Menininko meniu

Grupinių parodų katalogai

1967

Kauno dailininkų kūrinių parodos, skirtos Didžiojo Spalio 50-mečiui, katalogas / Įž. aut. A. Dūda. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1967. – 15 p.

1968

Dailės parodos „Kaunas – mūsų miestas“ katalogas / Įž. aut. A. Dūda. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1968. – 16 p.

1969

Kauno dailininkų kūrinių paroda, skirtos V. I. Lenino 100 gimimo metinėms paminėti katalogas / Sudaryt. D. Valatka; įž. aut. A. Dūda. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1969. – 14 p.: iliustr.

1970

Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / Sudaryt. D. Valatka; įž. aut. B. Klova. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1970. – 12 p.

Respublikinė jubiliejinė dailės paroda „Lenino keliu“, skirta V. I. Lenino 100-osioms gimimo metinėms paminėti : katalogas / Sudaryt. L. Černiauskaitė, įž. aut. J. Kuzminskis. – Vilnius, 1970. – 72 p. : iliustr.

1971

Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / Sudaryt. S. Stakauskas; įž. aut. D. Valatka. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1971. – 10 p.

Kauno grafikų darbų parodos katalogas / Įž. aut. B. Klova. – Vilnius: Vaga, 1971. – 22 p.: iliustr.

Sportas dailėje : [katalogas] / Sudaryt. L. Cieškaitė, įž. aut. G. Vaitkūnas. – Vilnius, 1971. – 32 p.: iliustr.

Tallinna II Graafika-triennale. 1971 : Naituse kataloog. / Sudaryt. H. Eelma.  – Tallin, 1971. – [40] p.: iliustr. – Lygiagr. tekstas est. ir rus. k.

Четвертая всесоюзная выставка эстампа. Выставка посвящается 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : [parodos katalogas]. – Mосква: Советский художник, 1971. – 36 p.: iliustr.

1972

Kauno grafikų darbų parodos katalogas : [katalogas]. – Kaunas, 1972. – [4] p.

Kauno dailininkų parodos, skirtos TSRS įkūrimo 50-mečiui katalogas / Sudaryt. B. Ziutelienė; įž. aut. N. Tumėnienė. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1972. – 18 p.: iliustr.

Jaunųjų dailininkų parodos katalogas / Sudaryt. A. Bajarčiūtė; įž. aut. J. Kuzminskis. – Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus, 1972. – 55 p.: portr.

1973

Antros respublikinės jaunųjų dailininkų darbų parodos katalogas / Sudaryt. E. Jaudegytė; įž. aut. M. Matušakaitė. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1973. – 26 p.: iliustr.

Kauno jaunųjų dailininkų parodos katalogas / Sudaryt. E. Jaudegytė, P. Valaika. – Kaunas, 1973. – 56 p.: iliustr.

Graphik aus der Litauischen SSR : [parodos Berlyne katalogas] / Sudaryt. L.Ramanauskaitė, S. Hinc. – [Berlin, 1973. – 44] p.: iliustr. – Vok. k.

1974

Kauno dailininkų kūrinių parodos katalogas / Įž. aut. N. Tumėnienė. – Kaunas: LTSR dailės muziejus, 1974. – 94 p.: iliustr.

Kauno grafikų darbų parodos katalogas / Įž. aut. N. Tumėnienė. – Kaunas: LTSR dailės muziejus, 1974. – 32  p.: iliustr.

Tallinna III Graafikatriennal. 1974 : Naituse kataloog / Sudaryt. H. Eelma.  – Tallin, 1974. – [40] lap.: iliustr. – Lygiagr. tekstas est. ir rus. k.

1975

Mūsų kaimas : [katalogas] / sudaryt. G. Andriuškevičienė, įž. aut. P. Gudynas. – Vilnius, 1975. – 48 p.: iliustr.

Kauno dailininkų kūrinių parodos, skirtos didžiosios pergalės 30-mečiui, katalogas / Sudaryt. E. Jaudegytė; įž. aut. P. Valaika. –– Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1975. – 18 p.

Пятая всесоюзная выставка эстампа : [parodos katalogas]. – Mосква: Советский художник, 1975. – 62 p.: iliustr.

