druskininkų V. K. Jonyno meno galerijoje. Parodą pristatė menotyrininkė Vida Mažrimienė] / Alfonsas Šuliauskas ; Sauliaus Laurinaičio nuotrauka. - Iliustr. - Kultūros naujienos // Druskininkų naujienos. - 2010, rugs. 24-30 (Nr. 38), p. 5.
Medžio karalijos pilnatvė :  [apie skulptoriaus Leono Striogos skulptūrų parodą Druskininkų V. K. Jonyno meno galerijoje] / Vida Mažrimienė. - Iliustr. - Kultūros naujienos // Druskininkų naujienos. - 2010, spal. 15-21 (Nr. 41), p. 5, 8; [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.alytausnaujienos.lt/druskininkunaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=1714
"Kalbėti su žmonėmis apie angelus…" : [personalinė skulptoriaus L.Striogos darbų paroda Marijampolėje] / Nijolė Treinytė ; Romo Linionio nuotraukos. - Iliustr. - Naujos parodos // Suvalkietis. - 2010, lapkr. 20, p. 7-8.
Leono Striogos skulptūrų parodos pristatymas : [paroda Marijampolėje (2010 11 12); interaktyvus]. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.suduvosgidas.lt/index.php?cid=66890&new_id=94653
Brandi skulptoriaus paroda – dovana marijampoliečiams : [L. Striogos paroda Marijampolėje; interaktyvus] / Aurelija Baniulaitienė. – 2010, lapkr. 22. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.suduvosgidas.lt/index.php?cid=1152&new_id=95695
Žiūrėjimas į save. Paroda „Autoportretai 2“ Šv. Jono gatvės galerijoje iš V. Martinkonio kolekcijos / Nijolė Tumėnienė // 7 meno dienos. - 2010, lapkr. 22, Nr.37 (913). Prieiga: http://www.7md.lt/lt/2010-10-22/daile_2/ziurejimas_i_save.html
2011 Į viršų
Pastebėjimai apie Kauno dailę laisvės dvidešimtmečio proga : [ minimas ir L. Strioga; interaktyvus] /Aidas Kauneckas. – 2011, saus. 3. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:  http://www.kulturpolis.lt/main.php/id/406/lang/1/nID/6820
2010 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos : [informacija; premijos (po 1000 Lt.) paskirtos: R. Keturakiui už poezijos knygą "Nuprausti mėnesienos", skulptoriui L. Striogai už pastarųjų metų kūrybinius pasiekimu, fotomenininkui M. Kavaliauskui už albumą "Kražių portretas" ir kūrybinius projektus] // Literatūra ir menas. - 2011, saus. 7, p. 3.
Sausio 16 – vasario 16 d. Religinio meno paroda GLORIA DEO Kaune : [tarp dalyvių ir L. Strioga; interaktyvus]. – 2011, saus. 17. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   http://www.kaunietis.lt/kaunas-naujienos/naujienos/sausio-16--vasario-16-d.-religinio-meno-paroda-gloria-deo-kaune/
Saviškių premija - svaresnė už nacionalinę : [Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos laureatais tapo poetas R. Keturakis, skulptorius L. Strioga ir fotomenininkas M. Kavaliauskas, o kompozitoriui G. Kuprevičiui įteikta Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) premija] / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - 2011, vas. 11, p. 18-19.
Menininkams įteiktos Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos : [interaktyvus] // 15 min.lt. – 2011, vas. 12. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/menininkams-iteiktos-kauno-meno-kureju-asociacijos-premijos-42-137360
Tūkstančio litų premija – didesnė už Nacionalinę? : [interaktyvus] // kauno diena.lt. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   http://kauno.diena.lt/naujienos/gaires/leonas-strioga-38007
Apdovanoti Kauno menininkai : [Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos] / Audronė Meškauskaitė ; Narcizo Freimano nuotrauka. - Iliustr. // Nemunas. - 2011, vas. 17 - kovo 2 (Nr. 7/8), p. 2.
L. Striogos medžio šviesa : [apie Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaromą skulptoriaus L. Striogos medžio skulptūrų parodą "Šviesos lauke"]. - Iliustr. - KD inf. // Kauno diena. - 2011, kovo 23, p. 22.
Turėjo gimti vienuoliu? : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą "Šviesos lauke" Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje] / Vėjūnė Inytė ; M. Patašiaus nuotr. - Iliustr. // Laikinoji sostinė.  - 2011, bal. 9, p. 10.
Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje repeticija ŠMC 2011-04-13 : [Dariaus Mikšio projektas „Už baltos užuolaidos“ Vilniaus ŠMC, tarp eksponuojamų darbų autorių ir L. Strioga; interaktyvus]. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   http://www.cityout.lt/renginiai/articles/Lietuvos_paviljono_Venecijos_bienaleje_repeticija_SMC
Muziejuje neregiui“ – nauji eksponatai : [interaktyvus] // Raimonda Mikalčiūtė // 15 min.lt. – 2011, bal. 15. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/muziejuje-neregiui-nauji-eksponatai-42-146227
Pavasaris Kaune: Balandis : [interaktyvus] / Vidmantas Kiaušas // bernardinai.lt. – 2011, bal. 18. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:           http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-04-18-vidmantas-kiausas-pavasaris-kaune-balandis/61312; http://www.kamane.lt/lt/atgarsiai/kita/kitatgarsis335
Leono Striogos paroda „Šviesos lauke“: [interaktyvus]. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:  http://arts.lt/events/2011/03/24/sviesos-lauke/?lang=lt
Leonas Strioga, g. 1930 : [apie save ir kūrybą] // Kauno dailė: realijos en Face =  Kaunas art: Realities en Face / sudaryt. Vida Mažrimienė. – Kaunas, 2011. – P. 58-59, 1 virš p.: portr., iliustr.

