Menininko meniu

Pavieniai įrašai rinkiniuose

Ant kalno gluosnis : liet. liaudies daina / harm. M.K. Čiurlionis (01 min., 21 sek.) // 1975 metų Respublikinė dainų šventė. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – [Plokštelė 2], Įr. 15.

KAVB MZ Pc-12233

Александров, Александр Васильевич.TSRS valstybinis himnas /A. Aleksandrovas ; tekstas S. Michalkovo ir El-Registano ; liet. tekstas A. Venclovos ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas P. Bingelis ; Lietuvos TSR valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas. – (03 min., 22 sek.) // TSRS ir Lietuvos TSR Valstybiniai himnai. – [Москва] : Мелодия, 1978- Įr. 4.

Anka, Paul. Mano kelias / muzika P. Anka ; versta E. Juozapaitienės ; atlieka: Virgilijus Noreika, tenoras ; Kauno valstybinis choras, vadovas Petras Bingelis ; Kauno miesto simfoninis orkestras, dirigentas Modestas Pitrėnas. – (05 min., 00 sek.) // Švelnumas. – [Kaunas] : Kauno miesto simfoninis orkestras, 2008. – Įr. 15.

KAVB MZ CD 12-945

Balsys, Eduardas. Leninui šlovė : kantata / E. Balsys ; [žodž.] E. Matuzevičiaus ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas P. Bingelis ; Lietuvos TSR valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas. – (07 min., 53 sek.) // Respublikinė dainų šventė. – [Москва] : Мелодия, 1980. – [Plokštelė 1], Įr. 1.

KAVB Pc 12346

Bražinskas, Algimantas Brolių milžinų šaly : kantata / Algimantas Bražinskas ; [žodžiai] Vytauto Barausko; Atlikėjai: I. Garasimavičiūtė, V. Kybartas, V. Ptakauskaitė, skaitovai ; Kauno valstybinis choras, vadovas P. Bingelis ; mergaičių choras „Liepaitės“, vad. P. Vailionis ; R. Jagminas, fortepijonas – (11 min., 14 sek.).  // 1975 metų Respublikinė dainų šventė. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – [Plokštelė 3], Įr. 1.

KAVB MZ Pc-12230

Denza, Luigi. Funiculi, funicula / muzika L.Denza ; versta A.Churgino ; atlieka Virgilijus Noreika, tenoras ;  Kauno valstybinis choras, vadovas Petras Bingelis ; Kauno miesto simfoninis orkestras, Modestas Pitėnas, dirigentas. – (03 min., 37 sek.) // Švelnumas. – [Kaunas] : Kauno miesto simfoninis orkestras, 2008. – Įr. 14.

KAVB MZ CD 12-945

Дунаевский, Исаак Осипович. Balandžiai, lėkite /I. Dunajevskis ; [žodž.] M. Matusovskio ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas P. Bingelis ; Lietuvos TSR valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas. – (02 min., 31 sek.). – Atliekama rus. // Respublikinė dainų šventė . – [Москва] : Мелодия, 1980. – [Plokštelė 3], Įr. 8.

KAVB MZ Pc-20193

Дунаевский, Исаак Осипович. Daina apie Tėvynę /I. Dunajevskis ; [eilės] V. Lebedevo-Kumačiaus ; [atlieka] Kauno valst. choras, dirigentas P. Bingelis ; R. Jagminas, fortepijonas. // Muzikos metodinė medžiaga. – [Москва] : Мелодия, [1988]. – [Plokštelė 6], Įr. 19.

KAVB MZ Pc-19965

Дунаевский, Исаак Осипович. Daina apie Tėvynę /I. Dunajevskis ; [žodžiai] V. Lebedevo-Kumačiaus ; [atlieka] Kauno valst. choras, vad. P. Bingelis ; R. Jagminas, fortepijonas. – (02 min., 45 sek.) // 1975 metų Respublikinė dainų šventė. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – [Plokštelė 1, Įr. 7.].

KAVB MZ Pc-12234

Dvarionas, Balys. Ant Nemuno kranto / Balys Dvarionas ; [žodžiai] Eduardo Mieželaičio; [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis ; R. Jagminas, fortepijonas // Didžiojo Spalio žemei. – [Москва] : Мелодия, 1977. – Įr. 7.

