Menininko meniu

Muzikos kūriniai

Scenai

Gėlių mergytė: kamerinė opera sopranui, altui, bosui, obojui, klarnetui, bosiniam klarnetui, fortepijonui ir lėkštėms, 1976, trukmė 80 min., libretas Janinos Degutytės
Premjera 1978 metais Lietuvos filharmonijoje atliko: pasaką sekė  aktorius L.Muraška, filharmonijos solistės E. Žuravliova ir G. Jasiūnaitė, aktorius R. Karvelis, V. Višinskas, fleita, R. Taločka, V. Bieliauskas, klarnetai, S. Eidukonytė, fortepijonas, režisierė N. Krotkutė, dailininkė G. Lukoševičiūtė
2011metais  pastatė „Psilikono“ teatras (vadovė Auksė Petrulienė), režisierius Juozas Javaitis, scenografija Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos auklėtinių,  kovo 13 dieną Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje atliko Indrė Anankaitė, Ieva Simonavičiūtė, Eglė Klimaitė, sopranai, Ignas Misiūra, bosas, Giedrius Arbačiauskas, aktorius, altas,  Lina Baublytė, fleita, Andrius Žiūra, klarnetas, Donatas Kalinauskas, bosinis klarnetas, Rima Chačaturian, fortepijonas
Kita versija : mišriam chorui, fleitai, obojui, klarnetui, bosiniam klarnetui, fortepijonui, lėkštėms, 1976, trukmė 80 min.

Kauko sakmė: trijų veiksmų opera legenda sopranui, mecosopranui, baritonui, bosui, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui / libretas Aldonos Puišytės, 1987, trukmė 128 min.

Vilties ir skausmo psalmės: sceninė poema skaitovui, keturiems solistams, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui, pagal tremtinių ir partizanų žodžius, 1990, trukmė 120 min.
1990 metais birželio 13 dieną pastatytas Kauno muzikiniame teatre, dirigentas Stanislovas Čepinskis, Režiseirius Valius Staknys, chormeisteris Ksaveras Plančiūnas, solistai Kristina Krukauskaitė, J. Gerbutavičiūtė, Gerutė Stačkaitytė, Rita Preikšaitė, Juozas Malikonis, Eduardas Gutauskas, Juozas Janušaitis
2004 metais kovo 13 dieną kūrinio finalas atliktas jubiliejiniame vakare, skirtame autoriaus 70-mečiui ir kūrybinės veiklos 50-mečiui Kauno filharmonijoje. Atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas, Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis, skaitovas Andrius Žiurauskas, (kiti galimi atlikėjai: dainininkės Aistė Širvinskaitė, Inga Bagaliūnienė,dirigentė Regina Kamičaitienė).

Kurdamas šią poemą autorius įpynė į orkestro audinį tremtinių ir pokario partizanų dainų.

Simfoniniai kūriniai

Pirmoji simfonija (Mažoji simfonija): styginių orkestrui, 1963, trukmė 18 min.
Versija: dviems fortepijonams
žr.: Kamerinė instrumentinė kūryba

Diplominis darbas

Antroji simfonija M. K. Čiurlionis (Oratorija Nr. 2): bosui, mišriam chorui, orkestrui ir vargonams / žodžiai Janinos Degutytės, 1974, trukmė 19 min., 30 sek.
 Skirta M. K. Čiurlionio 100-osioms gimimo metinėms. Sukurta kultūros ministerijos užsakymu
Premjera: 1974 metais atliko Juozas Malikonis, Bernardas Vasiliauskas, Kauno valstybinis choras ir Nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas. 1975 metais Kauno Profsąjungų kultūros rūmuose, 1984 metų birželio 12 d. atliko Kauno valstybinis choras ir Kauno simfoninis orkestras Kauno filharmonijoje koncerte, skirtame autoriaus 50-mečiui, 1994 metais gegužės 15 dieną jubiliejiniame vakare Vilniaus Arkikatedroje atliko Juozas Malikonis, bosas, Renata Marcinkutė Lesieur, vargonai,  choras „Jauna muzika“ ir Kauno kamerinis orkestras, vadovas Gediminas Dalinkevičius, 2011 metais rugsėjo 18 dieną atlikta Senosios Varėnos bažnyčioje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 136-ųjų gimimo metinių minėjime
Kita versija: mecosopranui, chorui ir orkestrui / J. Degutytės žodžiai. 6 dalys, 1974 m.
Premjera 1984 m. birželio 16 d. Kauno filharmonijoje2009 metais kovo 4 d. M. K. Čiurlionio ir E. Griego XII festivalyje atliko Kauno simfoninis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Modestas Pitrėnas, Kauno valstybinis choras  ir solistė Neringa Navikauskaitė, mecosopranas, dirigentas Petras Bingelis

Trečioji simfonija „Pro Patria“: vargonams ir simfoniniam orkestrui, 1991, trukmė 21 min. 
Sausio 13-osios aukų atminimui . Dedikuota vyskupui monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui
Premjera: 1991 metais atliko Renata Marcinkutė-Lesieur ir Nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas
Kita versija: styginių orkestrui, 1992, trukmė 20 min.
Premjera 1994 metų gegužės 15 d. jubiliejiniame vakare Vilniaus Arkikatedroje. gegužės 22 Kaune Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje atliko Kauno kamerinis orkestras, vadovas Gediminas Dalinkevičius
Simfonijai sukurti paskirta Valstybinė stipendija

Ketvirtoji simfonija „Atversti lapai“: styginių orkestrui, 1992, trukmė 17 min.
1992 metais Kauno filharmonijoje, 1993 m. balandžio 26 d.„Gaidos“ festivalio koncerte „Lietuvių muzikos pavasaris“ Vilniuje, 1994 metų gegužės 15 d. jubiliejiniame vakare Vilniaus Arkikatedroje, gegužės 22 Kaune Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje atliko Kauno kamerinis orkestras, meno vadovas Gediminas Dalinkevičius, 1998 metais atlikta „Gaidos“ festivalyje

Penktoji simfonija, „Sinfonia Sacra“, 1999, trukmė 23 min. 
Dalys: Į tėvus, Vėlinės, Pasaulio žemės, Tikėjimas ir meilė
2003 metais lapkričio 14 dieną VIII festivalyje „Iš arti“Kauno filharmonijoje atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Robertas Šervenikas
2004 metais kovo 13 dieną jubiliejiniame koncerte Kauno filharmonijoje, skirtame autoriaus gimimo 70-mečiui ir kūrybos 50-mečiui atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas.

„Šiame kūrinyje dėmesį nuo pat pradžių patraukia galingas orkestro tutti, iš jo išsirutuliojantys soliniai pučiamųjų, smuiko maldavimai, subtilios kamerinės padalos“. (Aušra Strazdaitė-Ziberkienė).

Simfonijai sukurti paskirta Valstybinė stipendija

Šeštoji simfonija „Knygnešių atminimui“, 2000, trukmė 14 min.
Dalys: Pavergta Lietuva, Vargo mokykla, Knygnešių keliais, Aušros gadynė
Festivalyje „Iš arti“ 2001 m.lapkričio 24 d. Kauno filharmonijoje, atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Robertas Šervenikas, 2003 metais balandžio 24 d.penktojoje autorinėje perklausoje Kompozitorių sąjungos salėje, 2004 metais kovo 13 dieną Kauno filharmonijoje koncerte, skirtame autoriaus 70-mečiui ir kūrybinės veiklos 50-mečiui atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas.

Septintoji simfonija „Mūsų Lietuva“, 2004, trukmė 20 min.
Atlikta 2005 m. Pažaislio festivalyje, Pranciškonų vienuolyno Šv. Jurgio bažnyčioje, atliko Nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas.

Simfonijai sukurti paskirta Valstybinė stipendija.