Dovana neregiams - dailininkų instaliacijos : [ir apie L. Striogos kūrinį neregių ekspozicijai M. Žilinsko galerijoje Kaune] / Nijolė Storyk // Lietuvos žinios. - 2011, bal. 21, p. 13; – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   
http://www.lzinios.lt/lt/2011-04-21/kultura_ir_menas/dovana_neregiams_dailininku_instaliacijos.html?print ; http://www.kaunoaleja.lt/?action=news&news_id=23273


Muziejaus 75-mečio šventė : [L. Strioga padovanojo Jono Biliūno skulptūrą; interaktyvus] / Raminta Antanaitienė // maironio muziejus. lt. - 2011-06-28  Prieiga: http://www.maironiomuziejus.lt/page.php?id=1211&PHPSESSID=104bafcc3d62f3399de553a9358cca77

Palaimins būsimą kūrybos derlių? : [apie Kauno miesto Kultūros ir meno tarybos ketinimus penkiems menininkams skirti 10 tūkstančių litų premijas, tarp jų L. Strioga, dar 21 kūrėjui - stipendijas, kandidatų puoselėjamus šių pinigų panaudojimo planus] / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - 2011, birž. 29, p. 22.
Dovana muziejui – unikali skulptūrų kolekcija : [dvidešimties L. Striogos skulptūrų dovana Ukmergės kraštotyros muziejui] / Vilma Nemunaitienė. – Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2011, rugpj. 26, p. 1,11. [žiūrėta 2012.07.12] Prieiga: http://ukzinios.lt/archyvas-mainmenu-40/1485-dovana-muziejui-unikali-skulptr-kolekcija.html
Žymaus skulptoriaus dovana Ukmergei : [apie kraštiečio skulptoriaus Leono Striogos skulptūrų kolekciją, kurią menininkas padovanojo Ukmergės kraštotyros muziejui] / Genovaitė Kazielienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - ISSN 1392-8090. - 2011, rugpj. 27, p. 1-2.
Radvilų rūmuose paroda „Lietuvos sakmė“ : [apie L. Striogos dalyvavimą parodoje]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011 rugs. 12. [žiūrėta 2011.09.13] Prieiga: http://kauno.diena.lt/naujienos/kultura/radvilu-rumuose-paroda-lietuvos-sakme-376254
Angelų kūrėjų šventė Sakralinio meno centre : [Sakralinio meno centre vyko angelų kūrėjų šventė „Angelas menininko kūryboje“] / Dalina Rupinskienė ; autorės nuotr. - Iliustr. - Svečiai // Šilelis. - ISSN 1392-9836. - 2011, rugs. 30, p. 7.
Leonas Strioga: „Pasaulį turi valdyti širdis“ : [pokalbis su L. Strioga / užrašė] Rytis Kulbokas. - Iliustr. - Patirtys // Aukštaitiškas formatas. - ISSN 1822-8615. - 2011, Nr. 9, p. 16-17.
Penkiems Kauno menininkams savivaldybės premijos // Kauno diena. – 2011, spal. 11 Prieiga:
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/penkiems-kauno-menininkams-savivaldybes-premijos-382278

