Menininko meniu

Publikacijos apie aktorių ir vaidmenis teatre

1959

Kiekvienam vaidmeny — kitas charakteris: [apie aktoriaus vaidybą] / V. Valienė // Panevėžio tiesa. — 1959, vasario 17.

Kodėl mes pastatėme „Mano šeima“?: [E. de Filippo pjesė Panevėžio dramos teatre] / Algimantas Masiulis // Panevėžio tiesa. — 1959, gegužės 19.

1964

Vaikinas, atėmęs iš velnio plauką: [apie jauno gydytojo Skirsupio vaidmenį spektaklyje „Vaikinas su velnio plauku“] / V. Zabarauskas // Panevėžio tiesa. — 1964, vasario 2

1968

Masiulis Algimantas // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. — Vilnius: Mintis, 1968. — T. 2. — P. 522.

1969

Mano mėgiamas aktorius: [apie aktorių A. Masiulį] / Vitartas. — Iliustr. // Panevėžio tiesa. — 1969, lapkričio 29.

1976

Альгимантас Масюлис: [apie vaidmenis kine ir Panevėžio dramos teatre] / Бюро пропаганды советского киноискусства; И. Вольфсон. — Москва, 1976. — [16] p.: iliustr., virš.

Паневежис — театр и кино: [apie A. Masiulio vaidmenis teatre ir kine] / Наталья Крымова. — Rus. // Актер в кино. — Москва, 1976. — P. 211—226.

1978

На огонек дома офицеров: [apie aktorių D. Banionio ir A. Masiulio susitikimą su žiūrovais karininkų namuose] / С. Кульбеда. — Rus. // За родину. — 1978, 24 июня.

1979

Tarp Volto Vitmeno eilių: [apie Kauno dramos teatro aktoriaus A. Masiulio — skaitovo ir kino aktoriaus — kūrybinę veiklą] / Romualdas Norkus. — Portr. // Nemunas. — 1979, Nr. 6, p. 6—7.

1981

Žaidimas be laimėtojų: [apie Kauno dramos teatro spektaklį pagal A. Strindbergo dramą „Kreditoriai“ ir aktoriaus A. Masiulio sukurtą Gustavo vaidmenį] / Valentinas Didžgalvis // Teatras. — 1981, Nr. 4, p. 13—16.

Masiulis Algimantas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. — Vilnius: Mokslas, 1981. — T. 7. — P. 278—279.

Sukanka 50 metų, kai gimė teatro ir kino aktorius, LTSR nusipelnęs artistas Algimantas Masiulis: [su literatūros sąrašu] // Bibliotekų darbas. — 1981, Nr. 5, p. 36.

Dėl Lietuvos TSR liaudies artisto Garbės vardo suteikimo A. Masiuliui: LTSR AT Prezidiumo įsakas // Tiesa. — 1981, liepos 10, p. 1.

„Prakeiktas neramumas“: [apie aktorių] / Regina Mikalauskaitė. — Portr. // Kultūros barai. — 1981, Nr. 6, p. 11—13.

Kalbėsenos stiliai mūsų teatruose: [paminėta Algimanto Masiulio kalbėsenos maniera] // Kultūros barai. — 1981, Nr. 9, p. 59—61.

Поздравляем: [aktoriaus Algimanto Masiulio 50-mečiui]. — Portr. — Rus. // Искусство кино. — 1981, № 7, 3-ias virš. p.

1982

Algimantas Masiulis: [leidinys skirtas jo kūrybos trisdešimtmečiui] / Lietuvos TSR teatro draugija; sudarė Aivaras Mockus; įž. str.: Marko Petuchausko, Audronės Girdzijauskaitės, Sauliaus Macaičio. — Vilnius: Mintis, 1982. — [25] p.: iliustr.

Kad taip visuomet: [apie televizijos literatūros ir meno redakcijos rengiamus aktorių kūrybos vakarus; aptariami ir kauniečių — Algimanto Masiulio ir Nijolės Lepeškaitės kūrybos vakarai] / Audronė Girdzijauskaitė. — Iliustr. // Kalba Vilnius. — 1982, liepos 23, p. 4.