Puslapis iš Aštuntosios simfonijos rankraščio

Aštuntoji simfonija „Ad Gloriam Dei“ : sopranui, mecosopranui, tenorui, baritonui ir orkestrui / tekstas Antano Miškinio, Jono Starkaus, Lacrimos ir liturginiai, 2006, trukmė 40 min
Dalys: 1. Pater Noster; 2. Salve Regina; 3. Miserekordia; 4. Alleliuja; 5. Finale. Gloria in excelsis Deo.
Sukurta Nacionalinės filharmonijos užsakymu, dedikuota arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Simfonijai sukurti paskirta Valstybinė stipendija
2009 metais balandžio 24 dieną Kauno filharmonijoje koncerte, skirtame autoriaus 75 gimimo ir 50 kūrybinės veiklos metinėms atliko Viktorija Stanelytė, sopranas, Jovita Vaškevičiūtė, mecosopranas, Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis, Nacionalinio simfoninio orkestro styginių grupė, meno vadovas ir dirigentas Juozas Domarkas (žr.: Galerija)

Devintoji simfonija „Mūsų Kaunas“, 2007
Dalys: Rytas Santakoje, Prie amžinosios ugnies, Laisvės alėja, Miesto šventė
Sukurta miesto savivaldybės užsakymu, skirta Kauno 600 metų jubiliejui
Simfonija sukurti paskirta Kauno savivaldybės stipendija
Premjera festivalyje „Iš arti“ 2007 metais lapkričio 13 d., atliko Kauno miesto simfoninis orkestras, dirigentas Modestas Pitrėnas

Dešimtoji, tūkstantmečiosimfonija „Lietuvos partizano motinai“/ J. Marcinkevičiaus žodžiai, (2008-2009)
Sukurta kultūros ministerijos užsakymu
2010 metais atliko Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis

Vienuoliktoji simfonija „Meilei“: simfoniniam orkestrui, 2009, trukmė 19 min.
Dalys: I. d. „Lusartenerorum amorum“ („Meilės giesmė“), II. d. „Spes“ („Viltis“), III d. „Ad Amore“ („Himnas meilei“)
Premjera: 2009 m. lapkričio 24 dieną festivalyje „Iš arti“ Valstybinėje filharmonijoje programoje „Muzika ir desertai“, LKS Kauno skyriaus kompaktinės plokštelės „Muzikiniai desertai“ pristatyme atliko Kauno miesto simfoninis orkestras , dirigentas Modestas Pitrėnas, 2011 metų gegužės 17 dieną atlikta naujų kūrinių perklausoje Kompozitorių namuose.

„Skirtingai nei ankstesnės dešimt mano simfonijų, kuriose vyrauja dramatizmas, vienuoliktoji – skaidri, kupina lyrinių pergyvenimų ir gracijos. Šioje simfonijoje gvildenu gal kiek filosofinę meilės temą. Pastaroji sutinkama daugelio kūrėjų – literatų, dailininkų ir kompozitorių (L. Beethoveno, H. Berliozo, R. Schumanno, F. Schuberto, F. Liszto ir kt.) kūryboje. Meilė visą žmogaus gyvenimą yra neatskiriamas palydovas, pasireiškiantis įvairiais aspektais – meilė Dievui, Tėvynei, vaikams, tėvams ir dvasiškai artimam žmogui… Simfonijoje daug įvairių nuotaikų, nerūpestingumo, ilgesio, nusivylimo ir vilties. Emocionaliausia III-oji dalis: žemiausiame styginių instrumentų registre skamba Meilės tema, kuri palaipsniui kyla aukštyn iki aukščiausio skambėjimo, kulminacijos. Po jos seka lūžis. Žmogus lieka vienišas su švelniais ir šviesiais prisiminimais…“

Dvyliktoji simfonija „Simfonia concertate“: violončelei ir fortepijonui solo bei simfoniniam orkestrui, 2010
Atlikta Vilniuje, 2012 m. kovo 11 d., solistas Mindaugas Bačkus, violončelė

Tryliktoji simfonija „In memoriam Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui“: simfoniniam orkestrui ir vargonams, 2011 m.
Premjera: 2011 metų rugsėjo 18 dieną Senosios Varėnos bažnyčioje M. K. Čiurlionio 136-jųjų gimimo metinių minėjimo ir paminklo atidengimo iškilmėse atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Juozas Domarkas, 2011 metų rugsėjo 25 dieną Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje – Lietuvos kamerinis orkestras, meno vadovas Sergej Krylov ir Jurgita Kazakevičiūtė, vargonai. 2012 m. lapkričio 11 d., koncerte „In memoriam Vladas Švedas (1934-2012)“ Šv.Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Renata Marcinkutė-Lesieur, vargonai ir Lietuvos kamerinis orkestras, meno vadovas Sergej Krylov.

Dainava : simfoninė poema pučiamųjų orkestrui, 1973, trukmė 14 min.
Kitas pavadinimas: „Dainavos šalis“
Premjera: 1975 metais atliko pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, meno vadovas ir dirigentas Romas Balčiūnas

Naktis Raganų kalne: simfoninė poema orkestrui, 2006, trukmė 9 min

Parafrazė Juozo Gruodžio tema: simfoniniam orkestrui, 1984, trukmė 6 min.
Premjera: Juozo Gruodžio gimimo 100 metų minėjimo koncerte, 1984 m. gruodžio 21 d. Kauno muzikiniame teatre, atliko Kauno muzikinio teatro orkestras, dirigentas Stasys Domarkas. 1988 metais Ordžonikidzės miesto (dabar – Vladikaukazas, Šiaurės Osetija)  festivalyje atliko vietos filharmonijos orkestras, dirigentas Juozas Domarkas

Kauno kompozitoriai : G. Kuprevičius, V. Švedas, V. Bartulis, A. Kubiliūnas sukūrė variacijas Juozui Gruodžiui, pasiremdami „Jūros putos“ dainos tema iš baleto „Jūratė ir Kastytis“. Tai kolektyvinis 4 dalių kūrinys, skirtas J. Gruodžio 100 metų jubiliejui.Vladas Švedas sukūrė antrąją variaciją

Pavasario rondo : smuikui solo ir simfoniniam orkestrui, 1986, trukmė 4 min.

„Kompozitorius atkakliai ieško savito stiliaus, stengiasi kalbėti šiuolaikine muzikos kalba, patraukti klausytojo dėmesį orkestro koloritu (plačiai naudoja mušamuosius ir varinius pučiamuosius instrumentus, taip pat orkestro pedalą), efektingomis kulminacijomis“

J. Gaudrimas

Koncertai

Koncertas fortepijonui Nr. 1 : fortepijonui ir simfoninim orkestrui, 1970, trukmė 16 min.
Premjera: 1970 metais, 1971 m. vasario 20 d. atliktas Kompozitorių namuose naujų kūrinų perklausoje atliko V. Laurinaitytė ir Nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentė Margarita Dvarionaitė

Koncertas-baladė „Vaivos juosta“ (Koncertas fortepijonui ir mušamiesiems Nr. 2): fleitai, mušamiesiems, čelestai ir fortepijonui, 1971, trukmė 15 min. Vinco Krėvės apsakymo motyvais
Premjera: 1972 metais atlikta per Lietuvos televiziją autorinėje Vlado Švedo laidoje, 1973 metų lapkričio 20 dieną  Kompozitorių sąjungos valdybos III plenume, 1972 metais gruodžio 21 dieną Valstybinėje filharmonijoje atliko Valstybinės filharmonijos orkestro mušamųjų grupė, Sonata Bielionytė, fortepijonas, Melitina Diamndidi, čelesta, Algis Vizgirda, fleita, dirigentas Juozas Aleksa, vėliau atliktas dar 5 kartus įvairiuose renginiuose

„Koncerte-baladėje „kompozitorius drąsiau naudoja naująsias išraiškos priemones, siekia tembrinio išraiškingumo“

J. Gaudrimas

Koncertas fortepijonui Nr. 3: fortepijonui, fleitai, klarnetui ir styginių orkestrui, 1978, trukmė 8 min.
1984 metais kovo 21 dieną Kauno filharmonijoje atliko Saulenė Jokužytė, fortepijonas  ir Kauno muzikinio teatro orkestras

Koncertas fortepijonui Nr. 4 : fortepijonui, fleitai, klarnetui ir styginių orkestrui, 1984, trukmė 11 min.
1986 metais atliko R. Jagminas ir Nacionalinio simfoninio orkestro kamerinė grupė, dirigentas Juozas Domarkas

Patetinis koncertas  (Penktasis koncertas): dviems fortepijonams ir mušamiesiems, 1996, trukmė 24 min.
Dalys: I. Al fresco, II. Nottumo (ad unum) III. Finale. Toccata
Premjera: 1998 m. lapkričio 13 d. festivalyje „Iš arti“ atliko Veronika Vitaitė ir Aleksandra Žvirblytė, fortepijonai, „Vilniaus mušamųjų“ ansamblis (Pavelas Giunteris, Arkadijus Gotesmanas, Raimondas Vilkočinskas, Albertas Ivanauskas, Ramūnas Kaučikas), dirigentas Mindaugas Piečaitis; 2000 metais – tie patys atlikėjai „Gaidos“ festivalyje, 2009 metais balandžio 24 dieną autoriaus 75 gimimo ir 50 kūrybinės veiklos metinėms skirtame koncerte Kauno valstybinėje filharmonijoje atliko Sonata Ališauskaitė, Jonė Punytė, fortepijonai ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro mušamųjų grupė

Koncertas fortepijonui Nr. 6 : fortepijonui ir simfoniniam orkestrui, 2002, trukmė 18 min.

