Menininko meniu

Natų leidiniai

Autoriniai leidiniai

Ateinanti… : violončelei, smuikui, fortepijonui = She who is coming…: for cello, violin, piano. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2003. – [2], 3 p.

KAVB [MZ G 04-3978]

Auksinių debesų lietus=Rain from golden clouds / Raimondo Sviackevičiaus aranžuotė akordeonui . – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2015. – 15 p.

KAVB [MZ G 16-2361 , MZA G 786.8-Ra-485]

De profundis : klarnetui, smuikui, altui violončelei ir fortepijonui. –Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2000. – 59 p.
Kitas leidimas: 2006. – 59 p.+ 4 par. (43 p.)
KAVB [MZ G 06-11716]

Devyni ankstyvojo rudens akimirksniai. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2003. – 6 p.
KAVB [MZ G 04-3981]

Dvi vidalijos : obojui, violončelei, fortepijonui =Two vidalias: for oboe, cello, piano. – Vilnius : Muzikos informacijos informacijos ir leidybos centras, 2003. – 22 p.
KAVB [MZ G 04-3974]


Four consolations for a sad cello and a song without words : for violin and cello. – Vilnius : Lithuanian music information and publishing centre, 1999. – 14 p., apie 11 min. – ISMN M-59999-015-8. – LMIPC 016
Kn. taip pat: Pratarmė,  p. [2].
KAVB [MZ G 11-14474; MZA 785.72-Ba-485]


Gražuolis garvežys : 4 solistams ir mišriam chorui. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 1999. – 19 p. – Skiriama Steve’ui Reichui. – ISMN M-59999-014-1. – Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras LMILC 015Kn. taip pat: Apie kompozitorių, p. 2


Keturios paguodos liūdnai violončelei ir daina be žodžių: smuikui ir violončelei. – Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 1999. – 14 p.


Maldelė=Little prayer: mišriam chorui  a cappella / žodžiai Valerijaus Rudzinsko //Laudate Dominum : nauja lietuvių muzika chorui /sudarė ir parengė Vaclovas Augustinas – Vilnius: Muzikos informacijos ir leidybos  centras, 2005.- p. 92 – (Lietuvių muzikos antologijos) Kitas leidimas: Vokietija: Eres edition, 2005. – P. 3.
KAVB [MZ G 05-11069]


Mėnulio šviesa : [pjesė vargonams] = The moonlight – [Vilnius : Viešoji įstaiga „Tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir vargoninkų konkursas“, 1999]. – 17 p. – Gretut. antr. liet., angl.
KAVB [MZ G 61971]


Mišios : mišriam chorui ir vargonams = Mass : for mixed choir and organ. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2011. – 28 p.  – Gretut. tekstas liet., angl. – ISMN 979-0-59999-119-3. – Muzikos informacijos ir leidybos centras MILC 079
Kn. taip pat: Apie kompozitorių (liet., angl.) / Linas Paulauskis, p. 3. Apie kūrinį (liet., angl.) / Vidmantas Bartulis. p. 3
KAVB [MZ G 11-14468; MZA 783.4-Ba-485]


Palydžiu iškeliaujantį draugą, ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius = Mon ami s’en va et pour la derniére fois nous regardons les arbres neigeux de févries : [smuikui ir fortepijonui] – V. : Vaga, 1985. – 7 p. –Lygiagr. antr. liet., pranc.


Styginių kvartetas Nr. 1 „O, brangioji“=String quartet No.1 „Oh, darling“. – Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2014. – 24, [1] p.,+ 4 part. (39 p.) 

