Menininko meniu

Apie teatrą

1960

Bilskis S. Taip gimė lėlių teatras : [Kaunas]. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1960, gegužės 15, p. 3–4.

Čepėnas, Algirdas. Lėlių karalijoje // Kauno tiesa. – 1960, rugsėjo 9, p. 3. KVLT darbo apžvalga.

LTSR Kultūros ministerijos įsakymas dėl Kapsuko lėlių teatro perkėlimo į Kauną Nr. 173 / V. Jakelaitis // LTSR KMA, f.1, ap. 1, b. 824, 1. 78. – Vilnius, 1960, vasario 4. Originalas.

Plungė P. Lėlės auklėja žiūrovą. – V. Krulicko nuotr. // Tarybinis mokytojas. – 1960, spalio 20, p. [4].

Iš Kauno valstybinio lėlių teatro rašto Lietuvos TSR dailės muziejaus teatro ir muzikos skyriui apie teatro kūrimąsi Nr. 174 /Valerija Ratkevičienė // LTSR CVLMA, f.310, ap.1, b.54, l.9. – Kaunas, 1960, liepos 29.
Antras originalo egz.

Kauno valstybinio lėlių teatro aktorių sąrašas Nr. 175 / Stasys Ratkevičius– Kaunas, 1960 m. gruodžio 15 d. // LTSR CVLMA, f. 310, ap. 1, b. 17, 1. 5
Originalas.

Навицкас А. Каунас // Театр. – 1960, nr. 6, c. 156; nr. 7, c.159.
Об открытие Каунасского гос. кукольного театра.

1961

Atidarytas Kauno valstybinis lėlių teatras : [1960m. rugsėjo 11 d.] // Literatūros ir meno metraštis. 1961. – Vilnius, 1961. – P. 309.

Ratkevičius, Stasys. Ugdykime doras vaikų savybes. – Kauno tiesa. – 1961, spalio 13, p. 3.
KVLT veiklos apžvalga, tikslai.

1962

Andrijevienė  B. Ne vien mažiesiems // Kauno tiesa. – 1962, vasario 25, p. [3].
II vidurinės mokyklos mokytojos atsiliepimai apie teatrą.

Ratkevičius, Stasys. St. Ratkevičiaus paštas. – Iliustr. // Meno saviveikla. – 1962, nr. 7, p. 8–9.
Apie respublikos saviveiklinių lėlių ratelių darbą.

Urbonaitė R, Sutkus A. Seku seku pasaką … // Tarybinė moteris. – 1962, nr. 4, p. 10–11.
Fotoreportažas.

1963

Rimaitė P. Mažųir didelių džiaugsmui // Vakarinės naujienos. – 1963, gruodžio 18, p. [2].

1964

Ruminavičiūtė V. Vaidinalėlių teatras // Vakarinės naujienos. – 1964, spalio 9, p. [2].

Žekas, Antanas. Gyvos lėlės. – V. Sodaičio draugiški šaržai A. Bataičiui, E. Židonytei, E. Čivienei // Kauno tiesa. – 1964, gegužės 10, p. 3.
Apie KVLT spektaklius, kūrybinius laimėjimus, gastroles.

Литовская ССР : Каунасский драматический театр; Каунасский музыкальный театр; Каунасский театр кукол // Театр. – 1964, nr. 11, с. 186–191.

Руминавичюте В. Приехал кукольный театр. // Вечерные новости. – 1964, 5 октября.

1966

Kmieliauskas V. Naujuose lėlių rūmuose. – T. Žebrausko nuotr. // Vakarinės naujienos. – 1966, balandžio 9, p. [4].
Apie kolektyvo įsikūrimo rūpesčius buv. Kino teatre „Pionierius“, numatomus spektaklius.

Lukoševičius A., Vitkus S. Klajoklinis gyvenimas baigėsi // Kauno tiesa. – 1966, balandžio 17, priedas „Kūrybinė savaitė“, p. [4].
Reportažas apie naujas Kauno valst. lėlių teatro patalpas.

Ratkevičius, Stasys. Mažajam ir mažiausiajam žiūrovui // Kauno tiesa. – 1966, rugsėjo 25, p. [4].
Apie kūrybinius kolektyvo planus.

Ratkevičius, Stasys. Lėlės šventė įkurtuves. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1966, gegužės 17, p. [3].
P. Rimaitės pasikalbėjimas su Kauno valst. lėlių teatro direktoriumi ir vyr. režisieriumi.

Ruminavičiūtė V. Kalba lėlės. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1966, spalio 2, priedas „Kūrybinė savaitė“, p. [3–4].
Apie lėlių teatro specifiką, skulptorę. J. Stočkienę, kuriančią išraiškingas lėles, dailininko vaidmenį, lėlių valdymą, spektaklius, aktorius veteranus.

Semaškaitė J. Milijonas žiūrovų // Tarybinis mokytojas. – 1966, rugpjūčio 27, p. [2].
KVLT  istorija.

Žekienė, Elena. Mūsų mažiesiems bičiuliams // Vakarinės naujienos. – 1966, balandžio 30, p. [8].

1967

Kadžiulis B. Vaikučių džiaugsmui. – Iliustr. // Tiesa. – 1967, sausio 15, p. 3.
KVLT vyr. režisierius ir teatro direktorius. S. Ratkevičius apie teatro įkūrimą, jaunuosius žiūrovus, organizacinius rūpesčius, pripažinimą, spektaklius, gastroles.

