KAVB
 
   


 
                   
 

2008
Abejojantis(The Uncertain One)
2008. Medis, h 36. PN
Aneliutė(Aneliutė)
2008. Medis, h 19
Autoportretas: Suskilęs pasaulis(Self-Portrait: the Broken World)
2008. Medis, h 28. Ukmergės kraštotyros muziejusBrisius(Brisius)
2008. Medis, h 36x20x26
Būties paslaptis(Mystery of the Being)
2008. Medis, h 48. PN
Einantis(The Walking One)
2008. Medis, h 26. PNEinu gyventi(I am Walking to Live)
2008. Medis, h 48
Geriausias jausmas(The Best Feeling)
2008. Medis, h 39. PN
Giedanti(The Singing One)
2008. Medis, h 37Giesmė arkleliui(Song for the Horse)
2008. Medis, h 55x85x12. PN
Giesmė moteriai(Song for the Woman)
2008. Medis, h 46. PN
Gyvenimas – dovana(Life is a Gift)
2008. Medis, h 30. PNGyventi širdimi(To Live by Heart)
2008. Medis, h 37. PN
Graudulys(Sorrow)
2008. Medis, h 33. PN
Ieškantis gimtinės garsų(Seeker of the Homeland’s Sounds)
2008. Medis, h 32. PNIeškantis tėviškės garsų(Seeker of the Homeland’s Sounds)
2008. Medis, h 50. PN
Ieškau tavęs(I’m Looking for You)
2008. Medis, h 39. PN
Ir keistas šis pasaulis(What a Strange World)
2008. Medis, h 38. PNĮsimylėjęs(Fallen in Love)
2008. Medis, h 46. PN
Išsigandęs(Scared)
2008. Medis, h 42. PN
Yra apie ką pamąstyti(It is Much to Think About)
2008. Medis, h 35. PNJudesys(Movement)
2008. Dažytas medis, h 16. PN
Juozas Aputis(Juozas Aputis)
2008. Medis, h 21
Kačių karalienė(Queen of Cats)
2008. Medis, 51. PNKad būč karvalėlis(If I could be a Dove)
2008. Medis, h 31. PN
Karalaitė su triušiu(Princess with a Rabbit)
2008. Medis, h 24. PN
Kodėl tiek daug klystame?(Why Do We Make So Many Mistakes?)
2008. Medis, h 49. PNKur esi?(Where Are You?)
2008. Medis, h 33
Liūdnojo šokis(Dance of the Sad One)
2008. Medis, h 54
Mano lizdeliai – mano vaikeliai(My Nests – My Kids)
2008. Medis, h 36Mano pagarba...(My Respect…)
2008. Medis, h 50. PN
Mano praeitis – tavo ateitis(My Past – Your Future)
2008. Medis, h 42. PN
Mergaitė su rožėmis (Šv. Teresėlė)(Girl with Roses (Teresėlė))
2008. Medis, h 51. Angelų muziejus, AnykščiaiMotinystė(Motherhood)
2008. Medis, h 48. Ukmergės kraštotyros muziejus
Nauja diena(New Day)
2008. Medis, h 35. PN
Nelieskite mano gyvenimo(Do not Touch My Life)
2008. Medis, h 36Nenoriu būti didesnis už save(I do not Want to Be Greater than Me)
2008. Medis, h 35
Nenoriu tuštybių(I do not Want the Emptiness)
2008. Medis, h 43. PN
Neskubinkime gyvenimo(Let’s not Hurry Life)
2008. Medis, h 31. PNNesupratau gyvenimo(I did not Understand the Life)
2008. Medis, h 48. PN
Neviską pasakiau Tau(I Did not Say Everything to You)
2008. Medis, h 33. PN
Noriu šokti(I Want to Dance)
2008. Medis, h 58. PNNuolankusis(The Humble One)
2008. Medis, h 49. PN
Nuolankusis(The Humble One)
2008. Medis, h 54. PN
O, kas ten aukščiau?(What is There Above?)
2008. Medis, h 47. PNPadėk nepalūžti(Help Me not to Break Down)
2008. Medis, h 36. PN
Pasiklausymas tylos.(Listening to Silence)
2008. Medis, h 48
Pasiklausymas tylos(Listening to Silence)
2008. Medis, h 46. PNPavargau nuo melo(I am Tired of Lies)
2008. Medis, h 31. PN
Praeities moteris(Woman from the Past)
2008. Medis, h 55. PN
Prie idealizmo stulpo(At the Pillar of Idealism)
2008. Medis, h 73. Ukmergės kraštotyros muziejusPrisiminimų gėlė(Flower of Memories)
2008. Medis, h 33. PN
Rudens šviesa(Light of the Autumn)
2008. Medis, h 34
Sapnas(Dream)
2008. Medis, 22x48x16Savyje(Inwardly)
2008. Medis, h 40. PN
Senolis(Old Man)
2008. Medis, h 35. PN
Senolis(Old Man)
2008. Granitas, 109x63x26. PNSenukas – dangaus paukštelis(Old Man – Bird of the Sky)
2008. Medis, h 34. PN
Senukas – dangaus paukštelis(Old Man – Bird of the Sky)
2008. Medis, h 27. PN
Sielos pilnatvė(Fullness of the Soul)
2008. Medis, h 26. PNStovintis berniukas(Standing Boy)
2008. Medis, h 59
Su daina(With a Song)
2008. Medis, h 40. PN
Su sakalėliu(With a Falcon)
2008. Medis, h 73. PNSu savąja gėle(With One’s Own Flower)
2008. Medis, h 37. PN
Sunku ir viltinga (II)(Difficult and Hopeful (II))
2008. Medis, 32x18x84
Sunku išsivaduoti(It Is Difficult to Escape)
2008. Medis, h 57Surakintas karalius (Netiesa)(Enchained King (Untrue))
2008. Medis, h 40
Sužeistas trimitininkas(2008. Medis, 33x16x24)
Sužeistas trimitininkas(Wounded Trumpeter)
2008. Medis, 29x65x13. Ukmergės kraštotyros muziejusSužeistojo malonė(Wounded Trumpeter)
2008. Medis, h 52. PN
Sveiki!(Hello!)
2008. Medis, h 24. PN
Tas galvos skausmas(That Headache)
2008. Medis, h 46. PNTvirtas(Strong)
2008. Medis, h 51. PN
Uždaras ratas(Closed Circle)
2008. Medis, h 46. PN
Vargai vargeliai(Troubles, Miseries)
2008. Medis, h 40. PNVerkiantis ant savo peties(Weeping on One’s Shoulder)
2008. Medis, h 49
Vilties sonata(Sonata of the Hope)
2008. Medis, h 49. PN
Žiūriu – graudu(Looking Makes Me Sad)
2008. Dažytas medis, h 37. PN
 
 
  

Į viršų