Menininko meniu

Gyčio Padegimo publikacijos

Gyčio Padegimo MOKOMOSIOS KNYGOS

Michailo Čechovo vaidybos metodo dėstymas

Michailo Čechovo vaidybos metodo dėstymas : mokomoji knyga / Gytis Padegimas ; Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto l-kla, 2016. – 74 p. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 74. – Tiražas 90 egz.. – ISBN 978-9955-18-898-8

Režisūros istorija

Režisūros istorija : mokomoji knyga / Gytis Padegimas ; Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto l-kla, 2016. – 116 p. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 116. – Tiražas 90 egz.. – ISBN 978-9955-18-895-7

Gyčio Padegimo DRAMATURGIJA

JAH : dviejų veiksmų dokumentinė fantasmagorija : [pjesė apie Juozapą Albiną Herbačiauską] / Gytis Padegimas // Prie Nemunėlio, 2012, Nr. 2 (29), p. 34-63.

Alksniškės : dviejų dalių dialogai : [pjesė apie Prezidentą Kazį Grinių] / Gytis Padegimas // Prie Nemunėlio, 2017, Nr. 1 (38), p. 43-73.

Pirmeiviai : komiška drama : [pjesė apie Lietuvos profesionaliojo teatro kūrėjus] / Gytis Padegimas // Prie Nemunėlio, 2020, Nr. 1 (44), p. 76-115.

Gyčio Padegimo PUBLIKUOTI PRANEŠIMAI

1997

Some aspects of Lithuanian playwriting // Culture in Balance: Texts Crossing Borders (tarptautinės konferencijos “Culture in Balance” rinktinė), Theater Institute Nederland, European Cultural Month Lubljana, Slovenia, 1997, p.71-75.

1998

Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien : [pranešimas, skaitytas Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centro seminare “Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien”]. – Santr. angl. 119 // Lietuvos teatras. – 1998/1999, ruduo, žiema, p. 62-73.

Литовская режиссура 90-х годов : [pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje-kūrybinėje konferencijoje “ Сучасная беларуская рэжысура”] // Сучасная беларуская рэжысура (Tarptautinės mokslinės-kūrybinės konferencijos rinktinė), Minsk (Baltarusija), 1998, p. 128-133.

2001

Paskutinių sovietmečio sezonų režisūrinė patirtis Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre : [pasisakymas mokslinėje konferencijoje skirtoje Lietuvos Nacionalinio dramos teatro 60-mečiui paminėti / užrašė] Laura Blynaitė // Menotyra. – 2001, Nr.1, p. 33-35.

2009

Les seize leçons de Tchekhov en Lituanie (The Emergence of Chekhov‘s Creative Method during his Work in Lithuania) : [pranešimas tarptautinėje konferencijoje Mikhaïl Tchekhov / Michael Chekhov : De Moscou à Hollywood, du théâtre au cinéma / From Moscow to Hollywood. From Stage to Screen]. – Iliustr. // Autant-Mathieu M. C. (ed by) „Mikhaïl Tchekhov = Michael Chekhov : De Moscou à Hollywood, du théâtre au cinéma. Montpelier : L‘Entretemps, 2009, p. 185-201. 

2013

Документирование спектакля с точки зрения режиссера // Документирование театрального наследия : Международная научная конференция : к 90-летию Российской государственной библиотеки искусств : доклады, сообщения, публикации / Рос. гос. б-ка искусств ; сост. А. А. Колганова. – М. : Новое издательство, 2013. – 432 с., XXXII с. ил, р. 56-60.

2014

Staging A. Strindberg in two Eras : [pranešimas skaitytas 18-je tarptautinėje Strindbergo konferencijoje „The Strindberg Legacy“ Stokholmo universitete Švedijoje] – Iliustr. // Strindberg on International Stages / Strindberg in translation. – Edited by Roland Lysel : Cambridge Scholars Publishing, 2014, P. 149-160.

2016   

Vakhtangov’s and Chekhov’s Work in Staging Strindberg’s Erik XIV as a Further Development of the Stanislavsky System and Representation of their own Discoveries : [pranešimas skaitytas 19-oje tarptautinėje Strindbergo konferencijoje „Strindberg across Borders“ Romoje] / Gytis Padegimas // Strindberg across Borders [edited by Massimo Ciaravolo] : Istituto Italiano Studi Germanici, Roma, 2016, P. 259-271.

