Menininko meniu

Publikacijos

1966

Pirmoji mūsų Kleopatra: [apie aktorės kūrybą ir Kleopatros vaidmenį W.Shakespeare „Antonijus ir Kleopatra“] / R. Pauraitė. – Portr. // Komjaunimo tiesa. – 1966, vas. 20

Už Kleopatrą – penketas: [apie aktorės kūrybą ir Kleopatros vaidmenį W.Shakespeare „Antonijus ir Kleopatra“] / V. Ruminavičiūtė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1966, geg. 26

1968

Pasakoja Rūta Staliliūnaitė [pokalbis apie Barboros vaidmenį J.Grušo pjesėje „Barbora Radvilaitė“ ir Adonę „Švitrigailoje“] // Neramios šviesos pasauliai [knyga apie dramaturgą Juozą Grušą] / parengė] / Algis Samulionis. – Vilnius, 1976, p. 110-121

Ar Ana Manjani vaidintų pas mus?: [pokalbis apie moters vietą lietuviškame kinematografe. Su red. prierašu. Pasisakymai: Eugenija Pleškytė; Elvyra Žebertavičiūtė; Rūta Staliliūnaitė; Ingrida Kilšauskaitė, Irina Mirošničenko.] // Lit. ir menas. – 1976, liepos 17, p. 6

1969

Lig svajos pakilusi : [apie aktorės kūrybą] / Marija Macijauskienė . – Iliustr. // Komjaunimo tiesa. – 1969, vas. 12

Aktorės diplomai: [apie aktorės kūrybą] / Balys Visbutas. – Iliustr. // Jaunimo gretos. – 1969, Nr. 6, p.7

1970

Ir scenoje ir gyvenime : [apie aktorę ir kūrybą] / I. Semaškaitė // Kauno tiesa. – 1970, gruodžio 19

Rūta : [apie aktorę ir kūrybą] / Dana Rutkutė. – Portr. // Kultūros barai. – 1970, Nr. 12, p. 51

1971

Antrasis Rūtos vaidmuo : [apie aktorės vaidmenį filme „Mažoji išpažintis“]  / A. Mažuolis  // Kauno tiesa. – 1971, birž. 20

1972

Meninė tiesa – kūrėjo būtinybė : [apie aktorę ir kūrybą] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Portr. // Kauno tiesa. – 1972, vasario 27

Vaidmenys – likimai : [apie aktorės kūrybą] / M. Petuchauskas // Tiesa. – 1972, lapkr. 25

Талант чуткий и живой: [apie aktorės kūrybą] / A. Гирдзияускайте. – Rus. // Комсомолец Киргизии. – 1972, 26 окт.

1973

LTSR nusipelniusi artistė Rūta Staliliūnaitė: [Bukletas] / LTSR teatro d-ja. Kauno valst. dramos teatras. – Kaunas, [1973]. – 1 lap. sulankst. į [8] p.: iliustr.

Regina Rūta Staliliūnaitė // Kalendorius 1974 (dvisavaitinis). – Vilnius, 1973, p. 26: iliustr.

Išeiti iš Lėlių namų…: [apie aktorės sukurtą Noros vaidmenį H. Ibseno “Noroje”] / A. Girdzijauskaitė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1973 sausio 6, p. 11

Sumanymas ir jo įkūnijimas : [apie aktorės sukurtą Barboros vaidmenį J.Grušo „Barboroje Radvilaitėje“] / E. Jansonas. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1973, sausio 13, p. 11

Vietoje aplodismentų: [apie aktorę ir kūrybą] / Gražina Urbonaitė. – Portr. // Vakarinės naujienos. – 1973, geg. 24.

Gyvenimo atkarpa: [laiškas akt. R. Staliliūnaitei. Su dail. G. Didelytės ekslibrisu] / Dana Rutkutė. – Portr. – Liet., lenk. // Tarybinė moteris. – 1973, Nr. 6, p. 12-13

Aktorės vidaus šviesa: [apie aktorės kūrybą] / Irena Aleksaitė // Pergalė. – 1973. – Nr. 8, p. 158-165

Ta pati ir skirtinga: [apie aktorės kūrybą] / O. Makarova. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1973, rugp. 11

Pašaukimo balsas: [apie aktorę – Resp. premijos laureatę] / D. Rutkutė. – Portr. // Komjaunimo tiesa. – 1973, rugs. 7

Stebuklai Lėlių namuose ir prarastas laikas, ieškant teatro idealo: [apie aktorės sukurtą Noros vaidmenį H. Ibseno “Noroje”] / D. Rutkutė // Pergalė. – 1973, Nr. 10, p. 124-125

Skarby ducha – ludziom: [apie aktorę – Resp. premijos laureatę] / A. Girdzijauskaite. – Portr. – Lenk. // Czerwony Sztandar. – 1973, 19 pazdz.

1974

Ir žodis palytėjo…: [apie aktorę ir kūrybą] / Tomas Sakalauskas. – Portr. // Švyturys. – 1974, Nr. 3, p. 22-24

Teatras kaip gyvenimo būdas: [apie aktorės kūrybą] / Vitalija Truskauskaitė // Kūrybinė savaitė (“Kauno tiesos” priedas). – 1974, rugp. 4

1975

Prigimtis, vaidmuo ir stilius : [apie aktorės kūrybą]  / D. Rutkutė. – Iliustr. // Muzika ir teatras. – 1975,   kn. 10, p. 89-104

1977

Vaidmenys – likimai : [apie aktorės vaidmenis] / Markas Petuchauskas // Teatro akimirkos. – Vilnius, 1977, p. 40-43

Valanda, kai esi: [apie aktorės kūrybinį vakarą Vilniuje] / Dana Rutkutė. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1977, geg. 7, p. 14

1978

Rūta Staliliūnaitė [apie aktorės vaidmenį filme „Nesėtų rugių žydėjimas“] / N. Eugenija Jonušaitė. – Iliustr. // Savaitės ekranas. – 1978, rugs. 18-24

Praėjusio sezono vaidmenys: [apie R. Adomaičio sukurtą Mažvydą J. Marcinkevičiaus „Mažvyde“; R. Staliliūnaitės Merę Popins P. Travers miuzikle „Merė Popins“; J. Bočarovo Paradoksalistą F. Dostojevskio „Dėl šlapdribos“; J. Onaitytės Verą M. Gorkio „Paskutiniuosiuose“; P. Piauloko Pelegriną M. Frischo „Santa Kruse“ ir Šalimovą M. Gorkio „Vasarotojuose“; B. Barausko Džordžą E. Olbio „Kas bijo Virdžinijos Vulf?“]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1978, Nr. 11, p. 15-21. – Aut.: Valdas Vasiliauskas, Irena Aleksaitė, Egmontas Jansonas, Irena Veisaitė, Vitalija Truskauskaitė, Rūta Sakalaitė

