Menininko meniu

Apie Vladą Švedą

1958

Maskvos žurnale / K. Damašius // Vakarinės naujienos. – 1958, rugp. 5

1959

Atsilankykime : [apie lektoriaus Vlado Švedo skaitytą paskaitą] / E. Smirnova // Panevėžio tiesa. – 1959, gruod. 4

1965

Muzika pasakoja : [apie moksleivių susitikimą su muzikologu Vladu Švedu] / V. Karaška // Kauno tiesa. – 1965, geg. 18

1971

Iš sidabro šaltinių…[apybraiža] / Z. Morkūnaitė. – Iliustr. – Rubrika: Meno meistrai // Vakarinės naujienos. – 1971, gruod. 29

Nauji Kompozitorių sąjungos nariai : [trumpos biografijos]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1971, rugp. 24

1972

Jaunųjų kūrybos pėdsakais : [bendros kūrybos tendencijos, tarp kitų ir Koncerto-baladės, Trijų legendų fortepijonui pagrindu] / Dana Palionytė // Pergalė. – 1972, nr. 10, p. 142-152

Naujų kelių beieškant : [apie kompozitorius Vladą Švedą, Valentiną Bagdoną, Bronių Kutavičių ir apie kūrinius „Miško pasaka“, „Trys legendos“, Koncertą-baladę] / Ona Narbutienė. – Portr. // Nemunas. – 1972, nr. 8, p. 24-27

V. Švedo koncertas-baladė : [apie kūrinį „Vaivos juosta“] / Irena Mikulevičiūtė // Literatūra ir menas. – 1972, saus. 22, p. 7

1973

Susitikimas su kompozitoriumi : [apie koncertą Menininkų namuose] / Š. Narbutas // Kauno tiesa. – 1973, bal. 9

1974

[Kauniečio kompozitoriaus Vlado Švedo autoriniai koncertai…žinutė] . – Rubrika: Muzikinis gyvenimas // Kauno tiesa.- 1974, kovo 10

Įdomus, neeilinis renginys : Apie lietuviškos muzikos koncertą : [Lenkijoje, Varšuvoje ir apie atliktą kūrinį „Trys liaudies dainos“] / Romualdas Tvardovskis // Literatūra ir menas. – 1974, liep. 13, p. 5

Varšuvos filharmonijoje : [apie lietuvių autorių koncertą] // Vakarinės naujienos. – 1974, bal. 2

1975

Kūriniai akordeonui : [apie koncerte atliktą I Sonatą ir kt.] / U. Galinis [i.e. Algimantas Kubiliūnas] // Kauno tiesa. – 1975, bal. 27

*Kviečia penktoji tradicinė [kamerinės muzikos savaitė] / Giedrius Kuprevičius // Kauno tiesa. – 1975, lapkr. 23

Mažosios premjeros : [Profsąjungų kultūros rūmuose pirmą kartą atlikta oratorija „M. K. Čiurlionis“] / A. Balandis [i.e. Giedrius Kuprevičius] // Kauno tiesa. – 1975, gruod. 2

*Pirmasis posėdis : [Kompozitorių sąjungos Kauno skyriuje] / K. Rutkutė // Kauno tiesa. – 1975, gruod. 21

Simfonijos aptarimas : [apie simfoniją-oratoriją „M. K. Čiurlionis“] / Algimantas Kubiliūnas // Kauno tiesa. – 1975, gruod. 7

Svečiuose – kompozitoriai : [Algimantas Kubiliūnas ir Vladas Švedas susitiko su 2-osios muzikos mokyklos moksleiviais] / R. Šurka // Kauno tiesa. – 1975, kovo 27

Svečiuose pas žemdirbius : [Šakių rajone viešėjo kompozitoriai, tarp jų ir Vladas Švedas] / A. Balandis [i.e. Giedrius Kuprevičius] // Kauno tiesa. – 1975, vas. 16

1976

Autorinis V. Švedo vakaras : [„Inkaro“ kultūros namuose] / G. Kuprevičius // Kauno tiesa. – 1976, birž. 6