KAVB [MZ G 15-2450]


Tu žilviteli, dabilia : balsams ir liaudies instrumentų ansambliui / [sudarė Alvyda Česnienė].- Kaunas:  Kauno lietuvių taut. kultūros centras, 2002. – 15 p. – ISMN M-706244-09-8
KAVB [MZ G 04-3831]


Šauklys : variacijos vargonams=Herald : variations for organ  / [redaktorė sudarytoja Jūratė Landsbergytė ]. – Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2003. – 31 p. – Skiriama Nijolei Dainienei. –  Gretut. tekstas liet., angl. – ISMN M-59999-056-1. – LMILC-053
Kitas leidimas: 2006.
KAVB [MZ G 11-14472;  MZA 786.6-Ba-485]

Natos iš rinkinių ir periodikos

Auksinių debesų lietus: [fortepijonui] // Jaunojo pianisto biblioteka. – [Sąs.] 13, (1985), P. 60-78
KAVB [MZ G 53558]


Auksinių debesų lietus = Rain of golden clouds // Diapason, [D.] 1. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2005, P. 25
KAVB [MZ G 05-14209]


Dvi dainelės // Žalias berželis. – Sąs. 2 : Kūriniai kanklių ansambliams, (1998), Nr. 1- P.1.
KAVB MZ G 61833


Gražių dainelių /muzika Antano Vanagaičio ; [smuikui, klarnetui ir fortepijonui pritaikė Vidmantas Bartulis] // Dainų aidai / sudarė ir parengė Aldona Simanavičienė. – Kaunas: Šviesa, 1998. – Nr. 70.
KAVB [MZ G 61889]


Gražuolis garvežys : (1993) : mišriam chorui ir solistams / aranžavo Vaclovas Augustinas // Lietuvių choro muzikos antologija. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010,  T. 8,  P. 49-63

KAVB [Arch 10-10445]


Gulbė karalienė=Swan queen : Iš spektaklio „Gulbė karaliaus pati“, rež. N. Indriūnaitė // Muzika iš dramos spektaklių. – Vilnius, Kompozitorių sąjungos fondas, 2014, P. 14

KAVB [MZ G 15-239]


Karvelėli / muzika Česlovo  Sasnausko ; [trimitui ir fortepijonui pritaikė Vidmantas Bartulis] // Dainų aidai / sudarė ir parengė Aldona Simanavičienė. – Kaunas : Šviesa, 1998. – Nr. 68.
KAVB [MZ G 61889]


Kryžių Lietuva: moterų chorui a capella / Žodžiai Kazio Borutos // Volungėlė : dainos moterų chorams / [sudarė Aurelija Andrejauskaitė]. -Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1990. – P. 3-11
KAVB [MZ G 59337]


Kupolė graži ; Dek, ugnie / Laimos Kisielienės choreografija; Vidmanto Bartulio muzika // Tėviškės pastogėj. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994. – P. 3,4


Kur bėga Šešupė / Česlovo Sasnausko muzika ; smuikui ir klarnetui pritaikė Vidmantas Bartulis // Dainų aidai. – Kaunas : Šviesa, 1998. – P. 80
KAVB [MZ G 61889]


Lopšinė: „Pūpso pievoj pienė…“: [vienbalsė daina su fortepijonu] / Žodžiai Janinos Degutytės // Mūsų mažiesiems – Vilnius : Vaga, 1987. – [Rink.] 28,  P. 3-8.
KAVB [MZ G 55454]


Maldelė : (1995) : mišriam chorui / Valerijaus Rudzinsko žodžiai // Lietuvių choro muzikos antologija. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010. – T. 8, P. 64-66.

KAVB [Arch 10-10445]


Mėlyna naktis / žodžiai A.A. Jonyno // Mūsų mažiesiems.  – Vilnius, Vaga, 1985.- [Rink.] 26. – P. 35
KAVB [MZ G 53830]


Mišios [mišriam chorui ir vargonams] // Lietuvių choro muzikos antologija . – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009. – T. 7, P. 30.
KAVB [MZ G 10-12727]


Muzika : sopranui ir fortepijonui / Marijos Katiliūtės žodžiai // Muzikos barai. – 2011, Nr. 3-4, p. [24-25]


Naujametinis vakaras; Mėlyna naktis : [ vienbalsės dainos su fortepijonu] / žodžiai Antano A. Jonyno // Mūsų mažiesiems. – Vilnius : Vaga, 1988. – [Rink.] 26, P. 32, 35
KAVB [MZ G 53830]


Niekų dainelė / žodžiai Marcelijaus Martinaičio // Dainuok ir keliauk – Kaunas : Chorų ir jaunųjų dirigentų paramos fondas „Polihimnija“, 2010. – [D.] 1, P. 17.
KAVB [MZ G 11-1055] 

Tas pat:

Niekų dainelė : mišriam chorui / Marcelijaus Martinaičio žodžiai // Lietuvių choro muzikos antologija . – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. – T. 9, P. 75.

