„Kauno menininkai” – elektroninis leidinys, kuriame pateikiama bibliografinė informacija apie žinomus Kauno dailininkus, kompozitorius, režisierius, atlikėjus. Ją rengia Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno ir Muzikos leidinių skyrių bibliotekininkai. Siekiama pateikti vartotojui iš įvairių šaltinių surinkta bei susisteminta medžiaga. Ši informacija nuolat tikslinama ir atnaujinama.

Bibliografijose pateikiama:

  • Trumpa menininko biografija.
  • Menininko kūrybos darbų, parodų, spektaklių sąrašas.
  • Bibliografija apie menininką: knygos , straipsniai, darbų reprodukcijos leidiniuose ir t.t.

Bibliografijų sudarytojai tikisi, kad jų surinkta ir pateikta informacija Kauno apskrities viešosios bibliotekos internetinės svetainės lankytojams padės kuo daugiau sužinoti apie šiuos menininkus.
Rengiant bibliografiją naudotasi valstybinės bibliografijos leidiniais „Bibliografijos žinios“ (iki 1992 m. – „Spaudos metraštis“), Kauno apskrities viešosios bibliotekos katalogais ir kartotekomis, elektroninėmis duomenų bazėmis, internetu, medžiaga iš asmeninių menininkų rinkinių. Dauguma šaltinių peržiūrėta de visu.

Laukiame Jūsų atsiliepimų, pastabų, papildymų elektroniniu paštu kmb@kvb.lt.

The main sponsors of the project: