KAVB
 
   


 
                   
 

Piešiniai
Berniuko portretas(Portrait of a Boy)
1952. Popierius, pieštukas, 18x14,5
Mykolo portretas(Portrait of Mykolas)
1953. Popierius, pieštukas, 26x19
Moters portretas(Portrait of a Women)
1953. Popierius, spalvotas pieštukas, 19x12Motinos portretas(Mother)
1953. Popierius, pieštukas, 22x16,5
Pusiau gulintis vyras(Semi-Lying Man)
1953. Popierius, pieštukas, 19x27
Sėdintis vyras(Seated Man)
1953. Popierius, pieštukas, 26,7x19Sėdintis vyras(Seated Man)
1953. Popierius, pieštukas, 28x20
Senutės portretas(Portrait of an Old Woman)
1953. Popierius, pieštukas, 26,7x19
Stovinti moteris(Standing Woman)
1953. Popierius, pieštukas, 22x15Stovinti moteris(Standing Woman)
1953. Popierius, pieštukas, 27x19
Stovinti moteris(Standing Woman)
1953. Popierius, pieštukas, 28x18
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1953. Popierius, pieštukas, 26,8x19Alberto portretas(Portrait of Albertas)
1954. Popierius, pieštukas, 27x19
Autoportretas(Self-Portrait)
1954. Popierius, pieštukas, 19x13
Autoportretas(Self-Portrait)
1954. Popierius, pieštukas, 27x19Birutės portretas(Portrait of Birutė)
1954. Popierius, pieštukas, 19x13
Gulintis vyras(Lying Man)
1954. Popierius, pieštukas, 19x13,5
Laiveliai(Shallops)
1954. Popierius, pieštukas, 20,5x14Mergaitės portretas(Portrait of a Girl)
1954. Popierius, pieštukas, 13x19
Moters portretas(Portrait of a Women)
1954. Popierius, pieštukas, 19x13
Ranka, kojos(Hand and Legs)
1954. Popierius, pieštukas, 19x14Sėdintis tėvas(Seated Father)
1954. Popierius, pieštukas, 27x16
Stovinti(Standing)
1954. Popierius, pieštukas, 28x20
Vyro figūra(The Figure of a Man)
1954. Popierius, pieštukas, 19x14Vyro portretas(Portrait of a Man)
1954. Popierius, pieštukas, 20x14,5
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1954. Popierius, pieštukas, 27x20
Alberto figūrinis portretas(Figurines Portrait of Albertas)
1955. Popierius, pieštukas, 21x14,5Alberto portretas(Portrait of Albertas)
1955. Popierius, pieštukas, 20x12,5
Arklio galva(Horse Head)
1955. Popierius, pieštukas, 27x19
Arklys(Horse)
1955. Popierius, pieštukas, 27x20Arklys. Satyra(Horse. Satire)
1955. Popierius, pieštukas, 27x20
Autoportretas(Self-Portrait)
1955. Popierius, pieštukas, 20x14
Autoportretas(Self-Portrait)
1955. Popierius, pieštukas, 29,5x21Autoportretas(Self-Portrait)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13
Gulinti karvė(Lying Cow)
1955. Popierius, pieštukas, 20x27
Gulintis Antanas(Lying Antanas)
1955. Popierius, pieštukas, 19x27Gulintis vyras(Lying Man)
1955. Popierius, pieštukas, 21x15
Gulintis vyras. Mergaitės portretas(Lying Man. Portrait of a Girl)
1955. Popierius, pieštukas, 27x19
Izidorius(Izidorius)
1955. Popierius, pieštukas, 13x19Judesys(Movement)
1955. Popierius, pieštukas, 30x21
Jurgio portretas(Portrait of Jurgis)
1955. Popierius, pieštukas, 20x17
Mama(Mother)
1955. Popierius, pieštukas, 27x19Mama(Mother)
1955. Popierius, pieštukas, 24,5x20
Mykolo ir Alberto portretai(Portrait of Mykolas and Albertas)
1955. Popierius, pieštukas, 27x19
Mykolo portretas(Portrait of Mykolas)
1955. Popierius, pieštukas, 25x20Moteris su rankomis(Woman with Hands)
1955. Popierius, pieštukas, 27x19
Moteris sunertom rankom(Woman Hands interlacing)
1955. Popierius, pieštukas, 27x19
Moters portretas(Portrait of a Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 22x19Moters portretas(Portrait of a Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13
Moters portretas(Portrait of a Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 27x20
Motina su knyga(Mother with Book)