KAVB MZ Pc 17474

Dvarionas, Balys. Ant Nemuno kranto / Balys Dvarionas [žodžiai] E. Mieželaičio ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, vad. P. Bingelis ; R. Jagminas, fortepijonas. – (02 min., 23 sek.) // 1975 metų Respublikinė dainų šventė. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – [Plokštelė 1], Įr. 6.

KAVB MZ Pc-12234

Dvarionas, Balys. On the bank of the Nieman / Balys Dvarionas ;[words by] E. Mezhelaitis ; [performed by] R. Jagminas, piano ; Kaunas Chor ; [conductor P. Bingelis]. – Atliekama liet. // To the land of great October . – [USSR] : Мелодия, 1977. – Įr. 7.

Dvarionas, Balys .Lietuvos TSR valstybinis himnas / muzika B. Dvariono ir J. Švedo ; tekstas A. Venclovos, nauja redakcija V. Reimerio ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas P. Bingelis ; Lietuvos TSR valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas. – (02 min., 33 sek) // TSRS ir Lietuvos TSR Valstybiniai himnai. – [Москва] : Мелодия, 1978. – Įr. 5.

Фельцман, Оскар Борисович. Niekada / Oskaras Felcmanas; [žodžiai] I. Olevo ; [atlieka] Kauno valst. choras, vad. P. Bingelis ; R. Jagminas, fortepijonas. – (03 min., 37 sek.) // 1975 metų Respublikinė dainų šventė . – [Москва] : Мелодия, [1975]. – [Plokštelė 1], Įr. 2.

KAVB Pc-12234

Gruodis, Juozas. Gyvenomo šokis = Dance of life : simfoninė poema / Juozas Gruodis. – (6 min.28 sek.) // Lietuvos muzikos akademija, 1933-2003 . – Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, [s.a.] – Įr.2.

Gruodis, Juozas. Tėve mūsų / Juozas Gruodis // Balčytis, Eduardas Muzika: lietuvių muzika : 10 klasės vadovėlis. – 4-asis leid. – Kaunas : Šviesa, 2000. – knygos priedas.

KAVB MZ 2-01-6065

Juzeliūnas, Julius. Akmenėlis turi šaltą širdį = A stone has a cold heart / J.Juzeliūnas- (4 min.39 sek.) // Lietuvos muzikos akademija, 1933-2003 . – Vilnius : Lietuvos muzikos akademija [s.a.]. – Įr.6.

Kudirka, Vincas. Tautiška giesmė : Lietuvos himnas / muzika ir žodžiai V. Kudirkos ; aranžuota R. Racevičiaus ; atlieka Kauno valstybinis choras, dirigentas P. Bingelis ; Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoninis orlestras, dirigentas J. Domarkas. – (01 min., 29 sek.) // Karvelėli mėlynasis. – Vilnius : [Danielius Sadauskas] : Baltic Optical Disc, 2008. – Įr. 31.

MZ CD 08-19861

Kudirka, Vincas. Tautiška giesmė : Lietuvos valstybės himnas / Vincas Kudirka ; atlieka: Kauno valstybinis choras ; Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas. – (01 min., 37 sek.) // Elementarioji muzika. Antologija . – Vilnius : Lietuvos muzikų s-ga : Garsų Pasaulis, p 2004. – CD 1, įr. 1.

Kutavičius, Bronius. Epitaphium temporum pereunti / Bronius Kutavičius ; [atlieka]: Kaunas State Choir ; Lithuanian National Symphony Orchestra, conductor Robertas Šervenikas. – (11 min., 31 sek.). – Atliekama lot. // Constructing modernity and reconstructing nationality. – Vilnius : Kultūros barai, p 2004. Priedas prie: knygos: Constructing modernity and reconstructing nationality. – Įr. 12-15.
Dalys: 1. Introductio. Somnium Gedimini. Anno 1323 ; 2. Passacaglia. Vivat Academia. Anno 1579 ; 3. Trenus Aeternus. Anno 1832 ; 4. Dedicatio Ecclesiae Cathedrali. Anno 1988.

