Menininko meniu

Albumai, katalogai

1971

Romualdo Čarnos grafikos darbų parodos katalogas / [Įž. str. M. Paplauskienės. – Kaunas: Šviesa, 1971]. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

1980

Romualdo Čarnos grafikos parodos katalogas =  Каталог  выставки графики Ромуальдаса Чарны / Sudarė aut.; [Įž. str. (liet., rus), p. 3-6, Vidos Godelienės]. – Kaunas: KDM, 1980. – [23] p., iliustr.

Rom. Čarna : [parodos katalogas] / Sudarė Romualdas Čarna; [Įž. str. , p. 2-3, Vidos Godelienės]. – Kaunas: KDM, [1980]. – 1 lap. sulankst. į [8] p., iliustr.

1981

Romualdas Čarna : [albumas / Įž. str. liet. (santr. rus., angl.), p. 2-7, Vidos Godelienės]. – Vilnius: Vaga, 1981. – [8] p., 16 iliustr. lap. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai)

1985

Romualdo Čarnos grafikos parodos katalogas / [Įž. str. Vidos Godelienės. – Pakruojis: Pakruojo raj. KS], b.m. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

1989

Romualdas Čarna: Grafika : Parodos katalogas / Sudarė aut.; Įž. str. R. Keturakio. – Kaunas, 1989. – 15,[1] p.: iliustr.

1992

Romualdas Čarna : Parodos katalogas. – [Kaunas], 1992. – 1 lap. sulankst. į [4] p.: iliustr.

1999

Romualdas Čarna: grafika : [parodos „Mano kelionė“ katalogas]. – [S.1] : [s.n], [s.a]. – 1 lap. sulankst. į [4] p.: iliustr. – Tekstas liet., angl.

2005

Romualdas Čarna. Grafika / Piešiniai „Kelionė tęsiasi“ :  [parodos katalogas]. – Kaunas, 2005. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr., portr.

2009

Romualdas Čarna : grafika, piešiniai : [albumas] / Sudaryt. Dalia Draugelienė. – Kaunas: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius, 2009. – 142 p.: iliustr.