2017

August Strindberg World’s Impact on Evolution of a Young Man in Soviet Union Times : [pranešimas skaitytas 20-oje tarptautinėje Strindbergo konferencijoje Strindberg and the Western Canon, 2017 m. birželio 1-4, Krokuva, skaityta 2017 m. birželio 3.

GYČIO PADEGIMO STRAIPSNIAI KNYGOSE

2010

Kauno valstybinis dramos teatras – 90 : 1920-2010 / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kauno valstybinis dramos teatras ; [sudarytoja Elvyra Markevičiūtė]. – Kaunas : Kauno valstybinis dramos teatras, [2010] (Kaunas : „Arx Baltica“ spaudos namai). – 156 p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm. Virš. antr. nenurodyta. – Turinyje aut.: Irena Aleksaitė, Audronė Girdzijauskaitė, Jonas Jurašas, Jolita Kančienė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Gražina Mareckaitė, Elvyra Markevičiūtė, Rūta Mažeikienė, Gytis Padegimas : [p. 86-97], Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė, Balys Sruoga, Egidijus Stancikas, Jurgita Staniškytė, Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas Vaitkus, Henrikas Vancevičius, Gintaras Varnas. – Tiražas 1500 egz.

2011

Scenos riteris : atsiminimai apie [aktorių] Praną Piauloką / sudarė Svajūnas Sabaliauskas. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2011 (Vilnius : Facili-lit). – 247, [1] p., [16] iliustr. lap. : portr. ; 22 cm + 1 garso diskas (CD)
Priedo antr.: Pranas Piaulokas skaito poeziją. – Aut.: Aldona Adomaitytė, Irena Aleksaitė, Laima Andrikienė, Eugenijus Bartulis, Nomeda Bėčiūtė, Rita Butkutė, Olita Dautartaitė, Juozapa Giniotienė, Aidas Giniotis, Gediminas Girdvainis, Justina Grumšlytė-Brazdžionis, Sigitas Jakubauskas, Dalius Jančiauskas, Arvydas Juozaitis, Vytautas Juškus, Larisa Kalpokaitė, Doloresa Kazragytė, Virginija Kochanskytė, Vytautas V. Landsbergis, Egidijus Lapkus, Oksana Laurutytė, Irena Liutikaitė, Gražina Mareckaitė, Elvyra Markevičiūtė, Nijolė Mirončikaitė, Nijolė Narmontaitė, Natasha Ogaj-Ramer, Gytis Bernardas Padegimas: [Prano ženklai. – P. 76-79], Saulius Eduardas Pauliukonis, Mari Poisson, Gediminas Pranckūnas, Aurelija Ragauskaitė, Svajūnas Sabaliauskas, Egidijus Stancikas, Regina Šaltenytė, Vytautas Širka, Rimas Tuminas, Genovaitė Vaiginytė, Rimantas Vaitiekūnas, Jonas Vaitkus, Viktoras Valašinas, Antanas Venckus, Tomas Venclova, Albertas Vidžiūnas, Vaclovas Vingras, Emilija Žaltkauskienė. – Bibliogr.: p. 235-247. – Tiražas 1000 egz.

Šiaulių dramos teatras : nuo 1931 m. rugsėjo 23 d. / sudarė Svajūnas Sabaliauskas. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2011 (Vilnius : Facili-lit). – 199, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm
Turinyje atsiminimų aut.: Aldona Adomaitytė, Irena Aleksaitė, Vasarė Andriuškevičiūtė, Olita Dautartaitė, Povilas Gaidys, Ričardas Jakutis, Jonas Jurašas, Egidija Kaulakytė, Virginija Kochanskytė, Fausta Laurinaitytė, Gražina Mareckaitė, Elvyra Markevičiūtė, Aidas Matutis, Nataša Ogaj-Ramer, Gytis Padegimas : [p. 76-79], Saulius Eduardas Pauliukonis, Gediminas Pranckūnas, Aurelija Ragauskaitė, Birutė Raubaitė, Regina Šaltenytė, Nomeda Šatkauskienė, Rimas Tuminas, Rimantas Vaitiekūnas, Loreta Vaskova. – Tiražas 1000 egz.

