Menininko meniu

Natų leidiniai

Autoriniai leidiniai

Ei, užu gojaus : harmonizuotos lietuvių liaudies dainos balsui ir fortepijonui. – Vilnius : Vaga, 1978. – 19 p.
Turinys: Ei, užu gojaus ; Atskrido sakalėlis ; Naktigonių daina ; Šile pušyne ; Lopšinė ; Aušrinė svodbą kėlė ; Augin tėvas ; Oi, sūneli

KAVB G 42993

Lėk, sakalėli : šešiolika lietuvių liaudies melodijų : smuikui su fortepijonu / Algimantas Kubiliūnas, Vladas Varčikas ; [dailininkė Lina Valužienė]. – Vilnius : Lietuvos muzikų s-ga, 1999. – 1 partit. (19, [1] p.) : iliustr. + 1 part. (16 p.) . – ISMN M 59997-043-3. – Lietuvos muzikų draugija LMD69  Turinį, o taip pat autoriaus pastabas ir komentarus žr.: „Kūriniai pedagoginiam repertuarui“

Mintys : pjesių ciklas fortepijonui / red. Veronika Vitaitė – Vilnius : Vaga, 1971. – 7 p.

KAVB G 34151, MZA 786.2-Ku-18

Smilčių kalnelis : [siuita vaikų chorui su fortepijonu] / žodžiai Aldonos Puišytės. – Vilnius, 1977. – 7 p. – [išspausdinta dauginimo prietaisu]
Turinys: Raudonieji putinai; Smilčių kalnelis; Medžių lopšinė; Brolelis kareivužėlis

Tokata = Toccata : dviem fortepijonams / [vertėjai Romas Kinka, Darius Krasauskas]. – Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016. – Trukmė: 7 min. 30 sek. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISMN 979-0-59999-150-6. – Lietuvos muzikos informacijos centras LMIC 099 KAVB MZ G 17-937; MZA G 786.2- Ku-16

Vokaliniai ciklai : balsui ir fortepijonui / sudarė ir redagavo Ramutis Čepinskas]. – Kaunas : Lietuvos muzikos akad. Kauno fak., 1998. – 60 p. – ISMN M 706210-3. – Be Nr.
Turinys: Lašai / žodžiai Violetos Juchnevičiūtės; Aukštaitija : diptikas / žodžiai Sigito Gedos; Trys Justino Marcinkevičiaus eilėraščiai / Justino Marcinkevičiaus žodžiai (Toli toli; Nemunas II; Pranašas); Linksmos ir liūdnos dainelės / žodžiai Vytauto Petkevičiaus ( Mano tėvelis, Miškas, Keturios ir dvi kojos, Liežuvis); Vytauto Mačernio sonetai: Iš Vytauto Mačernio sonetų ciklo „Metai“ (Rudens sonetai: Dieną pilką ir šaltą – nejaukią, Vidurnaktį dažnai aš nubundu, Nežinau, kodėl dievai tave sukūrė, Einu, bet nežinau, į kur nueisiu; Žiemos sonetai: Kai pavargęs keleivis, Žiema tapytojas, kaip niekas kitas, Einu, sustoju ir klausaus; Pavasario sonetai: Miško gilumoj, srauniam šuliny, Sapnuojančio medžio pavėsy; Vasaros sonetai: Atleisk, režisieriau, aš taip esu išsekęs, Iš varginančio triukšmo, gatvių dulkinų ir saulės)

KAVB G 61896

Концертная пьеса для флейты, гобоя, кларнета, фагота и вальторны. – Ленинград : Сов. композитор, 1989. – 10 p., įsk. virš. – Советский композитор с1536 к

KAVB G 59079

Kūriniai natų rinkiniuose

Dainelė apie Naujametinę žvaigždutę : „Spindėki, žėrėki žvaigždute šviesi…“/ žodžiai Aldonos Puišytės // Jaunų jauna daina. – Kaunas : Šviesa, 1979, P. 19-20