Įspūdingi vakarai : [VI „Muzikos savaitės“ renginiuose Juozas Malikonis atliko ir vokalinį ciklą „Neramus vėjas“] / Algimantas Kubiliūnas // Kauno tiesa. – 1976, gruod. 24

Kūryboje – šiuolaikinis žmogus, jo pasaulis : Į redakcijos klausimus atsako LTSR Kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus atsakingasis sekretorius Giedrius Kuprevičius. – Rubrika: Kūrybinė savaitė // Kauno tiesa. – 1976, vas. 22

Muzika vaikams : [apie abonementinius koncertus] / Valė Čeplevičiūtė // Pergalė (Vilkaviškio raj.). – 1976, gruod. 14

Rudens susitikimai : [apie festivalį „Muzikos ruduo“, kuriame atliktas ir vokalinis ciklas „Neramus vėjas“] // Algimantas Kubiliūnas // Kauno tiesa. – 1976, spal. 10

Vlado Švedo autoriniai koncertai : [apie koncertų ciklą įvairiuose Lietuvos rajonuose] / A. Kovas [i.e. A. Kubiliūnas] // Kauno tiesa. – 1976, gruod. 12

1977

*„Jaunystės“[choro] premjeros / V. Kugevičius // Kauno tiesa. – 1977, saus. 8

*Kūrybinio darbo problemos / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1977, vas. 19

*Pradedant 1977-uosius / Giedrius Kuprevičius // Kauno tiesa. – 1977, saus. 9

*Prisiminus karo audras : [muzikos kūriniai apie karą] / J. Zakarevičienė // Kauno tiesa. – 1977, geg. 8

1978

Jie rašo vaikams : [apie Maskvoje išleistą apybraižą, skirtą Kauno kompozitoriams] / Eugenija Ragulskienė. – Rubrika: Muzikinis gyvenimas // Kauno tiesa. – 1978, gruod. 28

Tikėti talentu : [apie muzikologę Onutę Narbutienę, minimi Vlado Švedo kūriniai vaikams] / Irena Mikšytė. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1978, rugp. 12, p. 7; Klausyta, stebėta, bendrauta : muzikinė publicistika / Irena Mikšytė. – Vilnius, 2007, p. 39

1979

Kūrėjų ataskaitos : [ir apie Lietuvos kompozitorių sąjungos VIII suvažiavime atliktas „Dzūkiškas godas“] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1979, birž. 16

„Muzikos ruduo-79“ finišavo : [apie festivalio renginius, kuriuose atliktos „Dzūkiškos godos“, „Liūdinti ieva“ ir kt.] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1979, spal. 13

Vaikai ir nuostabus garsų pasaulis : [apie kūrinius vaikams, tarp jų ir „Kiškio pasakas“] / A. Kovas [i.e. A. Kubiliūnas] // Kauno tiesa. – 1979, rugs. 22

1980

Lietuvių tarybiniai kompozitoriai – pianistams : [ir apieVlado Švedo Variacijas fortepijonui] / Marieta Azizbekova. – Kultūros barai. – 1980, nr. 12, p. 10-13

Turtingas metų derlius : [apie Lietuvos kompozitorių sąjungos II plenume atliktus kūrinius, tarp jų ir „Rožės prie IX forto“] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1980, gruod. 27

1981

*Dainavome vengrų publikai : [Kauno valstybinio choro gastrolės] / Petras Bingelis // Literatūra ir menas. – 1981, vas. 21

1982

Brandaus darbo vaisiais besidžiaugiant : [ir apie „Dzūkiškas godas“] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1982, geg. 22

LTSR Kompozitorių sąjungos Kauno skyriuje : [žinutė] / A. Balandis [i.e. G. Kuprevičius] // Kauno tiesa. – 1976, kovo 28

Kamerinės muzikos savaitė : [apie koncertų ciklą ir jo metu atliktus kūrinius: „Liūdinti Ieva“, „Neramus vėjas“] / M. Milerienė // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 18

Miesto kompozitoriai – vaikams : [apie „XII Kauno muzikos savaitės“ koncertą] / Alina Baškytė // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 11