Koncertas: 2 fortepijonams, 2005, trukmė 7 min.

Koncertas anglų ragui : anglų ragui solo ir styginių orkestrui, 1998, trukmė 16 min.
Premjera: 1999 metų balandžio 21 dieną Kauno filharmonijoje, balandžio 25 dieną Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje koncerte, skirtame autoriaus kūrybinės veiklos 40-mečiui, atliko Sigitas Služickas, anglų ragas ir Nacionlinės filharmonijos orkestro styginių grupė
2000 metais festivalyje „Iš arti“ atliko Sigitas  Sulžickas ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, dirigentas Donatas Katkus

Koncertas arfai: arfai solo ir styginių orkestrui, 1993, trukmė 27 min.
Dalys: 1. Duonos pagerbimas; 2. Tylus džiaugsmas. Notturno; 3. Kelias. Toccata
Premjera 1994 metų gegužės 15 d. jubiliejiniame vakare Vilniaus Arkikatedroje, gegužės 22 Kaune Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje atliko Daiva Katinienė, arfa, Kauno kamerinis orkestras, meno vadovas Gediminas Dalinkevičius, 2006 m. Berlyne atliko šveicarų arfininkė Florence Sitruk, 2009 m. balandžio 24 dieną Kauno Valstybinėje filharmonijoje, koncerte, skirtame autoriaus 75 gimimo ir 50 kūrybinės veiklos metinėms, atliko Joana Daunytė, arfa ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro styginių grupė, meno vadovas ir dirigentas Juozas Domarkas

Autorinio koncerto 2009 m. programa

Koncertas fleitai ir simfoniniam orkestrui, 2001, trukmė 11 min.
Skirtas Juozo Pakalnio atminimui
Premjera: 2004 metais kovo 13 dieną Kauno filharmonijoje koncerte, skirtame autoriaus 70-mečiui ir kūrybinės veiklos 50-mečiui atliko Valentinas Gelgotas, fleita ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas

Koncertas kanklėms ir styginių kvartetui, 1997
2010 metų kovo 17 dieną Muzikos ir teatro akademijoje atliko Aistė Bružaitė, kanklės  ir styginių kvartetas „Art vio“ (Ingrida Rupaitė, Kristijonas Venslovas, smuikai, Tomas Petrikis, altas, Povilas Jacunskas, violončelė)

Koncertas-poema: vargonams ir styginių orkestrui, 1990, trukmė 7 min.
Premjera: 2004 metais Vilniaus Arkikatedroje atliko Renata Marcinkutė Lesieur ir Nacionalinio simfoninio orkestro styginių grupė, dirigavo Juozas Domarkas

Koncertas-poema vargonams ir pučiamųjų sekstetui (2 trimitams, 2 trombonams, valtornai, ir tubai), 2009, trukmė 19 min.
Premjera: festivalio „Iš arti“ programoje 2009 m. lapkričio 22 d. Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Renata Marcinkutė Lesieur ir pučiamųjų orkestro „Trimitas“ (meno vadovas ir dirigentas Algirdas Budrys) sekstetas, dirigavo Vytautas Lukočius.

„Tai penktas mano kūrinys vargonams. Jį sukurti paskatino po didelių remonto darbų naujais balsais prabilę galingi koncertiniai Kauno Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vargonai, kuriems, mano manymu, neprilygsta nė vieni vargonai Lietuvoje. Instrumento pristatymo metu pažadėjau sukurti efektingą koncertinio žanro kūrinį, skirtą nuostabiesiems vargonams. Taip gimė koncertas-poema – dramatiškas vienos dalies kūrinys, paremtas šiuolaikine muzikos kalba, plačiai išnaudojamomis garsinėmis ir tembrinėmis instrumento galimybėmis.“

Koncertas-poema „Duonos pagerbimas“: kanklėms ir liaudies instrumentų orkestrui, 1994, trukmė 12 min.
Premjera: Lietuvos muzikos akademijoje 1996 metais atliko Regina Senkutė, kanklės, pritariant fortepijonu

Koncertas smuikui „Metamorfozės“: smuikui ir styginių orkestrui, 1992, trukmė 17 min.
Premjera: 1993 metais,1994 metais gegužės 15 dieną jubiliejiniame vakare Vilniaus Arkikatedroje, gegužės 22 Kaune Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje atliko Rimondas Katilius, Kauno kamerinis orkestras, dirigentas Gediminas Dalinkevičius

Kūrinys rašytas dešimt metų

Koncertas trimitui ir simfoniniam orkestrui, 2008

Koncertas trombonui : trombonui, mušamiesiems ir styginių orkestrui „Strophes“, 1996, trukmė 14 min. 
Premjera Tarptautiniame muzikos festivalyje „NOVA MUSICA“ 1995 metais atliko Skirmantas Sasnauskas ir Kauno muzikinio teatro kamerinis orkestras, dirigentas Darius Lapinskas

Concertino: fortepijonui solo ir styginių orkestrui, 1975, trukmė 8 min.
Kita versija: dviems fortepijonams
1975 metų birželio 3 dieną Lietuvos Kompozitorių sąjungos VII suvažiavime atliko Liuda ir Kęstutis Grybauskai

Trys pagonių apeigos: siuita liaudies instrumentų orkestrui, 1991, trukmė17 min.
Už šį kūrinį 1991 metais autoriui paskirta Kultūros ministerijos premija
Premjera: 1992 metais atliko Muzikos akademijos orkestras

Vokaliniai simfoniniai kūriniai

Vokalinės simfoninės poemos

Dzūkiškos mišios : mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui, tekstas liturginis, 2009
Skirtos Varėnos rajono Dubičių bažnyčios jubiliejui.
2012 m. lapkričio 11 d.  , koncerte „In memoriam Vladas Švedas (1934-2012) Šv.Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis ir Lietuvos kamerinis orkestras, meno vadovas Sergej Krylov; 2014 m. balandžio 6 d. Vlado Švedo kūrinių koncerte Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Petras Bingelis  ir Beata Andriuškevičienė, vargonai

Herojinė poema: vokalinė-simfoninė poema mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui / žodžiai Eduardo Mieželaičio, 1980, trukmė 7 min.
Premjera: 1980, 1994 metais atliko Kauno valstybinis choras ir Nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas

Jūros dugne: vokalinė-simfoninė poema pagal M. K. Čiurlionį lygių balsų chorui ir simfoniniam orkestrui / žodžiai Janinos Degutytės, 1980, trukmė 6 min. Premjera: 1980 metais atliko choras „Varpelis“ ir Valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas, kitas atlikimas – 1985 metais

Miško pasaka: poema mišriam chorui, 1974, trukmė 8 min.
Sukurtas Kauno valstybinio choro užsakymu.
Premjera: 1974 metais Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje. Kauno valstybinis choras atliko „XII  Kauno muzikinės savaitės“ koncerte Kauno filharmonijoje 1982 metų gruodžio 1 dieną, 1978 m. kovo 24 d. Kaune, kovo 25 d. Vilniuje, filharmonijos salėje, 1984 metais birželio 12 dieną Kauno filharmonijoje koncerte, skirtame autoriaus 50-mečiui. Ši ir kitos Kauno valstybinio choro atliekamos Vlado Švedo dainos skambėjo koncertuose JAV, Kanadoje, Prancūzijoje, Rusijoje  ir kt.2014 m. balandžio 6 d. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis. 2014 m. kovo 9 d. Valdovų rūmuose, birželio 22 d. Panemunės pilyje,  rugpjūčio 15 d. Pažaislio festivalyje, 17 d. Birštone, programoje „Taip, Donelaiti!“atliko Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis.

