„Kauno menininkai“ – elektroninis žinynas, kuriame pateikiama bibliografinė, faktografinė informacija bei ikonografinė medžiaga apie žinomus Kauno dailininkus, kompozitorius, režisierius, atlikėjus. Informaciją apie menininkus rengia Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriaus specialistai.

E. žinyne pateikiama:

  • Trumpa menininko biografija.
  • Menininko kūrybos darbų, parodų, spektaklių sąrašas.
  • Bibliografija apie menininką: knygos, straipsniai, darbų reprodukcijos leidiniuose ir t. t.

Bibliografijų sudarytojai tikisi, kad jų surinkta ir pateikta informacija Kauno apskrities viešosios bibliotekos internetinės svetainės lankytojams padės kuo daugiau sužinoti apie šiuos menininkus.
Rengiant bibliografiją naudotasi valstybinės bibliografijos leidiniais „Bibliografijos žinios“ (iki 1992 m. – „Spaudos metraštis“), Kauno apskrities viešosios bibliotekos katalogais ir kartotekomis, elektroninėmis duomenų bazėmis, internetu, medžiaga iš asmeninių menininkų rinkinių. Dauguma šaltinių peržiūrėta de visu.

Laukiame Jūsų atsiliepimų, pastabų, papildymų elektroniniu paštu menas@kvb.lt arba muzika@kvb.lt.

Projekto pagrindiniai rėmėjai: