Menininko meniu

Straipsniai

1968

Kaunas – mūsų miestas : [apie parodą M. K. Čiurlionio dailės muziejuje] / K. Ginta // Literatūra ir menas. – 1968, birž. 29.

1970

Užeik, mielas svety… : [apie Kauno dailininkų parodą M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir R. Čarnos darbus] / S. Budrys // Tiesa. – 1970, saus. 4.

Kauno grafikų žodis : [apie parodą „Lenino keliu“ Vilniuje] / A. Martinaitis. – Iliutr. // Komjaunimo tiesa. – 1970, saus. 24.

Gyvenimo muzika : [apie R. Čarnos piešinių parodą Dailininkų sąjungos Kauno sk. salėje] / R. Neimantas // Vakarinės naujienos. -1970, lapkr. 18

Laukas ir sėjėjas : [apie dail. R. Čarną] / R. Vaitiekūnaitė. – Portr. // Kauno tiesa. – 1970, rugs. 6.

Kūrėjas. Kūrinys. Adresatas : [apie grafiko R. Čarnos kūrinių parodą Kaune] / R. Vaitiekūnaitė // Kūrybinė savaitė („Kauno tiesos“ priedas). – 1970, lapkr. 29.

Žemės trauka : [apie R. Čarnos kūrybą] / R. Vaitiekūnaitė // Tiesa. – 1970, gruod. 29.

1971

Rudens derlius : [apie Kauno dailininkų rudens dailės parodą] / S. Meškauskas // Kauno tiesa. – 1971, saus. 3.

Dienos, kupinos ieškojimų : [apie grafiką R. Čarną. su jo darbų reprod.] / R. Neimantas. – Iliustr. – Liet., rus.// Komjaunimo tiesa. – 1971, liepos 25.

Kauniečių rudens tradicinė : [apie Kauno dailininkų rudens darbų parodą ir R. Čarnos piešinius] / M. Paplauskienė // Gimtasis kraštas. – 1971, spal. 28.

Jaunųjų kūrybos keliai : [apie Kauno dailininkų rudens darbų parodą ir R. Čarnos piešinius] / M. Paplauskienė. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa. – 1971, spal. 31.

1972

Kauniečiai „Mūsų jūroj“: [apie respublikinę meno parodą „Mūsų jūra“] / N. Tumėnienė // Kauno tiesa. – 1972, saus. 23.

Aštria grafikos linija / V. Gumauskaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1972, bal. 30.

Piešinys – meistriškumo pradžia : [apie R. Čarnos darbų parodą Kaune, su darbų reprod.] / V. Gumauskaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa (priedas „Kūrybinė savaitė“). – 1972, spalio 22.

Kauno grafikų darbai / B. Bartusevičienė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1972, lapkr. 2.

R. Čarnos piešiniai / N. Tumėnienė // Literatūra ir menas. – 1972, lapkr. 11.

1973

Jubiliejinis derlius : [apie Kauno dailininkų rudens darbų parodą ir R. Čarnos estampus] / M. Mildažytė-Kulikauskienė // Kauno tiesa. – 1973, saus. 7.

Naujų kelių beieškant : [apie jaunųjų Kauno dailininkų parodą] / M. Matušakaitė // Kauno tiesa. – 1973, geg. 6.

1974

Romualdas Čarna : [apie kūrybą] ADūda. – Portr., iliustr. // Nemunas. – 1974, Nr. 2, p. 24-27.

Kauniečių premjera sostinėje : [apie Kauno dailininkų parodą Dailės parodų rūmuoseVilniuje]  / E. Tamulaitis // Literatūra ir menas. – 1974, birž. 8.

1975

Internacionalinė dailininkų stovykla : [apie kūrybinę dailininkų stovyklą Bulgarijoje, kurioje dalyvavo R. Čarna] / N. Venta. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1975, spal. 19.

1976

Kauniečiai – tarptautinei parodai : [apie dailininkų stovyklą Komi ATSR] / V. Raila // Kauno tiesa. – 1976, kovo 14.

Romualdui Čarnai / Mykolas Karčiauskas // Darbas (Pasvalys). – 1976, rugpj. 10.

Kauno grafikų kūriniai : [apie parodą Dailės parodų rūmuose Vilniuje] / A. Genėtinis. – Iliustr. // Tiesa. – 1976, lapkr. 5.

Kauno grafikų darbai : [apie Kauno m. grafikų kūrinių parodą Vilniuje, su R. Čarnos darbo reprod.] / Marija Kuodienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1976, gruod. 4, p. 12.

1977

Vyravo skulptūra : [apie Kauno m. dailininkų parodą, su R. Čarnos darbo reprod.] / Rūta Purvinaitė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1977, Nr.3, p.75-76.

Leedu maali- ja graafikanaituselt Tartu kunsti muuseumis : [iš lietuvių tapybos ir grafikos parodos, ir su R.Čarnos darbų reprod.] // Edasi (Tartu). – 1977, 23. okt. – Est.

1978

Čarna, Romualdas : [trumpai apie R. Čarną, jo darbų saugomų LDM rinkiniuose sąrašas] // Lietuvių tarybinė grafika 1940 – 1970 : katalogas. –  Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus,1978. – P. 27: iliustr.

Pilietiškai apie dabartį : [apie dail. R. Čarnos kūrybą, su jo linoraižinių reprod.] / Marius Antanaitis. – Iliustr. // Tiesa. – 1978, geg. 6.

Litevska grafika. – 100+1 zahranični zajimavost : [ir su R. Čarnos darbų reprod.]. – Iliustr. – Ček. // Praha. – 1978, Nr.24, p. 38-39.

1979

Būsenų arba individualus sielos laukas… : [apie piešinių parodą Kaune] / R. Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1979, birž. 10.

1980

Iš piliečio ir menininko pozicijų : [apie dail. R.Čarnos darbų parodą Vilniuje] / G. Balčiūnienė // Pergalė. – 1980, Nr. 6, p. 184-185.

Ilgai seikėjus – prabilti : [apie grafiko Romualdo Čarnos kūrybos parodą] / V. Godelienė. – Nuotr. // Literatūra ir menas. – 1980, kovo 1, p.11.

Romualdo Čarnos grafika : [apie parodą Kaune, su jo darbo reprod.] / R. Purvinaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1980, kovo 2, p.5.