Tai kūrinys be žodžių, kuriame imituojami miško garsai. Kauno valstybinio choro repertuare buvo trisdešimt metų

Rūpintojėlių Lietuva: vokalinė-simfoninė poema skaitovui, mišriam chorui ir orkestrui / žodžiai Antano Miškinio, 1991, trukmė 14 min.
Premjera: 1991 metis balandžio 17 dieną Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, balandžio 18 dieną Kauno Skulptūros ir vitražo galerijoje (dabar –Įgulos bažnyčioje) atliko Robertas Vaidotas, skaitovas, Živilė Survilaitė, vargonai ir Kauno kamerinis orkestras, dirigentas Petras Bingelis, 1994 metų gegužės 15 d.jubiliejiniame koncerte Vilniaus Arkikatedroje, gegužės 22 Kaune Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje  atliko skaitovas Robertas Vaidotas, choras „Jauna muzika“ ir Kauno kamerinis orkestras, vadovas Gedominas Dalinkevičius, 2004 metais kovo 13 dieną Kauno filharmonijoje, koncerte, skirtame autoriaus 70-mečiui ir kūrybinės veiklos 50-mečiui, atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Juozas Domarkas) ir Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis) ir skaitovas Andrius Žiurauskas

Žemei ir žmogui: trys vokalinės-simfoninės poemos mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui / žodžiai Janinos Degutytės ir Eduardo Mieželaičio, 1965, trukmė 18 min.
Premjera: 1965 metais atliko Lietuvos radijo mišrus choras ir Valstybinės  filharmonijos simfoninis orkestras, dirigavo Abelis Klenickis, 1989 metų sausio 16 dieną Lietuvos Kompozitorių sąjungos X suvažiavime atliko Rita Preikšaitė, mecosopranas, Kauno styginių kvartetas (I. Klusaitė, D. Terminaitė, S. Bartulis, Ž. Šleivys), Kauno valstybinio choro grupė, 1999 metų balandžio 21 dieną Kauno filharmonijoje, balandžio 25 dieną Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje koncerte, skirtame autoriaus kūrybinės veiklos 40-mečiui, atliko Laima Domikaitė, mecosopranas ir Nacionalinės filharmonijos styginių grupė

Kantatos,oratorijosJaunystė : kantata mišriam chorui / žodžiai Janinos Degutytės, 1986
Premjera : 1986 metais atliko choras „Jaunystė“
Skirta Kauno Politechnikos instituto mišriam chorui

Lietuviška rapsodija: kantata mišriam chorui, mecosopranui ir bosui solo / žodžiai Broniaus Mackevičiaus, 1972, trukmė 14 min.
Dalys: I. Kad amžiais oštų ąžuolas. II. Broleliai, susirinkim. III. Rauda. IV. Miško broliai. V. Už tėvynę. VI. Finalas. Žydėk laiminga.
Premjera: 1980 metais atliko Kauno valstybinis choras, dirigentas Algimantas Mišeikis,1991 metais balandžio 17 dieną Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, balandžio 18 dieną Kauno Skulptūros ir vitražo galerijoje (dabar – Įgulos bažnyčioje) kantatos fragmentus  atliko Laima Domikaitė, Kauno valstybinis choras ir Kauno kamerinis orkestras, dirigentas Petras Bingelis, 2008 metais XIII šiuolaikinės muzikos festivalyje „Iš arti“ koncerte Kauno filharmonijoje atliko Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis ir fortepijoninis trio „Kaskados“ (Rusnė Mataitytė, smuikas, Edmundas Kulikauskas, violončelė ir Albina Šikšniūtė, fortepijonas)

Pažinimo šviesa: kantata baritonui, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui / žodžiai Janinos Degutytės, 1976, trukmė 24 min.
Premjera: 1980 m.,  atliko Kauno Politechnikos instituto mišrus choras „Jaunystė“ ir Kauno valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras, dirigentas Stasys Domarkas

Requiem: oratorija baritonui, skaitovui, mišriam chorui ir orkestrui / žodžiai Juozo Nekrošiaus, 1979, trukmė 24 min.
Atliktas Lietuvos kompozitorių sąjungos VI plenume 1979 metais
1980 metais atliko skaitovas Algirdas Pintukas, Kauno Valstybinis choras ir Nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas, 1986 metais birželio 3 d. Kauno filharmonijos salėje atliko Juozas Malikonis, Kauno valstybinis choras ir simfoninis orkestras, birželio 6 dieną Kauno kompozitorių naujų kūrinių perklausoje atliko Kauno muzikinio teatro orkestras, vadovas Stanislovas Čepinskis

Rožės prie IX forto: trijų dalių kantata mecosopranui ir mišriam chorui / žodžiai Eduardo Mieželaičio, Broniaus Mackevičiaus, Vytautės Žilinskaitės ir lietuvių liaudies, 1978, trukmė 14 min.
Dalys: I. Pelenai; II. Rauda; III. Rožės prie IX forto.
Premjera: 1980 metais Lietuvos kompozitorių sąjungos II plenume atliko Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis, „XII Kauno muzikos savaitės“ koncerte Kauno filharmonijoje 1982 m. gruodžio 1 dieną, 1984 metų kovo 21 dieną atliktas Kauno filharmonijoje, 1984 metų birželio 13 dieną atlikta Kauno filharmonijoje koncerte, skirtame autoriaus 50-mečiui, JAV 1990 metais atliko jaunimo choras „Bridgevater“

Trys mergelės: kantata- baladė lygių balsų chorui ir orkestrui / žodžiai Aldonos Puišytės, 1983, trukmė 18 min.
Dalys: I. Queto; II. Lugubre; III. Moderato
Premjera: 1984 metais birželio 13 dieną Kauno filharmonijoje, koncerte, skirtame autorius 50-mečiui, atliko Kauno valstybino choro moterų grupė ir Nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas

Psalmių simfonija : oratorija solistams, chorui, skaitovui ir simfoniniam orkestrui, 2012

Pagal partizanų ir tremtinių tautosaką

Žemei ir saulei kantata mecosopranui, mišriam chorui ir styginių kvartetui / žodžiai Aldonos Puišytės, 1988, trukmė 20 min.
Į savo repertuarą įtraukė Kauno valstybinis choras. 1991 metais balandžio 17 dieną Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, balandžio 18 dieną Kauno Skulptūros ir vitražo galerijoje (dabar – Įgulos bažnyčia) atliko Laima Domikaitė, Kauno valstybinis choras ir Kauno kamerinis orkestras, dirigentas Petras Bingelis, 1989 metais atliko Rita Preikšaitė, Kauno valstybinio choro kamerinė grupė ir Kauno kvartetas, dirigentas Juozas Domarkas

„Tai pagoniškų ritualų kantata. Muzikinį pagrindą sudaro dzūkų rugiapjūtės dainų intonacijos su joms būdingomis dermėmis ir improvizacija, antifoninė dainavimo maniera“

Iš kantatos „Žemei ir saulei“ rankraščio

Kamerinė instrumentinė kūryba

Styginių kvartetai

Pirmasis styginių kvartetas „Ave, vita“, 1993, trukmė 12 min.
Premjera: 1994 metų balandžio 14 d., jubiliejiniame koncerte Panevėžio Švenčiausios Trejybės bažnyčioje, balandžio 17 dieną Kaune, Švento Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Vilniaus kvartetas (Audronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, smuikai, Audronė Pšibilskienė, altas, Augustinas Vasiliauskas, violončelė)

Antrasis styginių kvartetas, 1997, trukmė 13 min.
Už šį kūrinį 1997 metais Kompozitorių sąjunga ir Muzikos fondas kamerinių kūrinių styginiams konkurse autoriui skyrė II premiją
Festivalyje „Gaida“ 1997 m. lapkričio 9 d. Rusų dramos teatre, 1999 metų balandžio 21 dieną Kauno filharmonijoje, balandžio 25 dieną Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje koncerte, skirtame autoriaus kūrybinės veiklos 40-mečiui, atliko styginių kvartetas „Chordos“ (Ieva Sipaitytė, Eglė Jurašiūnaitė, smuikai, Robertas Bliškevičius, altas, Darius Stabinskas, violončelė)

Styginių kvartete atsispindi nuotaikos po daugelio metų atvykus į gimtinę. Gyvenimas, tartum nemunų vandenys nusineš į vaikystę, jaunystę, tik prisiminimuose likę draugai ir artimieji…Norisi, kad gyvenimas sustotų, palauktų…

Vladas Švedas

Trečiasis styginių kvartetas, 2003-2004, trukmė 12 min.

