Menininko meniu

Pasisakymai, interviu

1971

Tegul išsipildo svajonės: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] D.Teišerskytė. – Portr. // Kauno tiesa. – 1971, kovo 27

1976

Pasakoja Rūta Staliliūnaitė [pokalbis apie Barboros vaidmenį J.Grušo pjesėje „Barbora Radvilaitė“ ir Adonę „Švitrigailoje“] // Neramios šviesos pasauliai [knyga apie dramaturgą Juozą Grušą] / parengė] / Algis Samulionis. – Vilnius, 1976,  p. 110-121

Ar Ana Manjani vaidintų pas mus?:  [pokalbis apie moters vietą lietuviškame kinematografe. Su red. prierašu. Pasisakymai: Eugenija Pleškytė; Elvyra Žebertavičiūtė; Rūta Staliliūnaitė; Ingrida Kilšauskaitė, Irina Mirošničenko.] // Literatūra ir menas. – 1976, liepos 17, p. 6

1977

Kine tebesijaučiu naujokė:  [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Marina Baublienė. – Portr.  // Kinas. – 1977, Nr. 3, p. 10-11

Pavydžiu linksmiems žmonėms: [ pokalbis su žiūrovais kūrybinio vakaro metu ] / R. Staliliūnaitė. – Iliustr.  // Kultūros barai. – 1977, Nr. 7, p. 36-39

1978

Kada ateina žvaigždėtos valandos? : [pokalbis su aktore apie vaidybos meno problemas / kalbėjosi] A. Girdzijauskaitė. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1978, vas. 18, p. 6

Esu moteris: [apie dvasinius ryšius šeimoje] / R. Staliliūnaitė. – Iliustr. // Šeima. – 1978, Nr. 3, p. 3-5

1979

Geriausi 1978-ųjų vaidmenys [pasisakymas apie Anos Marijos Roš vaidmenį LTV spektaklyje pagal M. Duras pjesę “Muzika”] / R. Staliliūnaitė. – Iliustr. // Kalba Vilnius. – 1979, Nr. 13, p. 4

1980

Teatro kritika – ne vien komentavimas: [pokalbis prie apskrito stalo / parengė] Valdas Vasiliauskas // Literatūra ir menas. – 1980, kovo 29, p. 4-5. – Aut.: Rūta Staliliūnaitė, Julius Lozoraitis, Markas Petuchauskas, Antanas Vengris, Kazys Saja, Krescencijus Stoškus

Ir amžinas klausimas: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Onė Baliukonytė. – Portr. // Moksleivis, 1980, Nr. 10, p. 22-23

1981

Paukštė lekia dangumi…: [pokalbis su aktore apie pašaukimą, vaidmenis / kalbėjosi] A. Guigaitė. – Portr. // Jaunimo gretos. – 1981, Nr. 3, p. 12-13

1983

Galvoju apie žiūrovą: [pokalbis su aktore apie vaidmenis kine / kalbėjosi] L.Archipovaitė. – Iliustr. // Savaitės ekranas  –  1983, kovo 4

Su spektakliais – į Maskvos sceną!: [pokalbis su Kauno dramos teatro darbuotojais apie gastroles Maskvoje / užrašė] Antanas Marčiulionis // Tiesa. – 1983, rugs. 10. – Aut.: Romualdas Burkauskas, Leonardas Zelčius,  Rūta Staliliūnaitė, Audronė Paškonytė

1985

„Kas aš buvau, kas esu, kuo būsiu…“: [pokalbis su aktore / kalbėjosi]  Gediminas Butkus . – Portr. // Kalba Vilnius. – 1985, bal. 12, p.11, 14

1986

Juozas Grušas: [kalbos, pasakytos LTSR liaud. rašyt. J.Grušo (1901 XI 29 – 1986 V 21) gedulo mitinge] // Pergalė. – 1986, Nr. 8, p. 98-102. – Aut.: Alfonsas Maldonis, Jonas Bielinis, Juozas Baltušis, Rūta Staliliūnaitė, Zigmas Kazakevičius

