Menininko meniu

Apie Juozą Malikonį

1969

Jaunieji atlikėjai „Fauste“: [apie atnaujintą spektaklį „Faustas“] / L. Staneika. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1969, spal. 4. – Rubrika: MG

*Naujos jėgos operoje : [apie atnaujintą spektaklį „Faustas“] / G. K. [i. e. Giedrius Kuprevičius] // Kauno tiesa. – 1969, rugs. 28  

1970

*Kiekvieno būtinybė : [žinutė] / V. Bieliauskaitė // Kauno tiesa. – 1970, saus. 31. – Rubrika: MG

Jaunųjų pasiklausius : [apie jaunųjų KMT solistų koncertą] / G. K. [Giedrius Kuprevičius] // Kauno tiesa. – 1970, rugs. 19. – Rubrika: MG

Programoje – naujos pavardės : [apie jaunųjų KMT solistų koncertą] / L. Silvaitis // Kauno tiesa. – 1970, rugs. 12. – Rubrika: MG

1971

Žingsnis, panašus į šuolį : [apie KMT spektaklį „Tarnaitė ponia“ ir Umberto vaidmenį] / Giedrius Kuprevičius // Kauno tiesa. – 1971, saus. 16. – Rubrika: MG

1972

Kelio pradžia / B. Liutkutė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1972, saus. 17

1973

Apie [spektaklio „Kur Čarlis?“] premjerą / G. K. [i.e.Giedrius Kuprevičius] // Kauno tiesa. – 1973, rugs. 11. –Rubrika: MG

*Premjera – Naujųjų išvakarėse : [apie J. Štrauso operetę „Šikšnosparnis“] / Rūta Kanopkaitė // Kauno tiesa. – 1973, gruod. 29

Trys interviu prieš startą : [su teatro vyriausiuoju dirigentu Stasiu Domarku / kalbasi] Giedrius Kuprevičius // Kauno tiesa. – 1973, rugs. 1. – Rubrika: MG

1974

J. Malikonio rečitalis : [apie koncertą KMT] / P. Banys // Kauno tiesa. – 1974, kovo 10. – Rubrika: MG

Originalus miuziklas : [apie „Lošimo“ pastatymą KMT] / A. Tamulaitis. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1974, rugs. 22. – Rubrika: Teatras

1975

Svečiuose pas žemdirbius : [Kauno kultūros dienų metu Šakiuose svečiavosi Kauno kompozitoriai ir atlikėjai, Juozas Malikonis atliko Vlado Švedo sutartinių ciklą ir V. Švedo duetus su A. Žurumsku] / A. Balandis [i. e. G. Kuprevičius] // Kauno tiesa. – 1975, vas. 16 – Rubrika: KS

1976

Rudens susitikimai : [penktajame „Muzikos rudens“ festivalyje] / Algimantas Kubiliūnas // Kauno tiesa. – 1976, spal. 10, p. 10. –Rubrika: KS

Štrausas – visuomet šventė : [apie „Čigonų barono“ spektaklį ir Župano vaidmenį] / A. Tamulaitis. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1976, spal. 31. –Rubrika: KS

1977

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas : Dėl Lietuvos TSR nusipelniusio artisto garbės vardo suteikimo Kauno Muzikinio teatro solistams Danutei Dirginčiūtei-Tamulienei ir Juozui Malikoniui // Tiesa. – 1977, kovo 27; Kauno tiesa. – 1977, kovo 27
Tas pat (lenk. ) // Czerwony sztandar. – 1977, 27 marca
Tas pat (rus.) //  Cов Литва. – 1977, 27 marta

*Teatro veteranų šventė [apie tradicinį kasmetį susitikimą KMT] / V. Ruminavičiūtė // Kauno tiesa. – 1977, gruod. 4. – Rubrika: MG

Teatralų išvykos : [žinutė] / K. Dainys [i.e. Algimantas Kubiliūnas] // Kauno tiesa. – 1977, geg. 22. – Rubrika: KS