Ketvirtasis styginių kvartetas, 2007

Penktasis styginių kvartetas, 2009  
Atliko Kauno styginių kvartetas

Dedikacija: styginių kvartetui, 2003, trukmė 3 min.
Premjera: 2003 metais atliko Kauno styginių kvartetas

Dvi pjesės: violončelei ir fortepijonui
1989 metų vasario 11 dieną Meno drabuotojų namuose atliko Jonas Kazlauskas, violončelė, fortepijonu akomponavo autorius (žr.: Galerija)

Pro memoria Jadvygai Čiurlionytei: styginių kvartetui, 1992, trukmė 6 min. Premjera: 1992 metais J. Čiurlionytės 100-ųjų metinių proga M. K. Čiurlionio galerijoje atliko Kauno styginių kvartetas, 1999 metų balandžio 21 dieną Kauno filharmonijoje, balandžio 25 dieną Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje koncerte, skirtame autoriaus kūrybinės veiklos 40-mečiui, atliko styginių kvartetas „Chordos“ (Ieva Sipaitytė, Eglė Jurašiūnaitė, smuikai, Robertas Bliškevičius, altas, Darius Stabinskas, violončelė)

Dainavos šalis: kvintetas akordeonams, 1985, trukmė 11 min.
Kita versija: 5 min.
Premjera valstybinėje konservatorijoje Vilniuje, vėliau atlikta Menininkų namuose

Duo sonata: klarnetui ir fagotui, 2002, trukmė 11 min.
Parašyta Gento konservatorijos (Belgija) užsakymu, ten pat įvyko premjera, 2004 metais  IX šiuolaikinės muzikos festivalyje „Iš arti“ Kaune, atliko A. Taločka, klarnetas ir Š. Kačionas, fagotas.

Iš 19 konkursui pateiktų kūrinių Duo sonata įvertinta II-ąja premija

Fantastinis šokis, žr. : Kiškio sapnas

Fortepijoninis kvintetas Nr. 1 „Praeitis“ : fortepijonui ir styginių kvartetui, 2001, trukmė 13 min.
Premjera: E. Griego ir M. K. Čiurlionio festivalyje 2001 metais atliko Lina Giedraitytė ir kvartetas „Chordos“, 2002 metais lapkričio 15 dieną Kauno filharmonijoje VII festivalyje „Iš arti“ atliko Aušra Bartkevičiūtė, fortepijonas ir Kauno styginių kvartetas (Ingrida Rupaitė, Dalia Terminaitė, smuikai, Irena Bilotaitė, altas ir Saulius Bartulis, violončelė), 2008 m. lapkričio 21 dieną XIII festivalio „Iš arti“ koncerte Kauno filharmonijoje, 2010 metais XV festivalio„Iš arti“ koncerte „Kauno langas“ Vilniaus taikomosios dailės muziejuje atliko Kauno styginių kvartetas ir pianistė Lina Krėpštaitė

Fortepijoninis kvintetas „Gimtinės šaltiniai“  Nr. 2: fortepijonui ir styginių kvartetui, 2001, trukmė 12 min.
Dalys: Gimtinės šaltiniai; Tolimi horizontai; Gyvenime, palauk
Premjera: 2002 m. lapkričio 16 d. Kauno filharmonijoje atliko Kauno styginių kvartetas ir Aušra Bartkevičiūtė, fortepijonas, gruodžio 12 dieną Lietuvos Kompozitorių namuose perklausoje-aptarime, 2007 metų spalio 24 dieną M. Žilinsko dailės galerijoje, 2008 m. sausio 14 d. atliktas Kauno menininkų namuose pristatant plokštelęL’Eau éblouissante“ atliko Kauno styginių kvartetas ir Lina Kėpštaitė

Kūrinį parašyti įkvėpė M.K. Čiurlionio paveikslas

Fugato: fortepijonui (4 rankoms), 2003, trukmė 1 min.

Jūros bangos švelnus prisilietimas : obojų kvintetas, 3 dalių, 2010, trukmė 18 min.
Premjera: Festivalyje „Iš arti“, programoje „Kūrėjai-kūriniai-premjeros-instrumentai“ 2010 m. lapkričio 9 d. Marijampolėje, 10 d. – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, 11 d. Jonavos muzikos mokykloje atliko Lietuvos Obojų kvintetas (Robertas Beinaris, Tomas Bieliauskas, obojai, Laura Kasinskaitė, meilės obojus, Petras Kuraitis, anglų ragas, Arūnas Zujus, fagotas, meno vadovas Robertas Beinaris)

Kiškio sapnas, fantastinis šokis: klarnetui ir fortepijonui, 1973, trukmė 3 min.
Kita versija: fleitai ir fortepijonui

Klarnetų kvartetas=Clarinett quartet, 1996, trukmė 16 min.
1996 metais lapkričio 17 dieną M. K. Čiurlionio galerijoje atliko Dainius Ligeika, Audrius Žiūra, Donatas Kalinauskas, Edvinas Zubrys
Redakcija: 2003 metais
Gento konservatorijos (Belgija) užsakymu, premjera įvyko Briuselyje 2003 metais.

Miško pasakos : 54 pjesės fleitai, klarnetui ir obojui, 2003

Miško varpeliai: 32 pjesių ciklas: 1-4 fleitoms, 2000, trukmė 45 min.

Pavasario ilgesys (Sonatina):  kanklių trio, 1986, trukmė 6 min.
Premjera: 1986 metais vasario 14 dieną Menininkų namuose atliko Alvyda Zimavičienė, Onutė Auškalnytė ir Dalia Reklaitytė, 1988 metais atliko Dailės muziejaus kanklių trio

Pavasario rondo: smuikui ir fortepijonui, 1973, trukmė 4 min.
Kita versija: smuikui solo (žr. : Solo instrumentams)

Praeitis (žr.: fortepijoninis kvintetas Nr. 1)

Ratnyčėlė: poema kanklių ansambliui, 1996, trukmė 8 min.
 Užsakyta Respublikinei dainų šventei

Gamtininko ir rašytojo V. Nedzinsko atminimui.

Reminiscencijos: 4 klarnetams, 1996, trukmė 16 min, 15 sek.
Dalys:Ankstyvas vasaros rytas, Dzūkų miško pasaka, Žmogaus nuotaikos ankstyvą rytą
1997 metais spalio 17 d. VII-ajame Baltijos muzikos festivalyje „Gaida“ Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje atliko A. Taločka, J. Rezničenko, A. Žiūra, klarnetai, D. Kalinauskas, bosinis klarnetas

Saksofonų kvartetas =Saxophone quartet, 2001, trukmė 16 min.  
Sukurtas Stokholmo saksofonų kvarteto užsakymu 

2001 m. lapkričio 25 d. Kauno filharmonijoje atliko Stokholmo saksofonų kvartetas (Stockholm Saxophone quartet), 2002 metais atliktas  Stokholme ( Švedija), 2011 m. atliko Kelno (Vokietija) saksofonų kvartetas „Signum Saxophone Quartet“

Simfonija Nr. 1: dviems fortepijonams, 1963, trukmė 18 min.
Atliko Aldona Dvarionaitė ir Bernardas Vasiliauskas
Versija : styginių orkestrui
Žr.: Simfoniniai kūriniai

Diplominis darbas

Skerco: smuikui ir fortepijonui, 1960, trukmė 5 min.

Sonatos

Sonata Nr. 1: fleitai ir fortepijonui, 1958, trukmė 12 min.

Sonata Nr. 2: fleitai ir fortepijonui, 1966, trukmė 10 min.