1987

Ne vien apie teatrą: [pokalbis su aktore apie teatro šiokiadienius / kalbėjosi] Gediminas Butkus. – Portr. // Kultūros barai. – 1987, Nr. 4, p. 8-11

Vienuolika klausimų aktoriui: [R. Staliliūnaitei] // Lietuvos pionierius. – 1987, geg. 16 [Lietuvos pionieriaus anketa]

1988

Prie medžio lyg brolio priglusti…: Miškas menininkų gyvenime: [pasisakymai / užrašė] Audrius Šikšnius] // Girios. – 1988, Nr. 2, p. 32-3 (virš.). – Aut.: Doloresa Kazragytė, Rūta Staliliūnaitė, Gytis Padegimas, Kornelijus Platelis

Būkime reikalingi vieni kitiems: [pokalbis su aktore apie jai skirtą LT laidą „Veidai“ / kalbėjosi] Jūra Baužytė. – Iliustr.  // Tiesa. – 1988,  lapkr. 5

Vaidmenys šiuolaikinės dramaturgijos pastatymuose: [aktorių atsakymai  į klausimus / užrašė] V.Truskauskaitė, R.Zdanavičiūtė, V.Savičiūnaitė, R.Čiupaila, R.Andrašiūnaitė  // Teatras. – 1988, Kn. 5, p. 24-45: iliustr. – Aut.: Regina Šaltenytė, Algirdas Latėnas, Rūta Staliliūnaitė, Vladimiras Jefremovas, Faustina Laurinaitytė, Viačeslavas Guninas, Romualdas Ramanauskas

1990

Laiminga nepaisant visko, kas buvo: [pokalbis su aktore, pasitinkant KDT 70-metį / kalbėjosi] Audronė Girdzijauskaitė . – Portr. // Atgimimas. – 1990, gruod. 19/26, p. 7, 13

1991

„Aš esu liūdnas žmogus…“: [pokalbis su aktore apie jos vaidmenį A. M. Sluckaitės „Smėlio klavyruose“ / kalbėjosi] Saulius Keturakis. – Portr. // Tėviškės žinios (K.). – 1991, geg. 14  

1992

Nemoku būti  linksma: [aktorės mintys apie šiuolaikinio teatro būklę / parengė] Vida Turskytė. – Portr. // Saulutė (Plungė). – 1992, vas. 29

Tik akimirka: [apie dvasinį klimatą visuomenėje: pasisakymai / užrašė] Dovilė Štuikienė. – Portr.  // Jaunimo gretos. – 1992, Nr. 4, p. 3-5. – Aut.: Jurga Ivanauskaitė, Rūta Staliliūnaitė, Arvydas Šliogeris

Ar šv. Gertrūdos bažnyčia – pradžia? : [pokalbis su aktore kultūrinio gyvenimo temonis / kalbėjosi] R. Jurelionis. – Portr. // XXI amžius. – 1992, bal. 23, p. 4

„Smėlio klavyrai“ Toronte: „Magiška Jono Jurašo režisūra ir pilna niuansų aktorių vaidyba“: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Žilvinė Petrauskaitė. – Portr. // Kauno diena, 1992, birž. 20, p. 1

Kelionė dviejų žvaigždžių taku (Arba – kas yra genialus spektaklis): [pokalbis su aktore apie „Barboros Radvilaitės“ ir „Merės Popins“ spektaklius / kalbėjosi] Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Kauno laikas, 1992, rugs. 5,  p. 1, 4

1993

Apie šilumą, meilę ir gelmę : [apie Kauno dramos teatro spektaklio „Smėlio klavyrai“ dalyvavimą Baltijos šalių ne sostinių teatrų festivalyje Balticum 93] / R. Staliliūnaitė // Kauno diena. – 1993, spal. 2, p. 4

1994

Ilgesio ir sielvarto šešėliai: [pokalbis su aktore apie aktorystės misiją / kalbėjosi] V. Mikučionis. – Portr. // Jaunasis ūkininkas. – 1994, Nr. 4, p. 7

„Kėdainių“ svečias – Rūta Staliliūnaitė: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Laima Juškauskaitė // Kėdainiai – 1994, spal. 12-19, p. 5