1968

Kauno lėlių teatras:10metų : [jubiliejinis leidinys. Įž. str. S. Ratkevičiaus, p. 2–3]. – Vilnius : Lietuvos TSR teatro draugija, 1968. – [29] p.: iliustr.

Gruodis, Vilius. Gyvųjų lėlių namai. – Iliustr. // Tarybinis mokytojas. – 1968, gegužės 11, p. [4].
Apie kolektyvo kūrybinę veiklą.

Lėlių teatrai. – Iliustr. // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 316.
Trumpa istorinė apžvalga apie Kauno valst. lėlių teatrą.

Merkys, Vaclovas. Gyvųjų pasakų pasaulyje // Komjaunimo tiesa. – 1968, gegužės 18, p. 2.
KVLT 10-ties metų jubiliejus.

Merkytė, Joana. Ir mažiems, ir dideliems // Literatūra ir menas. – 1968, birželio 15, p.13.

Misevičius P. Lėles matė milijonas. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1968, gegužės 13, p. [3].

Ratkevičius, Stasys. Į antrąjį dešimtmetį. – Iliustr. // Teatras. – 1968, nr. 2, p. 11–13.
KVLT kūrybinė veikla per pastarąjį dešimtmetį.

Šuopytė, Aušra. Rampų šviesoje – lėlės // Vakarinės naujienos. – 1968, rugpjūčio 21, p. [3].

1969

Juršė, Bronius. Vaikai – nuoširdžiausia auditorija // Kauno tiesa. – 1969, spalio 5, p. [3].

Ratkevičius, Stasys. Ar galima nutraukti lapei uodegą?.. // Komjaunimo tiesa. – 1969, rugpjūčio 26, p. 2.
P. Rimaitės pokalbis su teatro vadovu apie dalyvavimą  Pasaulinės lėlių teatrų asociacijos UNIMA kongrese Prahoje ir teatro priėmimą į organizacijos narius.

Ratkevičius, Stasys. „Į ateitį žiūrim optimistiškai“ // Kauno tiesa. – 1969, vasario 23, priedas „Kūrybinė savaitė“, p. [3].
Apie Lėlių teatro vadovo pakvietimą dalyvauti Pasaulinės lėlių teatrų asociacijos UNIMA kongrese Prahoje.

1970

Ramoškienė, Janina. Tegul neužmiršta // Tarybinis mokytojas. – 1970, vasario 13, p. [4].
KVLT veikla.

Ratkevičius, Stasys. Garbingas tikslas // Kauno tiesa. – 1970, gegužės 24, priedas „Kūrybinė savaitė“, p. 3–4.

1971

Bartuška V. Tėvynės suklestėjimui. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1971, balandžio 18, p. [2].
Apie KVLT darbuotojų talką miesto sode.

Kuliešytė, Milda. Kviečia lėlės. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1971, gegužės 11, p. 2.
Apie KVLT kūrybinę veiklą, pasiekimus, kolektyvą.

Čėsna, Romas. Kvietimas į pasakų šalį // „Auksinė varpa“ (Pakruojis). – 1971, liepos 20.
KVLT kūrybinė veikla, pasiekimai.

Жякас, Антанас. Кукольники Каунасса. – Ил. // Театр. – 1971, nr. 7, с. 33–36.

1972

Lėlių teatrai // Kalendorius: dvisavaitinis. – 1972 (1973), p. 44.
Trumpa apžvalga apie KVLT.

Pokalbis apie teatrą. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1972, spalio 27, p. [1].
Miesto vadovaujančių darbuotojų susitikimas su Kauno valst. lėlių teatro aktoriais.

Ratkevičius, Stasys. Pečo mieste lydėjo sėkmė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1972, kovo 26, priedas „Kūrybinė savaitė“, p. [4].
P. Rimaitės pokalbis su KVLT vadovu apie naująjį sezoną, numatomas premjeras, išvykas.

Ratkevičius, Stasys. Pradedame teatrinį sezoną. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1972, rugsėjo 3, p. [3].
Praėjusio sezono apžvalga ir naujojo sezono spektakliai.

1973

Misevičius P. Lėlių teatras : [Kauno] // Vakarinės naujienos. – 1973, vasario 5, p. 2.

1974

Kauno valstybinis lėlių teatras : [fotoalbumėlis] / Sudaryt. Romualdas Kunčius; Įvad. str. (liet, rus, angl. ir isp., p. 3–5 Violetos Palčinskaitės. – Kaunas, 1974, [57] iliustr. p. su tekstu.

Akstins B. Lietuvas lelles =  Lietuvos lėlės. – Latv./ Rigas Balss. –1974, 14 novembril, Karogs (Preili). – 1974,21 novembril.

Pasaka virsta tikrove. – H. Pelionio nuotr. // Laisvė. – 1974, gruodžio 6, p. [2].

Ratkevičius, Stasys. Per vaikų širdis – į tautų širdis. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1974, kovo 24, priedas „Kūrybinė savaitė“, p. [3].
R. Kanopkaitės pokalbis su Lėlių teatro vadovu apie kolektyvo kūrybinę veiklą.

Акстинас Б. Литовские куклы. // Ригас Балсс. – 1974, 14 ноября.
О Каунасском кукольном театре.

Акстинас, Бронюс. Литовские куклы – призёры // Советская Каракалпакия. – 1974, 14 ноября.
О работе Каунасского кукольного театра.

