Menininko meniu

Petras Bingelis, choro vadovas

Amžina tik meilė : [pokalbis apie šeimą / kalbėjosi] Vėjūnė Gečiauskienė // Su tavimi. – 1996, nr. 7, p. 9.

Petras Bingelis : [pokalbis / kalbėjosi] Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, rugpj. 20, priedas „Aukštyn žemyn”, p. 1, 6

Petras Bingelis : [fotonuotraukos] // Muzikos instrumentai vaikams / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė, Martynas Vingrys . – Kaunas, [2014] . – ISBN 978-609-8090-45-1. – P. 18, 23

Petras Bingelis : „Didelių darbų metas“ / Julius Finkelšteinas. – Portr. // Meno savaitė. – 1992, lap. 6-12, p. 8.

P. Bingelis : „dirigavimas – tai pašaukimas“ : [pokalbis jubiliejaus proga / kalbėjosi Alina Ramanauskienė]. – Portr. // kauno.diena.lt. [interaktyvus] . – 2018-01-08 [žiūrėta 2018 m. sausio 8 d.] Prieiga per internetą

Petras Bingelis: „Fauste“ ateini ir pamatai, kokia gyvybė, koks judrumas! :  [redakcijos pokalbis su choro vadovu ir dainininkais apie pasirodymą Vilnius City opera pastatyme]. – Iliustr. // 15 min.lt [interaktyvus]. – 2017-10-08 [žiūrėta 2017 m. lapkričio 2 d.]. Prieiga per internetą

Petras Bingelis : „Nepamirškime, kad lietuviais esame mes gimę“ : [pokalbis 75 m. jubiliejaus proga / kalbėjosi ] Giedrė Milkevičiūtė. -Iliustr., portr. // Savaitė. – 2018, nr. 27, p. 30-31

Petras Bingelis :„Nežinau, kad iš meno žmonių kas nors būtų nuėjęs į nusikaltėlių pasaulį“. – Portr. // Akistata. – 1997, birž. 17, p. 11.

Petras Bingelis: „Scenoje, kaip ir meilėje, reikia būti atviram“ : [pokalbis 70 m. jubiliejaus proga pagal R. Klevečkos, L. Barzdaitienės ir D. Merčaitytės publikacijas]. – Portr. // Muzikos barai. – 2013, nr. 3/4, p. 10–12.

Petras Bingelis jubiliejaus švęsti neturi kada : [pokalbis / kalbėjosi] Giedrė Milkevičiūtė. – Iliustr. // Respublika. – 2013, saus. 5, priedas „Julius/Brigita“, p. 3.

Petrui Bingeliui – prestižnis apdovanojimas iš Austrijos / Gintarė Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena [interaktyvus]. – 2018-09-11 [žiūrėta 2018 m. rugs. 11 d.].Prieiga per internetą

*Choras važiuoja į Paryžių : [redakcijos pokalbis apie gastroles Prancūzijoje su choro vadovu ] // Kauno tiesa. – 1984, rugs.6

Choro įkūrėjo P. Bingelio bauginimai neišgąsdino : [apie įvykius iš choro istorijos prisiminimais dalijasi jo vadovas] / Irena Skliutaitė // lrytas.lt [interaktyvus] .–  2014.10.24 [žiūrėta 2014.12.16] Prieiga per internetąDaina kaip žaliuojantis ąžuolas : Kauno valstybiniam chorui – 45 ! : [pokalbis / užrašė Ingrida Rudaitytė]. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2014, nr. 12, p. 22-25. – Rubrika: Sukaktis

Dainos įvertinimas : [padėkos žodžiai Nacionalinės premijos įteikimo proga].   – Portr. // Atgimimas. – 1994, kovo 9, p. 14.

Dainų slėnis miesto kultūros peizaže : [pokalbis su Pasaulio lietuvių dainų šventės meno vadovu apie galimybes ir Kaune surengti dainų šventę / kalbėjosi Ramutė Vaitiekūnaitė]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, geg. 22, p. 1, 3.

Dainų šventė – kiekvieno lietuvio garbės reikalas // Europos lietuvis. – 1994, kovo 19–25, p. 1–3.