Novelės grafikos lakštuose : [apie R. Čarnos grafikos parodą Dailės parodų rūmuose Vilniuje]. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1980, kovo 26.

Darbininkai susitinka su dailininku : [apie „Litekso“ susivienijimo dirbančiųjų susitikimą su dailininku Romualdu Čarna] / A. Kazlauskienė // Kauno tiesa. – 1980, kovo 15, p.5.

Naujos ekspozicijos : [apie R. Čarnos grafikos parodą Parodų  rūmuose Šiauliuose]  / V. Kundrotas. – Iliustr. // Raudonoji vėliava. – 1980, liep. 3.

1981

[Romualdas Čarna] Vida Godelienė. – Iliustr. // Romualdas Čarna – Vilnius, 1981. – P. [1-2]. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai)

1982

Sakmė apie Neriją : [apie grafiką R. Čarną, su jo darbų reprod.] / Birutė Mačienė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1982, rugpj. 18.

1983

Dedikuota šalies jubiliejui : [apie vaizduojamosios dailės parodą Kauno Paveikslų galerijoje] / M. Sakalauskas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, saus. 30.

1984

Trejetas – Panevėžyje : [trumpai apie tapytojo S. Nenortos, grafiko R. Čarnos ir keramikės G. Jacėnaitės parodą] / Janina Orlova // Literatūra ir menas. – 1984, sausio 21, p. 15.

Dailininkas : Romualdui Čarnai : [eilėraštis] / Robertas Keturakis // Kauno tiesa. – 1984, rugpj. 26, p. 5.

Ir tradicinė ataskaita, ir paraiškos ateičiai : [apie vaizduojamosios dailės parodą Kauno Paveikslų galerijoje] / A. Barisaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1984, gruod. 30.

1986

Kauniečio paroda Pakruojyje : [apie dail. R. Čarnos grafikos darbų parodą] / Jonas Nekrašius // Kauno tiesa. – 1986, vas. 16, p. 4.

Kasdieniškų akimirkų grožis : [apie grafiko R. Čarnos ir tapyt. A. Lukšto darbų parodą Kaune] / Asta Barisaitė // Kauno tiesa. – 1986, spal. 26, p. 4.

1989

Romualdo Čarnos kūrybos paroda : [grafiko jubiliejui] / P. Valaika // Kauno tiesa. – 1989, gruod. 8.

Romualdas Čarna: „Tikiu, kad bus naujas renesansas…“ : [apie R. Čarnos piešinių ir estampų parodą Paveikslų galerijoje] / Violeta Jasevičiūtė. – Portr. // Kauno tiesa. – 1989, gruod. 10, p. 3.

Iš šviesiausio Simoniškių krašto… : [apie dailininką R. Čarną – grafiką, jo nupieštą rezistento A. Lukšto portretą] / P.Valaika. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1989 gruod. 23, p. 3.

1990

Laikas ir ženklas : [apie R. Čarnos grafikos parodą Kaune] / Raimonda Kogelytė // Fontanas 2. – 1990, vasaris, p. 2.

Prie 99 Romualdo Čarnos paveikslų / S. Bartaška. – Portr. // Fontanas. – 1990, vasaris

Trys kartos – trys pasauliai : [apie A. Lukšto, R. Čarnos ir V. Laukio kūrybos parodą – pardavimą] / Raimonda Kogelytė. – Portr. // Kauno tiesa. – 1990, gruod. 21.

1992

Romualdo Čarnos pristatyti nereikia : [informacija apie atidaromą parodą] // Kauno laikas. – 1992, saus. 30, p. 1.

Kai laiką skaičiavome širdies plakimu…: [apie grafiką Romualdą Čarną] / Violeta  Jasevičiūtė // Lietuvos gidas. – 1992, vasario 15, p. 9.

Inventorizacija Nr. N, arba vasario parodos Kaune : [apie A. Vaitkūno, R. Čarnos parodas Paveikslų galerijoje Kaune] / A. Vyžintas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1992, kovo 21, p. 9-10.

Vakar Kaune, Paveikslų galerijoje atidaryta Romualdo Čarno paroda „Atmintis“…: [žinutė] // Kauno laikas. – 1992, lapkr. 4, p. 1.

„Ten žodžiams ankšta, o mintims erdvu…“ : [apie Paveikslų galerijoje atidarytą grafiko Romualdo Čarnos piešinių parodą „Atmintis“] / Vida Savičiūnaitė // Kauno laikas. – 1992, lapkr. 7, p. 5.

1993

Sakmė apie patvarumą : [apie dail. R. Čarnos piešinius] / Robertas Keturakis. – Iliustr., portr. // Santara. – 1993, Nr. 1(12), pavasaris, p. 6-12.

1994

„Vilniaus banko“ galerijoje Kaune: [R. Čarnos ir Vyt. Laukio kūriniai] / Vida Savičiūnaitė // Kauno laikas. – 1994, saus. 20, p. 1.

Visos žvaigždės namuose : [apie R. Čarnos paveikslus] / Violeta Jasevičiūtė // Kauno diena. – 1994, spal. 29.

1995

Čarna Romualdas – grafikas : [veiklos, biografijos enciklop. duomenys] // Kas yra kas Lietuvoje 95/96. – Kaunas, 1995. – P. 103.

Žinomas grafikas ėmėsi pastelės ir pieštuko : [apie grafiko R. Čarnos darbų parodą Kauno paveikslų galerijoje] / Vida Savičiūnaitė. –  Nuotr. // Lietuvos rytas.- 1995, liep. 18, p. 17.

1996

Romualdas Čarna // Kauno menininkai: Informacinis albumas. – Kaunas: Kauno meno fondas, 1996. – P. 62-63: iliustr, portr. – Lygiagr. tekstas angl.

Romualdo Čarnos grafika – galerijoje „Dailė“ // Kauno diena. – 1996, liepos 11, p. 4.

Žiemgalos dailininkas Romualdas Čarna: „Didžiausią duoklę tenka paskirti formos paieškai“ / Jonas Nekrašius. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 1996, gruod. 19, p.16.

Dviejų Žiemgalos krašto riterių kūrybos paroda : [apie V. Trušio ir R. Čarnos dailės parodą Kaune] / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1996, gruod. 20, p.3.