1983

Maksimalizmo troškulys: [apie Algimantą Masiulį] / Markas Petuchauskas // Teatras: vaidybos problemos / LTSR teatro draugija. — Vilnius: Mintis, 1983, p. 26—29.

Жажда творчества: [apie aktorių] / Mаркас Петухаускас. — Rus. // Советская Литва. — 1983, 10 февраля.

Panevėžys 1940—1980: literatūros rodyklė / Stasė Mikeliūnienė. — Vilnius, 1983, p. 322, 338.

Radijo gamyklos prizai Dramos teatro aktoriams: [apie aktoriaus apdovanojimą] / Rūta Prūseikaitė. — Iliustr. // Kauno tiesa. — 1983, lapkričio 12, p. 5.

Gamyklos prizai — aktoriams: [žinutė apie Radijo gamyklos ir Kauno dramos teatro aktorių bendradarbiavimą; „Šilelio“ televizoriais buvo apdovanoti aktoriai: Rūta Staliliūnaitė ir Algimantas Masiulis] // Vakarinės naujienos. — 1983, lapkričio 19.

Будрайтис, Масюлис и другие…: [apie Kauno dramos teatro gastroles Maskvoje] / П. Ростиславов. — Iliustr. — Rus. // Известия. — 1983, 19 сентября.

1984

Magiška trauka: [apie aktoriaus kūrybos vakarą, Pakruojis] / Genė Juodytė. — Portr. // Auksinė varpa. — Pakruojis, 1984, lapkričio 5, p. 15.

1985

Masiulis Algimantas // Lietuvių enciklopedija. — [Boston]: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1985. — T. 36: papildymai. — P. 375.

Aktoriaus A. Masiulio vaidmenys: [teatre ir kine] / Regina Mikalauskaitė. — Portr. // Gimtasis kraštas. — 1985, rugpjūčio 8, p. 2.

1987

Masiulis Algimantas. — Iliustr., portr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. — Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. — T. 3. — P. 6.

1991

Salve, Cezari: [apie premjerą Kauno dramos teatre — F. Dürrenmatto „Romulas Didysis“, kurioje aktorius atlieka paskutiniojo Romos imperatoriaus vaidmenį; režisierius G. Padegimas] / Gediminas Jankus. — Portr. // Trimitas. — 1991, rugsėjo 1—15, p. 6.

„Ši liepos 10-oji — premjera Kauno dramos teatro aktoriui A. Masiuliui, nes jam pirmą kartą sukanka 60 metų…“: [žinutė]. — Iliustr. // Kauno laikas. — 1991, liepos 9, p. 1.

Ištvert! Tiktai ištvert!.. Spygliais aptvert nuo širdgėlos: [apie aktorių] / Rima Lipšienė. — Iliustr. // Vakarinis Kaunas. — 1991, liepos 10, p. 4.

Laisvas vergas: [apie kraštietį aktorių A. Masiulį] / Tautvydas Kontrimavičius. — Portr. // Anykšta. — 1991, liepos 13, p. 2—3.

Lyg stabtelėjimas, lyg atokvėpis: [aktoriaus A. Masiulio gimimo 60-mečiui]. — Portr. // Vakarinis Kaunas. — 1991, rugsėjo 3, p. 3.

Aktoriaus apologija: [kino ir teatro aktoriaus Algimanto Masiulio gimimo 60-mečiui] / Juozas Marcinkevičius. — Portr. // Kauno tiesa. — 1991, rugpjūčio 31, p. 1; Viltis. — 1991, gruodžio 18, p. 7.

1993

Ištrauka iš dienoraščio: [apie aktorių Algimantą Masiulį] / Robertas Keturakis. — Portr. // Kauno laikas. — 1993, balandžio 17, p. 4. — Perspausdinta jo kn.: Namai ant traškančio ledo: eseistika. — Kaunas: Spindulys, 1996. — P. 234—236.

1994

„Šviesos pradžia“: [apie Lietuvos TV pastatytą J. Marcinkevičiaus pjesę, režisierius G. Padegimas: su A. Masiulio pasisakymu] / Snieguolė Dovidavičienė. — Iliustr. // Kalba Vilnius. — 1994, gruodžio 23—30, p. 3.

