Menininko meniu

Grupinės parodos

1967

Kauno dailininkų paroda, skirta Didžiojo Spalio 50-mečiui. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1968

Dailės paroda “Kaunas – mūsų miestas”. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1969

Sąjunginė estampo paroda, 4-oji. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno dailininkų kūrinių paroda, skirta V. I. Lenino 100 gimimo metinėms paminėti. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1970

Kauno dailininkų paroda. “Aušros” muziejus, Šiauliai.
Respublikinė jubiliejinė dailės paroda “Lenino keliu”. Lietuvos dailės muziejus, Vilnius.
Kauno dailininkų rudens paroda. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1971

Talino grafikos trienalė. Talinas (Estija).
Tarptautinė estampų paroda, 4-toji, skirta 100-tosioms V. I. Lenino gimimo metinėms. Maskva (Rusija).
Kauno grafikų darbų paroda. Istorijos ir dailės muziejus, Liepoja (Latvija)
Paroda “Sportas dailėje”. Lietuvos dailės muziejus, Vilnius.
Kauno grafikų darbų paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno grafikų darbų paroda. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.
Kauno dailininkų rudens paroda. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1972

Paroda “Šiuolaikinė Kauno grafika”. Revoliucinio judėjimo muziejus, Bialystokas (Lenkija).
Respublikinė paroda “Mūsų jūra”. Parodų rūmai, Klaipėda.
Respublikinė jaunųjų dailininkų paroda. Lietuvos TSR dailės muziejus, Vilnius.
Grafikos paroda. Dramos teatras, Kaunas.
Kauno dailininkų rudens paroda. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas
Kauno dailininkų paroda, skirta TSRS įkūrimo 50-mečiui. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.
Kauno grafikų darbų paroda. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1973

Pabaltijo dailės paroda, 3-ioji. Maniežo dailės parodų salė, Maskva (Rusija).
Paroda „Grafika iš Lietuvos TSR”. Berlynas (Vokietija).
Kauno jaunųjų dailininkų piešinių paroda. Dailininkų sąjunga, Kaunas.
Respublikinė jaunųjų dailininkų paroda, 2-oji. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1974

Talino grafikos trienalė, 3-ioji. Talinas (Estija).
Kauno dailininkų kūrinių paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno grafikų paroda. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.
Kauno dailininkų kūrinių paroda. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1975

Sąjunginė estampo paroda, 5-toji. Maskva (Rusija).
Kauno grafikų paroda. Dramos teatras, Klaipėda.
Respublikinė paroda “Mūsų kaimas”. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno dailininkų paroda, skirta Didžiosios pergalės 30-mečiui. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1976

Lietuvos grafikos ir liaudies meno paroda. (Italija)
Šiuolaikinės Lietuvos grafikos paroda. (Norvegija).
Lietuvių dailės paroda. Ulan Batoras
(Mongolija).
Tarptautinės kūrybinės grupės Bulgarijoje ataskaitinė paroda.
Maskva (Rusija).
Tarptautinės kūrybinės grupės Bulgarijoje ataskaitinė paroda. Sofija (Bulgarija).
Kauno grafikų paroda. Dramos teatras, Panevėžys.
Kauno grafikų paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno dailininkų rudens paroda. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.
R. Čarnos grafikos, A. Švėgždos tapybos ir E. Radauskaitės skulptūros paroda. Rozalimo vidurinė mokykla, Pakruojo rajonas.

1977

Lietuvos grafikos ir gintaro paroda. Kiolnas (Vokietija).
Lietuvių tapybos ir grafikos paroda. Dailės muziejus, Tartu (Estija).
Talino grafikos trienalė, 4-oji. Talinas (Estija).
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, skirta Didžiojo spalio 60-mečiui. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės paroda, skirta Didžiojo spalio 60-mečiui. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1978

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės paroda, skirta tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje ir LKP 60-mečiui. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1979

Respublikinė paroda “Dailė-79”. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno dailininkų piešinių paroda, 1-oji. Kaunas.
Kauno dailininkų rudens paroda. Paveikslų galerija, Kaunas.

1980

Talino grafikos trienalė, 5-oji. Talinas (Estija).
Jubiliejinė respublikinė vaizduojamosios dailės paroda tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečiui. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės paroda, skirta tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečiui. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

1981

Sąjunginė estampo paroda, 6-oji. Maskva (Rusija).
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės paroda. Paveikslų galerija, Kaunas.