Žaismingos operetės spalvos : [apie premjerinį operetės „Rozmari“ spektaklį] / D. Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1977, vas. 26

1978

*Ispanų klasika, prašnekinta nūdiene kalba : [apie muzikinę komediją „Meile nežaidžiama“] / D. Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1978, rugs. 2

Kūrybinė bičiulystė : [apie Juozą Malikonį ir Eduardą Gutauską]/ A. Žinutis [i. e. Algimantas Kubiliūnas]. – Portr. // Kauno tiesa. – 1978, saus. 8. – Rubrika: MG

Pirmieji spektakliai nuteikė optimistiškai : [apie P. Kalderono komedijos „Meile nežaidžiama“ pastatymą] / A. Kurauskas // Kauno tiesa. – 1978, rugs. 12

*Scenoje – lietuviškas miuziklas : [J. Širvinsko „Kelionė į ATATĄ“] / K. Radvilaitė // Kauno tiesa. – 1978, lapkr. 5. – Rubrika: KS

1979

Ir senoji, ir šiuolaikinė muzika : [apie senosios muzikos ansamblį prie Kauno Menininkų namų ir solistą Juozą Malikonį] / Algimantas Kubiliūnas // Kultūros barai. – 1979, nr. 1, p. 25-26

Paskutinieji 1978 metų koncertai / Algimantas Kubiliūnas // Kauno tiesa. – 1979, saus. 6

Recenzija be kabučių…: [apie koncertinį operos „Džanis Skikis“ atlikimą] / Aldona Kisielienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1979, kovo 3

Vėl teatro scenoje : [apie spektaklius „Lošimas“ ir „Kornevilio varpai“] / Daina Klimauskaitė // Kauno tiesa. – 1979, saus. 14

1980

*Į Kauną sugrįžo V. A. Mocarto „Don Žuanas“ / K. Dainys [i.e. Algimantas Kubiliūnas]. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1980, gruod. 20

*Nuo „Vestuvių Malinovkoje“ iki… / Edmundas Gedgaudas. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1980, Nr. 5, p. 28-33

*Pradedant penktąjį dešimtmetį : [Apie KMT jubiliejų] / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1980, gruod. 20

*Spektakliai – ne vien pramogai : [apie KMT repertuarą] / Stasys Domarkas // Tiesa. – 1980, lapkr. 29

1981

Albertas Heringas ir kiti : [apie B. Briteno operą ir Misterio Bado vaidmenį] / Vidmantas Bartulis. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1981, gruod. 19, p. 13

Apie Don Žuano vaidmenį to paties pavadinimo operoje

Don Žuanas Kauno scenoje / Alina Baškytė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1981, saus. 24

Don Žuanas Kauno scenoje / Vytautas Mažeika // Tiesa. – 1981, vas. 14. – (Rubrika: Teatras)

„Don Žuanas“. Gelmės ir seklumos / Jurgis Dvarionas. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1981, vas 17, p. 7. – Rubrika: Spektaklis iš arčiau

Į Kauną sugrįžo Don Žuanas / K. Dainys [i.e. Algimantas Kubiliūnas] // Kauno tiesa. – 1980, gruod. 20

Atgimsta Don Žuanas / Daina Klimauskaitė // Literatūra ir menas. – 1980, nr. 49, p. 9

1982

Juozas Malikonis / sudarė E. Žukauskas ; nuotr. A. Pilvelio… [et. al.]. – Kaunas, 1982. – 1 lankstinys (8 p.).:iliustr.

*Skamba nauji kūriniai: XII Kauno muzikos savaitė / Eugenija Ragulskienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 4,

1983

Ikalnė repertuaro serpantine : pastabos apie spektaklį : [„Šiaurės mergelė“] / Albinas Tamulaitis. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, spal. 16. – Rubrika: KS

*Jaunųjų debiutas : [apie Menininkų namų kamerinio ansamblio koncertą] / Birutė Dailidaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1983, vas. 5. – Rubrika: MG .

Premjera švenčių išvakarėse : [spektaklio „Vėžlio diena“ anotacija] / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1983, lapkr. 4.

