Menininko meniu

Knygos

Svirčių godos : novelės. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 . – 197, [3] p. ; 20 cm. – ISBN 978-9955-03-523-7

Turinys: Susitikimas ; Barnis ; Kelyje ; Senelio pypkė ; Ežero dangus ; Rytas ; Margarita ; Kvailys ; Kavinėje ; Vakarienė ; Tyli mergina ; Augustinė ; Pusseserė ; Svirčių godos ; Justas ; Mantas ; Izoliacija ; Bloga diena ; Neramūs seniai ; Aurelija ; Milijonas… ak! ; Beržas ; Vojentorgo parduotuvėje ; Senė ; Aldona ; Kelionė namo ; Prekeivė ; Raudona suknelė ; Neūžauga ; Medis ; Ema ; Varpas ; Akys ; Gailės ašaros ; Teklė ; Silvijus ; Pokalbis ; Atmintis ; Nuodėmė ; Į Airiją! Bendraklasiai ; Siurrealistas ; Atsitinka ir taip ; Paukštis ; Sode ; Vakaras ; Kaimynas ; Storulė ; Mikas ; Akmuo

KAVB F 1-09-8157 

Pristatyta 2009 metais sausio 22 d.Kauno Menininkų namų renginyje „Kūrybos valanda su Algimantu Kubiliūnu. Apie tave ir save“. Dalyvavo knygos autorius,  poetas Robertas Keturakis, Kauno styginių kvartetas atliko A. Kubiliūno „Penkias pjeses styginių kvartetui“.

Novelės „Siurrealistas“ ir etiudo „Rytas“ rankraščiai

Žvilgsniai : [straipsniai iš Kauno muzikinio gyvenimo istorijos] / Algimantas Kubiliūnas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008. – 111, [1] p. ; 20 cm. – ISBN 978-9955-03-516-9
Turinys: Įžanga; Ji – Viltis ir Ateitis; Lietuvių kompozitorių mokyklos kūrėjas; Juozas Gruodis – Lietuvos muzikas; Skaudi tema; Lemtingi Juozui Gruodžiui 1948 metai (skaudi tema 2); „Duoklės“ paūksmėje (skaudi tema 3); Mikas Petrauskas Gervėčiuose; Pamąstymai apie  „liaudišką ne liaudies“ muziką per kompozitoriaus gimtadienį; Be diskusijos atmosfera darosi slogi; O muzikos kritika?; Kauno muzikinis gyvenimas. Koks jis?; Kultūra ir…; Nepasakytos mintys; Kaip kuriama idioma „Kaunas yra Kaunas!”; K. Petrausko memorialinis muziejus vakar, šiandien, rytoj; Bloga taisyklė neturi išimties; Netradiciškas pasveikinimas netradicine proga kolegai ir bičiuliui Petrui Bingeliui; Apie festivalį ir ne tik; Ir kraitelė rūpestėlių; Vienas iš daugelio Giedriaus veidų; Elitas negali apsimesti neregiu; Kauno Sonata; Oi atvažiuoja šventa Kalėda; Kūryba yra kelias; Akligatvio vingiai, arba kur einame?

KAVB MZ 1-09-1198, MZA 78(474.5)-Ku-18)

2008 metų gruodžio 3 d. pristatyta Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Dalyvavo autorius, pianistė Sonata Bielionytė ir poetas Robertas Keturakis