Menininko meniu

Literatūros skaitymų programos

1993

Karolis Wojtyla. „Priešais juvelyro parduotuvę“. Gyvojo žodžio almanachas „Ąžuolynas“. Kauno apskrities viešoji biblioteka

1995

M.K.Čiurlionis. „Laiškai Sofijai“. Gyvojo žodžio almanachas „Ąžuolynas“. Kauno apskrities viešoji biblioteka

1996

Arthur Miller „Tautos priešas. Gyvojo žodžio almanachas „Ąžuolynas“. Kauno apskrities viešoji biblioteka

1997

Algimantas Mackus. „Dedikacijos mirčiai ir meilei“. Gyvojo žodžio almanachas „Ąžuolynas“.  Kauno apskrities viešoji biblioteka

1998

Dalia Grinkevičiūtė. „Lietuviai prie Laptevų jūros“. Gyvojo žodžio almanachas „Ąžuolynas“. Kauno apskrities viešoji biblioteka

1999

Petras Palilionis. „Vėjuota saulė“

2000

M.K.Čiurlionis. „Žodžio kūryba“

Juozas Grušas. „Karalaitė nebuvo protinga“

2001

Juozas Grušas. „Tėvas ir sūnus“

Juozas Grušas „Karjeristai“

Juozui Grušui – 100. „Tai pasiutęs antimiesčionis“„Norime pažinti didįjį teatro kunigaikštį“

2002

Stasiui Santvarui  – 100.  „Buvimo niekad negana“, „Atviri langai“

Daliai Grinkevičiūtei – 75. „Sofoklis ir lietuviškoji Antigonė“

Literatūros ir muzikos programa su soliste Sabina Martinaityte. „Per žemę mes praeiname tik vienąsyk“

2003

Literatūros ir muzikos programa su soliste Sabina Martinaityte. „Giesmė suskambo“, „Karalienių pašnekesiai“. Pažaislio muzikos festivalis

2005

Literatūros ir muzikos programa su soliste Sabina Martinaityte. „Moters gyvenimas ir meilė“.
Pažaislio muzikos festivalis

2006

Henrikas Nagys. „Prisijaukinsim sakalą“
Literatūros programa lietuvių bendruomenei Bostone (JAV)

2008

1996-2008 literatūros programos „Diena su M.K.Čiurlioniu“

Literatūros ir muzikos programa su prof. Juozu Rimu. „Nutrupėjo vėjams ant sparnų mūsų žodžiai“ (šimtametės lietuvių dainos)

Literatūros ir muzikos programa su pianist Roku Zubovu. „Aukštyn, aukštyn, kur nebėra šešėlių“ (L.Gutauskas „In Fine“)