Mikaitis įteikė kultūros ir meno premijas : [interaktyvus] / Danutė Marcinkevičienė. – Iliustr. // alfa.lt. -   2011, spal. 11. [žiūrėta 2011.10.12] Prieiga:  http://www.alfa.lt/straipsnis/12672658/Mikaitis.iteike.kulturos.ir.meno.premijas=2011-10-11_15-56/
Kauno menininkams - savivaldybės premijos : [Kauno rotušėje įteiktos savivaldybės įsteigtos Kultūros ir meno premijos 2011 metų laureatams: Romualdui Požerskiui, Donaldui Kajokui, Virginijai Vitkienei, Osvaldui Jablonskiui, Leonui Vytautui Striogai] / Danutė Marcinkevičienė. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-2467. - 2011, Nr. 32 (spal. 13), p. 13.
Angelų muziejus praturtėjo menininkų darbais : [Anykščių sakralinio meno centre vyko angelų kūrėjų šventė „Angelas menininko kūryboje“, kurioje dalyvavo ir L. Strioga] / Linas Bitvinskas. - Iliustr. - Iš arti // Aukštaitiškas formatas. - ISSN 1822-8615. - 2011, Nr. 10, p. 13.

Leonas Vytautas Strioga : [interaktyvus] 2011-10-11 Prieiga: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=355


Atidaryta Leono Striogos skulptūros paroda „Skolingas gyvenimui“ : [Anykščių sakralinio meno centre] interaktyvus. – 2011, lapkr. 3. [žiūrėta 2012.07.11]. Prieiga: http://anyksmc.lt/atidaryta-leono-striogos-skulpturos-paroda-skolingas-gyvenimui
Leonas Strioga į gimtinę sugrįžo savo darbais : [apie L. Striogos skulptūrų parodą „Skolingas gyvenimui“ Anykščių sakralinio meno centre] / Audronė Pajarskienė. – Iliustr. // Šilelis. – 2011, lapkr. 11, p.15 Prieiga: http://www.aukstaitijosgidas.lt/lt/?cid=369&new_id=93145
Skulptūrose nėra apsimetimo : [Anykščių Sakralinio meno centre atidaryta anykštėno, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato L. Striogos skulptūrų paroda „Skolingas gyvenimui“] / Jonas Junevičius ; autoriaus nuotr. - Iliustr. - Konkrečiai // Anykšta. - ISSN 1392-6233. - 2011, lapkr. 5, p. 2.
Paroda „Juozas Grušas menininkų akimis“ : [Kauno menininkų namuose] interaktyvus // kamane.lt. – 2011, lapkr. 28 [žiūrėta 2012. 07.12] Prieiga: http://www.kamane.lt/Naujienos/PARODA-JUOZAS-GRUSAS-MENININKU-AKIMIS-KAUNE
Valiūkas. L. Striogos nuotrauka  : [interaktyvus]. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:  http://fotokudra.lt/aut.php?aut=3674
Už baltos užuolaidos : [apie Lietuvos ekspoziciją 54-ojoje Venecijos bienalėje ir L. Striogos darbus] interaktyvus / Romualdas Rakauskas. – Iliustr. [žiūrėta 2012.07.16] Prieiga: http://www.photography.lt/lt.php/NAUJIENOS?id=1485&type=2

Leonas Strioga exhibition “Lightened Plot”: [interaktyvus]. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://exhibitions.arts.lt/blog/2011/03/24/leonas-strioga-exhibition-lightened-plot/