R.Staliliūnaitė: likimui nepriekaištauju: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Dalia Juškienė. – Portr. // Kauno diena – 1994, lapkr. 5, p. 17, 21

„Aš pažinau profesinio užsimiršimo saldybę, gilybę ir prakeiksmą“: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Zina Paškevičienė // Panevėžio balsas – 1994, gruod. 17, p. 4

Dienovidžio ramybės ilgesys: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Audronė Vaitkutė // Veidas – 1994, Nr. 46, p. 4, 14-15

Su Karolio Voitylos pjesės „Priešais juvelyro parduotuvę skaitymais atsisveikinant… [Kaunas: pasisakymai / užrašė] Dalia Juškienė – A u t.: Rūta Staliliūnaitė, Egidijus Stancikas, Nijolė Lepeškaitė, Gintaras Adomaitis, Saulius Bagaliūnas, Dainius Svobonas; Ramutė Skardžiūnaitė, Nijolė Narmontaitė. // Kauno diena – 1994, gruod. 17, p. 19

1995

Supperextra mottograffo ultrasiautulinga, arba Trumpas ir skubus Lolitos Ščesnavičiūtės interviu su Mere Popins (R. Staliliūnaite) po spektaklio // Elitas – 1995, Nr. 1, p. 8-9

Teatras – tai šventovė, dvasinis institutas: [redakcijos pokalbis su aktore]. – Portr. // Akiračiai. – Chicago. – 1995, Nr. 3, p. 8-9

Aš esu iš aktorių šeimos: [pokalbis su aktore / kalbėjosi ] D.M.Petrušaitytė // Šaltinis – 1994/1995, Nr. 6/1, p. 50-52

Santarvė: kvietimas kopti į aukščiausią šviesų kalną : [pokalbis su akt. R.Stalilūnaite ir Santarvės fondo tarybos nariu A.Pekeliūnu / užrašė] Elvyra Pažemeckaitė // Panevėžio rytas – 1995, spal. 28, p. 4

Šildantis aktorės žodis tėviškei : [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Gražina Dunauskienė // Šiaulių kraštas. – 1995, gruod. 2, p. 18

Valstybės įvaizdis: kas jį formuoja? : [pasisakymai] / kalbėjosi Tadas Ignatavičius, Ferdinandas Kauzonas, Agnė Žemaitytė – Aut.: Regimantas Adomaitis, Konstantinas Bogdanas, Algimantas Bražinskas, Vladislavas Domarkas, Sigitas Geda, Leonas Kadžiulis, Eduardas Kaniava, Bronislovas Kuzmickas, Laimonas Noreika, Augustinas Savickas, Rūta Staliliūnaitė, Kęstutis Vitkus // Respublika – 1995, gruod. 11, p. 4-5

1996

Kalba 1991 Sausio 13-osios įvykių dalyviai : [pasisakymai] – Aut.: Vytautas Landsbergis, Rūta Staliliūnaitė, Robertas Grigas, Gintaras Kupčinskas, Jadvyga Bieliauskienė, Tadas Mesėnas, Vitalija Krivickienė, Juozas Krivickas, V.Adomonis, Rūta Ana Smailienė, Vytautas Stašaitis, N.Vidrinskas, Povilas Andrulis, Leonarda Kuodienė, Albinas Kentra, Antanas Burokas, Gediminas Jakubčionis, Birutė Burauskaitė // Kauno aidas – 1996, saus. 12, p. 5-12

O bulvės?.. O morkos?.. : [pokalbis su aktore apie bedugnę meno gelmę ir rupią kasdienybę / kalbėjosi ] Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // Šeimininkė – 1996, kovo 27, p. 1, 5

1997

Trys literatūriniai skaitymai: [aktorės pasakojimas apie paruoštas literatūrinių skaitymų programas ; H.Ibseno „Tautos priešas“, M. K. Čiurlionio „Laiškai Sofijai“, K.Voitylos „Priešais juvelyro parduotuvę“] / R.Stalilūnaitė. – Iliustr. // XXI amžius – 1997, vas. 19, p. 13

„Visada mylėjau teatro esmę“…: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Rolanda Lukoševičienė // Vakarų ekspresas – 1997, bal. 15, p. 13