1995

Vertingiausia — kas neišmatuojama: [apie J. Kilty komedijos „Mielasis apgavikas“ pastatymą Kauno akademiniame dramos teatre] / Algimantas Masiulis, Gytis Padegimas, Aušra Keliuotytė; parengė Elvyra Markevičiūtė. — Iliustr. // Kauno diena. — 1995, kovo 25, p. 1, 5.

Masiulis Algimantas // Kas yra kas Lietuvoje 95/96. — [Kaunas]: Neolitas, 1995. — P. 353—354; Kas yra kas Lietuvoje 97/98. — Kaunas: Neolitas, 1998. — P. 442; Kas yra kas Lietuvoje, 2000. — Kaunas: Neolitas, 2000. — P. 438: portr.; Kas yra kas Lietuvoje, 2002. — [Kaunas]: Neolitas, 2002. — P. 420: portr.

Teatras teatro dieną: [apie premiją Algimantui Masiuliui už geriausią vyro vaidmenį, įteiktą švenčiant „Teatro dienos naktį“] / Ramutė Vaitiekūnaitė. — Iliustr. // Kauno diena. — 1995, kovo 29, p. 1.

1996

Algimantas Masiulis: teatro aktorius. — Iliustr. — Gretut. tekstas liet., angl. // Kauno menininkai = Kaunas artists. — Kaunas: Kauno meno fondas, 1996. — P. 318—321.

Valstybiniai apdovanojimai kauniečiams: [Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu apdovanotas Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorius Algimantas Masiulis] // Kauno diena. — 1996, vasario 15, p. 2.

Savaitgalis Peterburge: [žinutė, kad aktorius A. Masiulis — tarptautinio festivalio „Peterburgo angažamentas“ žiuri narys] // Kauno diena. — 1996, vasario 24, p. 3.

Algimantas Masiulis — vienas iš Antrojo šauksmo J. Miltinio teatro lyderių / Česlovas Pažemeckas. — Iliustr. // Šaltinis. — 1996, Nr. 3—4, p. 40—44.

Prisiminimų ir linkėjimų puokštė iš Panevėžio — Algimantui Masiuliui / Česlovas Pažemeckas. — Iliustr. // Kauno diena. — 1996, liepos 10, p. 17.

„Teatras turi suteikti viltį…“: Kauno dramos teatro aktoriaus A. Masiulio 65-osioms gimimo metinėms / Gediminas Jankus. — Portr. // Diena: Priedas: Kaunas ir kauniečiai. — 1996, liepos 13, p. 10.

1997

J. Goldmanas — „Liūtas žiemą“;
Kauno dramos teatras; režisierius G. Padegimas;
A. Masiulis — Henris II

Karalienė ir jos karalius: [su A. Masiulio pasisakymu] / Elvyra Markevičiūtė. — Portr. // Kauno diena. — 1997, lapkričio 10, p. 14.

Kviečia antroji premjera: [aktorius A. Masiulis apie vaidmenį J. Goldmano pjesėje „Liūtas žiemą“ / užrašė] Danutė Statkuvienė. — Iliustr. // Noriu. — 1997, lapkričio 14, p. 2.

Ar scenoje yra būtasis laikas?: [aktorius A. Masiulis apie vaidmenį / užrašė] Ramutė Vaitiekūnaitė; Adolfo Jokimčiaus nuotr. — Portr. // Kauno diena. — 1998, kovo 7, p. 21.

Dvidešimtojo pavasario džiaugsmai: [apie teatro festivalio laureato A. Masiulio apdovanojimą už vaidmenį spektaklyje „Liūtas žiemą“]. — Iliustr. // Kauno diena. — 1998, gegužės 2, p. 5.

Tūkstantis ir viena knyga: [apie A. Masiulio dalyvavimą K. Gibrano knygos „Pranašas“ pristatyme, Kaunas]. — Portr. // Kauno diena. — 1997, rugsėjo 13, p. 19.

1998

Algimantas Masiulis (gimęs 1931 m. — aktorius) // Lietuvos literatūros ir meno archyvo fondų žinynas. — Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas, 1998. — P. 284.