1976

Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / Sudaryt. ir įž. aut. R. Purvinaitė. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1976. – 20 p.

Kauno dailininkų grafikos kūrinių paroda’76 : [parodos katalogas]. – Kaunas, 1976. – 1 lap. sulankst. į [8] p.: iliustr.

Kauno grafikų kūrinių paroda. – Vilnius, 1976. – 2 lap. sulankst į [8] p.: iliustr.

Выставка произведений советских и болгарских художников. Отчет совместных творческих групп : [parodos katalogas]. – Mосква: Советский художник, 1976. – 14 p.: iliustr.

1977

Tallinna IV graafikatriennal. 1977 :  kataloog / Sudaryt. Vilma Reinholm, įž. aut. I Torn.  – Tallin, 1977. – 64 p.: iliustr. – Lygiagr. tekstas estų ir rusų kalbomis

1978

Kauno dailininkų kūrinių paroda, skirta tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje ir LKP 60-mečiui : [parodos katalogas] / Sudaryt. ir įž. autorė R. Purvinaitė. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus,1978. – 16 p.

Respublikinė jubiliejinė 1977 m. dailės paroda : [parodos katalogas] / Sudaryt. I. Feldmanaitė, įž. aut. P. Gudynas. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1978. – 24 p.

1979

Kauno dailininkų piešinių paroda. – Kaunas, 1979. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

1980

Jubiliejinė respublikinė vaizduojamosios dailės paroda tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečiui : [parodos katalogas] / Sudaryt. A. Bataitytė, įž. aut. J. Kuzminskis. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1980. – 46 p.: iliustr.

Tallinna V graafikatriennal. 1980 :  kataloog / Sudaryt. V. Reinholm, įž. aut. I Torn.  – Tallin, 1980. – 80 p.: iliustr. – Lygiagr. tekstas estų ir rusų k.

1981

Kauno dailininkų vaizduojamosios  dailės parodos, skirtos tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečiui katalogas / Sudaryt. R. Purvinaitė. –  Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1981. – 12 p.

Шестая всесоюзная выставка эстампа : [parodos katalogas] / Sudaryt. М. Маркеева, Е. Романенко. – Mосква: Советский художник,  1981. – 159 p.: iliustr.

1982

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda – 1981 : [parodos katalogas] / Įž. str. D. Ramonienės. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1982. – 15 p.

Kauno dailininkų vaizduojamosios  dailės parodos katalogas : [1981 m.] / Sudaryt. R. Purvinaitė. –  Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1982. – 12 p.

Kauno dailininkų vaizduojamosios  dailės parodos, skirtos TSRS 60-mečiui, katalogas / Įž. aut. P. Valaika. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1982. – 17 p

1983

Respublikinės vaizduojamosios dailės parodos katalogas / Sudaryt. Povilas Valaika. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1983. – 28 p.

Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos, skirtos LTSR dailininkų sąjungos Kauno skyriaus įsteigimo 30-mečiui, katalogas / Įž. aut. P. Valaika. –  Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1983. – 15 p. – Įž. str. liet., rus.

1986

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1982 : [parodos katalogas] / Įž. str. R. Janonienės. – Vilnius: Lietuvos TRS dailės muziejus, 1986. – 15 p.

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1984 : [parodos katalogas] / Įž. str. Nijolės Lukšionytės. – Vilnius: Lietuvos TRS dailės muziejus, 1986. – 15 p.

Respublikinė estampo paroda. 1986 / Įž. aut. V. Gasiūnas. – Vilnius, 1986

Tallinna VII graafikatriennal. 1986 :  kataloog / Sudaryt. J. Hain, įž. aut. H. Lumi.  – Tallin, 1986. – Lygiagr. tekstas estų ir rusų k.

1987

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1986 : katalogas / Sudaryt. R. Rutkauskienė, R. Urbonienė, įž. aut. Kristina Miklaševičiūtė. – Vilnius: Lietuvos TRS dailės muziejus, 1987. – 24 p.: iliustr.

Respublikos vidurinių meno mokyklų ir taikomosios dailės technikumų dėstytojų darbų parodos katalogas / sudaryt. M. Urbanavičienė, įž. aut. M. Naikelytė. – Vilnius, 1987. – 20 p.: iliustr.