Акстинас, Бронюс. Два миллиона улыбок // Знамя юности (Минск). – 1974, 21 ноября.

Где оживает сказка. – Ил. // Советская культура. – 1974, 17 декабря.

Чюдесный мир сказок. –  Ил. // Советская Литва. – 1974, 28 ноября.

1975

Baum, Silvia. Imede saar Kaunasa südames = Stebuklų sala Kauno centre – Iliustr. – Estų  // Edasi (Tartu). – 1975, 27 april. Apie KVLT.

Misevičius, Vytautas. 77 tūkstančiai žiūrovų // Tiesa. – 1975, birželio 21, p. 4.

Ratkevičius, Stasys. Įspūdingas teatrinis sezonas // Kauno tiesa. – 1975, liepos 6, p. [3].
M. Vilkelio pokalbis su vadovu.

1976

Gyvų pasakų kūrėjai. – P. Rimkaus nuotr. // Kauno tiesa. – 1976, kovo 28, p. [3].
Apie naujus spektaklius.

Театры кукол СССР. – Москва, 1976. – С. 11–12, 25–26, 39–41, 53–55.

1977

Kabelkaitė, Ramutė. Pradžių pradžia – vaikystė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1977, kovo 27, p. [4].
KVLT kūrybinė veikla.

Ratkevičius, Stasys. Ieškoti fleitos : keli klausimai Kauno lėlių teatro vyriausiajam režisieriui. – Portr., iliustr. // Teatras. – [nr.] 1(1977), p. 23–27.
V. Volskytės pokalbis apie repertuarą, aktorius, žiūrovus.

Stonys, Saulius. Lėlės kviečia į svečius // Kauno tiesa. – 1977, lapkričio 26, p. [5].

Kevai L. Laul, mis paneb kividki knulama = Daina, priverčianti ir akmenį suklusti. – Estų // Edasi (Tartu). – 1977, 23 oktoobri.

1978

Girdzijauskaitė, Audronė. Kiek pakelia lėlės pečiai // Pergalė. – 1978, nr. 11, p. 145–153.
Minimas Kauno valst. lėlių teatras.

Lankauskaitė, Laima. Sceninė tiesa ir apytikrė vaidyba // Literatūra ir menas. – 1978, vasario 25, p. 6.
Svarstoma aktoriaus meistriškumo problema lėlių teatruose ir KVLT.

1979

Bitinaitė, Raimonda.. Dailininkas lėlių teatre // Literatūra ir menas. – 1979, gruodžio 22, p. 12.
KVLT dailininkų darbai (J. Stauskaitė-Bičiūnienė, B. Cvirkienė, R. Rapalytė, V. Mazūras).

Dvilinskaitė, Anelė. Kristinos sekmadienis. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa. – 1979, lapkričio 23, p. 2.
Apybraiža apie mergaitės Kristinos pažintį su lėlių teatru.

Jakelaitienė, Eleonora. Draugystės sutartis // Vakarinės naujienos. – 1979, gruodžio 24, p. [1].
Bendradarbiavimo sutarties su Utenos M. Melnikaitės trikotažo ir galanterijos susivienijimu pasirašymas.

Lankauskaitė, Laima. Kauno lėlės mažiesiems. – V. Bartkaus ir E. Katino nuotr. // Tarybinis mokytojas. – 1979, sausio 31, p. [4].
Apie nuveiktus darbus, naujus sezono spektaklius.

Ratkevičius, Stasys. Ištikimas vaikystės palydovas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1979, balandžio 7, p. 12.
L. Samuolio pokalbis su respublikos nusipelniusiu meno veikėju, Kauno lėlių teatro vyr. režisieriumi apie teatro vaidmenį vaiko gyvenime.

Tamulis, Vytautas. Lėlės pasakoja, moko, kviečia // Kauno tiesa. – 1979, kovo 15, p. 5.

Гирдзияускайте, Аудроне. „ Говорим для тех, кого любим…“. – Ил. // Театр. – 1979, nr. 8, с. 42–50.
О работе кукольных театров Прибалтики.

1980

Lankauskaitė, Laima. Lėliukų sezonas. – A. Kairio nuotr. // Vakarinės naujienos. – 1980, rugsėjo 22, p. 2.
Apie spektaklius, numatomas gastroles Aukštaitijoje ir Dzūkijoje.

1981

Gaigalas Z. Lalki na scenie = Scenoje – lėlės. – Lenkų // Czerwony Sztander. – 1981, 27 sierpnia.
Naujasis lėlių teatro sezonas.

Kiburytė, Justė. Teatras, teatras atvažiavo! – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1981, spalio 30, p. 4.
Lėlių teatro ryšiai su mokyklomis ir darželiais.

Tamulis, Vytautas. Lėlininkų sezonas // Vakarinės naujienos. – 1981, rugpjūčio 28, p. 1.
B. Mačienės interviu su Kauno lėlių teatro direktoriumi.

Театр – юным зрителям // Советская Литва. – 1981, 1 ноября.
О премьерах Каунасского государственного театра кукол.

1982

Ratkevičius, Stasys. Į ateitį žvelgiant, praeitį prisimenant // Kauno tiesa. – 1982, liepos 11, p. 5.
D. Kriaunytės pokalbis su Lėlių teatro vyr. režisieriumi teatro 25-mečio proga.

Ratkevičius, Stasys. Ir kasdienybė, ir šventė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1982, kovo 27, p. 4.
Renginiai Tarptautinei teatro dienai.

