Menininko meniu

Biografija

Algimantas Antanas Kubiliūnas–kompozitorius, pedagogas.
Lietuvos kompozitorių sąjungos narys (nuo 1969 metų).
Gimė 1939 m. birželio 25 d. Galiniuose, Utenos apskr. Užpalių valsč.

Išsilavinimas

Baigęs vidurinės mokyklos dešimt klasių, 1956-1961 m. mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dabar – konservatorijoje).
1956-1958 m. mokėsi V. Ūsevičiaus choro dirigavimo klasėje, 1958-1960 m. – R. Žigaičio muzikos teorijos ir kompozicijos klasėse, 1960-1961 m. – J. Gaižausko kūrybos klasėje.

1961-1967 m. studijavo kompoziciją Lietuvos valstybinėje konservatorijoje prof. A. Račiūno klasėje.

Pareigos

1967-1970 m. dėstė teorines disciplinas Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių pedagoginiame institute.
1970-1972 m. pirmasis K. ir M. Petrauskų memorialinio muziejaus (dabar – K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus) direktorius.
1970-2003 m. Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos teorijos-kompozicijos skyriaus kūrybos ir muzikinių teorinių disciplinų dėstytojas. 1972-2003 m. šio skyriaus metodinės komisijos pirmininkas (skyriaus vedėjas).
1989 -2012 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto (nuo 2011m. Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos) muzikinių teorinių disciplinų dėstytojas, vyr. dėstytojas, docentas (1992 m.), muzikos istorijos ir muzikos teorijos katedros vedėjas (1990-2010 m.), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato narys. (1989-2010 m.)
1982-1994 m. – Lietuvos Kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus ats. sekretorius (pirmininkas).
1989 m. X-ajame Lietuvos kompozitorių sąjungos suvažiavime išrinktas į sąjungos valdybą
Mokiniai: kompozitoriai A. Bružas, Z. Bružaitė, K. Bieliukas, A. Klova, A. Remesa, N. Sinkevičiūtė-Kriūnienė,
D. Rokaitė-Dženkaitienė, G. Samsonas ir kt.

Veikla

1975-1982 m. „Kauno tiesos“ laikraštyje tvarkė skyrelį „Muzikinis gyvenimas“.
Vienas iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto įkūrimo iniciatorių.
Skaitė paskaitas bakalaurams Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete (1994-1999 m.) ir magistrantams Kauno dailės institute (1995-1998 m.)
Rengė ir skaitė visuomenei paskaitas apie muziką, muzikinio gyvenimo ir kultūros klausimais, tame tarpe 6 paskaitų ciklą apie XX amžiaus muziką, 1977 m. skaitytą Lietuvos „Žinijos“ draugijos Kauno m. centriniame lektoriume. 2014 m. lapkričio 12 d. dalyvavo „Iš arti“ festivalio renginyje „Ba-Ku-Ku“ („V.Bartulis-A.Kubiliūnas-G.Kuprevičius“) K.ir M. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje
2019 m. spalio 15 d. kauno filharmonijos salėje įvyko kūrybos vakaras, skirtas kompozitoriaus 80 m. jubiliejui

Apdovanojimai

1985 m. paskirtas „Kultūros barų“ žurnalo prizas už geriausias metų publikacijas.
1987 m. įteikta Pirmoji premija respublikiniame chorinių dainų konkurse, skirtame St. Šimkaus 100-osioms gimimo metinėms už poemą mišriam chorui „Vilko bajorystė“.
2003 m. festivalyje „Iš arti“ Antrasis styginių kvartetas pripažintas meistriškiausia premjera. Irenos Mikuličiūtės galerija išrinko įsimintiniausiu kompozitoriumi ir apdovanojo savo įsteigtu prizu.
2009 m. įteiktas Santakos 3-iojo laipsnio garbės ženklas, Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas.
2009 m. Kauno menininkų namuose, minint Pasaulinę muzikos dieną, „Už tautinės muzikos paveldo saugojimą ir puoselėjimą“ paskirtas apdovanojimas „Tikra muzika“ ir prizas.
2009 m. Kauno Menininkų namų meno kolegija pristatė kandidatu „Įsimintiniausio Kauno menininko“ titului gauti.
2009 m. įteikta Kauno meno kūrėjų asociacijos premija „Už profesionalią muzikinę veiklą ir gyvybingą jos raišką“.
2017 m. įteikta Kauno miesto savivaldybės Kultūros premija