Skamba nauji kūriniai : [apie koncertų ciklą „XII Kauno muzikos savaitė“ ir jame nuskambėjusius „Rožės prie IX forto“ ir „Miško pasaka“] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 4

*Susitikimai su muzikais : [žinutės] / A. Balandis [i. e. Giedrius Kuprevičius], T. Chmieliauskaitė // Kauno tiesa. – 1976, kovo 6

*Žmogaus kūrybiškumo išraiška / Zigmas Kazakevičius // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 25

1983

Kūrybinis jaunimas – kovų ir darbo veteranams : [muzikinio teatro atlikėjai ruošia Vlado Švedo kūrinius] / Jūratė Karbauskienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, gruod. 3

Susitikimas su kompozitoriumi [Vladu Švedu] / Šiaurys Narbutas // Kauno tiesa. – 1983, bal. 9

1984

Kelrodžiu tapo liaudies daina :[Vlado Švedo kūrybos apžvalga] / Julius Kuzinas // Kauno tiesa. – 1984, bal. 8

Laukia dideli darbai : [apie Kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus ataskaitinę konferenciją, paminėta ir oratorija „Requiem“, chorinė kantata „Gėlės prie IX forto“, „Miško pasaka“] / Algimantas Kubiliūnas // Kauno tiesa. – 1984, bal. 3

Nauji Kauno kompozitorių kūriniai : [koncerte Menininkų namų salėje skambėjo „Baladė apie Ievą“] / B. Dailydaitė // Kauno tiesa. – 1985, geg. 25

*Pagerbtas Juozo Gruodžio atminimas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1984, gruod. 22

Po gastrolių Vidurinėje Azijoje : [atsiliepimai apie Kauno valstybinio choro atliktus kūrinius, tarp jų ir „Miško pasaką“] / Albinas Tamulaitis // Kauno tiesa. – 1984, lapkr. 24

Sveikiname jubiliatus. – Portr. : // Literatūra ir menas. – 1984, kovo 31

Vėl sėkmingi debiutai : [ir apie siuitą „Rožės prie IX forto“, Koncertą Nr. 3 fortepijonui ir kameriniam orkestrui] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1984, bal. 13

[Vladas Švedas –smalsus žmogus…: trumpa kūrybos apžvalga] / Eugenija Ragulskienė. – Portr. // Kultūros barai. – 1984, Nr. 3, p. 71

Каунас : [žinutė apie kompozitorių sąjungos konferencijoje atliktus kūrinius, tame tarpe „Rožės prie IX forto“ ir Trečiąjį koncertą fortepijonui ir orkestrui] / Э. Рагулскене. – Rus. // Информационный бюллетень секретариата Правления Союза композиторов СССР. – 1984, leid. 5, p. 44-45

Наши юбиеи : [vienoje iš  žinučių rašoma ,, apie Vlado Švedo 50-metį] / Э. Рагулскене. – Rus. // Информационный бюллетень секретариата Правления Союза композиторов СССР. – 1984, leid. 7, p. 44

1986

Atsakingi koncertai Maskvoje : [Kauno valstybinis choras atliko ir „Miško pasaką“] / Albinas Tamulaitis // Kauno tiesa. – 1986, birž. 7

„Jaunystės“ dainos : [apie Kauno politechnikos instituto chorą] / Vilius Misevičius. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, bal. 26

Paskutinieji koncertinio sezono įspūdžiai : [Kauno kompozitorių naujų kūrinių perklausoje atliktas ir „Rekviem“] / Gražina Kirvelytė // Kauno tiesa. – 1986, liep. 5

1988

Muzika vaikams: pasiekimai ir bėdos : [ir apie operą-pasaką „Gėlių mergytė“] / Julius Andrejevas // Muzika. – [Kn.] 8, (1988), p. 18-22

Vladas Švedas : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga]. – Portr. // Tarybų Lietuvos kompozitoriai ir muzikologai. – 2-asis patais. ir papild. leid. / Juozas Gaudrimas. – Vilnius, 1988, p. 151-152

1989

Datos P. Bingelio choro gyvenime: dvidešimtmečio retrospekcija : [choro repertuare yra ir Simfonija oratorija] / Laimonas Stadelninkas // Kauno tiesa. – 1989, spal. 28, p. 4