1979

Auklė – mohikanas: [apie aktorės sukurtą Merę Popins to paties pavad. spektaklyje] / Irena Aleksaitė. – Portr. // Tarybinė. moteris. – 1979, Nr. 3, p. 17

Sezono vaidmenys: [apie įdomiausius sezono vaidmenis, sukurtus akt. M.Mironaitės, S.Bareikio, R.Staliliūnaitės (Saros vaidmuo A.Čechovo „Ivanove“, p. 13-14), O.Demičevos, B.Gražio, E.Gabrėnaitės] . – Iliustr. // Kultūros barai. – 1979, Nr. 8, p. 10-18. – Aut.: Antanas Vengris, Gražina Mareckaitė, Dana Rutkutė, Irena Aleksaitė, Dovydas Judelevičius, Eugenijus Jonaitis

Besiklausanti pelėdos ūkavimo: [apie aktorės vaidmenį A.Čechovo „Ivanove“] / L. Stankevičius.- Iliustr. // Kauno tiesa. -.1979, gruod. 30, p. 5

1980

Šviesus rekviem : [apie aktorę] / Tatjana Baltušnikienė. – Portr.  // Komjaunimo tiesa. – 1980, vas.22

1981

Paukštė lekia dangumi…: [apie aktorę] / Audronė Guigaitė. – Portr. // Jaun. gretos. – 1981, Nr.3, p. 12-13

Du vakarai Valstybinėje respublikinėjs bibliotekoje: [apie aktorės R.Staliliūnaitės ir rašyt. J.Baltušio, architektūroas kand. N.Bučiūtės ir filologijos kand. P.Bražėno kūryb. vakarus] / M. Bieliūnaitė. – Iliustr. // Bibliotekų darbas. – 1981. – Nr. 4, p. 6-7

Lietuviškame filme – Amerika : [apie aktorės vaidmenį filme „Medaus mėnuo Amerikoje“] / D. Dobilaitė. – Iliustr. // Gimtasis kraštas. – 1981, rugp. 20, p. 3

Kalbėsenos stiliai mūsų teatruose [tarp kitų akt. paminėta akt. R.Staliliūnaitės kalbėsenos maniera] / V. Vitkauskas // Kultūros barai. – 1981, Nr. 9, p. 59-61

1982

Langas į gyvenimą: Keli bruožai LTSR liaud. art. , Komjaunimo premijos laureatės R.Staliliūnaitės portretui [pasisakymai / užrašė] Marija Macijauskienė. – Portr. // Nemunas. – 1982, Nr. 4, p. 46-49. – Aut. : Leonardas Zelčius, Vytautas Tomkus, Henrikas Vancevičius, Kęstutis Genys, Algimantas Masiulis, Valentinas Masalskis, Jonas Vaitkus, Gytis Padegimas

Susitikimų laukiame: [apie akt. R.Staliliūnaitės ir rašytojo P.Palilionio viešnagę Garliavos vid. m-loje] / A. Mažeikaitė // Lietuvos pionierius. – 1982, balandžio 7

Viešnia iš Kauno [apie aktorės paskaitą LTSR „Žinijos“ draugijos Centriniame lektoriume] // Vakarinės naujienos. – 1982, balandžio 14

Medaus mėnuo Amerikoje [apie LKS filmą „Medaus mėnuo Amerikoje“ ir aktorės R.Staliliūnaitės vaidmenį] / D. Dobilaitė. – Iliustr. // Savaitės ekranas. – 1982, lapkr. 5

1983

Staliliūnaitė Rūta: [biografija] // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1983, T. 10. – P. 369: iliustr.

Stiprus kolektyvas, rimta programa [ Kauno dramos teatro gastrolių Maskvoje aptarimo (org. TSRS Kultūros m-ja ir VTO) medžiaga (minimas R.Stalilūnaitės vaidmuo M.Gorkio „Paskutiniuosiuose“)
/ parengė] I. Aleksaitė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1983, lapkričio 19, p. 6-7

W teatrze o kinie : [apie Kauno dramos teatro rež. Joną Vaitkų, akt. Juozą Budraitį, Rūtą Staliliūnaitę ir jų darbus kine] / Cezary Prasek; fotonuotr. Vl. Žirgulio ir V.Charino. – Iliustr. – Lenk. // Przyjazn. – 1983, Nr. 18, p. 7

Рута Сталилюнайте: [apie aktorę Rūtą Staliliūnaitę] / Марченко Г. – Iliustr. – Rus. // Совтская женщина, 1983, № 4, p. 34-35

1984

Staliliūnaitė Rūta // Kauno valstybinis dramos teatras: [Albumas]. – Kaunas, 1984, p. [72-73] , portr., iliustr.

Mylėti ir būti mylimai : [apie aktorės vaidmenis kine] / Jūratė Visockaitė. – Iliustr. // Kinas. – 1984,
Nr. 3, p. 16-17

Kaip būti laiminga : [apie aktorės vaidmenį filme „Jo žmonos išpažintis“] / N. Jonušaitė. – Iliustr. // Kinas. – 1984, Nr. 8, p. 4-7

Monologas prie ežerėlio: [apie aktorės vaidmenį filme „Jo žmonos išpažintis“] / Skirmantas Valiulis. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1984, rugs. 22, p. 12

1985

Mąslaus dvasingumo vakaras : [apie aktorės skaitomos Salomėjos Nėries poezijos vakarą] / I. Kostkevičiūtė // Pergalė. – 1985, Nr. 1, p. 186-187

„Kas aš buvau, kas esu, kuo būsiu…“ [apie aktorę] / G. Butkus. – Iliustr. // Kalba Vilnius. – 1985, balandžio 12, p. 11, 14

Rūta Staliliūnaitė pripažinta geriausia poezijos skaitove : [apie XXIV poezijos pavasarį] // Kauno tiesa. – 1985, geg. 28, p.6

Ne knygos puslapyje : [apie aktorės debiutą kine] / Bronius Juršė. – Iliustr. // Kauno tiesa, 1986, rugs. 3. – p. 4

1987

Trzy ukochane… w serce krytyka: [ apie aktores K.Kymantaitę, R.Staliliunaitę ir N.Gelžinytę] / Egmontas Jansonas. – Iliustr.  // Czerw. Sztandar. – 1987, 27 marca,  p. 3

1988

Staliliūnaitė Rūta: [biografija] / Antanas Vengris //Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988, T. 4. – P. 87-88: iliustr.