Žemė ir ženklai : [apie Pakruojo žemiečių darbų parodą Paveikslų galerijoje Kaune, tarp jų ir Romualdo Čarnos darbus] / Violeta Jasevičiūtė. – Nuotr. // Kauno diena. – 1996, gruod. 21, p. 5.

Paroda, antspauduota tikraisiais savosios žemės ženklais : [apie V. Trušio ir R. Čarnos dailės parodą Kaune] / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1996, gruod. 24, p. 39.

1997

Nelikimo vaikai; Juodos spalvos sintezė; Antstoliai; „Lyg Damasko geležtė laiko juosta lanksti…“; Valytoja; Amžius Romualdo Čarnos pakraigėje; „Dygesnės žvaigždės. Vėjo ūžesys…“; „Kur langas į Europą – vien tamsi skylė…“ : [eilėraščiai] / Robertas Keturakis // Metai. – 1997, Nr. 6, p. 9-14

Saulėgrąža žiemos speige : [apie tapytojo V. Trušio ir grafiko R. Čarnos darbų parodą, Pakruojis] / N.Nilytė // Auksinė varpa. – 1997, saus. 11, 29.

Nenunykstantys ženklai : [apie dailininką R. Čarną] / Petras Palilionis // Kauno diena. – 1997, rugpj. 20, p. 24

Gėrio ženklų kalba : [apie grafiko R. Čarnos kūrinių parodą, Šiauliai] / Vita Morkūnienė // Šiaulių kraštas. – 1997, spal. 20, p. 2

Didžiausia kasdieninė Romualdo Čarnos laimė: esi žvalus ir nori kurti : [apie kauniečio dailininko grafikos ir piešinių parodą, Šiauliai] / Neda Žvybienė // Šiaulių naujienos. – 1997, spal. 22, p. 12

Romualdo Čarnos ženklų pasaulis : [apie dailininką] / Jonas Nekrašius // Šiaulių naujienos. – 1997, lapkr. 12, p. 10.

1998

Įžymūs Daugyvenės krašto žmonės : [Romualdas Čarna: trumpa biografija] // Daugyvenės kraštas / Žiemgalos draugija, Vilniaus skyrius; parengė Vytautas Šernas. – Kaunas : VDU l-kla, 1998. – P. 558, 570: portr.

Kaunietis [R. Čarna] – tarptautinio ekslibrisų konkurso laureatas / Jonas Nekrašius // Kauno diena. – 1998, kovo 14, p. 19.

„Žiemgalos“ parodos : [apie „Žiemgalos draugijos dailininkų parodą Pakruojyje] / V. Rimkus. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1998, gruod. 12.

San. „Lietuva“ salė. Romualdo Čarnos grafika : [informacija apie parodą] // Druskonis.lt [interaktyvus]. – 1998, spal. 26 – lapkr. 1. Prieiga per internetą : http://www.druskonis.lt/archyvai/1998-10-26/

1999

Jubiliatas – keliauninkas : [apie grafiko R. Čarnos kūrybos parodą „Mano kelionė“ Kauno paveikslų galerijoje] / Vėjūnė Gečiauskienė // Laikinoji sostinė. – 1999, lapkr. 16, p. 7

„Kelionėje“ atskleidžiantis savo sielos peizažą : [apie grafiko R. Čarnos darbų parodą Kauno paveikslų galerijoje] / Nijolė Nilytė // Auksinė varpa.- 1999, lapkr. 19.

Meno kūriniu tampa ir silikatinės plytos : [apie grafiko R. Čarnos darbų parodą] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. –  1999, lapkr. 26, priedas „Savaitgalis“, p. 11.

Romualdas Čarna – metų menininkas : [apie dailininką] / Lina Vidūnaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, gruod. 30, p. 3

Sparnuotąją koloną paženklino 1999-ųjų menininko pavardė : [apie įsimintiniausią 1999-ųjų metų Kauno menininką dailininką R. Čarną] / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 1999, gruod. 31, p. 4

2000

Naujas Sparnuotosios kolonos įrašas – Romualdas Čarna : [apie įsimintiniausią 1999-ųjų metų Kauno menininką] / Vidmantas Kiaušas // Šeimininkė. – 2000, saus. 12, p. 7

Sąžiningas grafiko R. Čarnos meno žaidimas : [apie 1999 m. Kauno Metų menininką] / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, saus. 18, priedas „Mūzų malūnas“, p. 5

Miestas padėjojo garsinantiems jo vardą : [apie Menininkų namuose pagerbtą laureatą, įsimintiniausią 1999 –ųjų Kauno menininką, grafiką R. Čarną] / Rūta Kanopkaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2000, sausio 27, p. 4.

Universiteto galerijoje – Romualdo Čarnos grafika [Šiauliai] / Vita Morkūnienė // Šiaulių kraštas. – 2000, bal. 3, p. 3

Romualdo Čarnos grafika – kalbėjimo būdas ir minties žaidimas : [apie parodą Šiaulių universiteto Dailės galerijoje] / Neda Žvybienė // Šiaulių naujienos. – 2000, bal. 4, p. 3

Nesibaigiantis Romualdo Čarnos skrydis : [apie įsimintiniausią 1999 metų Kauno menininką] / Jurgis Buitkus. – Portr. // Laikinoji sostinė. – 2000, bal. 8, p. 10

Krokuvos grafikos trienalė / Ramutė Rachlevičiūtė. – Iliustr. – Santr. angl. // Dailė. – ISSN 0130-6626. – 2000, Nr. 2(36), p. 81-85.

2001

Mūsų kraštiečio duoklė dramaturgui : [apie dailininko R. Čarnos tapytą dramaturgo J. Grušo portretą ir abiejų menininkų bendravimą] / Algis Padora // Auksinė varpa. – 2001, lapkr. 17, p. 6

2003

Romualdas Čarna. – Iliustr., portr. // Kauno dailininkai: pėdsakai laike. – Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2003. – P. 72-75.

Skvarbus „jautriosios akies“ žvilgsnis : [optinio meno apraiškos Lietuvos dailėje] / Jurgita Rimkutė. – Iliustr. – Santr. angl. // Dailė. – 2003, Nr. 1(41), p. 24-28

Galerijoje pasidairius : [apie Pasvalio P. Vileišio gimnazijos dailės galerijoje saugomus R. Čarnos ir kitų dailininkų darbus] / Vytenis Rimkus. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2003, Nr. 1, p. 41-42.