Savičiūnaitė, Vida. Šiokiadienis kaip šventė // Kauno tiesa. – 1982, gruodžio 31, p. 5.
Bendradarbiavimo sutarties su Panevėžio raj. „Artojo“ kolūkiu pasirašymas.

1983

Žirgulis, Vladas. Kauno valstybinis lėlių teatras / Pratarmė, p. 3–4, S. Ratkevičiaus. – Kaunas, 1983. – [27] p.: iliustr.

Bukontienė D. Lėlių namams – ketvirtis amžiaus // Vakarinės naujienos. – 1983, lapkričio 9, p. 2.
Lėlių teatro veiklos apžvalga nuo 1958 m.

Jasiulaitienė, Janina. Ačiū už paramą // Tarybinis mokytojas. – 1983, birželio 15, p. 3.
Kapsuko O. Sukackienės pedagoginės mokyklos mokytojų kolektyvo padėka Lėlių teatro kolektyvui už teorinę ir praktinę paramą ir sveikinimas 25-mečio proga.

Mendeika, Petras. Kūrybinė ataskaita // Komjaunimo tiesa. – 1983, gegužės 13, p. 3.
Kolektyvo veikla per 25 metus.

Mendeika, Petras. Kviečia „Lėlės“ teatras. – Iliustr. // Lietuvos pionierius. – 1983, lapkričio 23, p. [3].
Vilniaus ir Kauno lėlių teatrai.

Mendeika, Petras. Tik mažiesiems?– Iliustr. // Lietuvos pionierius. – 1983, spalio 5, p. 4.
Vilniaus ir Kauno lėlių teatrai.

Ratkevičius, Stasys. Kauno valstybiniam lėlių teatrui 25-eri metai // Teatras. – 1983, nr. 3, p. 3–5.

Savičiūnaitė, Vida. Lėlės kelias į pasaką. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, kovo 27, p. 4–5.
Apie Kauno lėlių teatro dailininkus.

Savičiūnaitė, Vida. Pasakos vartai atverti: Kviečia Kauno valst. lėlių teatras. – Iliustr. // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1983, rugsėjo 30, p. 3.

Savičiūnaitė, Vida. Sezono planai // Vakarinės naujienos. – 1985, lapkričio 15, p. 2.

Savičiūnaitė, Vida. Susitikimas su teatru – koks jis? – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, rugpjūčio 7, p. 4–5.
Mintys apie teatro įtaką žmogaus dvasinės pasaulėjautos pradų formavimui ir teatro vaikams problemas.

Tokio teatro reikėjo: Kauno valstybinio lėlių teatro 25-mečiui / Parengė V. Savičiūnaitė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1983, nr. 5, p. 6–10.
S. Ratkevičiaus, A.Stankevičiaus, E. Žekienės, A. Naciuvienės ir kt. pasisakymai. Su red. prierašu.

1984

Girdzijauskaitė, Audronė. Iš tarptautinio lėlininkų simpoziumo sugrįžus // Teatras. – 1984, nr. 1, p. 15–18.
Apie lėlių teatro istorikų ir teoretikų simpoziumą Maskvoje 1983 metų pabaigoje.

Girdzijauskaitė, Audronė. Tarptautinis lėlininkų susitikimas [Maskvoje] // Pergalė. – 1984, nr. 3, p. 180–181.

Kaupienė, Danguolė; Gvikienė, Ramutė. Graži draugystė // Kauno tiesa. – 1984, vasario 21, p. 4.
Draugystė su Panevėžio raj. „Artojo“ kolūkiu.

Savičiūnaitė, Vida. …Ir susimąstymo rimtis // Kauno tiesa. – 1984, kovo 25, p. 4–5.

Savičiūnaitė, Vida. Pakilo naujo sezono uždanga // Kauno tiesa. – 1984, rugpjūčio 26, p. 4–5.

Savičiūnaitė, Vida. Teatro podagra yra alergiška  „Krokokatinui“ // Lietuvos rytas. – 1984 kovo 11, p. 3.

Teatras ir laikas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1984, birželio 2, p. 10.
Atpasakojamas Kauno valst. lėlių teatro vyr. rež. S. Ratkevičiaus pasisakymas LTSR teatro draugijos VII suvažiavime.

1985

Bitinaitė, Raimonda. Dvidešimtpenkmetį perkopus. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1985, vasario 2, p. 14.
Vilniaus ir Kauno lėlių teatrai.

Savičiūnaitė, Vida. Ir nebaigtų darbų tąsa, ir naujos viltys. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1985, rugpjūčio 25, p. 4.

Savičiūnaitė, Vida. Tikimės prasmingo dialogo. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1985, lapkričio 12, p. 4.

1986

Girdzijauskaitė, Audronė. Kaip ugdome jaunąjį žiūrovą? – Iliustr. // Komjaunimo tiesa. – 1986, gruodžio 23, p. 3.

Savičiūnaitė, Vida. Mažo teatro didelės problemos // Kauno tiesa. – 1986, spalio 26, p. 4–5.

Savičiūnaitė, Vida. Pasakos nesensta… // Kauno tiesa. – 1986, gruodžio 3, p. 4.
Teatro repertuaras.

Smirnova, Natalija. Teatro dialogas su laiku // Kauno tiesa. – 1986, gruodžio 28, p. 5.
Maskvos menotyros m. dr. profesorė apie Kauno lėlininkus.

