KAVB
 
   


 
                   
 

Antkapiniai paminklai ir memorialinės lentos
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinė lenta(Memorial Tablet to Vincas Mykolaitis-Putinas)
1972. Bronza, 94x52. Aukštaičių g. 28, Kaunas
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinė lenta(Memorial Tablet to Vincas Mykolaitis-Putinas)
1973. Granitas, 104x50. Vaižganto g. 14, Kaunas
Bareljefas Jono ir Rozalijos Striogų antkapiniam paminklui(Bas-relief to Jonas and Rozalija Striogos Grave Monument)
1983. Bronza, h 35. Karmėlavos kapinės, KaunasAntkapinis paminklas(Grave Monument)
1984. Akmuo, h 130. Panevėžio kapinės
Antkapis Jonui ir Rozalijai Striogoms(Gravestone to Jonas and Rozalija Striogos)
1988. Akmuo, bronza, h 130. Karmėlavos kapinės
Juozo Grušo antkapinis paminklas(Grave Monument to Juozas Grušas)
1989. Akmuo, metalas, 190x115x65. Archit. Algimantas Kančas. Petrašiūnų kapinės, KaunasKarolio Reisono memorialinė lenta(Memorial Tablet to Karolis Reisonas)
1992. Granitas, 90x49. Archit. Alfredas Jakučiūnas. Vytauto pr., Kaunas
Rūpintojėlis(Pensive Christ at the Cemetery)
1993. Medis, h 220. Karmėlavos kapinės, Kaunas
Antkapis Valentinui ir Sofijai Pečkaičiams(Gravestone to Valentinas and Sofija Pečkaičiai)
1994. Medis,h 230. Rokantiškių kapinės, VilniusAntkapis Elenai Šilingienei. Kristaus galva(Gravestone to Elena Šilingienė)
1994. Bareljefas. Akmuo, h 18. Karmėlavos kapinės, Kaunas
Antkapis Petrui ir Aurelijai Gudeliams(Gravestone to Petras ir Aurelija Gudeliai)
1994. Medis, h 260. Karmėlavos kapinės, Kaunas
Antkapis Petrui Striogai su šeima(Gravestone to Petras Strioga and Family)
1995. Medis, h 300. Ukmergės kapinėsAntkapis Algimantui ir Marijai Veličkoms(Gravestone to Algimantas and Marija Veličkos)
1995. Medis, h 280. Karmėlavos kapinės, Kaunas
Antkapis Marijai Krištopaitienei (fragmentas)(Gravestone to Marija Krištopaitienė)
1996. Akmuo, h 70. Karmėlavos kapinės
Antkapis Marijai Krištopaitienei(Gravestone to Marija Krištopaitienė)
1996. Akmuo, h 70. Karmėlavos kapinėsAntkapis „Močiutei“(Gravestone to Grandma)
1998. Medis, h 150. Karmėlavos kapinės, Kaunas
Antkapis Gintarui Kontvainiui (fragmentas)(Gravestone to Gintaras Kontvainis)
2000. Marmuras, granitas, h 145. Petrašiūnų kapinės, Kaunas
Antkapis Gintarui Kontvainiui(Gravestone to Gintaras Kontvainis)
2000. Marmuras, granitas, h 145. Petrašiūnų kapinės, KaunasAntkapis Mamertui Karkleliui(Gravestone to Mamertas Karklelis)
2000. Medis, akmuo, 215x45x75. Petrašiūnų kapinės, Kaunas
Kunigo Jono Burneikos memorialinė lenta(Memorial Tablet to the Priest Jonas Burneika)
2000. Bronza, medis, 35x55. Lyduokių bažnyčia, Ukmergės r.
Antkapis žemaičių partizanų vadui pulk. Jonui Semaškai(Gravestone to the Žemaičiai Partisan Commander Colonel Jonas Semaška)
2002. Granitas, h 80. Petrašiūnų kapinės, KaunasMykolo Sleževičiaus memorialinė lenta(Memorial Tablet to Mykolas Sleževičius)
2003. Bronza, 120x60x7. Archit. Alfredas Jakučiūnas. K. Donelaičio g. 13, Kaunas
Antkapis Stefanijai ir Mykolui Striogoms(Gravestone to Stefanija ir Mykolas Striogos)
2008. Akmuo, metalas, h 180. Ukmergės kapinės
Antkapis Birutei Pečkaitytei(Gravestone to Birutė Pečkaitytė)
2011. Dolomitas, h 100. Rokantiškių kapinės, Vilnius


 
Antkapis prof. Egidijui Kėvelaičiui (fragmentas)(Gravestone to the prof. Egidijus Kėvelaitis)
2011. Granitas, h 133. Petrašiūnų kapinės, Kaunas
Antkapis prof. Egidijui Kėvelaičiui(Gravestone to the Prof. Egidijus Kėvelaitis)
2011. Granitas, h 133. Petrašiūnų kapinės, Kaunas
 
  

Į viršų