Menininko meniu

Kūryba

Diskografija

Organa : styginių kvartetui / [atlieka] Kauno styginių kvartetas. – (04 min., 56 sek.) // L’Eau éblouissante. – Kaunas : Kauno styginių kvartetas, p 2007. – Įr. 2.
KAVB [MZ CD 08-6117]

Regina coeli / [muzika ir žodžiai] Daivos Rokaitės-Dženkaitienės ; [atlieka] Kauno Valstybinis choras, dirigentas Algimantas Mišeikis. – (07 min., 19 sek.). – Atliekama lot. // Muzikiniai desertai. – [Kaunas] : [Kauno valstybinė filharmonija], [2009]. – Įr. 7.
KAVB MZ CD 11-12384

Natų rankraščiai

Lopšinė : J. Juzeliūno atminimui – [Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2001]. – [8] p. – [Rankraščio kopija]
KAVB [MZ G 11-14455]

Nutolau tolau : mišriam chorui, smuikui, violončelei ir fortepijonui. – [Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras], 2008. – 62 p. – [Rankraščio kopija]
KAVB [MZ G 11-14460]

Simfonija „Dangaus akmuo“  : kūrinys sukurtas festivalio „Iš arti“ užsakymu. – [Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2007]. – 28 p. – [Rankraščio kopija]
KAVB [MZ G 11-14462]

Teoriniai darbai

Muzikos erdvės struktūra Renesanso polifonijoje ir jos projekcija šiuolaikinėje muzikoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H), muzikologija  – Vilnius, 2006. – 302 lap. : nat., iliustr. – Kiti leidimai: The structure of musical space in Renaissance polyphony and its projection in contemporary music. – Disert. rengta 1996-2006 m.m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Bibliogr.: lap. 216-230 (272 pavad.) ir išnašose. – Dr. disert. (humanit. m.) – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006 

The structure of musical space in Renaissance polyphony and its projection in contemporary music = Muzikos erdvės struktūra Renesanso polifonijoje ir jos projekcija šiuolaikinėje muzikoje : summary of the doctoral dissertation : humanities, art studies (03 H), musicology (H 320) ; Lithuanian Academy of Music and Theatre. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. – 58, [1] p. ; 21 cm. – Gretut. tekstas angl., liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 32 (5 pavad.).
KAVB: MZ 1-07-800

Cantus firmus funkcija Renesanso muzikoje. – Santr. vok. – Bibliogr. str. gale // Muzikos komponavimo principai=Principles of music composing. – [T] 1 : Teorija ir praktika : [1-oji tarpt. muzikos teorijos konf. : Vilnius, 1999 bal. 22-24 d.]. – Vilnius, 2001, P. 25-29
KAVB: MZ 3-02-1501

Notacijos ir komponavimo principai Renesanso daugiabalsėje muzikoje. – Lietuvos muzikos akademija Vilnius, 2001. – 79 p.

KAVB: MZ 3-17-7224

Skambesio erdvės generavimas Renesanso polifoninėje muzikoje– Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.  // Menotyra. – T. 42, nr. 1,  (2006) , P. 10-15

Principles of Composition and the Structure of Musical Space in Renaissance Polyphony. – Angl. – Bibliogr. str. gale. – Santr. liet.// Muzikos komponavimo principai = Principles of Music Composing. – [T.] 4 : Istorinės sklaidos aspektai = Aspects of historical dispersion .– Vilnius, 2004, P. 7-11
KAVB: MZ 3-05-6823

The  Principles of the Notation of the Renaissance Polyphonic Music. – Angl. – Santr. liet. – Bibliogr. str.gale //Muzikos komponavimo principai=Principles of music composing. – [T.] 7 : Muzikos tekstas=Musical text : 7-oji tarptaut. muzikos teorijos konf., Vilnius, 2007 geg. 9-11. – Vilnius, 2007, P. 35-39
KAVB MZ 3-11-263

The delimited cantus firmus in the Renaissance music. – Angl. – Bibliogr. – Santr. liet. // Tiltai. Priedas. – 2001, Nr. 8 (2001) : Baltijos regiono muzika. – P. 96-110
KAVB: T 7005-8

Disertacija

The structure of musical space in Renaissance polyphony and its projection in contemporary music =Muzikos erdvės struktūra Renesanso polifonijoje ir jos projekcija šiuolaikinėje muzikoje : (Daktaro disertacija; Humanitariniai mokslai, meno studijos (03 H),muzikologija (H 320), Lietuvos edukologijos universitetas (2006 m.)
Mokslinis vadovas: doc. dr. Rimantas Janeliauskas
Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Išnagrinėta per 250 literatūros šaltinių.
Disertacija apginta viešame Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Menotyros mokslo krypties (muzikologija) tarybos (pirm. prof. habil. dr. Algirdas Ambrazas) posėdyje, įvykusiame 2006 m. gruodžio 21 d. 14 val. Muzikos akademijos Vargonų auditorijoje.