Valentukonis J. Taip gimė lėlių teatras Lietuvoje // Kauno tiesa. – 1986, gegužės 18, p. 4.

1987

Gudavičiūtė, Dalia. Vilniaus ir Kauno lėlių teatrai. – Bibliogr. išnašose // Lietuvių tarybinis dramos teatras 1957–1970. – Vilnius, 1987. – P. 306–322.

Ratkevičius, Stasys. Apie teatrą, apie vaikus, apie gyvenimą… – Portr. // Kauno tiesa. – 1987, kovo 15, p. 4.
Teatro direktoriaus ir meno vadovo pasisakymas. Su red. prierašu.

Savičiūnaitė, Vida. Kokį žiūrovą išsiugdysime, tokį turėsime. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1987, gruodžio 11, p. 5.
Teatro spektakliai ir bendradarbiavimas su respublikos saviveikliniais lėlių teatrais.

Savičiūnaitė, Vida. Trisdešimtasis…[sezonas]. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1987, rugsėjo 29, p. 3.

1988

Kauno valstybinis lėlių teatras / LTSR teatro veikėjų s-ga; Parengė [ir pratarmę (liet., rus., angl.), p. 3–9, parašė] Vida Savičiūnaitė; Į angl. k. vertė J. Misevičienė. – Kaunas: Šviesa, 1988. – [72] p.: iliustr. – Gretut. tekstas  rusų, angl.

Kauno lėlininkams – trečioji vieta šalyje // Kauno tiesa. – 1988, kovo 26, p. 2.
III vieta už  kūrybinio darbo rezultatus 1987 metų II pusm. visasąj. soc.lenktyniavime.

Lazauskaitė R. Kauno lėlių teatrui – trečioji vieta // Tiesa. – 1988, balandžio 17, p. 2.
III vieta visasąj. soc. lenktyniavime už aukštą spektaklių meninį lygį ir kaimo žiūrovų aptarnavimą 1987 m. II pusmetyje.

Pintukienė, Viktorija. Lėlės kalbina mažuosius // Tarybinis mokytojas. – 1988, lapkričio 4, p. 4.
KVLT veikla per 30 metų.

Ratkevičienė, Valerija. Kas tinka mažajam žiūrovui? // Kauno tiesa. – 1988, balandžio 17, p. 4.
KVLT auklėjamasis vaidmuo.

Ratkevičius, Stasys. Ar sulauks lėlės autoriaus? // Vakarinės naujienos. – 1988, spalio 14, p. 6.
L. Budnikaitės pokalbis su KVLT meno vadovuapie naują sezoną.

Ratkevičius, Stasys. Kauno valstybinis lėlių teatras // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 258–259.

Savičiūnaitė, Vida. „…kaip Jus surasti?“ – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, kovo 27, p. 5.
KVLT apie save.

Savičiūnaitė, Vida. Teatro laikas ir žmonės. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, gegužės 21, p. 5.
KVLT kūrybinė veikla, pasiekimai per 30 metų.

1989

Vaitkevičiūtė, Nijolė. Vieta po saule ar šešėlyje? // Kauno tiesa. – 1989, gruodžio 10, p. 4.
Mintys iš Lietuvos teatro veikėjų sąjungos suvažiavimo, minimas Kauno valst. lėlių teatras.

Kažukauskaitė N. Ką jūs manote apie lėlininkų mokymą? – Aut. tarpe: V. Aleksaitis // Teatras. – 1989, nr. 4, p. 19–20.

1991

Dūdėnienė, Irena. Lėlės atostogauja // Kauno laikas. – 1991, liepos 2, p. 4–5.>

1992

Ratkevičius, Stasys, Ratkevičienė, Valerija. Lėlių teatras visiems. – [Kaunas] : Kauno lėlių teatras, 1992. – 23 p.: iliustr.

Dūdėnienė, Irena. „Ratai“ jau sukasi… – Iliustr. // Vakarinis Kaunas. – 1992, rugsėjo 2, p. 3.
35-asis lėlių teatro sezonas.

Lėlės, kurios ilgisi. – Rubrika: Konrado naujienos // Kauno diena. – 1992, gruodžio 12, p. 4.

Lėlės laukia vaikų. – Vl. Žirgulio nuotr. // Kauno diena. – 1992, rugpjūčio 29, p. 4.

Mikulevičius, Viktoras. Teatro gimtadienis // Lietuvos aidas. – 1992, gegužės 19, p. 15.

1993

Kauno lėlių teatras / Elena Žekienė. – Iliustr. – Gretut.tekstas angl. // Lietuvos teatrai. – Vilnius, 1993. – P. 58–62.

1994

Gimtadienis … Lėlių teatre! Netikite? Ateikite ir švęskite! – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1994, rugsėjo 1, p. 3.

Juškienė, Dalia. Lėlių, sapnuojančio asiliuko ir mūsų skolos vaikystei namai. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, rugsėjo 3, p. 4–5.
Kauno Lėlių teatro gyvavimo problemos.

Juškienė, Dalia. Sapnuoti žydinčius karklus reiškia laimingą ateitį. – Vl. Žirgulio nuotr. // Kauno diena. – 1994, rugsėjo 22, p. 11.
Kavinutės „Asiliuko sapnas“ atidarymas Kauno Lėlių teatre.

Klibavičius, Sigitas. Dalinti šypsenas // Kauno diena. – 1994, birželio 11, p. 4.
Lėlių teatro misija.