[Apie L. Striogos sukurtą paminklą daktarui D. Bukontui Zarasuose]. - Iliustr. // Domininkas Bukontas (1873-1919) / [sudarytojai Jonas Nemanis, Danutė Kiltinavičienė, Vida Mikštienė, Danutė Pulokaitė, Danutė Karlienė]. - Zarasai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2011. - P. 5, 7, 109-111, 118, 120-123,127, 131, 139, 167, 169.
2012 Į viršų
Jubiliejinėje parodoje - anykštėniški akcentai : [Kauno Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, minėdamas 90-ąjį gyvavimo jubiliejų, surengė parodą "Mirabile visu", kurioje gausu ir anykštėniškų akcentų, ir L. Striogos darbai] / Raimondas Guobis ; autoriaus nuotr. - Iliustr. - Iš arti // Anykšta. - ISSN 1392-6233. - 2012, kovo 1, p. 5.
Kauno pilyje- paroda,skirta Maironiui atminti : [L.Striogos skulptūrų paroda] interaktyvus // bernardinai.lt. – 2012, kovo 7. [žiūrėta 2012.07.12] Prieiga:  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-03-08-kauno-pilyje-paroda-skirta-maironiui-atminti/78416; http://alkas.lt/2012/03/13/kauno-pilyje-paroda-skirta-maironiui-atminti/#more-60041

Leono Striogos skulptūros paroda : [Kauno pilyje, nuotraukos; interaktyvus]. - 2012 kovo 7 Prieiga:  http://kaunomuziejus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=196&cntnt01origid=53&cntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=52

Maironiui atminti : [apie Kauno pilies bokšto viršutiniame aukšte iki balandžio 29 d. eksponuojamą L.Striogos  25-ių skulptūrų parodą "Atsibus tėvynės sūnūs, Didžią praeitį atminę…", skirtą Maironio 150-osioms gimimo metinėms]. - Portr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, kovo 14, p. 9.
Anykštijos meno albumas. Leono Striogos atsakymai į klausimus : interaktyvus // Anykšta. – 2012, kovo 17. [žiūrėta 2012.07.12] Prieiga: http://www.anyksta.lt/index.php?m=124&s=21195&page=&stnd=
Skulptorius L. Strioga: myliu pasaulį ir žmones : [pokalbis su skulptoriumi] interaktyvus / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, kovo 23. [žiūrėta 2012.07.12] Prieiga: http://kauno.diena.lt/naujienos/kultura/skulptorius-l-strioga-myliu-pasauli-ir-zmones-416339#axzz20ODOCMWz
Apie kelias parodas, arba kaip nepatekti į dykumas : [ir apie L. Striogos skulptūrų parodą Kauno pilyje] interaktyvus / Ugnė Kraulaidytė. – Iliustr. // kamane.lt. – 2012, bal. 24. [žiūrėta 2012.07.17]. Prieiga: http://www.kamane.lt/Kamanes-tekstai/APIE-KELIAS-PARODAS-ARBA-KAIP-NEPATEKTI-I-DYKUMAS
Skulptoriaus darbų variklis - širdies balsas : [pokalbis su L. Strioga / užrašė] Rytis Kulbokas ; Jono Junevičiaus nuotr. - Iliustr. - Pragiedruliai // Anykšta. - ISSN 1392-6233. - 2012, geg. 8, p. 4.
Prisimenantis tėvo kepurę : [pokalbis su L. Strioga] // Respublika. –- 2012, geg. 26, p. 12 Prieiga:
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/interviu/prisimenantis_tevo_kepure/,print.1

Kauno menininkai Maironiui : [renginyje L. Strioga skaitė Maironio elėraštį] interaktyvus [žiūrėta 2012.07.11] Prieiga: http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1441&PHPSESSID=104bafcc3d62f3399de553a9358cca77
Lietuvių dailės paroda „Tapatybė“ Pfaffenhofene (Vokietija) : [tarp parodos dalyvių ir L. Strioga] / Gabrielė Žaidytė. - 2012, geg. 5. Prieiga: http://www.koperator.lt/lt/202478/lk_kalendorius/kulturos_ivykiai_uzsienyje/lietuviu-dailes-paroda-tapatybe-pfaffenhofene-%28vokietija%29
2013 Į viršų

Skulptūrų kolekciją dovanojo muziejui : [apie Ukmergės kraštotyros muziejuje atidarytą kraštiečių skulptorių Leono ir Mykolo Striogų kūrybos parodą] / Eglė Krikštaponytė ; Dainiaus Vyto nuotr. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2013, birž. 8, p. 4, 9.