Šilti atsiliepimai apie muzikinį teatrą : [Baltarusijos spauda įvertino Kauno muzikinio teatro spektaklį „Motušė Kuraž“ ir kt.] / R. V. [i. e. Ramutė Vaitiekūnaitė] // Kauno tiesa. – 1983, geg.22. – Rubrika: KS

1984

Trijų kauniečių koncertas : [apie Juozo Malikonio, Virginijos Daugirdienės, klavesinas ir Dalios Jatautaitės, vargonai koncertą Skulptūros ir vitražo galerijoje] / Arūnas Daugirdas // Kauno tiesa. – 1984, geg. 12

1985

Juozo Malikonio kūrybinė ataskaita : [apie rečitalį muzikiniame teatre, akomponavo Vytautas Korys] / Gražina Kirvelytė // Kauno tiesa. – 1985, geg. 25, p. 5. – Rubrika: MG

*Naujai gimusi „Traviata“/ Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1985, saus. 13. – Rubrika: KS

Visada jaunas : Kauno Valstybiniam muzikiniam teatrui 55-eri / Rima Lipšienė. – Iliustr. // Tiesa. – 1985, lapkr. 25

*Teatro biografija ir jos kūrėjai / Aldona Ragauskaitė [su red. prierašu] // Kauno tiesa. – 1985, gruod. 1. – Rubrika: KS

1986

*Mano puikioji ledi / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1986, spal. 16

Sugrįžo „Mano puikioji ledi“: [apie operetės pastatymą] / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, spal. 24. – Rubrika: Santaka

1987

Ar yra laimės ir sėkmės receptas?: [apie 50 Juozo Malikonio vaidmenų, sukurtų KMT scenoje] / Daina Klimauskaitė. – Portr. // Kauno tiesa. – 1987, lap. 22

Dėl Lietuvos TSR liaudies artisto garbės vardo suteikimo Juozui Malikoniui : LietuvosTSR AukščiausiosiosTarybos Prezidiumo įsakas // Tiesa. – 1987, liep. 18
Tas pat // Kauno tiesa. – 1987, liep. 18

Mano puikioji ledi : [apie spektaklį] / Rimas Geniušas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1987, saus. 17, p. [16]

Tagikomedijos premjera : [pokalbis apie spektaklį „Mano pamišėlis brolis“ su režisieriumi S. Šteinu ir dirigentu S. Domarku / kalbėjosi] Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1987, rugs. 26. – Rubrika: MG

1988

*Rimties ir susikaupimo lydimi… [apie labdaros koncertą, skirtą žemės drebėjimo aukoms Armėnijoje paremti] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, gruod. 22, p.

1989

[Eduardas Gutauskas ir Juozas Malikonis] . – [Kaunas, 1989]. – l lankstinys (6 p.) : iliustr.

1990

Juozas Malikonis : [vaidmenys]. – Iliustr. // Kauno valstybinis muzikinis teatras / Daina  Klimauskaitė. – Kaunas : Šviesa. – 1990. – p. 68-69

1991

Pažįstami  ir … vis nauji : [apie Kauno muzikinio teatro solistų Sabinos Martinaitytės ir Juozo Malikonio kūrybinį meistriškumą] / Alina Ramanauskienė // Kauno tiesa. – 1991, geg. 18, p. 4

1992

Vėl Don Kichotas : [apie spektaklį „Žmogus iš La Mančos“ KMT] / Janina Gudavičiūtė. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1992, spal. 3, p. 1

1993

Don Žuanas – Don Kichotas / Daina Klimauskaitė. – Portr. // Lietuvos rytas. – 1993, kovo 26, p. 16

Išmintingos pamokėlės Kauno publikai : [apie M. Leigh miuziklo „Žmogus iš La Mančos“ pastatymą] / Raimundas Eimontas. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1993, nr. 2, p. 7