Auksinė santuoka su Melpomene / Česlovas Pažemeckas. — Iliustr. // Panevėžio balsas. — 1998, liepos 4, p. 8.

Teatras nuo Kauno neatskiriamas: [apie teatro ir kino aktoriaus A. Masiulio apdovanojimą „Fortūnos” skulptūrėle] / Audronė Vaitiekutė // Kauno žinios. — 1998, balandžio 1, p. 2.

1999

Masiulis Algimantas. — Portr. // Kas yra kas Kauno apskrityje, 1999. — Kaunas : Neolitas, 1999. — P. 299; Who is who in Kaunas country, 1999. — Kaunas: Neolitas, 1999. — P. 328—329.

Svarbiausioji gyvenimo tema: [apie aktorių Algimantą Masiulį ir jo žmoną Gražiną] / Vitalija Jalianiauskienė. — Iliustr. // Šarka. — 1999, Nr. 2, p. 15—17.

2001

Algimantas Masiulis : [teatro ir kino aktorius] / parengė Elvyra Markevičiūtė. — Kaunas : Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, 2001. — 53 p.: iliustr.

Teatro vergas ir vergvaldys: [apie aktoriaus Algimanto Masiulio septyniasdešimtmečio jubiliejų] // Ramutė Vaitiekūnaitė. — Iliustr. // Kauno diena. — 2001, liepos 11, p. 4.

Vienišius scenos įkaitas: [aktoriaus Algimanto Masiulio gyvenimo ir kūrybos apžvalga jo septyniasdešimtojo gimtadienio išvakarėse] / Ramutė Vaitiekūnaitė. — Portr. // Kauno diena. — 2001, liepos 14, p. 11.

Melpomenės glėbyje: [žodis aktoriaus Algimanto Masiulio septyniasdešimtmečiui] / Česlovas Pažemeckas. — Portr. // Gairės. — 2001, Nr. 8, p. 26—29.

„Vienintelė problema — išmokti vaidmenį“, — juokauja aktorius Algimantas Masiulis / Raimondas Guobis. — Portr. // Anykšta. — 2001, rugpjūčio 4, p. 1, 6.

Artistas / Vaida Samuolytė. — Portr. // Veidas. — 2001, Nr. 29, p. 34.

Žvaigždės šulinio gelmėj: [apie aktoriaus Algimanto Masiulio vakarą Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre, skirtą jo 70-osioms gimimo metinėms] / Ramunė Vaitiekūnaitė. — Iliustr. // Kauno diena. — 2001, rugsėjo 15, p. 14.

2002

A. Masiulis po širdies operacijų svajoja apie naujus vaidmenis / Kristina Kučinskaitė. — Iliustr. // Respublika. — 2002, rugpjūčio 6, p. 20.

Nenorėję ir negalėję palikti scenos: [apie aktoriaus Algimanto Masiulio dalyvavimą vakare „Juozo Miltinio dramos teatras. Laikas. Knyga“ Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje] / Elena Mezginaitė. — Portr. // Panevėžio balsas. — 2002, lapkričio 2, p. 4.

2003

Į garbės piliečių plejadą — aktoriai ir medikas: miesto valdžia pripažįsta, kad iškiliausiems kauniečiams neretai pritrūksta dėmesio: [apie kandidatus tapti Kauno miesto garbės piliečiais] / Arūnas Andriuškevičius. — Tekste: A. Masiulis. — Nuotr. // Kauno diena. — 2003, gruodžio 30, p. 1, 5.

2004

Juodas žvaigždžių lietus: [apie Algimanto Masiulio dalyvavimą žurnalistės Editos Mildažytės organizuotame kalėdiniame labdaros vakare] / Adolfas Strakšys. — Portr. // Šiaulių kraštas. — 2004, sausio 12, p. 5.

Rusai jaučia nostalgiją garsiems Kauno vyrams: filmavimo grupė žada susukti filmus apie Algimantą Masiulį, Arvydą Sabonį ir kitas įžymybes / Vėjūnė Gečiauskienė. — Iliustr. // Laikinoji sostinė. — 2004, birželio 26, p. 1—2.