Nėra man krašto nuostabesnio…: [Anykščiuose, Okuličiūtės dvarelyje, veikia paroda iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių "Anykščių kraštas ir apylinkės dailėje", tarp darbų ir L.Striogos skulptūra] / Dalia Tarandaitė ; Jono Junevičiaus nuotr. - Iliustr. - Iš arti // Anykšta. - ISSN 1392-6233. - 2013, rugpj. 20, p. 5.

II Adventinis koncertų ciklas „Belaukiant Kalėdų" (2013-12-08) : [apie L. Striogos darbų parodos „Angelai žemėje“ pristatymą Prisikėlimo bažnyčioje Kaune] interaktyvus, paskelbta: 2013.12.09 [žiūrėta 2014.05.08] Prieiga: http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=2256&at=ar&pgi=2 

2014 Į viršų
Angelo ir šviesios atminties dialogas: [interaktyvus; apie L. Striogos skulptūrų parodą "Angelai žemėje" Prisikėlimo bažnyčioje Kaune] / Enrika Striogaitė. // bernardinai.lt. - 2014, sausio 6. [žiūrėta 2014.02.05] Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-06-enrika-striogaite-angelo-ir-sviesios-atminties-dialogas/112369
Skulptoriaus angelai : [apie Anykščių Sakralinio meno centre atidarytą Kaune gyvenančio kraštiečio skuptoriaus L. Striogos darbų parodą "Angelai žemėje"]. - Iliustr. - Anykščių menų centro informacija // XXI amžius. - 2014, bal. 4, p. 11.

Triveidė knyga : iš spaudai rengiamo albumo : [skulptoriaus L. Striogos nuotraukos rengiamam fotografo R. Rakausko albumui] / Romualdas Rakauskas. - Iliustr. - Rubrika: Fotografija // Nemunas. - 2014, bal. 10-23 (Nr. 14-15), p. 27.


Pasivaikščiojimas su angelais : [apie L. Striogos kūrinių parodą "Angelai žemėje", surengtą galerijoje "Aukso pjūvis" Kaune] / Enrika Striogaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2014, bal. 16, p. 19.


Leono Striogos skulptūrų paroda „Angelai žemėje“ : [galerijoje "Aukso pjūvis" Kaune; interaktyvus] / Enrika Striogaitė. // kamane.lt [žiūrėta 2014.04.30] Prieiga: http://www.kamane.lt/Naujienos/2014-metai/Balandis/Daile/Leono-Striogos-skulpturu-paroda-Angelai-zemeje/

Parodos paveikslėliai. Leonas Strioga „Angelai žemėje“: [interaktyvus; paroda galerijoje „Aukso pjūvis" Kaune; žiūrėta 2015.01.15] Prieiga: www.youtube.com/watch?v=K6cC0lKzqD8


Už nuopelnus Kauno rajonui - garbės ženklai : [interaktyvus; apie Mindaugo karūnavimo dienos renginius Raudondvaryje ir įteiktą apdovanojimą L. Striogai] // http://kaunas.kasvyksta.lt - 2014 liepos 7.  [žiūrėta 2014.09.03] Prieiga: http://kaunas.kasvyksta.lt/2014/07/06/uz-nuopelnus-kauno-rajonui-garbes-zenklai/


Druskininkuose Leono Striogos medžio skulptūrų paroda "Šviesos laiku" : [interaktyvus] // bernardinai.lt - 2014, rugpj. 11 Prieiga http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-08-11-druskininkuose-leono-striogos-medzio-skulpturu-paroda-sviesos-laiku/120650


Šviesos laukas Leono Striogos regėjimuose : [apie parodą Druskininkuose] / Vida Mažrimienė. - Iliustr. // Druskininkų naujienos. - 2014, spalio 3-9, p. 4, 6.


Lapkričio šviesos : [ir apie L. Striogos darbų parodą Birštono sakralinio meno muziejuje] / Jolanta Sereikaitė ; autorės nuotraukos. - Iliustr. - Rubrika: Atgarsiai // Nemunas. - 2014, gruod. 4-17 (Nr. 41/42), p. 16-17.


2015 Į viršų

Šviesus būties laukas arba keli štrichai Leono Striogos portretui : [apie skulptoriaus L. Striogos gyvenimą ir kūrybą] [/ Vida Mažrimienė ; Stanislovo Budraičio nuotraukos. - Iliustr. - Raiška. - Bibliogr. išnašose // Eskizai. - Nr. 25 (2015), p. 156-161.