Režisieriaus namuose – dviguba šventė : [apie Romualdo Čarnos grafikos darbų parodos atidarymą ir aktorės Eugenijos Šulgaitės-Karkienės jubiliejų Juozo Miltinio palikimo studijų centre] / Laima Lapėnienė // Tarp knygų. – 2003, Nr. 7/8, p. 39-40.

Tikras džiaugsmas ir lengvos ašaros : dvi gražios progos – Romualdo Čarnos grafikos parodos atidarymas ir aktorės Eugenijos Šulgaitės pagerbimas – atvadino į J. Miltinio palikimo studijų centrą daug meno gerbėjų / Elena Mezginaitė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – 2003, geg. 30, p. 4.

Režisieriaus namuose – dviguba šventė / Laima Lapėnienė. – Iliustr. // Sekundė. – 2003, birž. 2, p. 5.

2004

Naujais ženklais apie pasaulį ir save : [apie dailininką R. Čarną] / Vida Mažrimienė. – Iliustr. – Santr. angl., latv., vok., p. 57-59 // Žiemgala. – 2004, Nr. 1, p. 43-44. Prieiga: http://www.ziemgala.lt/lt/siaures-lietuvos-zmones/dailininkas-grafikas-romualdas-carna/naujais-zenklais-apie-pasauli-ir-save

Kreivakiškio dvare – vėl rugpjūčio dvasia… : [apie 14-ąjį „Žiemgalos“ dailininkų plenerą, surengtą Kreivakiškio (Pakruojo raj.) dvarelyje] / Nijolė Nilytė; Algio Padoros nuotr. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2004, rugpj. 4, p. 2.

Dailininkai plenerą pradėjo linksmybėmis : [apie 14-ąjį „Žiemgalos“ dailininkų plenerą, surengtą Kreivakiškio (Pakruojo raj.) dvarelyje] / „Pakruojo krašto“ inf. // Pakruojo kraštas. – 2004, rugpj. 4, p. 3

Dailės parodą lydi mistiškas ketvertas : [apie Kreivakiškio dvarelyje (Pakruojo raj.) vykusį tradicinį Žiemgalos krašto dailininkų plenerą ir Pakruojo kultūros centre atidarytą plenero dalyvių kūrybos parodą] / Janina Šaparnienė. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2004, rugpj. 7, p. 1.

Užkrečiantis mūzos įkvėpimas! : [apie Pakruojo Kultūros centre surengtą „Žiemgalos“ dailės plenero dailininkų kūrybos parodą ir Jovarų kaime gyvenančios Aldonos Udrienės akmenų kompozicijomis puošiamą sodybą] / Nijolė Nilytė ; N. Nilytės nuotr. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2004, rugpj. 11, p. 3.

„Menininkas gyvas tik savo kūryba“ : [apie Kaune gyvenantį kraštietį dailininką Romualdą Čarną, švenčiantį savo gyvenimo 65-ąjį jubiliejų] / N. Nilytė. – Iliustr. // Auksinė varpa. –  2004, gruod. 11, p. 5.

Mažoji dailės galerija : [interaktyvus; Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos kolekcijoje ir R. Čarnos kūriniai]. – 2004 02 27. Prieiga: http://ejournal.emokykla.lt/muziejus31/index.php?action[]=IArticleShow::showArticle%285574%29 (žiūrėta 2016 11 18)

2005

Čarna (Černa) Romualdas : [biografija] / Genė Juodytė. – Portr. // Pakruojo krašto žmonės. – Kaunas : „Žiemgalos“ leidykla, 2005. – P. 33-34.

Naujausia Romualdo Čarnos kūryba : [apie Kauno paveikslų galerijoje veikiančią grafiko R. Čarnos kūrybos parodą „Kelionė tęsiasi“]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, birž. 4, p. 15.

Kelionė tęsiasi! :  [apie kraštietį grafiką Romualdą Čarną ir Kauno paveikslų galerijoje surengtą jo jubiliejinę kūrybos parodą „Mano kelionė“] / N. Nilytė. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2005, birž. 11, p. 3.

Pasaulis, į kurį raginama atsigręžti : [apie R. Čarnos kūrybą ir darbų parodą „Kelionė tęsiasi“, veikiančią  Kauno paveikslų galerijoje] / Vidmantas Kiaušas; Zenono Baltrušio nuotrauka ir reprodukcijos. – Iliustr. – Rubrika: Galerija // Nemunas. – 2005, birž. 16-22 (Nr. 24), p. 2; kamane.lt [interaktyvus]. – 2005. – [žiūrėta 2009 10 07]. Prieiga: http://test.svs.lt/?Nemunas;Number(41);Article(485)

15-oji istorijos ir kultūros žurnalo „Žiemgala“ : [leidinio redaktorius Vytautas Didžpetris pristato naujausią žurnalo numerį] / N. Nilytė // Auksinė varpa. – 2005, liep. 2, p. 4.

Personalinė paroda : [apie R. Čarnos grafikos ir piešinių parodos atidarymą.Kauno paveikslų galerijoje] / „Žiemgalos“ informacija. – Iliustr. // Žiemgala. – 2005, Nr. 1, p. 61.

Premijuoti kūrėjai : [žinutė : apdovanoti Lietuvos dailės muziejaus ir Čikagos Čiurlionio galerijos bendrai surengto išeivijos dailininkų M. J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkurso „Lietuvos kelias“ nugalėtojai. Pirmąją premiją pelnė J. Daniliauskas, antrąją – A. Petrašiūnaitė, trečią – P. Griušys. Pirmoji T. Petraičio premija skirta E. Taločkienei, antroji – R. Čarnai, trečioji – V.V. Tarabildienei]  // Lietuvos rytas. – 2005,  liep. 5, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1.

[Lietuvos dailės muziejaus ir Čikagos Čiurlionio galerijos surengto konkurso „Lietuvos kelias“ laureatai] : [M.J. Šileikio premijos paskirtos J. Daniliauskui, A. Petrašiūnaitei, P. Griušiui; T. Petraičio premijos – E. Taločkienei, R. Čarnai, V.V. Tarabildienei] // Literatūra ir menas. – 2005, liep. 8, p. 1.

