Menininko meniu

Santrumpos

akad. – akademinis

angl. – anglų

aut. – autorius

bibliogr. – bibliografija

b-ka – biblioteka

ček. – čekų

d. – diena

dain. – dainininkas (tik prie pavardės)

dirig. – dirigentas (tik prie pavardės)

encikl. – enciklopedinis

fort. – fortepijonas

gyd. – gydytojas (tik prie pavardės)

gretut. – gretutinis

harm. – harmonizuota

įd. lap. – įdėtinis lapas

iliustr. – iliustracija

įr. – įrašas

įv. – įvadinis

įž. – įžanginis

k. – kalba

kn. – knyga (tik prie pavadinimo)

koment. – komentaras

komp. – kompozitorius (tik prie pavardės)

latv. – latvių

liaud. – liaudies

liet. – lietuvių

lygiagr. – lygiagrečiai

LVAOBT – Lietuvos valstybinis akademinis operos ir baleto teatras

m. – metai

min. – ministras

muz. – muzika

m. dr. – mokslų daktaras

nac. – nacionalinis

nr. – numeris

nuotr. – nuotrauka

nusip. – nusipelnęs

op. – opera (tik prie pavadinimo)

p. – puslapis

pavad. – pavadinimas

ped. –  pedagoginis

persp. – perspausdinta

pieš. – piešinys

portr. – portretas

r. – rajonas

rec. – recenzija

red. – redakcija

rež. – režisierius (tik prie pavardės)

santr. – santrauka

sk. – skyrius

skulpt. – skulptorius (tik prie pavardės)

str. – straipsnis

sudaryt. – sudarytojas (tik prie pavardės)

virš. –  viršelis

vok. – vokiečių

žml. – žemėlapis