Juozas Malikonis // Kas yras kas Lietuvoje = Who is who in Lithuania / [vyriausiasis redaktorius J. Vitkauskas]. – 97/98  (1998) -. P. 431
tas pat: Kas yras kas Lietuvoje = Who is who in Lithuania 2002 m. – p. 407
Kas yras kas Lietuvoje 2009 : auksinis tūkstantmečio leidimas.- Kaunas, 2009 – p. 874
Kas yras kas : Kaunas, Birštonas, Jonava, Kėdainiai, Kaišiadorys, Prienai, Raseiniai. – Kaunas, 2003. – p. 401
Kas yra kas Kauno apskrityje, 1999. – Kaunas, 2009 – p. 289
Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai. 2004. – Kaunas, 2004. – p. 716
Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai. 2006. – Kaunas, 2006. – p. 750
Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai. 2008. – Kaunas, 2008. – p. 843

„Šikšnosparnio“ skrydis muzikinio teatro scenoje : [apie spektaklį, minimas ir 1973 metų pastatymas bei Falkės vaidmuo] / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, rugs. 24, p. 10. – Rubrika: Mūzų pastogėje

1994

200 – spektakliui ne senatvė! : [„Mano puikioji ledi“] / Janina Gudavičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, geg. 14, p. 4. – Rubrika: Spektras

Apie Š. Gounod operos „Margarita“ pastatymą KMT

Š. Guno „Margarita“ – Kaune / Kamilė Rupeikaitė // Muzikos barai. – 1994, nr. 15, p. 8. – Rubrika: Premjeros

„Faustas“: šį kartą „Margarita“/ A. Žara // Respublika. – 1994, rugs. 6, p. 16

Kaune – Ch. Gounod „Fausto“ premjera / Janina Gudavičiūtė . – Iliustr.// Lietuvos rytas. – 1994, rugs. 2, p. 31

Margarita“ – meilės drama / R. Žigaitis. – Iliustr. // Diena. – 1994, rugs. 3, p. 12

Ne Faustas, o Margarita yra operos įvykių centre… / Janina Gudavičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, rugs. 3, p. 4. – Rubrika: Teatras

*Sezono pradžiai – Š. Guno „Margarita“ / Janina Gudavičiūtė // Kauno diena. – 1994, rugp. 27. – Rubrika: Teatras

*Puikus debiutas : [apie jaunuosius teatro solistus operetėje „Meilės eliksyras“] / J. G. [i.e. Janina Gudavičiūtė]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, kovo 11, p. 11. – Rubrika: Muzika

*Vėl po 30-ties metų : įspūdžiai apie [spektaklio „Margarita“] premjerą : / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, rugs. 15, p. 5. – Rubrika: Kultūra

1995

*„Aš tokią muziką vadinu scenine“ : [apie spektaklį „Cirko princesė“ KMT] / Vituolis Joneliūnas. – Iliustr. // Lietuvos aidas.- 1995, bal. 4, p. 15

1996

Juozas Malikonis : [biograma]. – Iliustr.- Gretut. tekstas angl. // Kauno menininkai. – Kaunas, 1996, P. 358-359

Operetės gerbėjams : [apie spektaklį „Viktorija“] / Lina Stanevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, lapkr. 14. – Rubrika: Kultūra

Operetės, operetės…: [ apie solisto įvertinimą Čikagoje 1996 m.] / Sokas, R. –  Portr. // Draugas. – Priedas: Mokslas, menas, literatūra. – Chicago (Ill.), 1996, geg. 18, p. 2, 4

Vienas vakaras su operete [„Viktorija“] / Albinas Tamulaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, gruod. 28. – Rubrika: Santaka

Mūsų pašnekovas – Kauno muzikinio teatro solistas Juozas Malikonis. – Portr. / Zaronienė, D. // Su tavimi. – 1996, nr. 6, p. 11

*Scenoje Paulo Abrahamo „Viktorija“ : [apie spektaklį] / Vituolis Joneliūnas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1996, lapkr. 16, p. 21