Dainų šventės dirigentai: patirtys ir pajautos : [pasisakymai, tarp jų P. Bingelio / parengė] Regimantas Gudelis. – Su bibliogr. – Santr. angl. // Liaudies kultūra. – 2014, nr. 3, p. 64-78. – Rubrika:Pažintys

„Dievo šnabždesį girdžiu ausy…“: [pokalbis / kalbėjosi] Laimonas Inis. – Portr. // Kauno diena, 1996, kovo 2, p. 14 ; Esu pats sau paslaptis / Laimonas Inis. – Kaunas, 1997, p. 19–25;

Dirigentas Petras Bingelisapie aukščiausio lygio meną: muziką ir jogą: [pokalbis su nusipeln. meno veikėju, Pažaislio muzikos festivalių organizatoriumi, Kauno savivaldybės tarybos nariu profesoriumi] / Audronė Gečiauskienė // Medicina ir dar kai kas visiems plius. – 2009, nr 4, p. 72–74.

Dirigentas sau ir kitiems: kasdien kopti pažinimo medų (kartėlį?) : [pokalbis / kalbėjosi] Jolanta Kažemėkaitytė // Šeimininkė. – 2007, kovo 28– bal. 3, p. 1,5.

Dirigento duona : [pokalbis / kalbėjosi] Alfredas Kukaitis // Nemunas. – 1993, nr. 6, p. 11–14.

Diriguojant su J. Naujalio batuta : [apie Vileišio aikštėje vykusią Pasaulio lietuvių dainų šventę] // Kauno diena. – 1994, liep. 2, p. 9.

Geriausias laiko matas – darbas : [pokalbis / kalbėjosi] Rūta Kanopkaitė. – Iliustr.// Kauno tiesa. – 1979, spal. 14.

Gyvenimas be muzikos būtų klaida : [pokalbis 60-mečio jubiliejaus proga / kalbėjosi] Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2003,  vas. 1, p. 11.

Išdainuoti 45 metai : [pokalbis apie choro istoriją ir ateitį / kalbėjosi Alina Ramanauskienė]. – Iliustr. // Nemunas. – 2014, spal. 9-22, nr. 33-34, p. 18-19– Rubrika: Muzika

Kaune Dainų šventės gali nelikti : [apie savivaldybės tarybos svarstomo lėšų sumažinimo mėgėjiškiems meno kolektyvams, Lietuvos chorų sąjungos Kauno sk. pirm. L. Januškienės, KVCH vadovo prof. P. Bingelio komentarai] / Mantas Lapinskas // Kauno diena. – 2012, kovo 13, p. 2.

Kaunomeno akademija: būti ar nebūti : naujos aukštosios universitetinės mokyklos įsteigimą palaiko miesto valdžia ir akademinė bei kūrybinė inteligentija : [redakcijoje surengtos diskusijos dalyvių mintys /  aut. tarpe: P. Bingelis.. [et al.] / parengė] Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2004, lapkr. 8, p. 1, 5.

Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atidengti atminimo bareljefai Jonui Dambrauskui ir Antanui Olšauskui: [pagerbti Kauno skaralinės muzikos sklaidos atstovai, su Petro Bingelio pasisakymu] / Virginija Skučaitė // Kauno diena. – 2014, kovo 14, p. 18.

Kauno valstybinis choras atstovaus Lietuvai festivalyje „Prahos pavasaris“ : [apie koncertą Čekijos sostinėje, Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčioje gagužės  24 d., su pasisakymu] / Rimantas Klevečka. – Iliustr. // Laikinoji sostinė.- 2016, nr. 19; muzikusajunga.lt [interaktyvus] 2016-05-16 [žiūrėta 2016 m. gegužės 23 d.]. Prieiga per internetą

Kauno valstybinis choras pagerbė Laisvės gynėjus: [apie choro koncertą laisvės gynėjų dienos vakarą Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje su pasisakymu apie Lietuvos  laisvę] / Rimantas Klevečka. – Iliustr. // XXI amžius [interaktyvus]. – 2010 m. sausio 22 d. [žiūrėta 2017 m. lapkričio 2 d.]. Prieiga per internetą

Kauno valstybinis choras savo kūryba padėjo gelbėti meną Romoje : [apie dalyvavimą XIV Romos ir Vatikano sakralinės muzikos ir meno festivalyje, su pasisakymu] / Rimantas Klevečka. – Iliustr. // Lietuvos rytas [interaktyvus]. – 2015-11-09 [žiūrėta 2016 m. kovo 8 d.]. Prieiga per internetą

Keletas klausimų dukart vyriausiajam dirigentui : [pokalbis apie gastroles Panevėžyje ir Rusijoje / kalbėjosi] Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, spal. 1, p. 5. – Rubrika: Kūryba

Keturi dešimtmečiai po griežta P. Bingelio ranka : [pokalbis su Kauno valstybinio choro meno vadovu ir dirigentu P. Bingeliu apie choro pradžią ir dabartį; su choro narių Aušros Gakaitės, Albino Tamulaičio, muzikologės A. Ramanauskienės komentarais] / Jūratė Kuzmickaitė, Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, spalio 31, p.38-39

Koncertas visada šventė. Šiandien dviguba šventė: Trys klausimai Lietuvos nusipelniusiam meno veikėjui Petrui Bigeliui. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, lapkr.16, p. 4.