Rigas minigrafikas triennale 1987 / įž. aut. B. Circene. – Riga, 1987. – Latv.

Искусство советской Литвы, выставка посвящается 70-летию Великого Октября. Каталог : [parodos katalogas]. – Mосква: Советский художник, 1987. – 37, 80 iliustr. p.

Всесоюзная выставка станковой графики, 1-ая : [parodos katalogas] / Įž. aut. Анна Дехтярь.- Mосква: Советский художник, 1987. – 86 p.: iliustr.

1988

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1987 : [parodos katalogas]. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1988. – 40 p.: iliustr.

1989

VII Всесоюзная выставка эстампа : katalogas / Įž. str. Анна Дехтярь.- Mосква: Советский художник, 1989. – 62 p.: iliustr.

Labdaros aukcionas Lietuvos tremtiniams paremti : [parodos katalogas]. – Vilnius, 1989. – 23 p.

1990

„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda : katalogas / Sudaryt. Jonas Nekrašius. – Pakruojis, 1990. – [4] p.: iliustr.

3rd International exhibition „Art of Today“ / Įž. aut. G. Sümegi. – Budapest, 1990. – Angl.

1991

Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės paroda :  katalogas / Sudaryt. D. Draugelienė. – Kaunas, 1991. – 8 p.

Lithuanian art auction : išeivijos ir kultūros archyvų grąžinimui į Tėvynę paremti. Parodos katalogas, Čikaga, JAV, 1991 m. geg.11-26 d. / įž. aut. H. Šabasevičius.  – [Chicago, 1991]. – 104 p.: iliustr., portr. – Gretut. tekstas liet., angl.

1992

Tionde Grafik Triennalen / Liljevalchs Konsthall,  įž. aut. H. Esselius, K. Montgomery, A. Juske. – Stokholm, 1992. – Šved.

1994

Ausstellung zeitgeneussischer Litauischer Grafik / įž. aut. V. Jasevičiūtė. – Kaunas, 1994. – 28 p.: iliustr. – Vok.

1995

Grafika. Kauno grafikų kūrybos paroda = Graphic art. Exhibition of Kaunas Graphic Artists : [katalogas] / Sudaryt. A. Uždavinys. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1995. – 36 p.: iliustr. – Tekstas liet, angl.

1996

II tarptautinė mažosios grafikos bienalė Vilnius’96 : [katalogas] / įž. aut. D. Zovienė. – Vilnius, 1996. – 26 p.

Ex libris Motiejui Valančiui – 195 : tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas / sudaryt. J. Nekrašius. – Šiauliai : Saulės Delta, 1996. – 78, [1] p. : iliustr. – Dalis teksto liet., angl., vok.

1997

Tradicija ir eksperimentas’97 : parodos katalogas /sudaryt. ir įž. aut. D. Zovienė. – Vilnius, 1997. – 60 p.: iliustr. – Įž. angl.

1998

Dailės paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienos vasario 16-osios 80-ųjų metinių paminėjimui : [parodos katalogas] / sudaryt. V. K. Slavinskas; įž. aut. A. Uždavinys. – Kaunas, 1998. – 112 p.: iliustr.

Trečioji tarptautinė mažosios grafikos bienalė Vilnius’98 = 3th International Biennial of Small Form Graphic Vilnius’98 : [parodos katalogas] / įž. aut. Danutė Zovienė. – Vilnius, 1998. – [84] p.: iliustr. – Tekstas liet, angl.

Dailininkas Gerardas Bagdonavičius ir ekslibrisai : tarptautinio ekslibrisų konkurso „Ex libris G. Bagdonavičius 1901-1986. Šiauliai“ parodos katalogas / Jonas Nekrašius. – Šiauliai : Saulės Delta, 1998. – 162, [1] p. : iliustr. – Santr. angl., vok.

In memoriam: Gydytojui R. Armonui atminti / sudaryt. V. Trušys. – Šiauliai, 1998. – 20 p.: iliustr.

Juozas Miltinis dailininkų akimis : katalogas / įž. aut. A. Karaška. – Panevėžys, 1998. – 1 lap. sulankst. į [6] p.