1955. Popierius, pieštukas, 20x14Palinkusi moteris(Faces Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13
Pasiruošęs bėgti(Ready to run)
1955. Popierius, spalvotas pieštukas, 29x20
Petro portretas(Portrait of Petras)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13,5Rūkantis vyras(Smoker Man)
1955. Popierius, pieštukas, 27x19
Senutės ranka(Old Woman's Hand)
1955. Popierius, pieštukas, 17x25
Sėdinti figūra(Seated Figure)
1955. Popierius, pieštukas, 27x20Sėdinti moteris(Seated Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13
Sėdinti moteris(Seated Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 30,5x20
Sėdintis(Seated)
1955. Popierius, pieštukas, 31x21Stovinti moteris(Standing Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13
Stovinti moteris(Standing Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 30,5x20
Stovinti moteris(Standing Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13Stovinti moteris(Standing Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13
Stovintis Albertas(Standing Albert)
1955. Popierius, pieštukas, 28x18
Stovintis vyras(Standing Man)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13Sulinkusi moteris(Bent Woman)
1955. Popierius, pieštukas, 19x14
Trys katės(Three Cats)
1955. Popierius, pieštukas, 27x19
Vaiko portretas(Portrait of a Child)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13Vaiko portretas(Portrait of a Child)
1955. Popierius, pieštukas, 27x19
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13Vyro portretas(Portrait of a Man)
1955. Popierius, pieštukas, 19x13
Alberto portretas(Portrait of Albertas)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19
Alberto portretas(Portrait of Albertas)
1956. Popierius, pieštukas, 27x20Autoportretas(Self-Portrait)
1956. Popierius, pieštukas, 29x19
Autoportretas(Self-Portrait)
1956. Popierius, pieštukas, 25x19
Autoportretas(Self-Portrait)
1956. Popierius, pieštukas, 39,5x28,5Autoportretas(Self-Portrait)
1956. Popierius, pieštukas, 19x14
Autoportretas(Self-Portrait)
1956. Popierius, pieštukas, 19x14
Autoportretas(Self-Portrait)
1956. Popierius, pieštukas, 19x14 1956_009_berniuko_portretas.jpgDailininko L. Lagausko portretas(Portrait of the Artist L. Lagauskas)
1956. Popierius, pieštukas, 19x14
Dailininko L. Lagausko portretas(Portrait of the Artist L. Lagauskas)
1956. Popierius, pieštukas, 19x14
Dailininko L. Lagausko portretas(Portrait of the Artist L. Lagauskas)
1956. Popierius, pieštukas, 19x14Dėdės portretas(Uncle's Portrait)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5
2 vyrų portretai(Two Portraits of Mans)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19
Dvi moterų figūros(Two Female Figures)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19Dvi stovinčios moterys(Two Women standing)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19
Gipsinės galvos kopija(Copy of Gypsum Head)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5
Gulintis vyras(Lying Man)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13Kumščiai(Fists)
1956. Popierius, pieštukas, 19x14
Mergaitė su tautiniais drabužiais(Girl with traditional Costumes)
1956. Popierius, pieštukas, 29x20
Mergaitės portretas(Portrait of a Girl)
1956. Popierius, pieštukas, 13x19Mergaitės portretas(Portrait of a Girl)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19
Mykolo portretas(Portrait of Mykolas)
1956. Popierius, pieštukas, 19x12,5
Moteris judesy(Woman in Motion)
1956. Popierius, pieštukas, 30x21Moteris su stikline(Woman with a Glass)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5