Šimtas „Ąžuolyno“ vakarų [pokalbis su akt.R.Staliliūnaite ir D.Kazlauskiene apie literatūrinį almanachą / kalbėjosi] A. Antanaitis. – Iliustr. // Akiračiai. – Chicago. – 1977, Nr. 5, p. 8-9

Šiemet kultūros gyvenimas verda, tačiau ateitis skendi miglose : žinomi Lietuvos menininkai – apie save, kūrybos planus ir šalies meno situaciją Naujųjų metų išvakarėse – Aut.: Henrikas Šablevičius, Rūta Staliliūnaitė, Donatas Katkus, Eglė Špokaitė, Eimuntas Nekrošius, Regimantas Midvikis, Andrius Žebrauskas, Rimvydas Žigaitis // Lietuvos rytas. – 1997, gruod. 30, priedas „Mūzų malūnas, p. 1

1998

Tautiškumo koeficiento teatre paieška kartu su Rūta Staliliūnaite: [pokalbis apie aktorės vaidmenis lietuviškose pjesėse] / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Teatras. – 1998, Nr. 1, p. 38-39

Senoji afiša plakasi vėjyje [pokalbis su aktore jos 60-mečio proga / kalbėjosi] Regina Valevičienė. – Iliustr. // Respublika. – 1998, saus. 17, priedas “Brigita”, p. 4

Kalbos, pasakytos iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje 1998 m. vasario 16 d – Aut.: Arvydas Vidžiūnas, Rūta Staliliūnaitė: [Mano vieta čia], Rolandas Paksas // Lietuvos aidas. – 1998, vas. 17, p. 4-5

Kiek daug atradau : [kalba, pasakyta Vasario 16-osios ir valstybės atkūrimo 80-mečio minėjime ] / Rūta Staliliūnaitė // Tremtinys. – 1998, vas. 20, p. 2

Du pašnekesiai ypatinga proga: [apie akt. R. Staliliūnaitę, apd. LDK Gedimino IV laipsnio ordinu ir L. Zelčių, apd. LDK Gedimino III laipsnio ordinu] / Dalia Juškienė, Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 1998, vas. 21, p. 17

Mano vieta čia: [kalba, pasakyta Lietuvos Seime Vasario 16-ąją] / Rūta Staliliūnaitė // XXI amžius. – 1998, vas. 25, p. 11

„Dar niekas neįminė Moters paslapties“ : [aktorės R. Staliliūnaitės pasakojimas / užrašė] Dalia Bukontienė // Valstiečių laikraštis – 1998, kovo 14, priedas „Sodietė, p. 1

Visą meilę, sapnus, sudužimus… – viską tenai sudėjau [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Marija Šepetienė. – Iliustr. // Rinkos aikštė. – 1998, geg. 1, p. 5

1999

Moterims teatre trūksta vaidmenų ir meilės [apie Vilniuje surengtą akciją-forumą „Moterys teatre“ ir akt. R.Staliliūnaitės pasisakymą] / A.Žemaitytė. – Portr. // Respublika. – 1999, lapkr. 30, p. 29

2000

Norėjo gydyti žmonių kūnus, o teko sielas: [pokalbis su aktore apie jos skaitomas ištraukas iš D. Grinkevičiūtės knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros / kalbėjosi] Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2000, birž. 1-20, p. 1, 8

Pasirinkimas: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Dalia Kutraitė // Laiko balsas – 2000, Nr. 11, p. 23

Geriausia lietuviška Kalėdų dovana – ginklas? : [pasisakymai apie dovanas / parengė] Arnoldas Aleksandravičius – Aut.: Lionginas Šepetys, Jonas Maldžiūnas, Algirdas Vaclovas Patackas, Rūta Regina Staliliūnaitė, Audronė Lisauskaitė, Edvardas Mažeikis, Sikstas Radzevičius // Ūkininko patarėjas – 2000, gruod. 23, p. 5

2001

Išgyventi apsivalymą: [Rūtos Staliliūnaitės pasikalbėjimas su „Dienovidžiu“]. – Portr. // Dienovidis. – 2001, Nr. 1, p. 34-36