1992

Tarp laureatų – V. Švedas : [žinutė apie Jono Švedo premiją už kūrinį „Trys pagonių apeigos“] // Kauno tiesa. – 1992, saus. 7, p. 1

1994

Dzūkijos žemės godos / Kristina Mikulčiūtė-Vaitkūnienė. – Portr. // Kauno diena. – 1994, bal. 16, p. 11

1995

Menininkai nuo Upytės : [Apie žymius žmones, kilusius nuo Upytės, Panevėžio raj.] / Roma Kulikauskienė. – Portr. // Panevėžio rytas. – 1995, spal. 20, p. 9

Pagrebti kančia ir ilgesys : [apie Gedulo ir vilties dienos šventę Alytuje ir autorinį koncertą „Dzūkų tremtinių rauda“] / Aldona Kudzienė. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 1995, birž. 16

1996

Kamerinės muzikos popietėje : [apie koncertą M. K. Čiurlionio galerijoje] / Algimantas Kubiliūnas // Kauno diena. – 1996, lapkr. 22, p.19

Vladas Švedas : kompozitorius, muzikologas, folkloristas=composer, musicologist, folklorist.– Portr. – Liet., angl. // Kauno menininkai=Kaunas artists. – [Kaunas], 1996, p. 264

1997

Suskambėjus pirmajam „Gaidos“ akordui : [apie festivalį ir „Reminiscencijas“] / Skirmantė Valiulytė // 7 meno dienos. – 1997, spal. 24, p. 3

„Gaida“ : tyla garsesnė : [apie festivalį] / Rita Nomicaitė. – Iliustr. // Dienovidis. – 1997, lapkr. 14-25, p. 7

Keli žodžiai kolegai : [apie naujų kūrinių perklausoje atliktus Koncertą smuikui ir orkestrui ir simfoniją „Pro Patria“] / Jurgis Juozapaitis // Kauno diena. – 1997, geg. 7, p. 24

Vladas Švedas : [biografija ir trumpa kūrybos apžvalga] // Kas yra kas Lietuvoje 1995/96 m. – Vilnius, 1996, p. 570; Kas yra kas Lietuvoje 1997/1998 m.. – Vilnius, 1998, p. 659 ; Kas yra kas Kauno apskrityje 1999 m., p. 529 ; Kas yra kas Lietuvoje 2002, p. 663, Kas yra kas Lietuvoje 2004 metais, p. 896 ; Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai, Kaunas,  2008, p. 823; Lietuvos literatūros ir meno fondo archyvo žinynas, Vilnius, 1998, p. 221;

1998

Lietuvių muzika : tradicijos ir inspiracijos : [apie „Gaidos“ festivalį ir Styginių kvartetą Nr. 2] / Rūta Goštautienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1998, lapkr. 20, p. 2

1999

*Lietuvos kompozitorių forumas / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1999, geg. 8, p. 12-13

*Muzikos tiltas Praha-Kaunas // Kauno diena. – 1999, spal. 30, p. 19

Pirmieji kausytojai – kolegos : [apie nujų kūrinių perklausas Kompozitorių sąjungoje] // Kauno diena. – 1999, geg. 8, p. 12

2001

*Dramatiškos biografijos priminimas : [atidengta memorialinė lenta kompozitoriui Juozui Pakalniui]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, birž. 2, p. 15

Jei žinote, kas yra muzika, suprantate, kas yra gyvenimas : [apie kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus narius] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gruod. 29, p. 11

Lietuvių chorinės literatūros chrestomatijos. Leidinio kūrinių panaudojimas pedagoginiame repertuare : [minimas kūrinys „Rožės prie IX forto“] / Stasė Kačinskienė. – Bibliogr. – Santr. angl. // Tiltai. Priedas.– Nr. 3, (2001) Chorinės muzikos leidiniai Lietuvoje 1940-1989 m., p. 29-39

Lapkričio akcentai : [apie įdomiausius muzikinius renginius ir festivalį „Iš arti“] / Roma Jauniūtė // Literatūra ir menas. – 2001, gruod. 7, p. 10

