KAVB
 
   


 
                   
 

2012
Akiratis(Eyeshot)
2012. Dažytas medis, h 52. PN
Akmuo gerklėje(Stone in a Throat)
2012. Medis, h 29
Aktorius Vladas Bagdonas(The Actor Vladas Bagdonas)
2012. Dažytas medis, h 21Aktorius Vladas Bagdonas(The Actor Vladas Bagdonas)
2012. Medis, h 21
Amžinai(For Ever)
2012. Dažytas medis, h 36. PN
Angelas(Angel)
2012. Medis, h 22. PNAngelas linksmuolis(Angel Merry-Maker)
2012. Medis, h 27. PN
Angelas sargas(Guardian Angel)
2012. Dažytas medis, h 35. PN
Angelas su armonika(Angel with a Concertina)
2012. Medis, h 21Angelas su fleita(Angel with a Flute)
2012. Dažytas medis, h 34. PN
Angelas su rėčiu(Angel with a Sieve)
2012. Medis, h 29. PN
Angelas su rėčiu(Angel with a Sieve)
2012. Medis, h 24. PNAngelas su rėčiu(Angel with a Sieve)
2012. Dažytas medis, h 22. PN
Angelas su rėčiu(Angel with a Sieve)
2012. Medis, h 31
Angelo liūdesys man sielą pripildo(Angel’s Sadness Fills My Soul)
2012. Medis, h 48Angelo palinkėjimai(Angel’s Wishes)
2012. Medis, h 40. PN
Angelo rauda(Angel’s Lament)
2012. Padažytas medis, h 39. PN
Angelo šauksmas(Angel’s Cry)
2012. Medis, h 40Antanas Baranauskas(Antanas Baranauskas)
2012. Medis, h 14
Ar žmogaus galioj tiesa?(Is the Truth Something of the Human Power?)
2012. Medis, h 50
Arklelis su gūnia(Horse with a Rug)
2012. Dažytas medis, 27x41x12. PNAutoportretas: „Balta gija“(Self-Portrait: „White Thread“)
2012. Medis, h 13
Autoportretas „Balta gija“(Self-Portrait: „White Thread“)
2012. Dažytas medis, h 10. PN
Autoportretas „Sapnas“(Self-Portrait: „Dream“)
2012. Medis, h 17Autoportretas „Spalvingas gyvenimas“(Self-Portrait: „Colourful Life“)
2012. Dažytas medis, h 20. PN
Cirkininkas(Circus Actor)
2012. Medis, h 52
Dilema(Dilemma)
2012. Dažytas medis, h 30. PNDonkichotas(Don Quixote)
2012. Medis, h 75. PN
Dvilypis(Dual)
2012. Dažytas medis, h 50. PN
Džiugiam pasaulyje(In the Joyful World)
2012. Medis, h 51Egzistencinis klausimas(Existential Question)
2012. Medis, h 56
Einantis angelas(The Walking Angel)
2012. Dažytas medis, h 44
Einantis angelas(The Walking Angel)
2012. Dažytas medis, h 44Gabija(Gabija)
2012. Medis, h 35. PN
Ganytojas(Pastor)
2012. Medis, h 48. PN
Gieda gaidelis(Rooster is Crowing)
2012. Medis, h 24. PNGražiausioji giesmė(The Most Beautiful Chant)
2012. Medis, h 33. PN
Ilgesys(Longing)
2012. Medis, h 40. PN
Išplėšta širdis(Torn Out Heart)
2012. Medis, h 72Išsigandęs angelas(The Frightened Angel)
2012. Medis, h 36
Kančia(Anguish)
2012. Dažytas medis, h 67
Kančia(Anguish)
2012. Dažytas medis, 35x66x11Katytė(Kitty)
2012. Medis, h 36
Mergiotė(Girl)
2012. Medis, h 47. PN
Mėnesienoje(Under the Moonlight)
2012. Marmuras, 30x16x12. PNMykolas Archangelas(Michael the Archangel)
2012. Medis, h 45
Motina ir vaikas(Mother and Child)
2012. Dažytas medis, h 37
Motina su vaiku(Mother with Child)
2012. Dažytas medis, h 37Netektis(Loss)
2012. Medis, h 41
Nuostabi diena(Wonderful Day)
2012. Medis, 18x11x52. PN
Nuostabi sėja(Wonderful Sowing)
2012. Medis, h 45. PNPaukštis(Bird)
2012. Medis, h 15. PN
Paukštis(Bird)
2012. Medis, h 15. PN
Pavasario burtai(Spring Spells)
2012. Medis, 19x50x11. PNPavasario paukšteliai(Spring Birds)
2012. Medis, 18x51x10
Pavasaris(Spring)
2012. Medis, h 43. PN
Pavasaris(Spring)
2012. Medis, 19x47x12. PNPieta(Pieta)
2012. Dažytas medis, h 35
Po skraiste (S.G.)(Under the Mantle (S.G.))
2012. Medis, h 32
Prisiminimai(Remembrances)
2012. Medis, h 47. PNRūpintojėlis(The Pensive Christ)
2012. Medis, h 17. PN
Saulės prijuostė(Sun’s Apron)
2012. Dažytas medis, h 35
Senutė su rožančium(Granny with a Rosary)
2012. Dažytas medis, h 27Skubantis angelas(Angel in a Hurry)
2012. Medis, h 41
Skulptorius Vytautas Šerys(The Sculptor Vytautas Šerys)
2012. Medis, h 52
Skulptorius Vytautas Šerys(The Sculptor Vytautas Šerys)
2012. Medis, h 38Skulptorius Vytautas Šerys(The Sculptor Vytautas Šerys)
2012. Medis, h 44
Sopulingoji(The Sorrowful One)
2012. Dažytas medis, h 31
Sopulingoji(The Sorrowful One)
2012. Medis, h 37Sugrįžimas(Return)
2012. Medis, h 54
Sunku nešti save(Hard to Carry You)
2012. Dažytas medis, linas, h 46
Susimąstęs(Lost in Thought)
2012. Marmuras, 45x31x18Sužvarbęs (S.G.)(Nippy (S.G.))
2012. Medis, h 33
Sužvarbęs (Sigitas Geda)(Nippy (Sigitas Geda))
2012. Medis, h 45
Sužvarbęs (Sigitas Geda)(Nippy (Sigitas Geda))
2012. Medis, h 45Sūnaus palaidūno sugrįžimas(The Prodigal Son Returns)
2012. Dažytas medis, h 27. PN
Šaukianti(Screaming)
2012. Medis, h 37
Šaulys(Archer)
2012. Medis, h 43Šokantis angelas(Dancing Angel)
2012. Medis, h 41
Tikras autoportretas(Authentic Self-Portrait)
2012. Dažytas medis, h 25
Užspringęs(Choked)
2012. Dažytas medis, žuvis, h 26Ūkanų apglėbtas(Enshrouded by the Mist)
2012. Medis, h 61
Vėlių takelis(Pathway of the Spirits)
2012. Medis, h 56
Visatos verpete(Maelstrom of the Universe)
2012. Medis, h 35. PN


 
Žirgas Viesulas(Horse Whirlwind)
2012. Medis, 13x25x4. PN
Žirgas Viesulas(Horse Whirlwind)
2012. Medis, 20x50x8. PN
 
  

Į viršų