KAVB [Arch 12-2095]


„O, brangioji“ – žr. : Styginių kvartetas „O. brangioji


Oi, džum, karklyno žvirbleli / fortepijonui 4 rankoms pritaikė Vidmantas Bartulis // Dainų aidai / sudarė ir parengė Aldona Simanavičienė. – Kaunas : Šviesa, 1998.-Nr. 8
KAVB [MZ G 61889]


Oželis: „Turėjo bobelė reibį oželį…“: išplėtota lietuvių liaudies daina : [moterų chorui su fortepijonu] // Paukštute lakštute. – Vilnius, 1986, p. 4-7.
KAVB [MZ G 54721]


Pasvarcyk, antela / fortepijonui pritaikė Vidmantas Bartulis // Dainų aidai / sudarė ir parengė Aldona Simanavičienė. – Kaunas : Šviesa, 1998. – Nr. 21.
KAVB [MZ G 61889]


Snieguolių daina : „Nusileidome ant medžių…“:[ vienbalsė daina su fortepijonu] / žodžiai Violetos Palčinskaitės  // Mūsų mažiesiems. – Vilnius : Vaga, 1985. – [Rink.] 26, P. 36
KAVB [MZ G 53830]


Tas pats peizažas=The same landscape : Rusnei Mataitytei // Iš arti : lietuvių muzika smuikui solo. – Vilnius, 2014, P. 26-27

KAVB [MZ G 15-243]


Traukanklis : kūriniai liaudies instrumentų ansambliui // Lietuvių liaudies instrumentinė muzika [Elektroninis išteklius]. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010. – Įr. 12


1750-ųjų metų liepos 17-osios vizija=Видение 17 июля 1750 года =The vision of july 17, 1750 : Choralas ir tokata – Lygiagr. antr. liet., rus., angl.  // Vargonų muzika. – Vilnius, 1990. – P. 122
KAVB [MZ G 58733]


1750 metų liepos 17-osios vizija : choralas ir tokata = The vision of 17 july, 1750 : chorale and toccata / Vidmantas Bartulis. – Gretut. tekstas liet., angl. // Ėjimas į tylą. –Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2008. – P. 45
KAVB [MZ G 08-9319]


Ūkanos = Mists // Diapason  / parengė ir redagavo Birutė Vainiūnaitė. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2005. –  (Lietuvių muzikos antologijos= Lithuanian music anthologies). – [D.] 1, P. 37.
Kitas leidimas: Lietuvių tarybiniai kompozitoriai M.K.Čiurlioniui. – Vilnius : Vaga, 1986. – P. 8
KAVB [MZ G 05-14209]


Vai, kur buvai , dieduk mano / fortepijonui 4 rankoms pritaikė Vidmantas Bartulis // Dainų aidai . – Kaunas : Šviesa, 1998. – P. 8
KAVB [MZ G 61889]


Virkavimai // Lietuvių tradiciniai instrumentiniai ansambliai / Algirdas Vyžintas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. – P. 156.
KAVB [MZ 1-06-8482; MZA 785.16-Vi-376]


Žiedai // Skambėk, trimite : pjesės pradedantiems trimitininkams / sudarė M. Daunoravičius. – Vilnius : Resp. Moksleivių estetikos mokslinis metodinis centras, 1990. – P. 11


Žiedai mamos plaukuos ; Vasaros dulkės ; Rudens palydos: vienbalsės dainos su fortepijonu / žodžiai Gintaro Patacko // Mūsų mažiesiems. – Vilnius : Vaga, 1988. – [Rink.] 29, P. 40, 41, 42
KAVB [MZ G 57266]