„Poezija yra lietuvių kraujas ir gyvybė“: [2001-ųjų Poezijos pavasario dalyvių pasisakymai / užrašė] Vidmantas Kiaušas – Aut: Stasys Stacevičius, Valentinas Sventickas, Teresė Jankauskaitė, Rūta Staliliūnaitė, Harvis Hiksas // Šeimininkė. – 2001, geg. 30, p. 6

Visą meilę, sapnus, sudužimus – viską tenai sudėjau: [pokalbis su aktore R. Staliliūnaite / kalbėjosi] Marija Šepetienė // Penktadienio pokalbiai. – Kėdainiai: Rinkos aikštė. – 2001. – 238, [1] p., p. 139-143

2002

Ką kerta vadovas: sausą šaką ar tą, ant kurios sėdi? : [apie padėtį Kauno dramos teatre : pasisakymai / užrašė] Audronė Jablonskienė. – Aut.: Rūta Staliliūnaitė, Liubomiras Laucevičius, Jūratė Onaitytė, Vilija Grigaitytė, Robertas Vaidotas, Viktoras Šinkariukas, Vidmantas Bartulis // Respublika. – 2002, lapkr. 13, p. 18

R. Staliliūnaitė išėjo prasidėjus kūrybinės dvasios irimui : [pokalbis su aktore / užrašė] Audronė Jablonskienė // Respublika. – 2002, lapkr. 23, p. 18

2003

„Atėjau tarnauti teatrui“: [redakcijos pokalbis su aktore] // Veidas. – 2003, Nr.7, p. 42-44

2004

Rūta Staliliūnaitė : [pokalbis su aktore, Kauno garbės piliete apie jos kūrybinį kelią / kalbėjosi] Jūratė Kuzmickaitė // Kauno diena. – 2004, vas. 28, priedas „Aukštyn žemyn“, p. 1, 6

Saturno ir Urano globa : pokalbis apie pusiausvyrą su Rūta Staliliūnaite / kalbėjosi Dovilė Zelčiūtė // Nemunas. – 2004, bal. 15 (Nr. 1), p.1,4.

Norėtųsi, kad nušvistų deimantai ir perlai… : Kauno dienų metu Rotušėje paskelbtas miesto Tarybos sprendimas apie Kauno miesto Garbės pilietės vardo suteikimą aktorei R. Staliliūnaitei.
Po iškilmių „Nemunas paprašė interviu / [kalbėjosi] Petras Venclovas // Nemunas. – 2004, geg. 27 – birž. 2 (Nr. 7), p. 1

2005

Pokalbių nuotrupos : Kauno dramos teatro aktoriai apie režisierių Joną Vaitkų / [užrašė] Audronė Girdzijauskaitė // Teatras. – 2005, Nr. 1/2(19, p. 29-31

„Nepažistu nė vieno ramių nervų menininko …“: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Vida Jankaitienė // Medicina ir dar kai kas visiems plius. – 2005, Nr. 4, p. 58-61

2007

Mano vieta čia / Rūta Staliliūnaitė // Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena: straipsnių ir dokumentų rinkinys / sudarė Eugenijus Manelis, Romualdas Samavičius. – Vilnius: Žaltvykslė, 2007. – P. 62-63. – (Atmintinos lietuvių tautos šventės ir dienos)

Su aktore – apie Pašušvį, teatrą ir mėnulį : iš pokalbio su aktore Rūta Staliliūnaite / [kalbėjosi] Justina Armonaitė // Radviliškio kraštas. – 2007, Nr. 2, p. 10-19

Teatras? Teatras!..: [pokalbis su aktore / užrašė] Justina Armonaitė // Šiaurės Atėnai. – 2007, birž. 9, p. 3

Asmenybė ir knyga / Rasa Ambraziejienė // Tarp knygų. – 2007, Nr. 12, p. 24.