Susitikimas su teatro ir kino grandu: [Zyplių dvaro galerijoje] / Ramutė Vyšneveckienė. — Iliustr. // Draugas. — Šakiai, 2004, lapkričio 5, priedas „Draugaukime“, p. 7.

2005

R. Vanagas — „Programuotojas AB“
Anykščių kultūros centras;
A. Masiulis — vyskupas Antanas Baranauskas

Anykštėnų spektaklyje vaidins Algimantas Masiulis / Linas Bitvinskas. — Iliustr. // Anykšta. — 2005, lapkričio 24, p. 2.

Vyskupo drama — iššūkis aktoriui / Tautvydas Kontrimavičius. — Portr. // Lietuvos rytas. — 2005, gruodžio 16, priedas „Savaitgalis“, p. 11.

Teatras Anykščiuose yra / Marija Kanišauskienė; Dalinos Rupinskienės nuotr. — Iliustr. — Rubrika: Spektaklio premjera // Šilelis. — 2005, gruodžio 24, p. 6—7.

Spektaklį skyrė vyskupui A. Baranauskui / Vytautas Bagdonas // XXI amžius. — 2006, sausio 4, p. 4.

Anykštėnų spektaklis Kauno scenoje / Asta Ražanskienė // Šilelis. — 2006, balandžio 15, p. 8.

Vienoje scenoje su legendinėmis asmenybėmis: [ištraukos iš autobiografinės knygos „Gyvenimas Tauro ženkle“, kurioje prisimenamas aktorius Algimantas Masiulis Panevėžio Juozo Miltinio teatro studijoje] / Valentinas Dagys. — Iliustr. // Šiaurės rytai. — Biržai, 2005, kovo 17, p. 5.

Žvaigždės gyvena tarp mūsų: pasitraukę iš scenos ir aktyvios veiklos menininkai bando naujai įprasminti savo būtį / Giedrė Budvytienė // Kauno diena. — 2005, birželio 11, p. 1, 9.

Nepripažįstantis kompromisų: geriausiu vaistu nuo ligų aktorius Algimantas Masiulis laiko vasaros keliones po Lietuvą: [apie teatrą, šeimą, keliones ir pomėgį tapyti] / Virginija Skučaitė. — Nuotr. // Kauno diena. — 2005, liepos 13, p. 13.

Teatro ir kino legendą pavergė dar viena mūza / Giedrė Milkevičiūtė. — Iliustr., portr. // Respublika. — 2005, liepos 30, priedas „Julius“, p. 4—5.

Garsus aktorius atvėrė savo pomėgį: [apie aktoriaus Algimanto Masiulio dailės darbų parodą, Anykščiai] / Tautvydas Kontrimavičius. — Iliustr. // Lietuvos rytas. — 2005, gruodžio 15, p. 17.

2006

Lietuvių teatro istorija / [atsakingoji redaktorė Irena Aleksaitė]. — Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. — Kn. 3 : 1970—1980. — P. 185, 188—189, 210, 214, 268, 272, 276, 292: iliustr.

Masiulis Algimantas // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006 . — Kaunas : Neolitas, 2006. — P. 761; Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2008. — Kaunas : Neolitas, 2008. — P. 857: portr.

Apdovanotuosius Santakos garbės ženklais sveikinsime vasario 16-ąją: [apie Kauno miesto savivaldybės sprendimą apdovanoti ir A. Masiulį] / Rūta Kanopkaitė. — Iliustr. // Kauno diena. — 2006, sausio 14, p. 3.

Už nuopelnus Kaunui — trylika garbės ženklų: [apie „Santakos“ garbės ženklo įteikimą A. Masiuliui] / Jūratė Kuzmickaitė // Kauno diena. — 2006, vasario 17, p. 5.

Kauno vardo garsintojams — garbės ženklai : Valstybės šventės proga Rotušėje pagerbti dar keturiolika iškilių asmenų / Laimutis Genys ; L. Brundzos nuotr. — Iliustr. // Laikinoji sostinė. —2006, vasario 17, p. 1—2.

