Menininko meniu

Įžanga

Manęs niekas neskatino rinktis muziko profesijos. Tiesiog žinojau, kad būsiu dainininkė. Dainavau visada – su sese, su mama, ansambliuose, choruose, muzikantų buvo ir tarp mano draugų. Turėjau gerą atmintį ir greitai galėdavau balsu atkartoti motyvą ar melodiją.

Kartais net skausmingai, bet aš savo herojes labai myliu, jos labai skirtingos, bet visos – stiprios asmenybės. Jos mylėjo, kovojo dėl savo meilės, deja, ne visada sėkmingai…

Norint padaryti gerą profesinę karjerą, reikia ne tik vokalinių ir aktorinių gabumų, bet ir puikios atminties, lingvistinių gebėjimų, darbštumo, atsakomybės jausmo, mokėjimo bendrauti ir dar trupučiuko sėkmės.

Sabina Martinaitytė

Ne vieną opusą parašiau raginama Sabinos ir už tai esu jai dėkinga. Atiduodama į jos rankas naują kūrinį, galiu būti visiškai rami – Sabina visuomet tiksliai „atspėja“ vidinį muzikos charakterį ir perteikia jį klausytojui su išgyventu tikrumu, neleisdama sau jokių nukrypimų nuo autorinio teksto. Tai jautrus ir sąžiningas žmogus, visuomet griežta, reikli sau, ir jokio gėrėjimosi savimi.( …) Susižavėjau jos balso tembru ir gebėjimu įsiskverbti į kūrinio esmę – į ten, kur muzikos pasaulyje susijungia intuicija ir logika. Sabina yra išdainavusi beveik visą mano vokalinę kūrybą – vokalinius ciklus, „Krantų kantatą“, „Ave Maria“, dainas bei romansus…

Dalia Kairaitytė

Bibliografinėje rodyklėje atsispindi Sabinos Martinaitytės kūryba ir literatūra apie dainininkę nuo 1988 metų. Sukurti vaidmenys pateikiami abėcėlės tvarka, prie jų nurodomas muzikinio spektaklio originalus pavadinimas, sutrumpintas teatro pavadinimas ir premjeros data. Bibliografijoje straipsniai išdėstyti metų chronologine seka, metų viduje – pagal abėcėlę. Fondinių radijo įrašų sąraše pagal abėcėlę išvardinti pirmiausiai lietuvių, po to užsienio autorių kūriniai, skliausteliuose pavadinimo vertimas. Rodyklė nuolat papildoma naujais įrašais.
Galima pasiklausyti kai kurių kūrinių fragmentų.

Santrumpos:

KVMT  – Kauno valstybinis muzikinis teatras

Kl.MT  – Klaipėdos muzikinis teatras

LNOBT – Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

dir. – dirigentas

KVCH –Kauno valstybinis choras

VDU MA – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija

op. – opera

Sutartiniai ženklai:
Autoriaus komentarai Autoriaus komentarai Garso kasetė Garso kasetė Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kompaktinė plokštelė Kompaktinė plokštelė