Po repeticijos : pokalbiai apie teatrą / Dovilė Zelčiūtė ; [Zenono Baltrušio portretinės nuotraukos]. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 235, [2] p. : portr. ; 25 cm
Turinyje aut.: Dainius Gavenonis, Gytis Ivanauskas, Danutė Juronytė, Doloresa Kazragytė, Oskaras Koršunovas, Birutė Mar, Alma Masiulionytė, Darius Meškauskas, Jūratė Onaitytė, Gytis Padegimas: [Kaip išsaugoti liepos kvapą? – P. 26-40], Birutė Raubaitė, Rasa Samuolytė, Nelė Savičenko, Gintaras Varnas, Petras Venslovas, Leonardas Zelčius. – Tiražas 1700 egz.

2012

Algimantas Masiulis: siela po teutonų riterio šarvais : [prisiminimai, pokalbiai, laiškai / sudarė, kalbėjosi ir užrašė Elvyra Markevičiūtė]. – [Kaunas] : Kauno valstybinis dramos teatras, [2012] ([Kaunas] : Kopa). – 180 p. : iliustr., faks., portr. ; 26 cm
Turinyje aut.: Albinas Budnikas, Juozas Budraitis, Romualdas Čarna, Gediminas Jankus, Rudolfas Jansonas, Danutė Juronytė, Doloresa Kazragytė, Albinas Keleris, Aušra Keliuotytė, Virginija Kochanskytė, Vytautas V. Landsbergis, Liubomiras Laucevičius, Gytis Lukšas, Antanas Maciulevičius, Elvyra Markevičiūtė, Gražina Masiulienė, Algimantas Masiulis, Aivaras Mockus, Jūratė Onaitytė, Gytis Padegimas : [P. 86-103], Petras Palilionis, Inesa Paliulytė, Algirdas Paulavičius, Stasys Petronaitis, Grytė Pintukaitė-Valečkienė, Arūnas Sakalauskas, Eugenijus Survila, Rimantas Teresas, Romualdas Urvinis, Raimondas Vabalas, Jonas Vaitkus, Viktoras Valašinas, Regina Zdanavičiūtė. – Bibliogr.: p. 171-179. – Tiražas 500 egz.

2013

Teatrinis ugdymas: aktualijos ir perspektyvos : straipsnių rinkinys / Klaipėdos universitetas ; sudarė Danutė Vaigauskaitė, Irena Bierontaitė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Klaipėda : KU l-kla). – 140 p. : iliustr. ; 21 cm
Aut.: Vytautas Anužis, Irena Bierontaitė, Salomėja Burneikaitė, Nerijus Gedminas, Sofija Kanaverskytė, Vitalija Kapsevičienė, Irena Maciulevičienė, Gytis Padegimas : [Teatrinė kūryba: nuo spektaklio iki šventės (spektaklio „Miestas“ kūrimo kelias. – P. 29-35], Nelė Savičenko-Klimienė, Danutė Vaigauskaitė. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – Tiražas 90 egz.

Vegos Vaičiūnaitės „Miraklis“ / [sudarytoja Austėja Merkevičiūtė]. – Vilnius : Kultūros barai, 2013 (Vilnius : Spauda). – 246, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm + 1 elektron. opt. diskas (DVD)
Aut.: Nijolė Adamonytė, Norvydas Birulis, Johanna Di Blasi, Liudvikas Jakimavičius, Liliana Janavičienė, Vaidas Jauniškis, Ilze Kļaviņa, Rytis Kubilius, Skaidra Kulakauskienė, Romas Lileikis, Mieczysław Litwiński, Jovita Luneckaitė, Renata Marcinkutė, Leonas Merkevičius, Austėja Merkevičiūtė, Darinka Nikolič, Rūta Oginskaitė, Bernardas Gytis Padegimas : [P. 201-204], Rokas Radzevičius, Leo Ray, Ilga Reizniece, Tomas Sakalauskas, Kazimieras Seibutis, Viltarė Syrusaitė, Ligita Skukauskaitė, Jūratė Stauskaitė, Vega Vaičiūnaitė, Rasa Valujavičienė, Rasa Vasinauskaitė, Imelda Vedrickaitė, Ridas Viskauskas, Ieva Zole. – Vert.: Irena Aleksaitė, Vytautas Dekšnys, Laura Laurušaitė, Austėja Merkevičiūtė. – Bibliogr.: p. 239-243. – Tiražas [1000] egz.