2008

Aktorė Rūta Staliliūnaitė // Arnas Rosenas: prisiminimai apie aktorių Arną Roseną, pokalbiai, straipsniai, faktografija / [sudarė] Daiva Šabasevičienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – P. 86

Aktorė Rūta Staliliūnaitė: „Laikas ir aš dar bėgame… : [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Audronė Lapienienė // Lietuvos scena. – 2008, Nr. 1, p. 9-12

„Nejaugi visa tai buvo?!“ : [pokalbis su aktore R. Staliliūnaite / kalbėjosi] Audrius Musteikis // Lietuvos žinios. – 2008, saus. 21, p. 1, 14-15

Teatras turi ne linksminti, o kviesti susimąstyti ir pabendrauti : anksti teatrą palikusi aktorė Rūta Staliliūnaitė 70-ies metų jubiliejų švęs scenoje : [pokalbis su aktore / parengė] Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2008, saus. 21, p. 15

Keli stabtelėjimai prie gyvenimo: [pokalbis su aktore, Kauno miesto garbės piliete, jubiliate Rūta Staliliūnaite / kalbėjosi ] Audronė Lapienienė // Bernardinai.lt [elektroninis išteklius] – 2008, saus. 21

Aktorei Rūtai Staliliūnaitei – 70! : tris nepaprastai kūrybingus dešimtmečius Kauno valstybinio dramos teatro scenoje praleidusiai Kauno garbės pilietei Rūtai Staliliūnaitei vakar suėjo 70 metų : [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Virginija Grigaliūnienė // Vakaro žinios. – 2008, saus. 22, p. 12

R. Staliliūnaitė: „Niekada nesiekiau šlovės: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Rasa Velijevaitė // Respublika. – 2008, bal. 12, p. 23

„Dieve, nutolink tą jaukų debesį…“ : [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Jadvyga Buivydienė // Šiaulių kraštas. – 2008, geg. 10, p. 1, 9-10

„Dieve, nutolink tą jaukų debesį… “: [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Jadvyga Buivydienė // Mūsų kraštas. – 2008, geg. 14, p. 5

„Dieve, nutolink tą jaukų debesį…“ : [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Jadvyga Buivydienė // Biržiečių žodis. – 2008, geg. 17, p. 5-6

Rūta Staliliūnaitė: „Gražu krantai, bet man geriau tekėti“ : [pokalbis su aktore / kalbėjosi] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2008, birž. 19, p. 7, 10

Geroji kūrybos naujiena : [2008 metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų pasisakymai / užrašė] Rūta Kanopkaitė // Šeimininkė. – 2008, gruod. 24-30 (Nr. 51), p. 3

Р. Сталилюнайте: „Никогда не стремилась к славе“ : [pokalbis su aktore / kalbėjosi ] Раса Велиевайте. – Rus. // Республика. – 2008, 15 апр., p. 14

2009

Geroji kūrybos naujiena : [2008 metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų pasisakymai / užrašė] Rūta Kanopkaitė // Kaimo laikraštis. – 2009, saus. 3-9 (Nr. 1), p. 2

Buvau sutikusi vėją / Rūta Staliliūnaitė // Dangus niekada nėra tuščias : eilėraščiai, pasakojimai, straipsniai / Aldona Šulskytė ; sudarė Vytenė Muschick ; iliustravo Laima Grikšaitė-Kėrienė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – p. 207-208. – ISBN 978-9986-39-624-6

Pelargonijų gaisras…: [ Pokalbis su 2008 metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate / kalbėjosi] Virginija Tamošiūnaitė ; Rūtos Staliliūnaitės asmeninio archyvo nuotrauka. – Rubrika: Laureatai // Nemunas. – 2009, lapkr. 5-11 (Nr. 39), p. 3-4.

2011

Arbata su Rūta Staliliūnaite : [pokalbis su aktore Rūta Staliliūnaite / užrašė] Justina Armonaitė. – Iliustr. // Pašvaistė. – 2011, Nr. 4, p. 4-9.

Rūta Staliliūnaitė: Kėdainiuose – labai jaunas ir trumpas mano laikas : [Pokalbis su kraštiete aktore R. Staliliūnaite, parengtas 1994 metais / kalbino] L. Juškauskaitė.] – Iliustr. // Kėdainių mugė. – 2011, geg. 14, p. 1, 6.