Menininko meniu

Biografija

Vladas Švedas. Kompozitorius, muzikologas-folkloristas, pedagogas, visuomenininkas
Lietuvos kompozitorių sąjungos narys (nuo 1970 metų).
Gimė 1934 metų balandžio 2 d.Varėnos raj. Dubičių kaime.
Mirė 2012 m. birželio 8 d.
Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Išsilavinimas

1946 m. baigė Panevėžio raj. Upytės  pradinę mokyklą
1946-1951 m. mokėsi Panevėžio 1-ojoje berniukų gimnazijoje
1951-1953 m. mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje, trombono klasėje
1953-1958 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Muzikos akademija) muzikos istorijos klasėje folklorą (pas Jadvygą Čiurlionytę)
1962-1965 m. – kompozicijos specialybę Juliaus Juzeliūno klasėje.
1970-1973 m. –Vilniaus universiteto aspirantūroje parengė disertaciją „Lietuvių liaudies šokių ir žaidimų būdingieji bruožai“ (vadovė prof. J. Čiurlionytė)

Pareigos

1958-1967 m. Panevėžio muzikos technikume dėstė teorines disciplinas ir dirbo koncertmeisteriu.
1967-1975 m. ėjo muzikos teorijos skyriaus vedėjo ir dėstytojo pareigas Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar konservatorija).
1976-1982 m. – Kauno Menininkų namų direktorius.
1982-1985 m. – M. ir K. Petrauskų memorialinio muziejaus direktorius.
Nuo 1985 m. atsidėjo kūrybiniam darbui.
Vladas Švedas – Lietuvos Kompozitorių sąjungos Muzikos fondo tarybos narys.

Stipendijos

1996 m. paskirta valstybės stipendija
Apie 1998 m. paskirta valstybės stipendija sukurti Penktąją simfoniją
2004 m. 2 metams paskirta vardinė valstybės stipendija stambios formos simfoniniams kūriniams sukurti
2009 m. paskirta individuali valstybės stipendija sukurti „Tūkstantmečio simfoniją“ ir Koncertą arfai ir styginiams.

Dalyvauja

1996 m. paskirta valstybės stipendija
Dalyvavo šiuolaikinės muzikos festivaliuose : „Varšuvos ruduo“ 1969, 1971, 1973, 1975 metais, ir daugelyje festivalių Lietuvoje: Pažaislio, „Gaida“, „Iš arti“, „Muzikos ruduo“. Jo kūriniai atlikti taip pat ir užsienyje, festivaliuose: „For fest Kromĕříž“ (Čekija, 1993), pasauliniame arfos kongrese Dubline (Airija), Bostone ir Vorčesteryje (JAV), Helsinkio J.Sibelijaus salėje (Suomija), Gente (Belgija), Hamburge (Vokietija), Švedijoje, Austrijoje, Šveicarijoje. Turėjo 10 autorinių naujų kūrinių perklausų-pristatymų Kompozitorių sąjungoje.

Apdovanojimai

1997 m. E.Grygo (Norvegija) sonatų konkurso paskatinamoji premija už Sonatą smuikui ir fortepijonui
1991 m. Jono Švedo premija už ciklą liaudies instrumentų ansambliui „Trys pagonių apeigos“ (I premija neskirta)
1997 m. Lietuvos kultūros ministerijos ir kompozitorių sąjungos II premija už Antrąjį styginių kvartetą
(iš 19 pateiktų kvartetų)
2005 m. paskelbtas festivalio „Muzikos ruduo“ laureatu
2009 m. įteiktas Kauno Santakos 3-iojo laipsnio garbės ženklas.