Sonata Nr. 3: fleitai ir fortepijonui, 1991, trukmė 16 min

Sonatina kanklėms, žr.: Pavasario ilgesysSonata-fantazija: smuikui ir fortepijonui, 1997, trukmė 15 min.
Premjera : 1998 m. festivalyje „Gaida“atliko Darius Dikšaitis ir Eglė Vasiliūtė. Pasaulinė premjera įvyko Osle; 1999 metų balandžio 21 dieną Kauno filharmonijoje, balandžio 25 dieną Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje koncerte, skirtame autoriaus kūrybinės veiklos 40-mečiui, atliko Darius Dikšaitis, smuikas ir Eglė Vasiliūtė, fortepijonas

Už šį kūrinį autoriui paskirta Edvardo Grygo draugijos (Norvegija) paskatinamoji premija

Sonata duo : klarnetui ir bosiniams klarnetui, 2002
2003 metais balandžio 24 d. penktojoje autorinėje perklausoje Kompozitorių sąjungos salėje, Briuselio filharmonijoje atliko Briuselio muzikos akademijos studentai

Trio sonata: altinei fleitai ir dvejiems mušamiesiems, 2005, trukmė 7 min.
2005 metais lapkričio 13 d. festivalyje „Iš arti“ Karininkų ramovėje Muzikos ir teatro akademijos mušamųjų katedros dėstytojų ir studentų koncerte atliko Valentinas Gelgotas, fleita ir Saulius Astrauskas, Giedrius Aušra, Gediminas Mačiulskis, mušamieji. Vėliau kūrinys atliktas Gente, Briuselyje, Berlyne

Kvietimas į jubiliejinį koncertą

Trio sonata: altinei fleitai, gitarai ir mušamiesiems, 2000, trukmė 7 min.
Premjera: Pažaislio festivalyje 2002 metais atliko Valentinas Gelgotas, fleita, Reinbert Evers, gitara, Pavel Giunter, mušamieji

Trio sonata „Allegro barbaro“: fleitai, altui ir fortepijonui, 2011
Premjera: 2011 m. birželio 3 d. Menininkų namuose atliko ansamblis „Vilniaus arsenalas“ (Laima Šulskutė, fleita, Rolandas Romoslauskas, altas ir Sergejus Okruško, fortepijonas)

Sonata kanklėms, sonata arfai, sonata fortepijonui
žr.: Solo instrumentams

Toccata: 2 fortepijonams (8 rankoms), 2002, trukmė 6 min..
Premjera: 1999 metų balandžio 21 dieną Kauno filharmonijoje, balandžio 25 dieną Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje koncerte, skirtame autoriaus kūrybinės veiklos 40-mečiui, atliko Aušra Adzgauskaitė, Giedrė Aleksynaitė, Inesa Ančenkovaitė ir Rūta Lenčiauskaitė, fortepijonai
2003 metais balandžio 24 d. penktojoje autorinėje perklausoje Kompozitorių sąjungos salėje, 2003 m. lapkričio 13 d. festivalio „Iš arti“ koncerte Kauno filharmonijoje atliko Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivės: Inesa Bučenkova, Agnė Petruškevičiūtė, Liuda Zaiceva, Rūta Gurevičiūtė

Trio: klarnetui,smuikui ir fortepijonui, 2006, trukmė 9 min., 30 sek.
2006 metų lapkričio 8 d. Mykolo Žilinsko dailės galerijoje festivalyje „Iš arti“ atliko „Naujasis Vilniaus trio“ (Darius Dikšaitis, smuikas, Antanas Taločka, klarnetas, Rūta Mikelaitytė, fortepijonas)

Trys epitafijos Juliui Juzeliūnui: styginių orkestrui, 2001, trukmė 13 min.
2001 m. lapkričio 23 d. festivalyje „Iš arti“ Kauno filharmonijoje atliko Kauno kamerinis orkestras
Pirmoji dalis, trukmė 2 min.
2001 metų spalio 25 d. „Gaidos“ festivalio koncerte Rusų dramos teatre atliko Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus

Bendra 20 J. Juzeliūno mokinių kompozicija, kiekviena trunkanti po vieną minutę. Kompozitoriai: Feliksas Bajoras, Jūratė Baltramiejūnaitė, Algirdas Brilius, Algirdas Bružas, Zita Bružaitė, Vytautas Germanavičius, Jurgis Juozapaitis, Vytautas Jurgutis, Algirdas Klova, Vytautas Laurušas, Teisutis Makačinas, Vytautas Montvila, Onutė Narbutaitė, Loreta Narvilaitė, Leonas Povilaitis, Daiva Rokaitė-Dženkaitienė, Eglė Sausavičiūtė, Remigijus Šileika, Vladas Švedas, Mindaugas Urbaitis sukūrė po pjesę, trunkančią 1 minutę. Išeities tašku pasirinktas Juliaus Juzeliūno knygoje „Akordo sandaros klausimu“ aptariamas dvylikalaipsnis garsiaeilis as-b-d-e-fis-a-h-es-f-g-c-des.

Trys kiškio pasakos : smuikui ir fortepijonui, 1975

Solo instrumentams

FortepijonuiAllegro con fucio: fortepijonui, 2003, trukmė 11 min.

Allegro ma non troppo: fortepijonui (4 rankoms), 2002, trukmė 4 min.
2003 metais atliktas koncerte Kauno filharmonijos salėje

18 pjesių: fortepijonui, 1970, trukmė 20 min.

Humoreska: fortepijonui, 1957, trukmė 4 min.

Invencija : fortepijonui

Preliudas ir fuga: fortepijonui, 2002, trukmė 4 min.

Punctum contra puncktum: 43 polifoninės pjesės fortepijonui, 1976 , trukmė 20 min.
Turinys: žr. Natų leidiniai

Sonata Nr. 1 fortepijonui, 1994, trukmė 19 min.
Premjera: 1996 metais festivalyje „Musica nova“ atliko Birutė Vainiūnaitė

Sonata Nr. 2: fortepijonui, 1999, trukmė 14 min.

Sonata Nr. 3: fortepijonui,2006

Ketvirtoji sonata- fantazija „Pavasario vandenys“: fortepijonui, 2000

Trys legendos: fortepijonui, 1960, trukmė 12 min.
Kita versija: 1981, trukmė 5 min.
Atliko: Aldona Dvarionaitė

„Pagal M. K. Čiurlionio paveikslus „Miškas“, Tvanas“ ir „Laidotuvės“. Pirmas savarankiškas kūrinys baigus Muzikos akademiją ir pirmasis kūrinys lietuvių muzikoje pagal Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Kompozitorių sąjungoje per kūrinio aptarimą Balys Dvarionas pasakė: Vladui Švedui: „Suradai savo kelią ir muzikinės kalbos stilių tad linkiu eiti tuo keliu“.

Trys pjesės: fortepijonui, 1956-1957
Dalys:Alla Debussy, 1957, trukmė 5 min.;
Padavimas, 1957;
Toccata
Atliko Bernardas Vasiliauskas, 1986 m.balandžio 11 d. Valstybinėje konservatorijoje atliko J. Gruodžio aukštesn. muzikos mokyklos moksleivė Ž. Lenkutytė

Variacijos :fortepijonui, 1976, trukmė 6 min.
Kompozitorių sąjungos suvažiavime atliko Aldona Dvarionaitė

Akordeonui

Baroko siuita: akordeonui, 1974, trukmė 10 min.
Dalys: Preliudas (Senamiesčio kampelis); Alemanda; Sarabanda; Tokata; Fuga; Postliudas
Premjera Leipcige. 1975 metais balandžio 16 dieną koncerte Valstybinėje konservatorijoje  atliko Genadijus Savkovas

Invencijos : akordeonui
Turinys: Invencija Nr. 1; Invencija Nr. 2; Invencija Nr. 3

Kanonas : akordeonui
1975 metais balandžio 16 d. koncerte atliko Valstybinės konservatorijos studentai

Sonata Nr.1 akordeonui, 1972, trukmė 10 min. 06 sek.
Dalys: Risoliuto; Intermecco. Lento e molto rubato; Finalas. Presto
1975 metais balandžio 16 dieną atlikta koncerte Valstybinėje konservatorijoje  atliko Aleksandras Rubinas

Sonata Nr. 2 akordeonui, 1975, trukmė 8 min.
1975 metais balandžio 16 d. Valstybinėje konservatorijoje atliko Eduardas Gabnys, susitikime su kompozitoriumi pagrojo 2-osios muzikos mokyklos moksleiviai

Toccata ir fuga : akordeonui, 1974, trukmė 5 min
1975 metais balandžio 16 dieną koncerteValstybinėje konservatorijoje  atliko Aleksandras Ančenkovas

Trys invencijos: akordeonui, 1975, trukmė 6 min.
1975 metais balandžio 16 dieną koncerte atliko Eduardas Gabnys

Variacijos akordeonui, 1978, trukmė 8 min.
Premjera įvyko Kijevo konservatorijoje

Vargonams

Ad vitam aeternam (Sonata Nr. 3) vargonams, 2000, trukmė 11 min.
Dedikuota vyskupui Rimantui Norvilai
Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčioje atliko Renata Marcinkutė Leseur. 2012 m. lapkričio 11 d. koncerte „In memoriam Vladas Švedas (1934-2012) Šv.Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Renata Marcinkutė Lesieur, vargonai.