„Liepos 5 d. Radvilų rūmuose…“ : [žinutė: Radvilų rūmuose įteiktos dailės konkurso parodos „Lietuvos kelias“ premijos] // Lietuvos dailininkų sąjungos mėnraštis. – 2005, Nr. 8, p. 7.

Joniškėlyje ir Pasvalyje – „Žiemgalos“ dailininkai : [apie „Žiemgalos“ dailininkų 15- ojo tarptautinio plenero Joniškėlyje dalyvių darbų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2005, rugpj. 4, p. 1.

Galimybė prisiliesti prie profesinių meno vertybių : [Joniškio jaunimo mokyklos stovyklos „Mes žiemgaliai“ stovyklautojai dalyvavo Žiemgalos krašto dailininkų plenere, kuris vyko Pasvalio rajone, Joniškėlyje]/ Kristina Grigaliūnaitė ; autorės nuotr. // Joniškis. – 2005, rugpj. 12, p. 3.

Joniškėliečiai save ir savo kraštą pamatys dailininkų kūriniuose : [apie „Žiemgalos“ dailininkų tarptautinį plenerą Joniškėlyje (Pasvalio r.)] / Asta Bitinaitė. – Iliustr. // Darbas. – 2005, rugpj. 13, p. 3.

„Gloria Deo 2005“ : [apie VIII Katalikų dailininkų meno parodą, veikiančią Kauno jėzuitų vienuolyne bei Birštono sakraliniame muziejuje] / Elena Žukauskaitė; Virginijaus Kašinsko nuotr. ; Zenono Baltrušio reprodukcijos. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2005, gruod. (Nr. 49), p. 7.

2006

Kūrė malūne, grožėjosi gamta : [Maslauskiškiuose, prie garsiojo malūno, amžiną atilsį Ernos Bodendorf sodyboje, vyko grafikų pleneras, skirtas Betygaloje gimusiam garsiam grafikui Jonui Kuzminskiui, dalyvavo ir R. Čarna] / Danguolė Klajimienė ; Petro Vaičekausko nuotr. – Nuotr. // Naujas rytas. – 2006, birž. 21, p. 4.

Sielos pavėsio – po gimtinės medžiais :[apie Pakruojo kultūros centre atidarytą Kreivakiškyje vykusio plenero dailininkų darbų parodą] / Aldona Veruitienė. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2006, liep. 29, p. 5.

Joniškėlio respublika turi ir pasą, ir prezidentą : [apie Joniškėlio miesto (Pasvalio r.) 400 metų jubiliejaus renginius, kuriuose dalyvavo R. Čarna] / Zinos Magelinskienės ir Vido Dulkės fotoreportažas. – Iliustr. // Darbas. – 2006, liep. 29, p. 5-6.

Krašto dailininkai – Joniškėlio jubiliejui : [Joniškėlio miestelyje (Pasvalio raj.), švenčiant 400 metų jubiliejų, skambėjo M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo autorinės dainos koncertas, surengta Žiemgalos krašto dailininkų darbų paroda] / Alfredas Šimkus // Auksinė varpa. – 2006, liep. 29, p. 2.

Žymiam kraštiečiui atminti : [Betygalos miestelyje buvo gražiai paminėtos kraštiečio, dailininko, grafiko Jono Kuzminskio 100-osios gimimo metinės] / Danguolė Klajimienė; Dominiko Katkausko nuotr. – Nuotr. // Naujas rytas. – 2006, rugpj. 19, p. 7.

Grafikos darbų paroda : [apie Romualdo Čarnos grafikos darbų parodos atidarymą Dusetų dailės galerijoje] / Leokadija Malcienė; Normantės Ribokaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2006, spal. 17, p. 8.

Žiemgalio paroda Sėlių žemėje : [apie R. Čarnos grafikos parodą Dusetų dailės galertijoje] / Svetlana Veikšrienė. – Iliustr. // Zarasai.lt [interaktyvus]. – 2006, spal. 18. – [žiūrėta 2009.11.05] Prieiga per internetą.

Eksponuoja grafikos grandas : [apie R. Čarnos piešinių ir grafikos parodą Grafikos galerijoje] // Kauno diena. – 2006, lapkr. 4, p. 16.

Romualdo Čarnos paroda : [apie personalinę R. Čarnos parodą Grafikos galerijoje Kaune]. – Iliustr. // Nemunas. – 2006, lapkr. 11.

Dailininkai skaičiuoja kūrinius : [Apie Kauno meno galerijose veikiančias parodas] / Vidmantas Kiaušas ; Zenono Baltrušio nuotraukos ; Narcizo Freimano nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: Galerijų ruduo // Nemunas. – ISSN 0134-3149. – 2006, lapkr. 16-22 (Nr. 40), p. 13-14. Prieiga: http://test.svs.lt/?Nemunas;Number(152);Article(3413);

2007

Paliko prisiminimus ir žadino geismą tapyti : [apie Joniškio rajone Žagarėje vykusį tarptautinį „Žiemgalos dailininkų „ plenerą] / Lina Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė. – 2007, rugpj. 8, p. 4.

Radvilų rūmuose – konkursinė paroda „Lietuvos laikas“ ; [M. J. Šileikio ir T. Petraičio premijų penkių dailės konkursų ciklo trečioji paroda Radvilų rūmuose Vilniuje] / Julija Mušinskienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2007, lapkr. 2, p. 9.

Paroda-konkursas „Lietuvos kelias“ / Julija Mušinskienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Metraštis. – Vilnius, 2007.  – [T.] 9, p. 265-271.

Antrasis advento sekmadienis : [apie R. Čarnos parodą ir koncertą Prisikėlimo bažnyčioje Kaune] / Rima Lipšienė. – Iliustr. // prisikelimas.lt [interaktyvus]. – 2007, gruod. 9. – [Žiūrėta 2009 11 26]. Prieiga: http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=170

2008

Kūrybiškai įprasmintos šventės : [apie tradicinę „Atgimimo“ parodą Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje] / Rimantė Tamoliūnienė; Vytauto Tamoliūno nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2008, kovo 13-19 (Nr. 10), p. 8.

Dailininkų pleneras vyko Pušalote : [apie tradicinį Žiemgalos dailininkų plenerą] / Alfredas Šimkus // Auksinė varpa. – 2008, rugpj. 16, p. 2.

