KAVB
 
   


 
                   
 
2014 2015 2016 2017
1974 Į viršų
Skulptūros paroda. Skulptūros ir vitražo galerija, Kaunas. (išleistas katalogas)
1980 Į viršų
Jubiliejinė skulptūros paroda. Paveikslų galerija, Kaunas (katalogas)
Skulptūros paroda. Parodų salė, Kėdainiai
Skulptūros paroda. Parodų rūmai, Panevėžys
1981 Į viršų
Jubiliejinė skulptūros paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius
1989 Į viršų
Skulptūros paroda skirta Vasario 16-ajai. Viešoji biblioteka, Kaunas
1990 Į viršų
Jubiliejinė skulptūros paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius
Jubiliejinė skulptūros paroda. Paveikslų galerija, Kaunas
1993 Į viršų
Skulptūros paroda. Galerija “Arka”, Vilnius
Skulptūros paroda. Galerija “Kauno langas”, Kaunas
Skulptūros paroda. Kultūros rūmai, Zarasai
1995 Į viršų
Medžio skulptūros paroda “Rugio kelias”. Paveikslų galerija, Kaunas (lankstinukas)
Medžio skulptūros paroda. Lietuvos karinių oro pajėgų štabas. Kaunas
Skulptūros paroda. Galerija “Kauno langas”, Kaunas
1996 Į viršų
Medžio skulptūros paroda “Rugio kelias”. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius (katalogas)
Skulptūros paroda. Kultūros centro galerija, Ukmergė
1997 Į viršų
Skulptūros paroda. Galerija “Kauno langas”, Kaunas
Skulptūros paroda. Galerija “Skliautai”, Vilnius
Vienos dienos skulptūros paroda. Jūratės ir Pauliaus Jaroševičių namai, Kaunas
1998 Į viršų
Medžio skulptūros paroda.”Art e'lita” galerija, Tel-Mondo (Izraelis) (katalogas)
Skulptūros paroda. Galerija “Skliautai”, Vilnius
Skulptūros paroda. Galerija “Kauno langas”, Kaunas
2000 Į viršų
Jubiliejinė skulptūros paroda “Būties dvelksmas”. Paveikslų galerija, Kaunas (lankstinukas)
Skulptūros ir piešinių paroda “Autoportretas”. Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas
Medžio skulptūros paroda. M. Daukšos viešoji biblioteka, Kėdainiai
2001 Į viršų
Skulptūros paroda. Kultūros centro galerija, Ukmergė
Medžio skulptūros paroda. “Lietuvos aido” galerija, Vilnius
Medžio skulptūros paroda. Bendrija “Viltis”, Kaunas
2002 Į viršų
Medžio skulptūros paroda. Lietuvos Respublikos Seimo galerija, Vilnius
Medžio skulptūros paroda “Ilgėjimasis debesų”. Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas
2003 Į viršų
Medžio skulptūros paroda. Rotušė, Kėdainiai
2004 Į viršų
Mini paroda "Juoda-balta". Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas
Skulptūros paroda "Motinos diena". Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas
Skulptūros paroda „Priesaika“. Kultūros centro dailės galerija, Ukmergė
Skulptūros paroda “Atsivėrimas” . Galerija “Akademija”, Vilnius
2005 Į viršų
Skulptūros paroda "Atmintis". Paveikslų galerija, Kaunas
Medžio skulptūros paroda "Atmintis". Galerija "Laiptai", Šiauliai
Skulptūros paroda. Šv.Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčia, Kaunas
Medžio skulptūros paroda. Šv. Ignoto bažnyčia, Vilnius
Skulptūros paroda, skirta L.Striogos 75-mečiui. J.Miltinio palikimo studijų centras, Panevėžys
Medžio skulptūros paroda. Sakralinis muziejus, Birštonas
Skulptūros ir piešinių paroda "Dalia. Žmonos portretas". Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas
2006 Į viršų
Skulptūros paroda "Portretas ir...". Menininkų namai, Kaunas
Medžio skulptūros paroda. Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas
Skulptūros paroda. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės apskrities viešoji biblioteka, Panevėžys
2007 Į viršų
Medžio skulptūros paroda. Kraštotyros muziejus, Ukmergė
Medžio skulptūros paroda "Šviesos ilgesys". Vytauto K. Jonyno dailės galerija, Druskininkai
Skulptūros paroda. Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Kaunas
2008 Į viršų
Skulptūros paroda "Medžio virpesiai". Vytauto K. Jonyno dailės galerija, Druskininkai
2009 Į viršų
Skulptūros paroda „Angelo ašara“. Miesto muziejus. Kaunas
Skulptūros paroda. Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Kaunas
2010 Į viršų
Skulptūros paroda „Kelionė“. Galerija „Meno parkas“, Kaunas (lankstinukas)
Skulptūros paroda „Geras žmogus“. VDU menų galerija „101“, Kaunas
Skulptūros paroda. Medalių galerija, Vilnius
Skulptūros paroda. Sakralinio meno muziejus, Birštonas
Mažosios plastikos kūrinių paroda „Pasiklydę Paukščių take“. Šv. Jono gatvės galerija, Vilnius
Skulptūros paroda“Kelionė. Gyvenimo paliestas“. Kultūros centro galerija, Ukmergė
Skulptūros paroda „Kelionė. Ieškantis Gimtinės garsų“. Herkaus galerija, Klaipėda
Skulptūros paroda. A. Mončio namai-muziejus, Palanga
Skulptūros paroda „Kelionė“. Vytauto K. Jonyno dailės galerija, Druskininkai
Skulptūros paroda. Kultūros rūmai, Marijampolė
2011 Į viršų
Skulptūros paroda „Šviesos lauke“. Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas

Skulptūros paroda „Skolingas gyvenimui“. Sakralinio meno centras, Anykščiai
2012 Į viršų
Skulptūros paroda „Atsibus Tėvynės sūnūs, didžią praeitį atminę..." Miesto muziejus, Kauno pilis, Kaunas
2013 Į viršų
Medžio skulptūros paroda "Angelai žemėje". Prisikėlimo bažnyčia, Kaunas
2014 Į viršų
Medžio skulptūros paroda "Angelai žemėje". Sakralinio meno centras, Anykščiai
Medžio skulptūros paroda "Angelai žemėje". Galerija "Aukso pjūvis", Kaunas

Medžio skulptūros paroda "Šviesos lauke". Dvaro rūmai, Raudondvaris


Skulptūros paroda "Šviesos laiku". V.K. Jonyno dailės galerija, Druskininkai


Medžio skulptūros paroda. Sakralinis muziejus, Birštonas


2015 Į viršų
Medžio skulptūros paroda "Šviesos lauke". Kultūros centro galerija, Ukmergė

Skulptūros paroda "Susitikę laike. Portretai". Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas 


Skulptūros ir piešinių paroda "Šviesos lauke". Paveikslų galerija, Kaunas


Medžio skulptūros paroda "Šviesos lauke". Bažnytinio paveldo muziejus, Vilnius


Skulptūros paroda. Juozo Miltinio palikimo studijų centras. Panevėžys


Skulptūros paroda "Šviesos lauke". Anykščių koplyčia

2016 Į viršų

Metalo skulptūros paroda "Leonas Strioga -kitoks". Istorinės Lietuvos respublikos prezidentūros sodelis, Kaunas


Skulptūros paroda "Geležies žaismas". Dvaro parkas, Raudondvaris


Skulptūros paroda "Po vilties ženklu". V.K. Jonyno dailės galerija, Druskininkai

2017        Į viršų

     Metalo skulptūros paroda "Geležies amžius". Taujėnų dvaro parkas, Ukmergės raj.


Metalo skulptūros paroda "Geležies amžius".  Birutės parkas, Palanga


Skulptūros paroda "Geležies amžius". Paveikslų galerija, Kaunas


Skulptūros paroda "Pažintas - Nepažintas Strioga". VDA galerija "ARgen Tum", Vilnius


2020 Į viršų

Skulptūros paroda "Su gimimo diena, Leonai!" VDA galerija „Titanikas", Vilnius


Skulptūros paroda „Bėga, bėga gyvenimas“ Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas


Skulptūros paroda "Viltis kančioje". Galerija "Meno parkas", Kaunas