Mačienė, Birutė. „Aplinka – tarytum džiazas, kur niekas nenuspėjama“… – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, birželio 10, p. 9.
Apie lėlininkų pasirodymą Pantomimos teatre įvykusiame menininkų pasibuvime „36 dūžiai“.

1995

Dūdėnienė, Irena. Medinukas Buratinas nebetiki „stebuklų lauku“. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, gruodžio 5, p. 9.
Bendradarbiavimas su AB banko „Hermis“ Kauno filialu.

Dūdėnienė, Irena. Pasakų teatras – vėl Kauno vaikų džiaugsmui. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, rugpjūčio 31, p. 4.

Juškienė, Dalia. Pasivaikščiojimai po žiemos sodą, arba su Teatro diena, mielieji žiūrovai //  Kauno diena. – 1995, kovo 25, p. 17.
Kauno Lėlių teatro vizitinė kortelė.

Savičiūnaitė, Vida. Kauno lėlininkai stiprina aktorių trupę // Lietuvos rytas. – 1995, balandžio 6, p. 7.
Konkursas laisvoms aktorių vietoms užimti.

1996

Dambrauskas, Arūnas. Auksas ir purvas ant kalėdinių eglučių. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, gruodžio 17, p. 5.
Apie dirbtinę Kalėdų eglę įsigijusį Kauno lėlių teatrą. Su dir S. Klibavičiaus komentarais.

Dūdėnienė, Irena. Teatras. – Gretut. tekstas angl. // Kauno menininkai. – Kaunas, 1996. – P. 368–370.

Juškienė, Dalia. Apie „Miegančiąją gražuolę“ ir trečiąjį brolį, daiginantį kultūros vilties želmenėlius. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, vasario 24, p. 9.
Bendradarbiavimo sutartis su AB „Hermis“ ir banko įsipareigojimą paremti naujausios premjeros ir dviejų būsimų spektaklių pastatymus.

Kaunas Puppet Theatre = Kauno lėlių teatras. – Iliustr. – Angl. // Kaunas. – Kaunas, 1996. – P. 25.

Kauno lėlių teatras. – Iliustr. // Kaunas,1996. – P. 25.
Trumpa istorinė apžvalga.

Klibavičius, Sigitas. Kauno valstybinis lėlių teatras. – Iliustr. // Draugas (Čikago). – 1996, sausio 3, p. 4.
N. Nausėdienės interviusu Lėlių teatro direktoriumi apie finansus, žiūrovus, gastroles, tradicijas.

Savičiūnaitė, Vida. Kauno lėlių teatro 39-ojo sezono atidarymas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1996, rugsėjo 4, p. 17.

Zelčiūtė, Dovilė. Būsimasis laikas Kauno scenose // Diena. – 1996, rugsėjo 7, p. 10.
Apienaująjį Kauno Lėlių teatro sezoną.

1997

Bradauskienė G. Teatras atsigavo, tačiau žiūrovai renkasi pramoginius spektaklius // Lietuvos rytas. – 1997, lapkričio 27, priedas „Vartai“, p. 11.
Apie Kauno Lėlių teatro lankomumą pastraipoje „Teatro varžovai – filmai“.

Juškevičius, Balys. Kauno valstybinis lėlių teatras gimė Klaipėdoje. – Portr. // Klaipėda. – 1997, balandžio 4, p. 27.

Kauno lėlių teatras // Kultūra, spauda ir sportas. – 1997 (1998), p. 21.
Statistiniai duomenys.

Mizaras, Virginijus. Lėlių teatras pradėjo jubiliejinį sezoną. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, rugsėjo 2, p. 9.

Savičiūnaitė, Vida. Naujas sumanymas jubiliejui – lėlės garsiai skaito knygą // Lietuvos rytas – 1997, lapkričio 4, p. 50.

1998

Kauno lėlių teatras : [bukletas]. – [Kaunas, 1998]. – [6] p.: iliustr.

Burokaitė B. Lėlių teatras pradėjo naująjį sezoną. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugpjūčio 31, p. 12.
Vaikų popietė su pasakų herojais.

Juškienė, Dalia. Istoriją kuria svajotojai. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, gegužės 16, p. 20.
Apie Kauno Lėlių teatro nuveiktus darbus pasitinkant 40-ties metų sukaktį, jo pradininkus V. ir S. Ratkevičius, meno vadovą A. Stankevičių, aktores veteranes (O. Stankevičienę, A. Ignatavičienę, R. Čeponienę).

Kauno valstybinis lėlių teatras // Lietuvos literatūros ir meno archyvo fondų žinynas. – Vilnius, 1998. – P. 241.
Istorinė informacija: „Nuo 1958 02 01 – Kapsuko lėlių teatras. Nuo 1960 02 16 teatras perkeltas į Kauną ir pavadintas Kauno valstybiniu lėlių teatru“. Archyvo  byla Nr. 470.

Kiaušas, Vidmantas. Pasakos žvaigždė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 1998, gegužės 20, p. 1, 7.
Kauno lėlių teatro 40-mečiui apie jo kūrėjus S. ir V. Ratkevičius, kolektyvo kūrybinę veiklą, muziejų. R. Rakausko nuotr. Lėlių teatro įkūrėjai Valerija ir Stasys Ratkevičiai.

Lukšionytė-Tolvaišienė, Nijolė. Namas Laisvės alėjoje 89. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, gegužės 16, p. 22.
Kauno Lėlių teatro pastato istorija.

