KAVB
 
   


 
                   
 

2015
Angelas muzikantas(Angel Musician)
2015. Medis, h 43. PN
Angelėlis(Little Angel)
2015. Medis, h 23
Angelėlis(Little Angel)
2015. Medis, h 21Angelėlis muzikantas(Little Angel Musician)
2015. Medis, h 19. PN
Buvau, esu, būsiu...(I was , I am , I will be ...)
2015. Medis, h 47
Daina(Song)
2015. Medis, h 32Daina(Song)
2015. Medis, h 33
Deivė Žemyna(Goddess Žemyna)
2015. Medis, h 51
Deivė Žemyna(Goddess Žemyna)
2015. Medis, h 36Deivė Žemyna(Goddess Žemyna)
2015. Medis, h 65
Gera žinia(Good News)
2015. Medis, h 52
Graudūs gimtinės garsai(Tearful Sounds of the Birthplace)
2015. Medis, h 37Gražiame laike, gražioje vietoje(At the Beautiful Time – at the Beautiful Place)
2015. Medis, h 68
Gražiausia giesmė - paskutinė(The most beautiful Song - the last)
2015. Akmuo, h 72
Ilgesys(Yearning)
2015. Medis, h 64Ir keistas šis svietas(And this Strange World)
2015. Medis, h 48
Kas aš esu?(What I am?)
2015. Medis, h 31
Kas aš esu?(What I am?)
2015. Medis, h 41Kas aš esu?(What I am?)
2015. Medis, h 36
Kas yra pradžia - pabaiga?(Who is the Beginning - the End?)
2015. Medis, h 36
Kažkas nuostabaus(Something amazing)
2015. Medis, h 40Kenčiantis(Suffering)
2015. Medis, h 37
Koks aš mažas(What little I)
2015. Medis, h 51
Koks aš mažas(What little I)
2015. Medis, h 34Kur taip skubame?(Where such a hurry?)
2015. Daž. medis, h 34
Laimingas liūdname pasaulyje(Happy in a sad World)
2015. Medis, h 53
M.K. Čiurlionis(M.K. Čiurlionis)
2015. Medis, h 54Myliu, myliu, myliu(I love, love, love)
2015. Medis, h 40
Moteris su paukščiu(Woman with a Bird)
1965-2015. Bronza, 19x13x7
Nepiktas(Not angry)
2015. Medis, h 42Nuostabu ir baugu(It is Wonderful and Scary)
2015. Medis, h 34
Nuostabu ir baugu(It is Wonderful and Scary)
2015. Medis, h 47
O vis dėlto...(Yet...)
2015. Medis, h 39Palinkėjimai(Wishes)
2015. Medis, h 29
Paskutinis riksmas(The last Cry)
2015. Medis, h 44
Paslaptinga ir baugu(It is Mysterious and Scary)
2015. Medis, h 34. PNPraeities skambesiai(Past Ringtone)
2015. Medis, h 42
Prašymas(Request)
2015. Medis, h 45
Priešas - tai aš(The Enemy is I)
2015. Medis, h 39Rudeninė sėja(Autumn Sowing)
2015. Medis, h 52
Rūpestis(Worry)
2015. Medis, h 53. PN
Rūpintojėlis(The Pensive Christ)
2015. Medis, h 47Sėdinti moteris(Seated Woman)
2015. Medis, h. 36
Sizifas(Sisyphus)
2015. Medis, akmuo, h 33
Smuikininkas „N“(Violinist “N”)
2015. Medis, h 22. PNStotelė(Stop)
2015. Medis, h 42
Sunkus klausimas(Serious Question)
2015. Medis, h 38
Sunkus kryžius(Heavy Cross)
2015. Dažytas medis, 30x42x12Surakintas angelas(Chained Angel)
2015. Dažytas medis, h 36
Širdies klausimas(Heart Question)
2015. Medis, h 36
Šokėja(Dancer)
2015. Daž. medis, h 47Šv. Jurgis(St. George)
2015. Daž. medis, h 56. PN
Tadaušas - kaimo stipruolis(Tadaušas rural Powerhouse)
2015. Dažytas medis, akmuo, h 39
Tas nuostabus, liūdnas pasaulis(The wonderful sad World)
2015. Medis, h 37Tas pasaulio nerimas(The World’s Anxiety)
2015. Dažytas medis, h 51
Ten už horizonto(There beyond the Horizon)
2015. Medis, h 53
Tie svieto sopuliai(The Omnipotent Woes)
2015. Medis, h 40Tik minutėlę...(Just a Moment ...)
2015. Medis, h 33
To svieto garsai(The World's Sounds)
2015. Medis, h 42
Vargai vargeliai(Misery, Misery...)
2015. Medis, h 40Vėlių kuždesiai(Ghost Whisper)
2015. Medis, h 42
Vienatvė pasaulio pilnatvėje(Loneliness of the World in the Fullness)
2015. Marmuras, h 46
Vilties angelas(Angel of Hope)
2015. Medis, h 42Vienatvė pasaulio pilnatvėje(Loneliness in the fullness of the world)
2015. Marmuras, h 46
Vilties angelas(Angel of Hope)
2015. Dažytas medis, h 52
Žvilgsnis(Sight)
2015. Medis, h 37


 
Žvilgsnis(Sight)
2015. Medis, h 40
Angelas sargas(Guardian angel)
2015. Medis, h 38
 
  

Į viršų