Menininko meniu

Apie Vidmantą Bartulį

1973

Pirmieji žingsniai : [apie studentų kūrybą, minimos Penkios miniatiūros dviems smuikams] / Ona Narbutienė // Literatūra ir menas. – 1973, gruod. 1, p. 9

1977

Dvi valandos studentų kūrybos : [ir apie Fortepijonines variacijas] / Rūta Gaidamavičiūtė // Literatūra ir menas. – 1977, geg. 14, p. 14

1978

Gražūs draugystės rezultatai : [apie lietuvių studentų  kūrinių koncertą Rygos konservatorijoje] / Audronė Šarpytė // Komjaunimo tiesa. – 1978, gruod. 29

Jaunųjų pasiklausius : [ir apie kūrinį „Devyni ankstyvojo rudens akimirksniai“] / Giedrius Kuprevičius // Literatūra ir menas. – 1978, kovo 25, p. 14

1979

Muzikos rytdiena / Vytautas Barkauskas // Vakarinės naujienos. – 1979, saus. 23, p. 2

1980

Vidmanto Bartulio autorinis / Eugenija Ragulskienė // Literatūra ir menas. – 1980, gruod. 27, p. 9

1981

* Muzika ir klausytojai / Giedrius Kuprevičius // Tiesa. – 1981, vas. 14
Nuo rudens iki rudens : lietuvių muzikos derlius, 1980-1981 : [taip pat ir apie kūrinius „Palydžiu išvykstantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“ ir „Du klausimai laukinės slyvos medžiui“] / Osvaldas Balakauskas // Kultūros barai. – 1981, nr. 9, p. 11-14
Laukinis medis – sodo giesmė / Viktoras Gerulaitis // Literatūra ir menas – 1981, nr. 39, p. 7
Lietuvos resp. festivalis „Muzikos ruduo-81“ : Kūrinių anotacijos. – Vilnius, 1981, p. 20
Sėkmingi kauniečių debiutai : [tarp kitų – „Palydžiu išvykstantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1981, spal. 24
Senais bėgiais? / Daina Palionytė // Literatūra ir menas. – 1981, spal. 10, p. 14

Pastaba: *(žvaigždute) pažymėtuose straipsniuose Vidmanto Bartulio pavardė tik paminėta.

1982

Kamerinės muzikos savaitė : [„XII Kauno muzikos savaitės“ koncerte atlikti ir kūriniai „Du klausimai laukinės slyvos medžiui“ ir „Antroji dalis – gedulingoji“] / M. Milerienė // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 18
Lietuvių muzikos šventė Vilniuje: [apie naujausius kūrinius, taip pat ir „Palydžiu išvykstantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius “] / Svetlana Puidokienė // Pergalė. – 1982, nr. 8, p. 154-160
Nuo rudens iki rudens : lietuvių muzikos derlius, 1981-1982 : [aptariamas ir kūrinys „Vakarykštei dienai“] / Osvaldas Balakauskas // Kultūros barai. – 1982, nr. 9, p. 2-5
Padidėjo Kauno kompozitorių šeima / Algimantas Kubiliūnas // Kauno tiesa. – 1982, saus. 8

1983

Kamerinės muzikos koncertuose [atlikta ir „Ateinanti“] / Živilė Ramoškaitė // Literatūra ir menas. – 1983, birž. 11, p. 6
*Nuo rudens iki rudens: 1982-1983 metų lietuvių muzikos derlius / Osvaldas  Balakauskas // Kultūros barai. – 1983, nr. 9, p. 8-12

Pastaba: *(žvaigždute) pažymėtuose straipsniuose Vidmanto Bartulio pavardė tik paminėta.

1984

Jaunieji ir jų problemos  / Rūta Gaidamavičiūtė // Kultūros barai. – 1984, nr. 5, p. 20-22
Miesto kompozitorių ataskaita : [klausytojams pristatyti nauji kūriniai, tarp jų ir ir „Šauklys“ vargonams] / Juozas Katilius // Kauno tiesa. – 1984, bal. 28
Muzika per penkmetį : [ir apie I simfoniją] // Kultūros barai. – 1984, nr. 5, p. 16-17
Naujas puslapis ansamblio biografijoje : [apie Menininkų namų kamerinio ansamblio koncertą, kuriame atliktos ir Penkios invencijos bei „Antroji dalis-gedulingoji“] / Garžina Kirvelytė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1984, vas. 18
Nuo rudens iki rudens : 1983-1984 metų lietuvių muzikos derlius : [minimas „Šauklys“ vargonams] / Viktoras Gerulaitis // Kultūros barai, 1984, nr. 9, p. 19-22
Pažadinti viziją / Rūta Goštautienė // Literatūra ir menas. – 1984, kovo 31, p. 4
Vėl sėkmingi debiutai : [apie naujus simfoninius ir chorinius kūrinius] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1984, bal. 13
Młoda muzyka litewska  / Krzysztof  Droba. – Lenk. // Ruch muzyczny. – 1984, nr. 19, p. 10-11.

1985

Vidmantas Bartulis / Jūratė Landsbergytė // Lietuvos TSR Kompozitorių sąjungos valdybos II plenumas, skirtas tarybinės liaudies pergalės Didžiajame Tėvynės kare 40-mečiui ir Tarybų  valdžios atkūrimo Lietuvoje 45-mečiui (Vilnius, 1985 m. kovo 5-10 d. ) – Vilnius, 1985, p. 22-24
Garsų nerimas  / Rūta Gaidamavičiūtė. – Portr. // Tiesa. – 1985, geg. 25
Nauji Kauno kompozitorių kūriniai : [apie koncertą Kauno menininkų namuose ir jame atliktus „Ateinanti“ ir „Dvi epitafijos“] / Birutė Dailydaitė // Kauno tiesa. – 1985, geg. 25
Nuo rudens iki rudens : [apie naujus lietuvių kompozitorių kūrinius, taip pat ir „Šauklį“ vargonams] / Valentinas Bagdonas // Kultūros barai. – 1985, nr. 9, p. 18-20
Viduržiemio šiluma [apie Nijolės Dainienės rečitalį Skulptūros ir vitražo galerijoje, kuriame pirmą kartą nuskambėjo „1750 metų liepos vizija“] / Giedrius Kuprevičius . – Rubrika: Muzikinis gyvenimas // Kauno tiesa. – 1985, vas. 16

1986

LTSR kompozitorių sąjungos renginiai : 1983 metų muzikinis gyvenimas : [paminėta pjesė „Ateinanti…“] / Jūratė Burokaitė // Muzika. – [Kn.] 6, (1986), p. 72-77
Paskutinieji koncertinio sezono įspūdžiai : [ir apie kūrinius „Keturios paguodos liūdnai violončelei…“ ir II simfoniją „Mėlynasis angelas“] / Gražina Kirvelytė // Kauno tiesa. – 1986, liep. 5
Siekdami savitumo: mintys apie jaunųjų kūrinius fortepijonui : [ir apie „Ūkanas“ bei „Auksinių debesų lietų“] / Vilija Aleknaitė-Abramikienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1986, kovo 22, p. 12

1987

Jauna muzika – viltis jauna : [apie festivalį ir jaunųjų kompozitorių manifestą leidinyje „Jauna muzika“] / Donatas Katkus // Jaunimo gretos. – 1987, nr. 8, p. 8-9
Lietuviška muzika išeina į pasaulį : [apie III lietuvių tarybinės muzikos festivalį, kuriame skambėjo ir „Keturios paguodos liūdnai violončelei ir daina be žodžių“]. – Turinyje aut.: Hanerolė Gerlach, et al. // Literatūra ir menas. – 1987, spal. 24, p. 12-13
Lietuvių vargonų muzikos stilistinės tendencijos : [novatoriškas tradicijų perėmimas ir naujų aspektų ieškojimas lietuvių kompozitorių kūrinių, tame tarpe „Šauklys“ ir „1750 metų liepos 18 vizija“ pavyzdžiu] / Jūratė Landsbergytė. – Nat. – Reziume rus. // Menotyra=Искусствоведение. – Nr. 15 (1987) : (Stiliaus ir žanro problemos muzikoje ir dailėje), p. 56-[72]
Muzika vienija…: [apie jaunuosius kompozitorius – naujuosius romantikus] / Vilija Aleknaitė-Abramikienė // Literatūra ir menas. – 1987, geg. 30 ; Druskininkų pavasariai ir muzika : 1985-2014. – Vilnius, 2014, p. 156-160
Ne vien tik reveransai : jaunųjų kompozitorių ir studentų kūryba festivalio kontekste / Violeta Žilinskaitė // Komjaunimo tiesa. – 1987, spal. 30
Po šešerių metų pauzės : [apie Vilniaus festivalyje atliktas ir „Keturios paguodos liūdnai violončelei“] / J. Dvarionas // Komjaunimo tiesa. – 1987, spal. 24, p. 13
Religinės aspiracijos ir žanrai 8-ojo -9-ojo dešimtmečių lietuvių muzikoje : [ir apie kūrinius „Šauklys“, „1750 metų liepos 17-osios vizija“ bei „Aurora lucis“] / Jūratė Landsbergytė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1997, nr. 1, p. 26-31
Šiuolaikinės lietuvių muzikos žanrinės tendencijos [ir neprograminiai mini opusai ,„Du klausimai laukinės slyvos medžiui“, „Palydžiu išvykstantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“, „Ateinanti“] / Gražina Žuklytė-Daunoravičienė. – Bibliogr. išnašose // Muzika. – [Kn.] 7, (1987),  p. 47-54.

1988

Alternatyvinė muzika : [apie Kaune vykusį festivalį, minimas kūrinys „Mein lieber Freund Beethoven“] / Rūta Gaidamavičiūtė // Kultūros barai. – 1988, nr. 6, p. 75-76. – Rubrika: Panorama
*Ar reikalingi Klaipėdai „Muzikos pavasariai“? :  [minimas kvintetas „De profundis“] / Daiva Kšanienė // Tarybinė Klaipėda. – 1988, bal. 2, p. 4
Vidmantas Bartulis // Tarybų Lietuvos kompozitoriai ir muzikologai / Juozas Gaudrimas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius, 1988, p. 29-30
Iš vakardienos į rytojų : [apie naująją muziką ir kvintetą „De profundis“] / Vilija  Alekanaitė-Abramikienė // Kultūros barai. – 1988, nr. 8, p. 73
*Kompozitoriai rinksis Vilniuje / Julius Andrejevas // Literatūra ir menas. – 1988, bal. 9, p. 2
„Niekur nieko panašaus nesu girdėjęs“: [apie III tarybinės muzikos festivalį ir kūrinį „1750 metų liepos 17 d. vizija“] / Ona Narbutienė // Kultūros barai. – 1988, nr. 2, p. 7-8
Žvilgsnis į Vidmanto Bartulio kūrybą / Rūta Gaidamavičiūtė // Kultūros barai. – 1988, nr. 11,  p. 28–31

Pastaba: *(žvaigždute) pažymėtuose straipsniuose Vidmanto Bartulio pavardė tik paminėta.

1989

B. Dvariono premija – V. Bartuliui [už kvintetą „De profundis“, 1988 m.]  // Literatūra ir menas. – 1989, saus. 7, p. 15
Jaunieji kviečia nesenti : jaunimo kamerinės muzikos dienos „Druskininkai“ / Giedrius Gapšys, Austė Nakienė // Komjaunimo tiesa. – 1989, birž. 9
Lietuvos kompozitorių suvažiavimas. Įteikta [Balio Dvariono] premija Vidmantui Bartuliui  // Kauno tiesa. – 1989, saus. 20, p. 1
„Muzikos ruduo“. Koks jis šiais metais? : [Vidmantui Bartuliui suteiktas laureato vardas] / J. Andrejevas // Tiesa, 1989, spal. 13
Profesionalai grįžta? : [apie bažnytinę muziką ir „Mišias“ vargonams] / Živilė Ramoškaitė // Katalikų pasaulis. – 1989, nr. 1, p. 22-23
Семинар в Нью-Дели продолжает диалог музыкальных культур : [minima pjesė fortepijonui „Auksinių debesų lietus“] / Алла Григорьева. – Bibliogr. išnašose. – Rus. // Советская музыка. – 1989, №. 6, p. 129-134

Apie „Requiem“
Dvasios muzika / Daiva Rinkevičiūtė. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa. – 1989, birž. 28
“Requiem”/ Rūta Goštautienė // Krantai. – 1989, Nr.10, p. 2–5
„Requiem“ iš arčiau : [su kompozitoriaus pasisakymais] / Vilija Aleknaitė-Abramikienė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1989, nr. 11, p. 15

1990

Reikšmingos metamorfozės  / Edmundas Gedgaudas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1990, rugp. 18, p. 1
Apie istoriją, prasmę ir muziką  / Rūta Goštautienė // Krantai. – 1990, nr. 7/8, p. 24-28
Dvidešimt ketvirtoji – pirmoji : [apie tarptautinę Baltijos šalių konferenciją, minimas Edmundo Gedgaudo pranešimas „Krikščioniškoji pasaulėjauta V. Bartulio kūryboje“] / Dana Palionytė // Krantai. – 1990, nr. 12, p. 107-108
Žemė ir dangus : [pokalbis su kompozitorium Algirdu Martinaičiu / kalbėjosi] / Rūta Gaidamavičiūtė // Jauna muzika: [jaunimo kamerinės muzikos dienų leidinys]. – Druskininkai, 1990, p. 17-27

1991

Aštuntojo ir devintojo dešimtmečių jaunieji / Rūta Gaidamavičiūtė // Kultūros barai. – 1991, nr. 12, p. 11-15
Su E. Balsiu ir studentais : [grupinė nuotrauka, 1978 m.] // Muzikos barai. – 1991, nr. 5, p. 3
*Keturių kompozitorių naujagimis : [apie naują „Lietuvos“ ansamblio programą] / Algirdas Klova // Muzikos barai. – 1991, nr. 21, p. 8
„Marių klavyrų – 91“ aidai  / Daiva Kšanienė // Klaipėda. – 1991, lapkr. 8, p. 4
Nakties karalienės žydėjimas : [apie kūrinį Rugsėjo 1-osios šventei] / Ramunė Lazauskaitė // Lietuvos rytas. – 1991, rugp. 30, p. 2
Nakties karalienės žydėjimas – pirmą kartą Lietuvoje : renginys „Carillion & Computer“ („C &C“) // Kauno laikas. – 1991, rugp. 31, p.
„Requiem“ Kaune :[apie kūrinio pirmą atlikimą Kaune] // Kauno laikas. – 1991, saus. 11, p. 4
Ribos : [apie jaunųjų kompozitorių mini festivalį ir jame skambėjusį „Auge de zeit“] / Audronė Žiūraitytė // Literatūra ir menas. – 1991, birž. 15, p. 6
Varpai suvienijo visus : [pokalbis su Julium Vilnoniu apie tarptautinį Berlyno varpininkų konkursą ir specialiai parašytą kūrinį „Varpai“] / kalbėjosi Raimundas Eimontas – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, liep. 20, p. 4

1992

„Jauna muzika“ – senos problemos : [apie festivalį ir kompiuteriu sukurtą muziką] / A. Karvelis // Muzikos barai. – 1992, nr. 7, p. 4
Kaip kas ką Kaune kuria? : [apie bendras Kauno kompozitorių kompozicijas] / Alfredas Kukaitis // Kauno laikas. – 1992, liep. 18, p. 4
„Requiem“ – skausmas ir viltis / V. Zalatoris // Lietuvos aidas. – 1992, saus. 12, p. 9
Septynios Baltijos muzikos dienos : II Baltijos muzikos festivalis “Gaida”: [ir apie “Amen“] /A[rvydas]  Karaška // Muzikos barai. – 1992, nr. 23/24, p. 2-3.
Valstybės stipendijos menininkams : [apie aukščiausio laipsnio valstybės stipendijos skyrimą kompozitoriui Vidmantui Bartuliui] // Kauno tiesa. – 1992, vas. 21, p. 1

1993

Apie audiovizualinius spektaklius: “Mein lieber Freund Bethoven”, “Pas de deux”, “Siūlas”
Apie ritę ir siūlą, arba begėdiškas grožio geismas  / Elvyra Markevičiūtė // Lietuvos rytas. – 1993, geg. 7, p. 12
Atidarymas įvyko. Kas toliau? / Egmontas Jansonas // Respublika. – 1993, birž. 1, p. 13
Muzika, kurią ne kasdien išgirsi  / Vida Savičiūnaitė // Kauno laikas. – 1993, geg. 29, p. 5
Penki vakarai  / Egmontas Jansonas // 7 meno dienos – 1993, birž. 4, p. 2
Po meno iš karto beto(ve)nas : įspūdžiai iš kauniečių centro „Menas į šoną“atidarymo / Henrikas Latunskis // Lietuvos rytas. – 1993, birž. 4, priedas „Mūzų malūnas“, p. 15
„Spirgučiai“ ir po „spirgučių“  // Respublika . – 1993, bal. 28, p. 4
——-
Kūryba – amžinasis hepeningas : (arba kaip peršokti nuo šiandienos kranto į rytdienos krantą?) / Jūratė Landsbergytė // Muzika. – [Kn.] 9/10,  (1993),   p. 11-17
Klaipėdos muzikos pavasaris : [apie festivalio premjeras, tarp jų „Amen“] / Daiva Kšanienė // Muzikos barai. – 1993, nr. 9, p. 4
Minimalizmo spindesys ir skurdas : [apie jaunuosius kompozitorius] / Gediminas Židonis. – Bibliogr. išnašose // Muzika. –  [Kn.] 9/10,  (1993),  p. 30-37.
Pirmieji savarankiškos Lietuvos kompozitorių sąjungos metai : [ir apie „Requiem“] / Viktoras Gerulaitis // Muzika .  – [Kn.] 9/10,  (1993),  p. 5-10
Premija Vidmanto Bartulio „Vizijai“ : [apie Jono Švedo premiją už muziką liaudies instrumentų kolektyvams] // Kauno laikas. – 1993, vas. 13, p. 4
Susitikimai po „susitikimų“… :[ir apie kvartetą „O, brangioji“ su violončelininku Sauliumi Bartuliu / kalbėjosi] Alina Ramanauskienė.- Iliustr. // Kauno diena. – 1993, spal. 1, p. 9