Lietuvos TSR liaudies artistė Rūta Staliliūnaitė / Kauno valst. dramos teatras; Teksto aut. ir sudaryt. Vida Savičiūnaitė. – Kaunas: Šviesa, 1988. – 38 [2] p.: iliustr. – Santr. rus.

Neklaidžiais keliais: [apie aktorės kūrybą kine ir teatre] / Skirmantas Valiulis. – Portr. // Kinas. – 1988, Nr. 1, p. 15

„Žmogus – nuo jo dangaus ligi jo pragaro…“: [apie aktorę ir jos kūrybą] / Vida Savičiūnaitė. – Portr. // Kauno tiesa. – 1988, saus. 21, p. 5

Ieškant šviesos ir harmonijos : [apie aktorės vaidmenis Lietuvos kino filmuose] / Jūratė Visockaitė. – Portr. // Savaitės ekranas. – 1988, sausio 22, p. 4. – portr.

Прикосновение: [apie aktorę ir jos kūrybą] / Вида Савичюнайте . – Iliustr. – Rus. // Театр. – 1988, № 4, p. 75-80, 3 virš. p.

1989

Prigimtis, vaidmuo, stilius: [apie aktorę ir jos vaidmenis] / D. Rutkutė. – Iliustr. // Aktorius teatro veidrodyje. – Vilnius, 1989, p. 50-69

1990

Į svečius dar kartą : [apie aktorei skirtą TV laidą] – Iliustr. // Kalba Vilnius. – 1990, rugs. 14, p. 1: iliustr.

1992

H.Ibseno dienos Osle ir Panevėžyje : [apie aktorės dalyv. H. Ibseno dienose Panevėžyje ir jos sukurtus šio autoriaus herojų vaidmenis] // Tiesa. – 1992, geg. 29, p.5

1993

Aktorius be teatro – kaip vaikas be žaidimo, tačiau ne visada ir ne visi žaidžiantieji jaučiasi laimingi: Tyliai užvėrusi duris, iš Kauno akademinio dramos teatro išėjo pirmoji jo Barbora Radvilaitė – akt. R.Staliliūnaitė / R. Lazauskaitė  // Lietuvos rytas. – 1993, lapkr. 4, p. 1, 3

1994

Kas rinkos sąlygomis prekiaus balzamu sielai? : Atviras laiškas Rūtai Staliliūnaitei po TV laidos / Stasė Rudalevičiūtė // Lietuvos rytas. – 1994, saus. 14, p. 34.

Netiesa, kad nebereikia… : [apie susitikimą su aktore Kėdainiuose] / Jolanta Tamašauskienė // Kėdainių garsas – 1994, Kovo 17

Amžinoji Tarantela: [apie aktorę ir jos kūrybą] – Santr. angl. / Daiva Šabasevičienė . – Iliustr. // Krantai – 1994, Nr. 1/3, p. 40-42

Netiesa, kad nebereikia… : [apie susitikimą su aktore Kėdainiuose] / Jolanta Tamašauskienė // Kėdainių garsas. – 1994, kovo 17

Žodis moterų lūpose: [apie literatūros vakarą Vilniaus menininkų rūmuose: su V. Daujotytės, J. Vaičiūnaitės V. Juknaitės, J. Ivanauskaitės, R. Staliliūnaitės trump. biogr. duom.] / Jadvyga Godunavičienė. – Portr. // Vakarinės naujienos. – 1994, geg. 2, p. 7

Dienovidžio ramybės ilgesys: [apie aktorę] / A. Vaitkutė // Veidas. – 1994, Nr. 46, p. 4, 14-15

1995

Gyvenimą nušvietė meilė : [Kauno aktorių spekt. „Laiškai Sofijai“. Rež. R.Staliliūnaitė. Gastrolės Panevėžyje] / Vilma Baltaduonytė // Sekundė – 1995, geg. 26-29 (Nr. 27), p. 9

M.K.Čiurlionio valanda Katedros kriptoje: [Kauno aktorių spekt. „Laiškai Sofijai“. Rež. R.Staliliūnaitė. Gastrolės Panevėžyje] / Vida Bielskytė // Panevėžio balsas – 1995, geg. 21, p. 2

1996

Rūta Staliliūnaitė: Dramos teatro aktorė [trumpa gyv. ir kūrybos apžvalga] // Kauno menininkai. –Kaunas, 1996, p. 328-331: portr. ; iliustr. iš J.Grušo „Barbora Radvilaitė“, A.Jarry „Karalius Ūbas“ – Lygiagr. tekstas anglų k.

Stiprieji turi išmokti būt vieniši“ : [apie aktorės surengtą A.Millerio“Tautos priešas“ literatūrinį skaitymą] / Dalia Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, geg. 22, p. 5

Veiksmas šalia teatro: pjesių skaitymas iš širdies ir nevilties : [apie aktorės suburtą grupę, skaitančią literatūros kūrinius ir kompozicijas] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas – 1996, geg. 24, p. 39

1997

„Tautos priešo“ skaitymai : [apie aktorės parengtą A.Millerio pjesės literatūrinį skaitymą, Vilnius] / Agnė Žemaitytė // Respublika – 1997, vas. 26, p. 25

„Dedikacijos mirčiai ir meilei“ [apie aktorės parengtą lit. skaitymų programą, skirtą išeivijos poeto A.Mackaus atminimui] // Kauno diena. – 1997, geg. 17, p. 19.

Nauja programa – A.Mackaus atminimui [apie aktorės parengtą lit. skaitymų programą „Dedikacijos mirčiai ir meilei“] // Lietuvos rytas. – 1997, geg. 27, p. 49

Pirmasis mano Direktorius : [iš prisiminimų apie Kauno dramos teatro direktorių R.Tumpą] / Rūta Staliliūnaitė // Kauno diena – 1997, rugs. 13, p. 19

Pirmasis mano direktorius : [apie aktorių, režisierių, ilgametį Kauno dramos teatro direktorių R.Tumpą] / Rūta Staliliūnaitė // Literatūra ir menas – 1997, spal. 4, p. 13

Moteriškas Post scriptum prie Vilniaus lango : [apie str. aut. skaitytą S.Nėries poemą „Eglė žalčių karalienė“ rašytojos mem. muziejuje Palemone] / Rūta Staliliūnaitė // Kauno diena. – 1997, gruodžio 1, p. 3

1998

Regina Rūta Staliliūnaitė // Lietuvos literatūros ir meno archyvo fondų žinynas. – Vilnius, 1998. – P. 294

Regina Rūta Staliliūnaitė: [biografija] // Kas yra kas Lietuvoje 97/98. – Kaunas, 2008. – P. 611: portr.