 "Šito visą gyvenimą ir ieškojau…" : [pokalbis su skulptoriumi, Nacionalinės premijos laureatu Leonu Strioga] / [kalbino Gediminas Kajėnas]. - Portr., iliustr. // Kelionė su Bernardinai.lt. - 2015, Nr. 2, p. 54-65. Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-10-27-leonas-strioga-sito-visa-gyvenima-ir-ieskojau/136595


Bibliotekoje - nauja paroda : [apie Nacionalinės premijos laureato skulptoriaus L. Striogos parodą "Susitikę laike. Portretai" Kauno apskrities bibliotekoje] / LS ; M. Patašiaus nuotr. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2015, bal. 11, p. 10.


Tūkstančio skulptūrų autoriaus L. V. Striogos darbai puošia ir kurortą : [Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas skulptorius L. V. Strioga mintimis dalinasi apie save, kūrybą] / Ligita Sinušienė. - Iliustr. // Vakarinė Palanga. - 2015, geg. 27-30 (Nr. 38), p. 5. Prieiga: http://www.vakarinepalanga.lt/lt/laikrastis/asmenybes_ir_palanga/?id=6182

Leonas Strioga. Vidos Mažrimienės iškalba jubiliejinės parodos atidaryme : [interaktyvus] / Paulius Grafas. – 2015 birž. 3. Prieiga: https://www.youtube.com/watch?v=wIwb0aV5iqg  [žiūrėta 2015 10 29]


Kunigas Jonas Burneika - nepaprastai dosnios širdies Lietuvos patriotas : [apie buvusį Ukmergės rajono Lyduokių parapijos kleboną, šaulių štabo vadą, tremtinį, kunigą Joną Burneiką, kurio atminimas 1999 metų rugsėjo 25 d. įamžintas Lyduokių bažnyčioje - atidengtas ir pašventintas jo bareljefas, kurį sukūrė skulptorius Leonas Strioga] / Albina Navickienė. - Portr. // Gimtoji žemė. - 2015, birž. 16, p. 4.


L. Striogos suburtas tautos susirinkimas : [apie Kauno paveikslų galerijoje surengtą Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato skulptoriaus L. Striogos skulptūrų ir piešinių parodą "Šviesos lauke"] / Ramūnas Čičelis. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, birž. 26, priedas "Santaka", p. 4.  Prieiga: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kaune-l-striogos-suburtas-tautos-susirinkimas-698252

Leonas Strioga ir visa jo angelų palyda : [apie skulptorių, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Leoną Striogą, kuris savo 85-erių metų sukakties proga surengė parodą Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje] / Mindaugas Klusas. – Iliustr. - Kultūra. // Lietuvos žinios. - 2015, liep. 15, p. 13. Prieiga: http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/leonas-strioga-ir-visa-jo-angelu-palyda/205568


L. Striogos paroda Bažnytinio paveldo muziejuje : [apie Bažnytinio paveldo muziejuje eksponuojamą Ukmergės krašte augusio ir mokslus ėjusio menininko Leono Striogos skulptūrų parodą "Šviesos lauke"] / UŽ inf. - Iliustr. - Laiko aidai // Ukmergės žinios. - 2015, liep. 17, p. 7.


Iš Anykščių krašto kilusios asmenybės - naujausios Lietuvos istorijos studijoje : [Leidybos idėjų centras išleido dvitomę knygą „Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai“, minimas ir L. Strioga] / Vaiva Markevičiūtė. - Iliustr. - Atspindžiai // Šilelis. - 2015, liep. 24, p. 12.


Skulptorius išgyvena dėl savo genties : [apie Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje atidarytą skulptoriaus Leono Striogos parodą "Šviesos lauke"] // Valstiečių laikraštis. - 2015, liep. 25, p. 17.


Angelų muziejų pamėgo ir užsieniečiai : [Anykščių Angelų muziejus atšventė 5-ąjį gimtadienį, kolekcijoje ir L. Striogos kūriniai] / Sigita Pivorienė ; Jono Junevičiaus nuotr. - Iliustr. - Konkrečiai // Anykšta. - 2015, liep. 25, p. 2.