1994

Ansamblių vakaras Lietuvos sostinės Kalnų parke : saulės rate – pagonių godos / Daiva Rinkevičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1994, liep. 9, p. 3
Lietuvių moderniosios muzikos panorama / Linas Paulauskis. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: nr. 4 // Gama. – 1994, nr. 5, p. 24-26
Lietuvos chorų istorija / Boleslovas Zubrickas ; [redaktorius G. Daugėla]. – Vilnius: Lietuvos muzikų d-ja, 1994. – p. 93-113
Mintys apie praeito sezono muziką  / E. Marcinkevičiūtė // Kultūros barai. – 1994, nr. 8/9, p. 22-25
Tris kartus valio! : [apie kauniečių kompozitorių jubiliejus ir Vidmanto Bartulio 40-metį] // Kauno diena. – 1994, bal. 2, p. 4
V. Bartulis, R. Mažulis, R. Kabelis ir K. Bieliukas atlieka kūrinį „Avys vietoj smuikų“ [fotografija, reprodukcija] /Vita Gruodytė // Lietuvos rytas. – 1994, geg. 13, p. 40

1995

Apie muzikinių miniatiūrų vakarą „Eduardas Balsys ir mokiniai

Dedikacija Eduardui Balsiui  / Živilė Ramoškaitė // Lietuvos rytas. – 1995, saus. 6, p. 29
Dedikacija Mokytojui  / Vita Gruodytė // Lietuvos rytas. – 1995, saus. 20, p. 28
Dedikacijos kompozitoriui Eduardui Balsiui / Asta Andrikonytė // Lietuvos rytas. – 1995, saus. 6, p. 38
Ed Ba / Literatūra ir menas. – 1995, saus. 21, p. 8
——-
Vidmantas Bartulis : [biografija] // Kas yra kas Lietuvoje = Who is who in Lithuania, 95/96. – Kaunas, 1995, p. 58
Vidmantas Bartulis // V Baltijos muzikos festivalis “Gaida” : Vilnius, 1995 lapkričio 24- gruodžio 2. – Vilnius, 1995, p. 57-58
Dešimtosios “Jaunimo kamerinės muzikos dienos” [Druskininkuose] / Arūnas Zurlys. – Iliustr. // Druskonis. – 1995, geg. 17-23, p. 8
Iš tylos išsinėręs  / Viktoras Gerulaitis // Gimtasis kraštas. – 1995, spal. 12, p. 7
Kauno menininkų namuose Kauno kvarteto 10-mečiui… [skambėjo ir “O, brangioji”] // Muzikos barai. – 1995, nr. 5, p. 3
IV naujosios muzikos festivalis  “Jauna muzika”: [apie jame atliktą  “I don’t like Souvenirs”] / Indrė Stakvilevičiūtė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1995, bal. 26, p. 11
Lietuvių muzika Vakarų Europos bažnyčiose : [ir apie kūrinį vargonams “Vizija”] / Jūratė Landsbergytė. – Nuotr. // Kultūros barai. – 1995, nr. 4, p. 22-26
* Lietuvos kompozitorių sąjungoje : [minimas kvartetas “O, mieloji”] // Muzikos barai. – 1995, nr. 8/9, p. 23
* Muzikos įvykiai : [apie festivalį “Muzikinis kiemas” Kauno dramos teatre] // Muzikos barai. – 1995, nr. 13/14, p. 16
Mūsų jaunystės laikas / Viktoras Gerulaitis // Gimtasis kraštas. – 1995, rugs.14, p. 7
Rojaus ilgesys : [apie spektaklį „Tuščios meilės pastangos“ ir jo muziką] / Vesta Grodskytė // Dienovidis. – 1995, gruod. 8, p. 11
——-
Apie “Hommage à Čiurlionis“
Vidmanto Bartulio “Hommage à Čiurlionis” / Živilė Ramoškaitė – Portr. // 7 meno dienos. – 1995, rugs. 15, p. 3
M. K. Čiurlionis nesupyktų radęs savo natose V. Bartulio muziką / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1995, rugs. 15, p. 35
Hommage à Čiurlionis / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 1995, rugs. 20, p. 9
Kūrinys M. K. Čiurliniui / Dalia Musteikytė // Diena. – 1995, rugs. 14. p. 3
Kūrinys, skirtas Čiurlioniui / Nika Aukštaitytė // Lietuvos aidas. – 1995, rugs. 9, p. 3
Muzikiniai prisiminimai apie M. K. Čiurlionį / Rūta Gaidamavičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos aidas.  – 1995, rugs. 16, p. 21
Vidmanto Bartulio “Hommage à Čiurlionis” / Živilė Ramoškaitė // Dienovidis. – 1995, spal. 13, p. 3
Spirit of Čiurlionis infuses new musical collaboration. – Iliustr. – Angl.  // The Baltic independent (Tallin). – 1995, Sept. 29-Oct. 5, p. 11
——-
Vidmantui Bartuliui įteikta Vytauto Marijošiaus premija
Gražus išeivijos gestas / R. Jančiauskienė // Garsas. – 1995, gruod. 29, p. 8

Pastaba: *(žvaigždute) pažymėtuose straipsniuose Vidmanto Bartulio pavardė tik paminėta.

1996

Vytauto Marijošiaus premija Vidmantui Bartuliui // 7 meno dienos. – 1996, vas. 2, p. 2
Vytauto Marijošiaus premija – Vidmantui Bartuliui / Juozas Širvinskas ; užrašė Eglė Ulienė // Muzikos barai. – 1996, nr. 2, p. 18
——-
Vidmanto Bartulio  “Requiem”  / Virginijus Bagdzevičius – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Krantai. – 1996, nr. 3, p. 24-28
Vidmantas Bartulis : kompozitorius = composer : [nuotrauka]. – Liet., angl. // Kauno menininkai = Kaunas artists. – [Kaunas], 1996, p. 258
V. Bartulis // VI Baltijos muzikos festivalis „Gaida“ = 6th Baltic Music Festival “Gaida” : Vilnius, 1996 gruodžio 10-16 d. – Vilnius, 1996, p. 51
Dvi nuomonės apie “Gaidą”: [“Varšuvos rudens” direktorių, kompozitorių K. Knittelį ir Muzikos akademijos kompozicijos katedros vedėją Osvaldą Balakauską kalbina] / Živilė Ramoškaitė // 7 meno dienos. – 1996, gruod. 20, p. 4
Elegija rudeniui ir lėtai dylančiam laikui : [“Ant kalno” premjerinis atlikimas] / Dalia Kairaitytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, lapkr. 8, p. 17
Išgelbėta šventė : [Valentinas Masalskis ir Vidmantas Bartulis apdovanoti Lietuvos kino “Kristoforais”] / R.P. – Nuotr. // Literatūra ir menas. – 1996, bal. 6, p. 10
„Kristoforai“: ir džiaugsmas, ir ašaros : [apie Lietuvos kino apdovanojimus] / A. Šėmienė // Lietuvos aidas. – 1996, kovo 29, p. 1,3
Šiuolaikinės lietuvių kompozitorių mišios : (1989-1995 m. apžvalga) / Danutė Kalavinskaitė // Muzikos kultūros situacija Nepriklausomoje Lietuvoje. – Vilnius, 1996, p. 68-69

——-
Apie operą „Pamoka“
Absurdo belaukiant…: Opera. Tik absurdo?  / Kęstutis Rastenis // Literatūra ir menas.  – 1996, bal. 20, p. 10
Absurdo pamokos “Menų sambūryje” / Virgilijus Mizaras. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1996, kovo 16, p. 4
“Aukštesnio” oro gurkšnis / Daiva Budraitytė // Kultūros barai. – 1996, nr. 6, p. 26-28
Vidmanto Bartulio “Pamoka” / Virginija Benetienė // Draugas (Chicago). – 1996, bal. 20, p. 4
Vidmanto Bartulio „Pamoka“ : opera pagal E. Jonesco pjesę : [„Menų sambūrio“ spektaklio programa / su D. Budraitytės  ir D. Šabasevičienės atsiliepimais].– Lygiagr. tekstas angl. // Teatro forumas: kaitos taškas. – Vilnius, 1996, p. 36-39.
Forumas  įvyko. Ar prasidėjo teatrų kaita? / Frederikas Jansonas // Diena. – 1996, lapkr. 19, p. 6
Kad garsas neįkristų į kurčių ausis / Ramunė Marcinkevičiūtė // Kultūros barai. – 1996, nr. 6, p. 28-31
Kam skirta pamoka? / Audronis Liuga // 7 meno dienos. – 1996, bal. 19, p. 7
V. Masalskio įtaigos lauke / Audronė Girdzijauskaitė. – Nuotr. // Literatūra ir menas. – 1996, kovo 16, p. 9
Nuo absurdo operos iki teatro baladės / Audronė Girdzijauskaitė. – Nuotr. // Lieteratūra ir menas. – 1996, bal. 20, p. 10
“Pamoka”- absurdo teatre / Anatolijus Lapinskas // Respublika. – 1996, bal. 12, p. 17
Prizas už operą leido įsėsti į VW Passat / Vida Savičiūnaitė. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 1996, vas. 9, p. 17
Šiek tiek apie istoriją, potvynius ir tuščias kėdes / J. Burba // Lietuvos rytas. – 1996, kovo 22, p. 38
Jutro – pierwsza w Litwie opera absurdu! : [pokalbis su Valentinu Masalskiu]. – Lenk. // Kurjer Wileński. – 1996, 13 marca ,  p. 6

1997

“Auka laisvei”: galime pastatyti tik muzikinį paminklą : [apie kūrinį Romo Kalantos aukai] / Dalia Juškienė // Kauno diena. – 1997, geg. 16, p. 5
“Auksinių debesų lietus”, “Ūkanos” ir kiti : [pokalbis su dailininku, scenografu Jonu Arčikausku po koncerto / užrašė] Vytautė Markeliūnienė. – Portr. // Lietuvos aidas. – 1997, birž. 10, p. 15
V. Bartulis kopia į dangų, o gyvenimo fiesta tęsiasi : [performanso “Amen” įspūdžiai] / Asta Andrikonytė // Lietuvos rytas. – 1997, birž. 13, p. 27
V. Bartulio “Amen” – beprotiško džiaugsmo ir liūdesio misterija / Asta Andrikonytė // Lietuvos rytas. – 1997, geg. 16, p. 33
Bartulis pasirinko pragarą : [apie koncertą  Šv. Kristoforo orkestro klube] // Respublika. – 1997, birž. 12, p. 17
Du Kauno teatralai pretenduoja į “Kristoforą”: [Valentinas Masalskis ir Vidmantas Bartulis]. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 1997, kovo 6, p. 9
Geriausi muzikos kūriniai per 50-metį, atrinkti muzikologų  / Daiva Budraitytė // Kultūros barai. – 1997, nr. 8/9, p. 22-25
“Kauno  Jazz’97”: septintasis skandinaviškasis ; Baigėsi džiazo festivalis / Linas Kontrimas // Lietuvos aidas. – 1997, bal. 23, p. 24
“Requiem” žuvusiems už laisvę / Anatolijus Lapinskas // Respublika. – 1997, saus. 15, p. 23
Ritmo ostinato / Rūta Gaidamavičiūtė. – Bibliogr.: 3 pavad. // Gama. – 1997, nr. 16, p. 38-41.
Šeštoji „Gaida“: neįprastos temos ir kontekstai : [ir apie operą Pamoka“] / Rūta Gaidamavičiūtė // Kultūros barai, 1997, Nr. 2, p. 36-38
Teatro mūzos paliesti… [kompozitoriai] / Vita Račkauskaitė // Laima. – 1997, nr. 10, p. 110-112
1996 metų “Kristoforo” laureatai  // Krantai. – 1997, nr. 2, p. 7
Vėluojantis ekspresas : naujoji muzika gegužės ir birželio mėnesiais : [ir apie audiovizualinį spektaklį “Amen”] / DJLinas // Šiaurės Atėnai. – 1997, birž. 21, p. 6
Vilniaus festivalio dienoraštis : Vidmanto Bartulio PERFORMANCE (“Auksinių debesų lietus”, “Ūkanos”, “Palydžiu išvykstantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“, “Ateinanti”, “De profundis”, “Amen”) / Audronė Žigaitytė. – Nuotr. // Muzikos barai. – 1997, nr. 12, p. 6-9
Žvaigždėtas baroko kelias vėl veda į Pažaislį  / Dalia Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, geg. 16, p. 5
Opera Bartulisa nie pojechała na Warszawską Jesień…: [apie festivalį] / Alwida Rolska – Iliustr. – Lenk. // Kurier Wileński, 1997, spal. 8, p. 6
——-
Apie „Gaidos” festivalyje atliktą  Koncertą fortepijonui su orkestru
“Gaida” intrigavo ir be “Kūlverstiškos” intrigos / Asta Andrikonytė. – Nuotr. // Muzikos barai. – 1997, nr. 21, p. 8-10
„Gaida“ ir jos epitetai / Veronika Janatjeva // Šiaurės Atėnai. – 1997, lapkr. 8, p. 6
„Gaida“ nestato jokių “oro pilių“/ Daiva Budraitytė // Kultūros barai. – 1997, nr. 12, p. 36-41
„Gaidos“ intriga glūdėjo muzikoje / Asta Andrikonytė // Lietuvos rytas. – 1997, lapkr. 4, p. 50
„Gaida“ : tyla garsesnė / Rita Nomicaitė // Dienovidis. – 1997, lapkr. 14-20, p. 7
Skamba septintoji „Gaida“/ Eglė Černiauskaitė // Dienovidis.– 1997, spal. 17-23, p. 18
Septintosios „Gaidos“ temos / Daiva Budraitytė // Literatūra ir menas. – 1997, spal. 11, p. 12
Turtingas „Gaidos“ finalas / Karina Firkavičiūtė // 7 meno dienos. – 1997, spal. 31, p. 3

1998

Balsas „Jaunoje muzikoje“ : [apie festivalį ir jame skambėjusį „Ant kalno“] / Skirmantė Valiulytė. – Iliustr.  // 7 meno dienos, 1998, geg. 8, p. 2

Vidmantas Bartulis : [biografija] // Kas yra kas Lietuvoje = Who is who in Lithuania, 97/98. – Kaunas, 1998, p. 135

Vidmanto Bartulio muzikos paieškos / Raimundas Eimontas. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1998, rugpj. 6, p. 12

Vidmantas Bartulis „Idėją“ laiko savotišku laisvalaikio žaidimu : [apie muzikinį albumą] / Arūnas Andriuškevičius. – Portr. // Kauno diena. – 1998, geg. 15, p. 17

Dovana mums visiems : [kompaktinė plokštelė „Requiem“] / Rūta Gaidamavičiūtė // Šiaurės Atėnai. – 1998, gruod. 19, p. 6

„Iš arti“: didžiosios publikos ir naujosios muzikos susitaikymo galimybė? : [apie festivalį] / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 1998, gruod. 7, p. 15

„Jauna muzika“ linkusi komunikuoti : [apie festivalio renginius] / Beata Leščinska // Kultūros barai. – 1998, nr. 6, p. 36-37

Kaune – muzika „iš arti“ : [apie festivalį ir jo metu skambėjusius „I like F. Schubert“ ir „Ant kalno“] / Julius Kuzinas. – Iliustr. // Dienovidis. – 1998, gruod. 18-24, p. 15

* Koks bus ansamblių vakaras XXI amžiuje? : [apie dainų šventės repertuarą] / parengė E. Č. // Muzikos barai. – 1998, nr. 17, p. 26-27

Konvencijų žaismas Krzysztofo Pendereckio operoje buffa „Karalius Ūbas“ ir Vidmanto Bartulio operoje „Pamoka“ / Beata Leščinska. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Kultūros barai. – 1998, nr. 2, p. 48-54

Lietuvos muzikinė kultūra: nūdiena ir ateities gairės / Juozas Antanavičius // Dailė, muzika ir teatras valstybės gyvenime, 1918-1998 : mokslinės konferencijos pranešimai. – Vilnius, 1998, p. 77-87

Magiškos kapeikos ir beverčiai centai / Vidas Beitnaras. – Tas pat knygoje: Debesys neturi namų : apybraižos apie Lietuvos ir išeivijos menininkus / Vidas Beitnaras. Kėdainiai, 2006, p. 79-81 // Laikinoji sostinė. – 1998, lapkr. 1, p. 6

Pasibaigus festivaliui : [apie festivalį “Iš arti” ir jame nuskambėjusias Tris elegijas “Ant kalno “] / Algimantas Kubiliūnas // Muzikos barai. – 1998, nr. 18, p. 37

Rotušėje skambės nauji lietuvių kompozitorių kūriniai : [tarp jų – „I like Schubert“] // Lietuvos rytas. – 1998, gruod. 17, priedas „Sostinė“, p. 5

Rimto muziko pokštai : [apie naują albumą „Rinen“ ] / Virginijus Mizaras. – Portr. // Laikinoji sostinė. – 1998, vas. 20, p. 12

Tas iš to : [apie naują albumą „Rinen“ ] / Nordic Greek DJ // Šiaurės Atėnai. – 1998, saus. 17, p. 6

Žvilgsnis į Vidmanto Bartulio kūrybą / Rūta Gaidamavičiūtė. – Nuotr. // Muzikos barai. – 1998, nr. 11, p. 28-31

——-

Vidmantui Bartuliui įteikta Nacionalinė premija

Apie Nacionalinę premiją laureatas išgirdo garaže / Vėjūnė Gečiauskienė – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1998, gruod. 17, p. 12

Išrinktuosius vienija kūrybinis veržlumas / Arnas Ališauskas, Asta Andrikonytė, Rūta Mikšionienė // Lietuvos rytas. – 1998, gruod. 15, p. 6

Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai // Kauno diena. – 1998, gruod. 16, p. 8

Nacionalinėmis premijomis apdovanoti ir televizininkai / Aldona Žemaitytė // Respublika. – 1998, gruod. 15, p. 8

1999

I like Bartulis : [apie autorinį koncertą Nacionalinės premijos įteikimo proga] / Rūta Gaidamavičiūtė. – Iliustr. // Dienovidis.  – 1999, kovo 12-18, p. 15

Nacionalinė premija – motinos lopšinei  / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1999, kovo 3, p. 6

Pagerbti Nacionalinės premijos laureatai  – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1999, vas. 20, p. 1

Pagerbti Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatai // Kauno diena. – 1999, vas. 17, p. 4

Permainingoje tikrovėje – tikros vertybės : Vilniuje pagerbti Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatai // Lietuvos rytas. – 1999, vas. 17, p. 2

——-

Aš esu protingas : [apie Vilniuje įvykusį kūrybos vakarą] / dilettante // Literatūra ir menas. – 1999, kovo 13, p. 12

Atsitiktiniai įvaizdžio kontūrai : [apie „Gaidos“ festivalio repertuarą, tame tarpe ir „Psalmes“] / Veronika Janatjeva // 7 meno dienos. – 1999, lapkr. 19, p. 2

Vidmantas Bartulis : [biograma] // Kas yra kas Kauno apskrityje, 1999. – Kaunas, 1999, p.  65

Vidmanto Bartulio autorinis koncertas sostinėje / Rūta Keturakytė // Kauno diena. – 1999, vas. 27, p. 20

Vidmanto Bartulio „pareiga ir teatras“ kompaktinėje plokštelėje [„Requiem“] / Marija Tertelytė // Respublika. – 1999, saus. 5, p. 24

V. Bartulio Requiem : [apie kompaktinę plokštelę] /R. [ita] N.[omicaitė]- Iliustr. // Dienovidis. – 1999, saus. 22-28, p. 14.