Rūta Staliliūnaitė: [esė apie aktorės fenomeną] / Dana Rutkutė. – Iliustr. // Dienovidis. – 1998, saus. 16-22, p. 1

Aktorė, tapusi Lietuvos simboliu: [apie aktorės vaidmenis] / A. Vaitkutė. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1998, sausio 21, p. 1

Pagerbta žiūrovų meilės nusipelniusi Aktorė [R. Staliliūnaitė] / Vituolis Joneliūnas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1998, saus. 22, p. 3

Sakmė Rūtai Staliliūnaitei : [apie aktorę ] / Robertas Keturakis . – Portr. // Dienovidis. – 1998, saus. 23-29 (Nr. 4), p. 7

Vaidmenų deimantai Artistės [Rūtos Staliliūnaitės] karūnoje / Rūta Kanopkaitė. – Portr. // Kauno diena – 1998, saus. 24, p. 19

Literatūrinis susitikimas su [aktore] Rūta Staliliūnaite [Šiauliai] // Šiaulių kraštas. – 1998, vas. 12, p. 2

Vertų apdovanojimo visada daugiau!: [apie akt. R.Staliliūnaitei įteiktą Padėkos premiją už nuopelnus Lietuvos teatrui] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Portr. // Kauno diena. – 1998, kovo 30, p. 5

Aktorė [R. Staliliūnaitė] lankė jai brangias vietas / Ieva Koreivaitė // Rinkos aikštė. – 1998, geg. 4, p. 2

Ir tyla man kalba: [prisiminimai apie poetą, dramaturgą S. Santvarą: perspausdinta iš išeivijos laikraščio „Dirva“, 1997, gegužės 13, 20, 27] / Alė Santvarienė; [su Rūtos Staliliūnaitės prierašu] // Dienovidis: [žurnalas] – 2001, Nr. 4, p. 57-60

Advento vakarai nuteikia ir pamąstyti balsu : [apie R. Staliliūnaitės suburtos aktorių grupės parengtų literatūros skaitymų ciklą „Advento vakarai“] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1998, lapkr. 27, priedas „Savaitgalis“, p. 2

R. Staliliūnaitei patinka akimirka teatre, po kurios nieko nebelieka : [apie aktorę] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1998, saus. 27, priedas „Mūzų malūnas“, p. 8

Regina Rūta Staliliūnaitė: [biografija] // Who is who in Lithuania 97/98. – Kaunas, 2008. – P. 371: portr.

Наследница [ apie aktorės kūrybą] / Алиса Ильина // Республика. – 1998, 31 марта, p. 6

1999

Regina Rūta Staliliūnaitė: [biografija] //Kas yra kas Kauno apskrityje. – Kaunas, 1999. – P. 436-437: portr.

Rūtos Staliliūnaitės literatūrinis teatras // Kauno diena. – 1999, kovo 13, p. 20

Regina Rūta Staliliūnaitė: [biografija] // Who is who in Kaunas County. – Kaunas, 1999. – P. 482: portr.

2000

Regina Rūta Staliliūnaitė: [biografija] //Kas yra kas Lietuvoje. – Kaunas, 2000. – P. 636: portr.

Pakerėta tolių…: [autorės atsiminimai apie aktorę, kolegų pasisakymai] / Marija Macijauskienė. – Portr. // Lyg visa Lietuva: memuarai. – Jonava, 2000. – P. 130-145

Svetingoje mūzų svetainėje: [apie aktorės org. vakarų ciklą, skirtą J. Grušui] // Kauno diena. – 2000, gruod. 2, p. 14

Regina Rūta Staliliūnaitė: [biografija] // Who is who in Lithuania. – Kaunas, 2000. – P. 413: portr.

2001

Kauniečių vaidybos mokyklos fenomenas / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos teatras. – 2001, Nr. 1, p. 34-39

Iš priešaušrio kuždesių: Rūtai Staliliūnaitei / Onė Baliukonė // Šiaurės Atėnai . – 2001, kovo 3, p. 7

Ir tyla man kalba: [prisiminimai apie poetą, dramaturgą S. Santvarą: perspausdinta iš išeivijos laikraščio „Dirva“, 1997, gegužės 13, 20, 27] / Alė Santvarienė; [su Rūtos Staliliūnaitės prierašu] // Dienovidis. – 2001, Nr. 4, p. 57-60

Iš priešaušrio kuždesių : Rūtai Staliliūnaitei / Onė Baliukonė // Literatūra ir menas. – 2001, geg. 25, p. 5

J. Grušo pjesė skaitymų scenoje: [apie RStaliliūnaitės skaitytą J.Grušo pjesę „Tėvas ir sūnus“, skirtą dramaturgo gimimo 100-mečiui] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2001, birž. 5, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2

Laureatų galerija įamžinama sparnuotoje kolonoje ir jaučio odoje: šiemet įsimintiniausiais Kauno menininkais išrinkti aktorė R. Staliliūnaitė ir skulptorius L. Strioga / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena – 2001, gruod. 28, p. 3

Kūrybos kraitę 2001-ieji pripildė nešykštėdami : keli štrichai besibaigiančių metų [Kauno] kultūriniam portretui / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2001, gruod. 31, p. 17

2002

Rūta Staliniūnaitė // Lietuvos moterys / Lietuvos Europos institutas. – Vilnius : UAB „Eikoma“, 2002. – 263, [1] p., p. 152

Monikos laiškai Rūtai Staliliūnaitei // Monika Mironaitė: apie gyvenimą, meilę, kūrybą… / [sudarytoja Dagnė Jakševičiūtė]. – Vilnius: Margi raštai, 2002, p. 203-205: iliustr.