Canti e lamenti (Sonata Nr. 1): vargonams, 1989, trukmė 17 min.
Premjera: 1990 metais sausio 15 d. „Gaidos“ festivalyje, Vilniaus Arkikatedroje atliko Renata Marcinkutė Leseur,  1991 metais balandžio 17 dieną Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, balandžio 18 dieną Kauno Skulptūros ir vitražo galerijoje (dabar – Įgulos bažnyčioje) atliko Ž. Survilaitė, 1994 metų balandžio 14 d., jubiliejiniame koncerte Panevėžio Švenčiausios Trejybės bažnyčioje, balandžio 17 dieną Kaune, Švento Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, gegužės 15 dieną jubiliejiniame vakare Vilniaus Arkikatedroje atliko Renata Marcinkutė Lesieur

Per crucem ad lucem (Sonata Nr. 2): vargonams, 1993, trukmė 17 min.
Premjera: Šiuolaikinės muzikos festivalyje „Nova musica“ 1994 metais, gegužės 15 dieną jubiliejiniame vakare Vilniaus Arkikatedroje, balandžio 17, gegužės 22 dieną Kaune Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje  atliko Renata Marcinkutė Leseur

Sonata Nr. 2: vargonams,1993
„Nova musica“ festivalyje atliko Renata Marcinkutė Lesieur; 2014 m. balandžio 6 d. Vlado Švedo kūrinių koncerte Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Renata Marcinkutė-Lesieur

Smuikui

Pavasario rondo: smuikui, 1973
Atliko: Raimondas Katilius
Kita versija: žr. : Kamerinė instrumentinė kūryba

Scerco : smuikui, 1960

Sonata smuikui, 1999, trukmė 14 min.
Atliktas 2003 metais balandžio 24 d.penktojoje autorinėje perklausoje Kompozitorių sąjungos salėje, 2004 metais spalio 1 d. „Muzikos rudens“ festivalyje „Draugystės“ sanatorijos salėje Druskininkuose, „Marių klavyrų“ festivalyje Klaipėdoje spalio mėnesį ir spalio 3 d. Babtuose atliko Giedrė Žiliukaitė

Įvairiems instrumentams

Epitafija Daivai (Rokaitei) : varpams
Atliktas XV festivalyje „Iš arti“ 2010 metų spalio 30 d. Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje, skambino Julius Vilnonis

Sonata arfai, 1998, trukmė 9 min.
2006-2008 metais Florence Sitruk (Šveicarija) atliko Berlyne, Dubline, pasauliniame kongrese Briuselyje ir kt.

Sonata kanklėms, 1997

Sonata „Vienatvė“ („Solitude“): violončelei solo, 1988, trukmė 12 min.
Atlikta 1988 metais X kompozitorių sąjungos suvažiavime, 1989 metų sausio 21 dieną Lietuvos Kompozitorių sąjungos X suvažiavime atliko V. Šiliūnas, gruodžio 21 dieną Kaune ir Vilniuje, Kauno kompozitorių kūrinių koncerte ir ciklo „XX amžiaus muzika“, 1991 metų spalio 26 dieną festivalyje „Gaida“ Lietuvos muzikos akademijoje,1994 metų balandžio 14 d., jubiliejiniame koncerte Panevėžio Švenčiausios Trejybės bažnyčioje, balandžio 17 dieną Kaune, Švento Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, 1995 metais birželio 14, Gedulo ir vilties dieną Alytaus bažnyčioje atliko Rimantas Armonas (violončelė)

Sonata“ turi dažnai nutylimą, bet ryškų pavadinimą „Vienatvė“. Kūrinys išreiškia tipiškus besiblaškančio romantiko jausmus: maištą (I dalyje), lyrišką, filosofinį susimąstymą (II dalyje). III dalis, pasak kompozitoriaus –mirties šokis, o IV-je, finalinėje dalyje, vėl perteikiama kova, protestas; suskamba ir nevilties rauda.“(Rita Nomicaitė)

„Vladas Švedas įvairoms vienatvės būsenoms išreikšti naudoja daug sudėtingų violončelės griežimo išraiškos priemonių : disonansinius dvigarsius ir akordus, ketvirtatonius intervalus, įvairią stryko techniką, sudėtingą ritmiką.“

Rimantas Armonas

Trys pjesės: klarnetui, 1973, trukmė 8 min.
Premjera Briuselyje

Trys pjesės: trimitui, 1976, trukmė 7 min.
Premjera įvyko Leipcige

Vokaliniai kūriniai

Dzūkiškos godos Nr. 1 : šešios poemos sopranui ir styginių kvartetui / tekstas lietuvių liaudies, 1974, trukmė 20 min.
Premjera: 1978 metais birželio 10 d. Lietuvos kompozitorių sąjungos VIII suvažiavime, 1979 metais rugsėjo 9 d. „Muzikos rudens“ festivlio koncerte Valstybinėje filharmonijoje atliko Gražina Apanavičiūtė, sopranas ir M. K. Čiurlionio kvartetas, 1982 metais gruodžio mėnesį „XII Kauno muzikos dienų“ koncerte Menininkų namuose atliko Regina Tumuliauskaitė ir Čiurlionio kvartetas, 1995 metais birželio 14, Gedulo ir vilties dieną Alytaus bažnyčioje atliko Inesa Linaburgytė

Dzūkiškos godos Nr. 2: keturios poemos mecosopranui, klarnetui, altui ir fortepijonui / tekstas lietuvių liaudies, 1974, trukmė 20 min.
Kita versija: mecosopranui, klarnetui, altui ir violončelei, 1974
Premjera:  1993 metais birželio 25 dieną tarptautiniame muzikos festivalyje „For fest Kromĕříž“ Čekijoje, 1998 metų birželio 1 d. koncertų salėje „Lichtenštejnský palác“ Prahoje koncerte „Umeleck  besedy“ atliko Oldriška Musilova, mecosopranas ir ansamblis „ARS Cameralis“, Čekijos radijuje padarytas įrašas  ansamblio „ARS Cameralis“ užsakymu, 1994 metų balandžio 14 d., jubiliejiniame koncerte Panevėžio Švenčiausios Trejybės bažnyčioje, balandžio 17 dieną Kaune, Švento Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Inesa Linaburgytė, mecosopranas, Ingrida Armonaitė, smuikas, Rimantas Armonas, violončelė ir Renata Marcinkutė Lesieur, vargonai
Kita versija: Trys poemos mecosopranui, smuikui, violončelei ir vargonams
Dalys: I. Oi, teka bėga žvaigždelė vakarinė ; II. Generalia (vaikų daina); III. Dzūkų tremtinių rauda
1995 metais Alytuje atliko Inesa Linaburgytė, mecosopranas, Ingrida Armonaitė, smuikas, Rimantas Armonas, violončelė ir Renata Marcinkutė Lesieur, vargonai

Tai 17 įvairių žanrų kūrinių ciklas.

Introibo ad altari Dei: vokalinis triptikas mecosopranui ir vargonams / tekstas Fausto Kiršos ir J[ono?] Starkaus, 1995, trukmė 12 min.
Premjera: 1995 metais Alytuje atliko Inesa Linaburgytė, mecosopranas ir Renata Marcinkutė Lesieur,  tarptautiniame šiuolaikinės muzikos festivalyje“ Nova musica“ 1996 atliko Inesa Linaburgytė, mecosopranas ir Renata Marcinkutė Leseur, vargonai
Kita versija: mecosopranui ir styginių orkestrui
1999 metų balandžio 21 dieną Kauno filharmonijoje, balandžio 25 dieną Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje koncerte, skirtame autoriaus kūrybinės veiklos 40-mečiui, atliko Laima Domikaitė, mecosopranas ir Nacionalinės filharmonijos styginių grupė

Išjojo brolis medžioti: vokalinis ciklas mecosopranui, fleitai, klarnetui ir fagotui / tekstas lietuvių liaudies, 1975, trukmė 12 min.
kitas pavadinimas „Trys liaudies dainos“, kitas pavadinimas „Trys medžioklės sutartinės“
Premjera: 1973 metais sausio 19 d. Kaune, 29 d. Vilniuje, 31 d. Kapsuke (dab. Marijampolė) atliko D. Kasperiūnaitė ir A. Vizgirda, fleita, J. Černius, klarnetas, J. Slankauskas, fagotas, 1976 metais balandžio 2 d. Varšuvos filharmonijoje atliko Alicja Marčak-Faberova, mecosopranas, Andrzej Wojakowski, fleita, Ryszard Jarosik, obojus, Jan Jędrak, klarnetas, Jerzy Pałubski, fagotas, tais pačiais metais atliktas Minske

Lakštutė: sidabrinę rasą: balsui su fortepijonu / žodžiai Martyno Vainilaičio

Liūdinti ieva: baladė bosui ir fortepijonui / žodžiai Alekso Dabulskio, 1976, trukmė 6 min.
Premjera: 1980 metais atliko Juozas Malikonis, bosas ir autorius, 1982 metais gruodžio mėnesį „XII Kauno muzikos dienų“ koncerte Menininkų namuose atliko Juozas Malikonis ir Saulė Jokužytė

Malda žemei : poema mecosopranui ir smuikui / žodžiai Janinos Degutytės
1994 metų balandžio 14 d., jubiliejiniame koncerte Panevėžio Švenčiausios Trejybės bažnyčioje, balandžio 17 dieną Kaune, Švento Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Inesa Linaburgytė, mecosopranas ir Ingrida Armonaitė, smuikas

Neramus vėjas: vokalinis ciklas bosui ir fortepijonui / tekstas Broniaus Mackevičiaus, 1976, trukmė 17 min.
1976 metais festivalyje „Muzikos ruduo“,1980 metais Minske,1982 metais „XII Kauno muzikos dienų“koncerteMenininkų namuose atliko Juozas Malikonis ir Saulė Jokužytė, fortepijonas.

