KAVB
 
   


 
                   
 

2005
Ačiū tau, gyvenime(Life, Thank You)
2005. Medis, h 71. PN
Andrius (portretas)(Andrius (portrait))
2005. Medis, h 37. PN
Angelas su rėčiu(Angel with a Sieve)
2005. Medis, h 52. PNAngelėlis(Little Angel)
2005. Dažytas medis, h 34. PN
Baugioji gulbė(The Timorous Swan)
2005. Medis, 23x31x12. PN
Boružių karalienė(A Queen of Ladybirds)
2005. Dažytas medis, h 24. PNDidžiaakė Elenytė(Elenytė with Large Eyes)
2005. Dažytas medis, h 23. PN
Donkichotas(Don Quixote)
2005-2008. Medis, h 22. PN
Džiaugsmo diena(Joyful Day)
2005. Medis, 74x31x17. PNDžiaugsmo diena(Joyful Day)
2005. Medis, polichromija, bronzavimas, 74x31x17. PN
Elenutė(Elenute)
2005. Marmuras, h 32. PN
Elenutė (profilis)(Elenute)
2005. Marmuras, h 32. PNGeroji(The Kind-Hearted One)
2005. Medis, h 37. PN
Giedanti žiurkei(Singing for the Rat)
2005. Medis, h 35. PN
Gimtinės belaisvis(Captive of the Homeland)
2005. Medis, 39x21x24Grafas Vladys Zubovas(The Earl Vladys Zubovas)
2005. Dažytas medis, h 20. PN
Izidorius su paukščiu savuoju(Izidorius with His Own Bird)
2005. Medis, h 23. PN
Karys(Warrior)
2005. Medis, h 39. PNKarys(Warrior)
2005. Medis, h 25. PN
Karūna motinai(Crown for the Mother)
2005. Medis, h 53. PN
Karūnuotojo paukščio sėja(Sowing of the Crowned Bird)
2005. Medis, h 37. PNKunigaikštytė(Princess)
2005. Marmuras, 48x24x17. PN
Lietuviškas sfinksas(Lithuanian Sphinx)
2005. Medis, h 41. PN
Liūdnoji(The Sad One)
2005. Medis, h 22. PNMaitintoja(Breadwinner)
2005. Medis, h 23. PN
Mėnulio nuotaka(Bride of the Moon)
2005. Medis, h 16. PN
Moteris vizija(Woman Vision)
2005. Dažytas medis, h 61. PNMotulė(Mother)
2005. Dažytas medis, 43x21x12
Nepiktas(Not Angry)
2005. Dažytas medis, h 89. PN
Neregys(The Blind Man)
2005. Medis, 52x52x20Nuostabiame pasaulyje(In the Wonderful World)
2005. Medis, h 21
Oželis muzikantas(Goatling Musician)
2005. Medis, h 47. PN
Palūžęs(Broken One)
2005. Medis, h 29. PNPaskutinis laiškas(The Last Letter)
2005. Medis, h 71. PN
Paskutinis meilės šokis(The Love’s Last Dance)
2005. Medis, h 58
Paukštis(Bird)
2005. Medis, h 19. PNPaukštis sėjėjas(Bird Seeder)
2005. Medis, 33x28x14. PN
Paukštis sėjikas(Bird Seeder)
2005. Dažytas medis, h 33. PN
Pavasario mergaitė(Spring’s Girl)
2005. Medis, h 19. PNPavasario sėja(Spring’s Sowing)
2005. Medis, h 48. PN
Poetas Jonas Juškaitis(The Poet Jonas Juškaitis)
2005. Medis, gėlių žiedai, 30x21x25. Maironio lietuvių literatūros muziejus
Proto sumaištis(Confusion of the Mind)
2005. Medis, h 25Saulės dukra(Sun’s Daughter)
2005. Medis, h 49. PN
Saulės žirgas(Sun’s Horse)
2005. Medis, 29x46x8. PN
Senolis(Grandpa)
2005. Dažytas medis, h 38. PNSėjėjas (Šv. Izidorius)(Seeder (St. Izidorius))
2005. Medis, h 38. PN
Susirūpinęs(Anxious)
2005. Medis, h 36. PN
Tėviškės belaisvis(Captive of the Homeland)
2005. Medis, 48x40x19. PNTorsas(Torso)
2005. Marmuras, metalas, h 86. PN
Torsas(Torso)
2005. Marmuras, aliuminis, h 92. PN
Torsas su obels žiedu(Torso with an Apple Tree Blossom)
2005. Medis, h 38. PNUž ribos(Beyond the Boundary)
2005. Dažytas medis, 12x17x15. PN
Vaidila(Pagan Priest)
2005. Dažytas medis, 37x22x10. PN
Vakaro godos(Evening Dreams)
2005. Medis, h 25. PN


 
Vilties angelas(Angel of Hope)
2005. Dažytas medis, 47x28x15. PN
Vilties paukštis(Bird of Hope)
2005. Medis, 35x57x13. PN
 
  

Į viršų