Atminimo vainikai: [poeto S. Santvaro 100-osioms gimimo metinėms] / Rūta Staliliūnaitė // Dienovidis: [žurnalas] – 2002, Nr. 5, p. 24-25

2003

Karališkas gimtadienio vakaras : koncertinis trijų menininkių [S. Martinaitytės, R. Staliliūnaitės ir A. Eitmanavičiūtės] pasirodymas išryškino kultūrines paraleles [Kauno menininkų namuose] / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 2003, vas. 1, p. 13

Rūtos Staliliūnaitės valanda su Čiurlioniu / Laima Rekevičienė // Lietuvos žinios. – 2003, birž. 17, p. 6

Aktorė, mėgstanti prigesintas spalvas / Laima Rekevičienė // Druskininkų naujienos. – 2003, birž. 20-26 (Nr. 25), p. 1, 4

Į garbės piliečių plejadą – aktoriai ir medikas : miesto valdžia pripažįsta, kad iškiliausiems kauniečiams neretai pritrūksta dėmesio / Arūnas Andriuškevičius // Kauno diena. – 2003, gruod. 30, p. 1, 5

Vieno paveikslo istorija / Aušra Marija Jurašienė // Kultūros barai. – 2003, Nr. 12, p. 71-74

2004

Amžininkų prisiminimai / Rūta Staliliūnaitė // Režisierius Henrikas Vancevičius / [sudarytoja Ramunė Balevičiūtė]. – Vilnius: Scena, 2004, p. 136-140

Kraštiečiai – Kauno garbės piliečiai / Dainius Šepetys // Rinkos aikštė. – 2004, saus. 23, p. 5

Tarp Kauno garbės piliečių – pirmoji moteris : Miesto Taryba garbingą titulą suteikė aktorei Rūtai
Staliliūnaitei / Arūnas Andriuškevičius // Kauno diena. – 2004, vas. 21, p. 4

Garsi aktorė – Kauno garbės pilietė / Vereta Rupeikaitė // Lietuvos žinios. – 2004, vas. 21, p. 4

Kauno garbės piliečių gretas papildė aktorė / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2004, vas. 21, p. 8

Prieš šventės šėlsmą – pagarba iškiliausiems : šeštus metus švenčiamas Kauno gimtadienis prasidėjo garbingų regalijų įteikimu / Laimutis Genys // Laikinoji sostinė. – 2004, geg. 21, p. 1-2.

Aktorei – garbės pilietės regalijos // Lietuvos rytas. -, 2004, geg. 21, p. 13

Laikinosios sostinės riteriai : miesto garbės piliečiai santūriai vertina jiems suteiktus titulus ir tebenori būti reikalingi Kaunui / Remigijus Jurgelaitis // Kauno diena. – 2004, geg. 21, p. 1, 9

Įsakyta švęsti : per iškilmingą miesto Tarybos posėdį Rotušėje pagerbti aktorė Rūta Staliliūnaitė ir Kauno
„Žalgirio“ komanda / Gediminas Stanišauskas // Kauno diena. – 2004, geg. 21, p. 1, 4

Kauno gimtadienyje – apdovanojimai ir kritika / Kristina Kučinskaitė // Respublika. – 2004, geg. 21, p. 5

Dar vienas žemietis – Garbės pilietis / Marija Šepetienė // Rinkos aikštė. – 2004, liepos 16, p. 5

Krakių mokyklai – 425 / Dainius Šepetys // Rinkos aikštė. – 2004, spal. 1, p. 5

2005

Prisiminimai [R.Staliliūnaitės] apie Saulių Gricių / Audronė Vaitkutė // Vardan tos Lietuvos : Kauno savivaldos kūrėjai (1990-1995). – Kaunas : Lututė, 2005, p. 117-118

Stipendininkų sąraše – daugybė kauniečių : Kultūros ministerija finansiškai parėmė ir Kauno menininkų kūrybinius sumanymus / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. – 2005, vas. 5, p. 14

Kaune apdovanoti miesto angelai / Kristina Kučinskaitė // Respublika. – 2005, vas. 22, p. 18

Miestą garsinančius menininkus pagerbė moterų klubo narės / Vėjūnė Gečiauskienė // Laikinoji sostinė. – 2005, vas. 23, p. 8.

Nacionalinės premijos meno žmonėms : [žinutė] // Statybų pilotas. -, 2005, vas. 25, p. 3.

Teatro istorija šiukšlių konteineryje : per laimingą atsitiktinumą atsiradęs archyvas į viešumą iškėlė grėsmingą jo situaciją / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. – 2005, kovo 5, p. 11-12

Obelies nebėr / Alfas Pakėnas // Nemunas. – 2005, birž. 9-15 (Nr. 23), p. 3.

Ch. Frenkelio rūmuose ir Baisogalos dvare skambės eilės ir muzika / Ramunė Vaitkutė // Respublika. – 2005, liep. 2, p. 18

Ligos gniaužtų surakinti gyvenimai : negailestinga diagnozė tampa išbandymu ne tik ligoniams, bet ir jų artimiesiems / Jūratė Kuzmickaitė // Kauno diena. – 2005, lapkr. 12, p. 1, 5

2006

Kauno valstybinis dramos teatras. Jonas Jurašas: [apie aktorės sukurtą Barboros Radvilaitės vaidmenį J.Grušo „Barboroje Radvilaitėje“ ] / Audronė Girdzijauskaitė. – Iliustr. // Lietuvių teatro istorija. Kn. 3: 1970-1980 / [atsakingoji redaktorė Irena Aleksaitė]. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 162-163

Nutolusi mūsų mokytoja / R.Staliliūnaitė // Ko nespėjome pasakyti: Ireną Vaišytę prisimenant / [sudarė Judita Angelė Ušinskaitė]. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006, p.31

Trys Karaliai – už tylų kalbėjimą / Asiūklis // Nemunas. – 2006, saus. 12-18 (Nr. 2), p. 11.

Meninį žodį skleidė moksleiviai / Gražina Dunauskienė // Mūsų kraštas. – 2006, vas. 11, p. 2

Meno kolektyvų šventė Marijonų vidurinėje mokykloje / Eglė Tiškienė, Birutė Stankienė // Suvalkietis. – 2006, bal. 8, p. 4, 5.

Jono Jurašo karštas penkmetis Kauno dramoje / Audronė Girdzijauskaitė // Menotyra. – 2006, Nr. 4, p. 16-23

Keturios talentingos moterys – po vasaros dangumi : [žinutė] // Sidabrė. – 2006, rugpj. 9, p. 4

Gyvenimas, išdalintas žmonių skausmui ir jų viltims / Jonas Jucevičius // Rinkos aikštė. – 2006, rugs. 1, p. 6-7

Miestelis ruošiasi jubiliejui / Marija Šepetienė // Rinkos aikštė. – 2006, rugs. 13, p. 6

Stebuklu prabilęs ruduo / Sigitas Valadka // Lietuvos žinios. – 2006, rugs. 20, p. 9

Sustok! Praleisk antį su ančiukais! : Bostono subatvakarių lieptais / Rūta Staliliūnaitė // Nemunas. – 2006, rugs. 28 – spal. 4 (Nr. 33), p. 3-4.