Muzikos kūriniai

Airaviola : sopranui ir smuikui, tekstas – garsažodžiai, 1997, trukmė 5 min.

Credo: mišriam chorui / žodžiai Marcelijaus Martinaičio, 1991, trukmė 5 min.
1991 metais spalio 27 dieną festivalyje „Gaida“ koncerte Muzikos akademijoje atliko choras „Jauna muzika“, dirigentas R. Merkelys

Šį kūrinį autorė parašė būdama Lietuvos muzikos akademijos II kurso studentė.

„Credo“ – tai poema kur muzika nesistengia iliustruoti žodžių – keturių gyvenimo credo teiginių, ji kuria savo vaizdinių sferą. Svarbiausias formos ypatumas – daugiasluoksnės faktūros laipsniškas paketimas unisonine.

Daiva Rokaitė Dženkaitienė, „Gaidos“ festivalio bukletas

Dangaus akmuo: simfoniniam orkestrui, 2007, trukmė 11 min.
Sukurta festivalio „Iš arti“ užsakymu. Premjera 2007 m. festivalyje „Iš arti“ atliko Kauno simfoninis orkestras, dirigentas Modestas Pitrėnas

Mistinio Umberto Ecco romano „Fuko švytuoklė“ įkvėptą kūrinį dovanoja kompozitorė Daiva Rokaitė-Dženkaitienė. Vienos dalies simfonijoje „Dangaus akmuo“ muzika randasi tarsi iš tylos, savotiškos pirmapradės tuštumos ir palengva plėtojasi, įsisiūbuodama kaip švytuoklė, iš atskirų taškų, tarsi pabirų minčių, sudėliodama ligi šiol negirdėtas garsų spalvas bei formas, kurios kartojasi, keičiasi ir vėl sugrįžta į savo pirmapradę būseną.

Sigitas Valadka
Simfonijos „Dangaus akmuo“ partitūros rankraščio fragmentas

DAUG-ne-DAUG: styginių orkestrui, 1996, trukmė 17 min
Premjera 1996 metais balandžio 28 dieną V festivalyje „Jauna muzika“ atliko Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus.

Dimensija: styginių orkestrui, 2005, trukmė 10 min.

Du dviem: 2 fortepijonams, 1994, trukmė 10 min.

Ekologinė sonata: sopranui ir styginių kvartetui / žodžiai Thomas Stearns Eliot, 1992, trukmė 14 min.
1995 metais gegužės 14 dieną „Jaunimo kamerinės muzikos dienose“ Druskininkuose, spalio 7 d.  atlikta „Musica Nowa“ festivalio koncerte Kauno filharmonijoje.

Hommage â Mažvydas: baritonui, mišriam chorui, fleitai, fagotui, valtornai,smuikui, violončelei ir kontrabosui / žodžiai Martyno Mažvydo, 1996, trukmė 6 min.

IMOROIMI: simfoniniam orkestrui, 1995, trukmė 13 min.
1996 metais balandžio 26 dieną festivalyje „Atžalynas“, 1997 metais spalio 19 d. VII Baltijos muzikos festivalyje „Gaida“, Didžiojoje filharmonijos salėje Vilniuje atliko Lietuvos Nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Robertas Šervenikas.

Lopšinė Juliaus Juzeliūno atminimui: 2 obojams, 2 valtornoms ir styginių orkestrui, 2001, trukmė 1 min.
Atlikta 2001 metais spalio 25 dieną XI šiuolaikinės muzikos festivalyje „Gaida“ Vilniuje.

Mažoji simfonija: fagotui, lumzdeliui, skudučiams, valtornai,trimitui ir kanklėms, 1992, trukmė 2 min.