*Šiandien kuriama, ateičiai išliksianti : [apie festivalį „Iš arti“] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, lapkr. 28, p. 9

Šiuolaikinė muzika – iš arčiau : [apie festivalį „Iš arti“ ir jo premjeras, „Tris epitafijas Juliui Juzeliūnui“, Simfoniją Nr. 6 bei Saksofonų kvartetą] / Rūta Gruzdaitienė // 7 meno dienos. – 2001, gruod. 7, p. 4

2002

Pažvelkime į muziką iš arčiau : Šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune : [ir apie kompoziciją „Liepsnojantys medžiai“ bei Fortepijoninį kvintetą ] / Ramutė Brilienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2002, lapkr. 29, p. 3

2003

Į simfoniją įpynęs medžio ošimą, upelio čiurlenimą // Naujasis Gėlupis. – 2003, spal. 11, p. 3

Modernus ir romantiškas festivalis „Iš arti“: [apie festivalio premjeras, simfoniją „Sacra“ ir Tokatą dviems fortepijonams aštuonioms rankoms] / Dainora Merčaitytė // Muzikos barai. – 2003, Nr. 12/2004, Nr.1, p. 38-39

Nauji kauniečio kūriniai sostinėje : [žinutė apie penktąją autorinę naujų kūrinių perklausą] // Kauno diena. – 2003, bal. 26, p. 14

Pašauktųjų kūryba „Iš arti“ : [apie festivalį ir jame atliktą Penktąją simfoniją „Sacra“ ir Tokatą dviems fortepijonams] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, lapkr. 24, p. 16

Simfonijose įpintos dzūkų godos / Justinas Adomaitis // Dainava. – 2003, nr. 2, p. 3

2004

Dramatiškos istorijos metraštininkas : Minint kompozitoriaus Vlado Švedo gyvenimo ir kūrybos sukaktis : [gimimo 70 ir kūrybinės veiklos 50] / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2004, kovo 26, p. 3

Kauno naujosios muzikos festivalis „Iš arti“ : [apie festivalį ir jame skambėjusius kūrinius bei simfoniją „Sacra“] / Nomeda Černiauskaitė // Literatūra ir menas. – 2004, lapkr. 28, p. 18-19
Kompozitorius Vladas Švedas. – Kaunas, 2004. – 24 p. –Iliustr. –  ISBN 9986-531-51-9

Paminėjo kompozitorių [apie jubiliejinį koncertą filharmonijos salėje] / Kazimieras Ambrasas // XXI amžius. – 2004, bal. 7, p. 6

„Iš arti“ : IX šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune : truputis minčių, truputis faktų : [apie festivalyje atliktus kūrinius, tarp jų ir Duo sonatą] / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2004, lapkr. 26, p. 4

Simfonijose – praeities godos ir ateities vizijos : [apie II, III, IV ir V simfonijas, „Vilties ir skausmo psalmes“, kantatą „Žemei ir saulei“, bei „Dzūkiškas godas“]. – Iliustr. / Justinas Adomaitis // Nemunas. – 2004, bal. 15, p. 9

Švedas, Vladas : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga]. – Portr., iliustr. // Lietuvių kompozitoriai : enciklopedinis žodynas / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 2004, p. 372-375

2005

Menotyrininkė V. Čiurlionytė-Karužienė, architektas A. V. Landsbergis-Žemkalnis ir kompozitorius V. Švedas : [nuotrauka, 1974 metai] / Romualdas Rakauskas // Kauno menininkai vakar ir šiandien-2. – Kaunas, 2005, p. 9

*Mūsų muzika ir jos kūrėjai „Iš arti“ : [apie festivalį su Vidmantu Bartuliu / kalbėjosi] Alina Ramanauskienė. –Nuotr. // Kauno diena. – 2005, lapkr. 5, p. 14

Pasižvalgius „Iš arti“ : X šiuolaikinės muzikos festivalis per šešias dienas pateikė 14 renginių, 5 jų vyko sostinėje : [ir apie Kompoziciją altinei fleitai ir mušamiesiems] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, lapkr. 23, p. 9