2007

„Jono Jurašo, „Barboros Radvilaitės“ laikmetis…“ / Rūta Staliliūnaitė // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune : nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto / [sudarytoja ir projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2007. – P. 68-73

Šviesotamsa / Rūta Staliliūnaitė // Nemunas. – 2007, saus. 4-10 (Nr. 1), p. 2.

Gimtajame mieste tapo garbės piliečiu : prezidentas Valdas Adamkus teigė, kad pasijautė tarsi dvigubu kauniečiu / Arūnas Andriuškevičius // Kauno diena, 2007, saus. 5, p. 1, 4

Šalies vadovas tapo dvigubu kauniečiu / Arūnas Karaliūnas // Lietuvos rytas, 2007, saus. 5, p. 2

Studentų filmuose – aktorių portretai / Vlada Kalpokaitė // Respublika. – 2007, saus. 15, p. 17

Kreipimasis dėl Ryšių istorijos muziejaus : Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui Gediminui Kirkilui / Arvydas Garbaravičius, Sigitas Tamkevičius, Rūta Staliliūnaitė, Egidijus Aleksandravičius, Petras Bingelis, Osvaldas Daugelis, Giedrius Kuprevičius, Algimantas Miškinis, Petras Palilionis // Kauno diena. – 2007, saus. 26, p. 3

Kreipimasis dėl Ryšių istorijos muziejaus : Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui / Arvydas Garbaravičius, Sigitas Tamkevičius, Rūta Staliliūnaitė, Egidijus Aleksandravičius,
Petras Bingelis, Osvaldas Daugelis, Giedrius Kuprevičius, Algimantas Miškinis, Petras Palilionis // Respublika. – 2007, saus. 30, p. 8

Neieškokite moters! : subjektyvus žvilgsnis į lietuvių kino aktorių istoriją / Živilė Pipinytė // Moteris. – 2007, Nr. 2, p. 33-38

Menų dialogas. Sekmadienį Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje … : [… vyko projektas „Dialogas – žodis ir spalva“] : [informacija] // Lietuvos rytas. – 2007, kov. 13, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1

Skambėjo išeivių eilės / Ingrida Nagrockienė // Sekundė. – 2007, geg. 10, p. 6

Šiandien Kaunas turi dvidešimt vieną savo garbės pilietį… / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2007, geg. 31, p. 3

Kretingiškiams aktorė vaidino ir sirgdama / Irena Beniušienė // Pajūrio naujienos. – 2007, spal. 12, priedas „Smiltys“, p. 2

Įteikti „Gerumo angelo“ apdovanojimai / Nijolė Kunkulevičienė // Radviliškio naujienos. – 2007, gruod. 21, p. 1, 3

„Jono Jurašo, „Barboros Radvilaitės“ laikmetis…“ / Rūta Staliliūnaitė // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune : nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto / [sudarytoja ir projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2007, p. 68-73

В студенческих фильмах – портреты актеров / Влада Калпокайте // Республика. – 2007, 16 янв., p. 12

2008

Regina Rūta Staliliūnaitė: [biografija] //Kas yra kas Lietuvoje. – Kaunas, 2008. – P. 1077: portr.

Regina Rūta Staliliūnaitė: [biografija] //Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai: [enciklopedinis biografijų žinynas, skirtas Kaunui]. – Kaunas, 2008. – P. 635: portr.

„Motinėlė ten budi…“ / Vidmantas Kiaušas // Nemunas. – 2008, saus. 10-16 (Nr. 1), p. 10.

R. Staliliūnaitė: teatras – pirmoji ir didžiausia meilė: garbingą jubiliejų pasitinkanti aktorė malonumais save apgaudinėjančioje visuomenėje pasigenda kartų santarvės / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2008, saus. 18, p. 7, 9

R. Staliliūnaitė: teatras – pirmoji ir didžiausia meilė: garbingą jubiliejų pasitinkanti aktorė malonumais save apgaudinėjančioje visuomenėje pasigenda kartų santarvės / Rūta Kanopkaitė // Vilniaus diena. – 2008, saus. 18, p. 15, 17

R. Staliliūnaitė jubiliejų švęs „Tylioje naktyje“// Respublika. – 2008, saus. 22, p. 20

Šviesa, apsigyvenus širdyje, arba sakmė Rūtai Staliliūnaitei / Robertas Keturakis // Nemunas. – 2008, saus. 24-30 (Nr. 3), p.1-2, 14.

Rūtai Staliliūnaitei – septyniasdešimt // Mugė. – 2008, saus. 26, p. 11

Lietuva mini [aktorės] Rūtos Staliliūnaitės sukaktį // Šeimininkė. – 2008, saus. 30 – vas. 5 (Nr. 4), p. 2

Ankstyva jaunystė – Joniškėlyje / parengė Albinas Kazlauskas // Darbas. – 2008, saus. 31, p. 6

*Fortūnos šypsena krizės šešėlyje / Elvyra Markevičiūtė // Lietuvos scena. – 2008, Nr. 2, p.14-17

Aktorei R. Staliliūnaitei – Garbės ženklas // Respublika. – 2008, vas. 19, p. 21

Vytauto Didžiojo dovana tebedžiugina Kauną / Audronė Meškauskaitė // Nemunas. – 2008, vas. 21-27 (Nr. 7), p. 2, 14.

Penktasis Garbės ženklas – aktorei R. Staliliūnaitei // Kauno diena. – 2008, vas. 22, priedas „Klasifikuoti skelbimai“, p. 7

Apskrities vadovybė siekia, kad Kauno viešasis logistikos centras neliktų tik vizija // Kėdainių garsas. –
2008, vas. 23, p. 6

*Kauno apskrities viršininko administracijos informacija // Gyvenimas. – 2008, vas. 23, p. 7

Garbės ženklas – aktorei R.Staliliūnaitei / KAVA inf. // Naujos tėviškės žinios. – 2008, vas. 26, p. 4

Rūta Staliliūnaitė – scenos legenda / Aldona Ruseckaitė // Tiltas. – 2008, Nr. 3, p. 3

Tos skambančios, virpančios stygos : rytoj – Tarptautinė teatro diena / Jolanta Kažemėkaitytė // Šeimininkė. – 2008, kovo 26 – bal. 1 (Nr. 12), p. 1, 5

*Artistams – „Fortūnos“ ir kiaušiniai / Vėjūnė Inytė // Laikinoji sostinė. – 2008, kovo 27, p. 12.

