KAVB
 
   


 
                   
 

2009
Aistringas šokis(Passionate Dance)
2009. Medis, h 35
Aistringas šokis(Passionate Dance)
2009. Dažytas medis, h 35
Aistrų tramdymas(Taming the Passions)
2009. Medis, h 40Amžinai(For Ever)
2009. Medis, h 47. PN
Amžinai(For Ever)
2009. Medis, h 25. PN
Angelas(Angel)
2009. Medis, h 27. PNAngelas girdi visus(Angel Hears All)
2009. Medis, h 40. PN
Angelas su fleita(Angel with a Flute)
2009. Medis, h 46
Ašarų pakalnė(Slope of Tears)
2009. Medis, h 33. PNAutoportretas „Pamirštas gyvenimas“(Self-Portrait „Forgotten Life“)
2009. Medis, h 20
Baigti darbai(Finished Works)
2009. Medis, h 45. PN
Bėga bėga gyvenimas(The Life is Running)
2009. Medis, h 37Donkichotas(Don Quixote)
2009. Medis, h 65
Gervė(Crane)
2009. Medis, h 23. PN
Gieda gaidelis(Rooster Is Crowing)
2009. Medis, h 20. PNGiedantis rojaus paukštis(Singing Bird of Paradise)
2009. Medis, h 21. PN
Giesmė moteriai(Song for a Woman)
2009. Medis, h 38
Glostau tavo veidą(I am Stroking Your Face)
2009. Medis, h 33. PNGražiausia ožkelė(The Most Beautiful She-Goat)
2009. Dažytas medis, 33x36x15. PN
Greičiau už vėją(Faster than the Wind)
2009. Medis, h 34. PN
Ieškantis namų(Home Seeker)
2009. Medis, h 46Ieškantis namų(Home Seeker)
2009. Medis, h 39. PN
Iš pieno plaukusi(Out of the Milk)
2009. Medis, h 47. PN
Išsiilgęs namų(Homesick)
2009. Medis, h 48Išsunkta(Exhausted)
2009. Medis, h 47
Karalaitė(Princess)
2009. Dažytas medis, h 21
Karalius su kumeliuku(King with a Foal)
2009. Dažytas medis, h 45. PNKompozicija II(Composition II)
2009. Medis, 11x37x9. PN
Kryžiaus kelias(Way of the Cross)
2009. Medis, 29x27x13
Kūno likučiai – sielos pilnatvė(Remains of the Body – Fullness of the Soul)
2009. Medis, h 29. PNLinksmam būti nelengva(It is not Easy to Be Joyful)
2009. Medis, h 33
Medumi apsunkusi tėvo kepurė(Father’s Cap Heavy with Honey)
2009. Medis, 12x31x25. PN
Minčių verpetai(Maelstrom of Thoughts)
2009. Medis, h 28Moteris su obuoliais(Woman with Apples)
2009. Medis, h 38. PN
Neatimkite vilties(Don’t Take Away the Hope)
2009. Medis, h 51
Negaliu užmiršti(I Can’t Forget)
2009. Medis, h 52Neišdidus karalius(A King, Not a Proud One)
2009. Medis, h 54. PN
Nepiktas(Not Angry One)
2009. Medis, h 45. Ukmergės kraštotyros muziejus
Neviltis(Desperation)
2009. Medis, h 51Neviską Tau pasakiau(I Have’t Told You Everything)
2009. Medis, h 46. PN
Neviską Tau pasakiau(I Have’t Told You Everything)
2009. Medis, h 40. PN
Nukryžiuotasis(Crucifix)
2009. Medis, h 27Nuveikti darbai(Performed Works)
2009. Medis, h 45
Ožka ant lieptelio(Goat on the Footbridge)
2009. Medis, h 21. PN
Ožka ant lieptelio(Goat on the Footbridge)
2009. Medis, h 31. PNPasiklydusi Paukščių take(Lost in the Milky Way)
2009. Medis, h 53
Paslaptingoji(The Mysterious One)
2009. Medis, h 27. PN
Paslėptas saulės šokis(The Hidden Dance of the Sun)
2009. Medis, h 40. PNPavasario sėja(Spring Sowing)
2009. Medis, h 44. PN
Piemenėlis beržynėlyje(Shepherd in the Birch Grove)
2009. Medis, h 35. PN
Pirmas šokis(The First Dance)
2009. Medis, h 35. PNPirmykštis šokis(Primal Dance)
2009. Medis, h 35
Praradęs sparnus(The One Who Lost His Wings)
2009. Medis, h 61
Purvini keliai – žvaigždėti dangūs(Dirty Roads – Starry Skies)
2009. Medis, h 69Rojaus paukštis(Bird of Paradise)
2009. Medis, h 42. PN
Rojaus paukštis(Bird of Paradise)
2009. Medis, h 21. PN
Rojaus paukštis su raktu(Bird of Paradise with a Key)
2009. Medis, h 42. PNRojaus paukštis su raktu(Bird of Paradise with a Key)
2009. Medis, h 27. PN
Rojaus paukštis su raktu(Bird of Paradise with a Key)
2009. Medis, h 22. PN
Sarmatlyva(The Shy One)
2009. Medis, h 45. PNSielos branda(Maturity of a Soul)
2009. Medis, h 33. PN
Skolingas gyvenimui(Indebted to Life)
2009. Dažytas medis, h 34. PN
Skrajūnė(The Fluttering One)
2009. Medis, h 52. PNSodo gėrybės(Goods from the Garden)
2009. Medis, h 41. PN
Sopa širdį(Heart is Aching)
2009. Medis, h 34. PN
Su smuikeliu(With a Violin)
2009. Medis, h 47. PNSu smuikeliu ir tyru vandenėliu(With a Violin and a Pure Water)
2009. Medis, h 42. Anykščių sakralinis muziejus
Sunki kelionė(A Slog)
2009. Medis, h 87. PN
Susigūžusi(The Crouched One)
2009. Medis, h 30Svajonės migloje(Dreams in the Mist)
2009. Medis, h 18. PN
Svajotoja(Dreamer)
2009. Medis, h 52. PN
Širdingai(Heartily)
2009. Medis, h 38. PNŠirdingoji(Hearty)
2009. Medis, h 37
Tie svieto sopuliai(Pains of the World)
2009. Medis, h 49
Toli(Far Away)
2009. Medis, h 34. PNUžteks(Enough)
2009. Medis, h 48
Ūkanų mergaitė(Girl from the Mist)
2009. Medis, h 21. PN
Vaidila(Pagan Priest)
2009. Medis, h 46. PNVaikystė(Childhood)
2009. Medis, h 27. PN
Vakaro godos(Evening Dreams)
2009. Medis, h 19. PN
Vienatvė pilnatvėje(Loneliness in Plentitude)
2009. Medis, h 38

  
Žirgas žalioj lankoj(Horse in the Green Meadow)
2009. Medis, h 22
  
  

Į viršų