Vidmanto Bartulio valia Naujalis kalbino Vištelį : [apie autorinį vakarą] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1999, spal. 29, priedas „Savaitgalis“, p. 11

Bartulių klano susibūrimas : [apie vakarą Kauno menininkų namuose] / Vėjūnė Gečiauskienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, lapkr. 2, p. 7

Dramos teatrų vadovai – profesionalūs muzikai : [apie Vladimirą Tarasovą ir Vidmantą Bartulį] / Rūta Oginskaitė // Lietuvos rytas. – 1999, birž. 26, p. 17

* „Figaro vedybos“: jokių apgavysčių : [apie Kauno dramos teatro spektaklį] / Vaidas Jauniškis. – Nuotr. // Kauno diena. – 1999, spal. 29, priedas „Savaitgalis“ p. 11

Gaida jau pakvietė į trečiąjį tūkstantmetį : [apie festivalio naujienas] / Eglė Gudžinskaitė // Muzikos barai. – 1999, nr. 12, p. 16-19

Keli žodžiai apie kompozitoriaus Vidmanto Bartulio kūrybą / Linas Paulauskis. – Portr. // Šiaurės Atėnai. – 1999, vas. 13, p. 6

Kompozitoriaus Vidmanto Bartulio autorinis koncertas [Klaipėdoje] / Danutė Petrauskaitė. – Portr. // Klaipėda. – 1999, spal. 27, p. 11

Lietuvių muzika Čiurlionio namuose : [menų gimnazijoje nuskambėjo ir „Palydžiu išvykstantį draugą…“] / Vytautė Markeliūnienė // Dienovidis. – 1999, bal. 9-15, p. 15

Lietuvos kompozitorių forumas / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. – Iliustr.  // Literatūra ir menas. -1999, geg. 8, p. 12-13

„Marių klavyrams“ pasibaigus : [apie autorinį vakarą] / Danguolė Vilidaitė. – Portr. // 7 meno dienos. – 1999, lapkr. 12, p. 3

Nauja šluota : Kauno dramos teatro tolesnis likimas pavestas kompozitoriui, Nacionalinės premijos laureatui Vidmantui Bartuliui / Laimio Brunzos nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, birž. 25, p. 1

Pasaulinė V. Bartulio premjera : [apie Berlyno džiazo festivalyje „Jazz Fest“ atliktą kūrinį „Šulinys“] / Jolita Venckutė // Lietuvos rytas. – 1999, lapkr. 16, priedas „ Mūzų malūnas,  p. 3

* Pirmoji šventinė orkestro sukaktis : [apie Vilniaus savivaldybės Šv. Kristoforo orkestrą] / Karina Firkavičiūtė. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 1999, vas. 12, p. 2

Pretendentai : [Gytis Padegimas ir Vidmantas Bartulis – kandidatai į Kauno akademinio dramos teatro vadovo postą ] / Vėjūnė Gečiauskienė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 1999, birž. 22, p. 2

Prieškalėdinė garsų fiesta : [apie koncertą Vilniaus rotušėje ir „I like F. Schubert“] / Rūta Gaidamavičiūtė // Dienovidis. – 1999, saus. 8-14, p. 15

Pro autoriaus petį : laisvinantys ausibrokštai: keli grybšniai su V. Bartulio muzikos plaukmenimis : [apie autorinį koncertą]. – Iliustr. // Šiaurės Atėnai. – 1999, vas. 27, p. 6

„Requiem“ stalinizmo aukoms paminėti // Lietuvių balsas= The voice of lithuanians (Chicago, Ill.). – 1999, kovo 4, p. 5

Requiem – hepeningams, spektaklis diskotekoms  / Vaidas Jauniškis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, saus. 8, p. 23

*Rungiasi vargoninkai :[apie Tarptautinį M. K. Čiurlionio pianistų ir vargoninkų konkursą] / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė // Literatūra ir menas. – 1999, rugs. 18, p. 13

Šiuolaikinė muzika „Gaidos“ festivalyje : [ir apie kvartetą „Psalmės“] / Violeta Tumasonienė // 7 meno dienos. – 1999, spal. 29, p. 2

Šv. Kristupo vasaros muzika : [apie festivalį] / parengė Eglė Černiauskaitė // Muzikos barai. – 1999, nr. 9, p. [18]-19

Šv. Kristupo vasaros muzika / Rūta Keturakytė. – Iliustr. // Dienovidis. – 1999, birž. 30, p. 14

Teatras: aistringos dramos užkulisiuose : [minimas kandidatas į Kauno dramos teatro vadovus Vidmantas Bartulis] / Vėjūnė Gečiauskienė // Laikinoji sostinė. – 1999, kovo 16, p. 1, 2

Vietoje režisieriaus – kompozitorius? : [apie naująjį teatro vadovą] G. Bartuškienė // Lietuvos žinios. – 1999, birž. 2, p. 9

2000

Vidmantas Bartulis : [trumpos biografinės žinios ir kūrinių sąrašas] / Rūta Gaidamavičiūtė. – Nuotr. // Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2000, t. 1, p. 134

Dešimtoji kelionė į šiuolaikinės muzikos žemynus : [ festivalis „Gaida“ ir jame nuskambėjęs „I like Chopin“] / E. Gužinskaitė // Muzikos barai. – 2000, nr. 12, p. 66-69

Dvi lietuviškos premjeros : [„Giesmė“ ir „Te Deum“ – Pažaislio muzikos festivalyje] / Rimutė Brilienė // 7 meno dienos. – 2000, rugs. 8, p. 2

„Gaida“: lietuvių naujoji muzika : [apie festivalį ir „I like Chopin“ premjerą ] / Violeta Tumasonienė // 7 meno dienos. – 2000, spal. 27, p. 2

Jie lauks „Kristoforų“ : [apdovanojimų nominantai] // 7 meno dienos. – 2000, kovo 10, p. 4

Jubiliejiniai „Marių klavyrai“ : [Daiva Kšanienė pasakoja apie X-ąjį festivalį ir Vidmanto Bartulio autorinį vakarą / užrašė] Jekaterina Zafotajeva // Klaipėda. – 2000, spal. 25, priedas „Durys“

Jubiliejų teatras pasitiko suvargęs : [apie pokalbį su Kauno dramos teatro vadovu] / Vaida Samuolytė // Veidas. – 2000, nr. 51/52, p. 46

Nuskambėjo paskutiniai Pažaislio muzikos festivalio akordai [ir „Te Deum“] / K. Dobkevičius // XXI amžius. – 2000, rugp. 30, p. 1

Simpatiškasis „Chordos“: [apie koncertą Vilniaus menininkų namuose, atliko ir „O brangioji“] / Rita Nomicaitė // Dienovidis. – 2000, birž. 2-15, p. 15

Paskutinė XX amžiuje lietuviškoji opera : [apie Broniaus Kutavičiaus „Lokį“ ir Vidmanto Bartulio „Pamoką“] / Rūta Gaidamavičiūtė // Kultūros barai. – 2000, nr. 8/9, p. 38-40

Šiuolaikinės muzikos dešimtadienis : [apie „I like Chopin“ premjerą festivalyje „Gaida 2000“ ir muziką spektakliui „Žvakelė Šv. Pranciškui“] / Skirmantė Valiulytė // 7 meno dienos. – 2000, spal. 13, p. 3

Šiuolaikinės muzikos platumose : [apie Antano Kučinsko ir Tomo Žiburkaus duetą, Bulgarijoje atlikusį tarp kitų ir „I like Bach“ preliude C Major ir „I don‘t like Souvenirs“] / Skirmantė Valiulytė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2000, geg. 5, p. 2

Vakaras su „Chordos“ kvartetu [ir apie atliktą opusą „O, brangioji“] / Beata Leščinska // 7 meno dienos. – 2000, birž. 2, p. 3

* Valdžia pagerbė menininkus [Nacionalinės premijos laureatus] / Vėjūnė Gečiauskienė // Laikinoji sostinė. – 2000, saus. 13, p. 2

Variacijos Pažaislio festivalio tema : [apie Vidmanto Bartulio kūrinių premjeras] / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2000, rugs. 2, p. 13

2001

„Alma Mater Musicalis“ įsibėgėja : [apie autorinį koncertą Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje] / Vaclovas Juodpusis // 7 meno dienos. – 2001, lapkr. 16, p. 2

Vidmanto Bartulio autorinis / Lina Ratkevičiūtė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2001, lapkr. 23, p. 9

Du sėkmingi festivalio mėnesiai : [apie Pažaislio festivalį ir jo premjeras] / Vėjūnė Gečiauskienė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2000, liep. 31, p. 3

Du Vilniaus festivalio vakarai  : [juose atlikti „Reti susitikimai…“ ir „Todesfuge“] / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2001, birž. 15, p. 11

Dukart Vilnius : [apie festivalį ir jame atliktus „Todesfuge“ ir „Reti susitikimai…“ – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2001, birž. 8, p. 2

Festivalio 10-mečio turtai : [apie „Carillon-jazz“ festivalį] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2001, bal. 24, priedas „Mūzų malūnas“, p. 3

Festivalis atvėrė netikėtus atminties klodus : [apie koncertą „Muzika Šiaurės Jeruzalei“] / Asta Andrikonytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, birž. 5, priedas „Mūzų malūnas“, p. 3

Festivalis plečia erdvę : [apie festivalį „Iš arti“] / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 2001, lapkr. 21, p. 9

Festivalis plės ir kūrėjų,  ir publikos akiratį : [ir jame pasirodys kūrinys ansambliui „NYYD“ „Skaldykla“] / Asta Andrikonytė // Lietuvos rytas. – 2001, spal. 16, priedas „Mūzų malūnas“, p. 3

Hipių laikų epocha atgaivinta „Žiemos sode“: [apie Vidmanto Bartulio ruošiamą vieną iš šešių spektaklio vaidmenų] / Vėjūnė Gečiauskienė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. –  2001, bal. 11, p. 8

Jei žinote, kas yra muzika, suprantate, kas yra gyvenimas : [apie Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus 30-metį] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gruod. 29, p. 11

* Kamerinė salė bus pakrikštyta Judo monologu : [apie Kauno dramos teatro spektaklį „Ir reikia eiti“] / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, gruod. 7, priedas „Savaitgalis“, p. 11

Kitos muzikos atgarsiai Vidmanto Bartulio kūryboje / Rūta Gaidamavičiūtė // 35 Baltijos muzikologų konferencija. – Vilnius, 2001

* Kvartetas keliauja : [Kauno styginių kvarteto gastrolės Čekijoje bei Vengrijoje] // Lietuvos rytas. – 2001, vas. 13, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2

Naujosios muzikos derlius „Gaidoje“ : [apie festivalį ir apie ansamblį „NYYD“, atlikusį „Skaldyklą 1“] / Rūta Keturakytė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2001, nr. 11/12, p. 48-50

Pažaislio muzikiniai susitikimai [apie festivalį ir jo premjeras ] / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2001, birž. 16, p. 12, 14

Prasidedanti vasara, avangardas ir didysis festivalis : [apie „Mirties fugą“ ir kitus kūrinius Pažaislio festivalyje] / Šarūnas Nakas // Kultūros barai. – 2001, nr. 7, p. 30-34

Šiaurės kraštų muzika „Gaidoje“ kėlė lietuvių pavydą: [Apie festivalį ir ansamblį NYYD, atlikusį „Skaldyklą 1“] / Asta Andrikonytė. – Iliustr.  // Lietuvos rytas. – 2001, spal. 23, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1,6

Šiandien kuriama, ateičiai išliksianti : [apie festivalį „Iš arti“ ir jo meno vadovą] / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 2001, lapkr. 29, p. 9

Šiaurietiškas dvelksmas „Gaidoje“ / Rūta Gruzdaitienė – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2001, spal. 26, p. 3

Šiuolaikinė muzika – iš arčiau : [„I like Schubert“ premjera festivalyje „Iš arti“] / Rūta Gruzdaitienė // 7 meno dienos. – 2001, gruod. 7, p. 4

Tie vakarėjantys ryto laukai… tie auštantys vakaro laikai…: [apie „naujųjų romantikų“ kūrybą] / Viktoras Gerulaitis. – Iliustr. – Santr. angl. // Muzikos barai. – 2001, nr. 6, p. 24-24

Vienuoliktas „Gaidos“ tvinksnis : [ir apie festivalyje atliktą kūrinį „Skaldykla I“] / Veronika Janatjeva. – Iliustr. // Kultūros barai. – 2001, nr. 11, p. 37-40 ; „Gaidos“ obertonai : 1991-2009. – Vilnius, 2010, p. 255-263

Vilniaus festivalyje – vėl naujos pažintys [koncertas „Muzika Šiaurės Jeruzalei“] // Lietuvos rytas. – 2001, birž. 1, priedas „Savaitgalis“, p. 2

* The Kaunas state choir. – Iliustr. – Angl. // Lithuanian Music reviev. – 2001,  p. [56] – 58

2002

Atgijusi muzikos amžinybės vizija : vargonų klasės atkūrimo 40-mečiui : [ir apie „Viziją“ pagal J. S. Bacho choralą] / Jūratė Landsbergytė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2002, nr. 5/6, p. 20-22

Vidmantas Bartulis : [trumpos biografinės žinios ir kūrinių sąrašas] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002, [t.] 2, p. 686

Vidmantas Bartulis : [biografija] // Kas yra kas Lietuvoje = Who is who in Lithuania, 2002. – Kaunas, 2002, p. 81

„Gaidos“ lietuviškieji impulsai : [apie XII festivalį ir jame atliktą „Skaldyklą II“] / Violeta Tumasonienė. – Iliustr. – Str. išsp. bendra antr.: Nauja yra nauja? // 7 meno dienos. – 2002, spal. 25, p. 2-3

Geriausi 2001 metų kūriniai : [ II premija paskirta Vidmantui Bartuliui už kūrinį „Vėrinys Marijai“ balsui, chorui ir styginių kvartetui] // 7 meno dienos. – 2002, saus. 11, p. 2

Intertekstualūs Vidmanto Bartulio žaidimai  / Rūta Gaidamavičiūtė. – Bibliogr.: 20 pavad. // Kultūros barai. – 2002, nr. 6, p. 33-37

Kai kurie muzikos ir teksto santykių aspektai XX a. II pusės lietuvių muzikoje / R. Gaidamavičiūtė // XXI amžiaus muzika ir teatras: paveldas ir prognozės. – Vilnius, 2002, p. 5-11

Kaune – dėmesys naujai muzikai : [apie festivalį „Iš arti“ ir jame atliktą „Untinėlį“] / Vida Savičiūnaitė. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, lapkr. 19, priedas „Mūzų malūnas“, p. 4

Keli dvyliktosios „Gaidos“ štrichai : [apie šiuolaikinės muzikos festivalį] / Aleksandra Pister // Muzikos barai. – 2002, nr. 11, p. 18-20

Kinai atsiveria Vakarams, lietuviai žvelgia į Rytus : [apie XII „Gaidos“ festivalį ir jame atliktą kūrinį „Skaldykla II“] / Rūta Goštautienė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 2002, nr. 11, p. 37-41; „Gaidos“ obertonai : 1991-2009. – Vilnius, 2010, p. 275-285

Kol jaunas, glaudies prie Šekspyro: Dvi mūzos, literatūros ir muzikos globėjos, siekia maestro Giedriaus Kuprevičiaus ištikimybės : [minima ir oratorija „Nelaimėlis Jobas“] / Ramunė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 2002, gruod. 28

Kultūros atminties revizijos XX a. pabaigos lietuvių muzikoje : [tarp jų aptariamos specifinės inspiracijos „I like…“ serijoje] / Rūta Goštautienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Menotyra. – Nr. 2 (27), (2002), p. 13-17

Kūryba kaip ramybės meldimas : [apie Kaune pristatytą kompaktinę plokštelę „Psalmės“] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, saus. 26, p. 13

Pažvelkime į muziką iš arti : šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune [ir jame nuskambėjęs „Untinėlis“] / Ramutė Brilienė // 7 meno dienos. – 2002, lapkr. 29, p. 3

* Su meile teatrui ir žiūrovams : [apie naująjį dramos teatro sezoną] / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 2002, rugp. 21, p. 9