1982

Sąjunginė paroda, skirta TSRS 60-mečiui. Maniežo parodų salė, Maskva (Rusija).
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės paroda, skirta TSRS 60-mečiui. Paveikslų galerija, Kaunas.

1983

Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės paroda, skirta LTSR dailininkų sąjungos Kauno skyriaus įsteigimo 30-mečiui. Paveikslų galerija, Kaunas.
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. Paveikslų galerija, Kaunas.

1984

Respublikinė dailės paroda „Visata ir žmogus“, 1-oji. Parodų rūmai, Klaipėda.
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. Revoliucijos muziejus, Vilnius.
R. Čarnos grafikos, S. Nenortos tapybos, ir G. Jacėnaitės keramikos paroda. Parodų rūmai, Panevėžys.

1985

Respublikinė piešinių paroda, 2-oji. Paveikslų galerija, Kaunas.

1986

Talino grafikos trienalė. Talinas (Estija).
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius.
Respublikinė estampo paroda. Lietuvos dailės muziejus, Vilnius.
R. Čarnos grafikos ir A. Lukšto akvarelės paroda. Mažoji fotografijos galerija, Kaunas.

1987

Mažosios grafikos trienalė. Ryga (Latvija).
Paroda „Tarybų Lietuvos menas“. Maskva (Rusija).
Sąjunginė grafikos paroda, 1-oji. Maskva (Rusija).
Respublikos vidurinių meno mokyklų ir taikomosios dailės technikumų dėstytojų kūrinių paroda. Vilnius.
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius.

1988

Kauno dailininkų piešinių paroda. Paveikslų galerija, Kaunas.

1989

Sąjunginė estampų paroda, 7-toji. Maskva (Rusija).
Labdaros aukcionas Lietuvos tremtiniams paremti. Vilnius.

1990

Tarptautinė paroda „Art of Today” („Menas šiandien”), 3-oji. Budapeštas (Vengrija).
„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda. Kultūros centras, Pakruojis.
R. Čarnos, A. Lukšto ir V. Laukio piešinių paroda. Dailininkų sąjungos salė, Kaunas.

1991

Lietuvos grafikos ir akvarelės paroda-aukcionas. Čikaga (JAV).
„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda. Kultūros centras, Pakruojis.
Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės paroda. Paveikslų galerija, Kaunas.

1992

Tarptautinė grafikos trienalė,10-oji. Stokholmas (Švedija).
„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda. Kultūros centras, Pakruojis.

1993

Tarptautinė grafikos bienalė, 1-oji. Mastrichtas (Olandija).
Dailės paroda „Vydūnas dailėje“. Vilnius.
„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda. Kultūros centras, Pakruojis.

1994

Šiuolaikinės Lietuvos grafikos paroda. Bistum Aachen (Vokietija).
R. Čarnos ir V. Laukio kūrinių paroda. „Vilniaus banko“ galerija. Kaunas.

1995

Lietuvos ekslibriso ir grafikos paroda. Birgenas (Olandija).
Respublikinė estampo paroda. Vilnius.
Kauno grafikų paroda „Grafika“. Paveikslų galerija, Kaunas.

1996

Tarptautinio ekslibrisų konkurso paroda „Ex libris Motiejui Valančiui – 195“. Šiauliai.
Tarptautinė mažosios grafikos bienalė „Vilnius’96“, 2-oji. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda. Kultūros centras, Pakruojis.
R. Čarnos ir V. Trušio paroda „Žemė“, „Ženklai“. Paveikslų galerija, Kaunas.

1997

Tarptautinė grafikos trienalė. Krokuva (Lenkija).
Dailės paroda „Tradicija ir eksperimentas“. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
R. Čarnos grafikos ir A. Krištopaičio tapybos paroda „Žiemgalos kraštas“. Apskrities viešoji biblioteka, Kaunas.

1998

Tarptautinė grafikos trienalė „Krokuva – Niurenbergas ‘97“. Niurnbergas, (Vokietija).
Tarptautinė mažosios grafikos bienalė, 3-oji. Vilnius.
Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Gerardas Bagdonavičius 1901-1986. In memoriam“ paroda. Šiauliai.
Dailės paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienos Vasario 16-tosios 80-ųjų metinių paminėjimui. Paveikslų galerija, Kaunas.

1999

Tarptautinė grafikos „Trienalė ‘97“. Rio de Žaneiras (Brazilija).
2000-ųjų metų sutikimo akcija-paroda. „Laiptų galerija“, Šiauliai.
Šiaulių + Kauno dailininkų paroda. Dailės galerija, Šiauliai.

