Menininko meniu

Įžanga

Ši bibliografijos rodyklė sudaryta pažymint Kauno valstybinio lėlių teatro 50 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Literatūra atrinkta naudojantis Lietuvos nacionalinės bibliotekos leidiniu „Bibliografijos žinios“, duomenų bazėmis, Kauno apskrities viešosios bibliotekos katalogais, Kaunistikos skaityklos kartoteka, Kauno valstybinio lėlių teatro muziejaus archyvine medžiaga.
Bibliografijos rodyklė apima 1958–2007 metų publikacijas. Ją sudaro skyriai apie dailininko vitražisto Stasio Ušinsko lėlių teatrą Kaune (1936–1938 m.), aktoriaus Stasio Ratkevičiaus lėlių teatrą Kapsuke (1958–1960 m), Kauno valstybinį lėlių teatrą (1960–2008 m.), taip pat literatūros apie personalijas sąrašas ir pagalbinės rodyklės.
Knygos ir straipsniai šioje rodyklėje išdėstyti chronologine tvarka. Pirmiausia pateikiami knygų aprašai, po to – straipsniai knygose ir periodikoje abėcėlės tvarka.
Knygos ir dauguma straipsnių peržiūrėti de visu.