Visai ne uraganas. – Iliustr. – Rubrika: Konrado naujienos // Kauno diena. – 1998, liepos 18, p. 19.
Apie Kauno Lėlių teatro remontą.

1999

Klibavičius, Sigitas. Publika – teatro botagas, raginantis traukti kūrybos vežimą. – Portr. // Kauno diena. – 1999, rugsėjo 25, p. 18.
R. Vaitiekūnaitės pokalbis su Lėlių teatro vadovu apie kūrybines aktualijas, žiūrovus.

Ratkevičius, Stasys. Iš praeities, ir iš dabarties // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999, p. 185–186.
Mintys apie lėlių teatrą.

2000

Jurgelaitis, Remigijus. Stebuklai pasakų šalyje. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, rugpjūčio 28, p. 4.
Kauno Lėlių teatro 43-asis sezonas.

Juškienė, Dalia. Skurdo pančiai Melpomenei. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, rugsėjo 14, p. 1, 25.
Apie Kauno Lėlių teatro naujojo sezono finansinius sunkumus.

Kauno lėlių teatras. – Iliustr. – Pažintis su Lietuva // Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 382.

Klibavičius, Sigitas. Paslaptis slypi už širmos. – Literatūra ir menas. – 2000, lapkričio 10, p. 7.
R. Viskausko pokalbis su Kauno Lėlių teatro vadovu apie kolektyvo kūrybinę veiklą.

Kučinskaitė, Kristina. Kauno teatrai morališkai ruošiasi rudeniui. – Iliustr. // Respublika. – 2000, rugpjūčio 14, p. 18.
Apie planuojamas premjeras.

Kuzmickaitė, Jūratė. „Lėliukų“ iššūkis sunkmečiui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, gruodžio 23, p. 5.
Kauno Lėlių teatro antrosios salės atidarymas.

Lėlės jau pasiilgo vaikų. – Iliustr. – Rubrika: Konrado naujienos // Kauno diena. – 2000, rugpjūčio 26, p. 14.
Apie naująjį Lėlių teatro kūrybinį sezoną.

Savičiūnaitė, Vida. Kauno teatruose brandinami rimti projektai // Lietuvos rytas. – 2000, spalio13, priedas „Vaikų savaitgalis“, p. 6.
Kauno Lėlių teatro sezono repertuaro apžvalga.

2001

Juškienė, Dalia. Recenzijas rašys žiūrovai. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, rugpjūčio 25, p. 12.
Apie Kauno Lėlių teatro naujojo sezono spektaklius.

Teatro dienos intriga – „Kristoforų“ dalybos / MM inf. // Lietuvos rytas. – 2001, kovo 27, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1.
Apdovanojimai už kūrybinius darbus vaikams.

Vaitiekūnaitė, Ramutė. Mažai „Fortūnų“ ir …iškirpčių // Kauno diena. – 2001, kovo 27, p. 1.
Apie trijų „Fortūnų“ paskyrimą Kauno Lėlių teatrui.

„Žvaigždiklio“ dovana Lėlių teatrui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gruodžio 24, p. 17.
Vaikų dailės studijos piešiniai Kauno Lėlių teatre.

2002

Savičiūnaitė, Vida. Kauno lėlių teatras patrauklus įvairių sričių menininkams. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, rugpjūčio 27, priedas „Mūzų malūnas“, p. 3.

Gečiauskienė, Vėjūnė. Lėlininkai rengia penkis naujus projektus. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, rugpjūčio 27, p. 7.

2003

Gečiauskienė, Vejūnė. Rudenį teatrai žiūrovus pasitiks premjeromis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, rugpjūčio 20, p. 7.

Vaitiekūnaitė, Ramutė. „Fortūnos“ išrinktieji pagerbti Rotušėje. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, kovo 26, p. 9.
Apie apdovanojimus pelniusį rež. O. Žiugždą už spektaklį „Pasakų karaliaus teatras“.

2004

Čeliauskaitė, Rima. Lėlininkai susirinko į pirmąją mokslinę konferenciją. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2004, lapkričio 6, p. 14.
Apie konferenciją „Lietuvos lėlių teatras: nuo ištakų iki mokyklos“.

Čeliauskaitė, Rima. Lietuvoje tikimasi lėlių teatro renesanso // Vakarų ekspresas. – 2004, kovo 27, p. 10.
Apie tarptautinės lėlininkų organizacijos UNIMA suteiktą teisę Lietuvos lėlininkams įkurti nacionalinį centrą.

Kanopkaitė, Rūta. Teatrų uždangos pakils naujajam sezonui. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, rugpjūčio 21 , p. 11, 14.
Apie Kauno Lėlių teatro naująjį sezoną.

Petrauskaitė, Žilvinė. Lietuvos lėlininkai – po tarptautine vėliava // Kauno diena. – 2004, kovo 6, p. 13.
Apie tarptautinės lėlininkų organizacijos UNIMA Lietuvos nacionalinio centro prezidentu išrinktą Kauno lėlių teatro režisierių A. Žiurauską.

Šinkūnaitė, Birutė. Pirmoji Lietuvos lėlių teatro mokslinė konferencija. – Iliustr. // Klaipėdos universitetas. – 2004, lapkričio (nr. 8), p. 7.
Apie mokslinę konferenciją „Lietuvos lėlių teatras: nuo ištakų iki mokyklos“ Klaipėdos universitete.