Senojo pašto kiemelyje buvo ne tik dainuojama, bet ir šokamas valsas : [senamiestyje vyko KMT solistų koncertas] / Alnina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, rugp. 25. – Rubrika: Kultūra

1997

*Ak, tas Jacque‘as Offenbachas! : [apie operetę „Orfėjas pragare“ ir Marso vaidmenį] / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1997, spal. 31, p. 2

Ar atpažinsime save scenos veidrodyje? : (Įspūdžiai po Žako Ofenbacho operetės „Orfėjas pragare“ premjeros) / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, spal. 4, p. 19. – Rubrika: Santaka

Draugystės tiltai: Kaunas-Tartu :[apie bendrus „Vanemuinės“ ir KMT artistų koncertus] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, kovo 17

Į sceną grįžo „Marta“ : [apie KMT spektaklį] / Vituolis Joneliūnas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –
1997, bal.1, p. 15

„Martos“ sugrįžimas : [operetės pastatymas KMT] / Danutė Statkuvienė // Kauno diena. – 1997, kovo 28, p. 8. – Rubrika: Kultūra

Pagrindinė herojė lieka viena : P. Abrahamo operetė „Viktorija“ Kauno muzikiniame teatre : [ir apie Džono Konlaito vaidmenį] / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1997, nr. 13, p. 12-13. – Rubrika: Teatras

*Pažaislio festivalio dienoraštis / Alina Rmanauskienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1997, nr. 17/18, p. 6-11

Rimta ir nerimta – greta : [apie Friedricho von Flotowo operos „Marta“ pastatymą ir lordo Tristano vaidmenį] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1997, nr. 15, p. 15, 22

1998

*Kaune lietuviškai skambės miuziklas „Muzikos garsai“ / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1998, geg. 15, p. 9

Neblėstantys „Muzikos garsai“ skamba mums : [apie spektaklį KMT] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, lapkr. 7, p. 21. – Rubrika: Santaka

1999

Kauniečių miuziklai Vilniuje : [apie spektaklius „Muzikos garsai“, „Zorba“, „Mano puikioji ledi“ ir apie kapitono fon Trapo vaidmenį] / Jūratė Vyliūtė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1999, birž. 4, p. 2. – Rubrika: Muzika

Kerintis bosas „Ąžuolyne“: [apie vakarą Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje] /Viktoras Chuanas Spitrys. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1999, nr. 6, p. 33-34

2000

Šlovė – ne moteris, kuri apsuka galvą… : [pokalbis / kalbėjosi] Rūta Kanopkaitė, Ramutė Vaitiekūnaitė. –Bendra antr.: Jubiliejinis pasimatymas Muzikinio teatro scenoje ir užkulisiuose. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, bal. 25, p. 13-15

2001

Kūrybos kraitę 2001-ieji pripildė nešykštėdami : keli štrichai besibaigiančių metų [Kauno] kultūriniam portretui / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gruod. 31, p. 17

Mažai „Fortūnų“ ir …iškirpčių / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 2001, kovo 27, p. 4

Žvaigždžių valandos raibuliuojantys atšvaitai : [apie „Fortūnos“ apdovanojimą už ištikimybę profesijai] / Dalia Juškienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2001, kovo 31, p. 12

2002

Scenos aristokratas : šešiasdešimt solisto sukurtų vaidmenų įvertinimas – publikos meilė : [apie Juozo Malikonio 60-metį] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, kovo 23, p. 12

2003

Darnos ansamblis : [apie Juozo Malikonio ir pianistės Virginijos Daugirdienės koncertinę programą] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, liep. 19. – p. 13 

Juozo Malikonio kūrybinio portreto bruožai / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. – Santr. angl. // Muzikos barai. – 2003, nr. 9, p. 38-39

Skambėjęs Pažaislis : [VII Tarptautinio muzikos festivalio koncertų apžvalga] / Rimutė Brilienė, Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2003, nr. 9, p. 6-12

Kauno valstybinis muzikinis teatras / Janina Stankevičienė. – Iliustr. // Muzikos enciklopedija. – T. 2, 2003, p. 137-140