2009

Nesibaigiantis Romualdo Čarnos skrydis // Buvo nebūtinai / J. Buitkus, I. J. Janonė. – Vilnius, 2009. – P. 103-108.

Fondo šventinis vakaras : [aukcione savo darbus išstatė ir R. Čarna] interaktyvus. – 2009, sausio 25. [žiūrėta 2012.07.11] Prieiga: http://www.makunienesfondas.lt/naujienos/18

Kūrybinė laboratorija pas Joną Kuzminskį : [apie parodą Raseiniuose Krašto istorijos muziejuje, tarp dalyvių R. Čarna] / Liudvikas Bakas // Alio Raseiniai. – 2009, geg. 1, p. 5.

Kibirkščiuojančio dangaus gyvenimas : [kraštietis grafikas Romualdas Čarna] / N. Nilytė. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2009 birž. 23, p. 3.

Praeities nuopelnai ateičiai: [Kaunui nusipelniusių žmonių apdovanojimas minint Lietuvos tūkstantmetį] / Audronė Meškauskaitė // Nemunas. – 2009, liep. 9-15 (Nr. 26), p. 2, 11.

Baigėsi dvidešimtasis Žiemgalos dailininkų pleneras : [apie Joniškio rajono Jakiškių dvare vykusio dvidešimtojo Žiemgalos dailininkų plenero uždarymą Kreivakiškio dvarelyje (Pakruojo raj.)] / Janina Šaparienė // Pakruojo kraštas. – 2009, rugpj. 14, p. 2.

Šiaurės Lietuvos žmonėsRomualdas Čarna : [informacija apie menininką] // ziemgala.lt [interaktyvus]. – Iliustr. – [žiūrėta 2009 10 07]. Prieiga: http://www.ziemgala.lt/lt/siaures-lietuvos-zmones/dailininkas-grafikas-romualdas-carna

Romualdas Čarna : [trumpa informacija] // wikipedia [interaktyvus]. – 2009.– [žiūrėta 2009 10 07]. Prieiga: http://lt.wikipedia.org/wiki/Romualdas_%C4%8Carna

Kreivakiškyje – dailės, poezijos ir dainos sąskambis: [Žiemgalos krašto plenero uždarymas] / Alfredas Šimkus // Auksinė varpa. – 2009, rugpj. 22, p. 3.

B. Jenčius apie R. Čarnos parodą: „Tokios autorinės ekspozicijos Alytuje neprisimenu“: [apie R. Čarnos darbų parodą Alytuje] // Alytaus dienraštis. – 2009, spal. 9, p. 5. Prieiga: http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/kultura-laisvalaikis-renginiai/b-jencius-apie-r-carnos-paroda-tokios-autorines-ekspozicijos-alytuje-neprisimenu/

Mažojoje galerijoje – pirmoji paroda : [apie R. Čarnos darbų parodą Alytuje] / Darius Babijonas. –Iliustr. // akultura.lt [interaktyvus]. – [žiūrėta 2009.11.05] Prieiga per internetą.

Romualdas Čarna : [biografija] // 1000metu.lt. [interaktyvus]. – [Žiūrėta 2009.11.05] Prieiga per internetą.

Čarna Romualdas : [trumpa informacija] // Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai. Biobibliografinis žodynas. – Vilnius, 2009. – P. 81-82.

Nepraradęs ryšio su gimtine : [apie septyniasdešimtmetį švenčiantį kraštietį dailininką Romualdą Čarną] / Alfredas Šimkus ; N. Nilytės nuotr. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2009, gruod. 12, p. 4.

Pakruojiečiai paminėjo kraštiečio dailininko jubiliejų : [Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje susirinkę pakruojiečiai paminėjo kraštiečio dailininko Romualdo Čarnos 70-metį] / Stanislava Vičaitė ; autorės nuotr. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2009, gruod. 12, p. 1-2.

… Po Pakruojo dangumi…: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje pristatyta dokumentų paroda „Gyvenimas su meilės ženklu“, skirta kraštiečio dailininko Romualdo Čarnos septyniasdešimtmečiui] / N. Nilytė ; autorės nuotr. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2009, gruod. 19, p. 4.

2010

Mažiau negalima : [apie grafiką R. Čarną ir jo kūrybą] / Robertas Keturakis. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2010, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 3-4.

Dainuojantis dailės vyturys : [knygos „Romualdas Čarna. Grafika, piešiniai“ sutiktuvės Kauno filharmonijoje] / N. Nilytė ; autorės nuotr. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2010, saus. 22, p. 2.

Pristatyta R. Čarnos knyga / parengė Stanislava Vičaitė. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2010, saus. 23, p. 3.

Albumas „Romualdas Čarna: grafika, piešiniai“ Vytenis Rimkus. – Santr. angl., latv.,vok., p. 70-71 // Žiemgala. – ISSN 1392-3781. – 2010, Nr. 2, p. 53.

Romualdas Čarna žiemgališkų lygumų dailininkas: interaktyvus / Regina Jasukaitienė. – 2010, bal. 19. [žiūrėta 2012.07.12] Prieiga: http://www.kasdien.lt/Pradzia/Laisvalaikis/Zmones/Romualdas-Carna-ziemgalisku-lygumu-dailininkas

Paveikslų galerijoje pasimatymas su Romualdu Čarna : interaktyvus / Nijolė Tumėnienė. – 2010, geg. 18. [žiūrėta 2012.07.11] Prieiga: http://www.balsas.lt/naujiena/390179/paveikslu-galerijoje-pasimatymas-su-romualdu-carna/rubrika:naujienos-laisvalaikis-kultura

Į pasimatymą kviečia R. Čarna :  [apie Kauno paveikslų galerijoje rengiamą simbolinį atsisveikinimą su renginių ciklu „Paskutinį mėnesio antradienį pasimatymas su…“, kuriame mintimis dalinsis grafikas R. Čarna]. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2010, geg. 25, p. 23.

Ištapytos langinės Pušalote primins dailininkų plenerą : [apie Žiemgalos krašto dailininkų plenerą Pušalote (Pasvalio r.)] / Asta Bitinaitė. – Iliustr. // Darbas. – 2010, rugpj. 10, p. 1-2.