Lietuviško kino druska: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kino klube „Penkios žvaigždutės“ svečiavosi garsūs Lietuvos kinematografininkai — režisierius Gytis Lukšas ir aktorius Algimantas Masiulis / Gediminas Jankauskas. — Iliustr. // Kauno diena. — 2006, balandžio 22, p. 13.

Autoportretas su prisiminimų potėpiais: 75-ąjį gimtadienį liepos 10-ąją švęsiantis teatro ir kino aktorius Algimantas Masiulis vis daugiau laiko praleidžia su teptuku ir palete / Ramutė Vaitiekūnaitė. — Portr. // Kauno diena. — 2006, liepos 8, p. 13.

Apie Algimantą Masiulį — tik romantiškai / Vlada Kalpokaitė. — Iliustr. // Respublika. — 2006, liepos 10, p. 21.

Aktorius savo paveiksluose mėgaujasi spalvomis: [apie aktoriaus akvarelės darbų parodą, Panevėžys] / Virginija Januševičienė. — Iliustr. // Panevėžio rytas. — 2006, rugsėjo 7, p. 6.

Atidaryta Algimanto Masiulio paroda „Piešiu vienas — esu su visais“ / Dovilė Barvičiūtė // Panevėžio balsas. — 2006, rugsėjo 12, p. 7.

A. Masiulis: tobulas menas gimsta tik per nesėkmes: [apie parodą, Panevėžys] / Dovilė Barvičiūtė. — Portr. // Panevėžio balsas. — 2006, rugsėjo 19, p. 7.

Piešiu vienas — esu su visais: [apie aktoriaus tapybos parodą, Panevėžys] / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė // 7 meno dienos. — 2006, rugsėjo 22, p. 5.

Laimės žiburio menininkas dar nepasiekė: [apie susitikimą su aktoriumi A. Masiuliu ir jo tapybos parodą, Panevėžys] / Ingrida Nagrockienė. — Iliustr. // Sekundė. — 2006, rugsėjo 23, p. 8.

Piešti — tai esant vienam būti su visais: aktoriaus Algimanto Masiulio 24 dailės darbų paroda [Kauno menininkų namuose] / Jūratė Kuzmickaitė. — Iliustr. // Kauno diena. — 2006, lakpričio 11, p. 11, 13.

Scenos veteranas vis daugiau laiko praleidžia su teptuku: [apie tapybos parodą, Kaunas] / Modestas Patašius. — Iliustr. // Laikinoji sostinė. — 2006, lapkričio 15, p. 8.

Альгимантас Масюлис — кудесник и философ / Татьяна Балтушникене. — Iliustr. — Rus. // Республика. — 2006, 4 июля, p. 11.

2007

Istoriją užpildė žmogiškumu: [apie aktoriaus A. Masiulio dalyvavimą R. Marčėno romano „Karūnos spindesio apakinti“ pristatyme, Panevėžys] / Justė Briedytė. — Iliustr. // Sekundė. — 2007, liepos 26, p. 5—6.

2008

Masiulis Algimantas. — Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. — T. 14. P. 381—382.

Algimantas Masiulis 1931 — 2008: [kino ir teatro aktorius: nekrologas]. — Portr. // Lietuvos scena. — 2008, Nr. 3, p. 59.

Kino aktorių kartą pakeitė serialų karta / Jurgita Laurinėnaitė. — Tekste: A. Masiulis // Veidas. — 2008, Nr. 21, p. 58—60.

Su linkėjimais, kryžmai išbučiuotas: [apie aktoriaus įspūdžius iš tarptautinio XVII kino festivalio „Auksinis kunigaikštis“ („Золотой князь“)] / Vidmantas Kiaušas; A. Masiulio asmeninio archyvo nuotr. — Iliustr., portr. // Nemunas. — 2008, liepos 10—16 (Nr. 26), p. 11.

Ligos užkluptas aktorius veja šalin baimę : kova su vėžiu / Danutė Jonušienė. — Iliustr. // Lietuvos rytas. — 2008, liepos 26, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 24—25.

Išėjo atkaklus kovotojas už viltingą teatrą / Vida Savičiūnaitė. — Iliustr. // Lietuvos rytas. — 2008, rugpjūčio 20, p. 24.