Nieko negali būti geresnio už skulptūrą : [pokalbis su L. Strioga] / [užrašė] Algimantas Gudelis. - Iliustr. - Iš arčiau // Šilelis. - 2015, gruod. 11, p. 2.  Prieiga: http://www.silelis.info/index.php?lang=lt&mID=1&id=27082016 Į viršų
Sukurti paveikslą įkvėpė prostitutė : [apie parodą "Geriausias metų kūrinys" Kauno paveikslų galerijoje, kur eksponuotas ir L. Striogos darbas] / Vėjūnė Inytė ; M. Patašiaus nuotr. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2016, saus. 23, p. 9.

Geriausias 2015-ųjų kūrinys : [apie geriausio 2015 metų meno kūrinio rinkimus Kaune] / parengė Ieva Puškoriūtė ; Jovitos Tamošiūnaitės nuotraukos. - Iliustr. - Rubrika: Vyksmas // Nemunas. - 2016, vas. 25 - kovo 9 (Nr. 4), p. 1, 4-5, 28.


Medžio poetas prakalbino metalą : [apie Kauno Istorinės prezidentūros sodelyje atidaromą skulptoriaus L. Striogos metalo skulptūrų parodą "Leonas Strioga - kitoks"] / Enrika Striogaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2016, geg. 11, p. 22.

Angelo muziejuje svečiuojasi skulptoriaus L. Striogos angelai / Ramunė Dambrauskaitė. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2016, birž. 16, p. 9.


Medį iškeitė į metalą : [apie Raudondvario parke rengiamą skulptoriaus L. Striogos parodą "Geležies žaismas"] / SK inf. - Portr. // Savaitraštis Kaunui. - 2016, birž. 16-22 (Nr. 24), p. 38.


Netipiška L. Striogos kūryba : [apie Raudondvario dvaro parke po atviru dangumi surengtą L. Striogos kartu su sūnumi sukurtų metalinių skulptūrų parodą "Geležies žaismas"] / KD inf. - Iliustr. // Kauno diena. - 2016, birž. 20, p. 15.


Gyva geležinė širdis : [apie L. Striogos metalo skulpūrų parodą "Leonas Strioga - kitoks" Raudondvario dvaro parke] / Audronė Meškauskaitė. - Iliustr. - Rubrika: Vyksmas // Nemunas. - 2016, birž. 30 - liep. 13 (Nr. 12), p. 4-5.


Galerijos "Aukso pjūvis" vasaros kolekcija / "Nemuno" informacija. - Iliustr. - Rubrika: Vyksmas // Nemunas. - 2016, liep. 14-20 (Nr. 13), p. 24.


Druskininkuose - L. Striogos paroda „Pasaulis po vilties ženklu“ / Daiva Katiliūtė // Lietuvos aidas. - 2016, liep. 26, p. 5.


Skulptūra : [Druskininkuose liepos 24 d. atidaroma L.Striogos skulptūrų paroda „Pasaulis po vilties ženklu“] // Vakaro žinios. - 2016, liep. 26, p. 8.


Dar nesugadinti trumpakojai žmogeliukai : [apie kauniečio skulptoriaus Leono Striogos kūrybą, jo sukurtus režisieriaus Juozo Miltinio portretus, kurių vienas saugomas Juozo Miltinio palikimo studijų centre Panevėžyje] / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - 2016, rugpj. 6, p. 7-9.


 
2017 Į viršų

Angelai suskrido į Akmenę : [apie jauniausią Lietuvos tautodailininką Rytį Milkintą, jo įkurtą Angelo muziejų bei Akmenės krašto muziejuje surengtą skulptūrų parodą "Esantys šalia". Minimas ir L.Strioga] / Mindaugas Laukys. - Iliustr.. - Rubrika: Šiaulių menininkai svetur // Šiaulių naujienos. - ISSN 1822-590X. - 2017, saus. 21, p. 7, 19. Prieiga : http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/33004-angelai-suskrido-i-akmene.html