Moters portretas(Portrait of a Woman)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19
Moters portretas(Portrait of a Woman)
1956. Popierius, pieštukas, 17x13,5Moters portretas(Portrait of a Woman)
1956. Popierius, pieštukas, 26x20
Moters portretas(Portrait of a Woman)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5
Moters portretas(Portrait of a Woman)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13Motinos portretas(Portrait of a Mother)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5
Palinkusi moteris(Faces Woman)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13
Rankos. Kojos. Portretas(Arm. Legs. Portrait)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19Sėdinti moteris(Seated Woman)
1956. Popierius, pieštukas, 19x27
Sėdintis vyras(Seated Man)
1956. Popierius, flomasteris, 19x13,5
Stovinti moteris(Standing Woman)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19Stovinti motina(Standing Mother)
1956. Popierius, pieštukas, 25x19
6 portretai(Six Portraits)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19
Tėvo portretas(Portrait of a Father)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5Vaiko portretas(Portrait of a Child)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5
Vyras su rankom(Man with Hands)
1956. Popierius, pieštukas, 27x19
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5Vyro portretas(Portrait of a Man)
1956. Popierius, pieštukas, 19x12
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5Vyro portretas(Portrait of a Man)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1956. Popierius, pieštukas, 19x13,5Vyro portretas(Portrait of a Man)
1956. Popierius, pieštukas, 27x20
Vyro pusiau figūra(A Man half Figure)
1956. Popierius, tušas, 19x13,5
Antano sėdinti figūra(Anthony sat Figure)
1957. Popierius, pieštukas, 27x19Studento portretas(Portrait of a Student)
1957. Popierius, pieštukas, 41x29
Du portretai(Two Portraits)
1960. Popierius, flomasteris, 19,5x12,5
Dalios portretas(Portrait of Dalia)
1963. Popierius, pieštukas, 14x10,5Dalios portretas(Portrait of Dalia)
1963. Popierius, pieštukas, 26,5x20
Dalios portretas(Portrait of Dalia)
1963. Popierius, pieštukas, 14x10,5
Sėdinti(Seated)
1963. Popierius, pieštukas. 27x20Valentino portretas(Portrait of Valentinas)
1963. Popierius, pieštukas, 13x18
Valentino portretas(Portrait of Valentinas)
1963. Popierius, pieštukas, 12x11
Dalios portretas(Portrait of Dalia)
1964. Popierius, pieštukas, 18x122 Dalios portretai(Two Portraits of Dalia)
1964. Popierius, pieštukas, 19x12
Dalios portretas(Portait of Dalia)
1965. Popierius, sangvinas, 41x29
Dalios portretas(Portait of Dalia)
1965. Popierius, sangvinas, 41x29Klūpanti(Kneeling)
1965. Popierius, sangvinas, 41x29
Klūpanti(Kneeling)
1965. Popierius, sangvinas, 41x29
Moters portretas(Portrait of a Woman)
1965. Popierius, sangvinas, 41x29Moters portretas(Portrait of a Woman)
1965. Popierius, sangvinas, 41x29
Moters portretas(Portrait of a Woman)
1965. Popierius, sangvinas, 41x29
Pusiau gulinti(Semi-Lying)
1965. Popierius, sangvinas, 41x29Stovinti moteris. Plaštaka(Standing Woman. Hand)
1965. Popierius, pieštukas, 37,5x28
Tapytojas(Painter)
1966. Popierius, flomasteris, 20x12,5
Vyro portretas(Portrait of a Man)
1966. Popierius, flomasteris, 20x12Dalios portretas(Portrait of Dalia)
1968. Popierius, flomasteris, 14x14
Klūpanti(Kneeling)
1972. Popierius, anglis, 41x29
Sėdinti(Seated)
1972. Popierius, anglis, 41x29Šokanti(Dancing)
1972. Popierius, pieštukas, 30x21
Sėdinti(Seated)
1974. Popierius, pieštukas, 13x19
Sėdinti(Seated)