Išėjo dar viena didžiosios legendos dalis / Vitalija Jalianiauskienė. — Iliustr. // Panevėžio balsas. — 2008, rugpjūčio 20, p. 4.

„Liūtas žiemą“ išėjo vasarą / Vaida Milkova. — Portr. // Kauno diena. — 2008, rugpjūčio 20, p. 4; Vilniaus diena. — 2008, rugpjūčio 20, p. 7.

Mirė aktorius Algimantas Masiulis. — Iliustr. // Šiaulių kraštas. — 2008, rugpjūčio 20, p. 13.

Scenos šviesulys užgeso: [J. Miltinio dramos teatro aktorių prisiminimai] / Algirdas Paulavičius, Romualdas Urvinis; [užrašė] Birutė Kronienė. — Iliustr. // Sekundė. — 2008, rugpjūčio 20, p. 3.

Aistra pripildęs scenos erdvę / Audrius Musteikis. — Portr. // Lietuvos žinios. — 2008, rugpjūčio 20, p. 3; Bernardinai.lt [elektroninis išteklis]. — 2008, rugpjūčio 21.

Algimantas Masiulis (1931—2008): [nekrologas]. — Portr. // Kauno diena. — 2008, rugpjūčio 21, priedas „Klasifikuoti skelbimai“, p. 8.

Anykščiai neteko garsaus aktoriaus / Linas Bitvinskas; Jono Junevičiaus nuotr. — Iliustr. // Anykšta. — 2008, rugpjūčio 21, p. 1, 3.

Kelios mintys atsisveikinant su garsiu aktoriumi Algimantu Masiuliu / Vytautas Žeimantas. — Iliustr. // Lietuvos aidas. — 2008, rugpjūčio 21, p. 4.

Su kolega atsisveikina artistai. — Iliustr. // Laikinoji sostinė. — 2008, rugpjūčio 21, p. 3.

Dviejų kirvukų amžiaus ribos neperžengė: [atsiminimai apie aktorių / užrašė] Virginija Januševičienė. — Iliustr. — Pasisakė: Stasys Petronaitis, Regina Zdanavičiūtė, Julija Blėdytė-Stepankienė // Panevėžio rytas. — 2008, rugpjūčio 21, p. 1, 4.

Lietuva atsisveikina su scenos grandu: [kolegų atsiminimai apie aktorių] / Vaida Milkova. — Iliustr. // Kauno diena. — 2008, rugpjūčio 22, p. 4.

Aktorius į amžinybę palydėtas plojimais / Saulė Mačienė. — Iliustr. // Respublika. — 2008, rugpjūčio 23, p. 6.

Artistą išlydėjo aplodismentų protrūkiu: [apie Kaune įvykusias aktoriaus laidotuves] / Vaida Milkova. — Iliustr. // Kauno diena. — 2008, rugpjūčio 23, p. 4.

Kur išeina miestas: [apgailestaujama, kad aktoriui nesuteiktas Kauno garbės piliečio vardas] / Dalia Juškienė. — Portr. // Kauno diena. — 2008, rugpjūčio 23, p. 6.

Scenos legendai — paskutiniai plojimai: [apie aktoriaus laidotuves] / Laimutis Genys. — Iliustr. // Laikinoji sostinė. — 2008, rugpjūčio 23, p. 3.

Ąžuolas, išstovėjęs nuo pradžios iki galo : [pasisakymai] / parengė Jurgita Rancevienė. — Iliustr., portr. — Pasisakė: Liubomiras Laucevičius, Inesa Paliulytė, Danutė Juronytė, Viktoras Valašinas, Jūratė Onaitytė, Egidijus Stancikas, Antanas Žekas // Respublika. — 2008, rugpjūčio 25, p. 18.

Mirė teatro bei kino aktorius Algimantas Masiulis: [nekrologas]. — Iliustr., portr. // XXI amžius. — 2008, rugpjūčio 27, p. 12.