1999

44-oji Šiaulių + Kauno dailininkų paroda / įž. aut. V. Rimkus. – Šiauliai, 1999. – 8 p.: iliustr.

Galerija „Laiptai“ : [2000-ųjų metų sutikimo akcijos-parodos katalogas]. – Šiauliai, 1999. – 48 p.: iliustr.

2001

Krikštai mene = The graveboards of the ancient balts (krikštai) = Baltische Grabbretter in der Kunst : [katalogas] / sudaryt. E. Labutytė. – [Klaipėda : UAB „Druka“, 2001]. – 72 p. : iliustr.

Kowno – Krakow 2000 / Krokuva- Kaunas 2001 : przedsięwzięcie artystyczne : nowy wiek – nowa sztuka? : [katalogas] / sudaryt. ir įž. aut. K. Ježowski; Instytut jakosci w sztuce, Kauno galerija, Galeria Rostworowski. – Krakow: Galeria Podbrzezie, 2001. – [120] p.: iliustr.– Lenk.

2002

Džiazuojantis estampas – Jazzy print: [parodos katalogas] / įž. aut. V. Jasevičiūtė. – Kaunas: Linos pasaulis, 2002. – 16 p.: iliustr. – Įž. str. liet., angl

2003

Lietuvos grafika’03 : [katalogas] / sudaryt. N. Šaltenytė, įž. aut. R. Mikučionytė. – Vilnius, 2003. – 106 p.: iliustr.

2004

Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas : tapyba, grafika, skulptūra / [sudaryt. R. Klimavičius]. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba], 2004. – 40 p. : iliustr.

2006

Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2005 m. dailės kūrinių konkurso „Lietuvos kelias“ parodos katalogas / Sudaryt. J. Mušinskienė. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006. – 80 p.: iliustr.

Ex libris. Gubernija. Saulės žiedu nuo1665: tarptautinis ekslibrisų konkursas : parodos katalogas / sudaryt. ir įž. aut. J. Nekrašius. – Šiauliai, 2006. – 200 p.: iliustr.

Betygala 2006 : [dailės plenero, skirto J. Kuzminskio 100-mečiui paminėti, katalogas]. – Raseiniai, 2006. – 10 p.: iliustr.

2008

Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2007 m. dailės kūrinių konkurso „Lietuvos laikas“ parodos katalogas. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Čiurlionio galerija, 2008. – 112 p.: iliustr.

Dailės paroda „Atgimimas“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti / sudaryt. ir įž. aut. V. K. Slavinskas. – Kaunas, 2008. – 32 p.: iliustr.

2009

Dailės paroda „Atgimimas“, skirta vasario 16-ajai ir kovo 11-ajai paminėti : katalogas / sudaryt. V. K. Slavinskas. – Kaunas, 2009. – 32 p.: iliustr.

J. Kuzminskio grafikos pėdsakais. – Raseiniai, 2009.

Akvarelininkų pleneras, skirtas Petro Stausko (1919-2003) 90-osioms gimimo metinėms : 2009 m. birželio 12-21 d. : [katalogas] / Dusetų dailės galerija.. – [Vilnius : Sapnų sala], 2009. – 28 p.: iliustr.

Lietuvos tūkstantmetis : Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2009 m. dailės kūrinių konkurso parodos katalogas / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga] : Čiurlionio galerija, 2009 (Vilnius : Spauda). – 159, [1] p. : iliustr.

2010

Dailės paroda „Atgimimas“, skirta vasario 16-ajai ir kovo 11-ajai paminėti : katalogas / sudaryt. V. K. Slavinskas. – Kaunas, 2010. – 32 p.: iliustr.

2012

„Atgimimas“ Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas „Meno sparnai“, Kauno architektų ir dailininkų klubas „Sfinksas“. – Kaunas, 2012. – 28 p.: iliustr.

2013

Spalva – nuotaika – simbolis = Color – mood – symbol : [parodos-konkurso katalogas / sudarytoja Jolanta Šmidtienė]. – Kaunas : Tekstilininkų ir dailininkų gildija, 2013 (Kaunas : Dakra). – 67, [4] p. : iliustr. ; 25 cm. – Tekstas liet., angl.