Nutolau tolau : chorinė poema mišriam chorui, smuikui, violončelei ir fortepijonui / žodžiai Pauliaus Širvio, 2008 m., trukmė 16 min.
Kūrinys parašytas festivalio „Iš arti“ užsakymu

Premjera 2008 m. lapkričio 23 d. XIII festivalio „Iš arti“ koncerte Kauno valstybinėje filharmonijoje – Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis ir fortepijoninis trio „Kaskados“ (Rusnė Mataitytė, smuikas, Edmundas Kulikauskas, violončelė ir Albina Šikšniūtė, fortepijonas).

„Nutolau tolau“ rankraščio ištrauka

Organa :styginių kvartetui, 2004, trukmė 5 min.
Atliktas 2004 m. IX šiuolaikinės muzikos festivalyje „Iš arti“, 2008 m. sausio 14 d. Kauno Menininkų namuose plokštelės „L’eau éblouissante“ pristatyme, atliko Kauno styginių kvartetas (K. Beinarytė, D. Terminaitė, smuikai, D. Sauspreikšaitytė, altas, S. Bartulis, violončelė). 2010 metais lapkričio 6 dieną festivalyje „Iš arti“, koncerte „Keistas vakaras“ Kauno filharmonijoje atliko kvartetas „Chordos“ (Dainius Puodžiukas, Ieva Sipaitytė, smuikai, Robertas Bliškevičius, altas, Rūta Tamutytė, violončelė), 2011 m. lapkričio 25 d. Kauno styginių kvartetas atliko Šiaulių filharmonijos salėje.

Pjesė : 2 fortepijonams, 1991, trukmė 8 min.

Regina coeli : mišriam chorui / tekstas liturginis, 2004, trukmė 7 min.
Sukurtas „Muzikos rudens“ festivalio užsakymu.

2004 m. spalio 1 d. Jonavos kultūros centre atliko Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, meno vadovas Sigitas Vaičiulionis, spalio 2 d. Kauno kameriniame teatre atliko vokalinis ansamblis „ACUSTO“.

Reminiscencija : kameriniam ansambliui (smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui), 2009, trukmė 11 min.
Premjera : 2009 m.festivalio „Iš arti“ koncerte Kauno filharmonijoje 2009 m. lapkričio 25 d. atliko tarptautinis ansamblis „Et arsis-Quartett“ (Velislava Taneva, smuikas, Ainis Kasperavičius, altas, Diego Fernandez, violončelė, Hristina Taneva, fortepijonas)

Kūrinio pavadinime slypi praėjusių amžių muzikos kalbos elementų prisiminimas. Gretinant įvairius pagražinimus (foršlagus, nachšlagus, mordentus, trelius, grupetus), pinamas šiuolaikiškas muzikinis audinys. Toliau kūrinyje iškyla senosios ritmo-melodinės ostinatinės technikos derinimo su repetityvine technika epizodas, kuriame išryškinamas violončelės „cantus firmus“. Trečiasis muzikinis atsiminimas atgaivina retorinių figūrų klestėjimo epochą, kai kompozitorius jomis išreikšdavo savo nuotaiką, jausmus, siužeto vingius. Išties, tai baroko reminiscencija.

Daiva Rokaitė-Dženkaitienė

Sempre modico: smuikui, altui, fagotui ir fortepijonui, 1994, trukmė 6 min.

Soli : styginių kvartetas, 2008 m., trukmė 11 min.
Premjera: 2008 m. lapkričio 21 d. XIII festivalyje „Iš arti“ Kauno  filharmonijos salėje atliko Kauno styginių kvartetas

Styginių kvartetas, 1991, trukmė 8 min.

Šviesa: penkiems solistams (sopranui, mecosopranui, altui, tenorui ir bosui) ir dviems birbynėms / žodžiai Marcelijaus Martinaičio, 1993, trukmė 6 min.

Tabes mus [Tėve Mūsų] : sopranui, vargonams ir 2 instrumentams (laisvai pasirenkamiems) / tekstas liturginis,1994, trukmė 8 min.
1995 metais gegužės 14 dieną atliktas „Jaunimo kamerinės muzikos dienose“ Druskininkuose.

Variacijos C-Cis-D-E: styginių orkestrui, 1991, trukmė 8 min.

Veidrodis (MIR-RO-R) : fleitai, obojui, klarnetui, fagotui, valtornai, trimitui, styginių kvartetui ir kontrabosui, 1993, trukmė 5 min.