Šv. Jurgio bažnyčioje – ypatingų premjerų vakaras : [apie Pažaislio festivalio koncertą ir jame atliktą Septintąją simfoniją „Pažaislis“] / Eugenija Žakienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2005, liep. 28, p. 10

Premjerų lietus vasaros muzikos sode : Pranciškonų vienuolyno Šv. Jurgio bažnyčioje vykusiame Pažaislio festivalio koncerte pristatyti trys nauji lietuvių autorių kūriniai : [tarp jų – VII simfonija „Pažaislis“] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, liep. 30, p. 12

*Žaidžiant reakcijomis ir situacijomis : [pokalbis su kompozitoriumi Vidmantu Bartuliu, minimas Vlado Švedo Koncertas arfai ir fortepijonui] // Literatūra ir menas. – 2004, lapkr. 19, p. 6; Kūrybinių stilių pėdsakais / Rūta Gaidamavičiūtė. – Vilnius, 2005, p. 250-255

2007

Dar vienas J. Kačinsko sugrįžimas : [apie kompozitoriaus 100-ųjų gimimo metinėms atidengtą paminklą ir pastatytą operą „Juodas laivas“] / Danutė Petrauskaitė // Klaipėda. – 2007, gruod. 19, priedas „Durys“, p. 10

Įamžintas žymaus kūrėjo [J. Kačinsko] atminimas / Tomas Grigalevičius. – Iliustr. // 15 min. – 2007, gruod. 3, p. 3

Kaunui – devintoji simfonija  // Kauno diena. – 2007, rugp. 31, p. 7

*Keturiasdešimt premjerų rudeniui sušildyti : [apie XII šiuolaikinės muzikos festivalį „Iš arti“] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, lapkr. 9, p. 12

Dvyliktajam „Marių klavyrų 2004“ festivaliui pasibaigus : [ir apie atliktą Sonatą smuikui solo] / Daiva Kšanienė // Muzikos barai. – 2004, nr. 12, p 22-25; Apie muziką ir laiką : 1965-2005 / Daiva Kšanienė. – Klaipėda, 2007, p. 567-575

J. Nabažo muzikos kūrinių analizės klasė : [nuotrauka, 1955 metai] // Muzikos tradicijos ir dabartis / Algirdas Jonas Ambrazas. – Vilnius, 2007, p. 396

Laikant valstybinius egzaminus : [nuotrauka, 1958 metai] // Muzikos tradicijos ir dabartis / Algirdas Jonas Ambrazas. – Vilnius, 2007, p. 399

Širdis liko Dubičiuose : [gimtinė – svarbi Vlado Švedo kūrybos tema]. – Portr. // Giružis (Varėnos raj.). – 2007, rugp. 24

Švedas, Vladas : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga] / Rimutė Brilienė. – Portr. // Muzikos enciklopedija, 2007. – [T.] 3, p. 476

Tradicijos kuriamos, tradicijos tęsiamos : [minimas vokalinis ciklas „Dzūkiškos godos“] // Muzikos tradicijos ir dabartis // Algirdas Jonas Ambrazas. – Vilnius, 2007, p. 143-148

2008

Įsisenėjęs konfliktas – be atomazgos : [ apie kompozitoriaus Juozo Pakalnio atminimo įamžinimą, su pasisakymais] / Kristina Kučinskaitė. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2008, gruod. 29, p. 3

Serija baigta, muzikų misija tęsiasi : [apie kompaktinę plokštelę „L’eau éblouissante“] / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. – Rubrika: Menas // Kauno diena. – 2008, saus. 11, p. 8

*Kauno kvarteto koncerte – net penkios kūrinių premjeros : [tarp jų – Fortepijoninis kvintetas Nr. 2] / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, lapkr. 19, p. 11

Apie kantatą „Lietuviška rapsodija“

Artimi – tolimi / Zita Bružaitė. – Iliustr. // Krantai. – 2008, nr. 4, p. 60-63

Lapkritis Kaune : XIII Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“ / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2008, gruod. 19, p. 3

Margi „Iš arti“ puslapiai / Eugenija Žakienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2008, gruod. 4-10, p. 12  

XIII šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune / Dainora Merčaitytė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2008, gruod. 5, p. 7, 22

Vladas Švedas : [trumpa kūrybos apžvalga ir kūrinių sąrašas] // Muzikos informacijos ir leidybos centras [Interaktyvus] 2008 [Žiūrėta: 2011 m. rugs. 21 d.] Prieiga per internetą.

