KAVB
 
   


 
                   
 

1993
Anupras pasiilgo arimų(Anupras Longs for the Furrowed Fields)
1993. Medis, 71x21x19. PN
Ateinantis(The Approaching)
1993. Dažytas medis, h 54. PN, Izraelis
Autoportretas su grandine(Self-Portrait with a Chain)
1993. Medis, 20x60x19Dzūkė(Woman from Dzūkija)
1993. Dažytas medis, h 25. PN
Grįžimas į save(Returning to the Self)
1993. Dažytas medis, 102x50x20. PN
Ieškantis spalvos burėms nudažyti(Looking for the Colour to Paint the Sails)
1993. Dažytas medis, 95x27x35. PNIeškantis spalvos burėms nudažyti(Looking for the Colour to Paint the Sails)
1993. Dažytas medis, h 85. PN
Ir pakvipo ožka medumi(And the Goat Smelled of a Honey)
1993. Medis, h 92. PN
Ir užkapojo paukščiai neprietelį savo(And the Birds Pecked Their Enemy to Death)
1993. Dažytas medis, 31x99x13. PN, IzraelisIšdaužtas langas(Broken Window)
1993. Medis, h 43. PN, Danija
Išdaužtas langas(Broken Window)
1993. Medis, 94x49x35
Išplėšta širdis(Torn Out Heart)
1993. Dažytas medis, h 95. PN, JAVIšplėšta širdis(Torn Out Heart)
1993. Dažytas medis, h 93. PN, Izraelis
Kelyje(On the Road)
1993. Medis, 61x22x23. PN, Izraelis
Kumeliukas ausyje(Foal in the Ear)
1993. Medis, 47x31x20Lietuvos metraštis(Chronicle of Lithuania)
1993. Dažytas medis, h 100. Rotušės galerija, Kėdainiai
Lunatikė(Somnambulist)
1993. Medis, 56x27x10
Malda(Prayer)
1993. Medis, 35x12x15Marsiečio pasveikinimas(The Greeting of Martian)
1993. Medis, 71x28x18
Mykaliukas(Mykaliukas)
1993. Medis, 75x14x12
Namolei(Homewards)
1993. Medis, h 89. PNNamolei(Homewards)
1993. Dažytas medis, 120x37x17. PN
Našta(Burden)
1993. Dažytas medis, 31x45x14. PN
Oželio ganymas mėnesienoje(Pasturing a Goatling in the Moonlight)
1993. Medis, h 65. PNOželio ganymas mėnesienoje(Pasturing a Goatling in the Moonlight)
1993. Medis, h 66. PN
Oželis muzikantas(Goatling Musician)
1993. Dažytas medis, metalas, 75x40x21. PN
Pagoniška madona(Pagan Madonna)
1993. Medis, h 64. PNPalaima(Blessing)
1993. Dažytas medis, h 45. PN
Pamesta širdis(Lost Heart)
1993. Medis, 54x35x20. Ukmergės kraštotyros muziejus
Paslaptingasis(The Mysterious One)
1993. Medis, 58x10x8. PNPaukštis(Bird)
1993. Dažytas medis, h 27. PN
Paukštis tiki savo vaikais(The Bird Trusts Its Kids)
1993. Dažytas medis, 36x44x20. PN
Piligrimas(Pilgrim)
1993. Medis, h 51. PNPoezijos gimimas(The Birth of Poetry)
1993. Medis, 17x13x56. PN
Priesaika(Oath)
1993. Dažytas medis, h 43. Čikagos lietuvių opera, JAV
Priimk mane(Accept Me)
1993. Medis, h 60. PN, IzraelisPrisikėlimas(Resurrection)
1993. Dažytas medis, 10x45x24. PN
Prisikėlimas(Resurrection)
1993. Medis, 10x45x24. PN
Pusiau karūnuotasis vieškelyje(Semi-Crowned on the Highroad)
1993. Medis, h 65. PNPusiau karūnuotasis vieškelyje(Semi-Crowned on the Highroad)
1993. Dažytas medis, h 105. PN, Danija
Smuikininkas(Violinist)
1993. Medis, dažyta viela, 59x33x10
Sužeisto angelo šokis(Dance of the Wounded Angel)
1993. Dažytas medis, vinys, 76x22x35Šauksmas-prašymas(Cry-Request)
1993. Medis, 95x26x23
Šauksmas-prašymas(Cry-Request)
1993. Dažytas medis, 99x27x23
Šokėja(Dancer)
1993. Bronza, h 83. PN, JAVŠv. Jurgis(St. George)
1993. Dažytas medis, 49x26x25
Tėvo žirgelis, motulės takelis(Father‘s Horse, Mother‘s Path)
1993. Dažytas medis, 36x81 x16. PN
Tėvui atminti(In Memory of the Father)
1993. Medis, 51x29x4Tylus kalbėjimas(Silent Speech)
1993. Medis, 45x21x13. PN
Tylus kalbėjimas(Silent Speech)
1993. Medis, 51x20x12. Kauno menininkų namai
Tylus kalbėjimas(Silent Speech)
1993. Dažytas medis, 43x21x13. PNTyruolis(Innocent)
1993. Medis, 18x15x10. PN
Žemės balsas(Voice of the Earth)
1993. Medis, h 55. PN, Izraelis
Žirgo rauda(Horse‘s Lament)
1993. Medis, 25x69x9. PN
 
 
  

Į viršų