Menininko meniu

Pareigos

1991-1993 m. dėstė Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje muzikos teorijos disciplinas.
1994-2001 m. Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto Muzikos teorijos ir istorijos katedros asistentė.
1998-2000 m. dar ir Vilniaus M. K. Čiurlionio muzikos gimnazijos solfedžio ir harmonijos mokytoja.
Nuo 2001 m. dėstė solfedžio ir muzikos istorijos disciplinas Kauno Sakralinės muzikos mokykloje.
2003-2010 m. – Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto muzikos kalbos dėstytoja.