Vakaras su dainininku Juozu Malikoniu / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, kovo 1, p. 13

Praeitis ir utopija Giedriaus Kuprevičiaus „Kipras, Fiodoras ir kiti“ : [apie spektaklį] / Beata Leščinska. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2003, lapkr. 7, p. 6

2004

Malikonis Juozas : [biograma] / Irena Vanagienė. – Portr. // Muzikos enciklopedija. – [T.] 2. – Vilnius, 2004, p. 366

2005

Juozo Malikonio koncertas M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje / Kristina Vaitkūnienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2005, nr. 5/6, p. 59

Koncertas Juozo Kučiausko garbei : [apie „Ąžuolyno“ pučiamųjų instrumentų orkestro koncertą, kuriame dalyvavo solistas Juozas Malikonis] / Eugenija Žakienė. – Iliustr., portr. // Nemunas. – 2005, kovo 17-23, p. 2

*Daug meilės, intrigų ir šiek tiek politikos : [apie KMT spektaklį „Studentas elgeta“] // Maga.lt [interaktyvus] 2006-04-05 [Žiūrėta 2013 m. rugpjūčio 13 d.] Prieiga per internetą.

2006

*Kauno muzikinis teatras / Janina Stankevičienė. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija, [T.] 9, 2006, P. 619-621

2007

Mykolinės : [ir koncertas] / Angelė Kilčiauskaitė. – Iliustr. – Rietavo kraštas // Žemaitis. – 2007, spal. 1, p. 6

2008

Malikonis Juozas : [biograma] / Irena Vanagienė. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – T. 14, 2008, P. 154

Juozas Malikonis : [vaidmenys ] // Kauno valstybinis muzikinis teatras [interaktyvus] 2008 [žiūrėta 2012 m. gegužės 21 d.] Prieiga per internetą.

2010

Juozui Malikoniui įteiktas „Tikros muzikos“ prizas

Įvertintas Kauno muzikų darbas. – Iliustr. // Kauno diena.- 2010, spal. 8, p. 23

„Tikra muzika“ Kaune / Eugenija Žakienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2010, nr. 9/10, p. 49

2011

J. Malikonio kūrybinį kelią ženklinanti muzika / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, lapkr. 20, p 30-31. – Rubrika: Menas ir pramogos

Keletas žvilgsnių. Iš arti : [apie festivalio koncertus] / Andrius Maslekovas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2011, saus. 28, p 9

Į Biržus grįžo šiaurės Lietuvos muzikos festivalis : [apie festivalį „BIRŽAI 2011“] / Alfreda Gudienė. – Iliustr // Šiaurės Rytai. – 2011, geg. 17, p. 1,7

Konstantino Bogdano kurtas Vytautas Didysis aplankė Biržus : [Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2011“renginyje koncertavo Juozas Malikonis] / Antanas Seibutis. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – 2011, liep. 5, p. 7

Konstantino Bogdano sugrįžimas į Biržus / Janina Bagdonienė. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – 2011, liep. 5, p. 7

Kūrybinį kelią ženklinanti muzika : [jubiliejų pažymintis solistas pakvietė į  koncertą-susitikimą „Keturi dešimtmečiai scenoje“] / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, lapkr. 19, p. 30-31

2012

J. Malikonio koncerte skambės romantinė muzika : [apie koncertą Teatro sąjungoje] // Kauno diena [interaktyvus].2012, geg. 16 [žiūrėta 2013 m. spalio 7 d.] Prieiga per internetą.

2013

Juozas Malikonis (bosas) : [biograma] . – Iliustr. // OPERETĖ KAUNO PILYJE : [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 m. spalio 7 d.]. Prieiga per internetą.

2015

Neišmylėta meilė teatrui : [apie režisierių Rimantą Stankevičių, minimas Juozas Malikonis spektakliuose „Užsispyrėlės sutramdymas“ ir „Albertas Heringas“] / Beata Baubinskienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2015, geg. 7-20, p. 20-22. – Rubrika: Sukaktis