Tektoninio lūžio pradžia : [apie elektroninę muziką, operą „Pamoka“] / Šarūnas Nakas // Kultūros barai. – 2002, nr. 5, p. 43-44

Vidmantas Bartulis‘ universal prayer / Rūta Gaidamavičiūtė. – Portr. – Angl. // Vilnius. – 2002, vol. 9, no. 12, p. 148-151

My favourite composer  / Linas Paulauskis. – Angl. // Vilnius. – 2002, vol. 9, no. 12, p. 151-153

2003

Vidmantas Bartulis : [biografija ir trumpa kūrybos apžvalga] // Kas yra kas : Kaunas, Birštonas, Jonava, Kėdainiai, Kaišiadorys, Prienai, Raseiniai. – Kaunas, 2003, p. 241

Festivalis Tatarstane : [ir apie festivalio svečią Vidmantą Bartulį] // Lietuvos rytas. – 2003, geg. 20, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1

* Gyvenimo ir kūrybos gyvenimo dermė : [apie kompozitorę Dalią Kairaitytę] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, vas. 8, p. 13

Ištakų aukštinimas [oratorijoje-misterijoje „Mūsų Lietuva“] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, liep. 4, p. 9

Ką nešamės? : Pasaulio lietuvių dainų šventei pasibaigus : [ir apie premjerą „Mūsų Lietuva“] / Skirmantė Valiulytė // 7 meno dienos. – 2003, liep. 11, p. 1,8

Kažkur skambėjusi muzika : Muzikos adoracija, kaip pasaulio harmonijos atkūrimo sindromas : [apie „Palydžiu išvykstantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“, „Nelaimėlis Jobas“ ir kitų kūrinių santykį su praeities muzika] / Jūratė Landsbergytė // Literatūra ir menas. – 2003, spal. 24, p. 16

Kauno muzikinio gyvenimo apžvalga / Ramutis Čepinskis // Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę : mokslinės konferencijos  (2003 m. balandžio 2 d.), skirtos Lietuvos muzikos akademijos 70-mečiui, pranešimai ir moksliniai straipsniai. – Vilnius, 2003, p. 359-364

Kompozitoriaus įvaizdžio interpretacijos kūryboje (Vidmanto Bartulio pavyzdžiu) / Rūta Gaidamavičiūtė // 36 Baltijos muzikologų konferencija. – Ryga, 2003

Kūrybinio santykio su Biblija erdvėje : [apie oratorijos „Nelaimėlis Jobas“premjerą „Vilniaus“ festivalyje] / Violeta Tumasonienė . – Iliustr., portr. // 7 meno dienos. – 2003, birž. 13, p. 2

Lietuvių šiuolaikinių kompozitorių komponavimo principų tipologijos bruožai  / A. Kučinskas // Menotyra. – Nr. 1, (2003), p. 15

Miesto vėliava plevėsuos sostinės gatvėse : [apie dainų šventę ir oratoriją-misteriją „Mūsų Lietuva“] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, birž. 28, p. 4

* Muzika akademiniam jaunimui : 22-ąjį kūrybinį sezoną Kauno styginių kvartetas pradeda koncertais aukštosiose mokyklose  / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2003, rugs. 20, p. 12

Muzikinis tranzitas į Kazanę : [apie šiuolaikinės muzikos festivalio „Mus-Transit“ Tatarstane  svečią Vidmantą Bartulį] / Skirmantė Valiulytė. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2003, geg. 23, p. 3

Naujausi Birutės Vainiūnaitės įrašai : [apie kompaktinę plokštelę „Lietuvos  fortepijoninė muzika II“, kurioje yra ir pjesė „Devyni ankstyvojo rudens akimirksniai“] / Rita Nomicaitė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2003, nr.1/2, p. 35

Nuo Bacho iki Bartulio [apie J.S. Bacho choralo „Prie kojų tavo sosto“ atspindžius kūrinyje „1750 metų liepos 17 dienos vizija“] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, liep. 23,  p. 9

Pašauktųjų kūryba „Iš arti“ : [apie festivalį ir jame atliktą „I like H. Berlioz“] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr.  // Kauno diena. – 2003, lapkr. 24, p. 16

Permainų viesulai jau košia kompozitorių pasaulį / Asta Andrikonytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, spal. 14, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1, 2

Skambėjo kauniečių muzika : [apie festivalio „Iš arti“ įrašų, tarp kurių buvo „Untinėlis“, perklausą] / Rimutė Brilienė // 7 meno dienos. – 2003, saus. 3, p. 2

Šv. Mišios „Prisikėlusiai Tėvynei“ : [apie naują liturginį kūrinį]  // XXI amžius. – 2003, bal. 16, Nr. 30

——-
Vidmanto Bartulio festivalis Kanadoje

Vidmanto Bartulio festivalis Kanadoje // 7  meno dienos. – 2003, kovo 14, p. 2

Eksperimentų scenoje skambės ir sutartinės / Asta Andrikonytė // Lietuvos rytas. – 2003, kovo 18, priedas „Mūzų malūnas“, p. 4

Kanadoje – kompozitoriaus Vidmanto Bartulio festivalis  // Kauno diena. – 2003, kovo 8, p. 14

Kanadoj– „Bartulio festivalis“  // Dirva (Cleveland, Ohio). – 2003, kovo 11, p. 9

Toronto NT: Muz. komp. Vidmanto Bartulio… : [apie renginius] // Tėviškės žiburiai (Torontas). – 2003,  kovo 4, p. 10

——-

Apie oratorijos „Nelaimėlis Jobas“ premjerą „Vilniaus festivalyje“

Vidmanto Bartulio oratorija „Nelaimėlis Jobas“/ Rūta Gaidamavičiūtė // Muzikos barai. – 2003, nr. 7/8, p. 16-17

V. Bartulio oratorija – Vilniaus festivalio kulminacija / Dalia Kairaitytė // Kauno diena. – 2003, birž. 14, p.14

Festivalio pradžią paskelbė V. Bartulio oratorijos premjera / Marija Tertelytė. – Iliustr. // Respublika. – 2003, birž. 10, p. 19

Kūrybinio santykio su Biblija erdvė / Violeta Tumasonienė // 7 meno dienos. – 2003, birž. 13, p. 1-2

Kūrinys pasakos apie kančią ir atpildą // Lietuvos rytas. – 2003, birž. 3, priedas „Mūzų malūnas“, p. 3

Septintoji Vilniaus festivalio istorija / Eglė Gudžinskaitė // Literatūra ir menas. – 2003, liep. 11, p. 18, 19

Skambėjo kauniečių muzika / Ramutė Brilienė // 7 meno dienos. – 2003, saus. 3, p. 2

Svajonė išsipildė tik po dešimties metų / Asta Andrikonytė. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2003, birž. 6, priedas „Savaitgalis“, p. 2

Šventinę oratorijos muziką praturtino vaizdai // Lietuvos rytas. – 2003, liep. 4, p. 6

Vasaros šventė skraidina per muzikos epochas / Asta Andrikonytė ; M. Raškovskio nuotr. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, birž. 17, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1-2

Vilniaus festivalyje – intriguojantys projektai. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2003, birž. 7, priedas „Sostinė“, p. 11

——-

Apie kompoziciją „I like H. Berlioz“

Festivalis nėra užgaida / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, lapkr. 12, p. 4

Kauno naujosios muzikos festivalis „Iš arti“ / Nomeda Černiauskaitė // Literatūra ir menas. – 2003, lapkr. 28, p. 18

Lietuviai – su meile Hectorui Berliozui  / Liucija Armonaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2003, gruod. 30, p. 6

Modernus ir romantiškas festivalis „Iš arti“ / Dalia Merčaitytė // Muzikos barai. – 2003, nr. 12, p. 38-39

Orkestro sėkmė  // Lietuvos rytas. – 2003, gruod. 23, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1

Pašauktųjų kūryba „Iš arti“ / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, lapkr. 24, p. 16

2004

Vidmantas Bartulis – „Metų kompozitorius“

2003 metų kompozitorius – Vidmantas Bartulis // Literatūra ir menas. – 2004, vas. 13, p. 16

Įvertintas kompozitorių 2003 metų triūsas / Asta Andrikonytė. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2004, vas. 7, p. 31

Kaunietis pripažintas Metų kompozitoriumi. – Portr. // Kauno diena. – 2004, vas. 7, p. 14

Kompozitorių iškilmėse lijo premijomis ir kalambūrais / Asta Andrikonytė. – Nuotr. // Lietuvos rytas.– 2004, vas. 10, priedas „Mūzų malūnas“, p. 3

Metų iškiliausieji atnašavo Muzikos ir poezijos mūzoms / Jūratė Kuzmickaitė // Kauno diena. – 2004, gruod. 31, p. 15

Metų kompozitoriumi išrinktas Vidmantas Bartulis // Muzikos barai. – 2004, nr. 2/3, p. 41

Metų kompozitoriumi pripažintas Vidmantas Bartulis // Lietuvos žinios. – 2004, vas. 7, p. 6

Už oratoriją – Metų kompozitoriaus laurai  / Goda Prapuolenytė .  – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2004, vas. 10, p. 7

——-
Apie oratoriją „Kuršiai“

Vidmanto Bartulio oratorija „Kuršiai“ / Virginija Apanavičienė // Tiltai. – Nr. 29 (2005), priedas, p. 116-126

Misterijoje – senos kuršių kalbos atgarsiai . – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2004, rugp. 21, p. 7

Muzika ir vaizdai ekrane bylos apie išnykusią gentį / Rūta Kanopkaitė . – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, rugp. 11, p. 9

Pažaislio festivalyje nestigs originalių sumanymų // Laikinoji sostinė.– 2004, geg. 26, p. 8

Seno dvaro kluoną gaubs misterijos dvasia / Vėjūnė Gečiauskienė . – Iliustr. // Lietuvos rytas.  – 2004, rugp. 20, priedas „Savaitgalis“, p. 11

Triukšmingai prabilę „Kuršiai“ / Alina Ramanauskienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2004, rugp. 28, p. 13

——-
Vidmanto Bartulio 50-ties metų jubiliejus

Kauno kvartetas atliks V. Bartulio kamerinę muziką // Laikinoji sostinė. – 2004, rugs. 29, p. 7

Kompozitorius jubiliejų nori švęsti su užmoju / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2004, bal. 2, priedas „Savaitgalis“, p. 11

Liūdnai ironiška V. Bartulio mirtis ir prisikėlimas / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2004, bal. 6, priedas „Mūzų malūnas, p. 2

Muzika jubiliejui  // Lietuvos rytas. – 2004, spal. 12, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1

Muzikinis reveransas jubiliatui / Arūnas Andriuškevičius // Kauno diena. – 2004, bal. 2, priedas „Pramogų alėja“, p. 2

——-

Antroji plokštelė, skirta Kauno kompozitorių kvartetinei kūrybai : [apie Kauno styginių kvarteto plokštelę „Kubiliūnas, Kuprevičius, Kairaitytė, Bartulis] // 7 meno dienos. – 2004, saus. 16, p. 3

Ar šiandien egzistuoja tikras lietuviškas skambesys? / Rūta Goštautienė. – Nuotr. // Lietuvos muzikos link [interaktyvus].  2004, nr. 10 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Bartulis Vidmantas : [trumpos biografinės žinios ir kūrinių sąrašas] // Lietuvių kompozitoriai / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 2004, p. 56-59

Vidmantas Bartulis : [biograma] // Kas yra kas Lietuvoje = Who is who in Lithuania, 2004. – Kaunas, 2004, p. 491

Vidmantas Bartulis: postmodernus žaidėjas su romantiko gyslele / Linas Paulauskis // Lietuvos muzikos link [interaktyvus].  2004, nr. 8 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą 

Devintasis festivalis „Iš arti“ : [apie audiovizualinį spektaklį „Alliance-2004“] // Muzikos barai. – 2004, nr. 12, p. 20-21

Dvyliktajam „Marių klavyrų ´04“ festivaliui pasibaigus : [ir apie kvarteto „Tyliai Naujalis kalbina Vištelį“ premjerą] / Daiva Kšanienė // Muzikos barai. – 2004, nr. 12, p. 22-25

Dvyliktieji „Marių klavyrai“ : šiuolaikinės muzikos festivalis Klaipėdoje : [ir apie autorinį vakarą] / Rūta Vildžiūnienė. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2004, lapkr. 26, p. 2

Džiazuojantis orkestras : [apie Šv. Kristoforo kamerinio orkestro gastroles Prancūzijoje ir atliktą „I like H. Berlioz“] / Eglė Grigaliūnaitė // Lietuvos muzikos link [interaktyvus].  2004, nr. 8 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

„Gaida“ 2004 : [ir apie „I like Puccini (Tosca)“] ] / Beata Leščinska (Baublinskienė). – Nuotr. // Krantai. – 2004, nr. 4, p. 52-57

„Gaida – 2004“ žada skambų garsą…: aidas : [apie festivalį ir „I like Pucini“ premjerą] / Eugenija Žakienė ; Remigijaus Adamavičiaus nuotr. – Iliustr.   // Nemunas. – 2004, spal. 14 -20, p. 16

Gaidos“ radaro antena sukasi : [ir apie festivalyje tęsiamą „I like…“ kūrinių seriją] / Asta Pakarklytė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2004, spalio 15, p. 8

Garsų žaidimai „Iš arti“ / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2004, lapkr. 12, p. 1

Globalizacijos atspindžiai lietuvių muzikoje : [ir apie kūrinį „Vėrinys Marijai“] / Rūta Gaidamavičiūtė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. – Tas pat knygoje: Meno ir žmogaus sąveika : mokslinės konferencijos (2004 m. balandžio 21 d.) pranešimai ir moksliniai straipsniai . – Vilnius, 2004, p. 104-112 // Kultūros barai. – 2004, nr. 8/9, p. 51-55.

Integruojanti Vidmanto Bartulio vaizduotė / Rūta Gaidamavičiūtė. – Bibliogr. išnašose. – Santr. lenk. // Muzika muzikoje : įtakos, sąveikos, apraiškos : IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencijos knyga : 2003 m. spalio 10-11 d. – Vilnius , 2004, p. 86-101

„Iš arti“: IX šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune : truputis minčių, truputis faktų / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2004, lapkr. 26, p. 4

„Iš arti“ priartėjus : [apie festivalį ir jo meno vadovą ] / Eugenija Žakienė // Nemunas. – 2004, lapkr. 11, p. 9

„Iš arti“ skambėjo premjeros / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 23, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2

Kai vėjai neužpusto pėdsakų : Pažaislio muzikos festivalio akcentai : [ir apie oratoriją „Kuršiai“] / Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // Nemunas. – 2004, rugp. 24, p. 4

*Kas slypi po „Gaidos“ grimu? : [apie festivalį] / Lina Navickaitė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2004, nr. 9, p. 12-14

 

Kaip Lietuvoje atrandamas kontrabosas : [apie „I like Marlene Dietrich“] / Asta Pakarklytė // Literatūra ir menas. – 2004, bal. 2, p. 19

Kaunas tampa muzikos sostine : [apie organizuojamą festivalį „Iš arti“] / Aistė Urbonaitė // Laikinoji sostinė. – 2004, lapkr. 4, p. 3

Kaunas nusilenkė „Žalgiriui“ : [apie oratoriją „Tas kosminis krepšinio jausmas“] / Arūnas Andriuškevičius ; Evaldo Butkevičiaus nuotr. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, rugs. 6, p. 1, 9

Kauniečiai koncertuos Pietų Amerikoje : [Kauno styginių kvarteto gastrolės] / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2004, bal. 24, p. 13

Kauno kvartetas 4 miestuose atliks Vidmanto Bartulio kamerinę muziką : [Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje] // Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2004, rugs. 27 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

Kauno kvarteto koncertai Pietų Amerikoje  / Saulius Bartulis // Muzikos barai. – 2004, nr. 6, p. 11

Kauno styginių kvartetas išleido antrą kauniečių kompozitorių muzikos albumą [su kompozicija „I like Berlioz“] // Literatūra ir menas. – 2004, saus. 16, p. 1

Kauno styginių kvartetas pristatys V. Bartulio kūrybą [ Klaipėdoje] / Dalia Terminaitė // Vakarų ekspresas. – 2004, rugs. 25, p. 8

Kauno styginių kvartetas pristatys Vidmanto Bartulio kamerinę kūrybą // Šiaulių kraštas. – 2004, spal. 8, priedas „Saulės miestas“, p. 6

* Kristaus istorija moters akimis / [Beatos Leščinskos interviu su kompozitore Onute Narbutaite] // 7 meno dienos. – 2004, spal. 8, p.3

Kuo pasižymi lietuvių minimalizmas?  / Šarūnas Nakas // Lietuvos muzikos link [interaktyvus] . 2004, nr. 8 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Kvartetinės kūrybos metraštis : [apie Kauno styginių kvarteto plokštelę „Kubiliūnas, Kuprevičius, Kairaitytė, Bartulis“] // Kauno diena. – 2004, saus. 16, priedas „Pramogų alėja“, p. 2

Lietuviams plojo Pietų Amerikos publika : [apie Kauno styginių kvarteto gastroles] / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2004, geg. 22, p. 11,13

Liūdnai ironiška Vidmanto Bartulio mirtis ir prisikėlimas : [apie audiovizualinį spektaklį „Amen] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2004, bal. 6, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2

Valentino Masalskio mįslė: pokalbis su aktoriumi įdienojus  / Daiva Šabasevičienė // 7 Meno dienos. – 2004, bal. 9, p. 5

Metų kūriniai 2003 : kronika : [lietuvių kompozitorių orkestrinių kūrinių kategorijoje geriausia paskelbta oratorija „Nelaimėlis Jobas“]  // 7 meno dienos. – 2004, vas. 6, p. 13

Muzikos adoracija kaip pasaulio harmonijos atkūrimo sindromas : [ir apie „Palydžiu išvykstantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“ bei „I like Puccini. Tosca“] /  Jūratė Landsbergytė. – Santr. lenk. // Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos= Muzyka z muzyki : IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencijos knyga : 2003 m. spalio 10-11 d. – Vilnius, 2004 , p. 25-26.