Kryžkelėje žmogus yra laisvas : [pokalbis]. – Portr. // Aš ir psichologija. – 2013, Nr. 6 (birželis), p. 8–11.
Maestro Petrui Bingeliui- 75-eri : [parengta pagal Alinos Ramanauskienės ir Giedriaus Prunskaus pokalbius su P. Bingeliu].  – Iliustr., portr. – Persp. iš Kauno dienos. // Muzikos barai. – 2018, nr.1/2, p. 9-10. – Rubrika: Sukaktis

„Mus vertina ne už tai, ką  sugriovėm“ // Lietuvos aidas. – 1993, gruod. 31, p. 9.

Muzika, muzika ir dar kartą muzika! : [pokalbis apie dirigavimo meną ir Kauno choro laimėjimus / kalbėjosi N. Strackienė]. – Portr. // Kauno diena. – 1996, rugpj. 31, p. 20.

Nes menininkas – kultūros atašė // Kauno diena, 1992, gruod. 31, p. 5.

Netylėkime apie sielos duobes : [pokalbis / kalbėjosi] Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // Nemunas. – 2008, birž. 5–11, p. 2.

Pažaislio auros nutviekstieji ir kasdienybės nukamuotieji : [pokalbis apie choro problemas, pasiekimus, koncertus] / užrašė Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // Nemunas. – 2005, nr. 21, p. 1,2,3

Paryžiuje – į Luvrą, o Lietuvoje? // Tiesa, 1989, gruod. 30, p. 4.

Pasaulio muzikos atspindys Pažaislio festivalyje : [apie artėjantį XXIV  festivalį, su pasisakymu] / Vilius Kaminskas // 7 meno dienos. – 2019 m. gegužės 24 d., p. 2-3

Penklinėje dideli tarpai – juose daug laisvės dirigentui : [pokalbis / kalbėjosi] Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 1999, geg. 29, p. 18.

Prie puodelio arbatos. Pakalbėkim… : Maestro Petras Bingelis- dzūkas, augęs prie Merkio krantų : [garso įrašas / kalbėjosi Eglė Malinauskienė] // FM99 [interaktyvus], – 2014 liep. 25 d. [žiūrėta 2014 m. spalio16]. – Prieiga per internetą.

Probaltica – su Kauno choro fiesta :[apie festivalį Lenkijoje su choro vadovo pasisiakymu]// Kauno diena [interaktyvus]. – 2017 m. geg. 5 [žiūrėta 2017 m. liepos 18d.]. Prieiga per internetą

Rūpestis – gerai dainuoti : [pokalbis / kalbėjosi Rūta Keturakytė] // Dienovidis. – 1999, Nr. 23 birž. 11-17, p. 23. – Rubrika: Margas lapas

70 maestro P. Bingelio pavasario akimirkų : [pokalbis 70-mečio proga apie muzikinę veiklą ir politiko darbą Kauno miesto taryboje / kalbėjosi] Saulius Tvirbutas. – Portr. // Kauno diena. – 2013, saus. 5, p. 1–2.

Sąskaitos už šildymą žlugdo Kauno įžymybes : [Kauno menininkų  P. Bingelio.. .[et al.], nuomonės dėl milžiniškų sąskaitų už patalpų šildymą] / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, kovo 30, p. 1, 5.

Šalia M.Caballe – Kauno choras : [apie įžymaus soprano koncertą, su P. Bingelio komentarais] / Vaida Milkova, Jūratė Žuolytė. – Iliustr. // Kauno diena.- 2010, geg. 4, p. 4

Švedija muziko akimis // Kauno tiesa, 1986, saus. 7, p. 5.

Taip ir daro daina tave, lietuvi, svajotoju : interviu su choro vadovais P. Bingeliu ir A. Mišeikiu / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, spal. 22, p. 23.

Vasaros saulėtekiai – tarsi vilties ženklas : [pokalbis apie tėvus, muziką / kalbėjosi] Alina Ramanauskienė – Portr. // Kauno diena. – 1995, birž. 29, p. 1, 8.

Valstybė – raidė, skaičius ir nata : [ pokalbis su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos (TS-LKD) atstovu, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariu apie miesto kultūros padėtį, reklaminis straipsnis]. – Portr. // Kauno diena [interaktyvus]. – 2014.12.29 [žiūrėta 2014m.gruodžio 29 d.]. Prieiga per internetą

Vargonųlobistas nepripažįsta madų : [pokalbis]  //  Respublika. – 2007, lapkr. 6, p. 23

Viskas priklausys nuo mūsų mokyklos // Vakarinis Kaunas. – 1994, saus. 27, p. 1, 5.