2009

*Kaunas pasitinka šiuolaikinės muzikos festivalį „Iš arti“ // 7 meno dienos. – 2009, lapkr. 20, p. 4

Kauno filharmonijoje – kompozitoriaus V. Švedo benefisas / Kamane.lt [Interaktyvus] 2009-04-24 [žiūrėta: 2011 m. rugs. 21 d.] Prieiga per internetą.

Kompozitoriaus jubiliejinis koncertas : [apie koncertą Kauno filharmonijoje, skirtą 75 metų jubiliejui pažymėti] / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2009 geg. 13, p. 5

*Laikas „Iš arti“ : [pokalbis su festivalio direktore Zita Bružaite / užrašė] Eugenija Žakienė // Nemunas. – 2009, lapkr. 19-25, p. 13

*Marcinkonyse susitiko „senieji“ ir „naujieji“ dzūkai / Rūta Averkienė // Balsas.lt [interaktyvus] 2009.09.10 [žiūrėta 2011 m. rugs. 19 d]. Prieiga per internetą.

V. Švedas: „Sergu simfonizmo liga“ : [pokalbis apie jubiliejinį koncertą, skirtą 75-osioms gimimo ir 50-osioms kūrybinės veiklos metinėms / su Zitos Bružaitės pasisakymu, kalbėjosi] Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, bal. 23, p. 22

Kompozitorius Vladas Švedas apie Kauno valstybinį chorą / kalbėjosi Rimantas Klevečka // Bernardinai.lt [interaktyvus] 2009-10-16[žiūrėta 2010 m. rugpjūtis 20 d.] prieiga per internetą.

Vladas Švedas. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2009 : auksininis tūkstantmečio leidimas [interaktyvus]. 2009. [žiūrėta 2011 m. liepos 13 d.] Prieiga per internetą.

2010

Nuo prisvilusio blyno iki šokoladinio pyrago? : [apie kūrinius akordeonui, tarp jų ir Vlado Švedo] / Gintaras Balčiūnas // akordeonas.lt [Interaktyvus]. – 2010/05/28 [žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą.

Premjera muzikos mokykloje : [Marijampolėje koncerte „Kūrėjai-kūriniai-premjeros-instrumentai“ Lietuvos obojų kvintetas  pristatė ir kūrinį „Jūros bangos švelnus prisilietimas“] // Sūduvos gidas [interaktyvus]. – 2010 11 15. [žiūrėta 2010 m. lapkričio. 22 d.] Prieiga per internetą.

2011

Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius šventė įkūrimo sukaktį / Alvydo Urbano nuotr. // kmn.lt [interaktyvus] 2011 [žiūrėta 2011 m. liep. 11 d.]. Prieiga per internetą.

Naujas kūrinys žymi naują kūrybos etapą : [apie XIII simfoniją „In memoriam M. K. Čiurlioniui“, pristatytą Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje] / Vaida Milkova. – Portr. – Rubrika: Pramogų alėja // Kauno diena. – 2011, rugs. 23, p. 23

Vladas Švedas : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga]. – Iliustr.: portr., nat. // Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius. – Vilnius, 2011. – P. 12-15

2014

Keli štrichai kompozitoriaus Vlado Švedo portretui : [80 metų sukakčiai] / Dainora Merčaitytė // Lietuvos muzikos antena [interaktyvus] 2014.03.28 [žiūrėta: 2014 geg. 20] Prieiga per internetą 

2015

Natų leidyba ir prekyba Kaune po 1990 metų /  Darius Kučinskas. – Su bibliogr. – Santr. angl. – Iliustr. // Lietuvos muzikologija=Lithuanian musicology. – [T.] 16,  (2015), P. 166-173