KAVB G 44802

Tas pats : Žiemos valsas. – Šiauliai : Šiaulių univ. l-kla, 2001, P. 25

KAVB G 02-3978

Tas pats: Genys. 1973, nr. 12, P. 15

Dainų aidai / sudarė ir parengė Aldona Simanavičienė. – Kaunas : Šviesa, 1998. – 100, [1] p. – Bibliogr.: p. 97-98 (34 pavad.). – ISMN M-706217-01-7
Rinkinyje  21 Algimanto Kubiliūno kūrinys. Kūrinių sąrašą ir komentarus : žr.: „Aranžuotės, perdirbimai ir kt.“

KAVB G 61889

Dainų dainelė / sudarė Antanas Gradeckas. – Vilnius: Vaga, 1981. – 191, [1] p.

KAVB G 47478

Turinyje:
Ko verkia berželis: „Gynė kareivėlis mūsų gimtą žemę…“: [balsui su fortepijonu] / Vytauto Barausko žodžiai //  P. 50-52
Ledinės gėlės: „Nesulaukę vasarėlės…“: vokaliniam ansambliui su fortepijonu / Justino Marcinkevičiaus žodžiai // P. 37-38 ; Tas pat:// Į mokyklėlę.–Šiauliai : ŠPI, 1997. – P. 70
Lik sveikas: „Darželi, lik sveikas…“: vokaliniam ansambliui su fortepijonu / Edvardo Drėgvos žodžiai // P. 35-37
Oželiai : vieną kartą ant lieptelio susitiko du oželiai / Edvardo Drėgvos žodžiai // P. 39-40
Žemaičių mugė. „Mes geri žemaičiai…“ : lietuvių liaudies daina / harmonizavo Algimantas Kubiliūnas // P. 41-42

Dainuoju Lietuvą: mišriam chorui / Justino Marcinkevičiaus žodžiai // Draugystės vėliavos. –Vilnius : Vaga, 1984, P. 53-55

KAVBG 51936

Gandras : „Lyja, lynoja…“ [vienbalsė daina] / žodžiai Justino Marcinkevičiaus // Dainuoju dainelę vaikams / I. Petrošius. – Vilnius, 1986, P. 19

KAVB G 58800

Ką aš veiksiu žiemą: „Visos gelės jau nuvytę“: vienbalsė daina su fortepijonu / Justino Marcinkevičiaus žodžiai // Dainuoju dainelę vaikams: (Auklėtojos dainynas) : mokomasis leidinys / Ipolitas Petrošius. – Vilnius, 1986, P. 33

KAVB G 58800

Mamyte mylima: vaikų daina su fortepijonu / Ramutės Skučaitėsžodžiai // Dainų dainelė. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1995. – P. 5

KAVB G 61031

Mintys : pjesių ciklas fortepijonui. D. 1 // Muzikos kūrinių analizės chrestomatija. 1 d. periodas / V. Jurgutis. – Vilnius, 1979. – P. 51

KAVB G 53507

Mūsų mažiesiems. – Vilnius : Vaga, 1966-1989. – 30 kn.

Rink. 11. KAVB G 34467
Rink. 16. KAVB G 39292
Rink. 18. KAVB G 42043
Rink. 21. KAVB G 46107
Rink. 22. KAVB G 55445
Rink. 23. KAVB G 49466

Be saulutės šilumos. „Kam nuskynei, rudenėli…“ / Viliaus Laužiko žodžiai // [Rink.] 18, P. 29-30

Dėdė miegas: „Kai mieste nemiega niekas…“ / Violetos Palčinskaitės žodžiai // [Rink.] 18, P. 27-28

Du žvirbliai: „Mes, du žvirbliai“/ Leonardo Gutausko žodžiai // Mūsų mažiesiems. – [Rink.] 21, P. 50-51

Ką aš veiksiu žiemą: „Visos gelės jau nuvytę“: vienbalsė daina su fortepijonu / Justino Marcinkevičiaus žodžiai //. – [Rink.] 11, P. 8-10