Aktorė aplankė gimtąjį miestą / Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2008, kovo 29, p. 3

Vėl kviečia Šiaulių taptautinis velykinis muzikos festivalis „Resurexit“: „Polifonija“ informacija //
Muzikos barai. – 2008, Nr. 3/ 4, p. 66

Kai aš buvau partizanas / Lina Kaminskaitė // Kinas. – 2008, Nr. 4, p. 48-51

Neįprastas vakaras / Zita Zokaitytė // Kėdainių garsas. – 2008, bal. 22, p. 6

Motinos širdis – jauna : [apie aktorės sukurtą Motinos vaidmenį H. Mullerio “Tylioje naktyje”] / Rūta Oginskaitė // Lietuvos rytas. – 2008, geg. 2, p. 22

Gražiausias pasaulyje žodis MAMA, geriausias draugas – MAMA : rytoj šviesiausia metų diena –
Motinos. Joms bus tariami gražiausi žodžiai. Mylinčioms, besišypsančioms ir kartais verkiančioms / parengė Ignas Jačauskas ir Virginija Grigaliūnienė // Vakaro žinios. – 2008, geg. 3, p.1, 4-5

Pašušvyje aktorė semiasi įkvėpimo / Dalia Šalengienė // Radviliškio naujienos. – 2008, geg. 9-15 (Nr. 19), p. 1, 4

Vytautas V. Landsbergis: „Kalbu apie tuos žmones, kurie išėjo mirti“ : [pokalbis su režisieriumi, knygų vaikams autoriumi / kalbėjosi] Kristina Aleksynaitė // Šiaurės Rytai. – 2008, geg. 10, p. 6

*Paskirtos devynios premijos / Vėjūnė Inytė // Laikinoji sostinė. – 2008, geg. 13, p. 2.

*Biržuose vyks įspūdingi muzikos renginiai // Biržiečių žodis. – 2008, geg. 22, p. 12

Garsiai aktorei – radviliškiečių apdovanojimas / Gražina Dunauskienė // Tarp knygų. – 2008, Nr. 5, p. 40-41.

Partizanai teatre ir kine / Daiva Šabasevičienė // Respublika. – 2008, birž. 26, p. 20

*Įteiktos devynios premijos / LS inf. // Laikinoji sostinė. – 2008, liep. 4, p. 2.

Senatvė graži ir turtinga: [apie aktorės sukurtą Adėlaidės vaidmenį J. Bergmano “Paskutiniame kavalieriuje”] / Lijana Cibulskienė // Valstiečių laikraštis. -2008, rugs. 13, priedas „Šeštadienis“, p. 2

Kaip supratau filmą „Kai aš buvau partizanas“ / Margarita Lūžytė // Nemunas. – 2008, spal. 9-15 (Nr. 35), p. 6.

Mintys po filmo „Kai aš buvau partizanas“ / Margarita Lužytė // Literatūra ir menas. – 2008, lapkr. 28, p. 19

Meilės, šilumos, prisilietimo net Kalėdoms nenupirksi : pasaulis stena nuo pinigų: vieni dėl jų trūkumo, apsukruoliai dėl pertekliaus. O kalendorius ne pinigus, dienas skaičiuoja.Todėl Kalėdos, Naujieji metai, nepaisant išpūstų ir tikrų negandų, ir šiemet bus .„Vakaro žinios“ domėjosi, kokių švenčių laukiame / Virginija Grigaliūnienė // Vakaro žinios. – 2008, lapkr. 29, p.1, 2- 3

Tautos atlygis už meno kančią // Kauno diena. – 2008, gruod. 9, p. 8

Atlygis už meno kančią // Vilniaus diena. – 2008, gruod. 9, p. 6

Premijos – daugiausia moterims / Gintarė Šatkauskaitė // Respublika. – 2008, gruod. 9, p. 5

Premijų dievas buvo palankus moterims / Asta Andrikonytė, Ramūnas Gerbutavičius, Rūta Oginskaitė // Lietuvos rytas. – 2008, gruod. 9, p. 21

Tautos atlygis už meno kančią / „Klaipėdos“ inf. // Klaipėda. – 2008, gruod. 9, p. 7

Adventiniuose skaitymuose – pirmoji vaikystės knyga / Rita Bočiulytė // Klaipėda. – 2008, gruod. 16, p. 22

Pusė tuzino laureatų / Renata Baltrušaitytė // Veidas. – 2008, Nr. 50 (gruod. 15), p. 62

Р. Сталилюнайте отпразднует юбилей в Каунасе // Республика. – 2008, 22 янв., p. 13

2009

Nacionalinė premija – kaip skola ir padėka / Rūta Oginskaitė // Lietuvos rytas. – 2009, vas 17, p. 21

Šeši klausimai, į kuriuos nesulaukiau atsakymo: aktoriui A. Masiuliui atminti / Audronė Girdzijauskaitė. – Portr. – http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F99127 // Bernardinai.lt. – 2009, rugpj. 31.

Žvaigždė nusilenks kauniečiams : [Apie Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje prasidedantį susitikimų ciklą „Nacionalinės premijos laureatės: kūrybos alchemija“, kurio pirmasis susitikimas – su aktore R. Staliliūnaite] / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2009, spal. 15, p. 23.

Teatro gyvenimas – kaip medžio : [Pamąstymai apie teatro sėkmės sąlygas ir Kauno teatrų lūkesčius] / Rūta Staliliūnaitė. – Portr. // Kauno diena. – 2009, lapkr. 25, priedas „Santaka“, p. 2.

Sugrįžusi iš jaunystės laikų:[ Susitikimas su aktore Rūta Staliliūnaite Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.] / Lina Kazlauskienė. – Iliustr. – Asmenybės // Naujos tėviškės žinios. – 2009, lapkr. 7, p. 4.

Šeši klausimai, į kuriuos nesulaukiau atsakymo: aktoriui A. Masiuliui atminti / Audronė Girdzijauskaitė. – Portr. – http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F99127 // Bernardinai.lt. – 2009, rugpj. 31.

Žvaigždė nusilenks kauniečiams : [Apie Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje prasidedantį susitikimų ciklą „Nacionalinės premijos laureatės: kūrybos alchemija“, kurio pirmasis susitikimas – su aktore R. Staliliūnaite] / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2009, spal. 15, p. 23.

Teatro gyvenimas – kaip medžio : [Pamąstymai apie teatro sėkmės sąlygas ir Kauno teatrų lūkesčius] / Rūta Staliliūnaitė. – Portr. // Kauno diena. – 2009, lapkr. 25, priedas „Santaka“, p. 2.