Muzikos ir teksto jungčių prasminė bei funkcinė įvairovė XX a. II pusės lietuvių kompozitorių kūryboje / Rūta Gaidamavičiūtė.– Santr. angl. – Bibliogr.: 23 pavad. // Menotyra. – Nr. 12, (2004), p. 25-31

Muzikos specifikos samprata lietuvių muzikos kontekste = The Concept of  Music Specificity in the Context of Lithuanian Music / Judita Žukienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 37 pavad. // Lietuvos muzikologija. – T. 5, (2004), p. 110-119.

Nemuno saloje skambėjo kosminio krepšinio jausmo oratorija / Š. Bulota  // Laikinoji sostinė. – 2004, rugs. 7, p. 8

Per „Žalgirio“ jubiliejų uždainuos A. Sabonis [oratorijoje „Tas kosminis krepšinio jausmas“] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2004, rugs. 3, p. 16

Po žvalgytuvių – „Iš arti“ : [apie festivalį ir jo meno vadovą] / Alina Ramanauskienė ; Edmundo Katino nuotr. – Iliustr. // Kauno diena – 2004, lapkr. 27, p. 16

Pradedama dvimetė Lietuvos ir Kanados muzikinių mainų programa // Lietuvos muzikos link [interaktyvus].  2004, nr. 9 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Premjera Estijoje : [apie festivalyje Piarnu mieste Kauno styginių kvarteto atliktą „I like Marlene Dietrich“] // Lietuvos rytas. – 2004, liep. 13, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1

 Šiemet mūzos Kauno menininkus lankydavo dažnai : [apie įsimintiniausio Kauno menininko rinkimus] / Vėjūnė Gečiauskienė ; Laimio Brunzos nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2004, gruod. 29, p. 7

Šiuolaikinės muzikos festivalio verpetas : [apie IX festivalį „Iš arti“ : su jo meno vadovo pasisakymu] / Eugenija Žakienė // Nemunas. – 2004, lapkr. 25-31, p. 11

Teatrališkumo apraiškos lietuvių muzikoje / Vita Gruodytė – Nuotr. // Kultūros barai. – 2004, nr. 10, p. 27-31

Tėvų svajonės – vaikų sielose : [apie kompozitoriaus asmenybę] / Eurika Masytė. – Portr. // Ekstra. – 2004, kovo 29-bal. 4 (Nr.12), p. 32-35

Trumpa lietuvių minimalizmo istorija : [be kitų aptariamos  kompozicijos „Palydžiu išvykstantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“ ir „Ateinanti“] / Šarūnas Nakas // Eurozine [interaktyvus]. 2004, rugp. 31[žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

Interpretationen des Komponisten. Images im Schaffen von Vidmantas Bartulis= Kompozitoriaus įvaizdžio interpretacijos Vidmanto Bartulio kūryboje / Rūta Gaidamavičiūtė . – Santr. liet. – Bibliogr. išnašose. – Vok. // Musical Work: boundaries and interpretations=Muzikos kūrinys – jo ribos bei interpretacijos : 38th Baltic Musicological Conference dedicated to the centenary of the Lithuanian composer and music critic Vladas Jakubėnas (1904-1976), 21-23 October, 2004, Vilnius : selected papers. – Vilnius, 2006, p. 89-96

Mass: a contenporary interpretation of the canon / Danutė Kalavinskaitė. – Santr. liet. – Bibliogr. išnašose. – Angl. // Musical Work: boundaries and interpretations= Muzikos kūrinys – jo ribos ir interpretacijos : 38th  Baltic Musicological Conference dedicated to the centernary of the Lithuanian composer and music critic Vladas Jakubėnas (1904-1976), 21-23 october, 2004, Vilnius : selected papers. – Vilnius, 2006, p. 75-81

2005

Vidmantas Bartulis – įsimintiniausias 2005 metų menininkas

Į Sparnuotąją koloną įrašytos dar dvi pavardės : vakar pasveikinti 2005-ųjų įsimintiniausiais Kauno menininkais pripažinti kompozitorius Vidmantas Bartulis ir fotomenininkas Romualdas Požerskis / Rūta Kanopkaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, gruod. 29, p. 3.

Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, gruod. 21, p. 5

Kolonoje įrašyti dar du vardai : pagerbti įsimintiniausi Kauno menininkai [ Romualdas Požerskis ir Vidmantas Bartulis] / Vėjūnė Inytė ; Laimio Brunzos nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005, gruod. 29, p. 1,2

Metų menininko vardą pasidalys du kūrėjai / Vida Savičiūnaitė. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2005, gruod. 29, p. 17

Titulas brangus ne pinigais / Rūta Kanopkaitė – Nuotr. // Kauno diena, 2005 gruod. 31, p. 5

Simfonijos „Sodas“ premjera X-ajame Pažaislio muzikos festivalyje

Dešimtąkart virš Pažaislio sklendžia muzikos paukštė  / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2005, birž. 18, p. 12, 14

Metus puoselėtas Vidmanto „Sodas“ / Alina Ramanuskienė – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, liep. 23, p. 15

>

Pažaislio audros nutviekstieji : nuo Mozarto „Requiem“ iki Bartulio „Sodo“ / su Petru Bingeliu kalbasi Vidmantas Kiaušas // Nemunas. – 2005, geg. 26, p. 2

* Pažaislio festivaliui įpusėjus (1) / Eugenija Žakienė // Muzikos barai. – 2005, nr. 7/8, p. 32-34

Pažaislio festivaliui pasibaigus (2) / Eugenija Žakienė // Muzikos barai. – 2005, nr. 9/10, p. 31-33

Premjerų lietus vasaros muzikos sode / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2005, liep. 30, p. 16

Šv. Jurgio bažnyčioje – ypatingų premjerų vakaras / Eugenija Žakienė . – Iliustr. // Nemunas. – 2005, liep. 28-rugp. 3, p. 10

Vasaros premjeros : nauji simfoniniai kūriniai Pažaislio festivalyje // 7 meno dienos. – 2005, liep. 22, p. 2

Apie muziką multikultūriniam projektui „Fantomas giljotinos šešėlyje“

Fantomas grįžo, arba nauja kino ir muzikos sintezė / Lina Narbutaitė . – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2005, rugp. 17, p. 8

Fantomas nusilenkti neišėjo : „Nusikaltimų genijaus“ nuotykius įgarsinusiems muzikantams ir kompozitoriui atsidėkota ovacijomis / Žilvinė Petrauskaitė  – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, lapkr. 14, p. 4

Fantomo šuolis per laiką / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. – 2005, lapkr. 9, p. 9

Muzika prikelia nebylųjį kiną / Auksė Bogužaitė // Vakarų ekspresas. – 2005, rugs. 2, p. 13

Nebylųjį filmą apie Fantomą prikėlė gyva muzika / A. Kripaitė // Klaipėda. – 2005, rugp. 17, p. 5

Palangoje nebylusis kinas susilies su gyvai atliekama  A.Mamontovo, V. Čepinskio ir Camerata Klaipėda muzika // INFO.lt [interaktyvus].  2005, rugp. 9 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]   Prieiga per internetą

Senasis „Fantomasas“ suskambės lietuviškai : negarsinio kino šedevrą atgaivins klasikinės muzikos ir popscenos žvaigždės / Saulius Macaitis. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2005, rugp. 2, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1, 2

„Tinklai“ pagavo „Fantomasą“ į švelnų muzikinį glėbį / Saulius Macaitis. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2005, rugs. 6, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1

„Tinklai“ prasidėjo restauracijos darbais / Aistė Ptakauskė // www.skrynia.lt [interaktyvus]. 2005, rugs. 7 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą 

* Apie Klaipėdos „Permainų muziką: [apie festivalį] // 7 meno dienos. – 2005, rugs. 16, p. 2

Aštuntojo ir devintojo dešimtmečių jaunieji / Rūta Gaidamavičiūtė // Nauji lietuvių muzikos keliai : straipsnių rinkinys. – Vilnius, 2005, p. 100-107

Vidmanto Bartulio kameriškumas – reakcija į muzikos reglamentavimo normas / Rūta Gaidamavičiūtė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Kameriškumo raiška ir kriterijai : mokslinės konferencijos, įvykusios 2005 m. balandžio 14 d., pranešimai. – Vilnius, 2005, p. 129-134

Vidmantas Bartulis // Lietuva : kompiuterinė enciklopedija [interaktyvi]. Prieiga per internetą [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]

Vidmantas Bartulis: Requiem / Linas Paulauskis // Bernardinai [interaktyvus].  2005, liep. 20 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]

Dešimtąjį kartą „Iš arti“ : [ir apie muzikinę sakmę „Kelias“ bei „Koncertą dviems smuikams ir orkestrui“] / Eugenija Žakienė . – Iliustr. // Nemunas. – 2005, lapkr. 17-23, p. 13

Dviese – kaip vienas : [apie Pavelo Bermano ir Vilhelmo Čepinskio dueto koncertą, kuriame skambėjo ir „Lozoriaus giedojimai“] / Giedrius Kuprevičius // Nemunas. – 2005, rugp. 4, p. 1-3

Folkloras vargonų muzikoje / Jūratė Landsbergytė. – Nat. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Menotyra. – Nr. 1, (2005), p. 34-41

* „Gaidos ansamblio solistai“ atliks lietuvišką muziką : [ir Vidmanto Bartulio kūrinius] // Vakarų ekspresas. – 2005, rugs. 30, p. 12

* „Gaidos“ ansamblio solistai koncertuoja Geteborge : [ir apie atliktą kompoziciją „I like H. Berlioz“] // Kultūros vartai [interaktyvus]. 2005, rugs. 30 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

*Įkvėpimo žemėje – muzikos ir žodžio dermė / Eugenija Žakienė // Nemunas. – 2005, bal. 21-27, p. 13

* Kauno muziejaus kariljonas tylės iki pavasario : [apie atliktą Giedriaus Kuprevičiaus ir Vidmanto Bartulio specialiai sukurtą muzika] / Modestas Patašius. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2005, lapkr. 19, p. 1, 2

Kauno simfoninio orkestro debiutui – ovacijų audra : [su Vidmanto Bartulio pasisakymais] / Vida Savičiūnaitė ;  – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2005, vas. 8, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2

„Kelio“ premjera – Čiurlioniui atminti / Liucija Armonaitė // Lietuvos žinios. – 2005, rugs. 22, p. 9

Kur baigiasi žodžiai, prasideda muzika : [apie koncertą Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje] / Audronė Jasinevičiūtė-Ivanauskienė. – Nuotr. // Muzikos barai. – 2005, nr. 3/4, p. 16-17

Miestas ir menininkai : [apie Kauno meno kūrėjų asociacijos susirinkimą] / Vidmantas Kiaušas ; Zenono Baltrušio nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2005, gruod. 8-14, p. 16

Mūsų muzika ir jos kūrėjai „Iš arti“ : [apie  X tarptautinį šiuolaikinės muzikos festivalį ir 1 val. trunkantį kūrinį – dedikaciją M.K.Čiurlioniui] // Kamane.lt [interaktyvus]. – 2005-11-07 [žiūrėta 2016 m. lapkričio 08] . Prieiga per internetą

Muzika Gyčio Padegimo spektakliuose: kokia ji, kiek jos ir kodėl? / Audonė Pauliukevičiūtė ; Sauliaus Stonio nuotr. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2005, nr. 9/10, p. 42-43

Muzikinės pamaldos didžiajam pianistui : [apie Kauno sinagogoje atliktą naują kūrinį dviems smuikams ir fonogramai „Lozoriaus giedojimai“] / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2005, liep. 30, p. 15

Naujovių netrūko: festivaliui „Permainų  muzika“ pasibaigus  / Tomas Kniukšta. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2005, lapkr. 4, p. 2

Nauja muzika, senos tradicijos / Vita Gruodytė. – Bibliogr. išnašose // Pažymėtos teritorijos. – Vilnius, 2005, p. 150-165.

Pasižvalgius „Iš arti“ : X šiuolaikinės muzikos festivalis per šešias dienas pateikė 14 renginių, 5 jų vyko sostinėje : [ir apie „Kelio“ bei „Koncerto dviems smuikams su orkestru“ premjeras] / Alina Ramanauskienė ; Edmundo Katino nuotr. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, lapkr. 23, p. 9

 Po MKČ ženklu : [ir apie „Hommage à Čiurlionis“ bei „Kelią“] / Rokas Zubovas // Lietuvos muzikos link [interaktyvus].  2005 /2006, nr. 11

Po tūkstančio pamokų jubiliejiniai pasažai : [apie Vidmantą Bartulį – ketvirtąjį J. Naujalio gimnazijos auklėtinį, pelniusį Nacionalinę premiją] / Alina Ramanauskienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, gruod. 15, p. 5

* Renkamas įsimintiniausias Kauno menininkas // Kauno diena. – 2005, gruod. 10, p. 14

* Sava – ne svetima : įspūdžiai iš konferencijos, skirtos kanklių draugijos 80-mečiui / Jūratė Baltramiejūnaitė // 7 meno dienos. – 2005, birž. 24, p. 3

* Savita teatro patirtis: aktoriai ir vaikai vaidina kartu // Literatūra ir menas. – 2005, lapkr. 11, p. 8

Skambančios permainos : [apie „I like Berlioz (Lointaine)“ „Permainų muzikos“ festivalyje Klaipėdoje] / Danguolė Vilidaitė // „Durys“ ir „Gintaro lašai“ – [LT] [interaktyvus]. 2005, lapkr. 16 [žiūrėta 2008 m. vasario 13 d.] Prieiga per internetą

Styginių kvartetas vyks į H. K. Anderseno gimtinę : [apie Kauno styginių kvarteto išvyką į H. Ch. Andersen’o festivalį Danijoje] // Laikinoji sostinė. – 2005, rugp. 9, p. 7

* Robertas Šervenikas: vyriausiasis naujo lietuviško simfoninio repertuaro dirigentas / Eglė Grigaliūnaitė // Lietuvos muzikos link [interaktyvus]. 2005, nr. 10 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

* Teatras atsisveikina su raudonuoju džiazu : [Kaune baigiamas rodyti spektaklis „Meilė, džiazas ir velnias“]. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, vas. 26, p. 14

Trečioji premjera, skirta M. K. Čiurlionio jubiliejui / Kristina Platonovienė. – Nuotr. – Rubrika: Kultūros naujienos // Druskininkų naujienos. – 2005, rugs. 23-29, p. 4

Vienuoliktojo Pažaislio festivalio įspūdžiai : [ir apie „Skaldyklą III“ bei operą-oratoriją „Mozarto gimtadienis“] / Eugenija Žakienė // Muzikos barai. – 2006, nr. 9, p. 20-24

Visada jauno seniausio teatro vizija : [apie  žymiuosius šiuolaikinio Lietuvos teatro menininkus] // Info.lt [interaktyvus].  2005, rugs. 9 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]

Vidmantas Bartulis Marks His Way with Premjeres / Eglė Grigaliūnaitė. – Portr. – Angl. // Lithuanian music link. – 2005, no. 11, p. 2

2006

Apie operą „Mocarto gimtadienis“

Finalas „Mocarto gimtadienio“ puotoje / Alina Ramanauskienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2006, rugs. 2, p. 13

Hommage à Mozart / Jūratė Katinaitė // Lietuvos muzikos link [interaktyvus]. 2006, nr. 12 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.].  Prieiga per internetą

„Mocarto gimtadienyje“ – tūkstančiai svečių: šeštadienį, pakvietęs į Vidmanto Bartulio operos premjerą, baigėsi XI tarptautinis Pažaislio muzikos festivalis / Rūta Kanopkaitė – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, rugs. 4, p. 1, 4

W. A. Mozarto muzika „tekstų tinklo“ sankirtose / Gražina Daunoravičienė – Santr. angl. – Bibliogr.55 pavad. // Lietuvos muzikologija. – T. 7, (2006), p. 51-67

Pažaislio festivalyje – W.A. Mocarto gimtadienis / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2006, rugs. 4, p. 8

Pažaislio festivalyje – pasaulinė premjera / Vėjūnė Inytė ; Laimio Brunzos nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė – 2006, geg. 11, p. 7

Pažaislio muzikos fiesta atsisveikino iki kitų metų / Sigitas Valatka // Lietuvos žinios. – 2006, rugs. 4, p. 8

Vienuoliktosios muzikos fiestos reziumė / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2006, rugs. 9, p. 14

Vienuoliktas  Pažaislio muzikos festivalis. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2004, geg. 28, p. 2

Pažaislio rugpjūtis / Eugenija Žakienė ; Leono Povilaičio nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2006, kovo 9-16, p. 13-14

Virš Pažaislio vėl sklendžia muzikos paukštė / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2006, geg. 27, p. 14

——-

Vidmantui Bartuliui įteikta Kauno meno kūrėjų asociacijos premija

[Kauno meno kūrėjų asociacijos premijų įteikimas: informacija] // Literatūra ir menas. – 2006, vas. 10, p. 3

Menininkai išsirinko savo laureatus / Rūta Kanopkaitė – Nuotr. // Kauno diena. – 2006, vas. 4, p. 14

Pagerbti Kauno menininkų laureatai  / P. K. ; Kazimiero Dobkevičiaus nuotr. – Iliustr. // XXI amžius. – 2006, vas. 1

Suvienyti kūrybos / Vidmantas Kiaušas, Jurgis Gimberis // Nemunas. – 2006, vas. 9-14., p. 1,2,3

Aksominė uždanga: Krokuva-Lvovas : [apie festivalį ir į programą įtrauktą kompoziciją „I like Berlioz“] / Beata Leščinska // Lietuvos muzikos link [interaktyvus].  2006, nr. 13 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

„Antoškos kartoškos“ –  atvirai ir su humoru apie emigraciją : [apie Kauno dramos teatro spektaklį] // Nemunas. – 2006, spal. 19-25, p. 11

Apgalvoti iššūkiai / su dirigentu Robertu Šerveniku kalbasi Vidmantas Kiaušas. – Nuotr. // Nemunas. – 2006, rugs. 7-13, p. 2

Vidmantas Bartulis : [biografija]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006. – Kaunas, 2006, p. 451

Vidmanto Bartulio „Pamoka“ – tarp aleatorikos ir autorinės interpretacijos / Rūta Gaidamavičiūtė – Santr. angl. – Bibliogr.: 58 pavad. // Lietuvos muzikologija. – [T.] 7, (2006),  p. 138-153.