Kodėl išskrido gandras: „Lyja, lynoja“ : vienbalsė daina su fortepijonu / žodžiai Justino Marcinkevičiaus // [Rink.] 11, P. 5-7

Musė ir jautis: „Gyrės musė, vilko pusė…“: balsui su fortepijonu / Algimanto Baltakio žodžiai // [Rink.] 21, P. 48-49

Nykštukų šokis : „Ant kalnelio užsilipę…“[vienbalsė daina vaikams, pritariant fortepijonu] / žodžiai Mykolo Karčiausko // [Rink. 23], P. 32-33

Tau, gimtine. „Ši dainelė sidabrinė tau…“ / Petro Gaulės žodžiai // [Rink.] 22, P. 40-42

Voro dainelė: „Ogi va! Ogi va!  Mano gudri galva…“ / Ramutės Skučaitės žodžiai // [Rink.] 22, P. 44-45

Žiogo dainelė. „Oi lylia lylia…“ : vienbalsė daina su fortepijonu / žodžiai Aldonos Puišytės // [Rink.] 16, P. 18-21

Pavasaris : lietuvių liaudies instrumentams // Pavasaris : kūriniai lietuvių liaudies instrumentams. – Vilnius, 1978, P. 21-32

KAVB MZ G 45995

Pianisto ABC / Aldona Simanavičienė. – Kaunas : Šviesa, 1989, 1996: [ iš viso 30 Algimanto Kubiliūno kūrinėlių] (išsamiau žr. : Kūriniai pedagoginiam repertuarui. Pjesės fortepijonui)

KAVB G 58600

Requiem (VL 13) / užbaigė Algimantas Kubiliūnas // Religinė choro muzika=Religious choir music / M. K. Čiurlionis. – Kaunas : J. Petronio l-kla, 2000. – p. 10-13

KAVB G 62205

Sonatina // Jaunojo akordeonisto biblioteka. – [Kn.] 1. – Vilnius : Vaga, 1976. – P. 15-19

KAVB G 40948

Sveika gyva! : „Skaisčioji saulė – Lietuva“ : vyrų chorui / žodžiai Antano Jonyno // Draugystės vėliavos. – Vilnius, 1984, P. 221-224

KAVB G 51936

Šokis=Dance ; Mano lėlytė=My dolly; Miega lėlytė=Dolly is sleeping ; Žaidžiu su katinėliu=I am playning witha kitten ; Lokys dainuoja=The bear is singing ; Bėkim greitai=Let’s run quickly // Mažoji muzika I=A Little Music :edukacinė Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinė : kūriniai fortepijonui pradinių klasių mokiniams. – Vilnius, 2015, [D.] 1, P. 27, 29,30, 32, 33, 34

KAVB MZ G 16-2326, MZA G 786.2-Ma-739

Žalias berželis / sudarytoja ir redaktorė Beatričė Kubiliūnienė. – Vilnius : Lietuvos muzikų d-ja, 1998. – 2 t. – ISMN M-59997-026-2

KAVB G 61832 (sąs.1)
KAVB G 61833 (sąs.2)

Turinyje:
Fantazija : kanklėms solo // Sąs. 1: Kūriniai kanklėms solo, P. 12-15

Preliudas : kanklėms solo //. – Sąs. 1 : Kūriniai kanklėms solo, P. 3
Triptikas : kanklėms solo // Sąs. 1 : Kūriniai kanklėms solo, P. 6-11
Turinys: Preliudas; Improvizacija; Tokata

Variacijos lietuvių liaudies dainos „Sodai, sodai, leliumai“ tema : aukštosioms ir bosinėms kanklėms // Sąs. 2 : Kūriniai kanklių ansambliams, P. 6-12

Variacijos lietuvių liaudies dainos „Tai tykus bernelis“ tema : aukštosioms ir bosinėms kanklėms // Sąs. 2 : Kūriniai kanklių ansambliams, P. 3-5

Žalias berželis : baladė / Algimanto Kubiliūno žodžiai ir muzika // Sąs. 2 : Kūriniai kanklių ansambliams, P. 17-27