Vyskupas iš bažnyčios išvijo kunigą Maironį : [apie tai, kad Telšių vyskupas nurodė, kokias Maironio giesmes galima giedoti, komentuoja P. Bingelis… [et.al.] – Portr. / Alvydas Ziabkus // Lietuvos rytas. – 2012, rugpj. 16, p. 1, 3

Apie P. Bingelį

Apdovanojimai sutikti su jauduliu ir humoru : [apie “Santakos” garbės ženklo apdovanojimų įteikimą Pažaislio muzikos festivalio rengėjams J. Krėpštai, P. Bingeliui] / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. – 2005, spal. 28, p. 4.

Bingelis Petras : [trumpa biografija] / Boleslovas Zubrickas . – Iliustr. // Muzikos enciklopedija. – [T. 1] :A-H, [2000], P. 172

Bingelis Petras : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga]. – Iliustr. // Tarybų Lietuvos chorvedžiai / Boleslovas Zubrickas . – Vilnius, Vaga, 1984, P. 28

Petras Bingelis : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga] // Lietuvos muzikos atlikėjų informacijos centras [interaktyvus]. – 2013 [žiūrėta 2014 m. spalio 16 d.]. – Prieiga per internetą

P. Bingelis: [nuotrauka] // Muzika : vadovėlis 9 kl. / Ž. Jakutytė, K. Žebrauskaitė. – Kaunas. 2014, P. 22

Petras Bingelis: gyvenimas be muzikos būtų keistas / Danguolė Andrijauskaitė // Santara. – 2011, nr. 74-75, p. 30–35.

Petras Bingelis ir jo choras / Boleslovas Zubrickas // Literatūra ir menas. – 1987, liep. 4, p. 6.

Petras Bingelis sugebės diriguoti skausmo ir ilgesio dainas / P. Grigaliūnienė, R. Kašponis // Lietuvos aidas. – 1992, liep. 30, p. 9.

Petras Bingelisvienas 1993 metų nacionalinių premijų laureatų // Kauno laikas. – 1993, gruod. 16, p. 1; gruod. 31, p. 4.

Petro Bingeliojubiliejui – Kauno valstybinio choro premjeros. – Nuotr. // Muzikos barai. – 2013, Nr. 3-4 (balandis), p. 12.

P. Bingeliui– garbės ženklas [„Nešk savo šviesą ir tikėk“]. – Portr. // Kauno diena. – 2013, vas. 23, p. 4.

Dėl apdovanojimoDidžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu: LR Prezidento 1995 m. liepos 3 d. dekretas Nr. G79 // Valstybės žinios. – 1995, liep. 8, p. 4–6.

Dirigentas Petras Bingelis // Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai. – Vilnius, 1999, P. 85–86.

Dirigentas Petras Bingelis : [1994, fotografija : reprodukcija] / Romualdas Požerskis // Kauno menininkai vakar ir šiandien = Kaunas artists – yesterday and today : parodos katalogas. – Kaunas, 2003. – P. [48].

Dirigentas Petras Bingelis darbe renkasi griežtą ranką / Agnė Žemaitytė. – Portr. // Respublika. – 2000, kovo 3, p. 18.

Jubiliejų šiemet švenčiantis dirigentas Petras Bingelis: “Be muzikos mano gyvenimas būtų klaida” : [apie 70-mečio minėjimo koncertą Nacionalinėje filharmonijoje] // 15 min.lt [interaktyvus] 2013 balandžio 29 d. [žiūrėta 2014-10-16]. – Prieiga per internetą

Kauno Valstybinio choro vyr. dirigentas ir meno vadovas, LTSR nusipelnęs veikėjas Petras Bingelis : [ fotografija] / Romualdas Rakauskas // Nemunas. – 1981, nr. 1, p. 1 (virš.)

Kaunui dainų nebereikia : [apie Kauno chorų išlikimą] // Nemunas. – 2012, kovo 15–21, p. 2.

Kelionė pasaulinės muzikos istorijos puslapiais : [apie meno vadovo P. Bingelio 70-mečio jubiliejaus renginius]. / parengė Rimantas Klevečka – Iliustr. – Rubrika: Muzika // Nemunas. – 2013, bal. 25 – geg. 8, p. 27.

LSSR AT Prezidiumo įsakas: Dėl Lietuvos TSR nusipelniusio Meno veikėjo garbės vardo suteikimo P. Bingeliui // Tiesa. – 1980, rugs. 27.