Viskauskas, Ridas. Lėlininkai buriasi // Literatūra ir menas. – 2004, kovo 5, p. 23.
Apie Lietuvos nacionalinio UNIMA centro visuotinį susirinkimą.

2005

Juškienė, Dalia. Tarp tradicijų ir naujojo meto iššūkių. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, rugpjūčio 27, p. 11, 13.
KVLT planai pasitinkant 47-ąjį sezoną.

Naujausi spektakliai Kauno valst. lėlių teatre. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoleles.lt/teatras.php?id=spektakliai. – Žiūrėta 2007 m. gruodžio 16 d.

Perednytė, Eglė. Lėlių gyvenimas : aš – tai tu. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2005, gegužės 26 – birželio 1 (nr. 21), p. 8–9.
Lėlių teatro direktorius S. Klibavičius, aktoriai apie teatro veiklą: muziejų, spektaklius, festivalį „Šypsos lėlės ir vaikai“ (su XV festivalio programa).

Vieno teatro pavadinimas sutrumpėjo, kito – pailgėjo / KD, ELTA inf. // Kauno diena. – 2005, sausio 8, p. 12.
Apie Kauno lėlių teatro pavadinimo pakeitimą į „Kauno valstybinį lėlių teatrą“.

Viskauskas, Ridas. Kad vyktų dialogas. – Iliustr. – Santr. angl., p. 80 // Teatras. – [nr.] 1/2 (19) (2005), p. 38–40.
Apie lėlių teatrus, aktorius, režisierius.

Страздаускене, Лайма. Актерская школа Каунаского кукольного театра : Дипломная работа / Ярославский гос. и-тут. Науч. руковод. тетровед В. Савичюнайте. – Ярославль, 2004. – 35 с. – Библиогр., дополнение из спектаклей, с. 23–35. – Рукопись.
Saugomas KVLT muziejuje.

2006

Burneikaitė, Salomėja. Lietuvos lėlių teatras Nepriklausomybės metais (1990–2006). – Portr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos Nepriklausomybės metų teatras. – Vilnius, 2006. – P. 19 – 21.

Kanopkaitė, Rūta. Iš festivalių parsivežami ne tik diplomai // Kauno diena. – 2006, gruodžio 2, priedas „Santaka“. – Prieiga per internetą. URL:
http://www.kamane.lt/lt/naujienos/teatras/tnaujiena187. – Žiūrėta 2007 m. gruodžio 1 d.

Misevičius, Laurynas R. Atspėję vėjo kryptį. – Iliustr. // Amerikos lietuvis. – 2006, balandžio 1, p. 14.
Trumpa KVLT kūrybinės veiklos apžvalga.

Navickaitė, Lina. Patariamasis policijos balsas // Kauno diena. – 2006, vasario 20, p. 6.
Lėlių teatro vadovo S. Klibavičiaus bendradarbiavimas Kauno vyr. policijos komisariate įkurtoje Visuomenės taryboje.

Petrikas, Martynas. Kauno valstybinis lėlių teatras. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2006. – [T] IX, p. 617.
Lėlių teatro istorinė apžvalga.

Profesinės šventės proga – lėlininkų forumas. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2006, kovo 18, p. 14.
Apie pasirengimą Pasaulinės lėlininkų organizacijos UNIMA Lietuvos nacionalinio centro visuotiniam susirinkimui.

Šemelytė, Rita. Lėlės istorija – aktoriaus istorija. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2006, sausio 4–10, p. 4.
Apie Kauno lėlių teatro istoriją : lėlių teatro įkūrėjus S. ir V. Ratkevičius, teatro muziejų,  spektaklius ir juose vaidinusius aktorius.

2007

Burneikaitė, Salomėja. Apie profesionalųjį lėlių teatrą : 1990-2006, beveik vien faktais. – Iliustr. – Santr. angl., p. 59 // Lietuvos scena. – 2007,  nr.1, p. 26-28.
Apie Lietuvos profesionalaus lėlių teatro atsiradimo istoriją, naujų trupių sklaidą, atvertas tarptautinių ryšių galimybes Nepriklausomybės metais ir lėlių teatro istorijos ir teorijos poreikį.

Kanopkaitė, Rūta. Teatrų ruduo – su premjeromis ir remonto vargais. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, rugsėjo 7, p. 7, 9.
Apie naujojo sezono spektaklius ir nuveiktus darbus.

Kanopkaitė, Rūta. Infliacijos smūgis kultūrai : pirmas, bet ne paskutinis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, spalio 19, p. 7, 9.
Kauno lėlių teatro vadovo S. Klibavičius pasisakymas.

Kanopkaitė, Rūta.  Mažiesiems – trijų premjerų savaitgalis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007,  spalio 26, p. 12.
Apie50-ąjį Lėlių teatro sezoną.

Savičiūnaitė, Vida. Kauno lėlių teatras patrauklus įvairių sričių menininkams // Lietuvos rytas. – 2007, rugpjūčio 27, priedas „Mūzų malūnas“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kamane.lt/lt/menotyros_archyvai/autorius5/saviciunaite11. – Žiūrėta 2007 m. gruodžio 20 d.

Kauno lėlių teatras 2002–2004 // Prieiga per internetą. URL: http://www.kamane.lt/lt/pristato_menininkai/teatrai/klt/dokumentas_printable. – Žiūrėta 2007 m. gruodžio 15 d.

Kauno valstybinio lėlių teatro istorija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoleles.lt/istorija.html. – Žiūrėta 2007 m. gruodžio 1 d.