Ukmergės krašto muziejų kūrė ir Anykščių krašto dukra : [Ukmergės kraštotyros muziejaus istorija ir įdomiausi muziejaus eksponatai. Minimas ir L. Strioga] / Jonas Junevičius ; autoriaus nuotr.. - Iliustr.. - Ars longa, vita brevis // Anykšta. - ISSN 1392-6233. - 2017, vas. 25, p. 5-6. Prieiga: http://www.anyksta.lt/akiratis/50790-ukmerges-krasto-muziej-kure-ir-anyksci-krasto-dukraAkademijos jaunimo dėmesio centre Anykščių krašto dailininkai : [Pasaulio anykštėnų kūrybos centre Anykščių akademijos dalyviai klausėsi menotyrininkės D. Tarandaitės paskaitos apie Anykščių krašto dailininkus. Tarp kurių ir L. Strioga] / Ramunė Šaltenienė. - Iliustr.. - Atspindžiai // Šilelis. - ISSN 1392-9836. - 2017, bal. 7, p. 12. Prieiga: http://www.regionunaujienos.lt/akademijos-jaunimo-demesio-centre-anyksciu-krasto-dailininkai/


Apie Angelų muziejų žino ir italai : [Angelų muziejuje viešėjo pasaulinio garso juvelyras iš Italijos Franco Coccopalmeri. Minimas ir L. Strioga] / Dalina Rupinskienė ; autorės nuotr.. - Iliustr.. - Svečiai // Šilelis. - ISSN 1392-9836. - 2017, geg. 19, p. 11. Prieiga : http://www.silelis.info/?lang=lt&mID=1&id=4695


Dominykui Bukantui - gydytojui altruistui, švietėjui - atminti (2): [apie paminklą kurio autorius L. Strioga] / parengė Danutė Pulokaitė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr.. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - ISSN 1648-8490. - 2017, geg. 30, p. 4


Paroda Taujėnuose : [apie liepos 27 d. Ukmergės rajone Taujėnų dvaro parke vyksiančią Leono ir Aido Striogų sukurtų skulptūros darbų parodos atidarymą; apie L. ir A. Striogų kūrybą] / Darius Straigis. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - ISSN 1392-8090. - 2017, liep. 26, p. 3


L. Strioga pristato naujausią savo parodą : [apie Ukmergės rajone Taujėnų dvaro parke vyksiančią Leono ir Aido Striogų sukurtų skulptūros darbų parodos atidarymą; apie L. ir A. Striogų kūrybą] / UŽ inf.. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - ISSN 1392-852X. - 2017, liep. 28, p. 3


Netolima praeitis ; Dabartis ; Ateities vizijų daugtaškiai Angelo muziejuje : [apie Angelo muziejų Šiauliuose bei šio muziejaus įkūrėją ir vadovą, tautodailininką Rytį Milkintą. Minimas ir L. Strioga] / Irena Ramaneckienė. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - ISSN 1822-590X. - 2017, rugs. 15, p. 5, 11. Prieiga: http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/35172-netolima-praeitis-dabartis-ateities-viziju-daugtaskiai-angelo-muziejuje.html


Šaltą metalą sušildė gėrio idėjos : [apie Leono ir Aido Striogų iš metalinių vamzdžių kuriamas skulptūras] / Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2017, gruod. 21, p. 16


2018 Į viršų

2019 Į viršų
Atrasti savo šaltinį : [pokalbis su kauniečiu skulptoriumi Leonu Strioga] / [kalbėjosi] Gediminas Kajėnas // 33 portretai : pokalbiai su menininkais / Gediminas Kajėnas. - Vilnius : Aštuntoji diena, 2019.. - ISBN 978-609-8196-06-1. - P. 326-337

2020 Į viršų

Ramus buvimas. Leono Striogos retrospektyva „Su gimimo diena, Leonai“ Vilniaus dailės akademijos „Titanike“ / Tautvydas Petrauskas. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2020 vasario 7, p. 9.


Nepalaužiamas L. Striogos atkaklumas visada eiti pirmyn : [pokalbis su menotyrininke, parodos kuratore Rimante Tamoliūnienė] / [kalbėjosi] Ainė Jacytė // Kauno diena . - 2020, vas. 14, priedas „Santaka“, p. 1, 3–5


Ministras sveikino skulptorių // XXI amžius. - 2020, vas. 7, priedas „Sidabrinė gija“, p. 4


Šviesomėgis medžio stebukladarys, arba Stebukliukas / Vladas Vaitkevičius // XXI amžius. - 2020, vas. 14, p. 15


Medžio poeto skulptūros pasklis po Kauno rajoną / KD inf. // Kauno diena. - 2020, vas. 17, p. 22–23