LTSR AT Prezidiume : LTSR nusipelniusio artisto vardo suteikimas // Kauno tiesa. – 1974, rugp. 20; spal. 6.

LTSR liaudies artisto vardas suteiktas Bingeliui Petrui, LTSR valst. filharmonijos Kauno valst. choro meno vadovui // Literatūros ir meno metraštis. – 1975, p. 195.

MaestroP.Bingeliui -75-eri (išskirtinis interviu) [ / Giedrius Prunskus. – Iliustr.  // kauno.diena.lt  [nteraktyvus]. – 2018-01-04 [žiūrėta 2018 m. sausio 4 d.]. Prieiga per internetą

Maestrometai : [sveikinimas Petrui Bingeliui] // Santara. – 1994. – [T] 19, p. 73–75.

Metų iškiliausiejiatnašavo Muzikos ir Poezijos mūzoms : „Sparnuotoje kolonoje“ išgraviruoti dar dviejų Kauno menininkų vardai: Daivos Čepauskaitės ir Petro Bingelio / Jūratė Kuzmickaitė  // Kauno diena. – 2004, gruod. 31 , p. 15.

Muzika – tai daina : [apie koncertą Valdovų rūmuose, skirtą choro 50-mečiui ir meno vadovo bei vyriausiojo dirigento Petro Bingelio 75-mečiui] / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. – Iliustr. ,portr. // Muzikos barai. – 2018, nr. 11/12, p. 22-23

Neįmintos Juozo Naujalio batutos mįslės : [Petras Bingelis saugo batutą, dovanotą jam prieš 30 m.] Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė.– 2014, kovo 08

Netradiciškas pasveikinimas kolegai ir bičiuliui Petrui Bingeliui netradicine proga / Algimantas Kubiliūnas // Kauno diena. – 1994, saus. 8, p. 4; Santara. – 2011, nr. 74/75, p. 30–35.

Maestro įkvėpimo šaltinis – gimtoji Dzūkija : [70-mečio jubiliejui] / Austė Radžiūnaitė – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2013, geg. 6, p. 12.

MaestroP. Bingelis su Kauno valst. choru pas mus! / Alina Ramanauskienė. – Portr. // Laikas. – Buenos Aires, 1994, nr. 301.

Sėkmingas debiutas : [P. Bingelis pirmą kartą koncerte dirigavo orkestrui]. – [Nuotr. su prierašu ] // Kauno tiesa. – 1977, saus. 29

Sveikiname,Maestro! : [Lietuvos nac. premijos įteikimo proga] / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 1994, vas. 15, p. 11.

Pažaislio šventė: muzikai ir visems mums : [apie Pažaislio IV festivalį, šios tradicijos tęstinumą, festivalio sumanytoją ir meno vadovą] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1999, nr. 9, p. [10]-13

Pirmieji būsimosios Dainų šventės žingsniai : [apie 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos meno vadovu išrinktą KVCH dirigentą P. Bingelį] / Agnė Žemaitytė. – Iliustr. //Respublika. – 1995, vas. 14, p. 16.

Plačiai užsimojęs // G. Žuklytė-Daunoravičienė. – Iliustr.  // Kauno tiesa. – 1983, rugs. 25, p. 4; Kultūros barai, 1983, nr. 10, p. 14–18.

Titulas profesoriui P. Bingeliui : [apie Kauno miesto tarybos sprendimą garbės piliečio vardą suteikti tarybos nariui P. Bingeliui] //  Respublika. – 2008, geg. 12, p. 5.

Už gerumą ir paramą – miesto vadovų padėkos : Rotušėje pagerbti labdariai, įteiktos „Gerumo plytos“ ir Santakos garbės ženklai / Laimutis Genys. –Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005,  gruod. 30, p. 1–2.

Už indėlį į Europos kulltūrą P.Bingelis apdovanotas Šv. Lozriaus ordinu / Birutė Mačienė. –Iliustr. // Kauno diena [interaktyvus]. – 2018-09-03 [žiūrėta 2018 m. rugsėjo 3 d.] . Prieiga per internetą 

Tituluoti Kauno menininkai sprendžia gyvenimo rebusus : garsaus choro vadovo likimą pakeitė joga, poetės ir aktorės – akistata su mirtimi : [apie įsimintiniausius 2004 metų Kauno menininkus] / Vėjūnė Gečiauskienė –  Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005,  saus. 15, p. 5.

Užaugęs Dainavos giriose : [apie draugą ir kolegą] / Lionginas Abarius // Muzikos barai. – 2012, nr. 11-12, p. 62.