KAVB
 
   


 
                   
 
 

 

galerija

1951 m. Panevėžio berniukų gimnazijos II abiturientų laidos išleistuvės. Vladas Švedas II eilės viduryje

1952 m. prie Panevėžio muzikos mokyklos

1952 metai. Vladas Švedas groja trombonu pučiamųjų kvartete

1952 metai. Ansamblinis pasigrojimas 4 rankomis. Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai Egidijus Juodis, Vladas Švedas

1952, studijų metais prie konservatorijos vargonų

Laima Noreikaitė, Vladas Švedas, Jonas Domarkas ruošiasi muzikos istorijos egzaminui

Konservatorijos Liaudies muzikos kabinete 1955 m. Iš kairės: Laima Noreikaitė, Jadvyga Čiurlionytė, Vladas Švedas, Genovaitė Četkauskaitė ir Danutė Dutkevičiūtė-Kuzinienė. (Fotografija iš knygos: Jadvyga Čiurlionytė. – Vilnius, 2006, p. 48)

Valstybinės konservatorijos krepšinio komanda 1956 metais. Vladas Švedas viduryje

1956 m.Vladas Švedas akompanuoja chorui 

1957 m. Būsimieji kompozitoriai Teisutis Makačinas, Antanas Rekašius, Vladas Švedas

1958 metų konservatorijos absolventai muzikologai Heincas Kybelka, Kazys Jasinskas, Galina Dauguvietytė, Laima Noreikaitė, Algirdas Ambrazas, Vladas Švedas su dėstytojais.

1962 m. su sūnumi

Su sūnumi ir dukra 1965 m.

Kūrybinio jaunimo stovykla Kalotėje. Iš kairės: Vladas Švedas, Konstancija Brunzaitė, Julius Juzeliūnas, Vytautas Montvila, Vytautas Juozapaitis

Kūrybinio jaunimo stovykla 1976 m. Muzikinio teatro solistas Jonas Antanavičius, Vladas Švedas, dailininkas Stasys Povilaitis, dirigentas Petras Bingelis

Stasio Povilaičio draugiškas šaržas „Kauno kūrybinio jaunimo stovyklos-3 viršininkas kompozitorius Vladas Švedas“

Su lenkų kompozitoriais Sledzinskiu ir Z. Rudzinskiu 1972 metais spalio mėn., Latvijos kompozitorių sąjungos VII suvažiavime Siguldoje

Varšuvos nacionalinėje filharmonijoje po koncerto su lietuvių klubo nariais

Su kompozitoriumi Mindaugu Urbaičiu Varšuvoje

...ir Šopeno gimtinėje 1969 m.

Duetas su violončelininku Jonu Kazlausku 1986 m. vasario 11 d. Menininkų namų scenoje

1974 metais su sūnumi Nidoje

1984 metai. Su 50-mečio jubiliejumi sveikina kompozitorius Jonas Tamulionis, muzikinio teatro solistas Juozas Malikonis, kompozitorius Valentinas Bagdonas

Po Antrosios simfonijos premjeros su Nacionaliniu simfoniniu orkestru ir dirigentu Juozu Domarku

Vladas Švedas, Algimantas Kubiliūnas, muziejaus darbuotojas, Julius Juzeliūnas K. ir M. Petrauskų muziejuje po jubiliejinio koncerto 1984 metais

Prieš koncertą Kelmėje

Tvarkoma kompozitoriaus Stasio Šimkaus sodyba-muziejus

Su jaunaisiais atlikėjais ir jų mokytojais 2004 m.

Su NOBT soliste Jovita Vaškevičiūte

Tarp choro „Kanklės“dainininkių

Vaišės jubiliejaus proga

2007 m. lapkričio 30 d. atidengus paminklą kompozitoriui ir dirigentui Jeronimui Kačinskui. Kauno simfoninio orkestro vadovas Algimantas Treikauskas, Kauno filharmonijos vadovas Justinas Krėpšta, meras Andrius Kupčinskas, Vladas Švedas, skulptorius Algimantas Šlapikas, kultūros ministras Jonas Jučas, muzikologė Danutė Petrauskaitė, Kauno savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas Sigitas Šliažas

Su Kauno meru Andriumi Kupčinsku Muzikinio teatro sodelyje

Po jubiliejinio koncerto - autorius padėka atlikėjams: Nacionalinės filharmonijos kolektyvui ir solistei Jovitai Vaškevičiūtei

Solo arfa atlieka Florence Sitruk (Šveicarija), Nacionalinio simfoninio orkestro styginių grupei diriguoja Juozas Domarkas

Po jubiliejinio koncerto Valstybinėje filharmonijoje 2009 m. Autorius dėkoja Nacionaliniam simfoniniam orkestrui ir Kauno valstybiniam chorui

Augintinis netrukdo kurti

Kompozitorių sąjungos Kauno skyrius 2011 m. birželio 4 dieną:  
I eil.: Vladas Švedas, Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Darius Kučinskas,
II eil. : Dalia Kairaitytė, Algimantas Kubiliūnas, Giedrius Kuprevičius,
III eil.: Alina Ramanauskienė, Zita Bružaitė, Algirdas Brilius, Vidmantas Bartulis.