Mirtis jo veido nepalietė : [pasisakymai apie aktorių Algimantą Masiulį / parengė] Rimvydas Stankevičius. — Iliustr., portr. — Pasisakė: Valentinas Masalskis, Gediminas Storpirštis, Donatas Banionis // Julius/Brigita. — 2008, Nr. 20 (rugpjūčio 30), Julius, p. 8—10.

Į sceną eidavo kaip į šventovę / Rimantas Vanagas. — Iliustr. // Pasaulio anykštėnas. — 2008, rugpjūtis (Nr. 8), p. 7.

Algimantas Masiulis (1931 — 2008): In memoriam / Antanas Žekas. — Iliustr. // Nemunas. — 2008, rugsėjo 4—10 (Nr. 30), p. 9.

Menininko našta — gėris, meilė žmonėms ir gyvenimui : dar vienas laiškas aktoriui Algimantui Masiuliui / Grytė Pintukaitė-Valečkienė. — Iliustr. // Nemunas. — 2008, rugsėjo 4—10 (Nr. 30), p. 9.

Išėjo orus / Skirmantas Valiulis. — Iliustr. // Literatūra ir menas. — 2008, rugsėjo 5, p. 9.

Po mirties negaili dėmesio: [apie Kauno dramos teatro vadovo E. Stanciko kreipimąsi į Savivaldybę dėl lėšų skyrimo žymių miesto aktorių atminimui įamžinti]. — Tekste: A. Masiulis. — Iliustr. / Aušra Garnienė // Kauno diena. — 2008, rugsėjo 25, p. 4.

2009

Lietuvių teatro istorija / sudarytoja Irena Aleksaitė. — Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. — Kn. 4 : 1980—1990. — P. 169—170, 181—182, 189—191, 194—195, 199, 203. : iliustr.

Šeši klausimai, į kuriuos nesulaukiau atsakymo: aktoriui Algimantui Masiuliui atminti / Audronė Girdzijauskaitė. — Iliustr. // Kultūros barai. — 2009, Nr. 7—8, p. 47—53; Bernardinai.lt [elektroninis išteklis]. — 2009, rugpjūčio 31. — Perspausdinta jos kn.: Nutolę balsai : portretų metmenys. — Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011. — P. 116—139.

Kančios spalva kūrybos paletėje: rengiamos knygos apie Algimanto Masiulio gyvenimo bei kūrybos kelią fragmentai: ištraukos iš pokalbio su Panevėžio dramos teatro aktoriais Stasiu Petronaičiu ir Regina Zdanavičiūte bei režisieriumi Gyčiu Padegimu / Elvyra Markevičiūtė; Adolfo Jokimčiaus nuotr. // Nemunas. — 2009, lapkričio 19—25 (Nr. 41), p. 6—7; Bernardinai.lt [elektroninis išteklis]. — 2009, lapkričio 25.

2010

Surdegis 1510—1940 metais / Osvaldas Janonis. — Anykščiai [i.e. Utena] : Utenos spaustuvė, 2010. — P. 8, 154—155, 218.

Istorijos gijos — iš moterų rankų : [apie istoriko ir rašytojo Rimanto Marčėno romaną „Sosto papėdėje“, dedikuotą Algimantui Masiuliui] / Rūta Kanopkaitė. — Iliustr. // Šeimininkė. — 2010, kovo 17—23 (Nr. 11), p. 6.

2011

A. Masiulis — lietuvių Don Kichotas: [apie vakarą, skirtą aktoriaus Algimanto Masiulio 80-osioms gimimo metinėms, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] / Agnė Vaitasiūtė. — Portr. // Respublika. — 2011, rugsėjo 20, p. 10.

Prisimenant aktorių Algimantą Masiulį: [apie virtualią parodą „Algimantas Masiulis. Atleisti ir mylėti — išsigelbėjimas…“, skirtą 80-osioms gimimo metinėms, Lietuvos nacionalinės bibliotekos svetainėje: www.lnb.lt] / Darius Gudelis. — Portr. // Tarp knygų. — 2011, Nr. 7/8, p. 27.

Альгимантас Масюлис : [Algimanto Masiulio 80-mečiui]. — Iliustr. — Rus. // Пенсионер. — Вильнюс, 2011, 7—13 июля, p. 4.