2000

Tarptautinė grafikos trienalė. Krokuva (Lenkija).
„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda. Kultūros centras, Pakruojis.
R. Čarnos ir J. Rekevičiūtės grafikos paroda. Galerija „Podbrzezie“, Krokuva, (Lenkija).

2001

Paroda „Krikštai mene“. Parodų rūmai, Klaipėda; F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutė.
„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda. Kultūros centras, Pakruojis.
Paroda „Grafika. Nuo raižinio iki…“. Paveikslų galerija, Kaunas

2002

„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda. Kultūros centras, Pakruojis.
Paroda „Krikštai mene“. Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilnius; Istorijos muziejus, Neringa.
LDS apžvalginė vaizduojamosios dailės paroda „Kolekcija 2002“. Dailės galerija, Šiauliai.
Paroda „Džiazuojantis estampas“. Paveikslų galerija, Kaunas.

2003

„Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda. Kultūros centras, Pakruojis.
Paroda „Lietuvos grafika 2003“. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.

2004

„Žiemgalos“ dailės plenero dailininkų kūrybos paroda. Kultūros centras, Pakruojis.

2005

Žiemgalos krašto dailininkų plenero paroda. Joniškėlis, Pasvalys, Pakruojis.
Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės kūrinių konkursas – paroda „Lietuvos kelias“. Lietuvos dailės muziejus, Vilnius.
„Gloria Deo 2005“ katalikų dailininkų paroda, 8-oji. Jėzuitų vienuolynas, Kaunas; Sakralinio meno muziejus, Birštonas.

2006

Žiemgalos krašto dailininkų paroda. Joniškėlis.
„Gloria Deo“ katalikų dailininkų paroda, 9-oji. Sakralinio meno muziejus, Birštonas.
Dailės plenero, skirto J. Kuzminskio 100-mečiui paminėti, paroda. Kultūros namai, Betygala.
Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Ex libris GUBERNIJA. Saulės žiedu nuo 1665“ paroda. Šiauliai.
Paroda „Erdvė. Plokštuma. Kūnas. Grafika, skulptūra 2006“. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.

2007

Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės kūrinių konkursas – paroda „Lietuvos laikas“. Lietuvos dailės muziejus, Vilnius.

2008

Dailės paroda „Atgimimas“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti. Apskrities viešoji biblioteka, Filharmonija, Kaunas.

2009

Akvarelininkų plenero, skirto Petro Stausko (1919-2003) 90-osioms gimimo metinėms, paroda. Dailės galerija, Dusetos.
Žiemgalos krašto dailininkų paroda „Žiemgalai – 20“. „Galerija XX“, Panevėžys.
Grafikos paroda, skirta Jono Kuzminskio atminimui. Krašto muziejus, Raseiniai.
Antano Kučo mokinių paroda. Galerija „Akademija“, Vilnius.
Dailės paroda „Atgimimas“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti. Apskrities viešoji biblioteka, Filharmonija, Kaunas.

2010

Dailės paroda „Atgimimas“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti. Apskrities viešoji biblioteka, Filharmonija, Kaunas

2011

Paroda konkursas „Spalva-Nuotaika-Simbolis“. Galerija „Balta“, Kaunas
Dailės paroda „Juozas Grušas menininkų akimis“. Menininkų namai, Kaunas
Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso paroda „Lietuvos sakmė“. Radvilų rūmai, Vilnius
„Už baltos užuolaidos“. Tarptautinė Venecijos meno bienalė, 54-oji. „Scuola S. Pasquale“,  Venecija
„Už baltos užuolaidos“. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius

2012

Dailės paroda „Tai – Žiemgala!“. Dailės galerija, Dusetos
Skulptūros ir grafikos atrankinė-konkursinė paroda „Potencija“. Dailės galerija, Šiauliai
Dailės paroda „Atgimimas“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti. Apskrities viešoji biblioteka, Filharmonija, Kaunas

2013

Žiemgalos krašto dailininkų kūrybos paroda „Už horizonto“. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas, Kaunas

2015

Dailės aukcionas „Arkadija“. Menininkų namai, Kaunas
Dailės paroda „Parafrazės“. Galerija „Meno parkas“, Kaunas

2016

Dailės paroda „Parafrazės. In memoriam“. Menininkų namai, Kaunas

2018

Žiemgalos krašto dailininkų XXIX plenero parodaŽiemgalos muziejus, Žeimelis