2014

Rūta Staliliūnaitė: aš esu Barbora : atsiminimai apie scenos karalienę / [sudarytojas] Svajūnas Sabaliauskas. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2014] (Gargždai : Print-it). – 410, [2] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm + 1 garso diskas (CD)
Aut.: Regimantas Adomaitis, Jeronimas Brazaitis, Juozas Budraitis, Olita Dautartaitė, Kristina Diržinauskaitė, Felicija Dovidavičienė, Stasys Eidrigevičius, Aušra Eidukaitytė, Eglė Gabrėnaitė, Audronė Girdzijauskaitė, Audra Indrėkienė, Klemas Indrėkus, Sigutis Jačėnas, Arvydas Juozaitis, Jonas Jurašas, Donaldas Kajokas, Grigorijus Kanovičius, Daina Kazlauskienė, Doloresa Kazragytė, Robertas Keturakis, Virginija Kochanskytė, Ramunė Kudzmanaitė, Alvydas Laiškonis, Vytautas Landsbergis, Vytautas V. Landsbergis, Edmundas Leonavičius, Birutė Mar, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Valentinas Masalskis, Giedrė Mažonavičienė, Nijolė Narmontaitė, Eimuntas Nekrošius, Jūratė Onaitytė, Nijolė Oželytė, Bernardas Gytis Padegimas : [p. 153-156], Ona Pajedaitė, Sara Poisson, Greta Poškutė, Aldona Elena Puišytė, Romualdas Rakauskas, Ligija Ribaitienė, Stanislovas Rubinovas, Aldona Ruseckaitė, Nelė Savičenko, Rūta Staliliūnaitė, Egidijus Stancikas, Marija Šepetienė, Lionginas Šepetys, Romalda Šiurnienė, Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Tilė Vakarė, Vytautas Tomkus, Rimas Tuminas, Antanas Urba, Vytautas Steponas Vaičiūnas, Genovaitė Vaiginytė, Viktoras Valašinas, Delija Valiukėnaitė, Regina Varnaitė, Petras Venslovas. – Priedo turinys: 1. S. Nėries ir S. Santvaro poezija. 2. Mažeikių literatų klubo „Erdvė“ kūrėjų kūryba. 3. Berniukas ir žuvėdros : alegorinė pasaka / Vytautas V. Landsbergis ; skaito Rūta Staliliūnaitė (1-3). – Tiražas [2000].

Ona Padegimienė : [Gyčio Padegimo pasakojimas : p. 375- 383] / Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Ingė Lukšaitė // Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos. – Vilnius : Spaudmeta. – 2014.

Aktoriai, režisieriai ir kasininkės : ko nematė žiūrovai. Knyga Nr. 1 / [sudarytoja] Nijolė Narmontaitė. – Iliustr. – Vilnius : Alma littera, 2014. – Gytis Padegimas : režisierius : [Gyčio Padegimo pasakojimas : p. 234-243].

2017

Aktoriai, režisieriai ir… (su) trauktinė / [sudarytoja] Nijolė Narmontaitė. – Iliustr. – Vilnius : Alma littera, 2017. – [Gytis Padegimas : p. 160-162].

2018

Aktoriai, aprengėjos ir scenos darbininkai. Knyga Nr. 4 / [sudarytoja] Nijolė Narmontaitė. – Iliustr. – Alma littera, 2018. – [Gytis Padegimas (5 skyrius: Vargai dėl drapanų) : p. 392].

GYČIO PADEGIMO STRAIPSNIAI PERIODIKOJE

1978

Kad nepailstume tikėti : [apie šiuolaikinę psichofizinę aktoriaus techniką]. – Literatūra ir menas, 1978, kovo 25, p. 5.

1979

Gaivinantis bendravimas : [apie įvairius komunikacijos lygmenis teatriniame procese] – Iliustr. // Teatras. – 1979, Nr. 2-3, p. 8-13.