Prie kapo: baladė bosui ir fortepijonui / tekstas Vytauto Montvilos, 1975, trukmė 12 min
Kita versija: 6 min.
Premjera: „Muzikos rudens“ festivalyje 1976 metais atliko Juozas Malikonis, bosas ir autorius

Trys meditacijos: mecosopranui ir styginių orkestrui / tekstas Fausto Kiršos, J. Starkaus, 1995, trukmė 12 min.
1991 metais balandžio 17 dieną Panevėžio Šv.Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, balandžio 18 dieną Kauno Skulptūros ir vitražo galerijoje (dabar – Įgulos bažnyčioje) atliko Laima Domikaitė, Kauno valstybinis choras ir Kauno kamerinis orkestras, dirigentas Petras Bingelis, 2004 metais spalio 3 d. festivalyje „Muzikos ruduo“ Kauno filharmonijoje uždarymo koncerte atliko Inesa Linaburgytė ir Kauno kamerinis orkestras, vadovas Vytautas Lukočius

Trys partizanų dainos: bosui, tenorui ir fortepijonui / tekstas lietuvių liaudies, 1990, trukmė 9 min.
Premjera: 1991 metais atliko Eduardas Gutauskas, Juozas Malikonis ir autorius

Trys sutartinės: bosui ir fortepijonui / tekstas lietuvių liaudies, 1972, trukmė 9 min.
Premjera: 1973 metais gruodžio 17 d. J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos salėje atliko Juozas Malikonis ir Sonata Bielionytė, 1975 m. susitikime su Šakių rajono gyventojais atliko Juozas Malikonis  ir A. Žuromskas

Chorui, ansambliui

Augin tėvas : lietuvių liaudies daina „Armonikos“ ansambliui „Augin tėvas du sūneliu…“ , 1980

Ant ežero kranto : „Iš laivo klastingo, iš debesio juodo…“/ Žodžiai Alekso Dabulskio

Ąžuolo baladė“ : poema mišriam chorui ir vargonams / žodžiai Broniaus Macevičiaus, 1986-1987 m.

Brangi kaip vėliava : daina dviems solistėms ir mišriam chorui / žodžiai Broniaus Mackevičiaus

Buvo buvo, kaip nebuvo

Du broliukai / žodžiai Petro Gaulės
Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansamblio repertuare

Gimtinei pašaukus: daina mišriam chorui / žodžiai Broniaus Mackevičiaus

Giria : vokaliniam ansambliuižodžiai Justino Marcinkevičiaus 2014 m. balandžio 6 d. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis

Kalvelis: harmonizuota lietuvių liaudies daina, trukmė 1 min., 30 sek.
Atlikta 1985 metų Respublikinėje dainų šventėje

Kieno linai už upelio/ žodžiai liaudies: chorui a capella
Atlikta Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansamblio programoje „Tėviškės garsai“

Liepsnojantys medžiai: mišriam chorui / žodžiai Janinos Degutytės, 2000, trukmė 3 min.
Premjera: 2002 m. lapkričio 16 d. festivalyje „Iš arti“Kauno filharmonijoje atliko Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis; 2014 m. balandžio 6 d. Vlado Švedo kūrinių koncerte Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atliko Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Petras Bingelis.

Motulė žemė „Vargeliams mano paklojo žemė…“ / Žodžiai Broniaus Macevičiaus : balsui su fortepijonu

Retasai: šokis
Atliktas 1975 metų Kauno miesto dainų ir šokių šventėje

Rugiapiūtė : vokalinis choreografinis vaizdelis
Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansamblio repertuare

Su draugystės daina : „Nuo Baltijos jūros krantų gintarinių…“ : mišriam chorui / žodžiai Petro Gaulės
Atliktas Dainų ir šokių liaudies ansamblių šventėje „Po gimtinės dangum“ 1976 m. birželio 13 d.

Tu mano lyguma žalia: moterų chorui ir fortepijonui/ žodžiai Elenos Mezginaitės

Vilko bajorystė : mišriam chorui
2002 m. festivalyje „Iš arti“ atliko Kauno valstybinis choras

Žemės Lietuva : „Mėlyni miškai, mylimi laukai“ : moterų chorui

Vaikams

Baravykas : O kad vyko, tai pavyko…“ : [vienbalsė daina su fortepijonu] / žodžiai Kazio Jakubėno

Cha-cha-cha. „Vaikštinėjo vienas Cha…“ : balsui, pritariant  fortepijonu ; [cis¹-e²] / žodžiai Martyno Vainilaičio.

Dėkojimas gegužiui : „Ačiū tau, Geguži…“ : dvibalsė daina be pritarimo

Duežiai: balsui ir fortepijonui / žodžiai Martyno Vainilaičio, 1974

Du ožiukai : „Susirgo ožiukai – abudu broliukai“: vienbalsė daina / žodžiai Prano Raščiaus

Dundulis dunda : vaikų chorui a capella

Dūzgia bitutė : kanklėms, trukmė 1 min., 22 sek

Indrutė ir drugelis: smuikui ir fortepijonui, 1971, trukmė 3 min.

Inkilėlis: vaikų chorui ir fortepijonui / žodžiai Vinco Giedros

Juokų maišelis : balsui pritariant fortepijonu

Kiškio pasakos: 3 pjesės smuikui ir fortepijonui, 1971-1972, trukmė 8 min.
Turinys: Kiškis smaližius, Kiškis drąsuolis, Kiškis padauža (fuga)
1975 metais susitikime su kompozitoriumi atliko 2-osios muzikos mokyklos moksleiviai

Mano gimtinė: vaikų chorui ir fortepijonui / žodžiai A. Skinkio, 1970
Susitikime su kompozitoriumi 1975 metais atliko 2-osios muzikos mokyklos moksleiviai, 1977 metais atliktas Vilniuje

Mažas malūnėlis : kanklėms

Mes nulipdėm sniego senį : balsui su fortepijonu / žodžiai Martyno Vainilaičio

Meškio šokis: smuikui ir fortepijonui, 1971, trukmė 3 min.
Susitikime su kompozitoriumi 1975 metais pagrojo 2-osios muzikos mokyklos moksleiviai

Motulės pasaka: smuikui ir fortepijonui, 1971, trukmė 2 min.

Neša upė lyteles / žodžiai Martyno Vainilaičio

Pavasariška / aranž. A. Prūsevičiaus, žodžiai A. Kazanavičienės

Pionierių traukinys: vaikų chorui ir fortepijonui
1975 metais susitikime su kompozitoriumi atliko 2-osios muzikos mokyklos moksleiviai

Postliudai: vaikams

Pirmieji pionieriai: vaikų chorui ir fortepijonui / žodžiai Vinco Giedros

Polifoninėspjesės mažiesiems: fortepijonui, 1967, trukmė  2 min., 40 sek.

Rasos lašeliai : kanklėms
2002 m. kovo 18 dieną Kanklių muzikos vakare-seminare „Kanklės praeityje, dabartyje, ateityje“ atliko Edita Guobaitė

Rauda (Sigutė): smuikui ir fortepijonui, 1971, trukmė 5 min.
1975 metais susitikime su kompozitoriumi pagrojo 2-osios muzikos mokyklos moksleiviai

Senis besmegenis / žodžiai Martyno Vainilaičio, trukmė 54 sek.

Tarp žiedų : „Visą dieną tarp žiedų…“: vienbalsė daina vaikams