Bažnytinė muzika ir dvasingumas Lietuvoje = Die Kirchenmusik und die Geistlichkeit in Litauen / Jūratė Landsbergytė ; [vertėjas Romas Rukšėnas]. – Vilnius, Baltijos kopija, 2006. – 141, [2] p. : iliustr., nat., portr. – Gretut. tekstas liet., vok. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 9955-568-39-9, p. 27-37

Choras „Brevis“ pirmąkart dainavo Kaune [ ir atliko „Gražuolį garvežį“] / Eugenija Žakienė ; Alvydo Vaitkevičiaus nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2006, kovo 30-bal. 5, p. 11

* Duok sparną, Lituanika? : [apie pjesės „Antoškos kartoškos“ premjerą] / Vidmantas Kiaušas ; Mariaus Macevičiaus nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2006, spal. 26-lapkr. 1, p. 4

Dvi žvaigždės su Klaipėdos kameriniu orkestru [dirigentas Robertas Šervenikas ir  Martynas Švėgžda von Bekeris atliko ir „I like Shubert…“] / Loreta Narvilaitė // Klaipėda.  – 2006, bal. 19, p. 7

* Ironiškas žvilgsnis į emigraciją : [apie spektaklį „Antoškos kartoškos“] // Laikinoji sostinė. – 2006, spal. 18, p. 8

„Kai muzika manęs nedrasko, jaučiuosi laimingas“ : [apie kompozitorių Bronių Kutavičių] / Ivona Žiemytė ; Sauliaus Stonio nuotr. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2006, spal. 6, p. 11

„Keletas variacijų kanono tema“: aštuntojo dešimtmečio lietuvių muzikos pagrindinė srovė ir jos recepcija / Rūta Goštautienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 58 pavad.  // Lietuvos muzikologija. – Nr. 7 (2006), p. 153-169

* Kintantys: festivalis „Permainų muzika“ kviečia į Klaipėdą. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2006, rugs. 15, p. 2

* Kovas pateisins Melpomenės bičiulio vardą : [apie spektaklį „Paskutinis kavalierius“] / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2006, kovo 8, p. 9

Kūrybinga jubiliejinė vasara : Kauno styginių kvartetas rengiasi paminėti savo kūrybinio kelio 25-metį / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, liep. 22, p. 14

Faustas Latėnas ir jo linksmai liūdna kūryba: [ir apie kitus „naujuosius romantikus“] / Asta Pakarklytė // Lietuvos muzikos link [interaktyvus]. – 2006, nr. 13 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Lietuviškos nacionalinės operos šimtmetis : (Miko Petrausko operai „Birutė“ – 100) : [ir apie operos „Pamoka“ autorių] / Kristina Šernaitė.- Bibliogr.: 10 pavad. // Šiandien aktualu. – 2006 m. II-asis pusmetis, nr. 2 (35), p. 123-127.

* Lietuvių tradiciniai instrumentiniai ansambliai : istorinė – struktūrinė – funkcinė problematika / Algirdas Vyžintas. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. Muzikologijos institutas, 2006. Santr. angl., rus. Bibliogr. ISBN 9955-18-093-5, p. 93-97

*Mūsų jaunimas dainuoja ir keliauja : [apie vidurinių mokyklų ir gimnazijų mišrių chorų konkursą, kurio privalomoje programoje buvo ir „Niekų dainelė“] / Dalia Pilipavičienė // Muzikos barai. – 2006, nr. 3/4, p. 40-41

Muzika : profesionaliosios muzikos raida / Jūratė Landsbergytė // Kultūra. – Kaunas, 2006, p. 59-67

Muzikinis gyvenimas / Erika Drungytė

. – Iliustr. // Nemunas. – 2006, liep. 13-19, p. 8

* Nacionalinės filharmonijos direktore tapo Rūta Prūsevičienė // Kauno diena. – 2006, spal. 7, p. 15

Neišnaudoti koziriai „Antoškos kartoškos“ Kauno dramoje : [apie spektaklį ir jo muziką] / Vaiva Grainytė . – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2006, spal. 27, p. 5

* Paskelbti Nacionalinės premijos laureatai  // Lietuvos rytas. – 2006, gruod. 16, p. 10

* Prie dirigento pulto stos muzikas iš sostinės / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2006, saus. 21, p. 12

Rimtojo meno ambasadoriai : [apie Kauno styginių kvarteto gastroles Vokietijoje] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, gruod. 9, p. 11, 15

Rudens gaida „Iš arti“ : [apie festivalį ir jame atliktą „Paskutiniųjų giesmių“ naują redakciją] / Eugenija Žakienė ; Leono Povilaičio nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2006, lapkr. 16-22, p. 16

* Sielos chirurgija prie modernaus žmogaus kūno : [apie Šarūną Sauką] / Mindaugas Klusas // Lietuvos žinios. – 2006, rugs. 06, p. 9

* Spektaklis apie nesenstančias vertybes, tikėjimą ir meilę : [„Paskutinis kavalierius“ ] // Kauno diena. – 2006, kovo 25, p. 11

* Sriubos teatre – vienišos moters šauksmas : [apie pjesę „Rudens stiliaus moteris“] / Jurga Knyvienė ; Laimio Brunzos nuotr. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, vas. 8, p. 7

* Steve‘as Reichas irgi žmogus / Asta Pakarklytė // Literatūra ir menas. – 2006, gruod. 1, p. 6-7

* Šiaip žmonės / Paulina Pukytė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2006, bal. 7, p. 6.

Tradiciją galima ne tik adoruoti  / Rūta Gaidamavičiūtė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 23 pavad. // Tradicija, autorystė, kūrinio ribos ir interpretacijos laisvė : mokslinės konferencijos, įvykusios 2006 m. balandžio 27 d., pranešimai ir moksliniai straipsniai. – Vilnius, 2006, p. 41-54.

33 kompozicijų puokštės iš arti : lapkričio 7-12 dienomis mūsų miestą užvaldys šiuolaikinės muzikos garsai festivalyje „Iš arti“ : [tarp jų – „Paskutiniųjų giesmių“ redakcija ir „Skaldykla IV“] / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2006, lapkr. 4, p. 14

* Troškūnų bažnyčios choro klausėsi du kompozitoriai [Vidmantas Bartulis ir Algirdas Martinaitis ] / Raimondas Guobis // Anykšta. – 2006, spal. 14, p. 2

Zapyškyje – Vidmanto Bartulio kūrinio [„Skaldykla III“] premjera  / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2006, rugp. 12, p. 14 

Interpretationen im Schaffen des Komponisten (am Beispiel des Komponisten V. Bartulis) / Rūta Gaidamavičiūtė. – Santr. liet. – Vok. // Musical work: boundaries and interpretations = Muzikos kūrinys – jo ribos bei interpretacijos : 38th Baltic Musicological Conference dedicated to the centenary of the Lithuanian composer and music critic Vladas Jakubėnas (1904-1976), 21-23 October, 2004, Vilnius. – Vilnius, 2006,  p. 89-96

Lithuanian Voice: soudoba litevska hudba : [apie lietuviškos muzikos apžvalgą čekų žurnale] // MILC [interaktyvus].  2006, lapkr. 20 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

Velvet Curtain: Cracow-Lviv : [apie Vidurio ir Rytų Europos naujosios muzikos festivalį „Aksominė uždanga -2“ Lvove] / Beata Baublinskienė. – Angl. // Lithuanian music link. – 2006, No. 13, p. 6

2007

Rūtos Gaidamavičiūtės monografija „Vidmantas Bartulis: tarp tylos ir garso“

Vidmantas Bartulis: tarp tylos ir garso / Rūta Gaidamavičiūtė; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos institutas. – Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. – 358, [1] p.: iliustr., faks., nat., portr. – Santr. angl. – Bibliogr. / sudarė V. Daniliauskienė, p. 318-331  – Kūrinių ir pavardžių r-klės : p. 350-358.- ISBN 978-503-69-9

* 2007 m. geriausių muzikologijos darbų konkursas // Literatūra ir menas. – 2008, kovo 7, p. 8

Monografija Vidmantui Bartuliui. – Rec. kn. : Vidmantas Bartulis: tarp tylos ir garso / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius, 2007 // MILC [interaktyvus].  2007, rugs. 5 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Pažintis su šmaikščiuoju Vidmantu Bartuliu / Jolita Ivanova. – Iliustr. – Rec. kn. : Vidmantas Bartulis: tarp tylos ir garso / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius, 2007 // Muzikos barai. – 2007, nr.11/12, p. 38-39

Tarp tylos ir garso : monografijoje – kompozitorius Vidmantas Bartulis : [recenzija] / Inga Jasinskaitė-Jankauskienė. – Iliustr. – Rec. kn. : Vidmantas Bartulis: tarp tylos ir garso / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius, 2007 // 7 meno dienos. – 2008, vas. 1, p. 3

——-

Akordeono muzikos naujienos : [apie Vytauto Germanavičiaus „Chanson“ smuikui, akordeonui ir fortepijonui ir „Palydžiu išvykstantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“] / Rita Nomicaitė // Literatūra ir menas. – 2007, rugs. 28, p. 8

Atskrenda „Žalia varna“ : [apie lėlių teatro spektaklį ] // Vakarų ekspresas. – 2007, liepos 20 d., p. 2

*Auksinė spektaklio idėja : [apie Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklį „Mažasis Mukas“] / Enrika Striogaitė ; Zenono Baltrušio nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2007, kovo 22-bal. 4, p. 11

Vidmanto Bartulio oratorija „Nelaimėlis Jobas“ / Rūta Gaidamavičiūtė. – Bibliogr. (18 pavad.). – Santr. angl. // Muzika ir teatras: nuo kūrybos iki edukacijos : mokslinės konferencijos, įvykusios 2007 m. balandžio 18 d. pranešimai ir moksliniai straipsniai. – Vilnius, 2007, p. 35-47.

Briuselyje skambėjo šiuolaikinė lietuvių muzika  // 7 meno dienos. – 2007, kovo 30, p. 2

Dainavimas – kaip giminystės ryšys : Šiandien Kaune prasideda XV sakralinės muzikos festivalis Cantate Domino  / Ramutė Vaitiekūnaitė ; Iliustr. // Kauno diena. – 2007, lapkr. 23, p.10

XX a. paskutiniojo dešimtmečio – XXI a. pirmųjų metų lietuvių chorinė muzika vaikams ir jaunimui (1990-2006) : [tarp kitų analizuojamos „Mišios“] // Lietuvių chorinė muzika vaikams ir jaunimui : mokomoji knyga / Judita Kiaulakytė ; Klaipėdos universitetas ; Menų fakultetas ; Chorvedybos kat. – Klaipėda, 2007, p. 134-172

Dvyliktajam „Marių klavyrų 2004“ festivaliui pasibaigus : [ir apie kūrinį „Tyliai Naujalis kalbina Vištelį“] // Muzikos barai. – 2004, nr. 12, p.22-25; Apie muziką ir laiką: 1965-2005 / Daiva Kšanienė. – Klaipėda, 2007, p. 567-575

Lietuvių chorinė muzika vaikams ir jaunimui : mokomoji knyga / Judita Kiaulakytė. – Klaipėda, 2007. – 199, [1] p. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-9955-18-209-2, p. 134-172

Filme apie žymiuosius pasaulio lietuvius – 60 herojų : [apie kuriamą Arvydo Baryso filmą] / Jūratė Kuzmickaitė ; Edmundo Katino nuotr. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, liep. 14, priedas „Šokoladas“, p. 5, 11

Giedojimas yra daugiau : [apie chorą „Cantate Domino“] / Erika Drungytė ; Robertos Daugėlaitės nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2007, lapkr. 22-28, p. 2

Iš gelmių į aukštybes : [apie koncertą Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje ] / Rasa Vilimaitė // Literatūra ir menas. – 2007, rugs. 28, p. 8

Iš pustuštės piniginės modernių permainų neišspausi : [apie Kauno dramos teatrą] / Rūta Kanopkaitė ; Edmundo Katino nuotr. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, vas. 6, p. 1,4

Jaunimo kamerinės muzikos dienos „Druskomanija“: išsivadavimas / Justė Janulytė // Lietuvos muzikos link [interaktyvus].  2007, nr. 14 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Kauno „Cantate Domino“ Vilniaus Arsenale : [choras atliko ir „Maldelę“ bei „Gloriją“ iš „Trumpųjų mišių“] // choras.lt [interaktyvus]. 2007 kovo 13 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą.

* Kauno kvartetas pristato naują kompaktinę plokštelę // 7 Meno dienos. – 2007, saus. 19, p. 2

* Kolektyvo sukakčiai – nauja plokštelė : [apie Kauno kvarteto įrašytą plokštelę „Mozaika“] / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2007, saus. 13, p.15

Lietuvių muzika – „Varšuvos rudenyje“ / Daiva Parulskienė // Muzikos barai. – 2007, nr. 9/10, p. 44-45

Literatūros ir muzikos naktigonės Palangoje  : [apie kompaktinės plokštelės, skirtos poeto Bernardo Brazdžionio 100-mečiui, pristatymą ] // INFO.lt [interaktyvus]  2007, birž. 26  [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

* Menų oazė – V. Putvinskio g.  56 / Viktoras Valašinas ; Vytauto Tamoliūno nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2007, rugs. 27-spal. 3, p. 2

* R. Merkelys vėl išrinktas kompozitorių sąjungos pirmininku // Balsas.lt. [interaktyvus]  2007, bal. 9 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Onutė Narbutaitė ir kiti lietuviai „Varšuvos rudenyje“ / Daiva Parulskienė. – Nuotr. // Lietuvos muzikos link [interaktyvus]. 2007, nr. 15 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

* Mykolo Oginskio festivalis – nauju pagreičiu  / Irena Vitkauskienė // Žemaitis. – 2007, kovo 30, p. 5

Neeilinis pianistės Birutės Vainiūnaitės „hobis“ / Agnė Kažimėkaitė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2007, nr. 11/12, p. 37

Orkestras ir toliau garsins Klaipėdą užsienyje: [apie muzikos projekto “Fantomas“ seansus Amerikoje] / Sandra Lukošiūtė ;  Sauliaus Stonio nuotr. – Iliustr. // Vakarų ekspresas – 2007, vas. 5, p. 7

Palangoje teatro Žalia varna spektakliai // vtv.lt [interaktyvus]. 2007, liep. 20 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

* Pasaulis pamatys, kokie įtakingi yra lietuviai : [apie kuriamą filmų ciklą „Žymiausi pasaulio lietuviai“] / Jūratė Kuzmickaitė ; Edmundo Katino nuotr. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, liepos 14, p. 5,11

* Paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai  // www.lietuviams.com [interaktyvus].  2007, gruod. 10 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

* Pianistei be šiuolaikinės muzikos būtų nuobodu : B. Vainiūnaitė muzikos alkį numalšina lietuvių fortepijoninės muzikos įrašais ir leidyba  / Asta Andrikonytė ; R. Jurgaičio nuotr. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2007, lapkr. 13, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1

„Per pasaulį keliauja žmogus“ : [apie Bernardo Brazdžionio poezijos kompaktinę plokštelę] / Vaiva Leščinskaitė // Nemunas. – 2007, kovo 22-bal. 4, p. 2

Plokštelės premjera : [apie Bernardo Brazdžionio poezijos kompaktinę plokštelę]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, kovo 17, p. 15

Rudens peizaže – tikros kūrybos versmės : [apie Kauno styginių kvartetą ir pianistės Linos Krėpštaitės koncertą bei kvartetus „I like Marlen Dietrich“ bei „Keturios paguodos liūdnai violončelei“] / Alina Ramanauskienė ; Edmundo Katino nuotr. // Kauno diena. – 2007, spal. 26, p. 8

* Septyni ožiukai ir prodiuseris : [apie Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklį] / Enrika Striogaitė // Nemunas. – 2007, birž. 14-20, p. 16

* 7 potėpiai portretui : [apie saksofonininką Petrą Vyšniauską] / Viktoras Gerulaitis. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2007, nr. 7/8, p. [18-19]

* Skyriaus vairininkė – moteris : [apie naują Kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus vadovę Zitą Bružaitę] / Edmundo Katino nuotr. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, lapkr. 30, p. 12

* Spektaklis pagal septintokės pjesę  / Reda Baltinaitė // Klaipėda. – 2007, geg. 15, p. 7

* Šešėlis nėra pilkas : su aktoriumi, režisieriumi, ir vitražinių lėlių teatro „Vaivorykštė“ vadovu Petru Mendeika kalbasi kultūros apžvalgininkas Danas Nemirovičius  // Šiaurės Atėnai. – 2007, kovo 10, p. 3

Teatras contra kompozitoriai : apie lietuvišką repertuarą : [diskusija / parengė] Beata Baublinskienė. – Iliustr. – Aut.: Gintautas Kėvišas, et. al. // Bravissimo.– 2007, nr. 6, p. 14-17

*Talentingai atliktą muziką atpažįstame iš jos lengvo kvėpavimo : [pokalbis su smuikininku Vilhelmu Čepinskiu / užrašė] Alina Ramanauskienė // Muzikos barai. – 2007, nr. 5/6, p. [46]-48

*Rasa Vosyliūtė et Ieva Panomariovaitė en concert à Paris. – Pranc. //  Art et culture de Lituanie [interaktyvus]. 2007 kovo 1 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