Neišsenkantis eilių srautas estampų lygumose : [apie personalinę R. Čarnos parodą „Kelionė tęsiasi“] interaktyvus. – Iliustr. / Jolanta Sereikaitė // Literatūra ir menas. – 2010, gruod. 3 Prieiga: http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=17375

2011

Grafiko R. Čarnos darbų paroda. 2011 gegužės 2 – birželio 19 d. : [Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete] : interaktyvus. Prieiga: http://zebra.15min.lt/lt/laisvalaikis/renginiai/renginys/paroda/Grafiko-Romualdo-Carnos-darbu-paroda.html žiūrėta 2012.07.11

Apsilankykite grafiko Romualdo Čarnos darbų parodoje : [Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete] : interaktyvus. – 2011, birž. 3 Prieiga: http://www.kauko.lt/kolegija.php?id=66&nr=2281

Vienos knygos paroda. Romualdas Čarna : grafika, piešiniai. 2011 05 19 – 2011 06 30 : [Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos Menų skaitykloje] interaktyvus / Vida Mikelevičiūtė. Prieiga: http://www.pavb.lt/sena/?parodosdokumentu20110519-20110630

Akistata su savimi: sielos anatomija : [apie albumą „Kauno dailė“, su R. Čarnos darbų reprod.] / Aldona Žemaitytė. – Iliustr. // Draugas. Priedas: Kultūra. Menas, literatūra, mokslas. – 2011, liep. 30 Prieiga: http://www.draugas.org/07-30-11%20Priedas%20Lt.pdf

Jakiškiai: Žiemgalos dailininkų pleneras / Aniceta Krajinienė. – Nuotr. // Sidabrė. – ISSN 1822-7589. – 2011, rugpj. 3, p. 2.

Plenero vėliava plazdėjo Jakiškių dvare : [apie Joniškio r. Jakiškių dvaro sodyboje vykusį 22-ąjį Žiemgalos krašto dailės plenerą] / Alfredas Šimkus // Auksinė varpa. – ISSN 1392-7701. – 2011, rugpj. 27, p. 3

Atidaryta R. Čarnos grafikos darbų paroda : [interaktyvus; apie parodą Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultete] / Vilmantas Ramonas. – Iliustr. // kauno žinios.lt. – 2011, birž. 3. Prieiga: http://www.kaunozinios.lt/naujienos/atidaryta-r-carnos-grafikos-darbu-paroda_39531.html (žiūrėta 2016 11 18)

2012

Romualdo Čarnos grafikos darbų paroda : [Kauno rajono viešojoje bibliotekoje] : interaktyvus Prieiga: http://www.garliava.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=2http://www.krsvbiblioteka.lt/lt/naujienos/522-romualdo-carnos-grafikos-darbu-paroda

Žiemgališkų lygumų dailininkas : [apie dailininką R. Čarną ir jo grafikos darbų parodą Kauno rajono viešojoje bibliotekoje] / Regina Jasukaitienė ; autorės nuotrauka. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – ISSN 0134-3149. – 2012, bal. 19-geg. 2(Nr. 14/15), p. 13.

Romualdas Čarna: žiemgališkų lygumų dailininkas [interaktyvus] // www.valstietis.lt/ – 2012 balandžio mėn. 19 d. Prieiga internete: http://www.valstietis.lt/Pradzia/Laisvalaikis/Zmones/Romualdas-Carna-ziemgalisku-lygumu-dailininkas

Erdvėms nėra ribų : [grafiko  R. Čarnos darbų parodos pristatymas Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje]. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 21, p. 4.

Vilties ir meilės laiškų Lietuvai renginys : [A. Makūnienės labdaros ir paramos fondo renginyje dalyvavo ir R. Čarna] interaktyvus. – 2012, balandžio 26 [žiūrėta 2012.07.11] Prieiga: http://www.makunienesfondas.lt/naujienos/164 

Dailininkas atsiriboja nuo daiktų:susitelkimas į save ir įkvėpimas – du dalykai, be kurių nepavyktų sukurti įstabių, pavasariu alsuojančių, paveikių paveikslų : [apie R. Čarną; interaktyvus ] Regina Jasukaitienė // Valstiečių laikraštis. – 2012, geg. 5 Prieiga:  http://gyvenimas.delfi.lt/stories/dailininkas-atsiriboja-nuo-daiktu.d?id=58652405#ixzz20JQL4aWV

Kauno menininkai Maironiui : [renginyje R. Čarna skaitė Maironio elėraštį] interaktyvus // maironiomuziejus.lt [žiūrėta 2012.07.11] http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1441&PHPSESSID=104bafcc3d62f3399de553a9358cca77

Romualdas Čarna: „Su mokytoju Antanu Kuču siejo tamprus ryšys“ : [vaizdo įrašas] / Įkėlė Virtuali edukacinė biblioteka // You Tube. – 2012 m. spalis, Kaunas. Parengė Giedrė Aleksandravičiūtė, Daiva Liubamirskaitė. Kūrybinis ciklas „Pokalbiai apie mokytojus“. Prieiga: http://mokytojotv.blogspot.lt/2012/10/romualdas-carna.html (žiūrėta 2016 11 18)

Juokdarys – politiko atspindys? : [apie grafikų R. Čarnos ir A. Pakeliūno parodą „Duetai“ galerijoje „Aukso pjūvis“ Kaune] / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2012, spal. 27, p. 11. Prieiga: http://www.lrytas.lt/-13514074981349950222-grafik%C5%B3-darbai-parodoje-duetai.htm

„Duetai“ su šmaikštaus juokdario kauke : [apie grafikų Romualdo Čarnos ir Algirdo Pakeliūno darbų parodą „Aukso pjūvio“ galerijoje Kaune] / Nijolė Storyk. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012 spal. 29. Prieiga: http://www.lzinios.lt/Svietimas-ir-kultura/Duetai-su-smaikstaus-juokdario-kaukehttp://www.kamane.lt/Spaudos-atgarsiai/DUETAI-SU-SMAIKSTAUS-JUOKDARIO-KAUKE

Parodų cikle „Duetai“ debiutavo grafika : [apie grafikų A. Pakeliūno ir R. Čarnos parodą „Duetai“ galerijoje „Aukso pjūvis“] / Ugnė Kraulaidytė. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas.  – 2012, lapkr. 2-14 (Nr. 38/39), p. 10.