1974. Popierius, spalvotas pieštukas, 19x13Gulinti moteris(Lying Woman)
1978. Popierius, flomasteris, 19x13
Gulinti moteris(Lying Woman)
1978. Popierius, flomasteris, 19x13
Mergaitės galva(Girl's Head)
1978. Popierius, pieštukas, 19x13Sėdinti(Seated)
1978. Popierius, pieštukas, 13x19
Stovinti(Standing)
1978. Popierius, pieštukas, 13x19
2 moterys(Two Women)
1979. Popierius, pieštukas, 20x24Gulinti(Lying)
1979. Popierius, flomasteris, 13x19
Sėdinti(Seated)
1979. Popierius, pieštukas, 30x21
Sėdinti figūra(Seated Figure)
1979. Popierius, pieštukas, 21x30Sėdinti moteris(Seated Woman)
1979. Popierius, pieštukas, 20x13
Sėdinti moteris(Seated Woman)
1979. Popierius, pieštukas, 30x21
Sėdinti moteris. Portretas. Plaštaka(Seated Woman. Portrait. Hand)
1979. Popierius, pieštukas, 30x21Stovinti(Standing)
1979. Popierius, pieštukas, 30x21
Stovinti moteris. Portretas(Standing Woman. Portrait)
1979. Popierius, pieštukas, 30x21
Moters portretas(Portrait of a Woman)
1980. Popierius, pieštukas, 30x21Pusiau gulinti(Semi-Lying)
1980. Popierius, pieštukas, 29x21
Sėdinti(Seated)
1981. Popierius, pieštukas, 29x19
Stovinti(Standing)
1981. Popierius, flomasteris, 10x18Dalios portretas(Portrait of Dalia)
1982. Popierius, tušas, 28x20
Stovinti(Standing)
1982. Popierius, anglis, 21x41
Sėdinti(Seated)
1983. Popierius, pieštukas, 30x21Gulinti(Lying)
1984. Popierius, pieštukas, 30x21
Gulinti(Lying)
1984. Popierius, pieštukas, 30x21
Klūpanti(Kneeling)
1984. Popierius, pieštukas, 30x21Moters portretas(Portrait of a Woman)
1984. Popierius, pieštukas, 30x21
Moters torsas(Woman Torso)
1984. Popierius, pieštukas, 30x21
Pusiau gulinti moteris(Half lying Woman)
1984. Popierius, sangvinas, 20x29Sėdinti moteris(Seated Woman)
1984. Popierius, pieštukas, 26x19
Stovinti(Standing)
1984. Popierius, pieštukas, 30x21
Stovinti moteris. Portretas(Standing Woman. Portrait)
1984. Popierius, pieštukas, 30x21Autoportretas(Self-Portrait)
1985. Popierius, sangvinas, 30x21
Autoportretas(Self-Portrait)
1985. Popierius, sangvinas, 30x21
Autoportretas(Self- Portrait)
1985. Popierius, sangvinas, 30x21Autoportretas(Self-Portrait)
1985. Popierius, sangvinas, 30x21
Autoportretas(Self-Portrait)
1985. Popierius, sangvinas, 30x21
Autoportretas(Self-Portrait)
1985. Popierius, sangvinas, 30x21Berniuko portretas(Portrait of a Boy)
1985. Popierius, sepija, 30x21
2 gulinčios moterys(Two Women lying 1985. Popierius, pieštukas, 21x30)
Gulinti moteris(Lying Woman)
1985. Popierius, pieštukas, 21x30Sėdinti moteris(Seated Woman)
1985. Popierius, pieštukas, 30x21
Sėdinti moteris ir portretas(Seated Woman and Portrait)
1985. Popierius, pieštukas, 29,5x21
Sėdinti moteris ir portretas(Seated Woman and Portrait)
1985. Popierius, pieštukas, 30x20Stovinti moteris su drapiruote(Woman standing with Hanging)
1985. Popierius, pieštukas, 30x21
Gulinti moteris(Lying Woman)
1986. Popierius, pieštukas, 15x33
Sėdinti moteris(Standing Woman)
1986. Popierius, pieštukas, 32x22Dalios portretas(Portrait of Dalia)
1987. Popierius, pieštukas, 26x21
Dalios portretas(Portrait of Dalia)
1987. Popierius, spalvotas pieštukas, 16x15,5
Autoportretas(Self-Portrait)
1990. Popierius, flomasteris, 19x18Autoportretas(Self-Portrait)
1990. Popierius, flomasteris, 26x21
Dalios portretas(Portrait of Dalia)
1995. Popierius, flomasteris, 14x17
Autoportretas(Self-Portrait)
1997. Popierius, sangvinas, 30x21Autoportretas(Self-Portrait)
1997. Popierius, sangvinas, 30x21
Autoportretas(Self-Portrait)
1997. Popierius, sangvinas, 23x19
Vyras su akiniais(Man with Glasses)
2002. Popierius, flomasteris, 15x10
 
 
  

Į viršų