Mintys prieš premjerą… : [Gytis Padegimas apie Žemaitės komediją „Trys mylimos“ LTSR valstybiniame jaunimo teatre] // Teatras. – Iliustr., 1979, Nr. 4

1981

Keli žodžiai apie naujausias J. Grušo pjeses : [apie naujausią J. Grušo dramaturgiją bei jo kūrybos ypatumus]. – Iliustr. // Teatras. – 1981, Nr.4, p. 6-7.

1984

Žanras su nepilnavertiškumo kompleksu : [režisierius G.Padegimas apie lietuvių dramaturgiją ir jos kelią į sceną] // Kultūros barai, 1984, Nr.1, p. 6-8.

2000

Nesibaigianti istorija : [lietuvių profesinio teatro 80-mečiui]. – Iliustr. – Santr. angl., p.80 // Teatras. – 2000, Nr.2, p.6-11.

Modernaus tautiškumo teatre beieškant : [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Algirdas Jakševičius – teatro poetas / J. Blekaitis. Vilnius: Liet. Literatūros ir tautosakos inst., 1999 // Kultūros barai. – 2000, Nr. 5, p. 73-77.

Michailo Čechovo metodo dvasinės ištakos . – Iliustr. // Kultūros barai. – 2000, Nr.11, p. 80-86.

2001

Pulsuojanti Thorntono Wilderio šviesa : [režisierius G.Padegimas apie jo pastatytų amerikiečių dramaturgo T.Wilderio pjesių kelią į sceną] . – Iliustr. // Lietuvos teatras. – 2000 (ruduo) – 2001 (žiema), p. 30-33.

2011

Mums rašo : [Tomo Marcinkevičiaus atsakymas į Gyčio Padegimo laišką išspausdintą sausio 28 d. „Šiaurės Atėnų“ numeryje apie aktores Jurgą Jutaitę ir Elžbietą Latėnaitę vaidinusias kine] / Tomas Marcinkevičius // Šiaurės Atėnai. – 2011, vasario 25, p. 6.

Nesantaikos ir nerimo žiema // XXI amžius, 2011, kovo 16, p. 5.

Mokytojui iš Kauno dėkojo A. Tarkovskis : [apie vertėją, poetą, pedagogą, eruditą V. Šiugždinį; su signataro A. Patacko, vertėjo bei redaktoriaus P. Kimbrio, režisieriaus G. Padegimo, aktorės D. Kazragytės atsiminimų nuotrupomis] / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugpjūčio 16, p. 22.

Kūčių vakaras galėtų būti kas mėnesį : [mintys, baigiantis metams] / Gytis Padegimas ; Giedriaus Baranausko nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Ant metų slenksčio // Šiaulių kraštas. – 2011, gruodžio 3, p. 2.

2012

Strindbergas – vedlys po beprotišką pasaulį // Kultūros barai, 2012, Nr. 6, p. 58-62.

2013

Gyvybės vanduo, srūvantis iš gydytojų rankų. – Portr. // Lietuvos gydytojo žurnalas. – 2013, Nr. 4 (57), p. 3.

Kasandros sniegas : [apie įspūdžius statant poetinę dramą „Kasandra“ pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją] / Gytis Padegimas // Šiaurės Atėnai. – 2013, sausio 18, p. 5.

Tvirtai įsikirtusi į gyvenimą : [apie aktorę Olitą Dautartaitę] / Gytis Padegimas // Nemunas, 2013, gegužės 9-15 (Nr. 18), p. 16-17.

2014

Michailo Čechovo metodo vystymasis Lietuvoje : [apie Michailo Čechovo kūrybinio metodo genezę, jo raidą ir ypatumus akcentuojant ir aptariant lietuviškąjį periodą] / Gytis Padegimas // Menotyra [T. 21], Nr. 2. – 2014, 94-111.

2015

Lietuvių teatro pirmeivis : [apie profesionalaus Lietuvos teatro pradininką režisierių Juozą Vaičkų] / Gytis Padegimas // Nemunas, 2015, balandžio 2-22 (Nr. 9), p. 20-21.

Gyčio Padegimo straipsniai knygose Gyčio Padegimo straipsniai periodikoje