——-

 „Sapnų“ premjera Pažaislio festivalyje

 * Į vasaros vartus netrukus pasibels muzika : XII tarptautiniame Pažaislio festivalyje, truksiančiame nuo birželio 3 iki rugsėjo 2 dienos, koncertuos atlikėjai iš 18 pasaulio šalių / Rūta Kanopkaitė ; Edmundo Katino nuotr. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, geg. 12, p. 18

Jono Meko sapnai pagal Vidmantą Bartulį ir Julių Ziz // MILC.lt [interaktyvus]. 2007, rugp. 24 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

Mistiški ir ironiški sapnai / Alina Ramanauskienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2007, rugp. 25, p. 19

Muzikinės vasaros intrigos / Eugenija Žakienė ; Zenono Baltrušio nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2007, geg. 24-30, p. 24

Pažaislio festivalio staigmenos – tikėtos ir netikėtos / Eugenija Žakienė ; Leono Povilaičio nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2007, rugs. 6-12, p. 4, 16

Vasaros muzikos atšvaitai rudens peizaže : tris mėnesius trukusį Pažaislio muzikos festivalį aplankė 55 tūkst. klausytojų /Alina Ramanauskienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2007, rugs. 7, p. 8, 10

——-

Apie Vidmanto Bartulio kūrinius III kamerinės muzikos ir ekologijos festivalyje „Nepaklusniųjų žemė“

Ansamblis „Nepaklusnieji“: nepaklusnumas rutinai ir sustabarėjusioms tradicijoms / Skirmantė Valiulytė. – Nuotr. // Lietuvos muzikos link [interaktyvus]. 2007, nr. 15 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Liepą Neringoje vėl gyvuos nepaklusnios idėjos // www.gramofonas.lt [interaktyvus].  2007, birž. 26 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

Nepaklusni muzika Neringoje // Lietuvos rytas. – 2007, birž. 26, p. 8

„Nepaklusnieji“ – ties dingstančia riba / Skirmantė Valiulytė. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2007, liepos 27, p. 3

——-

Apie operą „Pas de deux (Paskutinė vakarienė)“

Bartulio sriuba / Giedrius Kuprevičius. – Rubrika: Žvilgsnis iš bokšto // Kauno diena. – 2007, gruod. 14, p. 8

V. Bartulis pristato kulinarinę operą su prancūzišku kvapu // Penki.lt [interaktyvus]. 2007, gruod. 3 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Naujoji Vidmanto Bartulio opera / parengta pagal Rūtos Gaidamavičiūtės tekstą // Muzikos barai [interaktyvus]. 2007, nr. 12 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Naujosios Vidmanto Bartulio operos premjera – Šv. Kotrynos bažnyčioje // vtv.lt [interaktyvus].  2007, lapkr. 30 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.] Prieiga per internetą

Pas de deux: Šv. Kotrynos bažnyčioje – opera „Paskutinė vakarienė“ / Jonė Makauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, gruod. 3, p. 23

Šv. Kotrynos bažnyčioje – naujoji V. Bartulio opera // DELFI [interaktyvus].  2007, lapkr. 30 [žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.]  Prieiga per internetą

2008

„Fortūnos“ apdovanojimas – spektaklio „Žalias žalias obuoliukas“ kūrėjams

Apdovanojimų salvė teatralams  / Rūta Kanopkaitė ; Edmundo Katino nuotr. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, kovo 27, p. 1,4

Artistams – „Fortūnos“ ir kiaušiniai  / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, kovo 27, p. 12

„Fortūnos“ ir „Vienas litas“ / Audronė Meškauskaitė ; aut. nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2008, bal. 3-9, p. 14-15

„Fortūnos“ veide – džiaugsmas ir nuovargis : nuo 1996 metų Kaune gyvuojančių apdovanojimų kartelės aukštis priklauso nuo teatrų kūrybinio sezono padiktuoto lygio / Rūta Kanopkaitė ; Edmundo Katino nuotr. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, kovo 2, p. [7]-8

——-

Artimi – tolimi : [apie festivalį „Iš arti“ ir kompozicijas „Trečias greitasis, arba Glinkos ir Nemirovičiaus Dančenkos kelionė traukiniu iš Peterburgo į Maskvą“ bei „…nežinios akivaizdoje nedrąsiai giedame“] / Zita Bružaitė. – Iliustr. // Krantai. – 2008, nr. 4, p. 60-63

Atgijusi meno šventovė : [apie koncertą Kauno filharmonijoje po rekonstrukcijos ir jame atliktą simfoniją „Sugrįžimas“] / Živilė Ramoškaitė  // 7 meno dienos. – 2008, spal. 10, p. 3

Vidmanto Bartulio raiška operos pasaulyje : [apie „Mocarto gimtadienį“, „Aušrinę“ ir „Pas de deux“]. – Santr. angl. // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė – Vilnius, 2008, p. 164-195

Bartulis Vidmantas : [biograma] // Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaunas 2008 – Kaunas, 2008, p. 294

V. Bartulio opera kvepės sriuba ir intriga : [apie operą „Paskutinė vakarienė“] / Loreta Narvilaitė // Balsas.lt [interaktyvus] 2008-09-18 [ Žiūrėta 2010 m. gruodžio 16 d.] Prieiga per internetą:
Tas pat:
http://www.15min.lt
tas pat:
http://www.ve.lt

Įvairūs kultūros ženklai lietuvių muzikoje :[ir apie „Amen“]. – Santr. angl. // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. – Vilnius, 2008, p. 142-163

Kauno kvarteto koncerte – net penkios kūrinių premjeros : [ir apie „…Nežinios akivaizdoje nedrąsiai giedame…“] / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, lapkr. 19, p. 11

Lapkritis Kaune : XIII Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“: [ir apie jame atliktus „Trečias greitasis, arba Glinkos ir Nemirovičiaus-Dančenkos kelionė iš Peterburgo į Maskvą“ ir „…nežinios akivaizdoje nedrąsiai giedame“] / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2008, gruod. 19, p. 3

Lėlių teatro premjera – „Jūratė ir Kastytis“ // kamane.lt [interaktyvus]. 2008, geg. 18 [žiūrėta 2008 m. gegužės 21 d.] Prieiga per internetą

Liaudies daina lietuvių kompozitorių kūryboje ir tautinis mentalitetas : [ir apie kūrinį „Mūsų Lietuva“]. – Santr. angl. // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. – Vilnius, 2008, p. 12-57

Margi „Iš arti“ puslapiai : [apie festivalį ir jo premjerą – „Trečias greitasis, arba Glinkos ir Nemirovičiaus-Dančenkos kelionė traukiniu iš Peterburgo į Maskvą“ ir kvintetą styginiams ir akordeonui „…nežinios akivaizdoje nedrąsiai giedame“] / Eugenija Žakienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2008, gruod. 4-10, p. 12

Mažasis festivalis : [ „Muzika – tai amžinybė…“, kuriame skambėjo kvartetas „Psalmės“ ir simfonija „Sugrįžimas“] / Eugenija Žakienė ; Leono Povilaičio nuotr.] // Nemunas. – 2008, spal. 9-15, p. 12

* Naujasis [Nacionalinio operos ir baleto] teatro muzikos vadovas Robertas Šervenikas / Živilė Ramoškaitė. – Iliustr.  // Bravissimo, 2008, nr. 3, p. 7-8

Nebijantys eksperimentuoti su instrumentu, kuris neturi ribų : [apie XII tarptautinį akordeono festivalį ir kūrinį „…nežinios akivaizdoje nedrąsiai giedame…“] / Irina Akramavičiūtė. – Iliustr. //
7 meno dienos. – 2008, gruod. 19, p. 2

Nevienareikšmiškasis Bartulis  / Rūta Gaidamavičiūtė. –Iliustr. – Bibliogr. ( 8 pavad.) // Kultūros barai. – 2008, nr. 3, p. 38-40

Nušvito „Aušrinė“ : [apie operą] . – Iliustr. – Str. išsp. bendra antr.: Festivalis „Opera.LT“: tikslas pasiektas, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras paskatino domėtis nacionaline opera // Muzikos barai. – 2008, nr. 11/12, p. 18-19

Piligrimo keliu“ – dedikacija Adomui Mickevičiui : [apie kompaktinį diską]. – Rubrika: Melomanija / Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2008-11-21  [žiūrėta 2008 m. gruodžio 2 d.]. Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F87978

Rudens gėrybės : [apie koncertų ciklą Kauno filharmonijoje ir jame atliktus simfoniją „Sugrįžimas“ ir kvartetą Nr.2„Psalmės“] / Jūratė Martinaitytė // Literatūra ir menas. – 2008, spal. 24, p. 9

Serija baigta, muzikų misija tęsiasi : [apie kompaktinę plokštelę „L’eau éblouissante“] / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. – Rubrika: Menas // Kauno diena. – 2008, saus. 11, p. 8

Skambi pradžia – tik didelio darbo pradžia : Įspūdžiai iš Kauno filharmonijos atidarymui skirto koncertų ciklo „Muzika – tai amžinybė“ ir juose atliktų simfonijos „Sugrįžimas“ ir „Psalmių“ / Vaiva Mažulytė // kamane.lt [interaktyvus].  2008 10 09 [žiūrėta 2008 m. spalis 13 d.] Prieiga per internetą : http://www.kamane.lt/lt/titulinio_blokai/e_redakcijos_balsai/tekstas163

Spektaklis „Jūratė ir Kastytis“ // anonsas.lt [interaktyvus]. 2008, geg. 17 [žiūrėta 2008 m. gegužės 21 d.] Prieiga per internetą

*Šiltas ir artimas festivalis : [pokalbis su Zita Bružaite / kalbėjosi] Vaida Milkova // Kauno diena. – 2008, lapkr. 8, p. 31

Teatrai ruošia „gardėsius“ žiūrovams : uostamiesčio teatrai intensyviai ruošiasi naujajam sezonui – žiūrovų laukia ir nacionalinės premijos, ir intriguojantys projektai [apie operą „Aušrinė“ Klaipėdos muzikiniame teatre] / Aurelija Kripaitė. – Iliustr. // 15 min : [Klaipėda]. – 2008, rugp. 22, p. 2

*Tostas už skulptorių Praną Bartulį / Kotryna Džilavjanaitė ; Sigito Straigio nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2008, saus. 31-vas. 6, p. 2

XIII šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune : [ir apie „Trečias greitasis, arba Glinkos ir Nemirovičiaus-Dančenkos kelionė iš Peterburgo į Maskvą“ premjerą] / Dainora Merčaitytė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2008, gruod. 5, p. 7, 22

Vargonų muzika Lietuvoje XX a. : [tarp kitų ir apie kūrinius „Šauklys“, „1750 metų liepos 17-osios vizija“, „Bukolika. Ekloga“ bei „Mėnulio šviesa“]  / Jūratė Landsbergytė, p. [198]-213

*Vilniaus mažojo teatro viešnia. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2008, bal. 11, p. 3

2009

Vidmantas Bartulis // Kas yra kas Lietuvoje: auksinis tūkstantmečio leidimas [interaktyvus]. 2009 [Žiūrėta: 2011 m. liepos 13 d.] Prieiga per internetą: http://www.1000metu.lt/Pages/biography.aspx?ID=347

Bartulių klaną valdo muzika / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2009, nr. 26, p.7 ,tas pat : Kamanė, [interaktyvus] 2009, liep. 1 [žiūrėta 2009 m. liepa 1 d.] Prieiga per internetą: http://www.kamane.lt/lt/atgarsiai/muzika/muzatgarsis751

*Gruodžio ir Čiurlionio susitikimas Leipcige / Rima Povilionienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2009, lapkr. 13, p. 9

Išleista Vidmanto Bartulio autorinė kompaktinė plokštelė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2009, vas. 13, p. 22

Kauno choro šventės ir šiokiadieniai : [ir apie oratoriją „Choro knyga“] / Eugenija Žakienė. – Narcizo Freimano nuotr. // Nemunas. – 2009, lapkr. 5-11, p. 9

Kauno kvarteto plokštelėje – Vidmanto Bartulio kūryba // 7 meno dienos. – 2009, bal. 3, p. 2

*Lėlės atskleis tikro grožio paslaptį : (apie Kauno valstybinio dramos teatro premjerą „Užkerėtas vidrodis“) / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2009, saus. 10, p. 21

Muškietininkė su smuiku : [apie smuikininkęKauno styginių kvarteto dalyvę Dalią Terminaitę ir naujo CD „Ateinanti“ pristatymą] / Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // Nemunas. – 2009, bal. 2-8, p. 4, 8

Naujas V. Bartulio kūrinių rinkinys Ateinanti“ / kamanė.lt [interaktyvus]. 2009 0121 [žiūrėta 2009 m. sausio 22 d.]  Prieiga per internetą: http://www.kamane.lt/lt/naujienos/muzika/muznaujiena872

Pastarųjų dešimtmečių muzika  dramos spektakliams: kartų kaita, idėjų tąsa ir plėtotė / Antanas Kučinskas. – Santr. angl. // Žymiosios muzikos ir teatro asmenybės: jų veiklos projekcija Lietuvos kultūroje. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009, p. 43-50

Sugrįžo Kauno pasakininkas : [apie Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklį „Daktaras Kripštukas pragare“, ir jo muzikos autorių] / Audronė Meškauskaitė. – Iliustr. // Nemunas. – 2009, spal. 15-21, p. [16]

Tarptautinė festivalio gaida : [festivalyje „Violino, viola, violoncello“ atliktas „Maršas“]   / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, geg. 2, p. 38

2010

„A la Chopin“ versus „I like F. Chopin (Sonata B Min)“ : [apie J. Gruodžio stilizaciją „A la Chopin“ ir V. Bartulio „I like Chopin (Sonata B Min)“ / G. Daunoravičienė. – Bibliogr. – Santr. angl. // Lietuvos muzikologija. T. 11, (2010), p. 16-40.

Apie oratoriją „Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto padėka Lietuvos žmonėms, laimėjusiems Žalgirio mūšį“ (kitas pavadinimas „Žalgirio laukai“)

Atminimo oratorija Žalgirio pergalei : [Apie Giedriaus Kuprevičiaus ir Vidmanto Bartulio oratorijas, nuskambėjusias Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui Kaune] / „Nemuno“ inf.; Gražinos Petrošienės nuotr. // Nemunas. – 2010, liep. 22-rugs. 8, p. 1

Oratorijoje susipynė modernas ir tradicijos /Šarūnė Kutinskaitė. – iliustr. // Kauno diena. – 2010, liep. 8, p. 4

Tarp dainų ir šokių : / Audronė Meškauskaitė. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2010, birž. 10-16, p. 2.

Valstybės šventę užlies emocijų srautu / Šarūnė Kutinskaitė. – Rubrika: Menas ir pramogos. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, liep. 4, p. 34

——-

Dar kartą apie Chopiną –Lenkijoje ir Lietuvoje : [ir apie kūrinį „I like Chopin. Sonata B minor“]/ Audronė Žiūraitytė // Literatūra ir menas. – 2010, liep. 30, p. 5.

Bartulis, Vidmantas / Rūta Gaidamavičiūtė. – Angl. // Grove Music Online. – 2010, Decembre 20 [interaktyvus, žiūrėta 2010 m. gruodžio 20 d.] Prieiga per: Oxford Music Online

Kiti (teatro?) balsai, kiti kambariai : [pokalbis apie postdramos apraiškas, tame tarpe operą „Pamoka“ / kalbėjosi Vaidas Jauniškis ir Linas Liandsbergis, užrašė Austėja Adomavičiūtė] // Bernardinai.lt [interaktyvus], 2010 12 03 [žiūrėta: 2011 m. spalio 10 d.]. Prieiga per internetą

Kompozitoriai negali išgelbėti teatro : [pokalbis apie XX a. muziką nemuzikiniame teatre ir operą „Pamoka“ / kalbėjosi  Šarūnas Nakas ir Veronika Janatjeva, užrašė Monika Meilutytė ir Milda Brukštutė] // Menų faktūra [interaktyvus]. – 2010-12-18 [žiūrėta: 2011 m. spalio10 d. ] Prieiga per internetą.

Praeities muzikos adaptacijos lietuvių neoromantikų kūryboje=Adaptations of Past Music in the Creation of Lithuanian Neo-Romantic Composers / Laura Kaščiukaitė. – Bibliogr. – Santr. angl. // Lietuvos muzikologija. – T. 12, (2010), p. 55-73

Septyni lietuvių kūriniai : [apie trio „Kaskados“ kompaktinę plokštelę ir kūrinį „Trečias greitasis, arba Glinkos ir Nemirovičiaus-Dančenkos kelionė traukiniu iš Peterburgo į Maskvą“] / Rita Nomicaitė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2010, bal. 2, p. 2

Palaiminga „Būsenos muzikos“ ramybė Klaipėdos koncertų salėje : [apie koncertą ir kūrinio „Bolero. Pavane lacrimae“ premjerą]. – Martyno Aleksos nuotr. // Bernardinai.lt [Interaktyvus], 2010-10-05 [žiūrėta 2010 m. gruodžio 20 d.]. Prieiga per internetą

Tam tikri „Gaidos“ virsmai : [apie festivalį ir jame atliktą operą „Pamoka“] / Laimutė Ligeikaitė // „Gaidos“ obertonai : 1991-2009. – Vilnius, 2010, p. 514-520

——-

Apie kompaktinę plokštelę „Ak, buvo visko…“

Akimirka Simonaitytei / Juozas Šikšnelis // Vieno aktoriaus teatras [interaktyvus] 2010 [žiūrėta 2011 m. sausio 18 d.]. Prieiga per internetą

Akimirkos Simonaitytei / Juozas Šikšnelis // Bernardinai.lt [interaktyvus] 2011-01-17 [žiūrėta 2011 m. sausio 18 d.]. Prieiga per internetą

I. Simonaitytė – kompaktinėje plokštelėje „Ak, buvo visko“ // Kamane.lt  [interaktyvus] 2010 11 24 [žiūrėta 2011 m. sausio 18 d.]. Prieiga per internetą

2011

V. Bartulio oratorija „Kuršiai“ // Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje : lietuviškumo problemos lietuvių kompozitorių kūryboje / Virginija Apanavičienė. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. – P. 117-124

V. Bartulio ir G. Patacko įkvėpimo šaltinis – krepšinis : [apie oratoriją „Tas kosminis krepšinio jausmas“ atliktą „Žalgirio“ arenos atidaryme] / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2011, rugp. 10.