KAVB MZ 1-05-5870

Kutavičius, Bronius. Epitaphium temporum pereunti : 4 d. fragmentas = excerpt from 4th movement : Dedicatio Ecclesiae Cathedrali / Bronius Kutavičius ; [atlieka] Kauno valstybinis choras ; Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Robertas Šervenikas. – (05 min., 06 sek.). – Atliekama lot. // Lietuviška simfoninė muzika. – Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2006. – Įr. 10.

Naujalis, Juozas . Lietuva brangi / Juozas Naujalis // Mano muzika. – Vilnius : Alma littera, ©2003. – Diskas 1, Įr. 1.

KAVB MZ CD 02-10693

Prosnak, Karol Mieczysław. Jūra / K. Prosnakas ; [žodžiai] K. Chrustelskos ; liet. tekstas S. Račiūno. – (04 min., 21 sek.) // Respublikinė dainų šventė. – [Москва] : Мелодия, 1980. – [Plokštelė 1], Įr. 7.

KAVB MZ Pc-20194

Puccini, Giacomo. Nessum dorma : Kalafo arija : iš operos „Turandot“, III v. = Calaf’s aria : from the opera „Turandot“, 3rd act / Giacomo Puccini ; [atlieka] Merūnas Vitulskis, tenoras ; Kauno valstybinis choras, choro vadovas P. Bingelis ; Kauno miesto simfoninis orkestras, dirigentas Imants Resnis. – (03 min., 32 sek.). – Atliekama it. // Gražiausios operų arijos – Vilnius : Zuzi Records, p 2013. – Įr. 4.

KAVB MZ CD 16-12278

Raudonikis, Algimantas. Švelnumas / muzika Algimanto Raudonikio ; tekstas Eduardo Selelionio ; atlieka: Virgilijus Noreika, tenoras ; Kauno valstybinis choras, Petras Bingelis ; Kauno miesto simfoninis orkestras, dirigentas Modestas Pitrėnas. – (05 min., 13 sek.) // Švelnumas  – [Kaunas] : Kauno miesto simfoninis orkestras, 2008. – Įr. 1.

KAVB MZ CD 12-945

Schubert, Franz. Gloria : [from] „Mass No. 5 in A flat major, D. 678“ / [performed by] Teresa Seidl, soprano, Liliana Bizineche, mezzo-soprano, Algirdas Janutas, tenor, Benno Schollum, baritone ; Kaunas State Choir ; Lithuanian Chamber Orchestra, [conductor] Yehudi Menuhin. – (02 min., 26 sek.). – Atliekama lot. // Vilnius Festival Highlights. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė filharmonija, p 2006. – Įr. 1.

Švedas, Jonas. Daina apie Tarybų tautą / [žodžiai] A. Venclovos. – (03 min.) // 1975 metų Respublikinė dainų šventė. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – [Plokštelė 2], Įr. 14.

KAVB MZ Pc-12346

Тухманов, Давид Фёдорович . Pergalės diena /D. Tuchmanovas ; [žodž.] V. Charitonovo ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas P. Bingelis ; Lietuvos TSR valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas. – (03 min., 15 sek.). – Atliekama rus. // Respublikinė dainų šventė. – [Москва] : Мелодия, 1980. – [Plokštelė 3], Įr. 1.

KAVB MZ Pc 20193

Valiok, dalgeli : lietuvių liaudies daina / harm. J. Strolia. – (2 min., 48 sek.) // Respublikinė dainų šventė, Vilnius, 1980.  –  [Plokštelė 1], Įr. 6.

KAVB MZ Pc-20194

Žigaitis, Rimvydas. Išjojo, jojo / žodžiai liaudies ; Tyla / žodžiai Broniaus Mackevičiaus – (03 min., 46 sek.) // Žigaitis, Rimvydas. Gyvenimas gražus paprastumu. – Priedas prie: Muzikos barai. ISSN 1392-4966. – 2003 m. nr. 9. – Vilnius : Lietuvos muzikų sąjunga, p 2003. – Įr. 8-9.

KAVB MZ CD 04-9406