Menininko meniu

Įžanga

Keliaudamas po Baltijos šalis supratau, kad čia chorinis dainavimas yra pasiekęs labai aukštą lygį. Patyriau labai didelį malonumą, dirbdamas su Kauno valstybiniu choru Argentinoje, Vokietijoje. Jūsų maža šalis turi pasaulinio lygio pajėgumą, ir tiesiog stebėtina, kad  ji gali daryti įtaką pasaulio muzikos kultūrai… “

Lordas Jehudi Menuhinas

Chorinė muzika – pati sudėtingiausia, nes jos instrumentas – pats žmogus.

Petras Bingelis

Gražus skambesys, tinkama balsų pusiausvyra polifoninėse vietose, logiškas dinaminių, tembrinių frazavimo ir kitų interpretacijos niuansų organizavimas pagal atskiro numerio formas bei veikalo dramaturgijos dėsnius rodo, kad šis kolektyvas yra pajėgus atlikti turtingo, nepaprastai išplėtoto stiliaus chorinius veikalus.

Jonas Bruveris

Šioje bibliografinėje rodyklėje prie dirigentų, chormeisterių pavardžių nurodyti metai, kuriais jie dirbo KVCH. Choro atliktų kūrinių sąraše atsispindi stambios formos kūriniai, čia pirmiausia išvardinti Kauno kompozitorių kūriniai, po to – kitų Lietuvos kompozitorių ir užsienio kūrėjų darbai pavardžių abėcėlės seka. Diskografijoje garso įrašai išdėstyti abėcėlės seka, pirmame skyriuje pateikiami autoriniai leidiniai, antrajame skyriuje –leidiniai, kur KVCH įrašai sudaro ne pilną leidinį, bet žymią jo dalį, čia taip pat stambių kūrinių (oratorijų, kantatų ir pan.) įrašai.
Trečiajame skyriuje surinkti pavieniai nedidelės apimties kūriniai iš įvairių rinkinių. Įrašant visus kūrinius dirigavo, jeigu kitaip nenurodyta, choro vadovas Petras Bingelis. Skyrių viduje leidiniai išdėstyti abėcėlės seka, nepaisant aprašo kalbos.
Skyrius „Bibliografija“ sudarytas iš trijų dalių, pirmoji skirta chorui, sekanti naująjam choro vadovui Robertui Šervenikui, kita buvusiam choro vadovui Petrui Bingeliui. Publikacijos apie KVCH pateiktos nuo 1970 metų iki šių dienų, išdėstytos metų chronologine seka, metų viduje – pagal abėcėlę ir kalbą. Žvaigždute (*) pažymėti įrašai pakartoti Petro Bingelio ar Roberto Šerveniko bibliografijoje. Dirigento Petro Bingelio straipsnių bibliografijoje publikacijos pateikiamos nuo 1988 metų, išdėstytos abėcėlės seka. Publikacijos apie Petrą Bingelį pateikiamos analogiškai ir apima laikotarpį nuo 1975 m. iki šių dienų. Iš atliktų kūrinių sąrašo kai kuriuos garso įrašų fragmentus siūloma pasiklausyti, jie pažymėti specialiu ženklu.

Sutartiniai ženklai:
Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kompaktinė kasetė Kompaktinė kasetė Kompaktinė plokštelė Kompaktinė plokštelė Vinilinė plokštelė Vinilinė plokštelė