Vidmantas Bartulis : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga]. – Iliustr.: portr., nat. // Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius. – Vilnius, 2011. – p. 22-24

Vidmantas Bartulis Vilniaus festivaliui parengė teatralizuotą Requiem : [apie kūrinio atlikimą Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje] . – Iliustr. // Muzikos barai. – 2011, nr. 5-6, p. 12-13

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos retrospekcijos Broniaus Kutavičiaus ir Vidmanto Bartulio muzikoje : [apie kūrinių „Ūkanos“, „Hommage á Čiurlionis“, „Kelias“ sąsajas su M. K. Čiurlioniu] / Rūta Gaidamavičiūtė // Mikalojaus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas = His time and our time : 1911 m. rugsėjo 24-26 d. : [tarptautinės konferencijos] anotacijos. – Vilnius, 2011, p. 64-66.

Garsiai ir tyliai : [apie Kauno dramos teatro pastatymą F. Šilerio pjesę „Plėšikai“ ir Vidmanto Bartulio sarsuelą „Rečiausia meilės istorija“, parodytą Kauno Menininkų namuose] / Audronė Meškauskaitė. – Iliustr. // Nemunas. – 2012, kovo 22, p. 2.

Gyvas muzikos žodis. Šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“ : [apie festivalyje atliktus kūrinius „Šauklys“ ir „Bolero. Pavana“] / Dainora Merčaitytė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2011, saus. 21, p.9

IšArti dirvonai: mintys po dviejų festivalio koncertų : [tarp kitų ir apie kūrinį Cynthia Sapnas“] / Giedrius Kuprevičius. – Iliustr. // Nemunas. – 2011, lap. 24, p. 5.

Kauno areną persmelkė kosminis krepšinio jausmas : [apie „Žalgirio“ arenos atidarymą ir atliktą oratoriją „Tas kosminis krepšinio jausmas“] / Ieva Skliutaitė. – Modesto Patašiaus muotr. // lrytas.lt [interaktyvus] 2011-08-24 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą.

Keletas žvilgsnių. Iš arti : [apie festivalyje atliktus kūrinius, tarp jų ir „Šauklį“trombonui, kontrabosui ir mušamiesiems] / Andrius Maslekovas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2011, saus. 28, p. 9

 4815 žodžių apie „Gaidą“ : [apie „Gaidos“ festivalyje atliktą kūrinį „Slėnis“, skirtą M. K. Čiurlioniui] / Andrius Maslekovas // Literatūra ir menas. – 2011, lapkr. 25, p. 12

Lėlių pasaka mažiems ir dideliems : [šešėlių teatro spektaklis „Gulbė – karaliaus pati“] . – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, bal. 22, p. 20

Skaudžią datą primins Requiem :[apie Gedulo ir vilties dieną Pažaislio festivalyje atliekamas „Requiem“] / Vaida Milkova // Kauno diena. – 2011, birž. 14, p. 23

Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius šventė įkūrimo sukaktį  // kmn.lt [interaktyvus] 2011 [žiūrėta: 2011 m. liepos 11 d.]. Prieiga per internetą

XV Vilniaus festivalis: skoningai ir be pompastikos : [apie festivalyje atliktą „Requiem“] / Beata Leščinska. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2011, liep. 1, p. 8, liep.8, p. 8

Sugrįžus iš Kenterberio : Įspūdžiai iš šiuolaikinės muzikos festivalio“Sound News“ ir konferencijos „Baltijos muzikos ir muzikologijos“ : [Kauno styginių kvartetas atliko ir Vidmanto Bartulio kūrinius] / Kamilė Rupeikaitė. – Iliustr. – Rubrika: Muzika // 7 meno dienos. – 2011, birž. 10, p. 4

——-

Apie spektaklį „Pamokslas žuvims“

Vidmantas Bartulis ragauja režisieriaus duonos / Vaida Milkova. – Audriaus Aleksandravičiaus nuotr., portr. – Rubrika: Menas ir pramogos // Kauno diena. – 2011, rugs. 21, p. 23

Manipuliacijos „Dramma per musica“ stiliumi / Gediminas Jankus. – Donato Stankevičiaus nuotr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2011, rugs. 29, p. 6-7

Pagugenta, padaduota ir …tiek / Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // kamane.lt [interaktyvus], 2011-10-03 [žiūrėta: 2011 m. spalio 10 d.]. Prieiga per internetą.

Sezono pradžios pamokslas / Valdas Gedgaudas. – Donato Stankevičiaus nuotr. // Menų faktūra [interaktyvus] 2011 09 23 [žiūrėta 2011 m. spalio 10 d.]. Prieiga per internetą.

Užliūluoti smėlyje: V. Bartulio kontempliacija kuršių tema / Lina Klusaitė. – Andriaus Aleksandravičiaus nuotr. – Rubrika: „Menas ir pramogos“ // Kauno diena. – 2011, rugs. 28, p. 22-23

Спустя 33 года исполнена фолк опера Станковича : в Киеве завершился фестиваль „Музыкальные премьеры сезона“ / Ольга Кизлова. – Iliustr. – (Rus.) // Киевский телеграф [interaktyvus] . 2011 m.[žiūrėta 2013 m. kovo13]. Prieiga per internetą

2012

„Iš arti“ jau nutolus :[apie XVII-ąjį šiuolaikinės muzikos festivalį ir jo premjeras „I like Souvenirs“, ir „Auksiniai angelai“] / Eugenija Žakienė . – Iliustr. // Nemunas. – 2012, Nr. 40/41, p. 21-23. – Rubrika: Muzika

Nuo liaudies dainų iki klasikos [apie koncertą Žiežmariuose, kuriame dalyvavo Vidmantas Bartulis ir Giedrius Prunskus] / Virginija Šimkūnienė . – Iliustr. // Atspindžiai (Kaišiadorys) . – 2012-04-29. [žiūrėta 2013m. kovo6]. Prieiga per internetą

A la Chopin (J. Gruodis) versus. I like F. Chopin (Sonata B Min) (V. Bartulis) / Gražina Daunoravičienė. – Su bibliogr., iliustr. // Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva, 2010 : XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencijos „Fryderiko Chopino recepcija šiuolaikinėse lietuvių ir lenkų muzikinėse kultūrose“ str. rink. – Vilnius, 2012, P. 43-81.

Prie vartų : [apie kūrinius, atliktus festivalyje „Gaida“, tarp jų „Slėnį“ simfoniniam orkestrui] / Feliksas R. Bajoras. – Nuotr., iliustr. // Literatūra ir menas. – 2012, saus. 6, p. 21-22.

Saviti F. Chopino muzikos atspindžiai lietuvių kompozitorių kūryboje : [apie kūrinį „I like F. Chopin“] / Audronė Žiūraitytė. – Su bibliogr., iliustr. // Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva, 2010 : XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencijos „Fryderiko Chopino recepcija šiuolaikinėse lietuvių ir lenkų muzikinėse kultūrose“ str. rink. – Vilnius, 2012, p. 82-95.

Teatrų sezonas: aukštumos ir kūrybinis bejėgiškumas [ir apie spektaklį „Pamokslas žuvims“] / Gediminas Jankus. – Iliustr. // Kauno diena. -. – 2012, liep. 13, priedas „Santaka“, p. 2-3.

2013

Įsimintiniausiųjų choras : [dainuoja įvairiais metais įsimintiniausių Kauno menininkų vardą pelnę kūrėjai, diriguoja Vidmantas Bartulis; fotografija, reprodukcija] / Zenonas Baltrušis. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2013, nr. 1, p. 15.

Muzikinė birželio panorama : [tarp kitų ir apie oratorijos „Mūsų Lietuva“ antrąją versiją] / Eugenija Žakienė. – Edmundo Katino nuotr. // Nemunas. – 2013, nr. 26, p. 5, 20-21

2014

Vidmantas Bartulis atlieka hegzametrinį repą. – Antr.: Metai atvėrė vartus // 7 meno dienos. – 2014, saus. 24, p. 3

Ba-Ku-Ku – ne tik žaidimas : [apie festivalio „Iš arti“ koncertą-susitikimą su kompozitoriais K.ir M.Petrauskų muziejuje]. – Krisitna Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2014, nr. 39-40, p.

Lietuvos menininkų kūryba vienija tautą // Lietuvos Respublikos Prezidentės spaudos centro pranešimas [interaktyvus]. – 2014-02-16 [žiūrėta: 2014 m. vasario 18 d.]. Prieiga per internetą.

„Metai“ atvėrė vartus : [apie koncertą, skirtą K. Donelaičio 300 metų jubiliejui ir kūrinį „Pamokslas lietuvninkams“] / Laimutė Ligeikaitė . – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2014, saus. 24, p. 1, 3

Naujoji trio „BACCK“ plokštelė : [apie įrašytus kūrinius, tarp jų – „Ornamentą“] / Daiva Tamošaitytė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2014, nr. 1-2, p. 6-7

Penkiems menininkams – kultūros ministerijos apdovanojimai [„Nešk savo šviesą ir tikėk“] // Lietuvos rytas. – 2014, bal. 16

Prasideda Baltijos muzikos festivalis Londone. – Iliustr. // Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje [interaktyvus] 2014.10.31 [žiūrėta 2014.11.04]. Prieiga per internetą

Šiuolaikinės religinės lietuvių muzikos sąsajos su tradicija – sacrum reikšmių lobynu= Relations Between Lithuanian Contemporary Christian Music and Tradition as a Treasury of sacrum Values : [minimos „Mišios“, kūrinys chorui „Vėrinys Marijai“] / Danutė Kalavinskaitė. – Iliustr. – Santr. angl. – Su bibliogr. // Lietuvos muzikologija , [T.] 16 (2015) , P. 123-134.

Vasario 16-osios minėjimo koncertas. Scenoje – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, kompozitorius Vidmantas Bartulis…[et al.] : [Nuotrauka] // 45 KVCH Kauno valstybinis choras : fotografijų albumas. – Kaunas, 2014, P. 128.

2015

„Contempor ACCO“ ir kti Raimondo Sviackevičiaus „acco“ projektai : [tarp kitų ir apie kūrinį „Nežinios akivaizdoje nedrąsiai giedame“] Andrius Maslekovas, Lina Navickaitė-Martinelli. – Iliustr. // Lietuvos muzikos link [interaktyvus]. – 2015, nr. 18 (sausis-gruodis) [žiūrėta 2016 m. kovo 4] Prieiga per internetą

M.K.Čiurlionio kūrybos retrospekcijos B.Kutavičiaus ir V.Bartulio muzikoje=Retrospectives of M.K.Čiurlionis work in music by B.Kutavičius and V. Bartulis : [straipsnyje plačiau nagrinėjami kūriniai „Ūkanos“ ir „Kelias“] / Rūta Gaidamavičiūtė. – Iliustr., nat.- Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Menotyra. – T. 22,  2015,  nr.3, p.249-265

Hepeningas vietoje lūžio, arba lūžis kaip hepeningas : [apie 1987-1990 m.politinių pokyčių įtaką „meninio veiksmo“  muzikai, tame tarpe ir V.Bartulio performansus] / Vita Gruodytė. – Iliustr. // Lietuvos muzikos link [interaktyvus] 2015 m. nr. 18 (sausis-gruodis) [žiūrėta 2016 m. kovo 4 d.]. Prieiga per internetą.

Iki susitikimų… : [JAV lietuviams pristatytas projektas „Lietuviškos muzikos karpiniai“ ir lietuvių liaudies daina pagal Vidmantą Bartulį „Lorum bėrum čiukum be“] / Laima Apanavičienė. – Iliustr. // Čikagos Aidas [interaktyvus]. – 2015.12.04 [žiūrėta 2016.10.20]. Prieiga per internetą

Išdalintos „Metų muzikos vinys“ : [Lietuvos kompozitorių sąjungos apdovanojimu įvertintas styginių kvartetas „Liūdnai tįstantis peizažas“] // lks.lt [interaktyvus], 2015-05-09 [žiūrėta 2015 m. gegužės 13]. Prieiga per internetą

Jauna muzika – viltis jauna : [apie „Jaunimo muzikos dienų“ Druskininkuose festivalį] // Jaunimo gretos. – 1987, nr. 8 // Apie muzikos būtį / Donatas Katkus. – Vilnius, 2015, P. 417-424

Modernumo atodangos : Thommo Manno festivalio atgarsių koncertas Chodkevičių rūmuose : [ir apie atliktą kūrinį „I like Marlene Dietrich “ kvartetui ir fonogramai ] / Rita Nomicaitė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2015, kovo 27, p. 3

MKČ pustoniai : [apie koncertą, skirtą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 140-osims gimimo metinėms ir jame atliktą „Laišką Sofijai“] / Gražina Dainauskienė // Muzikos barai. – 2015, nr. 11-12, p. 26

Trisdešimt pavasarių : [straipsnyje minimas kūrinys „Auksinių debesų lietus“ fortepijonui] / Rita Nomicaitė. – Iliustr. – Rec. pl.: 30 Druskomanijos akimirkų, Vilnius, 2014 // 7 meno dienos. – 2015, nr. 19, p. 3. – Rubrika: Muzika

Triveidė knyga : kompozitorius Vidmantas Bartulis : [2002 m., 1997 m., Su Algirdu Martinaičiu 1984 m.: trys nuotraukos] / Romualdas Rakauskas // Nemunas. – 2015, nr. 22, p. 14. – Rubrika: Fotografija

Reflections on Lithuanian Contenporary Music : [apie „Naujųjų romantikų“ kūrybą, tame tarpe „I like… seriją]. -Str.: Modalities of Meanings, Permutations of Historical Time and Reflections on Beethoven in the Symphonic Composition fires by Raminta Šerkšnytė / Laimutė Ligeikaitė // Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories. – Vilnius: Lithuanian Academy of Musical and Theatre, 2015. – P. 483-484. – (Angl.)

 

2016

Festivalis „Jauna muzika 2016“: naujovės ir atradimai : [ir apie bendrą projektą su Džiugu Katinu „Dekonstrukcija“] // Delfi.lt. – 2016 m. balandžio 1d. [žiūrėta 2016 m. balandžio 18 d.]. Prieiga per internetą

[Iš prisiminimų apie Eduardą Balsį] // Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas=Exploration of the Modernistic Identity of Lithuanian Music / Gražina Daunoravičienė-Žuklytė. – Vilnius, 2016, P. 568-569, 612-613

L. Narvilaitė su P. Vaksu ir V. Bartuliu „Permainų muzikos“ prieškoncertiniame susitikime : [Nuotrauka]. – Str. : Loretos Narvilaitės gyvenimas muzikos garsų autostradoje / Danguolė Vilidaitė // Muzikos barai. – 2016, nr. 1/2, p. 34

Šermukšnėjantys garsai Kaune :  XX tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš  arti“ įspūdžiai [ir apie kūrinį „Šauklys V“]  / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2016, lapkr. 25, p. 2

2017

„Iš arti“ artėja : [apie kasmetį šiuolaikinės muzikos festivalį ir kompoziciją „Melancholija“] // mic.lt [interaktyvus]. – 2017 m. spalio 23 d. [žiūrėta 2017 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą

Forepijoninis trio, piano trio „Kaskados“ :  [minimi kūriniai „Trečias greitasis, arba Glinkos ir Nemirovičiaus-Dančenkos kelionė traukiniu iš Sankt Peterburgo į Maskvą“, „I like Haydn“] / Audronė Nekrošienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2017, nr. 10. – p. 5-9

Mūsų laikų duetas : [pokalbis su 40-ąją kūrybinės veiklos sukaktį mininčiais „Armonas-Uss duo“ nariais : [minima dueto „Barkarolė“ premjera, atlikta jubiliejiniame koncerte] / Agnė Jurkūnienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2017, gruod. 22, p. 11.

„Muzika  Dievo namams“ – lietuvių klasika ir septynios premjeros : [apie sakralinės muzikos koncertą ir giesmę „O meile skaisčiosios širdies“] // kamane.lt [inteaktyvus]. – 2017-10-27 [žiūrėta 2017 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą

„Taip, Donelaiti!“ skambėjo Kaune : [apie Kauno valstybinio choro programą, atliktą evangelikų liuteronų bažnyčioje]. // kvch.lt [interaktyvus]. – 2017 11 16 [žiūrėta 2017 m. lapkričio 28 d.] Prieiga per internetą

Tarsi piligrimystė: Įspūdžiai iš XXI šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ Kaune : [ir apie kūrinį „Melancholija“ smuikui, violončelei ir fortepijonui] / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. –  2017, gruod. 15, p. 4

2019

Emocionali mintis. Mokytojas ir mokiniai : Kompozitoriaus Eduardo Balsio 100-mečiui : [apie koncertą Klaipėdos koncertų salėje ir jame atliktą „I like Schubert“] / Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė. – Iliustr. //  7 meno dienos. – 2019, kovo 15, p.2.
Nesutalpiamas į rėmus : trumpa kūrybos apžvalga ir platesnis žvilgsnis į LNOBT nuskambėsiantį kūrinį „Nelaimėlis Jobas“]. / / Rūta Gaidamavičiūtė . -Portr. // Bravissimo – 2019, nr. 4, p. [47] – 49 .-  (LNOBT repertuaro perlai)

2020

Skaudi netektis: užgeso kompozitoriaus V. Bartulio gyvybė  : [nekrologas] / Ignas Jačauskas // Kauno diena [interaktyvus] – 2020, saus.30 [žiūrėta 2020 m. vasario 3 d.]. Prieiga per internetą

Užgeso kompozitoriaus Vidmanto Bartulio gyvybė  : [nekrologas] // Lietuvos muzikos informacijos centras [interaktyvus] – 2020, saus.30 [žiūrėta 2020 m. vasario 3 d.]. Prieiga per internetą