KAVB
 
   


 
                   
 

2000
Ant motinos nušveistų grindų. Triptikas: I. Ant motinos nušveistų grindų belaukiantis šunelis II. Ant motinos nušveistų grindų vaikiški bateliai III. Virš motinos nušveistų grindų nuvilnijo volungės giesmė(On the Floor that Mother Scrubbed. Triptych)
I. There is a Puppy Waiting on the Floor that Mother Scrubbed, II. There are Children’s Shoes on the Floor that Mother Scrubbed, III. An Oriole’s Song Floated over the Floor that Mother Scrubbed
Belaukianti(The Waiting One)
2000. Dažytas medis, h 38. PN
Belaukiantis(The Waiting One)
2000. Dažytas medis, h 38. PNBičiuliai(Buddies)
2000. Dažytas medis, 26x7x4. PN
Daina apie žirgą(Song about the Horse)
2000. Medis, 35x38x9. PN
Dangaus sonata(Sonata of the Heaven)
2000. Medis, 39x11x9. PNDvi dimensijos(Two Dimensions)
2000. Medis, 30x54x17
Džiugi žinia(Joyful Message)
2000. Medis, 52x22x15. PN
Džiugi žinia(Joyful Message)
2000. Dažytas medis, 60x31x18Genties motina(Mother of the Tribe)
2000. Medis, 42x33x14. PN
Giedantis berniukas(Singing Boy)
2000. Medis, 69x19x11. PN
Jaunuolis pražilusiais plaukais(Youngster with a Gray Hair)
2000. Dažytas medis, 60x14x18Karalius – elgeta(King – Beggar)
2000. Medis, 72x10x24. PN
Kristus(Christ)
2000. Medis, 41x19x9. KAVB
Laiko tėkmėje(In the Flow of the Time)
2000. Medis, 15x30x76Linksmuolis(Merry- maker)
2000. Medis, h 32. PN
Liūdesys(Sorrow)
2000. Medis, 51x14x25
Madona su kūdikiu(Madonna with a Child)
2000. Medis, h 27. PNMalda(Prayer)
2000. Medis, h 25. PN
Mažoji gundytoja(Little Temptress)
2000. Medis, 62x17x17
Meditacija(Meditation)
2000. Bronza, 30x24x19. PNMergaitė su dangiškos spalvos suknele(Girl in the Sky-Coloured Dress)
2000. Dažytas medis, 36x30x11
Motina su vaiku(Mother with a Child)
2000. Medis, 44x21x18. PN
Motina su vaiku(Mother with a Child)
2000. Medis, 58x25x10. PNMotinystė(Motherhood)
2000. Medis, 56x26x10. PN
Motinos kelionė(Mother‘s Journey)
2000. Medis, 56x26x10. PN
Nukryžiuotasis(Crucifix)
2000. Medis, 64x23x9. PNPalaimintieji kryžkelėje(The Blessed at the Crossroads)
2000. Medis, 43x51x25. PN
Pamąstymai(Reflections)
2000. Medis, h 26. PN
Pasiklausymas bičių gyvenimo(Listening to the Bees Being)
2000. Medis, 31x61x26. PNPaukštis nusijuokęs užgiedojo(Bird Laughed then Sang)
2000. Medis, h 51. PN
Paukštis su vaikais(Bird with Kids)
2000. Medis, 12x54x30
Paukštis tiki savo vaikais(Bird Trusts Its Kids)
2000. Medis, h 28. PNPavasario sėja(Spring Sowing)
2000. Medis, 46x35x12
Pokalbis(Conversation)
2000. Medis, 34x8x20. PN
Praeities žirgas(Horse from the Past)
2000. Dažytas medis, 32x82x11. PNRytmečio virsmas(Morning Transformation)
2000. Dažytas medis, h 94. PN
Sakalo gentis(Falcon’s Tribe)
2000. Medis, h 52. PN
Skulptorius Vytautas Šerys(The Sculptor Vytautas Šerys)
2000. Dažytas medis, 48x31x27Slenkstis(Threshold)
2000. Granitas, 140x47x30. PN
Smuikelio rauda(Violin’s Lament)
2000. Medis, 51x63x34. PN
Smuikininkas(Violinist)
2000. Medis, 69x56x24. PNSunkiausia iššifruoti sąvoką „mylėti..."(The Most Difficult Thing is to Decode the Meaning of the Phrase “To Love… ”)
2000. Medis, 38x22x22
Šokanti pamišėlė(The Dancing Madwoman)
2000. Medis, 58x23x15
Šviesos šokis(Dance of the Light)
2000. Medis, 59x74x29Tėviškės keliais(Following the Paths of the Homeland)
2000. Medis, 72x35x31
Trigubas autoportretas(Triple Self- Portrait)
2000. Medis, 66x29x23. PN
Vaidila(Priest)
2000. Medis, h 58. PN


 
Viduryje lauko(In the Middle of the Field)
2000. Bronza, 12x53x74. PN
Žiogas - mano brolis(My Brother Grasshopper)
2000. Dažytas medis, 16x29x14. PN
 
  

Į viršų