Sugrįžusi iš jaunystės laikų : [ Susitikimas su aktore Rūta Staliliūnaite Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje] / Lina Kazlauskienė. – Iliustr. – Asmenybės // Naujos tėviškės žinios. – 2009, lapkr. 7, p. 4.

2010

Dainuojantis dailės vyturys : [Knygos „Romualdas Čarna. Grafika, piešiniai“ sutiktuvės Kauno filharmonijoje] / N. Nilytė ; autorės nuotr. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2010, saus. 22, p. 2.
Turi išlikti žmogus – asmenybė ir pilietis : [Kultūros veikėjų, intelektualų mintys, išklausius LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinį pranešimą] – Iliustr. – Aut.: Robertas Keturakis, Rūta Staliliūnaitė, Inga Stepukonienė, Erika Drungytė, Aurelija Mykolaitytė, Dalija Snieškienė, Eugenija Vaitkevičiūtė, Kastytis Barisas // Lietuvos žinios. – 2010, liep. 22, p. 12.

Šviesos sala : [Apie gyvojo žodžio almanacho „Ąžuolynas“ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atsiradimo istoriją, kūrybinę grupę ir reikšmę, minint bibliotekos įkūrimo 60-metį] / Marija Macijauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, spal. 13, p. 5-6.

 

2011

Viso gyvenimo nuopelnas – būti Aktore : [Aktorės Gražinos Balandytės prisiminimai apie anapilin išėjusią aktorę Rūtą Staliliūnaitę] (V.Ž. informacija) / Virginija Grigaliūnienė. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2011, geg. 10, p.1, 4.
Sakmė Rūtai Staliliūnaitei : in memorium : [Netekus žymios lietuvių kino ir teatro aktorės] / Robertas Keturakis. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2011, geg. 10, p. 1, 10-11.

Mirė aktorė Rūta Staliliūnaitė : [1938-2011] : [nekrologas]. – Nuotr. – Netektis // Kėdainių garsas. – 2011, geg. 10, p. 1.

Mirė aktorė Rūta Staliliūnaitė : [1938 – 2011] : [nekrologas]. – Nuotr. // Rinkos aikštė. – 2011, geg. 10, p. 1.

Nebėra Barboros Didžiosios… : [Eidama 74-uosios mirė Kauno valstybinio dramos teatro aktorė, Nacionalinės premijos laureatė Rūta Staliliūnaitė] – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, geg. 10, p. 1.

Aktorė prisilietė prie daugybės gyvenimų : R. Staliliūnaitė net tris dešimtmečius iš savo nugyventų 73 metų skyrė Kauno dramos teatrui : [Apie teatro ir kino aktorės Rūtos Staliliūnaitės kūrybą] / Rūta Oginskaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2011, geg. 10, p. 15.

Netekome iš Šiaulių kilusios aktorės R. Staliliūnaitės / parengė Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2011, geg. 10, p. 3.

Keli stabtelėjimai prie gyvenimo : [Prisiminimai apie aktorę Rūtą Staliliūnaitę] – Iliustr. – Atsisveikinant // Naujos tėviškės žinios. – 2011, geg. 11, p. 3.

Grįžo į teatrą – kad atsisveikintų amžiams : [Apie atsisveikinimą su aktore, Kauno miesto garbės piliete R. Staliliūnaite Kauno valstybiniame dramos teatre; pateikiamos mero R. Mikaičio, teatro direktoriaus E. Stanciko, režisieriaus ir rašytojo V. V. Landsbergio, aktorių J. Onaitytės, D. Stubraitės, režisieriaus J. Vaitkaus išsakytos mintys (str. minima prezidentė D. Grybauskaitė).] / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, geg. 12, p. 1-3.

Scenos karalienė atgulė vaikystės žemėje : [Pašušvio kapinėse palaidota urna su aktorės Rūtos Staliliūnaitės palaikais, Radviliškio rajonas] / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2011, geg. 13, p. 3.

Exegi monumentum : Rūta Staliliūnaitė (1938-2011) : [nekrologas] / Konstantinas Borkovskis. – Portr. // 7 meno dienos. – 2011, geg. 13, p. 2.

Rūta Staliliūnaitė į Pašušvį sugrįžo visam laikui : [Radviliškio rajone, Grinkiškio seniūnijos Pašušvio kapinėse palaidota iškili Lietuvos aktorė Rūta Staliliūnaitė] / Jadvyga Buivydienė. – Iliustr. // Mūsų kraštas. – 2011, geg. 14, p. 1, 5.

Rūta Staliliūnaitė: „Argi aš ne Barbora“?! [Prisiminimai-esė apie aktorę Rūtą Staliliūnaitę] / Audronė Girdzijauskaitė. – Iliustr. – Santr. angl. // Kultūros barai. – 2011, Nr. 9, p. 73-79.

In memoriam Rūtai Staliliūnaitei : [aktorė, 1938 01 21 – 2011 05 09 : nekrologas] / Jonas Jurašas. – Portr. // Draugas. – 2011, geg. 21, p. 9.

Amžino poilsio- tėvų žemėje : [Radviliškio rajone, Pašušvio kapinėse palaidota urna su aktorės Rūtos Staliliūnaitės palaikais] / Marija Kalvaitė. – Iliustr. // Radviliškio naujienos. – 2011, geg. 20-26 (Nr. 20), p. 1, 3.

Mus paliko aktorė Rūta Staliliūnaitė : [nekrologas]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2011, geg. 13, p. 17. KVDT informacija.

Priglaus numylėta tėviškė : [Apie aktorės, Kauno garbės pilietės Rūtos Staliliūnaitės ryšius su Pašušviu ir paskutinę valią – būti palaidotai tėviškėje (Pašušvio kapinėse, Radviliškio r.).] // Kauno diena. – 2011, geg. 12, p. 3.

Rūtelės skrydis baigėsi Pašušvyje:[ Aktorės Rūtos Stalilūnaitės atminimui.] / Olava Strikulienė. – Iliustr. // Respublika. – 2011, geg. 14, p. 12.

„Būsiu kartu, bet nebent mintimis“ : [ Apie aktorę R. Staliliūnaitę.]/ Marija Šepetienė ; iliustr. Z. Slavinskas. – Iliustr. – In memoriam // Kėdainių garsas. – 2011, geg. 12, p. 1, 7.

Ушла Рута Сталилюнайте : [актриса театра и кино, 1938 01 21-2011 05 08 : некролог] / подготовила Дануте Шепетите. – Portr. // Республика. – 2011, 11 мая, p. 8.