Kauniečiai iš Šiaurės Lietuvos : [apie grafikų R. Čarnos ir A. Pakeliūno kūrybą ir jų kūrinių parodą galerijoje „Aukso pjūvis“, Kaune] / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, lapkr. 9, priedas „Santaka“, p. 1-3.

Bičiulystė grafikoje : [apie grafikų Romualdo Čarnos ir Algirdo Pakeliūno darbų parodą „Aukso pjūvio“ galerijoje Kaune] / Kristina Budrytė-Genevičė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2012, lapkr. 30 (Nr. 3404), p. 16-17, 2.   Prieiga: http://literaturairmenas.lt/357-zurnalas/2012-11-30-nr-3404/daile/552-kristina-budryte-genevice-biciulyste-grafikoje

Iš naujo atrasti kūrybos klodaiGrafikos debiutas parodų cikle „Duetai“: interaktyvus / Ugnė Kraulaidytė. // bernardinai.lt – 2012-12-02. Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-01-ugne-kraulaidyte-is-naujo-atrasti-kurybos-klodai/91613/print

Parodų ciklas „Duetai“: Algirdas Pakeliūnas ir Romualdas Čarna : interaktyvus / Kristina Budrytė-Genevičė. Prieiga: http://www.myliukauna.lt/lt/naujienos/kultura/parodu-ciklas-duetai-algirdas-pakeliunas-ir-romualdas-carna

Duetai“ R. Čarnos ir A. Pakeliūno grafikos darbų paroda. Galerija „Aukso pjūvis“, Kaunas : [nuotraukos iš parodos atidarymo] Prieiga: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151081262721875.422248.154291121874&type=3

Kauno dailės duetai: ką vertėtų prisiminti : [ apie parodų ciklą „Duetai“ galerijoje „Aukso pjūvis“ Kaune] / Kristina Budrytė. – Iliustr. // Dailė. – 2012/2. – P. 48-53.

2013

Kauno menininkai rinkosi į išskirtinį „Baltą vakarą“ : [apie balto kūrinio parodos konkurso „Spalva-Nuotaika-Simbolis“ rezultatų paskelbimą galerijoje „Balta“ Kaune, tarp dalyvių ir R. Čarna]. – 2013-01-11. Prieiga: http://www.alfa.lt/straipsnis/15074846/Kauno.menininkai.rinkosi.i.isskirtini.Balta.vakara=2013-01-11_19-50/

Tai – Žiemgala!“: [interaktyvus; apie žiemgaliečių dailės parodą Dusetų galerijoje. Tarp dalyvių ir R. Čarna] / Justina Šinkūnaitė. – 2013 m. gegužės 20. Prieiga:  http://dusetos.lt/tai-ziemgala/

Skulptūros ir grafikos atrankinė-konkursinė paroda „Potencija“ [Šiaulių dailės galerijoje, tarp dalyvių ir R. Čarna]. –  2013 m. birželio 7. – Prieiga:  http://siauliu.info/index.php/kultra/3339-skulptros-ir-grafikos-atrankin-konkursin-paroda-potencijaq.html

Žiemgalos krašto dailininkų kūrybos paroda „Už horizonto“ : [interaktyvus; apie parodą, kurioje eksponuojami ir R. Čarnos darbai] / Sigitas Laurinavičius // Siena. – 2013, spalio 9. Prieiga: http://siena.kauko.lt/?p=4584 (žiūrėta 2016 11 18)

2014

Romualdas Čarna: „Kurti galiu tik Lietuvoje“ : [vaizdo įrašas] / Įkėlė Virtuali edukacinė biblioteka // You Tube. – 2014, vasario 27 Prieiga: www.youtube.com/watch?v=NTwhn6LNQVs

Šiaurės Lietuvos lygumų dailininkas : [interaktyvus; pokalbis su R. Čarna] / Jurgita Juškevičienė. – Iliustr.; Romualdas Čarna – daugialypė asmenybė / Vytenis Rimkus // skrastas.lt. – 2014, spalio 17. Prieiga; http://skrastas.lt/?data=2014-12-23&rub=1146671142&id=1413441793&pried=2014-10-17 (žiūrėta 2016 11 18)

Dailininkas R. Čarna pasakoja… : [vaizdo įrašas; apie savo darbus parodoje „Aukso pjūvio“ galerijoje Kaune] / Filmavo Grafas Paulius // You Tube. – 2014, gruodžio 23. Prieiga: https://www.youtube.com/watch?v=ogjw8-XuLK8

2015

Kauniečių žurnalistų susitikimas su dailininku Romualdu Čarna : [interaktyvus; apie R. Čarnos kūrybos parodą A. Žmuidzinavičiaus memorialiniame muziejuje] / Juozas Kundrotas. – Nuotr. // kaunozurnalistai.lt – 2015. Prieiga: http://www.kaunozurnalistai.lt/32788/ (žiūrėta 2016 11 18)

Maestro viliojantis lyriniais vaizdais : [apie R. Čarnos kūrybos parodą A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje] // Kauno diena. – 2015, bal. 7. Prieiga: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/maestro-stebinantis-lyriniais-vaizdais-684373

Suvienijo graži kartų dermė : [apie XII plenerą Šilavoto davatkyne ir parodą „Parafrazės“ Kaune „Meno parko“galerijoje] / Ramutė Šimukauskaitė, Viktorija Lincevičiūtė, foto Onutės Valkauskienės. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2015, rugs. 1. Prieiga:  http://www.gyvenimas.eu/2015/09/01/suvienijo-grazi-kartu-derme/ (žiūrėta 2016 11 18)

Lietuvių kūrinių kolekcijos pristatymas Kaune : [interaktyvus; „Žalgirio“ arenoje „Aukso pjūvio“ galerijos paroda, tarp autorių ir R. Čarna] // lietuve.lt. – 2015, spalio 8. Prieiga: http://lietuve.lt/kultura/lietuviu-kuriniu-kolekcijos-pristatymas-kaune (žiūrėta 2016 11 18)

2018

Romualdas Čarna : [biograma] / J.M. [Jurga Minčinauskienė]. – Nuotr. // Lietuvos grafika nuo 1960 metų iš MO muziejaus kolekcijos. – Vilnius: MOM, 2018. – P. 259